Firma Fotbalový klub Pardubice a.s. IČO 27583473


Fotbalový klub Pardubice a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Fotbalový klub Pardubice a.s. (27583473) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K Vinici 1901, Pardubice 530 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 7. 2006 a je stále aktivní. Fotbalový klub Pardubice a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Fotbalový klub Pardubice a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Fotbalový klub Pardubice a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Fotbalový klub Pardubice a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Fotbalový klub Pardubice a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Fotbalový klub Pardubice a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 2590
IČO (identifikační číslo osoby) 27583473
Jméno Fotbalový klub Pardubice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.7.2006
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 12.800.000,-- Kč (dvanáct milionů osm set tisíc korun českých), tedy ze současné výše 7.200.000,-- Kč (sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) na 20.000.000,--Kč (dvacet milionů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním 640 (šesti set čtyřiceti) kmenových akcií na jméno vlistinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých) na jednu akcii. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se n epřipouští. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit 20.000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých) na jednu akcii, celkem tedy 12.800.000,-- Kč (dvanáct milionů osm set tisíc korun českých). Všech 640 (šest set čtyřicet) nových kmenových akcií na jméno vlistinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých) na jednu akcii bude upsáno bez využití přednostního práva peněžitými vklady těmito předem určenými zájemci: Společnost Merit Asset s.r.o., IČO: 252 82549, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, U Divadla 784, upíše 162 (sto šedesát dva) nových akcií s tím, že celkový emisní kurz takto upsaných akcií bude činit 3.240.000,-- Kč (tři miliony dvě stě čtyřicet tisíc korun českých). Valná hromada připouští možnost započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií peněžité pohledávky společnosti Merit Asset s.r.o. vůči společnosti Fotbalový klub Pardubice a.s., a to ze smlouvy o půjčce zedne 27. 1. 2 014, ve výši 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých). K započtení bude použita pouze jistina pohledávky bez příslušenství. Pan Vít Zavřel, narozený 28. 3. 1970, bytem Němčice 62, PSČ 533 52, upíše 125 (sto dvacet pět) nových akcií s tím, že celkový emisní kurz takto upsaných akcií bude činit 2.500.000,--Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých). Valná hromada připouští mož nost započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií peněžité pohledávky pana Víta Zavřela vůči společnosti Fotbalový klub Pardubice a.s., a to ze smlouvy o půjčce zedne 27.1.2014 ve výši 50.000 Kč (padesát tisíc osm set čtyřicet devět korun českých), ze smlouvy o půjčce ze dne 23.12.2014 ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých), dále ze smluv o půjčce ze dne 5.3., 9.4., 27.4. a 12.5.2015, vždy na částku 250.000 Kč, celkem tedy 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých), a dále proti pohledávce ve výši 1.150.000 Kč (jeden milion sto padesát tisíc korun českých ) vzniklé ztitulu neuhrazených faktur za poskytnuté služby, která byla věřiteli panu Vítu Zavřelovi postoupena smlouvou o postoupení pohledávky dne 20.2.2015 společností Certus spedition s.r.o., IČO 648 27 178, sídlem Dolní Roveň 325, PSČ 533 71. K započtení bude použita vždy pouze jistina pohledávky bez příslušenství. Pan Jaroslav Novák, narozený 29. 3. 1964, bytem Rohovládová Bělá 45, PSČ 533 43, upíše 133 (sto třicet tři) nových akcií s tím, že celkový emisní kurz takto upsaných akcií bude činit 2.660.000,-- Kč (dva miliony šest set šedesát tisíc korun českých). Valn á hromada připouští možnost započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií peněžité pohledávky pana Jaroslava Nováka vůči společnosti Fotbalový klub Pardubice a.s., a to ze smlouvy o půjčce zedne 22.11.2011 ve výši 220.000 Kč (dvě stě dvacet tisíc korun českých sedmdesát tři haléřů), ze smlouvy o půjčce ze dne 27.1.2014 ve výši 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých) a ze smlouvy o půjčce ze dne 23.12.2014 ve výši 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých). K započtení bude použita vždy pouze jistina pohledávky bez příslušenství. Pan Radim Licek, narozený 21. 11. 1973, bytem Pardubice, Bílé Předměstí, Dašická 1766, PSČ 530 03, upíše 110 (sto deset) nových akcií s tím, že celkový emisní kurz takto upsaných akcií bude činit 2.200.000,-- Kč (dva miliony dvě stě tisíc korun českých). Valná hromada připouští možnost započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií peněžité pohledávky pana Radima Licka vůči společnosti Fotbalový klub Pardubice a.s., a to ze smlouvy o půjčce ze dne 27.1.2014 ve výši 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých) a ze smlouvy o půjčce ze dne 19.12.2014 ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých). K započtení bude použita vždy pouze jistina pohledávky bez příslušenství. Pan Ladislav Novák, narozený 16. 5. 1967, bytem Pardubice, Jilemnického 2217, PSČ 530 02, upíše 55 (padesát pět) nových akcií s tím, že celkový emisní kurz takto upsaných akcií bude činit 1.100.000,-- Kč (milion sto tisíc korun českých). Valná hromada při pouští možnost započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií peněžité pohledávky pana Ladislava Nováka vůči společnosti Fotbalový klub Pardubice a.s., a to ze smlouvy o půjčce zedne 17.9.2009 ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun česk ých), ze smlouvy o půjčce ze dne 27.1.2014 ve výši 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých) a ze smlouvy o půjčce ze dne 2.2.2015 ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých). K započtení bude použita vždy pouze jistina pohledávky bez příslušenství. Pan Peter Heldák, narozený 12. 7. 1967, bytem Pardubice, Bílé Předměstí, Ke Kamenci 1093, PSČ 530 03, upíše 55 (padesát pět) nových akcií s tím, že celkový emisní kurz takto upsaných akcií bude činit 1.100.000,-- Kč (milion sto tisíc korun českých). Valná hromada připouští možnost započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií peněžité pohledávky pana Petera Heldáka vůči společnosti Fotbalový klub Pardubice a.s., a to ze smlouvy o půjčce zedne 27.1.2014 ve výši 50.000 Kč (padesát tisí c korun českých) a ze smlouvy o půjčce ze dne 29.12.2014 ve výši 300.000 Kč (tři sta tisíc korun českých). K započtení bude použita vždy pouze jistina pohledávky bez příslušenství. Všechny nové akcie budou upsány na adrese Pardubice, Zelené Předměstí, U Divadla 784, smlouvami o upsání akcií ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude upisovatele informovat představenstvo písemným oznámením zaslaným na jejich adresu uvedenou v tomto rozhodnutí. Pokud bude uzavírána smlouva o upsání akcií ještě před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku, bude upisování ak cií vázáno narozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že bude s upisovatelem dohodnuto započtení jeho pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, bude smlouva o započtení pohledávek uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku. Pokud nedojde k započtení pohledávek nebo nezanikne započtením celá pohledávka na splacení emisního kurzu akcií, budou upisovatelé povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet číslo 115-491620297/0100 vedený u Komerční banky, a.s., ato nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií. 11.6.2015 - 25.6.2015
Počet členů statutárního orgánu: 5 19.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 19.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.9.2014
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 4.200.000,-- Kč (čtyři miliony dvě stě tisíc korun českých), tedy ze současné výše 3.000.000,-- Kč (tři miliony korun českých) na 7.200.000,-- Kč (sedm milionů dvě stě tisíc korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním 210 (dvě stě deseti) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých) na jednu akcii. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepři pouští. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit 20.000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých) na jednu akcii, celkem tedy 4.200.000,-- Kč (čtyři miliony dvě stě tisíc korun českých). Všech 210 (dvě stě deset) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč (dvacet tisíc korun českých) na jednu akcii bude upsáno bez využití přednostního práva peněžitými vklady těmito předem určenými zájemci: (1) Pan Radim Licek, narozený 21. 11. 1973, bytem Pardubice, Bílé Předměstí, Dašická 1766, PSČ 530 03, upíše 22 (dvacet dva) nových akcií s tím, že celkový emisní kurz takto upsaných akcií bude činit 440.000,-- Kč (čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých). Valná hromada připouští možnost započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií peněžité pohledávky pana Radima Licka vůči společnosti FOTBAL PARDUBICE a.s., a to ze smlouvy o půjčce ze dne 31. 10. 2011 ve výši 250.000,-- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých) a ze smlouvy o půjčce ze dne 19. 7. 2012 ve výši 214.000,-- Kč (dvě stě čtrnáct tisíc korun českých). K započtení mohou být použity pohledávky i jejich příslušenství. (2) Pan Vladimír Pitter, narozený 11. 12. 1972, bytem Spojil, Pod Hrází 94, PSČ 530 02, upíše 77 (sedmdesát sedm) nových akcií s tím, že celkový emisní kurz takto upsaných akcií bude činit 1.540.000,-- Kč (jeden milion pět set čtyřicet tisíc korun českých ). Valná hromada připouští možnost započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií peněžité pohledávky pana Vladimíra Pittera vůči společnosti FOTBAL PARDUBICE a.s., a to ze smlouvy o půjčce ze dne 2. 11. 2011 ve výši 250.000,-- Kč (dv ě stě padesát tisíc korun českých), ze smlouvy o půjčce ze dne 2. 12. 2011 ve výši 250.000,-- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých), ze smlouvy o půjčce ze dne 15. 12. 2011 ve výši 250.000,-- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých), ze smlouvy o půjč ce ze dne 13. 7. 2012 ve výši 300.000,-- Kč (tři sta tisíc korun českých), ze smlouvy o půjčce ze dne 17. 7. 2012 ve výši 300.000,-- Kč (tři sta tisíc korun českých), ze smlouvy o půjčce ze dne 20. 8. 2012 ve výši 150.000,-- Kč (sto padesát tisíc korun č eských) a ze smlouvy o půjčce ze dne 22. 3. 2013 ve výši 250.000,-- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých). K započtení mohou být použity pohledávky i jejich příslušenství. (3) Pan Vít Zavřel, narozený 28. 3. 1970, bytem Němčice 62, PSČ 533 52, upíše 30 (třicet) nových akcií s tím, že celkový emisní kurz takto upsaných akcií bude činit 600.000,-- Kč (šest set tisíc korun českých). Valná hromada připouští možnost započíst pro ti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií peněžité pohledávky pana Víta Zavřela vůči společnosti FOTBAL PARDUBICE a.s., a to ze smlouvy o půjčce ze dne 14. 5. 2009 ve výši 225.000,-- Kč (dvě stě dvacet pět tisíc korun českých), ze smlouvy o  půjčce ze dne 17. 9. 2009 ve výši 65.000,-- Kč (šedesát pět tisíc korun českých) a ze smlouvy o půjčce ze dne 23. 7. 2012 ve výši 280.000,-- Kč (dvě stě osmdesát tisíc korun českých). K započtení mohou být použity pohledávky i jejich příslušenství. (4) Pan Petr Kadeřávek, narozený 11. 11. 1961, bytem Pardubice, Dražkovická 1498, PSČ 530 02, upíše 30 (třicet) nových akcií s tím, že celkový emisní kurz takto upsaných akcií bude činit 600.000,-- Kč (šest set tisíc korun českých). Valná hromada připoušt í možnost započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií peněžité pohledávky pana Petra Kadeřávka vůči společnosti FOTBAL PARDUBICE a.s., a to ze ze smlouvy o půjčce ze dne 10. 4. 2009 ve výši 150.000,-- Kč (sto padesát tisíc korun če ských), ze smlouvy o půjčce ze dne 2. 10. 2009 ve výši 65.000,-- Kč (šedesát pět tisíc korun českých), ze smlouvy o půjčce ze dne 19. 2. 2010 ve výši 165.000,-- Kč (sto šedesát pět tisíc korun českých) a ze smlouvy o půjčce ze dne 20. 12. 2011 ve výši 250 .000,-- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých). K započtení mohou být použity pohledávky i jejich příslušenství. (5) Pan Jaroslav Novák, narozený 29. 3. 1964, bytem Rohovládová Bělá 45, PSČ 533 43, upíše 29 (dvacet devět) nových akcií s tím, že celkový emisní kurz takto upsaných akcií bude činit 580.000,-- Kč (pět set osmdesát tisíc korun českých). Valná hromada při pouští možnost započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií peněžité pohledávky pana Jaroslava Nováka vůči společnosti FOTBAL PARDUBICE a.s. ze smlouvy o půjčce ze dne 22. 11. 2011 ve výši 250.000,-- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých), ze smlouvy o půjčce ze dne 20. 12. 2011 ve výši 250.000,-- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých) a ze smlouvy o půjčce ze dne 23. 7. 2012 ve výši 300.000,-- Kč (tři sta tisíc korun českých). K započtení mohou být použity pohledávky i jejich p říslušenství. (6) Pan Ladislav Novák, narozený 16. 5. 1967, bytem Pardubice, Jilemnického 2217, PSČ 530 02, upíše 11 (jedenáct) nových akcií s tím, že celkový emisní kurz takto upsaných akcií bude činit 220.000,-- Kč (dvě stě dvacet tisíc korun českých). Valná hromada připouští možnost započíst proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií peněžité pohledávky pana Ladislava Nováka vůči společnosti FOTBAL PARDUBICE a.s. ze smlouvy o půjčce ze dne 17. 9. 2009 ve výši 65.000,-- Kč (šedesát pět tisíc korun čes kých) a ze smlouvy o půjčce ze dne 19. 2. 2010 ve výši 165.000,-- Kč (sto šedesát pět tisíc korun českých). K započtení mohou být použity pohledávky i jejich příslušenství. (7) Pan Peter Heldák, narozený 12. 7. 1967, bytem Pardubice, Bílé Předměstí, Ke Kamenci 1093, PSČ 530 03, upíše 11 (jedenáct) nových akcií s tím, že celkový emisní kurz takto upsaných akcií bude činit 220.000,-- Kč (dvě stě dvacet tisíc korun českých). Všechny nové akcie budou upsány na adrese Pardubice, Zelené Předměstí, U Divadla 784, smlouvami o upsání akcií ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude upisovatele informovat představenstvo písemným oznámením zaslaným na jejich adresu uvedenou v tomto rozhodnutí. Pokud bude uzavírána smlouva o upsání akcií ještě před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku, bude upisování a kcií vázáno na rozvazovacím podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že bude s upisovatelem dohodnuto započtení jeho pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, bude smlouva o započtení pohledávek uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku. Pokud nedojde k započtení pohledávek nebo nezanikne započtením celá pohledávka na splacení emisního kurzu akcií, budou upisovatelé povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet číslo 107-5109020227/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a  to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií. 24.6.2013 - 11.7.2013
Základní kapitál společnosti FOTBAL PARDUBICE a.s. se sídlem Pardubice, K Vinici 1901, PSČ 530 02, identifikační číslo 275 83 473 se zvyšuje o částku 1.000.000- Kč (jeden milion korun českých), a to upsáním 50 (padesáti) kmenových akcií na jméno v listinn é podobě o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých) na jednu akcii. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých ) na jednu akcii, celkem 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). Akcie ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) budou upsány peněžitými vklady. Všech 50 (padesát) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) na jednu akcii o celkové jmen ovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), jejichž emisní kurz činí 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude upisováno všemi akcionáři bez využití přednostního práva na základě dohody dle § 205 obch. zák. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) budou upsány na základě dohody všech akcionářů pořízené ve formě notářského zápisu v kanceláři notářky se sídlem v Pardubicích JUDr. Doubravky Novákové, Pard ubice, Jindřišská 1441, PSČ 530 02, po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ještě před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací pod mínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud v této lhůtě nebude dohoda všech akcionářů uzavřena, potom akcie budou upsány nejpozději do třiceti dnů o de dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že informaci o počátku běhu uvedené lhůty představenstvo doručí všem akcionářům na jejich adresu. Emisní kurz takto upisovaných akcií bude činit 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) na jednu akcii, celkem 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). Upisovatelé budou povinni splatit celý emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet číslo 43-7664180237/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Pardubice, n ejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií. 28.9.2010 - 20.4.2012

Aktuální kontaktní údaje Fotbalový klub Pardubice a.s.

Kapitál Fotbalový klub Pardubice a.s.

zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.6.2015
zakladni jmění 7 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.7.2013 - 25.6.2015
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.10.2010 - 11.7.2013
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.7.2006 - 19.10.2010

Akcie Fotbalový klub Pardubice a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 1 000 25.6.2015
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 360 11.7.2013 - 25.6.2015
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 150 19.10.2010 - 11.7.2013
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 100 24.11.2006 - 19.10.2010
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 31.7.2006 - 24.11.2006

Sídlo Fotbalový klub Pardubice a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa K Vinici 1901 , Pardubice 530 02 25.6.2015
Adresa K Vinici 1901 , Pardubice 530 02 12.5.2010 - 25.6.2015
Adresa Pod Vinicí 1901 , 530 02 Pardubice Česká republika
17.4.2008 - 12.5.2010
Adresa Sukovo nábřeží 1735 , 530 02 Pardubice Česká republika
24.11.2006 - 17.4.2008
Adresa U Habrovky 247/11 , Praha 140 00 31.7.2006 - 24.11.2006

Předmět podnikání Fotbalový klub Pardubice a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.10.2010
velkoobchod 24.11.2006 - 19.10.2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 24.11.2006 - 19.10.2010
reklamní činnost a marketing 24.11.2006 - 19.10.2010
zprostředkování obchodu a služeb 24.11.2006 - 19.10.2010
organizování sportovních soutěží 24.11.2006 - 19.10.2010
realitní činnost 24.11.2006 - 19.10.2010

Předmět činnosti Fotbalový klub Pardubice a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 19.9.2014
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 31.7.2006 - 19.9.2014

vedení firmy Fotbalový klub Pardubice a.s.

Statutární orgán Fotbalový klub Pardubice a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 19.9.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 19.10.2010 - 19.9.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek jedná jménem společnosti kterýkoliv člen představenstva samostatně. 17.4.2008 - 19.10.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně. 24.11.2006 - 17.4.2008
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstvo. 31.7.2006 - 24.11.2006
předseda představenstva Vladimír Pitter 28.1.2013
Vznik členství 19.11.2012
Vznik funkce 19.11.2012
Adresa: Pod Hrází 94 , Spojil 530 02
místopředseda představenstva Vít Zavřel 28.1.2013
Vznik členství 19.11.2012
Vznik funkce 19.11.2012
Adresa: 62 , Němčice 533 52
místopředseda představenstva Petr Kadeřávek 28.1.2013
Vznik členství 19.11.2012
Vznik funkce 19.11.2012
Adresa: Dražkovická 1498 , Pardubice 530 02
Jméno Jaroslav Novák 28.1.2013
Vznik členství 19.11.2012
Adresa: 45 , Rohovládova Bělá 533 43
člen představenstva Ladislav Novák 5.9.2015
Vznik členství 1.9.2010
Adresa: Jilemnického 2217 , Pardubice 530 02
člen představenstva Zuzana Herichová 31.7.2006 - 24.11.2006
Vznik členství 31.7.2006
Zánik členství 27.9.2006
Vznik funkce 31.7.2006
Zánik funkce 27.9.2006
Adresa: Koněvova 188 , 130 00 Praha 3 Česká republika
předseda představenstva Tomáš Urbánek 24.11.2006 - 17.4.2008
Vznik členství 27.9.2006
Zánik členství 11.3.2008
Vznik funkce 27.9.2006
Zánik funkce 11.3.2008
Adresa: K Rozvodně 97 , Pardubice 530 09
místopředseda představenstva David Musil 24.11.2006 - 17.4.2008
Vznik členství 27.9.2006
Zánik členství 11.3.2008
Vznik funkce 27.9.2006
Zánik funkce 11.3.2008
Adresa: Benešovo náměstí 2441 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ladislav Novák 24.11.2006 - 17.4.2008
Vznik členství 27.9.2006
Zánik členství 11.3.2008
Adresa: Jilemnického 2217 , Pardubice 530 02
člen představenstva Roman Morávek 24.11.2006 - 17.4.2008
Vznik členství 27.9.2006
Zánik členství 11.3.2008
Adresa: Nerudova 656 , Pardubice 530 02
člen představenstva Daniel Rubeš 24.11.2006 - 17.4.2008
Vznik členství 27.9.2006
Zánik členství 11.3.2008
Adresa: Smetanova 735 , Sezemice 533 04
člen představenstva Luboš Kubík 17.4.2008 - 19.10.2010
Vznik členství 11.3.2008
Zánik členství 1.9.2010
Adresa: Hronovická 2761 , Pardubice 530 02
předseda představenstva Vladimír Pitter 17.4.2008 - 28.1.2013
Vznik členství 11.3.2008
Zánik členství 19.11.2012
Vznik funkce 11.3.2008
Zánik funkce 19.11.2012
Adresa: Pod Hrází 94 , Spojil 530 02
místopředseda představenstva Vít Zavřel 17.4.2008 - 28.1.2013
Vznik členství 11.3.2008
Zánik členství 19.11.2012
Vznik funkce 11.3.2008
Zánik funkce 19.11.2012
Adresa: 62 , 533 52 Němčice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Slezák 17.4.2008 - 28.1.2013
Vznik členství 11.3.2008
Zánik členství 19.11.2012
Vznik funkce 11.3.2008
Zánik funkce 19.11.2012
Adresa: Sokolovská 2389 , Pardubice 530 02
člen představenstva Petr Kadeřávek 17.4.2008 - 28.1.2013
Vznik členství 11.3.2008
Zánik členství 19.11.2012
Adresa: Dražkovická 1498 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ladislav Novák 19.10.2010 - 5.9.2015
Vznik členství 1.9.2010
Adresa: Jilemnického 2217 , Pardubice 530 02

Dozorčí rada Fotbalový klub Pardubice a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ladislav Slezák 28.1.2013
Vznik členství 19.11.2012
Adresa: Sokolovská 2389 , Pardubice 530 02
předseda dozorčí rady Radim Licek 25.6.2015
Vznik členství 19.11.2012
Vznik funkce 19.11.2012
Adresa: Pod Hrází 163 , Spojil 530 02
člen dozorčí rady Peter Heldák 5.9.2015
Vznik členství 1.9.2010
Adresa: Ke Kamenci 1093 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Luboš Kubík 18.1.2019
Vznik členství 1.9.2010
Adresa: třída Karla IV. 611/6 , Hradec Králové 500 02
Člen dozorčí rady Ing. Milan Plesar 2.7.2019
Vznik členství 9.5.2019
Adresa: Hlavní 1250 , Otrokovice 765 02
Člen dozorčí rady JUDr. Martin Netolický Ph.D. 2.7.2019
Vznik členství 9.5.2019
Adresa: Trávník 1996 , Česká Třebová 560 02
předseda dozorčí rady Petra Matoušková 31.7.2006 - 24.11.2006
Vznik členství 31.7.2006
Zánik členství 27.9.2006
Vznik funkce 31.7.2006
Zánik funkce 27.9.2006
Adresa: Jiráskova 393 , Čerčany 257 22
člen dozorčí rady Petr Malivánek 31.7.2006 - 24.11.2006
Vznik členství 31.7.2006
Zánik členství 27.9.2006
Vznik funkce 31.7.2006
Zánik funkce 27.9.2006
Adresa: U Stadionu 730 , Chrudim 537 03
člen dozorčí rady Peter Herich 31.7.2006 - 24.11.2006
Vznik členství 31.7.2006
Zánik členství 27.9.2006
Vznik funkce 31.7.2006
Zánik funkce 27.9.2006
Adresa: Hradby 5 , 977 01 Brezno Slovenská republika
předseda dozorčí rady Jindřich Horák 24.11.2006 - 17.4.2008
Vznik členství 27.9.2006
Zánik členství 11.3.2008
Vznik funkce 27.9.2006
Zánik funkce 11.3.2008
Adresa: Chocholouškova 138/4 , Praha 180 00
člen dozorčí rady Karel Přibyl 24.11.2006 - 17.4.2008
Vznik členství 27.9.2006
Zánik členství 11.3.2008
Adresa: nábřeží Závodu míru 2737 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Bohuslav Skalecký 24.11.2006 - 17.4.2008
Vznik členství 27.9.2006
Zánik členství 11.3.2008
Adresa: Štrossova 505 , Pardubice 530 03
předseda dozorčí rady Ladislav Novák 17.4.2008 - 19.10.2010
Vznik členství 11.3.2008
Zánik členství 1.9.2010
Vznik funkce 11.3.2008
Zánik funkce 1.9.2010
Adresa: Jilemnického 2217 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Radim Licek 17.4.2008 - 19.10.2010
Vznik členství 11.3.2008
Adresa: Dašická 1766 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Jaroslav Novák 19.10.2010 - 20.4.2012
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 19.11.2012
Adresa: 23 , 533 43 Rohovládová Bělá Česká republika
člen dozorčí rady Martin Shejbal 17.4.2008 - 28.1.2013
Vznik členství 11.3.2008
Zánik členství 19.11.2012
Adresa: Pardubická 92 , Choteč 533 04
předseda dozorčí rady Radim Licek 19.10.2010 - 28.1.2013
Vznik členství 11.3.2008
Zánik členství 19.11.2012
Vznik funkce 1.9.2010
Zánik funkce 19.11.2012
Adresa: Dašická 1766 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Jaroslav Novák 20.4.2012 - 28.1.2013
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 19.11.2012
Adresa: 45 , Rohovládova Bělá 533 43
člen dozorčí rady Ing. Vlastimil Peer 19.10.2010 - 30.5.2013
Vznik členství 1.9.2010
Adresa: Čajkovského 914/54 , Hradec Králové 500 09
člen dozorčí rady Luboš Kubík 19.10.2010 - 18.9.2013
Vznik členství 1.9.2010
Adresa: Hronovická 2761 , Pardubice 530 02
předseda dozorčí rady Radim Licek 28.1.2013 - 25.6.2015
Vznik členství 19.11.2012
Vznik funkce 19.11.2012
Adresa: Dašická 1766 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Peter Heldák 19.10.2010 - 5.9.2015
Vznik členství 1.9.2010
Adresa: Ke Kamenci 1093 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Luboš Kubík 18.9.2013 - 18.1.2019
Vznik členství 1.9.2010
Adresa: Hronovická 2761 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Martin Shejbal 28.1.2013 - 2.7.2019
Vznik členství 19.11.2012
Zánik členství 9.5.2019
Adresa: Pardubická 92 , Choteč 533 04
člen dozorčí rady Ing. Vlastimil Peer 30.5.2013 - 2.7.2019
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 9.5.2019
Adresa: Čajkovského 914/54 , Hradec Králové 500 09

Sbírka Listin Fotbalový klub Pardubice a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2590/SL 26 notářský zápis [NZ 173/2015] Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2015 6
B 2590/SL 25 notářský zápis [NZ 173/2015] Krajský soud v Hradci Králové 11.6.2015 11.6.2015 6
B 2590/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 426/2014 Krajský soud v Hradci Králové 25.8.2014 1.9.2014 4.11.2014 5
B 2590/SL 23 ostatní UZ k 30.6.2014 / el Krajský soud v Hradci Králové 30.9.2014 24.10.2014 30.10.2014 10
B 2590/SL 22 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 298/2013,ds Krajský soud v Hradci Králové 19.11.2013 2.12.2013 2.12.2013 21
B 2590/SL 21 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ 297/2013,ds Krajský soud v Hradci Králové 21.11.2013 2.12.2013 2.12.2013 19
B 2590/SL 20 ostatní ÚZ k 30.6.2013,ds Krajský soud v Hradci Králové 2.12.2013 2.12.2013 6
B 2590/SL 19 ostatní ÚZ k 30.6.2013,ds Krajský soud v Hradci Králové 2.12.2013 2.12.2013 6
B 2590/SL 18 ostatní rozvaha k 1.7.2013,ds Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2013 2.12.2013 2.12.2013 4
B 2590/SL 17 změna právní formy, fúze projekt fúze,ds Krajský soud v Hradci Králové 11.10.2013 11.10.2013 11.10.2013 13
B 2590/SL 16 ostatní 7x smlouva,5x dohoda,7x oznámení o úpisu akcií Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2013 17.7.2013 42
B 2590/SL 15 notářský zápis NZ 154/2013 Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2013 14.6.2013 27.6.2013 6
B 2590/SL 14 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 3x zápis,cd Krajský soud v Hradci Králové 19.11.2012 23.1.2013 31.1.2013 9
B 2590/SL 13 účetní závěrka k 30.6.2012,el. Krajský soud v Hradci Králové 30.9.2012 17.12.2012 21.12.2012 9
B 2590/SL 12 účetní závěrka k 30.6.2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 21.11.2011 20.2.2012 5.3.2012 9
B 2590/SL 11 stanovy společnosti , cd Krajský soud v Hradci Králové 1.9.2010 30.1.2012 30.1.2012 12
B 2590/SL 9 účetní závěrka rok 2007, email Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2008 2.8.2011 3.8.2011 12
B 2590/SL 8 účetní závěrka 2008, email Krajský soud v Hradci Králové 30.3.2009 2.8.2011 3.8.2011 7
B 2590/SL 7 účetní závěrka 2009, email Krajský soud v Hradci Králové 27.8.2010 2.8.2011 3.8.2011 7
B 2590/SL 10 účetní závěrka 2006, email Krajský soud v Hradci Králové 30.3.2007 2.8.2011 3.8.2011 6
B 2590/SL 6 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory , (NZ 170/2010, zápis) Krajský soud v Hradci Králové 1.9.2010 22.9.2010 22.9.2010 12
B 2590/SL 5 notářský zápis NZ 169/2010 Krajský soud v Hradci Králové 1.9.2010 1.9.2010 1.9.2010 7
B 2590/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory, smlouva o prodeji/převodu - NZ 44/2008 Krajský soud v Hradci Králové 11.3.2008 15.4.2008 15.4.2008 35
B 2590/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory -- NZ 799/2006 Krajský soud v Hradci Králové 27.9.2006 9.11.2006 20.2.2007 24
B 2590/SL 2 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 430/2006 Krajský soud v Hradci Králové 11.5.2006 28.7.2006 21
B 2590/SL 1 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 11.5.2006 28.7.2006 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Fotbalový klub Pardubice a.s.

IČO (identifikační číslo) 27583473
Jméno Fotbalový klub Pardubice a.s.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 23.10.2006
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Sídlo Fotbalový klub Pardubice a.s.

Živnosti a provozovny Fotbalový klub Pardubice a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

  • Realitní činnost

  • Reklamní činnost a marketing

  • Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.10.2006

Živnost č. 2 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Fotbalový klub Pardubice a.s.

Člen statutárního orgánu Petr Kadeřávek
Člen statutárního orgánu Vít Zavřel
Člen statutárního orgánu Vladimír Pitter
Člen statutárního orgánu Ladislav Novák
Člen statutárního orgánu Jaroslav Novák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Fotbalový klub Pardubice a.s.

IČO: 27583473
Firma: Fotbalový klub Pardubice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice V
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.7.2006

Sídlo Fotbalový klub Pardubice a.s.

Sídlo: K Vinici 1901, Pardubice 530 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Sportovní činnosti
tracking image