Firma FORBES Casino, a.s. IČO 27344916


FORBES Casino, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

FORBES Casino, a.s. (27344916) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Letenské náměstí 157, 170 00 Praha 7 - Bubeneč Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 1. 2008 a je stále aktivní. FORBES Casino, a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o FORBES Casino, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FORBES Casino, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o FORBES Casino, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro FORBES Casino, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FORBES Casino, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 15957
IČO (identifikační číslo osoby) 27344916
Jméno FORBES Casino, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 31.1.2008
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 2.4.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 2.4.2014 - 17.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 2.4.2014 - 17.10.2014
1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 70.000.000,-- Kč (sedmdesátmilionů korun českých). Upisování akcií bad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 70 (sedmdesát) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českýczh) znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu.3. Upsání všech 70 (sedmdesáti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - tj. stávajícímu jedinému akcionáři - společnosti LAND TRADE a.s., se sídlem Praha - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, IČ 274 40 893, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 10647, (dále též jen "LAND TRADE a.s." nebo jen "určitý zájemce"), který tímto rovněž využije přednostní právo akcionáře na upisování akcií dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku.4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti FORBES Casino, a.s. v Praze 7 - Bubeneč, Letenské náměstí 157/4, PSČ 170 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnosti FORBES Casino, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebi předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsána emisním kursem 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých).8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit takto:- 30 % (třicet procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 257077425/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obc 24.1.2013 - 11.2.2013
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 22.7.2008 ozvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií peněžitým vkladem.Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 2.100.000,- Kč (slovy: dvamiliony jednostotisíc korun českých) očástku 27.900.000,- Kč (slovy: dvacetsedmmilionů devětsettisíc korun českých) na 30.000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých). Upisování akcií nad výše uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Bude upsáno 279 ks (slovy: dvěstěsedmdesátdevět kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Emisní kurs jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Emisní ážio se bude rovnat nule.Rovněž na výše uvedené akcie se vztahuje podmínka, dle které je kplatnosti převodu nutné udělení písemného souhlasu představenstva spřevodem. Totéž platí ipro zastavení akcií.Akcie budou upsány ve smlouvě oupsání akcií.Na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) lze upsat 13 a 2/7 nových listinných kmenových akcií na jméno ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), jejich emisní kurs se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě.Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem svyužitím jeho přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku, budou upsány celé akcie. Akcie budou upsány ve smlouvě oupsání akcií. Představenstvo společnosti je povinno podat kpříslušnému soudu návrh na zápis tohoto rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě do 3 (slovy: tří) dnů ode dne tohoto rozhodnutí. Představenstvo společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy oupsání akcií jedinému akcionáři ve lhůtě do 3 (slovy: tří) dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu akcií vden úpisu aupisovatel se zavazuje splatit nově upsané akcie 30% jejich jmenovité hodnoty na účet číslo 222830405/0300. Zbývajících 70% emisního kursu upsaných akcií splatí do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku na účet číslo 222830405/0300.-Úpis bude probíhat po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku ve lhůtě do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od dne doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií jedinému akcionáři vprostorách společnosti OMEGA Capo, a.s., na adrese Roudnice nad Labem, Žižkova 757, PSČ 413 01, vpracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin. Přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 30.7.2008 - 22.8.2008

Aktuální kontaktní údaje FORBES Casino, a.s.

Kapitál FORBES Casino, a.s.

zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.2.2013
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 51%
Platnost od - do 11.2.2013 - 18.2.2013
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.8.2008 - 11.2.2013
zakladni jmění 2 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.1.2008 - 22.8.2008

Sídlo FORBES Casino, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Letenské náměstí 157 , 170 00 Praha 7 - Bubeneč Česká republika
Praha 7 - Bubeneč, Letenské náměstí 157/4, PSČ 17000
7.2.2012
Adresa Jankovcova 1569 , 170 00 Praha 7 - Holešovice Česká republika
Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1569/2c, PSČ 17000
25.1.2010 - 7.2.2012
Adresa Žižkova 757 , 413 01 Roudnice nad Labem Česká republika
Roudnice nad Labem, Žižkova 757, PSČ 41301
30.7.2008 - 25.1.2010
Adresa Dr. Slavíka 1818 , 413 01 Roudnice nad Labem Česká republika
Roudnice nad Labem, Dr. Slavíka 1818, PSČ 41301
31.1.2008 - 30.7.2008

Předmět podnikání FORBES Casino, a.s.

Platnost údajů od - do
provozování sázkových her v kasinu dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb. 2.4.2014
provozování sázkových her v kasinu podle ust. § 2 písm. m) bodu 1 zák. č. 202/1990 Sb. 5.3.2013
hostinská činnost 14.1.2009
provozování sázkových her vkasinu podle ust. § 2 písm. i) zák. č. 202/1990 Sb. 14.1.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.8.2008
pronájem apůjčování věcí movitých 31.1.2008 - 2.4.2014

Předmět činnosti FORBES Casino, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 2.4.2014
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, při kterém nejsou poskytnuty jiné než základní služby spojené s pronájmem 31.1.2008 - 2.4.2014

vedení firmy FORBES Casino, a.s.

Statutární orgán FORBES Casino, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva JUDr. Tomáš Nebeský 17.10.2014
Vznik členství 11.9.2014
Vznik funkce 11.9.2014
Adresa: Pod kaštany 1107 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Pod kaštany 1107/19, Bubeneč, 160 00 Praha 6
člen představenstva Doc.Dr. Pavel Kučera CSc. 17.7.2015
Vznik členství 1.7.2015
Adresa: Sídlištní 211 , 165 00 Praha 6 Česká republika
Sídlištní 211/20, Lysolaje, 165 00 Praha 6
Předseda představenstva Zdeněk Fáček 31.1.2008 - 30.7.2008
Vznik členství 31.1.2008
Zánik členství 22.7.2008
Vznik funkce 31.1.2008
Zánik funkce 22.7.2008
Adresa: Nová Cerekev 255 , 394 15 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Nová Cerekev 255, PSČ 39415
Člen představenstva Michal Matička 31.1.2008 - 30.7.2008
Vznik členství 31.1.2008
Zánik členství 22.7.2008
Adresa: Alej 17. listopadu 1754 , 413 01 Roudnice nad Labem Česká republika
Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu 1754, PSČ 41301
Člen představenstva Václav Wimmer 31.1.2008 - 30.7.2008
Vznik členství 31.1.2008
Zánik členství 22.7.2008
Adresa: Kmochova 3157 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Kmochova 3157/35, PSČ 40011
Člen představenstva JUDr. Tomáš Lejček 30.7.2008 - 1.12.2008
Vznik členství 22.7.2008
Adresa: Lamačova 827 , 152 00 Praha 5 - Hlubočepy Česká republika
Praha 5 - Hlubočepy, Lamačova 827/15, PSČ 15200
Předseda představenstva Martin Charvát 30.7.2008 - 1.9.2011
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 20.7.2011
Vznik funkce 22.7.2008
Zánik funkce 20.7.2011
Adresa: Husitská 157 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Husitská 157/80, PSČ 13000
Člen představenstva Michal Bendl 30.7.2008 - 1.9.2011
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 20.7.2011
Adresa: Slunná 289 , 268 01 Příbram Česká republika
Příbram, Slunná 289, PSČ 26801
Člen představenstva JUDr. Tomáš Lejček 1.12.2008 - 1.9.2011
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 20.7.2011
Adresa: Vinohradská 1254 , 120 00 Praha 2 - Vinohrady Česká republika
Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 1254/61, PSČ 12000
člen představenstva Petr Vymetálek 1.9.2011 - 25.6.2012
Vznik členství 20.7.2011
Zánik členství 7.6.2012
Adresa: U Hadích lázní 1169 , 415 01 Teplice Česká republika
Teplice, U Hadích lázní 1169/48, PSČ 41501
předseda představenstva Pavel Chovančík 1.9.2011 - 5.3.2013
Vznik členství 20.7.2011
Zánik členství 28.2.2013
Vznik funkce 20.7.2011
Zánik funkce 28.2.2013
Adresa: Gočárova třída 806 , 500 02 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Gočárova třída 806/32, PSČ 50002
člen představenstva Ing. Jan Machač 25.6.2012 - 4.8.2013
Vznik členství 7.6.2012
Adresa: Malovarská 563 , 273 24 Velvary Česká republika
Velvary, Malovarská 563, PSČ 27324
člen představenstva Zuzana Šimáčková 1.9.2011 - 19.9.2013
Vznik členství 20.7.2011
Adresa: Karlovo nám. 71 , 413 01 Roudnice nad Labem Česká republika
Roudnice nad Labem, Karlovo nám. 71, PSČ 41301
předseda představenstva Tomáš Nebeský 5.3.2013 - 17.10.2014
Vznik členství 28.2.2013
Zánik členství 11.9.2014
Vznik funkce 28.2.2013
Zánik funkce 11.9.2014
Adresa: Pod kaštany 1107 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Pod kaštany 1107/19, Bubeneč, 160 00 Praha 6
člen představenstva Ing. Jan Machač 4.8.2013 - 17.10.2014
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 11.9.2014
Adresa: Malovarská 563 , 273 24 Velvary Česká republika
Malovarská 563, 273 24 Velvary
člen představenstva Zuzana Šimáčková 19.9.2013 - 17.10.2014
Vznik členství 20.7.2011
Zánik členství 11.9.2014
Adresa: Karlovo náměstí 71 , 413 01 Roudnice nad Labem Česká republika
Karlovo náměstí 71, 413 01 Roudnice nad Labem
člen představenstva Jaromír Komárek 17.10.2014 - 17.7.2015
Vznik členství 11.9.2014
Zánik členství 30.6.2015
Adresa: Sosnovecká 581 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Sosnovecká 581/8, Troja, 181 00 Praha 8

Dozorčí rada FORBES Casino, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady RSDr. Jiří Tománek 17.10.2014
Vznik členství 11.9.2014
Adresa: Přemyslova 400 , 397 01 Písek Česká republika
Přemyslova 400/4, Pražské Předměstí, 397 01 Písek
Předseda dozorčí rady JUDr. Tomáš Lejček 31.1.2008 - 30.7.2008
Vznik členství 31.1.2008
Zánik členství 22.7.2008
Vznik funkce 31.1.2008
Zánik funkce 22.7.2008
Adresa: Lamačova 827 , 152 00 Praha 5 - Hlubočepy Česká republika
Praha 5 - Hlubočepy, Lamačova 827/15, PSČ 15200
Člen dozorčí rady Patrik Krivanek 31.1.2008 - 30.7.2008
Vznik členství 31.1.2008
Zánik členství 22.7.2008
Adresa: Jasenická 1810 , 755 01 Vsetín Česká republika
Vsetín, Jasenická 1810, PSČ 75501
Člen dozorčí rady Andrea Topšová 31.1.2008 - 30.7.2008
Vznik členství 31.1.2008
Zánik členství 22.7.2008
Adresa: V Uličkách 2578 , 413 01 Roudnice nad Labem Česká republika
Roudnice nad Labem, V Uličkách 2578, PSČ 41301
Člen dozorčí rady Zdeněk Fáček 30.7.2008 - 1.9.2011
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 20.7.2011
Adresa: Nová Cerekev 255 , 394 15 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Nová Cerekev 255, PSČ 39415
Předseda dozorčí rady JUDr. Hana Lukešová 30.7.2008 - 25.6.2012
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 7.6.2012
Vznik funkce 22.7.2008
Zánik funkce 7.6.2012
Adresa: Marie Pomocné 291 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Marie Pomocné 291/4, PSČ 41201
Člen dozorčí rady Jiří Klominský 30.7.2008 - 25.6.2012
Vznik členství 22.7.2008
Zánik členství 7.6.2012
Adresa: Na Výsluní 2376 , 413 01 Roudnice nad Labem Česká republika
Roudnice nad Labem, Na Výsluní 2376, PSČ 41301
člen dozorčí rady Julie Dobešová 1.9.2011 - 25.6.2012
Vznik členství 20.7.2011
Zánik členství 7.6.2012
Adresa: Masarykova 41 , 517 50 Častolovice Česká republika
Častolovice, Masarykova 41, PSČ 51750
předseda dozorčí rady Ing. Stanislav Půlpán 25.6.2012 - 15.4.2013
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 29.3.2013
Vznik funkce 8.6.2012
Zánik funkce 29.3.2013
Adresa: Mládeže 138 , 503 01 Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Mládeže 138, PSČ 50301
člen dozorčí rady Hana Paulusová 25.6.2012 - 15.4.2013
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 29.3.2013
Adresa: 503 22 Libčany 43 Česká republika
Libčany 43, PSČ 50322
člen dozorčí rady Pavla Vilímková 25.6.2012 - 15.4.2013
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 29.3.2013
Adresa: 517 36 Olešnice 82 Česká republika
Olešnice 82, PSČ 51736
člen dozorčí rady Jan Kreuzer 15.4.2013 - 2.4.2014
Vznik členství 29.3.2013
Zánik členství 21.4.2013
Adresa: Riegrova 945 , 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Česká republika
Riegrova 945/26, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
předseda dozorčí rady Jiří Tománek 15.4.2013 - 17.10.2014
Vznik členství 29.3.2013
Zánik členství 11.9.2014
Vznik funkce 29.3.2013
Zánik funkce 11.9.2014
Adresa: Přemyslova 400 , 397 01 Písek Česká republika
Přemyslova 400/4, Pražské Předměstí, 397 01 Písek
člen dozorčí rady Pavel Kučera 15.4.2013 - 17.10.2014
Vznik členství 29.3.2013
Zánik členství 11.9.2014
Adresa: Sídlištní 211 , 165 00 Praha 6 Česká republika
Sídlištní 211/20, Lysolaje, 165 00 Praha 6
člen dozorčí rady Marcela Havlišová 2.4.2014 - 17.10.2014
Vznik členství 20.3.2014
Zánik členství 11.9.2014
Adresa: Na Vyhlídce 2351 , 413 01 Roudnice nad Labem Česká republika
Na Vyhlídce 2351, Podlusky, 413 01 Roudnice nad Labem

Sbírka Listin FORBES Casino, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 15957/SL 31 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 26.8.2015 27.8.2015 21
B 15957/SL 30 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 18.6.2015 13.7.2015 21.7.2015 3
B 15957/SL 29 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 5.11.2014 21.11.2014 22
B 15957/SL 28 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 5.11.2014 20.11.2014 25
B 15957/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 5727/2014 Městský soud v Praze 11.9.2014 16.9.2014 31.10.2014 18
B 15957/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1791/2014 Městský soud v Praze 20.3.2014 26.3.2014 10.4.2014 17
B 15957/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.2.2013 1.3.2013 6.3.2013 24
B 15957/SL 21 notářský zápis NZ 669/2013 Městský soud v Praze 28.2.2013 1.3.2013 6.3.2013 4
B 15957/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.2.2013 1.2.2013 12.2.2013 23
B 15957/SL 19 notářský zápis NZ 167/2013 Městský soud v Praze 23.1.2013 29.1.2013 30.1.2013 5
B 15957/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2012 1.8.2012 22
B 15957/SL 17 notářský zápis NZ 303/2012 Městský soud v Praze 7.6.2012 20.6.2012 1.8.2012 12
B 15957/SL 16 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 26.7.2011 1.9.2011 3
B 15957/SL 15 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 20.7.2011 1.9.2011 1
B 15957/SL 14 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 20.7.2011 1.9.2011 1
B 15957/SL 13 notářský zápis NZ 97/2011 Městský soud v Praze 20.7.2011 1.9.2011 5
B 15957/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.8.2010 4.8.2010 22
B 15957/SL 11 notářský zápis - NZ 17/2010 Městský soud v Praze 11.1.2010 22.1.2010 27.1.2010 2
B 15957/SL 10 výroční zpráva rok 2008 Městský soud v Praze 20.2.2009 28.8.2009 22
B 15957/SL 9 podpisové vzory - Michal Bendl Městský soud v Praze 22.7.2008 7.8.2008 2
B 15957/SL 8 podpisové vzory - Martin Charvát Městský soud v Praze 22.7.2008 7.8.2008 2
B 15957/SL 7 podpisové vzory - JUDr. Tomáš Lejček Městský soud v Praze 22.7.2008 7.8.2008 2
B 15957/SL 6 notářský zápis NZ 430/2008 Městský soud v Praze 22.7.2008 7.8.2008 11
B 15957/SL 5 podpisové vzory - Michal Matička Městský soud v Praze 6.12.2007 26.2.2008 1
B 15957/SL 4 podpisové vzory - Václav Vimmer Městský soud v Praze 5.12.2007 26.2.2008 1
B 15957/SL 3 podpisové vzory - Zdeněk Fáček Městský soud v Praze 5.12.2007 26.2.2008 1
B 15957/SL 2 rozhod. o statut. orgánu - zápis z předst.a DR Městský soud v Praze 6.12.2007 26.2.2008 1
B 15957/SL 1 notářský zápis - NZ 225/2007- zakl.listina Městský soud v Praze 4.12.2007 26.2.2008 28

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FORBES Casino, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27344916
Jméno FORBES Casino, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 31.1.2008
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 2

Sídlo FORBES Casino, a.s.

Živnosti a provozovny FORBES Casino, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.1.2008
Provozovna č. 1
Provozovna S. K. Neumanna 1257/14, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009082078
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.7.2013

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.12.2008
Provozovna č. 1
Provozovna S. K. Neumanna 1257/14, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009082078
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2013

Živnost č. 3 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán FORBES Casino, a.s.

Člen statutárního orgánu Doc. Dr. Pavel Kučera CSc.
Člen statutárního orgánu JUDr. Tomáš Nebeský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FORBES Casino, a.s.

IČO: 27344916
Firma: FORBES Casino, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.1.2008

Sídlo FORBES Casino, a.s.

Sídlo: Letenské náměstí 157/4, Praha 170 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Tisk a činnosti související s tiskem
Rozmnožování nahraných nosičů
Výroba elektronických součástek a desek
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Technické zkoušky a analýzy
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Provozování kulturních zařízení
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
tracking image