Firma FIRO-tour a.s. IČO 27869237


FIRO-tour a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

FIRO-tour a.s. (27869237) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Národní 37/38, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 3. 2007 a je stále aktivní. FIRO-tour a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o FIRO-tour a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FIRO-tour a.s. na Justice.cz
Detailní informace o FIRO-tour a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro FIRO-tour a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FIRO-tour a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 11654
IČO (identifikační číslo osoby) 27869237
Jméno FIRO-tour a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.3.2007
Počet členů statutárního orgánu: 1 12.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 12.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.9.2014
Jediný akcionář společnosti FIRO-tour a.s., vykonávající dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku působnost valné hromady, rozhoduje takto: Za prvé: - zvyšuje v souladu s ustanovením § 203 obchodního zákoníku základní kapitál společnosti FIRO-tour a.s. z částky 2.040.204,- Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc dvě stě čtyři korun českých) o částku 17.959.796,- Kč (slovy: sedmnáct milionů devět set pad esát devět tisíc sedm set devadesát šest korun českých) na částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) a to za následujících podmínek: 1) Bude upsán 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 59.796,- Kč (slovy: padesát devět tisíc sedm set devadesát šest) a 179 (slovy: sto sedmdesát devět) kusů kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 00.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 17.959.796,- Kč (slovy: sedmnáct milionů devět set padesát devět tisíc sedm set devadesát šest korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4) Jediný akcionář se dle § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře k nově upisovaným akciím v plném rozsahu, bez veřejné výzvy k upiso vání akcií, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku. 5) Upisování nových akcií bude provedeno předem určeným zájemcem. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu panu Romanu Fiskovi. 6) Emisní kurz akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí 116.960,76 Kč každá. Součet emisního kurzu všech nových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí 20.935.976,- Kč. E misní kurz akcie o jmenovité hodnotě 59.796,- Kč (slovy: padesát devět tisíc sedm set devadesát šest) činí 69.937,- Kč. Součet emisního kurzu všech nových akcií činí 21.005.913,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět tisíc devět set třináct korun českých). Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou všech nových akcií a součtem jejich emisního kurzu, tj. částka 3.046.117 Kč (slovy: tři miliony čtyřicet šest tisíc sto sedmnáct korun českých) představuje emisní ážio. 7) Místem upisování je sídlo společnosti FIRO-tour a.s. 8) Upisovatel, pan Roman Fisek provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou. 9) Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli nejpozději do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí je diného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. 10) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem - započtením peněžitých pohledávek jediného akcionáře pana Romana Fiska ve výši 21.005.913,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět tisíc devět set třináct korun českých) za společností FIRO- tour a.s., proti pohledávce společnosti FIRO-tour a.s., na splacení emisního kurzu akcií ve výši 21.005.913,-- Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět tisíc devět set třináct korun českých), a to nejpozději do 7 (sedmi) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Za druhé: Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje splacení emisního kurzu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem v celkové výši 21.005.913,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět tisíc devět set třináct korun českých) započten ím peněžité pohledávky jediného akcionáře pana Romana Fiska ve výši 21.005.913,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět tisíc devět set třináct korun českých) za společností FIRO-tour a.s., proti pohledávce pana Romana Fiska na splacení emisního kurzu akcií ve výši 21.005.913,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět tisíc devět set třináct korun českých). Za třetí: Jediný akcionář v působnosti valné hromady uděluje v souladu s § 59 odst. 8 a § 163 odst. 3 obchodního zákoníku souhlas se započtením peněžitých pohledávek jediného akcionáře pana Romana Fiska ve výši 21.005.913,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět tisíc devět set třináct korun českých) za společností FIRO-tour a.s., jak je uvedeno výše proti pohledávce společnosti FIRO-tour a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši 21.005.913,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů pět tisíc devět set třináct korun českýc h). Existence pohledávek, které mají být použity na splacení emisního kursu nově upsaných akcií započtením pohledávky pana Romana Fiska za společností FIRO-tour a.s. proti pohledávce pana Romana Fiska na splacení emisního kurzu akcií byla ověřena ze zpráv y poskytnuté nezávislým auditorem společností EURO-Trend Audit, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 23, číslo osvědčení 317, odpovědný auditor Ing. Petr Ryneš, číslo osvědčení 1299 ze dne 31.12.2008. Za čtvrté: Pro účely započtení se stanoví tato pravidla: - Smlouva o započtení musí splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy, musí být stranami, panem Romanem Fiskem a společností FIRO-tour a.s., uzavřena písemnou formou, a to osobně či v zastoupení. Smlouva o započtení musí být uzavřena před p odáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ve smlouvě o započtení musí být přesně definovány pohledávky, které jsou předmětem započtení proti pohledávce pana Romana Fiska na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií a dá le zde musí být uvedeno, že se jedná o pohledávky, s jejichž započtením vyslovil souhlas jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky v rozsahu, v jakém se setkaly s pohledávkou společnosti FIRO-tour a .s., na splacení emisního kursu nově upsaných akcií zanikají a spolu s nimi zaniká i povinnost upisovatele splatit emisní kurs nově upsaných akcií. - Pan Roman Fisek, jako předem určený zájemce upíše a splatí 179 (slovy: sto sedmdesát devět) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) a 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 59.796,- Kč (slovy: padesát devět tisíc sedm set devadesát šest). - Místem upisování se stanoví (je) sídlo společnosti FIRO-tour a.s., na adrese Praha 1, Olivova 4/2096. Upisovatel, pan Roman Fisek provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností s možností využití ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zák oníku s rozvazovací podmínkou. - Lhůta pro upisování akcií je 14 (čtrnáct) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli nejpozději do 10 (deseti) dnů po zápisu rozhodnutí jed iného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. 6.1.2009 - 2.4.2009
Na společnost FIRO-tour Holding a.s., jejíž obchodní firma po fúzi je FIRO-tour a.s., přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti FIRO-tour a.s., se sdílem Praha 1, Národní 37/38, PSČ 110 00, IČ: 266 88 361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7591, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 31.12.2008

Aktuální kontaktní údaje FIRO-tour a.s.

Kapitál FIRO-tour a.s.

zakladni jmění 2 040 200 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.2.2008 - 31.12.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.3.2007 - 15.2.2008

Akcie FIRO-tour a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 12.9.2014
Kmenové akcie na jméno 10 051 Kč 4 12.9.2014
Kmenové akcie na majitele 10 051 Kč 4 31.12.2008 - 12.9.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 19.3.2007 - 12.9.2014

Sídlo FIRO-tour a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Národní 37/38 , Praha 110 00 29.1.2009
Adresa Olivova 2096/4 , Praha 110 00 19.3.2007 - 29.1.2009

Předmět podnikání FIRO-tour a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 12.9.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.12.2008
Provozování cestovní kanceláře 31.12.2008
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 31.12.2008 - 12.9.2014
Silniční motorová doprava mezinárodní příležitostná osobní 31.12.2008 - 12.9.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 19.3.2007 - 31.12.2008

vedení firmy FIRO-tour a.s.

Statutární orgán FIRO-tour a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda představenstva jedná za společnost samostatně. 12.9.2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. 2.4.2009 - 12.9.2014
Člen představenstva jedná za společnost samostatně. 19.3.2007 - 2.4.2009
předseda představenstva Roman Fisek 21.12.2016
Vznik členství 20.12.2015
Vznik funkce 20.12.2015
Adresa: nám. Gen. Svobody 219 , Spořice 431 01
člen představenstva Ing. Michal Jurečka 19.3.2007 - 15.2.2008
Vznik členství 19.3.2007
Zánik členství 21.12.2007
Vznik funkce 19.3.2007
Adresa: Jarní 3448/2 , Hodonín 695 01
člen představenstva Bc. Roman Fisek 15.2.2008 - 2.4.2009
Vznik členství 21.12.2007
Adresa: nám. Gen. Svobody 219 , Spořice 431 01
předseda představenstva Bc. Roman Fisek 2.4.2009 - 27.11.2009
Vznik členství 21.12.2007
Vznik funkce 11.3.2008
Adresa: nám. Gen. Svobody 219 , Spořice 431 01
předseda představenstva Ing. Roman Fisek 27.11.2009 - 28.5.2013
Vznik členství 21.12.2007
Zánik členství 21.12.2012
Vznik funkce 11.3.2008
Zánik funkce 21.12.2012
Adresa: nám. Gen. Svobody 219 , Spořice 431 01
předseda představenstva Roman Fisek 28.5.2013 - 21.12.2016
Vznik členství 21.12.2012
Zánik členství 20.12.2015
Vznik funkce 21.12.2012
Zánik funkce 20.12.2015
Adresa: nám. Gen. Svobody 219 , Spořice 431 01

Dozorčí rada FIRO-tour a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Miroslav Fischer 28.5.2013
Vznik členství 21.12.2012
Adresa: Mozartova 1508/7 , Chomutov 430 01
člen dozorčí rady Eva Němečková 26.1.2017
Vznik členství 20.12.2015
Adresa: U čekárny 1675/1 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Jaroslava Hrubá 15.5.2017
Vznik členství 1.8.2016
Adresa: Hlavní 115 , Perštejn 431 63
místopředseda dozorčí rady Barbora Brühlová 19.3.2007 - 15.2.2008
Vznik členství 19.3.2007
Zánik členství 21.12.2007
Vznik funkce 19.3.2007
Zánik funkce 21.12.2007
Adresa: Vinohradská 111/109 , Praha 130 00
člen dozorčí rady JUDr. Magda Kohoutová 19.3.2007 - 15.2.2008
Vznik členství 19.3.2007
Zánik členství 21.12.2007
Vznik funkce 19.3.2007
Adresa: Dr. Jahna 687/6 , Lišov 373 72
člen dozorčí rady Petra Koubová 19.3.2007 - 15.2.2008
Vznik členství 19.3.2007
Zánik členství 21.12.2007
Vznik funkce 19.3.2007
Adresa: Na křečku 350/13 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Bc. Alena Stachová 15.2.2008 - 23.9.2010
Vznik členství 21.12.2007
Adresa: Gerstnerova 4126 , Chomutov 430 03
člen dozorčí rady Martina Toušová 15.2.2008 - 7.5.2013
Vznik členství 21.12.2007
Zánik členství 21.12.2012
Adresa: Jirkovská 5056 , Chomutov 430 04
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Fischer MBA 15.2.2008 - 28.5.2013
Vznik členství 21.12.2007
Zánik členství 21.12.2012
Adresa: Mozartova 1508/7 , Chomutov 430 01
člen dozorčí rady Ing. Alena Stachová 23.9.2010 - 28.5.2013
Vznik členství 21.12.2007
Zánik členství 21.12.2012
Adresa: Denisovo náměstí 604 , Jirkov 431 11
člen dozorčí rady Alena Stachová 28.5.2013 - 2.8.2013
Vznik členství 21.12.2012
Adresa: Denisovo náměstí 604 , Jirkov 431 11
člen dozorčí rady Alena Pilná 2.8.2013 - 21.12.2016
Vznik členství 21.12.2012
Zánik členství 1.8.2016
Adresa: Denisovo náměstí 604 , Jirkov 431 11
člen dozorčí rady Eva Němečková 7.5.2013 - 26.1.2017
Vznik členství 8.3.2013
Zánik členství 20.12.2015
Adresa: U čekárny 1675/1 , Praha 143 00

Sbírka Listin FIRO-tour a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 11654/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 236/2014 Městský soud v Praze 22.7.2014 29.7.2014 19.9.2014 22
B 11654/SL 9 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.9.08/B7591/ Městský soud v Praze 30.9.2008 20.1.2009 37
B 11654/SL 12 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.9.08/B11654/+př. Městský soud v Praze 30.9.2008 20.1.2009 60
B 11654/SL 11 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.9.08/B11654 Městský soud v Praze 30.9.2008 20.1.2009 13
B 11654/SL 10 účetní závěrka, zpráva auditora -19.3.07-31.12.07/B11654/ Městský soud v Praze 31.12.2007 20.1.2009 13
B 11654/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ55/07 Městský soud v Praze 8.2.2007 19.3.2007 33

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FIRO-tour a.s.

IČO (identifikační číslo) 27869237
Jméno FIRO-tour a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 16.1.2009
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 3

Sídlo FIRO-tour a.s.

Živnosti a provozovny FIRO-tour a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.1.2009
Provozovna č. 1
Provozovna Dlouhá 5616, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1011089904
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 30.8.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Bílinská 3490/6, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1008073539
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 15.11.2009
Provozovna č. 3
Provozovna U dálnice 777, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1008073547
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 20.4.2010
Provozovna č. 4
Provozovna Jantarová 3344/4, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1005483345
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 9.5.2012
Provozovna č. 5
Provozovna Radčická 2861/2, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1008850195
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 16.4.2013
Provozovna č. 6
Provozovna Polská 1201/1, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1009186167
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 17.10.2013
Provozovna č. 7
Provozovna náměstí Svobody 3316, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1010386212
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 29.6.2015
Provozovna č. 8
Provozovna 9. května 519/7, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1008023281
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 16.1.2009
Provozovna č. 9
Provozovna Americká 1248/74, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1007279311
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 16.1.2009
Provozovna č. 10
Provozovna Řevnická 121/1, Praha 155 21
Identifikační číslo provozovny 1007279362
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 16.1.2009
Provozovna č. 11
Provozovna Národní 37/38, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1007279320
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 16.1.2009
Provozovna č. 12
Provozovna Kobližná 36/17, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1008023302
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 16.1.2009
Provozovna č. 13
Provozovna Masarykovo náměstí 1100/35, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1007279460
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 16.1.2009
Provozovna č. 14
Provozovna Švehlova 472/15, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1007279494
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 16.1.2009
Provozovna č. 15
Provozovna tř. Budovatelů 3275, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1007279290
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 16.1.2009
Provozovna č. 16
Provozovna Jičínská 1350, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1007279443
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 16.1.2009
Provozovna č. 17
Provozovna T. G. Masaryka 816/36, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1007279303
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 16.1.2009
Provozovna č. 18
Provozovna náměstí 1. Máje 94/24, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1007279508
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 16.1.2009
Provozovna č. 19
Provozovna Veselská 663, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1007279338
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 16.1.2009
Provozovna č. 20
Provozovna Novodvorská 1800/136, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1007279354
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 16.1.2009
Provozovna č. 21
Provozovna nám. Soukenné 669/2, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1007301597
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.3.2009
Provozovna č. 22
Provozovna 17. listopadu 249, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1012073122
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 27.2.2018

Živnost č. 2 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.2.2009
Provozovna č. 1
Provozovna Dlouhá 5616, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1011089904
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.8.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Bílinská 3490/6, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1008073539
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2009
Provozovna č. 3
Provozovna U dálnice 777, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1008073547
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.4.2010
Provozovna č. 4
Provozovna Jantarová 3344/4, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1005483345
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.5.2012
Provozovna č. 5
Provozovna Pražská tř. 1247/24, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1008559067
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2012
Provozovna č. 6
Provozovna Chlumecká 765/6, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1008730068
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.3.2013
Provozovna č. 7
Provozovna Radčická 2861/2, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1008850195
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.4.2013
Provozovna č. 8
Provozovna Polská 1201/1, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1009186167
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.10.2013
Provozovna č. 9
Provozovna náměstí Svobody 3316, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1010386212
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.6.2015
Provozovna č. 10
Provozovna Jičínská 1350, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1007279443
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.2.2009
Provozovna č. 11
Provozovna Řevnická 121/1, Praha 155 21
Identifikační číslo provozovny 1007279362
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.2.2009
Provozovna č. 12
Provozovna Švehlova 472/15, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1007279494
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.2.2009
Provozovna č. 13
Provozovna Americká 1248/74, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1007279311
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.2.2009
Provozovna č. 14
Provozovna Masarykovo náměstí 1100/35, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1007279460
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.2.2009
Provozovna č. 15
Provozovna Národní 37/38, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1007279320
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.2.2009
Provozovna č. 16
Provozovna 9. května 519/7, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1008023281
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.2.2009
Provozovna č. 17
Provozovna tř. Budovatelů 3275, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1007279290
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.2.2009
Provozovna č. 18
Provozovna náměstí 1. Máje 94/24, Chomutov 430 01
Identifikační číslo provozovny 1007279508
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.2.2009
Provozovna č. 19
Provozovna Kobližná 36/17, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1008023302
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.2.2009
Provozovna č. 20
Provozovna Veselská 663, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1007279338
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.2.2009
Provozovna č. 21
Provozovna T. G. Masaryka 816/36, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1007279303
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.2.2009
Provozovna č. 22
Provozovna Novodvorská 1800/136, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1007279354
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.2.2009
Provozovna č. 23
Provozovna nám. Soukenné 669/2, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1007301597
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2009
Provozovna č. 24
Provozovna 17. listopadu 249, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1012073122
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.2.2018

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.3.2009

Statutární orgán FIRO-tour a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Roman Fisek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FIRO-tour a.s.

IČO: 27869237
Firma: FIRO-tour a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.3.2007

Sídlo FIRO-tour a.s.

Sídlo: Národní 37/38, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nepravidelná pozemní osobní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti cestovních kanceláří
tracking image