Firma FINTOP, a.s. IČO 63998106


FINTOP, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

FINTOP, a.s. (63998106) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Anežská 986/10, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 8. 1995 a je stále aktivní. FINTOP, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o FINTOP, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FINTOP, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o FINTOP, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro FINTOP, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FINTOP, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3377
IČO (identifikační číslo osoby) 63998106
Jméno FINTOP, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.8.1995
Počet členů statutárního orgánu: 1 30.7.2014
Počet členů správní rady: 3 30.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.7.2014
Z důvodu fúze formou sloučení na společnost v postavení nástupnické společnosti přešlo jmění zrušené obchodní společnosti bez likvidace Silver Domino, s.r.o. se sídlem Praha 1, Anežská č.p. 986, č.or. 10, PSČ 110 00, identifikační číslo 267 37 345. 13.5.2004
Dne 10.11.2000 schválila mimořádná valná hromada FINTOP, a.s. jednomyslně následující usnesení o snížení základního jmění: a) důvodem snížení základního jmění společnosti je úhrada ztráty společnosti dosažené v minulých obdobích a přizpůsobení výše základního jmění společnosti reálným potřebám společnosti pro příští období. b) základní jmění společnosti se snižuje ze stávající výše 950.000.000,- Kč (devětsetpadesátmilionů korun českých) o 850.000.000,- Kč (osmsetpadesátmilionů korun českých), tedy na částku 100.000.000,- Kč (jednostomilionů korun českých). c) snížení základního jmění bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářů dle § 213c obchodního zákoníku. Úplata za jednu kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, znějící na majitele, v listinné podobě, bude činit 2.040,- Kč. d) veřejný návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu je představenstvo povinno zveřejnit způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, přičemž při veřejném návrhu smlouvy o koupi akcií se bude řídit přiměřeně ustanoveními § 183a) a násl.obchodního zákoníku. e) kupní cena (úplata) za akcie je splatná nejpozději ve lhůtě tří měsíců od zápisu nové výše základního jmění do obchodního rejstříku, s tím, že tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního jmění do obchodního rejstříku. f) listinné akcie brané z oběhu musí být společnosti předloženy za účelem jejich zničení ve lhůtě tří měsíců od zápisu nové výše základního jmění do obchodního rejstříku s tím, že tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního jmění do obchodního rejstříku. 13.12.2000 - 7.3.2001
Akcie v listinné podobě. 11.1.1999 - 3.1.2003
Mimořádná valná hromada společnosti, konaná dne 30.7.1998, rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti takto: 1. Akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií 2. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 250 mil. Kč až 700 mil. Kč, na 950 mil.až Kč 1 400 mil. Kč, upisováním akcií formou peněžitých vkladů s tím, že úpis nad rámec zvýšení ve výši 700 mil. Kč se nepřipouští. 3. Bude upisováno 25 000 kusů až 70 000 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, znějících na majitele, v listinné podobě. Nárok na upsání akcie mají osoby evidované v SCP jako akcionáři rozhodného dne 24.7.1998. Emisní kurs je 10.000,- kč na 1 akcii. Úpis bude považován na úspěšný již upsáním 25 000 ks akcií, tj. 250 mil Kč. 4.Přednostní právo na úpis mají stávající akcionáři ve smyslu par. 204a, a to v poměru na stávajícím základním jmění. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti, se řídí poměrem 1:1. Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti v Praze 1, Anežská 10, ve lhůtě 15 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze. 5. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, se dále neupisují. 6. Po upsání akcií musí být splaceno 100% emisního kursu na účet emitenta č. 16506014/2200 do 15 dnů ode dne úpisu. 7. Výzva k úpisu bude zveřejněna po zveřejnění zápisu do obchodního rejstříku, dle ustanovení par. 203, odst. 4) Obchodního zákoníku. Zveřejnění se uskuteční oznámením v Obchodním věstníku ČR a zároveň vyvěšením v místě konání valné hromady. 7.9.1998 - 18.11.1998
Na řádné valné hromadě konané dne 21.8.1997 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o 510 000 000,- Kč upsáním 51 000 kusů zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, které proběhne ve dvou upisovacích kolech. I. kolo - přednostní právo na úpis akcií mají stávající akcionáři v poměru na stávajícím základním jmění. II. kolo - ostatní zájemci bez omezení počtu akcií. Úpis akcií končí uplynutím lhůty vymezené pro druhé kolo úpisu, může však skončit i dříve, a to okamžikem upsání 51 000 kusů akcií. Emisní kurs akcií je 10 000,- Kč. Místem pro upisování akcií je Praha 1, Anežská 10. Lhůta pro upisování akcií je 30 dnů, počátek lhůty se určuje ode dne zveřejnění zápisu do obchodního rejstříku. Zveřejnění se uskuteční vyvěšením v místě konání valné hromady a oznámením v Obchodním věstníku ČR. Upisovatel je povinen do 5 dnů ode dne úpisu uhradit alespoň 30 % emisního kursu upsaných akcií připsáním na účet společnosti č. 16506014/2200 16.10.1997 - 18.11.1998
Základní jmění 190,000.000,- Kč splaceno. 28.7.1997 - 18.11.1998
Akcie v zaknihované podobě. 28.7.1997 - 11.1.1999
Na mimořádne valné hromadě dne 11.11.1996 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o 150,000.000,-Kč upsáním 15.000 kusů zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč při vyloučení přednostního práva akcionářů a nabídnutí úpisu určitým zájemcům. Emisní kurs akcie je 10.000,-Kč. Místem pro upisování je praha 1, Anežská 10. Lhůta je 30 dnů, počátek lhůty se určuje ode dne zveřejnění zápisu do obchodního rejstříku. Zveřejnění se uskutečňuje vyvěšením v místě konání valné hromady a písemným sdělením společnosti zájemcům. Upisovatel je povinen do 10 dnů ode dne úpisu uhradit alespoň 30% emisního kursu upsaných akcií. 17.2.1997 - 18.11.1998

Kapitál FINTOP, a.s.

zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.3.2001
zakladni jmění 950 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.11.1998 - 7.3.2001
zakladni jmění 700 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.2.1998 - 18.11.1998
zakladni jmění 190 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.7.1997 - 5.2.1998
zakladni jmění 40 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.8.1995 - 28.7.1997

Akcie FINTOP, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 000 30.7.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 10 000 7.3.2001 - 30.7.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 95 000 18.11.1998 - 7.3.2001
Akcie na majitele 10 000 Kč 70 000 5.2.1998 - 18.11.1998
Akcie na majitele 10 000 Kč 19 000 28.7.1997 - 5.2.1998
Akcie na majitele 10 000 Kč 4 000 29.8.1995 - 28.7.1997

Sídlo FINTOP, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Anežská 986/10 , Praha 110 00 30.7.2002
Adresa Anežská 986/10 , Praha 110 00 16.10.1997 - 30.7.2002
Adresa Komořanská 1900/63 , Praha 143 00 29.8.1995 - 16.10.1997

Předmět podnikání FINTOP, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.7.2014
realitní kancelář 29.8.1995 - 30.7.2014
činnost organizačních a ekonomických poradců 29.8.1995 - 30.7.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 29.8.1995 - 30.7.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.8.1995 - 30.7.2014

vedení firmy FINTOP, a.s.

Statutární orgán FINTOP, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost je oprávněn jednat ve všech věcech statutární ředitel. 30.7.2014
Představenstvo společnosti má tři členy; to neplatí, jde-li o společnost s jediným akcionářem, kdy má společnost jednočlenné představenstvo. Má-li společnost jediného akcionáře, jedná jménem společnosti představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jm énem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. Má-li společnost více akcionářů, jedná jménem společnosti př edstavenstvo, a to tak, že navenek za něj jednají společně nejméně dva členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis nejméně dva členové představenstva. 15.4.2008 - 30.7.2014
Jménem společnosti jedná ve všech věcech představenstvo, a to tak, že jednají společně nejméně dva členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména společně nejméně dva členové představenstva. 30.7.2002 - 15.4.2008
Společnost zastupuje představenstvo a prokurista. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému obchod- nímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představen- stva a člen představenstva nebo dva členové představenstva nebo prokurista. 29.8.1995 - 30.7.2002
statutární ředitel Hana Horská 30.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Ke Klimentce 1863/9 , Praha 150 00
člen představenstva ing. Michal Kamas 29.8.1995 - 10.10.1996
Adresa: Moravská 272/18 , Prostějov 796 01
člen představenstva ing. Radovan Ujházy 29.8.1995 - 10.10.1996
Adresa: Jílovského 422 , Praha 4 Česká republika
člen představenstva ing. Ivan Varga 29.8.1995 - 10.10.1996
Adresa: Voskovcova 881/3 , Praha 152 00
člen představenstva ing. Petr Zavřel 10.10.1996 - 16.10.1997
Adresa: 331 , Čistá 569 56
člen představenstva ing. Blanka Miková 10.10.1996 - 5.2.1998
Adresa: Semická 3292/6 , Praha 143 00
člen představenstva Hana Horská 16.10.1997 - 5.2.1998
Adresa: Nad Turbovou 1193/19 , Praha 150 00
předseda představenstva Hana Horská 5.2.1998 - 21.11.2006
Vznik členství 21.8.1997
Vznik funkce 21.8.1997
Adresa: Nad Turbovou 1193/19 , Praha 150 00
člen představenstva Eva Linertová 10.10.1996 - 15.4.2008
Vznik členství 10.6.1996
Zánik členství 7.3.2008
Adresa: Třebenická 1295/26 , Praha 182 00
člen představenstva ing. Blanka Miková 5.2.1998 - 15.4.2008
Vznik členství 10.6.1996
Zánik členství 7.3.2008
Adresa: 379 , Kounice 289 15
předseda představenstva Hana Horská 21.11.2006 - 15.4.2008
Vznik členství 21.8.1997
Zánik členství 7.3.2008
Vznik funkce 21.8.1997
Zánik funkce 7.3.2008
Adresa: Ke Klimentce 1863/9 , Praha 150 00
člen představenstva Hana Horská 15.4.2008 - 20.3.2013
Vznik členství 7.3.2008
Zánik členství 7.3.2013
Adresa: Ke Klimentce 1863/9 , Praha 150 00
člen představenstva Hana Horská 20.3.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 8.3.2013
Adresa: Ke Klimentce 1863/9 , Praha 150 00

Dozorčí rada FINTOP, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno ing. Peter Vajda CSc. 29.8.1995 - 16.10.1997
Adresa: Pod Hájovnou 560 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Jméno ing. Václav Foglar 29.8.1995 - 16.10.1997
Adresa: Ovčí hájek 2154/4 , Praha 158 00
Jméno ing. Alica Kršáková CSc. 29.8.1995 - 16.10.1997
Adresa: Lisákova 12 , 800 00 SR, Bratislava Česká republika
Jméno ing. Miroslav Mihalus 16.10.1997 - 3.1.2003
Zánik členství 25.4.2002
Adresa: Romanova 21 , Bratislava Slovenská republika
Jméno ing. Tibor Podoba 16.10.1997 - 3.1.2003
Zánik členství 25.4.2002
Adresa: Križna 14 , Bratislava Slovenská republika
Jméno ing. Miloš Randák CSc. 16.10.1997 - 3.1.2003
Zánik členství 25.4.2002
Adresa: Malá 3 , Bratislava Slovenská republika
člen Andrea Krausová 3.1.2003 - 15.4.2008
Vznik členství 25.4.2002
Zánik členství 7.3.2008
Adresa: Na Beránku IV 242 , Ořech 252 25
člen Ing. Eva Stradějová 3.1.2003 - 15.4.2008
Vznik členství 25.4.2002
Zánik členství 7.3.2008
Adresa: Generála Janouška 896/22 , Praha 198 00
člen Mgr. Stanislav Zeman 3.1.2003 - 15.4.2008
Vznik členství 25.4.2002
Zánik členství 7.3.2008
Adresa: Křejpského 1514/17 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Eva Linertová 15.4.2008 - 20.3.2013
Vznik členství 7.3.2008
Zánik členství 7.3.2013
Vznik funkce 7.3.2008
Zánik funkce 7.3.2013
Adresa: Třebenická 1295/26 , Praha 182 00
člen Andrea Krausová 15.4.2008 - 20.3.2013
Vznik členství 7.3.2008
Zánik členství 7.3.2013
Adresa: Na Beránku IV 242 , Ořech 252 25
člen Ing. Eva Stradějová 15.4.2008 - 20.3.2013
Vznik členství 7.3.2008
Adresa: Generála Janouška 896/22 , Praha 198 00
předseda dozorčí rady Eva Linertová 20.3.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 8.3.2013
Vznik funkce 8.3.2013
Adresa: Třebenická 1295/26 , Praha 182 00
člen Andrea Králová 20.3.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 8.3.2013
Adresa: Vězeňská 913/8 , Praha 110 00
člen Eva Stradějová 20.3.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 8.3.2013
Adresa: Plzeňská 2761/315 , Praha 155 00

Sbírka Listin FINTOP, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3377/SL 33 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 21.7.2015 23.7.2015 36
B 3377/SL 31 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 19.6.2014 11.7.2014 33
B 3377/SL 30 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 31.5.2013 3.6.2013 34
B 3377/SL 29 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 8.3.2013 19.3.2013 4.4.2013 1
B 3377/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 23.10.2012 25.10.2012 37
B 3377/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 26.5.2011 27.5.2011 43
B 3377/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 8.4.2011 15.4.2011 43
B 3377/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 13.8.2009 13.8.2009 41
B 3377/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2007 6.2.2009 10.2.2009 41
B 3377/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 7.8.2008 8.8.2008 29
B 3377/SL 22 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 7.3.2008 27.5.2008 2
B 3377/SL 21 notářský zápis NZ 83/2008 Městský soud v Praze 7.3.2008 27.5.2008 12
B 3377/SL 20 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 20.2.2008 27.5.2008 2
B 3377/SL 19 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 20.2.2008 27.5.2008 2
B 3377/SL 18 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 28.2.2008 27.5.2008 2
B 3377/SL 17 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 28.2.2008 27.5.2008 2
B 3377/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.9.2007 14.9.2007 43
B 3377/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 31.5.2006 6.6.2006 41
B 3377/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 25.5.2005 3.6.2005 38
B 3377/SL 13 výroční zpráva ,audit,zpr. o vztazích r. 2003 Městský soud v Praze 3.6.2004 21.6.2004 0
B 3377/SL 12 notářský zápis, změna právní formy, fúze -návrh-NZ243/04 Městský soud v Praze 19.4.2004 4.5.2004 0
B 3377/SL 11 notářský zápis, změna právní formy, fúze -návrh-NZ242/04 Městský soud v Praze 19.4.2004 4.5.2004 0
B 3377/SL 10 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 4.5.2004 20
B 3377/SL 9 účetní závěrka +audit r.2003/C90 595/ Městský soud v Praze 31.12.2003 19.2.2004 12.3.2004 0
B 3377/SL 8 změna právní formy, fúze -návrh Městský soud v Praze 18.2.2004 19.2.2004 12.3.2004 0
B 3377/SL 7 výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 6.6.2003 9.6.2003 0
B 3377/SL 6 výroční zpráva +zápis VH r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2002 27.11.2002 0
B 3377/SL 5 ostatní -zápis/rozhodnutí jed.akcionář Městský soud v Praze 25.4.2002 31.10.2002 0
B 3377/SL 4 zakladatelské dokumenty, notářský zápis Městský soud v Praze 29.5.2001 20.8.2002 0
B 3377/SL 3 ostatní zpráva auditora r. 2001 Městský soud v Praze 20.8.2002 0
B 3377/SL 2 notářský zápis +stanovy/12str./-přílohy Městský soud v Praze 10.11.2000 23.1.2001 0
B 3377/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 21.8.1997 17.10.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FINTOP, a.s.

IČO (identifikační číslo) 63998106
Jméno FINTOP, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 29.8.1995
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo FINTOP, a.s.

Živnosti a provozovny FINTOP, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

  • Činnost organizačních a ekonomických poradců

  • Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.8.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Anežská 986/10, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1007460920
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

  • Činnost organizačních a ekonomických poradců

  • Realitní kancelář

Zahájení provozování 11.11.1998

Živnost č. 2 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán FINTOP, a.s.

Člen statutárního orgánu Hana HORSKÁ

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FINTOP, a.s.

IČO: 63998106
Firma: FINTOP, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz soukromé národní
Datum vzniku: 29.8.1995

Sídlo FINTOP, a.s.

Sídlo: Anežská 986/10, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení

Podobné firmy

tracking image