Firma FINEP HOLDING, SE IČO 27927822


FINEP HOLDING, SE má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

FINEP HOLDING, SE (27927822) je Evropská společnost. Sídlí na adrese Havlíčkova 1030, 110 00 Praha 1 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 7. 2007 a je stále aktivní. FINEP HOLDING, SE nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o FINEP HOLDING, SE nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FINEP HOLDING, SE na Justice.cz
Detailní informace o FINEP HOLDING, SE na rzp.cz

Výpis dat pro FINEP HOLDING, SE na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FINEP HOLDING, SE

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka H 7
IČO (identifikační číslo osoby) 27927822
Jméno FINEP HOLDING, SE
Právní forma podnikání Evropská společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 16.7.2007
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.9.2014
Mimořádná valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu Společnosti z částky 4.566.973.897,20 Kč (slovy : čtyři miliardy pětsetšedesátšest milionů devětsetsedmdesáttři tisíc osmsetdevadesátsedm korun českých dvacet haléřů), což odpovídá částce 161.234.736,--EUR (slovy : jednostošedesátjeden milion dvěstětřicetčtyři tisíc sedmsettřicet šest euro), (kurs Kč - EUR je stanoven na 28,325 Kč/EUR, a to v souladu s článkem 67 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2157/2001, kdy pro přepočet mezi českou korunou a eurem rozhodující přepočítací koeficient, který platil poslední den měsíce, který předcházel založení Společnosti. Vzhledem k tomu, že Společnost byla založena dne 18.6.2007, je rozhodující přepočítací koeficient ke dni 31. května 2007, který byl 1 EUR = 28,325 Kč, což je devivzový kurs vyhlášený Českou národní bankou dne 31.5.2007) o částku 502.367.128,69 Kč (slovy: pětsetdvamiliony třistašedesátsedm tisíc jednostodvacetosm korun českých šedesátdevět haléřů), což odpovídá částce 17.735.820,96 EUR (slovy: sedmnáct milionů sedmdsettřicet pěttisíc osmsetdvacet eur devadesátšest centů).Po snížení základního kapitálu bude základní kapitál společnosti FINEP HOLDING, SE činit 4.064.606.768,51 Kč (slovy: čtyři miliardy šedesátčtyři miliony šestsetšest tisíc sedmdestšedesátosm tisíc korun českých padesát jeden haléř), což odpovídá částce 143.498.915,04 (slovy : jednostočtyřicettři miliony čtyřistadevadesátosm tisíc devětsetpatnáct euro čtyři centy).Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je úhrada její ztráty. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti, tedy částka 502.367.128,69 Kč (slovy: pětsetdvamiliony třistašedesátsedm tisíc jednostodvacetosm korun českých šedesátdevět haléřů), což odpovídá částce 17.735.820,96 EUR (slovy: sedmnáct milionů sedmdsettřicet pěttisíc osmsetdvacet eur devadesátšest centů) bude použita na úhradu ztráty Společnosti.Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že společnost sníží jmenovitou hodnotu všech 161.234.736 ks (jednostošedesátjeden milion dvěstětřicetčtyřitisíc sedmsettřicet šest kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 28,32 Kč (slovy: dvacetosm korun českých třicetdva haléře), což odpovídá částce 1 EUR (jedno euro) o částku 0,11 EUR (jedenáct centů). Jmenovitá hodnota akcií po snížení bude 25,21 Kč (slovy: dvacetpět korun českách dvacetjeden haléř) což odpovídá částce 0,89 EUR (osmdesát devět centů). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou 161.234.736 ks (jednostošedesátjeden milion dvěstětřicetčtyřitisíc sedmsettřicet šest kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 28,32 Kč (slovy: dvacetosm korun českých třicetdva haléře), což odpovídá částce 1 EUR (jedno euro) za akcie s nižší jmenovitou hodnotou.Jmenovitá hodnota akcií po snížení bude 25,21 Kč (slovy: dvacetpět korun českých dvacet jeden haléř) což odpovídá částce 0,89 EUR (osmdesát devět centů). Akcie k výměně předloží jejich majitel představenstvu Společnosti k výměně ve lhůtě do 30 (tř 5.1.2010 - 5.5.2010
Valná hromada společnosti rozhodla dne 31.10.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti a přijala následující rozhodnutí:1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 161.114.736 EUR, což odpovídá částce 4.563.574.897,20 Kč podle devizového kursu 1 EUR = 28,325 Kč, který byl vyhlášen Českou národní bankou dne 31. května 2007. Upisování akcií nad částku 161.114.736 EUR (4.563.574.897,20 Kč) se nepřipouští.2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 161.114.736 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1 EUR, což odpovídá částce 28,325 Kč, znějících na jméno a v listinné podobě.3. Všech 161.114.736 kusů akcií bude upsáno stávajícími akcionáři Společnosti, Ing. Michalem Kociánem, Ing. Vladimírem Schwarzem, Ing. Pavlem Rejchrtem a Ing. Tomášem Zaňkem na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku.4. Akcie mohou být upisovány buď v sídle společnosti na adrese Václavské náměstí 846/1, Praha 1, případně v notářské kanceláři JUDr. Ivy Šídové na adrese Platnéřská 191/6, Praha 1. Lhůta pro upisování akcií činí dva týdny s tím, že tato lhůta začne běžet okamžikem zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům, tedy stávajícím akcionářům Společnosti, oznámen písemným oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs jedné akcie činí 1 EUR, což odpovídá částce 28,325 Kč.5. Nejméně 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být každým upisovatelem splaceno do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií, přičemž se připouští možnost započtení pohledávky na splacení emisního kursu proti pohledávce upisovatele vůči Společnosti. Lhůta pro splacení zbylé části emisního kursu upsaných akcií činí jeden rok ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V rozsahu, v jakém nebude pohledávka na splacení emisního kursu upsaných akcií započtena proti pohledávce vůči Společnosti, bude emisní kurs splácen na bankovní účet Společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu: 217961697/0300.6. Valná hromada souhlasí s tím, aby proti pohledávce Společnosti vůči jednotlivým upisovatelům na splacení emisního kursu upsaných akcií byly započteny následující pohledávky:a) Pohledávka Společnosti vůči upisovateli Ing. Michalu Kociánovi na splacení emisního kursu upsaných akcií může být započtena proti pohledávkám Ing. Michala Kociána vůči Společnosti na zaplacení kupní ceny akcií a úplaty za převod obchodního podílu, které vyplývají z následujících smluv:(i) Smlouva o převodu akcií č. 1/2007 ze dne 30.10.2007, na základě které má Ing. Michal Kocián vůči Společnosti pohledávku ve výši 12.821.077 EUR na zaplacení kupní ceny 125 kusů akcií společnosti N.J.B. REAL a.s. znějících na jméno, v listinné podobě a o jmenovité hodnotě každé z nich 2.000 Kč;(ii) Smlouva o převodu akcií č. 2/2007 ze dne 30.10.2007, na základě které má Ing. Michal Kocián vůči Společnosti pohledávku ve výši 852.205 EUR na zaplacení kupní ceny 250 21.11.2007 - 20.12.2007
Valná hromada společnosti rozhodla dne 31.10.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti a přijala následující rozhodnutí:1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 172.670.172 EUR, což odpovídá částce 4.890.882.621,90 Kč podle devizového kursu 1 EUR = 28,325 Kč, který byl vyhlášen Českou národní bankou dne 31. května 2007. Upisování akcií nad částku 172.670.172 EUR (4.890.882.621,90 Kč) se nepřipouští.2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 161.114.736 kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1 EUR, což odpovídá částce 28,325 Kč, znějících na jméno a v listinné podobě.3. Všech 161.114.736 kusů akcií bude upsáno stávajícími akcionáři Společnosti, Ing. Michalem Kociánem, Ing. Vladimírem Schwarzem, Ing. Pavlem Rejchrtem a Ing. Tomášem Zaňkem na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku.4. Akcie mohou být upisovány buď v sídle společnosti na adrese Václavské náměstí 846/1, Praha 1, případně v notářské kanceláři JUDr. Ivy Šídové na adrese Platnéřská 191/6, Praha 1. Lhůta pro upisování akcií činí dva týdny s tím, že tato lhůta začne běžet okamžikem zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům, tedy stávajícím akcionářům Společnosti, oznámen písemným oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs jedné akcie činí 1 EUR, což odpovídá částce 28,325 Kč.5. Nejméně 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií musí být každým upisovatelem splaceno do čtrnácti dnů ode dne upsání akcií, přičemž se připouští možnost započtení pohledávky na splacení emisního kursu proti pohledávce upisovatele vůči Společnosti. Lhůta pro splacení zbylé části emisního kursu upsaných akcií činí jeden rok ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V rozsahu, v jakém nebude pohledávka na splacení emisního kursu upsaných akcií započtena proti pohledávce vůči Společnosti, bude emisní kurs splácen na bankovní účet Společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu: 217961697/0300.6. Valná hromada souhlasí s tím, aby proti pohledávce Společnosti vůči jednotlivým upisovatelům na splacení emisního kursu upsaných akcií byly započteny následující pohledávky:a) Pohledávka Společnosti vůči upisovateli Ing. Michalu Kociánovi na splacení emisního kursu upsaných akcií může být započtena proti pohledávkám Ing. Michala Kociána vůči Společnosti na zaplacení kupní ceny akcií a úplaty za převod obchodního podílu, které vyplývají z následujících smluv:(i) Smlouva o převodu akcií č. 1/2007 ze dne 30.10.2007, na základě které má Ing. Michal Kocián vůči Společnosti pohledávku ve výši 12.821.077 EUR na zaplacení kupní ceny 125 kusů akcií společnosti N.J.B. REAL a.s. znějících na jméno, v listinné podobě a o jmenovité hodnotě každé z nich 2.000 Kč;(ii) Smlouva o převodu akcií č. 2/2007 ze dne 30.10.2007, na základě které má Ing. Michal Kocián vůči Společnosti pohledávku ve výši 852.205 EUR na zaplacení kupní ceny 250 9.11.2007 - 21.11.2007

Aktuální kontaktní údaje FINEP HOLDING, SE

Kapitál FINEP HOLDING, SE

zakladni jmění 4 064 610 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.5.2010
zakladni jmění 4 566 970 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.8.2008 - 5.5.2010
zakladni jmění 4 566 970 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.12.2007 - 8.8.2008
zakladni jmění 3 399 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.7.2007 - 20.12.2007

Sídlo FINEP HOLDING, SE

Platnost údajů od - do
Adresa Havlíčkova 1030 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
1.12.2015
Adresa Václavské náměstí 846 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 11000
16.7.2007 - 1.12.2015

Předmět podnikání FINEP HOLDING, SE

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.1.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 3.10.2007 - 5.1.2010
reklamní činnost amarketing 3.10.2007 - 5.1.2010
inženýrská činnost vinvestiční výstavbě 3.10.2007 - 5.1.2010
realitní činnost 3.10.2007 - 5.1.2010
zprostředkování obchodu aslužeb 3.10.2007 - 5.1.2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 3.10.2007 - 5.1.2010
velkoobchod 3.10.2007 - 5.1.2010

Předmět činnosti FINEP HOLDING, SE

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 5.1.2010
správa vlastních majetkových účastí v jiných právnických osobách 3.10.2007
Pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 16.7.2007 - 5.1.2010

vedení firmy FINEP HOLDING, SE

Statutární orgán FINEP HOLDING, SE

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Ing. Michal Kocián 26.3.2014
Vznik členství 29.6.2013
Vznik funkce 29.6.2013
Adresa: Vlastina 850 , 161 00 Praha 6 Česká republika
Vlastina 850/36, Ruzyně, 161 00 Praha 6
člen představenstva Ing. Pavel Rejchrt 26.3.2014
Vznik členství 29.6.2013
Adresa: Roškotova 1737 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Roškotova 1737/6, Braník, 140 00 Praha 4
člen představenstva Ing. Vladimír Schwarz 26.3.2014
Vznik členství 29.6.2013
Adresa: Soborská 1345 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Soborská 1345/34, Dejvice, 160 00 Praha 6
člen představenstva Ing. Tomáš Pardubický 26.3.2014
Vznik členství 29.6.2013
Adresa: Na lhotech 1441 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Na lhotech 1441/26, Kunratice, 148 00 Praha 4
člen představenstva Ing. Tomáš Zaněk 21.7.2016
Vznik členství 29.6.2013
Adresa: Na dlouhém lánu 402 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Na dlouhém lánu 402/30, Vokovice, 160 00 Praha 6
předseda představenstva Ing. Michal Kocián 16.7.2007 - 14.6.2013
Vznik členství 16.7.2007
Zánik členství 29.6.2013
Vznik funkce 16.7.2007
Zánik funkce 29.6.2013
Adresa: Vlastina 36 , 161 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Vlastina 36/850, PSČ 16100
člen představenstva Ing. Tomáš Zaněk 16.7.2007 - 14.6.2013
Vznik členství 16.7.2007
Zánik členství 29.6.2013
Adresa: Nad Bořislavkou 514 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Bořislavkou 514/56, PSČ 16000
člen představenstva Ing. Pavel Rejchrt 16.7.2007 - 14.6.2013
Vznik členství 16.7.2007
Zánik členství 29.6.2013
Adresa: Roškotova 1737 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Roškotova 1737/6, PSČ 14000
člen představenstva Ing. Vladimír Schwarz 16.7.2007 - 14.6.2013
Vznik členství 16.7.2007
Zánik členství 29.6.2013
Adresa: Soborská 1354 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Soborská 1354/34, PSČ 16000
člen představenstva Ing. Tomáš Pardubický 3.10.2007 - 29.8.2013
Vznik členství 4.9.2007
Zánik členství 29.6.2013
Adresa: Na Lhotech 1441 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Lhotech 1441/26, PSČ 14800
předseda představenstva Ing. Michal Kocián 14.6.2013 - 26.3.2014
Vznik členství 16.7.2007
Zánik členství 29.6.2013
Vznik funkce 16.7.2007
Zánik funkce 29.6.2013
Adresa: Vlastina 850 , 161 00 Praha 6 Česká republika
Vlastina 850/36, Ruzyně, 161 00 Praha 6
člen představenstva Ing. Tomáš Zaněk 14.6.2013 - 26.3.2014
Vznik členství 16.7.2007
Zánik členství 29.6.2013
Adresa: Nad Bořislavkou 514 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Nad Bořislavkou 514/56, Vokovice, 160 00 Praha 6
člen představenstva Ing. Pavel Rejchrt 14.6.2013 - 26.3.2014
Vznik členství 16.7.2007
Zánik členství 29.6.2013
Adresa: Roškotova 1737 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Roškotova 1737/6, Braník, 140 00 Praha 4
člen představenstva Ing. Vladimír Schwarz 14.6.2013 - 26.3.2014
Vznik členství 16.7.2007
Zánik členství 29.6.2013
Adresa: Soborská 1345 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Soborská 1345/34, Dejvice, 160 00 Praha 6
člen představenstva Ing. Tomáš Pardubický 29.8.2013 - 26.3.2014
Vznik členství 4.9.2007
Zánik členství 29.6.2013
Adresa: Na lhotech 1441 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Na lhotech 1441/26, Kunratice, 148 00 Praha 4
člen představenstva Ing. Tomáš Zaněk 26.3.2014 - 21.7.2016
Vznik členství 29.6.2013
Adresa: Nad Bořislavkou 514 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Nad Bořislavkou 514/56, Vokovice, 160 00 Praha 6

Dozorčí rada FINEP HOLDING, SE

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Hana Landová 26.3.2014
Vznik členství 29.6.2013
Adresa: Františka Novotného 151 , 273 01 Žilina Česká republika
Františka Novotného 151, 273 01 Žilina
člen dozorčí rady Ing. Hana Landová 16.7.2007 - 8.10.2013
Vznik členství 16.7.2007
Zánik členství 16.4.2008
Adresa: Žerotínova 54 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Žerotínova 54, PSČ 13000
člen dozorčí rady Ing. Hana Landová 8.10.2013 - 26.3.2014
Vznik členství 16.7.2007
Zánik členství 16.4.2008
Adresa: Františka Novotného 151 , 273 01 Žilina Česká republika
Františka Novotného 151, 273 01 Žilina
člen dozorčí rady Ing. Hana Landová 26.3.2014 - 26.3.2014
Vznik členství 16.4.2008
Zánik členství 29.6.2013
Adresa: Františka Novotného 151 , 273 01 Žilina Česká republika
Františka Novotného 151, 273 01 Žilina

Sbírka Listin FINEP HOLDING, SE

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
H 7/SL 25 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 827/2014 Městský soud v Praze 2.9.2014 9.9.2014 24.9.2014 36
H 7/SL 24 ostatní rozhodnutí o volbě předsedy Městský soud v Praze 29.6.2013 3.3.2014 31.3.2014 1
H 7/SL 23 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2013 3.3.2014 31.3.2014 6
H 7/SL 22 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 16.4.2008 20.12.2013 6.1.2014 8
H 7/SL 21 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.12.2013 6.1.2014 38
H 7/SL 20 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 20.12.2012 13.9.2013 4.10.2013 3
H 7/SL 19 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 20.12.2011 13.9.2013 4.10.2013 3
H 7/SL 18 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 12.6.2012 7.9.2012 14.9.2012 12
H 7/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.9.2012 14.9.2012 38
H 7/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.9.2012 14.9.2012 38
H 7/SL 15 notářský zápis NZ 882/2009 Městský soud v Praze 21.12.2009 20.1.2010 30
H 7/SL 14 výroční zpráva, zpráva auditora -r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 7.12.2008 10.12.2008 48
H 7/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 7.12.2008 10.12.2008 27
H 7/SL 12 notářský zápis NZ 496/2007 Městský soud v Praze 31.10.2007 5.3.2008 6.3.2008 17
H 7/SL 11 notářský zápis NZ 535/2007 Městský soud v Praze 22.11.2007 5.3.2008 6.3.2008 21
H 7/SL 10 notářský zápis -NZ496/07 Městský soud v Praze 31.10.2007 16.11.2007 17
H 7/SL 9 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 21.9.2007 5.10.2007 2
H 7/SL 8 podpisové vzory +ČP-2x Městský soud v Praze 15.6.2007 23.8.2007 4
H 7/SL 7 podpisové vzory +ČP-2x Městský soud v Praze 14.6.2007 23.8.2007 4
H 7/SL 6 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 20.6.2007 23.8.2007 2
H 7/SL 5 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ367/07 Městský soud v Praze 18.6.2007 23.8.2007 34
H 7/SL 4 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 1.8.2007 30.7.2007 8.8.2007 4
H 7/SL 3 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 1.8.2007 30.7.2007 8.8.2007 4
H 7/SL 2 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 1.8.2007 30.7.2007 8.8.2007 4
H 7/SL 1 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 1.8.2007 30.7.2007 8.8.2007 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FINEP HOLDING, SE

IČO (identifikační číslo) 27927822
Jméno FINEP HOLDING, SE
Právní forma podnikání Evropská společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 10.9.2007
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 1

Sídlo FINEP HOLDING, SE

Živnosti a provozovny FINEP HOLDING, SE

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

  • Realitní činnost

  • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

  • Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.9.2007

Živnost č. 2 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.9.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.9.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.9.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.9.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.9.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.9.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.9.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán FINEP HOLDING, SE

Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Pardubický
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Rejchrt
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Zaněk
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Kocián
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Schwarz

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FINEP HOLDING, SE

IČO: 27927822
Firma: FINEP HOLDING, SE
Právní forma: Evropská společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 16.7.2007

Sídlo FINEP HOLDING, SE

Sídlo: Havlíčkova 1030/1, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
tracking image