Firma FINANCIAL GROUP a.s. IČO 26438151


FINANCIAL GROUP a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

FINANCIAL GROUP a.s. (26438151) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pod Habrovou 445/3, Praha 152 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 3. 2001 a je stále aktivní. FINANCIAL GROUP a.s. má celkem dvě provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o FINANCIAL GROUP a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FINANCIAL GROUP a.s., na Justice.cz
Detailní informace o FINANCIAL GROUP a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro FINANCIAL GROUP a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FINANCIAL GROUP a.s.,

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7119
IČO (identifikační číslo osoby) 26438151
Jméno FINANCIAL GROUP a.s.,
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.3.2001
rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bylo dne 8.6.2006 rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Dosavadní úplně splacený základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,-- Kč, slovy: Dva miliony korun českých, který byl zcela splacen, se upsáním nových akcií zvýší o částku 29.480.000,-- Kč, slovy: Dvacet devět milionů čtyři sta osmdesát tisíc koru n českých, a to upsáním: - 2.948 kusů, slovy: Dvou tisíc devíti set čtyřiceti osmi kusů, nových akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč, slovy: Deset tisíc korun českých. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: Deset tisíc korun českých, je 10.000,-- Kč, slovy:Deset tisíc korun českých. 4. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť jediný akcionář se tohoto svého přednostního práva na upsání nových akcií v plné navrhované výši vzdává. Nové akcie budou upsány dosavadním jediným akcionářem a dále budou nové akcie nabídn uty k upsání předem určenému zájemci, kterým bude paní Markéta Šťastná, r.č. 715125/2658, bytem Hoštka, Litoměřická 170. 5. Akcie budou předem určeným zájemcem upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a zástupcem společnosti ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářn ích dnů od prvního dne úpisu. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určenému zájemci představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti FINANCIAL GROUP a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9,00 hod. do 15,00 hod. 9. Jediný akcionář schvaluje upisování akcií nepeněžitými vklady. Předmět vkladu zájemce o upsání akcií společnost Labyrint CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Pod Terebkou čp. 1159/10, PSČ 140 00, IČ 26161192, výše jeho ocenění určená posudkem znalce, počet a jmenovitá hodnota akcií, jejich podoba, forma a druh, jež se vydaj í za tento nepeněžitý vklad: a) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 2466 pro obec Štětí, katastrální území Štětí I, a to - budova č.p. 752 administrativní budova, na parcele č. 1138 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 346 m2 - pozemek č. parcely 1138 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 346 m2 - pozemek č. parcely 1126/8 ostatní plocha o výměře 183 m2 Shora uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem znalce Ing. Zbyňka Saifrta č. 2402-22/2006 ze dne 10.2.2006 částkou 9.050.720,-- Kč, tj. slovy: Devět milionů padesát tisíc sedm set dvacet korun českých. b) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 611 pro obec Hoštka, katastrální území Hoštka u Roudnice nad Labem, a to: - dům č.p. 193 na stavební parcele č. 136 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2 - pozemek č. parcely 136 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2 - dům č.p. 194 na stavební parcele č. 135/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2 - pozemek č. parcely 135/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2 - jiná stavba bez čp/če na stavební parcele č. 135/2 - pozemek stavební č. parcely 137/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2 Shora uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem znalce Ing. Zbyňka Saifrta č. 2399-19/2006 ze dne 29.1.2006 částkou 3.075.140,-- Kč, tj. slovy: Tři miliony sedmdesát pět tisíc jedno sto čtyřicet korun českých. c) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 6962 pro obec a katastrální území Roudnice nad Labem, a to: - dům č.p. 689 na pozemku č. parcely 1955 zastavěná plocha a nádvoří - pozemek č. parcely 1955 zastavěná plocha a nádvoří o výměře - budova bez čp/če průmyslový objekt na pozemku č. parcely 1944/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.039 m2 Shora uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem znalce Ing. Zbyňka Saifrta č. 2401-21/2006 ze dne 10.2.2006 částkou 6.315.600,-- Kč, tj. slovy: Šest milionů tři sta patnáct tisíc šest set korun českých. Celková výše ocenění výše uvedených nepeněžitých vkladů zájemce Labyrint CZ s.r.o. činí 18.441.460,-- Kč, tj. slovy: Osmnáct milionů čtyři sta čtyřicet jeden tisíc čtyři sta šedesát korun českých. Z toho na zvýšení základního kapitálu se započítává částka 18.440.000,-- Kč, slovy: Osmnáct milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých. Za tento vklad bude vydáno: 1.844 kusů akcií, slovy: Jeden tisíc osm set čtyřicet čtyři kusů akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč, slovy: Deset tisíc korun českých. Předmět vkladu zájemce o upsání akcií paní Markéty Šťastné, r.č. 715125/2658, bytem Hoštka, Litoměřická 170, výše jeho ocenění určená posudkem znalce a počet a jmenovitá hodnota akcií, jejich podoba, forma a druh, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad. a) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 51 pro obec Hoštka, katastrální území Hoštka u Roudnice nad Labem, a to: - dům č.p. 152 občanská vyb., na parcele č. 447 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.403 m2 - pozemek č. parcely 447 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.403 m2 - pozemek č. parcely 285/6 ostatní plocha o výměře 1.259 m2 Shora uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem znalce Ing. Zbyňka Saifrta č. 2373-115/2005 ze dne 30.11.2005 částkou 7.235.210,-- Kč, tj. slovy: Sedm milionů dvě stě třicet pět tisíc dvě stě deset korun českých. b) nemovitosti zapsané v katastru nemovitosí na listu vlastnictví číslo 255 pro obec Dalešice, katastrální území Dalešice u Jablonce nad Nisou, a to: - rodinný dům č.p. 2 na stavební parcele č. 83 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 439 m2 - pozemek č. parcely 83 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 439 m2 - jiná stavba bez čp/če na stavební parcele č. 294 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 - pozemek č. parcely 294 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 - jiná stavba bez čp/če na stavební parcele č. 295 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2 - pozemek č. parcely 295 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2 - pozemek č. parcely 724/1 zahrada o výměře 897 m2 - pozemek č. parcely 725/1 trvalý travní porost o výměře 508 m2 - pozemek č. parcely 725/3 trvalý travní porost o výměře 14 m2 Shora uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem znalce Ing. Zbyňka Saifrta č. 2371-112/2005 ze dne 23.11.2005 částkou 3.811.600,-- Kč, tj. slovy: Tři miliony osm set jedenáct tisíc šest set korun českých. Celková výše ocenění výše uvedených nepeněžitých vkladů zájemce paní Markéty Šťastné činí 11.046.810,-- Kč, tj. slovy: Jedenáct milionů čtyřicet šest tisíc osm set deset korun českých. Z toho na zvýšení základního kapitálu se započítává částka 11.040.000,- Kč, slovy: Jedenáct milionů čtyřicet tisíc korun českých. Za tento vklad bude vydáno: 1.104 kusů akcií, slovy: Jeden tisíc jedno sto čtyři kusů akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-- Kč, slovy: Deset tisíc korun českých. Celkově se úpisem akcií základní kapitál předem určenými osobami zvýší o částku 29.480.000,-- Kč, slovy: Dvacet devět milionů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých, na částku 31.480.000,-- Kč, slovy: Třicet jedna milionů čtyři sta osmdesát tisíc korun če ských. 18.7.2006 - 3.10.2006

Aktuální kontaktní údaje FINANCIAL GROUP a.s.,

Kapitál FINANCIAL GROUP a.s.,

zakladni jmění 31 480 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.10.2006
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.3.2001 - 3.10.2006

Akcie FINANCIAL GROUP a.s.,

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 3 148 3.10.2006
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 200 19.3.2001 - 3.10.2006

Sídlo FINANCIAL GROUP a.s.,

Platnost údajů od - do
Adresa Pod Habrovou 445/3 , Praha 152 00 14.11.2016
Adresa Kaprova 42/14 , Praha 110 00 11.11.2011 - 14.11.2016
Adresa Na Florenci 19 , 110 00 Praha 1 Česká republika
26.2.2008 - 11.11.2011
Adresa Stračenská 752 , Štětí 411 08 22.11.2005 - 26.2.2008
Adresa Nekvasilova 625/2 , Praha 186 00 19.3.2001 - 22.11.2005

Předmět podnikání FINANCIAL GROUP a.s.,

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 29.10.2009
hostinská činnost 13.5.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.3.2001 - 13.5.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 19.3.2001 - 13.5.2009

vedení firmy FINANCIAL GROUP a.s.,

Statutární orgán FINANCIAL GROUP a.s.,

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná jménem společnosti včetně podepisování předseda představenstva a místopředseda představenstva každý samostatně. 27.5.2010
Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně. 26.2.2008 - 27.5.2010
Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tím způsobem, že k napsanému či otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. 19.3.2001 - 26.2.2008
člen představenstva Adrian Prunar 13.11.2017
Vznik členství 1.7.2017
Adresa: Str. Iepurelui nr.4 ap. 3 , Temešvár Rumunsko
Předseda představenstva ing. Martin Filip 19.3.2001 - 22.11.2005
Zánik členství 23.9.2005
Zánik funkce 23.9.2005
Adresa: Doležalova 1059/31 , Praha 198 00
Místopředseda představenstva JUDr. Václav Straka 19.3.2001 - 22.11.2005
Zánik členství 23.9.2005
Zánik funkce 23.9.2005
Adresa: Žlutická 1620/14 , Plzeň 323 00
Člen představenstva Miluše Garabášová 19.3.2001 - 22.11.2005
Zánik členství 23.9.2005
Adresa: Opárno 55 , 410 02 Lovosice Česká republika
předseda představenstva Roman Endt 22.11.2005 - 26.2.2008
Vznik členství 23.9.2005
Zánik členství 17.1.2008
Vznik funkce 23.9.2005
Zánik funkce 17.1.2008
Adresa: Pavlovická 1267/2 , Liberec 460 01
místopředseda představenstva Monika Málková 22.11.2005 - 26.2.2008
Vznik členství 23.9.2005
Zánik členství 17.1.2008
Vznik funkce 23.9.2005
Zánik funkce 17.1.2008
Adresa: Alej 17. listopadu 1757 , Roudnice nad Labem 413 01
Předseda představenstva Vladimír Bihary 26.2.2008 - 1.4.2010
Vznik členství 17.1.2008
Zánik členství 28.1.2010
Vznik funkce 18.1.2008
Zánik funkce 28.1.2010
Adresa: Litoměřická 175 , Hoštka 411 72
člen představenstva Kateřina Ďabolková 22.11.2005 - 28.4.2011
Vznik členství 23.9.2005
Zánik členství 23.12.2010
Adresa: 33 , Štětí 411 08
Místopředseda představenstva Blanka Zikmundová 26.2.2008 - 25.10.2013
Vznik členství 17.1.2008
Vznik funkce 18.1.2008
Adresa: Husovo náměstí 51 , Roudnice nad Labem 413 01
Místopředseda představenstva Blanka Zikmundová 25.10.2013 - 6.8.2014
Vznik členství 17.1.2008
Vznik funkce 18.1.2008
Adresa: Litoměřická 170 , Hoštka 411 72
Místopředseda představenstva Blanka Bihary 6.8.2014 - 22.7.2015
Vznik členství 17.1.2008
Vznik funkce 18.1.2008
Adresa: Litoměřická 170 , Hoštka 411 72
člen představenstva Kateřina Ďabolková 28.4.2011 - 24.7.2015
Vznik členství 9.2.2011
Adresa: U stadionu 489 , Štětí 411 08
Místopředseda představenstva Blanka Bihary 22.7.2015 - 3.5.2016
Vznik členství 17.1.2008
Zánik členství 17.1.2013
Vznik funkce 18.1.2008
Zánik funkce 18.1.2013
Adresa: Kolonka 53 , Hoštka 411 72
člen představenstva Kateřina Ďabolková 24.7.2015 - 3.5.2016
Vznik členství 9.2.2011
Zánik členství 9.2.2016
Adresa: Tuniská 633/4 , Praha 160 00
předseda představenstva Vladimír Bihary 16.1.2012 - 5.5.2016
Vznik členství 30.9.2011
Vznik funkce 30.9.2011
Adresa: Litoměřická 175 , Hoštka 411 72
předseda představenstva Vladimír Bihary 5.5.2016 - 14.11.2016
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 21.9.2016
Vznik funkce 30.9.2011
Zánik funkce 21.9.2016
Adresa: Litoměřická 175 , Hoštka 411 72
člen Ing. Jiří Minařík 14.11.2016 - 25.8.2017
Vznik členství 3.11.2016
Adresa: Luční 127 , Králův Dvůr 267 01
člen Ing. Jiří Minařík 25.8.2017 - 13.11.2017
Vznik členství 3.11.2016
Zánik členství 1.7.2017
Adresa: Janáčkova 300/5 , Ústí nad Labem 400 07

Dozorčí rada FINANCIAL GROUP a.s.,

Platnost údajů od - do
Předseda ing. Jiří Mašín 19.3.2001 - 22.11.2005
Zánik členství 23.9.2005
Zánik funkce 23.9.2005
Adresa: SNP 2372/23 , Ústí nad Labem 400 11
člen Dušan Kadlec 19.3.2001 - 22.11.2005
Zánik členství 23.9.2005
Adresa: Jizerská 2904/6 , Ústí nad Labem 400 11
člen ing. Jiří Hanzlík 19.3.2001 - 22.11.2005
Zánik členství 23.9.2005
Adresa: Dobřín 161 , 413 01 Roudnice nad Labem Česká republika
místopředseda dozorčí rady Olina Fiedlerová 22.11.2005 - 26.2.2008
Vznik členství 23.9.2005
Zánik členství 17.1.2008
Vznik funkce 23.9.2005
Zánik funkce 17.1.2008
Adresa: Bořivojova 1782 , Roudnice nad Labem 413 01
člen dozorčí rady Blanka Zikmundová 22.11.2005 - 26.2.2008
Vznik členství 23.9.2005
Zánik členství 17.1.2008
Adresa: Svářenice 51 , 413 01 Rodnice nad Labem Česká republika
Člen dozorčí rady Gabriela Severová 26.2.2008 - 27.5.2010
Vznik členství 17.1.2008
Zánik členství 20.5.2010
Adresa: Litoměřická 165 , Hoštka 411 72
předseda dozorčí rady Jana Jončevová 22.11.2005 - 28.4.2011
Vznik členství 23.9.2005
Zánik členství 23.12.2010
Vznik funkce 23.9.2005
Zánik funkce 23.12.2010
Adresa: Alej 17. listopadu 1759 , Roudnice nad Labem 413 01
člen dozorčí rady Michal Šťastný 27.5.2010 - 22.7.2015
Vznik členství 20.5.2010
Adresa: Litoměřická 170 , Hoštka 411 72
Místopředseda dozorčí rady Pavlína Kollárová 26.2.2008 - 4.11.2015
Vznik členství 17.1.2008
Vznik funkce 18.1.2008
Adresa: Obchodní 547 , Štětí 411 08
člen dozorčí rady Jana Jončevová 28.4.2011 - 3.5.2016
Vznik členství 9.2.2011
Zánik členství 9.2.2016
Adresa: Alej 17. listopadu 1759 , Roudnice nad Labem 413 01
člen dozorčí rady Michal Šťastný 22.7.2015 - 3.5.2016
Vznik členství 20.5.2010
Zánik členství 20.5.2015
Adresa: Lindův Dvůr 243 , Hoštka 411 72
Místopředseda dozorčí rady Pavlína Kollárová 4.11.2015 - 3.5.2016
Vznik členství 17.1.2008
Zánik členství 17.1.2013
Vznik funkce 18.1.2008
Zánik funkce 18.1.2013
Adresa: Obchodní 547 , Štětí 411 08

Sbírka Listin FINANCIAL GROUP a.s.,

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7119/SL 47 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 30.9.2011 2.2.2012 2
B 7119/SL 46 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 30.9.2011 18.1.2012 5
B 7119/SL 45 ostatní zápis z VH 9.2.2011 Městský soud v Praze 9.2.2011 28.4.2011 6
B 7119/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.4.2011 28.4.2011 15
B 7119/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.4.2011 28.4.2011 0
B 7119/SL 42 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.4.2011 28.4.2011 1
B 7119/SL 41 notářský zápis NZ 86/2010 Městský soud v Praze 20.5.2010 27.5.2010 7
B 7119/SL 40 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.10.2009 30.10.2009 15
B 7119/SL 39 notářský zápis NZ 148/2009 Městský soud v Praze 19.10.2009 30.10.2009 8
B 7119/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.4.2009 13.5.2009 15
B 7119/SL 37 notářský zápis NZ 288/2009 Městský soud v Praze 27.4.2009 13.5.2009 4
B 7119/SL 36 účetní závěrka k 31.12.2005 Městský soud v Praze 2.11.2006 12.1.2007 11
B 7119/SL 35 účetní závěrka k 31.12.2004 Městský soud v Praze 25.3.2005 12.1.2007 8
B 7119/SL 34 účetní závěrka k 31.12.2003 Městský soud v Praze 30.6.2004 12.1.2007 16
B 7119/SL 33 ostatní - prohlášení Městský soud v Praze 25.9.2006 21.11.2006 3
B 7119/SL 32 ostatní - prohlášení Městský soud v Praze 25.9.2006 21.11.2006 3
B 7119/SL 31 ostatní - smlouva o upsání akcií Městský soud v Praze 25.9.2006 21.11.2006 5
B 7119/SL 30 ostatní - smlouva o upsání akcií Městský soud v Praze 25.9.2006 21.11.2006 5
B 7119/SL 29 notářský zápis NZ 101/2006 Městský soud v Praze 8.6.2006 9.10.2006 8
B 7119/SL 28 ostatní - usn. Nc 4331/2006 Městský soud v Praze 19.4.2006 9.10.2006 3
B 7119/SL 27 posudek znalce č. 2402-22/2006 Městský soud v Praze 10.2.2006 9.10.2006 12
B 7119/SL 26 posudek znalce č. 2401-21/2006 Městský soud v Praze 10.2.2006 9.10.2006 15
B 7119/SL 25 posudek znalce č. 2399-19/2006 Městský soud v Praze 29.1.2006 9.10.2006 16
B 7119/SL 24 posudek znalce č. 2373-115/2005 Městský soud v Praze 30.11.2005 9.10.2006 17
B 7119/SL 23 posudek znalce č. 2371-112/2005 Městský soud v Praze 23.11.2005 9.10.2006 20
B 7119/SL 22 podpisové vzory - Roman Endt Městský soud v Praze 9.9.2005 4.5.2006 1
B 7119/SL 21 podpisové vzory - Monika Málková Městský soud v Praze 9.9.2005 4.5.2006 1
B 7119/SL 20 podpisové vzory - Kateřina Ďabolková Městský soud v Praze 9.9.2005 4.5.2006 1
B 7119/SL 19 podpisové vzory - Jana Jončevová Městský soud v Praze 9.9.2005 4.5.2006 1
B 7119/SL 18 podpisové vzory - Olina Fiedlerová Městský soud v Praze 9.9.2005 4.5.2006 1
B 7119/SL 17 podpisové vzory - Blanka Zikmundová Městský soud v Praze 9.9.2005 4.5.2006 1
B 7119/SL 16 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Městský soud v Praze 23.9.2005 4.5.2006 4
B 7119/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Městský soud v Praze 23.9.2005 4.5.2006 1
B 7119/SL 14 notářský zápis NZ 168/2005 Městský soud v Praze 23.9.2005 4.5.2006 5
B 7119/SL 13 notářský zápis NZ 131/2005-rozh.jed.společník Městský soud v Praze 12.7.2005 23.8.2005 3
B 7119/SL 12 ostatní sml. o auditu Městský soud v Praze 10.4.2003 31.10.2003 10.11.2003 4
B 7119/SL 11 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 23.6.2003 31.10.2003 10.11.2003 1
B 7119/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva auditora,příl. Městský soud v Praze 10.4.2003 31.10.2003 10.11.2003 21
B 7119/SL 9 ostatní -zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 27.6.2002 8.8.2002 28.8.2002 20
B 7119/SL 8 výroční zpráva  za rok 2001 Městský soud v Praze 28.6.2002 8.8.2002 28.8.2002 7
B 7119/SL 7 účetní závěrka  za rok 2001 Městský soud v Praze 8.8.2002 28.8.2002 14
B 7119/SL 6 účetní závěrka za rok 2001 ; audit Městský soud v Praze 27.6.2002 19.8.2002 26.8.2002 17
B 7119/SL 5 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 28.6.2002 19.8.2002 26.8.2002 5
B 7119/SL 4 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 19.7.2002 19.8.2002 26.8.2002 1
B 7119/SL 3 notářský zápis +stanovy Městský soud v Praze 18.12.2000 23.3.2001 20
B 7119/SL 2 notářský zápis stanovy Městský soud v Praze 9.11.2000 23.3.2001 22
B 7119/SL 1 ostatní -zakladatelská smlouva+stanovy Městský soud v Praze 3.11.2000 23.3.2001 22

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FINANCIAL GROUP a.s.

IČO (identifikační číslo) 26438151
Jméno FINANCIAL GROUP a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 19.3.2001
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 3

Sídlo FINANCIAL GROUP a.s.

Živnosti a provozovny FINANCIAL GROUP a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.3.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Stračenská 752, Štětí 411 08
Identifikační číslo provozovny 1007180064
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 17.1.2008
Provozovna č. 2
Provozovna Špindlerova třída 689, Roudnice nad Labem 413 01
Identifikační číslo provozovny 1007180072
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 17.1.2008

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.7.2009

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zák. č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.3.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.3.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán FINANCIAL GROUP a.s.

Člen statutárního orgánu Adrian Prunar

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FINANCIAL GROUP a.s.,

IČO: 26438151
Firma: FINANCIAL GROUP a.s.,
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.3.2001

Sídlo FINANCIAL GROUP a.s.,

Sídlo: Pod Habrovou 445/3, Praha 152 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
tracking image