Firma Filmové laboratoře Zlín, a.s. IČO 26737523


Filmové laboratoře Zlín, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Filmové laboratoře Zlín, a.s. (26737523) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vodičkova 1935/38, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2003 a je stále aktivní. Filmové laboratoře Zlín, a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Filmové laboratoře Zlín, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Bonton a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Filmové laboratoře Zlín, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Filmové laboratoře Zlín, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Bonton a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7997
IČO (identifikační číslo osoby) 26737523
Jméno Bonton a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.2003
Valná hromada společnosti přijala dne 9.2.2017 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní hodnoty 12.012.000,- Kč o částku 9.724.000,- Kč na novou hodnotu 2.288.000,- Kč. Důvodem snížení zákla dního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost nepotřebuje pro svoji činnost základní kapitál v dosavadní výši. Účelem snížení je výplata akcionářům. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé akcie z dosavadní hodnoty 21.000,- Kč na novou hodnotu 4.000,- Kč. Částka rovnající se snížení jmenovité hodnoty akcie bude každému akcionáři majícímu takovou akcii vyplacena do 5 let ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku na účet ak cionáře uvedený v seznamu akcionářů společnosti. 30.3.2017 - 16.8.2017
V důsledku realizace fúze sloučením na obchodní společnost Bonton a.s., IČ 267 37 523, se sídlem na adrese 110 00 Praha 1, Nové Město, Vodičkova 1935/38, jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající obchodní společnosti Ateliéry Bonton Zlín a.s., IČ 453 56 483, se sídlem na adrese 110 00 Praha 1, Vodičkova 38/1935, a nástupnická obchodní společnost Bonton a.s., tak vstoupila do právního postavení zanikající obchodní společnosti Ateliéry Bonton Zlín a.s. 1.12.2016
Společnost se podřizuje ve smyslu ustanovení §777 odst.5 č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech(zákona o obchodních korporacích), tomuto zákonu jako celku. 1.1.2014
Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 9.741.830,05 Kč (devětmilionůsedmsetčtyřicetjednatisícosmsetřicet a 5/100 korun českých) na základní kapitál ve výši 9.723.000,- Kč (devětmilionůsedmsetdvacettřitisíc korun českých) o pevnou částku 18.830,05 Kč (osmnácttisícosmsettřicet a 5/100 korun českých) v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, přičemž vzato z oběhu bude 283 ks (dvěstěosmdesáttři kusů) akcií o jmenovité hodnotě 2,- Kč (d vě koruny české) a 52.183 ks (padesátdvatisícjednotstoosmdestáttři kusů) akcií o jmenovité hodnotě 0,35 Kč (třicetpět setin koruny české). Částka, o kterou se sníží základní kapitál, bude použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu a sníží se o ni majetek spo lečnosti. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je zjednodušení struktury akcií pro jejich navržené sloučení a přebytek vlastních zdrojů společnosti. Účelem snížení základního kapitálu je mj. uvolnění a vyplacení přebývajících finančních prostře dků akcionářům společnosti až do výše navrženého snížení základního kapitálu společnosti a umožnění akionářům, aby přijali veřejný návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu. Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na zá kladě veřejného návrhu smlouvy podle § 213c zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. Výše úplaty za jednu akcii se stanoví částkou odpovidající její jmenovité hodnotě, tedy 2,- Kč (dvě koruny české) u akcie o jmenovité hodnotě 2,- Kč (dvě koruny české) a 0,35 (třicetpět setin koruny české) u akcie o jmenovité hodnotě 0,35 Kč (třicetpět setin koruny české). Akcionáři jsou povinni předložit akcie společnosti ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 27.4.2012 - 5.10.2012
Valná hromada společnosti Bonto a.s. schvaluje snížení základního kapitálu společnosti ze stávající hodnoty 10 131 830,05,- Kč (desetmilionůstotřicetjednatisícomssettřicet a 5/100 korun českých) o částku 390 000,- Kč (třistadevadesáttisíc korun č eských) na novou hodnotu 9 741 830,05 Kč (devětmilionůsedmsetčtyřicetjednatisícosmesettřicet a 5/100 korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti společnosti, která má ve svém majetku vlastní akcie, nabyté v důsledku pr ávního nástupnictví po rozdělení společnosti BONTON, a.s. se sídlem 110 00 Praha 1, Vodičkova 38/1935, IČ 267 37 523, snížit o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. O částku odpovídající snížení základního kapitálu bude snížen majetek společnosti. S nížení základního kapitálu bude provedeno prostřednictvím 195 000 ks (jednostodevadesátipětitisíc kusů) akcií, z nichž každý má jmenovitou hodnotu 2,- Kč (dvě koruny české), které nahrazuje 7 ks (sedm kusů) hromadných listinných akcií, jejichž majitelem j e obchodní společnost Bonton a.s. Tyto akcie budou do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu protokolárně zničeny. 16.8.2007 - 16.2.2008
Řádná valná hromada, konaná dne 1.srpna 2006, přijala toto usnesení: Valná hromada společnosti Bonton a.s. schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní hodnoty 10.471.906,55 Kč (slovy: desetmiliónůčtyřistasedmdesátjednatisícdevětsetšestkorun českých, 0,55), maximálně o částku 2,585.000,00 Kč (slovy: dvamil ionypětsetosmdesátpěttisíckorun českých). Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je přebytek vlastních zdrojů společnosti a snaha o zjednodušení vlastnické struktury. Účelem snížení základního kapitálu je uvolnění a vyplacení přebývajících fi nančních prostředků akcionářům společnosti až do výše navrženého snížení základního kapitálu společnosti a umožnění akcionářům, aby přijali veřejný návrh o úplatném vzetí jejich akcií z oběhu. Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetí akci í z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy podle § 213c zá. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jejich následným zničením nebo prohlášením za neplatné. Částka o kterou se sníží základní kapitál, bude použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu a sníží se o  ni majetek společnosti. Výše úplaty činí 1,- Kč (slovy: jednakoruna česká) za jednu listinnou akcii na majitele akcii s jmenovitou hodnotou 2,- Kč (slovy: dvěkoruny české) a 0,175 Kč (slovy: 0, stosedmdesátpět haléřů) za jednu listinnou akcii na majitele s jmenovitou hodnotou 0,35 Kč (slovy: 0, třicetpět haléřů). Akcionáři jsou povinni předložit listinnné akcie společnosti ve lhůtě 3 měsíců po dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada společnosti současně pověřuje před stavenstvo společnosti podat návrh na zápis snížení základního kapitálu společnosti v takovém rozsahu, v jakém akcionáři přijmou veřejný návrh smlouvy. 18.9.2006 - 29.3.2007
Na společnost přešlo na základě sloučení jmění společnosti Bonton Disc a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 38/1935, identifikační číslo 26737507. 1.5.2005
Základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající hodnoty 8.970.346,- Kč (osm milionů devět set sedmdesát tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých)o částku 388.498,- Kč (tři sta osmdesát osm tisíc čtyři sta devadesát osm korun českých) na novou hodnot u 8.581.848,- Kč (osm milionů pět set osmdesát jedna tisíc osm set čtyřicet osm korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti společnosti, která má ve svém majetku vlastní akcie nabyté v důsledku právního nástupnictví po rozdělení společnosti BONTON, a.s., se sídlem 170 21 Praha 7, Štvanice 858, IČ 004 72 549, snížit o jejich jmenovitou hodnotu základní kapitál. O částku odpovídající snížení základního kapitálu bude snížen majetek společnosti. Snížení základního kapitálu bude provedeno prostřednictvím 194.249 ks (jedno sto devadesát čtyři tisíc dvě stě čtyřicet devět kusů) akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 2,- Kč (dvě koruny české), které nahrazuje 7 ks (sedm kusů) hromadných listinnýc h akcií, jejichž majitelem je obchodní společnost Bonton a.s. Tyto akcie budou do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku protokolárně zničeny. 6.4.2004 - 18.9.2006
Společnost vznikla rozdělením společnosti BONTON, a.s., se sídlem Praha 7, Štvanice 858, PSČ 170 21, IČ:00472549, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 297. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti BONTON, a.s. uvedené v projektu rozdělení. Ostatní právnické osoby, které vznikly rozdělením společnosti BONTON, a.s.,jsou: -Bonton Film Entertainment, a.s., se sídlem Praha 7, Štvanice 858, PSČ 170 21, IČ:26737493, -Bonton Book a.s., se sídlem Praha 7, Štvanice 858, PSČ 170 21, IČ:26737515, -Bonton Music a.s., se sídlem Praha 7, Štvanice 858, PSČ 170 21, IČ:26737531, -Bonton Discs a.s., se sídlem Praha 7, Štvanice 858, PSČ 170 21, IČ:26737507, -Bonton Pictures a.s., se sídlem Praha 7, Štvanice 858, PSČ 170 21, IČ:26737451 1.1.2003

Kapitál Bonton a.s.

zakladni jmění 2 288 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.3.2017
zakladni jmění 12 012 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.7.2015 - 30.3.2017
zakladni jmění 9 723 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.10.2012 - 22.7.2015
zakladni jmění 10 471 900 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.5.2005 - 29.3.2007
zakladni jmění 8 970 350 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2003 - 1.5.2005

Akcie Bonton a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 4 000 Kč 572 4.10.2018
Akcie na jméno 4 000 Kč 572 30.3.2017 - 4.10.2018
Akcie na jméno 21 000 Kč 572 31.10.2016 - 30.3.2017
Akcie na jméno 21 000 Kč 572 22.7.2015 - 31.10.2016
Akcie na jméno 21 000 Kč 463 1.1.2014 - 22.7.2015
Kmenové akcie na majitele 21 000 Kč 463 4.12.2012 - 1.1.2014
Kmenové akcie na majitele 2 Kč 4 147 500 5.10.2012 - 4.12.2012
Kmenové akcie na majitele 0 Kč 4 080 000 5.10.2012 - 4.12.2012
Kmenové akcie na majitele 2 Kč 4 147 783 16.2.2008 - 5.10.2012
Kmenové akcie na majitele 2 Kč 4 342 783 29.3.2007 - 16.2.2008
Kmenové akcie na majitele 0 Kč 4 132 183 29.3.2007 - 5.10.2012
Kmenové akcie na majitele 0 Kč 4 290 173 1.5.2005 - 29.3.2007
Kmenové akcie na majitele 2 Kč 4 485 173 1.1.2003 - 29.3.2007

Sídlo Bonton a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vodičkova 1935/38 , Praha 110 00 14.5.2013
Adresa V jámě 699/1 , Praha 110 00 2.8.2012 - 14.5.2013
Adresa Vodičkova 1935/38 , Praha 110 00 6.4.2004 - 2.8.2012
Adresa Ostrov Štvanice 858 , Praha 170 00 1.1.2003 - 6.4.2004

Předmět podnikání Bonton a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohácch 1 až 3 14.10.2013
vydavatelské a nakladatelské činnosti 1.5.2005 - 14.10.2013
výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově - obrazových záznamů 1.5.2005 - 14.10.2013
provozování kulturních a kulturně - vzdělávacích zařízení 1.5.2005 - 14.10.2013
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově - obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů 1.5.2005 - 14.10.2013
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 1.5.2005 - 14.10.2013
zpracování dat, služby databank, správa sítí 1.5.2005 - 14.10.2013
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 1.5.2005 - 14.10.2013
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 1.5.2005 - 14.10.2013
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 1.5.2005 - 14.10.2013
vydavatelské a nakladatelské činnosti; 1.1.2003 - 3.2.2005
výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově- obrazových záznamů; 1.1.2003 - 3.2.2005
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení; 1.1.2003 - 3.2.2005
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů; 1.1.2003 - 3.2.2005
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software; 1.1.2003 - 3.2.2005
zpracování dat, služby databank, správa sítí; 1.1.2003 - 3.2.2005
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; 1.1.2003 - 3.2.2005
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně ekonomické povahy u právnických osob; 1.1.2003 - 3.2.2005
činnost účetních poradců, vedení účetnictví. 1.1.2003 - 3.2.2005

vedení firmy Bonton a.s.

Statutární orgán Bonton a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují dva členové představenstva společně. 2.12.2016
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. 1.1.2014 - 2.12.2016
Za společnost jedná jediný člen představenstva. 4.12.2012 - 1.1.2014
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva společně. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s označením funkce. 1.1.2003 - 4.12.2012
předseda představenstva PhDr. Miloš Petana 1.12.2016
Vznik členství 1.12.2016
Vznik funkce 1.12.2016
Adresa: Nad údolím 447/23 , Praha 147 00
člen představenstva Katarína Morvai 1.12.2016
Vznik členství 1.12.2016
Vznik funkce 1.12.2016
Adresa: Nedvědovo náměstí 1164/14 , Praha 147 00
člen představenstva JUDr. Zdeněk Kozák 30.3.2017
Vznik členství 18.9.2013
Adresa: Javorová 101 , Dolní Břežany 252 41
Předseda PhDr. Martin Kratochvíl 1.1.2003 - 23.1.2009
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 21.10.2008
Vznik funkce 1.1.2003
Zánik funkce 21.10.2008
Adresa: 508 , 251 64 Mnichovice Česká republika
Člen JUDr. Zdeněk Kozák 1.1.2003 - 23.1.2009
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 21.10.2008
Vznik funkce 1.1.2003
Zánik funkce 21.10.2008
Adresa: Javorová 101 , Dolní Břežany 252 41
Člen Michael John Hawk 1.1.2003 - 23.1.2009
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 21.10.2008
Adresa: Panská 890/7 , Praha 110 00
Člen Michal Otradovec 1.1.2003 - 23.1.2009
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 21.10.2008
Adresa: Chrastava , 463 31 Mníšek 105 Česká republika
Člen John Frederick Martin 1.1.2003 - 13.7.2009
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 21.10.2008
Adresa: Bratří Čapků 1188 , Uničov 783 91
Člen JUDr. Zdeněk Kozák 23.1.2009 - 13.7.2009
Vznik členství 21.10.2008
Adresa: Dolní Břežany 101 , 252 41 Lhota Česká republika
člen představenstva Michael John Hawk 23.1.2009 - 25.7.2011
Vznik členství 21.10.2008
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Panská 890/7 , Praha 110 00
člen představenstva PhDr. Martin Kratochvíl 23.1.2009 - 29.12.2011
Vznik členství 21.10.2008
Zánik členství 20.12.2011
Adresa: 508 , 251 64 Mnichovice Česká republika
Člen Tamas Szalai 23.1.2009 - 29.12.2011
Vznik členství 21.10.2008
Zánik členství 20.12.2011
Adresa: Maďarská republika
Budapest, Mártonhefyi út 11/a, 1121
Člen John Frederick Martin 13.7.2009 - 29.12.2011
Vznik členství 21.10.2008
Zánik členství 20.12.2011
Adresa: Alexander Square 19 , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Ing. Hana Chrástecká 10.10.2011 - 29.12.2011
Vznik členství 9.9.2011
Zánik členství 20.12.2011
Adresa: V Alejích 229 , Jirny 250 90
člen představenstva Mgr. Oldřiška Rychtaříková 29.12.2011 - 4.12.2012
Vznik členství 20.12.2011
Zánik členství 6.11.2012
Adresa: Pelušková 1346 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Petr Kozák 29.12.2011 - 4.12.2012
Vznik členství 20.12.2011
Zánik členství 6.11.2012
Adresa: Na vinici 1732 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
předseda představenstva JUDr. Zdeněk Kozák 13.7.2009 - 14.10.2013
Vznik členství 21.10.2008
Zánik členství 18.9.2013
Vznik funkce 1.7.2009
Zánik funkce 18.9.2013
Adresa: Javorová 101 , Dolní Břežany 252 41
člen představenstva Zdeněk Kozák 14.10.2013 - 30.3.2017
Vznik členství 18.9.2013
Adresa: Javorová 101 , Dolní Břežany 252 41

Dozorčí rada Bonton a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Petr Masopust 1.12.2016
Vznik členství 1.12.2016
Vznik funkce 1.12.2016
Adresa: Alšova 1639/9 , Litoměřice 412 01
předseda dozorčí rady JUDr. Andrea Chaibiová 1.12.2016
Vznik členství 1.12.2016
Vznik funkce 1.12.2016
Adresa: Opálová 795/29 , Praha 154 00
Člen Fabio Massimo Giuseppetii 1.1.2003 - 25.6.2003
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 3.2.2003
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
32 Westmoreland Terrace, London, SW1 V4AL
Předseda Mgr. Oldřiška Rychtaříková 1.1.2003 - 23.1.2009
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 21.10.2008
Adresa: Pelušková 1346 , Praha 198 00
Člen Ing. Petr Kantner 1.1.2003 - 23.1.2009
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 21.10.2008
Adresa: Fryčovická 461 , Praha 199 00
Člen Tamas Szalai 25.6.2003 - 23.1.2009
Vznik členství 3.2.2003
Zánik členství 21.10.2008
Adresa: Maďarská republika
1016 Budapest Berényi u. 9/b
Člen Ing. Petr Kantner 23.1.2009 - 25.7.2011
Vznik členství 21.10.2008
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Fryčovická 461 , Praha 199 00
člen dozorčí rady Mgr. Oldřiška Rychtaříková 23.1.2009 - 29.12.2011
Vznik členství 21.10.2008
Zánik členství 20.12.2011
Adresa: Pelušková 1346 , Praha 198 00
Člen Krisztina Havas 23.1.2009 - 29.12.2011
Vznik členství 21.10.2008
Zánik členství 20.12.2011
Adresa: Maďarská republika
Budapest, Zsolt u.10/A 1016
člen dozorčí rady Martin Zralý 29.12.2011 - 4.12.2012
Vznik členství 20.12.2011
Zánik členství 6.11.2012
Adresa: Kučerova 769/12 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Štěpán Kozák 29.12.2011 - 4.12.2012
Vznik členství 20.12.2011
Zánik členství 6.11.2012
Adresa: Vratislavova 28/12 , Praha 128 00
člen dozorčí rady Mgr. Jolana Žáčková 29.12.2011 - 1.1.2014
Vznik členství 20.12.2011
Zánik členství 1.1.2014
Zánik funkce 1.1.2014
Adresa: Volmanova 1759 , Čelákovice 250 88
člen Mgr. Oldřiška Rychtaříková 4.12.2012 - 29.5.2014
Vznik členství 6.11.2012
Adresa: Pelušková 1346 , Praha 198 00
člen Petr Kozák 4.12.2012 - 1.12.2016
Vznik členství 6.11.2012
Zánik členství 1.12.2016
Zánik funkce 1.12.2016
Adresa: Na vinici 1732 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen Mgr. Oldřiška Rychtaříková 29.5.2014 - 1.12.2016
Vznik členství 6.11.2012
Zánik členství 1.12.2016
Zánik funkce 1.12.2016
Adresa: Hasičská 587 , Praha 190 11

Sbírka Listin Bonton a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7997/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.7.2015 15.12.2015 16.12.2015 6
B 7997/SL 43 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 3.11.2015 13.11.2015 3
B 7997/SL 42 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 3.11.2015 13.11.2015 10
B 7997/SL 41 notářský zápis [NZ 336/2015] Městský soud v Praze 25.6.2015 22.7.2015 7
B 7997/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.11.2013 24.1.2014 27.1.2014 6
B 7997/SL 38 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 487/2013 Městský soud v Praze 28.11.2013 20.12.2013 17.1.2014 10
B 7997/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.9.2013 7.10.2013 16.10.2013 8
B 7997/SL 36 notářský zápis NZ 380/2013 Městský soud v Praze 18.9.2013 7.10.2013 14.10.2013 2
B 7997/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 20.5.2013 22.5.2013 27
B 7997/SL 34 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 7.5.2013 13.5.2013 8
B 7997/SL 33 notářský zápis NZ 505/2012 Městský soud v Praze 6.11.2012 16.11.2012 15.1.2013 4
B 7997/SL 32 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 6.11.2012 16.11.2012 15.1.2013 1
B 7997/SL 31 stanovy společnosti  bez data Městský soud v Praze 1.11.2012 6.11.2012 8
B 7997/SL 30 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 15.10.2012 18.10.2012 8
B 7997/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 27.8.2012 12.9.2012 26
B 7997/SL 28 notářský zápis NZ 196/2012 Městský soud v Praze 16.4.2012 30.4.2012 13
B 7997/SL 27 stanovy společnosti - bez data Městský soud v Praze 9.1.2012 27.1.2012 8
B 7997/SL 26 stanovy společnosti - bez data Městský soud v Praze 9.12.2011 8
B 7997/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.8.2011 18.8.2011 28
B 7997/SL 24 zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 12.8.2010 12.8.2010 3
B 7997/SL 23 výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 12.8.2010 12.8.2010 5
B 7997/SL 22 účetní závěrka r.2009 příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 12.8.2010 12.8.2010 14
B 7997/SL 21 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 12.8.2010 12.8.2010 6
B 7997/SL 20 výroční zpráva za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 28.4.2010 28.4.2010 5
B 7997/SL 19 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 28.4.2010 28.4.2010 15
B 7997/SL 18 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 28.4.2010 28.4.2010 8
B 7997/SL 17 zpráva auditora za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.10.2009 4.11.2009 3
B 7997/SL 16 výroční zpráva za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.10.2009 4.11.2009 4
B 7997/SL 15 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 29.10.2009 4.11.2009 13
B 7997/SL 14 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.10.2009 4.11.2009 6
B 7997/SL 13 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 2.4.2008 10.4.2008 8
B 7997/SL 12 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 7.11.2007 13.11.2007 8
B 7997/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 20.11.2006 20.11.2006 0
B 7997/SL 10 ostatní záp. z VH /bez data/ Městský soud v Praze 9.10.2006 9.10.2006 3
B 7997/SL 9 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 9.3.2005 15.8.2005 0
B 7997/SL 8 podpisové vzory k 1.1.04+audit /zahaj. rozv./ Městský soud v Praze 1.1.2004 1.8.2005 0
B 7997/SL 7 účetní závěrka k 1.1.02+audit /zahaj. rozv./ Městský soud v Praze 1.1.2002 1.8.2005 0
B 7997/SL 6 notářský zápis -NZ396/04+sml.o fúzi Městský soud v Praze 12.8.2004 26.4.2005 0
B 7997/SL 5 notářský zápis -NZ366-367/04+náv.sml.o fúzi Městský soud v Praze 27.7.2004 26.4.2005 0
B 7997/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+př. Městský soud v Praze 31.12.2003 26.8.2004 21.9.2004 0
B 7997/SL 3 ostatní -smlova o fuzi /bez data/ Městský soud v Praze 23.6.2004 22.7.2004 0
B 7997/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.2003 16.3.2004 0
B 7997/SL 1 účetní závěrka +audit r.2001+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2001 29.1.2003 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Filmové laboratoře Zlín, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26737523
Jméno Filmové laboratoře Zlín, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 3.5.2004
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 1

Sídlo Filmové laboratoře Zlín, a.s.

Živnosti a provozovny Filmové laboratoře Zlín, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.5.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Filmová 174, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1011273829
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Fotografické služby

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 5.12.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Vodičkova 1935/38, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1007457899
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 3.5.2004

Živnost č. 2 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově- obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Provozování kulturních a kulturně- vzdělávacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.6.2004
Zánik oprávnění 16.9.2013
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Filmové laboratoře Zlín, a.s.

Člen statutárního orgánu PhDr. Miloš Petana
Člen statutárního orgánu Katarína Morvai
Člen statutárního orgánu JUDr. Zdeněk Kozák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Bonton a.s.

IČO: 26737523
Firma: Bonton a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.2003

Sídlo Bonton a.s.

Sídlo: Vodičkova 1935/38, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Rozmnožování nahraných nosičů
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image