Firma FERROMET a.s. IČO 00000884


FERROMET a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

FERROMET a.s. (00000884) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kollárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 11. 1989 a je stále aktivní. FERROMET a.s. má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o FERROMET a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FERROMET a.s. na Justice.cz
Detailní informace o FERROMET a.s. na rzp.cz
Detailní informace o FERROMET a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro FERROMET a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FERROMET a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 5601
IČO (identifikační číslo osoby) 00000884
Jméno FERROMET a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 27.11.1989
Na základě projektu přeměny - fúze sloučením ze dne 30. 6. 2016 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením mezi zanikající společností HESCO, s.r.o., se sídlem tř. Tomáše Bati 1616, PSČ 765 02, identifikační číslo 15530639, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 786 a nástupnickou společností FERROMET a.s., se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, identifikační číslo 00000884, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5601. V důsledku fúze přešlo jmění zanikající společnosti HESCO, s.r.o. na nástupnickou společnost FERROMET a.s.. 5.12.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 7.7.2014 - 8.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 7.7.2014 - 8.12.2014
Podle Projektu fúze sloučením ze dne 15.06.2009 došlo kvnitrostátní fúzi sloučením mezi zanikající společností - společností Českomoravská obchodní avýrobní společnost, a.s., IČ: 60704012, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 12, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně voddílu B, vložce 1326 anástupnickou společností - FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST, IČ: 00000884, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně voddílu B, vložce 5601. Na nástupnickou společnost FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST, IČ: 00000884, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně voddílu B, vložce 5601, přešlo vdůsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Českomoravská obchodní avýrobní společnost, a.s., IČ: 60704012, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 12, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně voddílu B, vložce 1326. 1.11.2009
Valná hromada společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST rozhodlausnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti FERROMETAKCIOVÁ SPOLEČNOST. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o23,408.000,-Kč (slovy: dvacet tři milionů čtyři sta osm tisíckorun českých) ze stávající výše 226,592.000,-Kč (slovy: dvě stědvacet šest milionů pět set devadesát dva tisíc korun českých)na novou výši 250,000.000,-Kč (slovy: dvě stě padesát milionůkorun českých).- důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílenífinanční situace společnosti,- zvýšení zakládního kapitálu společnosti bude provedenoupsáním nových akcií,- částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen,činí 23,408.000,-Kč (slovy: dvacet tři milionů čtyři sta osmtisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částkuse nepřipouští,- druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové,listinné, na jméno, 23.408 (slovy: dvacet tři tisíc čtyři staosm) kusů,- jmenovitá hodnota nových akcií-jednoho kusu: 1.000,-Kč(slovy: jeden tisíc korun českých),- místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 204aobchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 30-ti (slovy:třiceti) dnů od 30-tého (slovy: třicátého) kalendářního dnenásledujícího po nabytí právní moci usnesení příslušnéhorejstříkového soudu ve věci zápisu usnesení mimořádné valnéhromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál doobchodního rejstříku, počátek lhůty pro vykonání přednostníhopráva podle § 204a obchodního zákoníku bude oznámen akcionářům vdeníku Hospodářské noviny,- podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadníakcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč: 23408/226592, upisovat lzepouze celé akcie,- jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akciíupisovaných s využitím přednostního práva: 1.000,-Kč (slovy:jeden tisíc korun českých), kmenové, na jméno, listinná,1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právabudou všechny nabídnuty zájemci, resp. zájemcům, kterého resp.které určí představenstvo společnosti,- místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti,do 30-ti (slovy: třiceti) dnů od doručení návrhu na uzavřenísmlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci resp. zájemcům,počátek lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního právabude předem určenému zájemci resp. zájemcům oznámen dopisem,- bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatitčást emisního kursu upsaných akcií: účet vedený u Deutsche BankAG, Filiale Prag, číslo účtu 3087800038/7910.Upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsanýchakcií do 90-ti (slovy: devadesáti) kalendářních dnů ode dneúpisu akcií, zbytek jmenovité hodnoty upsaných akcií jeupisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku od úpisu. 26.6.2003 - 31.12.2003
Mimořádná valná hromada společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOSTse sídlem Praha 1, 111 81 Opletalova 27, IČ 00000884 konaná dne26,8,200 rozhodla o zvýšení základního jmění této společnostiupsáním nových akcií s tím, že ve smyslu ustanovení § 203 odst.2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů uvádí:a) Základní jmění má být zvýšeno o částku 116,592.000,- Kč.Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.b) Počet upisovaných akcií činí 116.592 kusů, jmenovitá hodnotajedné akcie 1.000,- Kč.Jedná se o akcie kmenové, na jméno, podoby listinné.Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 1.000,- Kč.c) V celém rozsahu zvýšení základního jmění, tj. 116,592.000,-Kč, schvaluje mimořádná valná hromada upisování akciínepeněžitými vklady.V rozsahu 70,916.860,- Kč schvaluje mimořádná valná hromadaupisování akcií nepeněžitým vkladem společnosti ČSAD DIESEL,a.s. se sídlem v Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň a v rozsahu45,675.156,- Kč schvaluje mimořádná valná hromada upisováníakcií nepeněžitým vkladem společnosti BONAVIA servis, a.s. sesídlem v Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň.d) Místo a lhůta pro upsání nových akcií:Nové akcie budou upisovány ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne zápisuusnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Místemupisování nových akcií je sídlo společnosti-Opletalova 27, Praha1, kancelář výkonného ředitele společnosti.e) Místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů:Nepeněžité vklady budou splaceny ve lhůtě sedmi kalendářních dnůode dne upsání nových akcií. Místem pro splacení nepeněžitýchvkladů je sídlo společnosti-Opletalova 27, Praha 1, kancelářvýkonného ředitele společnosti. Rozdíl mezi hodnotounepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou upisovaných akcií budeřádně vypořádán současně se splacením nepeněžitého vkladu.f) Smlouvy o postoupení pohledávky budou uzavřeny v sídlespolečnosti - Opletalova 27, Praha 1, s účinností dnem jejichuzavření. Smlouvy budou uzavřeny ve lhůtě stanovené pro upsánínových akcií.g) Předmětem nepeněžitého vkladu je:1. Pohledávka společnosti ČSAD DIESEL a.s. se sídlem v MaléDoubravce 27, 312 78 Plzeň, IČ: 65138171 ve výši 70,916.860,-Kč,2. Pohledávka společnosti BONAVIA servis, a.s. se sídlem v MaléDoubravce 27, 312 78 Plzeň IČ 60793155 ve výši 45,675.156,- Kčh) Obě pohledávky jsou oceněny v nominální výši posudky znalců,a to posudky č. 82/00 z 10.8.2000 a č. 83/00 z 11.8.2000Ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomikaPROSCON, s.r.o., Na Zlatnici 13, Praha 4 a posudky č.420-86/2000 z 11.8.2000 a č. 421-87/2000 z 11.8.2000 Ústavukvalifikovaného pro znaleckou činnost INFO - 7 znaleckáorganizace, s.r.o., Sbíhavá 455/2, 162 00 Praha 6. 30.10.2000 - 26.1.2001
Název:FERROMET Foreign Trade Company Limited - anglicky 27.11.1989 - 30.10.2000
FERROMET Société anonyme pour le Commerce - francouzsky 27.11.1989 - 30.10.2000
FERROMET Aktiengesselschaft für Aussenhandel - německy 27.11.1989 - 30.10.2000
FERROMET Akcioněrnoe vněšnětrogovoe obščestvo - rusky 27.11.1989 - 30.10.2000
Údaje o zřízení:Akciová společnost byla zřízena dle zák.č. 243/1949 Sb. a zakládáse na státním povolení uděleném Federálním ministerstvemzahraničního obchodu v Praze dne 20.11.1989, čj. 7164/62/89,dále na stanovách tímže ministerstvem schválených a na usneseníustavující valné hromady konané dne 21.11.1989 osvědčenénotářským zápisem státního notářství pro Prahu 1 ze dne21.11.1989, čj. 1 NZ 284/89 a 1 N 343/89. 27.11.1989 - 27.4.1999
Generální ředitel : Ing. Jiří Frýbert , Straším č. 92Říčany u Prahy 27.11.1989 - 27.4.1999

Kapitál FERROMET a.s.

zakladni jmění 880 120 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.12.2016
zakladni jmění 726 036 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.11.2009 - 5.12.2016
zakladni jmění 250 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.10.2007 - 1.11.2009
zakladni jmění 250 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 31.12.2003 - 10.10.2007
zakladni jmění 226 592 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.10.2002 - 31.12.2003
zakladni jmění 226 592 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.1.2001 - 1.10.2002
zakladni jmění 110 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.10.1995 - 26.1.2001
zakladni jmění 110 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.11.1989 - 30.10.1995

Sídlo FERROMET a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kollárova 1229 , 698 01 Veselí nad Moravou Česká republika
Kollárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou
7.7.2014
Adresa Kollárova 1229 , 698 01 Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 69801
14.3.2008 - 7.7.2014
Adresa Opletalova 27 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Opletalova 27, PSČ 11000
13.8.2002 - 14.3.2008
Adresa Opletalova 27 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Opletalova 27
27.11.1989 - 13.8.2002

Předmět podnikání FERROMET a.s.

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 5.12.2016
obráběčstsví 5.12.2016
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 5.12.2016
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.12.2016
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 24.4.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.4.2009
ostraha majetku a osob 24.4.2009 - 7.7.2014
výroba a hutní zpracování železa a oceli- podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 4.3.2004 - 24.4.2009
výroba a hutní zpracování železa a oceli- podniky zajišťující ostrahu majetku a osob- technicko-organizační činnost v oblasti ppožární ochrany- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 20.8.2003 - 4.3.2004
pronájem nemovitostí a nebytových prostor, včetně poskytovánízákladních služeb zajišťující řádný provoz nemovitostí anebytových prostor 14.11.2002 - 24.4.2009
zastupování v celném řízení 13.8.2002 - 24.4.2009
vedení učetnictví 30.10.1995 - 24.4.2009
Poradenství při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje 30.10.1995 - 24.4.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjmazboží uvedeného v příl.zák. 455/91 Sb. o živnost. podnikání azboží tímto zákonem vyloučeného 30.10.1995 - 24.4.2009
Činnost organizačních a ekonomických poradců 30.10.1995 - 24.4.2009
Automatizované zpracování dat 30.10.1995 - 24.4.2009
Základním předmětem podnikání společnosti je zahraničněobchodní činnost, zvláště : 27.11.1989 - 27.4.1999
Generální ředitel: ing. Jiří Frýbert, Strašín 92, Říčany u Prahyčinnost, zvláště:1. vývoz a dovoz hutnických výrobků 27.11.1989 - 30.10.1995
2. poskytování a přijímání veškerých služeb souvisejícíchbezprostředně s prováděním zahraničně obchodní činnostiv rámci předmětu podnikání 27.11.1989 - 30.10.1995
jednotlivé druhy věcí a služeb uvedených v bodech 1 a 2 stanovífederální ministerstvo zahraničního obchodu rozhodnutímo zbožové a výkonové náplni 27.11.1989 - 30.10.1995
Základním předmětem podnikání společnosti je zahraničně obchodní 27.11.1989 - 27.11.1989

Předmět činnosti FERROMET a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 24.4.2009

vedení firmy FERROMET a.s.

Statutární orgán FERROMET a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 7.7.2014
Vznik členství 16.5.2014
Vznik funkce 16.5.2014
Adresa: 1037 , 687 61 Vlčnov Česká republika
č.p. 1037, 687 61 Vlčnov
člen představenstva Alexandr Zemek 7.7.2014
Vznik členství 16.5.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
Horní Vršava VII 4469, 760 01 Zlín
člen představenstva Zdeněk Zemek 7.7.2014
Vznik členství 16.5.2014
Adresa: 1037 , 687 61 Vlčnov Česká republika
č.p. 1037, 687 61 Vlčnov
člen představenstva Jarmila Havlová 7.7.2014
Vznik členství 16.5.2014
Adresa: Polní 875 , 687 24 Uherský Ostroh Česká republika
Polní 875, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh
předseda Ing. Milan Masák 27.11.1989 - 5.11.1992
Adresa: Rabiňská 746 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rabiňská 746/1
místopředseda Ing. Štefan Hancin 27.11.1989 - 5.11.1992
Adresa: Čs. vysádkárov 3 , Košice II Česká republika
Košice II, Čs. vysádkárov 3, PSČ 4001
člen představenstva Ing. Miroslav Hanko 27.11.1989 - 5.11.1992
Adresa: Sadová 1587 , 251 01 Říčany u Prahy Česká republika
Říčany u Prahy, Sadová 1587, PSČ 25101
člen představenstva Ing. Jiří Horáček 27.11.1989 - 5.11.1992
Adresa: Opatovická 9 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Opatovická 9
člen představenstva Ing. Vladislav Raška CSc. 27.11.1989 - 5.11.1992
Adresa: Bezručova 313 , 739 01 Třinec I Česká republika
Třinec I, Bezručova 313, PSČ 73901
člen představenstva Ing. Vladimír Hanák CSc. 27.11.1989 - 5.11.1992
Adresa: Ostravská 747 , 748 01 Hlučín Česká republika
Hlučín, Ostravská 747/65, PSČ 74801
člen představenstva Ing. Anton Štulrajter 27.11.1989 - 5.11.1992
Adresa: Školská 33 , 977 01 Brezno Česká republika
Brezno, Školská 33, PSČ 97701
člen představenstva Ing. Petr Sondel 27.11.1989 - 5.11.1992
Adresa: Čkalova 39 , 710 00 Ostrava Česká republika
Ostrava, Čkalova 39, PSČ 71000
člen představenstva Ing. Bohuslav Rubáš 27.11.1989 - 5.11.1992
Adresa: U Blaženky 5 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Blaženky 5
člen představenstva Ing. Štefan Kiraly CSc. 5.11.1992 - 30.10.1995
Adresa: Čsl. ženistov 49 , Košice Česká republika
Košice, Čsl. ženistov 49
člen představenstva Ing. František Hromek 5.11.1992 - 30.10.1995
Adresa: Ivana Sekaniny 1805 , Ostrava Poruba Česká republika
Ostrava Poruba, Ivana Sekaniny 1805
člen představenstva Ing. Jiří Valenta CSc. 5.11.1992 - 30.10.1995
Adresa: Jilmová 10 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jilmová 10/3566
člen představenstva Jan Šťastný 27.11.1989 - 21.6.1996
Adresa: Skořepka 2 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Skořepka 2
člen představenstva Ing. Václav Lukáš 27.11.1989 - 21.6.1996
Adresa: Březenecká 4689 , 430 01 Chomutov Česká republika
Chomutov, Březenecká 4689, PSČ 43001
předseda Ing. Václav Lukáše 5.11.1992 - 21.6.1996
Adresa: Březenecká 4689 , Chomutov Česká republika
Chomutov, Březenecká 4689
místopředseda Ing. Anton Spörker 5.11.1992 - 21.6.1996
Adresa: Podbrezová 38 , Podbrezová Česká republika
Podbrezová, Podbrezová 38/35
člen představenstva Ing. Svatopluk Velkoborský 5.11.1992 - 21.6.1996
Adresa: U sochy 17 , Ostrava 3 Česká republika
Ostrava 3, U sochy 17/842
člen představenstva Ing. Oldřich Kocourek 5.11.1992 - 21.6.1996
Adresa: U Ladronky 10 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Ladronky 10
člen představenstva Ing. Štefan Štovčík 30.10.1995 - 21.6.1996
Adresa: Ulica mieru 48 , Propoč Slovenská republika
Propoč, Ulica mieru 48
člen představenstva Ing. Gustav Hojdysz CSc. 5.11.1992 - 16.7.1997
Adresa: Slezská 22 , Český Těšín Česká republika
Český Těšín, Slezská 22
člen představenstva Ing. Zdeněk Lenger 30.10.1995 - 16.7.1997
Adresa: Radomská 470 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Radomská 470
místopředseda Ing. Jiří Frýbert 21.6.1996 - 16.7.1997
Adresa: Borová 92 , Říčany Česká republika
Říčany, Borová 92
předseda představenstva Ing. Svatopluk Velkoborský 21.6.1996 - 16.7.1997
Adresa: U sochy 17 , Ostrava 3 Česká republika
Ostrava 3, U sochy 17/842
člen představenstva Ing. Oldřich Kocourek 21.6.1996 - 16.7.1997
Adresa: Elišky Krásnohorské 1021 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Elišky Krásnohorské 1021/12
člen představenstva Ing. Jaroslav Pětroš CSc. 16.7.1997 - 22.10.1997
Adresa: Hulvátská 23 , Ostrava - Zábřeh Česká republika
Ostrava - Zábřeh, Hulvátská 23
člen představenstva Ing. Miloš Míšek 27.11.1989 - 27.4.1999
Adresa: 1.máje 518 , 273 07 Vinařice u Kladna Česká republika
Vinařice u Kladna, 1.máje 518, PSČ 27307
člen představenstva Ing. Václav Pastrňák 30.10.1995 - 27.4.1999
Adresa: Výškovická 157 , Ostrava - Výškovice Česká republika
Ostrava - Výškovice, Výškovická 157
člen Ing. Zdeněk Zemek 21.6.1996 - 27.4.1999
Adresa: 1037 , Vlčnov Česká republika
Vlčnov 1037
člen představenstva Ing. Oldřich Kocourek 16.7.1997 - 27.4.1999
Adresa: Elišky Krásnohorské 1021 , Praha 1 - Staré Město Česká republika
Praha 1 - Staré Město, Elišky Krásnohorské 1021/12
místopředseda Ing. Jiří Frýbert 16.7.1997 - 27.4.1999
Adresa: Strašín , Říčany Česká republika
Říčany, Strašín, Borová 92
předseda představenstva Ing. Jaroslav Pětroš CSc. 22.10.1997 - 27.4.1999
Adresa: Hulvátská 23 , Ostrava - Zábřeh Česká republika
Ostrava - Zábřeh, Hulvátská 23
člen Ing. Jiří Hypš 22.10.1997 - 27.4.1999
Adresa: Na Volánově 754 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Volánově 754/4
Předseda JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: 1037 , 687 61 Vlčnov Česká republika
Vlčnov 1037, okres Uherské Hradiště, PSČ 68761
člen Ing. Jiří Frýbert 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: Česká republika
Říčany, Strašín, Borová 92, okres Praha-východ, PSČ 25101
člen Ing. Jaroslav Pětroš CSc. 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: U staré elektrárny 2 , 701 00 Slezská Ostrava Česká republika
Slezská Ostrava, U staré elektrárny 2/1881, PSČ 70100
člen Ing. Jiří Hypš 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: Na Volánové 4 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Volánové 4/754, PSČ 16000
člen Ing. Petr Moravec 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: I. Sekaniny 1803 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1803/4, PSČ 70800
člen Ing. Dalibor Žďárský 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: Hutník 1445 , Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Hutník 1445, okres Hodonín, PSČ 69801
člen Ing. Stanislav Šobáň 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: Bří Hlaviců 109 , 755 01 Vsetín Česká republika
Vsetín, Bří Hlaviců 109, PSČ 75501
člen Ing. Pavel Zumr 31.7.2000 - 25.8.2001
Zánik funkce 2.6.2000
Adresa: Kotlářská 45 , Brno Česká republika
Brno, Kotlářská 45, okres Brno-město, PSČ 60200
člen Ing. Martin Plachý 31.7.2000 - 13.8.2002
Zánik členství 23.6.2001
Adresa: Táboritská 16 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Táboritská 16, PSČ 13000
člen Mgr. Tomáš Šmucr 25.8.2001 - 13.8.2002
Zánik členství 25.6.2001
Vznik funkce 30.10.2000
Adresa: Čechova 951 , Rokycany Česká republika
Rokycany, Čechova 951/II
předseda JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 31.7.2000 - 7.4.2004
Vznik funkce 25.6.2002
Adresa: 1037 , 687 61 Vlčnov Česká republika
Vlčnov 1037, okres Uherské Hradiště, PSČ 68761
člen Ing. František Javor 13.8.2002 - 14.3.2008
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 25.6.2001
Adresa: 17 , Hradčovice - Lhotka Česká republika
Hradčovice - Lhotka 17, okres Uherské Hradiště
člen František Čapek 13.8.2002 - 14.3.2008
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 25.6.2001
Adresa: Husitská 267 , Kunovice Česká republika
Kunovice, Husitská 267
předseda JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 7.4.2004 - 14.3.2008
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 25.6.2001
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: 1037 , 687 61 Vlčnov Česká republika
Vlčnov 1037, okres Uherské Hradiště, PSČ 68761
člen představenstva Ing. František Javor 14.3.2008 - 5.6.2008
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 2.5.2006
Adresa: Lhotka 17 , 687 33 Hradčovice Česká republika
Hradčovice, Lhotka 17, PSČ 68733
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 14.3.2008 - 24.4.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 24.2.2009
Vznik funkce 25.6.2004
Zánik funkce 24.2.2009
Adresa: 687 61 Vlčnov 1037 Česká republika
Vlčnov 1037, PSČ 68761
člen představenstva František Čapek 14.3.2008 - 24.4.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 24.2.2009
Adresa: Husitská 267 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Husitská 267, PSČ 68604
člen představenstva Alexandr Zemek 5.6.2008 - 24.4.2009
Vznik členství 2.5.2006
Zánik členství 24.2.2009
Adresa: Vršava 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
Zlín, Vršava 4469, PSČ 76001
člen představenstva František Čapek 24.4.2009 - 17.5.2012
Vznik členství 24.2.2009
Zánik členství 26.3.2012
Adresa: Husitská 267 , 686 04 Kunovice Česká republika
Kunovice, Husitská 267, PSČ 68604
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 24.4.2009 - 8.11.2013
Vznik členství 24.2.2009
Zánik členství 16.5.2014
Vznik funkce 24.2.2009
Zánik funkce 16.5.2014
Adresa: 687 61 Vlčnov 1037 Česká republika
Vlčnov 1037, PSČ 68761
člen představenstva Alexandr Zemek 24.4.2009 - 7.7.2014
Vznik členství 24.2.2009
Zánik členství 16.5.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
Zlín, Horní Vršava VII 4469, PSČ 76001
člen představenstva Zdeněk Zemek 17.5.2012 - 7.7.2014
Vznik členství 26.3.2012
Zánik členství 16.5.2014
Adresa: 687 61 Vlčnov 1037 Česká republika
Vlčnov 1037, PSČ 68761
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 8.11.2013 - 7.7.2014
Vznik členství 24.2.2009
Zánik členství 16.5.2014
Vznik funkce 24.2.2009
Zánik funkce 16.5.2014
Adresa: 1037 , 687 61 Vlčnov Česká republika
č.p. 1037, 687 61 Vlčnov

Dozorčí rada FERROMET a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady JUDr. Magdalena Mráčková 7.7.2014
Vznik členství 16.5.2014
Adresa: Matlachova 226 , 627 00 Brno Česká republika
Matlachova 226/14, Slatina, 627 00 Brno
člen Prof. Ing. Zdeněk Bohm 6.12.1995 - 22.10.1997
Adresa: Na Volánové 2 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Volánové 2
člen Ing. Josef Burcl 6.12.1995 - 22.10.1997
Adresa: Šomocká 26 , Hlohovec Slovenská republika
Hlohovec, Šomocká 26
člen Ing. Ladislav Křístek 6.12.1995 - 27.4.1999
Adresa: 70 , Soběšovice Česká republika
Soběšovice, 70, okres Frýdek-Místek
člen JUDr. Jiří Dvořák 16.7.1997 - 27.4.1999
Adresa: Plukovníka Mráze 1189 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Plukovníka Mráze 1189/8
člen Hana Potměšilová 16.7.1997 - 27.4.1999
Adresa: Sinkulova 31 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sinkulova 31
člen Prof. Ing. Zdeněk Böhm CSc. 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: Cílkova 667 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Cílkova 667/3, PSČ 14200
člen Ing. Josef Jančařík 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: Štěpnická 1615 , Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Štěpnická 1615, okres Hodonín, PSČ 69801
člen Ing. Ladislav Křístek 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: 70 , 739 22 Soběšovice Česká republika
Soběšovice 70, okres Frýdek-Místek, PSČ 73922
čllen Ing. Jiří Vojtko 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: Chaloupky 580 , Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Chaloupky 580, okres Hodonín, PSČ 69801
člen Ing. Marcela Mrázková 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: Fr. Kotyzy 989 , 337 01 Rokycany Česká republika
Rokycany, Fr. Kotyzy 989/II, PSČ 33701
člen Ing. Jiří Vojtko 31.7.2000 - 13.8.2002
Zánik členství 25.6.2001
Adresa: Chaloupky 580 , Veselí nad Moravou Česká republika
Veselí nad Moravou, Chaloupky 580, okres Hodonín, PSČ 69801
člen Prof. Ing. Zdeněk Bohm 31.7.2000 - 13.8.2002
Zánik členství 25.6.2001
Adresa: Na Volánové 2 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Volánové 2, PSČ 16000
člen Ing. Marcela Mrázková 31.7.2000 - 14.3.2008
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 18.3.2000
Adresa: Fr. Kotyzy 989 , 337 01 Rokycany Česká republika
Rokycany, Fr. Kotyzy 989/II, PSČ 33701
člen Mgr. Tomáš Šmucr 13.8.2002 - 14.3.2008
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 25.6.2001
Adresa: Čechova 951 , Rokycany Česká republika
Rokycany, Čechova 951/II
člen Ing. Antonín Smetka 14.11.2002 - 14.3.2008
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 29.6.2002
Adresa: 105 , Kozojídky Česká republika
Kozojídky 105, okres Hodonín
člen dozorčí rady Ing. Marcela Mrázková 14.3.2008 - 5.6.2008
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 2.5.2006
Adresa: Fr. Kotyzy 989 , 337 01 Rokycany Česká republika
Rokycany, Fr. Kotyzy 989/II, PSČ 33701
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Šmucr 14.3.2008 - 24.4.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 24.2.2009
Adresa: Čechova 951 , 337 01 Rokycany Česká republika
Rokycany, Čechova 951/II, PSČ 33701
člen dozorčí rady Ing. Antonín Smetka 14.3.2008 - 24.4.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 20.6.2008
Adresa: 696 63 Kozojídky 105 Česká republika
Kozojídky 105, PSČ 69663
člen dozorčí rady Ing. František Javor 5.6.2008 - 24.4.2009
Vznik členství 2.5.2006
Zánik členství 24.2.2009
Adresa: Lhotka 17 , 687 33 Hradčovice Česká republika
Hradčovice, Lhotka 17, PSČ 68733
člen dozorčí rady Zuzana Zemková 24.4.2009 - 24.4.2009
Zánik členství 24.2.2009
Adresa: 687 61 Vlčnov 404 Česká republika
Vlčnov 404, PSČ 68761
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Šmucr 24.4.2009 - 7.7.2014
Vznik členství 24.2.2009
Adresa: 338 21 Osek u Rokycan 228 Česká republika
Osek u Rokycan 228, PSČ 33821
člen dozorčí rady Ing. František Javor 24.4.2009 - 7.7.2014
Vznik členství 24.2.2009
Adresa: Lhotka 17 , 687 33 Hradčovice Česká republika
Hradčovice, Lhotka 17, PSČ 68733
člen dozorčí rady Zuzana Zemková 24.4.2009 - 7.7.2014
Vznik členství 24.2.2009
Adresa: 687 61 Vlčnov 404 Česká republika
Vlčnov 404, PSČ 68761

Prokura FERROMET a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jiří Frýbert 30.10.1995 - 16.7.1997
Adresa: Borová 92 , Říčany u Prahy Česká republika
Říčany u Prahy, Borová 92
Jméno Ing. Oldřich Kocourek 30.10.1995 - 16.7.1997
Adresa: U Ladronky 10 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Ladronky 10
Jméno Ing. Miloš Míšek 30.10.1995 - 15.8.2000
Adresa: 1. máje 518 , Vinařice u Kladna Česká republika
Vinařice u Kladna, 1. máje 518
Jméno Mgr. Karel Puš 30.10.1995 - 15.8.2000
Adresa: Široká 418 , Říčany u Prahy Česká republika
Říčany u Prahy, Široká 418
Jméno Ing. Jiří Frýbert 16.7.1997 - 15.8.2000
Adresa: Strašín , Říčany Česká republika
Říčany, Strašín, Borová 92
Jméno Ing. Oldřich Kocourek 16.7.1997 - 15.8.2000
Adresa: Elišky Krásnohorské 1021 , Praha l - Staré Město Česká republika
Praha l - Staré Město, Elišky Krásnohorské 1021/12

Sbírka Listin FERROMET a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5601/SL 50 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 30.6.2015 26.11.2015 30.11.2015 35
B 5601/SL 48 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.12.2014 8.12.2014 29.12.2014 6
B 5601/SL 47 notářský zápis [NZ 648/2014] rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 29.10.2014 8.12.2014 10.12.2014 4
B 5601/SL 46 notářský zápis stanovy, NZ 203/14 Krajský soud v Brně 16.5.2014 2.7.2014 16.9.2014 8
B 5601/SL 45 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 26.6.2013 30.1.2014 30.1.2014 29
B 5601/SL 44 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 29.6.2012 10.4.2013 10.4.2013 30
B 5601/SL 43 ostatní je neplatné Krajský soud v Brně 15.5.2012 26.6.2012 16.7.2012 5
B 5601/SL 42 ostatní zápis z konání náhr.VH Krajský soud v Brně 26.3.2012 17.5.2012 22.6.2012 3
B 5601/SL 41 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 28.6.2011 13.1.2012 29
B 5601/SL 40 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 28.6.2010 24.3.2011 28
B 5601/SL 39 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 30.6.2009 21.1.2010 31
B 5601/SL 38 ostatní - projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 15.6.2009 23.6.2009 23.6.2009 18
B 5601/SL 36 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 24.2.2009 5.5.2009 2
B 5601/SL 37 ostatní -záp. z mim. VH Krajský soud v Brně 24.2.2009 5.5.2009 5
B 5601/SL 35 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 15.4.2008 2.10.2008 29
B 5601/SL 32 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 198/08 Krajský soud v Brně 23.7.2008 15.9.2008 38
B 5601/SL 34 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 23.7.2008 15.9.2008 4
B 5601/SL 31 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 19.6.2007 29.5.2008 29
B 5601/SL 29 notářský zápis NZ 154/2004 Krajský soud v Brně 25.6.2004 7.3.2008 8.4.2008 5
B 5601/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1434/92 Krajský soud v Brně 1.12.1992 8.4.2008 17
B 5601/SL 26 podpisové vzory +CP 3x-dozorčí rada-různá data Krajský soud v Brně 7.3.2008 8.4.2008 6
B 5601/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2004 7.3.2008 8.4.2008 32
B 5601/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Krajský soud v Brně 31.12.2005 19.7.2006 1.8.2006 32
B 5601/SL 22 ostatní -náv.záp.zástav.práva k OP Krajský soud v Brně 3.5.2006 10.5.2006 6.6.2006 1
B 5601/SL 21 ostatní -rozhod./zříz.zástavního práva Krajský soud v Brně 8.11.2005 25.5.2006 5
B 5601/SL 20 ostatní -rozhodnutí Finančního úřadu Krajský soud v Brně 6.4.2006 25.5.2006 3
B 5601/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2004 16.8.2004 31.8.2004 32
B 5601/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Krajský soud v Brně 31.12.2003 28.7.2004 19.8.2004 21
B 5601/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.6.2003 15.10.2003 11.11.2003 32
B 5601/SL 16 výroční zpráva +audit r.2002,zpr. o vztazích Krajský soud v Brně 23.7.2003 24.7.2003 49
B 5601/SL 15 podpisové vzory -souhlas s funkcí 3x Krajský soud v Brně 17.9.2001 28.1.2003 4
B 5601/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 123/2001 Krajský soud v Brně 25.6.2001 19.12.2002 41
B 5601/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Krajský soud v Brně 31.12.2001 30.7.2002 3.9.2002 82
B 5601/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.11.2001 5.2.2002 21.3.2002 32
B 5601/SL 8 ostatní -zápis z jednání představenstv Krajský soud v Brně 2.6.2000 1.3.2002 1.3.2002 7
B 5601/SL 9 ostatní -zápis mimoř.jed.představ. Krajský soud v Brně 13.10.2000 1.3.2002 1.3.2002 4
B 5601/SL 7 ostatní -odstoupení člena představen, Krajský soud v Brně 2.5.2000 1.3.2002 1.3.2002 1
B 5601/SL 5 notářský zápis NZ 100/2000 Krajský soud v Brně 2.6.2000 1.3.2002 1.3.2002 6
B 5601/SL 10 notářský zápis NZ 195/2000 Krajský soud v Brně 30.10.2000 1.3.2002 1.3.2002 11
B 5601/SL 6 podpisové vzory - člena představenstva T.Šmucr Krajský soud v Brně 22.2.2001 1.3.2002 1.3.2002 1
B 5601/SL 4 výroční zpráva r.2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 13.9.2001 17.9.2001 25
B 5601/SL 3 účetní závěrka r.2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 17.7.2001 20.7.2001 26
B 5601/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 142/97 Krajský soud v Brně 27.6.1997 30.4.1998 86

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FERROMET a.s.

IČO (identifikační číslo) 00000884
Jméno FERROMET a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Veselí nad Moravou
Vznik první živnosti: 27.11.1989
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 2

Sídlo FERROMET a.s.

Živnosti a provozovny FERROMET a.s.

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.1989

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

  • Poradenství při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje

  • Činnost organizačních a ekonomických poradců

  • Automatizované zpracování dat

  • Výroba a hutní zpracování železa a oceli

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.1989
Provozovna č. 1
Provozovna Rokycanská 204, Hrádek 338 42
Identifikační číslo provozovny 1005736979
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba a hutní zpracování železa a oceli

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 28.5.2003

Živnost č. 3 Poradenství při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1989
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1989
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1989
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba a hutní zpracování železa a oceli

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.2003
Zánik oprávnění 10.11.2003

Živnost č. 10 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.2003
Zánik oprávnění 10.11.2003

Živnost č. 11 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.6.2003
Zánik oprávnění 31.7.2012

Živnost č. 12 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán FERROMET a.s.

Člen statutárního orgánu Zdeněk Zemek
Člen statutárního orgánu Alexandr Zemek
Člen statutárního orgánu JUDr. Ing. Zdeněk Zemek
Člen statutárního orgánu Ing. Jarmila Havlová

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje FERROMET a.s.

IČO (identifikační číslo) 00000884
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00000884
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno FERROMET a.s.
Sídlo Kollárova 1229 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště ve Veselí nad Moravou, náměstí Míru 1759, VESELÍ NAD MORAVOU, tel.: 518 394 411
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
21002101/2240 17.3.2016
1014736304/6100 16.3.2016
177346023/0600 10.4.2013
177346568/0600 10.4.2013
109538971/2250 1.4.2013
35-1340000247/0100 1.4.2013
43-5592500297/0100 1.4.2013
CZ4303000000000270284867 25.3.2016
CZ0781500000001547800102 17.3.2016
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00000884
Jméno firmy FERROMET a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka 9gid4ap
tracking image