Hlavní navigace

FIRMA FERROMET a.s. IČO: 00000884

FERROMET a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

FERROMET a.s. (00000884) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kollárova 1229, 69801 Veselí nad Moravou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 11. 1989 a je stále aktivní. FERROMET a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o FERROMET a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro FERROMET a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FERROMET a.s.

Soud: Krajský soud v Brně 27. 11. 1989
Spisová značka: B 5601
IČO (identifikační číslo osoby): 00000884
Jméno: FERROMET a.s.
Právní forma: Akciová společnost 27.11.1989
Zapsána dne: 27.11.1989
Valná hromada společnosti FERROMET a.s. přijala dne 26.07.2019 v souladu s ustanoveními § 382 zákona o obchodních korporacích následující usnesení: - valná hromada určuje, že na základě seznamu akcionářů a prohlášení o vlastnictví akcií ze dne 26.07.2019 obchodní korporace - společnost Z-Group a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín je hlavním akcionářem společnosti FERROMET a.s., s e sídlem Kollárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 000 00 884, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5601 s podílem na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti FERROMET a.s. přesahujícím 90 %, nebo ť je vlastníkem kmenových akcií na jméno v listinné podobě vydaných touto společností o souhrnné jmenovité hodnotě 1.508.822.105,- Kč, což představuje 99,8015% základního kapitálu společnosti FERROMET a.s., s nimiž je spojen 99,9913% podíl na hlasovacích právech a tedy, že společnost Z-Group a.s. je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích v platném znění, zejména podle ust. § 385 a násl. zákona o obchodních kor poracích; - valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře, tj. o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů s výjimkou hlavního akcionáře takto: všechny kmenové akcie n a jméno v listinné podobě, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů) přecházejí na hlavního akcionáře, obchodní korporaci společnost Z-Group a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín, IČ O: 634 87 799, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1786 za podmínek stanovených ustanoveními §§ 375 až 395 zákona o obchodních korporacích, přičemž vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde v souladu s ust. § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; - určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě do třiceti dnů od splnění podmínek stanovených v ust. § 387 zákona o obchodních korporacích, bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění, určené hlavním akci onářem, v souladu s ust. § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, jehož výše se určuje na částku: - 1 746,97 Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 1 657,- Kč, - 174 813,81 Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 165 811,- Kč, jehož přiměřenost odkazuje hlavní akcionář na znalecký posudek č. 3027/97/2019, zpracovaný dne 30.04.2019 společností PROSCON, s.r.o., znaleckým ústavem v oboru ekonomika, se sídlem K Lochkovu 661/39, Slivenec, 154 00 Praha 5, IČO: 493 56 381, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831. 29.7.2019 - 8.10.2019
Na základě projektu přeměny - fúze sloučením ze dne 20. 6. 2017 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením mezi zanikajícími společnostmi AZ-Stahl, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, identifikační číslo 15269329, zapsanou v obcho dním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 779 a Z-Group Steel Holding, a.s., se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, identifikační číslo 00011380, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 428 a nástupnickou společností FERROMET a.s., se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, identifikační číslo 00000884, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5601. V důsledku fúze přešlo jm ění zanikajících společností AZ-Stahl, a.s. a Z-Group Steel Holding, a.s. na nástupnickou společnost FERROMET a.s.. 1.12.2017
Na základě projektu přeměny - fúze sloučením ze dne 30. 6. 2016 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením mezi zanikající společností HESCO, s.r.o., se sídlem tř. Tomáše Bati 1616, PSČ 765 02, identifikační číslo 15530639, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 786 a nástupnickou společností FERROMET a.s., se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, identifikační číslo 00000884, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 56 01. V důsledku fúze přešlo jmění zanikající společnosti HESCO, s.r.o. na nástupnickou společnost FERROMET a.s.. 5.12.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 7.7.2014 - 8.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 7.7.2014 - 8.12.2014
Podle Projektu fúze sloučením ze dne 15.06.2009 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením mezi zanikající společností - společností Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s., IČ: 60704012, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 12, zapsan é v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 1326 a nástupnickou společností - FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST, IČ: 00000884, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajský m soudem v Brně v oddílu B, vložce 5601. Na nástupnickou společnost FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST, IČ: 00000884, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 5601, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s., IČ: 60704012, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Brně v oddílu B, vložce 1326. 1.11.2009
Valná hromada společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST rozhodla usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 23,408.000,-Kč (slovy: dvacet tři milionů čtyři sta osm tisíc korun českých) ze stávající výše 226,592.000,-Kč (slovy: dvě stě dvacet šest milionů pět set devadesát dva tisíc korun českých) na novou výši 250,000.000,-Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých). - důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finanční situace společnosti, - zvýšení zakládního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, - částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen, činí 23,408.000,-Kč (slovy: dvacet tři milionů čtyři sta osm tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, - druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na jméno, 23.408 (slovy: dvacet tři tisíc čtyři sta osm) kusů, - jmenovitá hodnota nových akcií-jednoho kusu: 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 30-ti (slovy: třiceti) dnů od 30-tého (slovy: třicátého) kalendářního dne následujícího po nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu ve věci zápisu usnesení mimořádné valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku, počátek lhůty pro vykonání přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku bude oznámen akcionářům v deníku Hospodářské noviny, - podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč: 23408/226592, upisovat lze pouze celé akcie, - jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kmenové, na jméno, listinná, 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty zájemci, resp. zájemcům, kterého resp. které určí představenstvo společnosti, - místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do 30-ti (slovy: třiceti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci resp. zájemcům, počátek lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci resp. zájemcům oznámen dopisem, - bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií: účet vedený u Deutsche Bank AG, Filiale Prag, číslo účtu 3087800038/7910. Upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 90-ti (slovy: devadesáti) kalendářních dnů ode dne úpisu akcií, zbytek jmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku od úpisu. 26.6.2003 - 31.12.2003
Mimořádná valná hromada společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST se sídlem Praha 1, 111 81 Opletalova 27, IČ 00000884 konaná dne 26,8,200 rozhodla o zvýšení základního jmění této společnosti upsáním nových akcií s tím, že ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů uvádí: a) Základní jmění má být zvýšeno o částku 116,592.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. b) Počet upisovaných akcií činí 116.592 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 1.000,- Kč. Jedná se o akcie kmenové, na jméno, podoby listinné. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 1.000,- Kč. c) V celém rozsahu zvýšení základního jmění, tj. 116,592.000,- Kč, schvaluje mimořádná valná hromada upisování akcií nepeněžitými vklady. V rozsahu 70,916.860,- Kč schvaluje mimořádná valná hromada upisování akcií nepeněžitým vkladem společnosti ČSAD DIESEL, a.s. se sídlem v Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň a v rozsahu 45,675.156,- Kč schvaluje mimořádná valná hromada upisování akcií nepeněžitým vkladem společnosti BONAVIA servis, a.s. se sídlem v Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň. d) Místo a lhůta pro upsání nových akcií: Nové akcie budou upisovány ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Místem upisování nových akcií je sídlo společnosti-Opletalova 27, Praha 1, kancelář výkonného ředitele společnosti. e) Místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů: Nepeněžité vklady budou splaceny ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne upsání nových akcií. Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti-Opletalova 27, Praha 1, kancelář výkonného ředitele společnosti. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou upisovaných akcií bude řádně vypořádán současně se splacením nepeněžitého vkladu. f) Smlouvy o postoupení pohledávky budou uzavřeny v sídle společnosti - Opletalova 27, Praha 1, s účinností dnem jejich uzavření. Smlouvy budou uzavřeny ve lhůtě stanovené pro upsání nových akcií. g) Předmětem nepeněžitého vkladu je: 1. Pohledávka společnosti ČSAD DIESEL a.s. se sídlem v Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, IČ: 65138171 ve výši 70,916.860,- Kč, 2. Pohledávka společnosti BONAVIA servis, a.s. se sídlem v Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň IČ 60793155 ve výši 45,675.156,- Kč h) Obě pohledávky jsou oceněny v nominální výši posudky znalců, a to posudky č. 82/00 z 10.8.2000 a č. 83/00 z 11.8.2000 Ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika PROSCON, s.r.o., Na Zlatnici 13, Praha 4 a posudky č. 420-86/2000 z 11.8.2000 a č. 421-87/2000 z 11.8.2000 Ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost INFO - 7 znalecká organizace, s.r.o., Sbíhavá 455/2, 162 00 Praha 6. 30.10.2000 - 26.1.2001
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla zřízena dle zák.č. 243/1949 Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném Federálním ministerstvem zahraničního obchodu v Praze dne 20.11.1989, čj. 7164/62/89, dále na stanovách tímže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 21.11.1989 osvědčené notářským zápisem státního notářství pro Prahu 1 ze dne 21.11.1989, čj. 1 NZ 284/89 a 1 N 343/89. 27.11.1989 - 27.4.1999
Generální ředitel : Ing. Jiří Frýbert , Straším č. 92 Říčany u Prahy 27.11.1989 - 27.4.1999
Název: FERROMET Foreign Trade Company Limited - anglicky 27.11.1989 - 30.10.2000
FERROMET Société anonyme pour le Commerce - francouzsky 27.11.1989 - 30.10.2000
FERROMET Aktiengesselschaft für Aussenhandel - německy 27.11.1989 - 30.10.2000
FERROMET Akcioněrnoe vněšnětrogovoe obščestvo - rusky 27.11.1989 - 30.10.2000

Kapitál FERROMET a.s.

Základní kapitál 1 511 823 598 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2017
Základní kapitál 880 120 443 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.12.2016  - 1.12.2017
Základní kapitál 726 036 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.11.2009  - 5.12.2016
Základní kapitál 250 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.10.2007  - 1.11.2009
Základní kapitál 250 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 31.12.2003  - 10.10.2007
Základní kapitál 226 592 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.10.2002  - 31.12.2003
Základní kapitál 226 592 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.1.2001  - 1.10.2002
Základní kapitál 110 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.10.1995  - 26.1.2001
Základní kapitál 110 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.11.1989  - 30.10.1995

Akcie FERROMET a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 657 Kč 1 345 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 165 811 Kč 6 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 18 444 000 Kč 33 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 8 266 778 Kč 1 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 4 426 977 Kč 1 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 12 449 135 Kč 1 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 16 773 046 Kč 1 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 15 757 422 Kč 1 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 263 377 644 Kč 1 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 21 488 162 Kč 26 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 5 331 213 Kč 1 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 36 455 Kč 408 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 1 564 Kč 1 345 5.12.2016  - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 156 426 Kč 6 5.12.2016  - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 17 400 000 Kč 33 5.12.2016  - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 7 798 848 Kč 1 5.12.2016  - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 4 176 394 Kč 1 5.12.2016  - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 11 744 467 Kč 1 5.12.2016  - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 15 823 629 Kč 1 5.12.2016  - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 14 865 493 Kč 1 5.12.2016  - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 248 469 476 Kč 1 5.12.2016  - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 8 964 194 Kč 1 8.12.2014  - 5.12.2016
Kmenové akcie na jméno 179 800 Kč 6 8.12.2014  - 5.12.2016
Kmenové akcie na jméno 20 000 000 Kč 33 8.12.2014  - 5.12.2016
Kmenové akcie na jméno 1 798 Kč 1 345 8.12.2014  - 5.12.2016
Kmenové akcie na jméno 4 800 454 Kč 1 8.12.2014  - 5.12.2016
Kmenové akcie na jméno 13 499 388 Kč 1 8.12.2014  - 5.12.2016
Kmenové akcie na jméno 18 188 080 Kč 1 8.12.2014  - 5.12.2016
Kmenové akcie na jméno 17 086 774 Kč 1 8.12.2014  - 5.12.2016
Kmenové akcie na jméno 17 980 000 Kč 20 7.7.2014  - 8.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 798 000 Kč 9 7.7.2014  - 8.12.2014
Kmenové akcie na jméno 179 800 Kč 81 7.7.2014  - 8.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 798 Kč 32 900 7.7.2014  - 8.12.2014
Kmenové akcie na jméno 5 894 360 Kč 42 7.7.2014  - 8.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 768 300 Kč 10 7.7.2014  - 8.12.2014
Kmenové akcie na jméno 505 080 Kč 1 7.7.2014  - 8.12.2014
Kmenové akcie na jméno 6 058 900 Kč 1 7.7.2014  - 8.12.2014
Kmenové akcie na jméno 4 725 900 Kč 1 7.7.2014  - 8.12.2014
Kmenové akcie na majitele 17 980 000 Kč 20 1.11.2009  - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 798 000 Kč 9 1.11.2009  - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 179 800 Kč 81 1.11.2009  - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 798 Kč 32 900 1.11.2009  - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 5 894 360 Kč 42 1.11.2009  - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 768 300 Kč 10 1.11.2009  - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 505 080 Kč 1 1.11.2009  - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 6 058 900 Kč 1 1.11.2009  - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 4 725 900 Kč 1 1.11.2009  - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 20 4.9.2008  - 1.11.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 9 4.9.2008  - 1.11.2009
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 81 4.9.2008  - 1.11.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 32 900 4.9.2008  - 1.11.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 735 31.12.2003  - 4.9.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 176 500 31.12.2003  - 4.9.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 735 1.10.2002  - 31.12.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 153 092 1.10.2002  - 31.12.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 153 092 26.1.2001  - 1.10.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 36 500 31.7.2000  - 26.1.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 36 500 30.10.1995  - 31.7.2000
Akcie na jméno 100 000 Kč 735 30.10.1995  - 1.10.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 100 27.11.1989  - 30.10.1995

Sídlo FERROMET a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Kollárova 1229, Veselí nad Moravou 69801, Česká republika 7.7.2014
Adresa: Opletalova 27, Praha 1 11000, Česká republika 13.8.2002 - 14.3.2008
Adresa: Opletalova 27, Praha 1 , Česká republika 27.11.1989 - 13.8.2002

Předmět podnikání FERROMET a.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.12.2017
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, 1.12.2017
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.12.2017
výroba a rozvod tepla, rozvod elektřiny, rozvod plynu 1.12.2017
provozování dráhy 1.12.2017
vedení spisovny 1.12.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 1.12.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 1.12.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 1.12.2017
galvanizérství, smaltérství 1.12.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 1.12.2017
opravy silničních vozidel 1.12.2017
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 1.12.2017
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1.12.2017
distribuce pohonných hmot 1.12.2017
zámečnictví, nástrojářství 5.12.2016
obráběčstsví 5.12.2016
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.12.2016
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 5.12.2016 - 1.12.2017
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.4.2009
ostraha majetku a osob 24.4.2009 - 7.7.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 24.4.2009 - 1.12.2017
výroba a hutní zpracování železa a oceli - podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 4.3.2004 - 24.4.2009
výroba a hutní zpracování železa a oceli - podniky zajišťující ostrahu majetku a osob - technicko-organizační činnost v oblasti ppožární ochrany - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 20.8.2003 - 4.3.2004
pronájem nemovitostí a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťující řádný provoz nemovitostí a nebytových prostor 14.11.2002 - 24.4.2009
zastupování v celném řízení 13.8.2002 - 24.4.2009
vedení učetnictví 30.10.1995 - 24.4.2009
Poradenství při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje 30.10.1995 - 24.4.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. 455/91 Sb. o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného 30.10.1995 - 24.4.2009
Činnost organizačních a ekonomických poradců 30.10.1995 - 24.4.2009
Automatizované zpracování dat 30.10.1995 - 24.4.2009
Základním předmětem podnikání společnosti je zahraničně obchodní 27.11.1989 - 27.11.1989
Generální ředitel: ing. Jiří Frýbert, Strašín 92, Říčany u Prahy činnost, zvláště: 1. vývoz a dovoz hutnických výrobků 27.11.1989 - 30.10.1995
2. poskytování a přijímání veškerých služeb souvisejících bezprostředně s prováděním zahraničně obchodní činnosti v rámci předmětu podnikání 27.11.1989 - 30.10.1995
jednotlivé druhy věcí a služeb uvedených v bodech 1 a 2 stanoví federální ministerstvo zahraničního obchodu rozhodnutím o zbožové a výkonové náplni 27.11.1989 - 30.10.1995
Základním předmětem podnikání společnosti je zahraničně obchodní činnost, zvláště : 27.11.1989 - 27.4.1999

Vedení firmy FERROMET a.s.

Statutární orgán FERROMET a.s.

předseda představenstva Ing. Jarmila Havlová
Ve funkci od 5.6.2019
Adresa Polní 875, 68724 Uherský Ostroh
člen představenstva Ing. Vladimír Sako
Ve funkci od 5.6.2019
Adresa Bělohradská 910, 58001 Havlíčkův Brod
člen představenstva JUDr. Magdalena Mráčková
Ve funkci od 5.6.2019
Adresa Matlachova 226/14, 62700 Brno
člen představenstva Ing. Vladinír Sako
Ve funkci od 12.12.2017 do 5.6.2019
Adresa 99 , Vel´ké Rovné
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek
Ve funkci od 7.7.2014 do 5.6.2019
Adresa 1037, 68761 Vlčnov
člen představenstva Jarmila Havlová
Ve funkci od 7.7.2014 do 5.6.2019
Adresa Polní 875, 68724 Uherský Ostroh
člen představenstva Zdeněk Zemek
Ve funkci od 7.7.2014 do 12.12.2017
Adresa 1037, 68761 Vlčnov
člen představenstva Alexandr Zemek
Ve funkci od 31.3.2017 do 12.12.2017
Adresa Pod Kocandou 5667, 76001 Zlín
člen představenstva Zdeněk Zemek
Ve funkci od 7.7.2014 do 12.12.2017
Adresa 1037, 68761 Vlčnov
člen představenstva Alexandr Zemek
Ve funkci od 31.3.2017 do 12.12.2017
Adresa Pod Kocandou 5667, 76001 Zlín
člen představenstva Alexandr Zemek
Ve funkci od 7.7.2014 do 31.3.2017
Adresa Horní Vršava VII 4469, 76001 Zlín
člen představenstva Alexandr Zemek
Ve funkci od 7.7.2014 do 31.3.2017
Adresa Horní Vršava VII 4469, 76001 Zlín
člen představenstva Alexandr Zemek
Ve funkci od 24.4.2009 do 7.7.2014
Adresa Horní Vršava VII 4469, 76001 Zlín
člen představenstva Zdeněk Zemek
Ve funkci od 17.5.2012 do 7.7.2014
Adresa 1037, 68761 Vlčnov
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek
Ve funkci od 8.11.2013 do 7.7.2014
Adresa 1037, 68761 Vlčnov
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek
Ve funkci od 24.4.2009 do 8.11.2013
Adresa 1037, 68761 Vlčnov
člen představenstva František Čapek
Ve funkci od 24.4.2009 do 17.5.2012
Adresa Husitská 267, 68604 Kunovice
člen představenstva František Čapek
Ve funkci od 14.3.2008 do 24.4.2009
Adresa Husitská 267, 68604 Kunovice
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek
Ve funkci od 14.3.2008 do 24.4.2009
Adresa 1037, 68761 Vlčnov
člen představenstva Alexandr Zemek
Ve funkci od 5.6.2008 do 24.4.2009
Adresa Vršava 4469, 76001 Zlín
člen představenstva Ing. František Javor
Ve funkci od 14.3.2008 do 5.6.2008
Adresa Lhotka 17, 68733 Hradčovice
člen Ing. František Javor
Ve funkci od 13.8.2002 do 14.3.2008
Adresa 17, Hradčovice
člen František Čapek
Ve funkci od 13.8.2002 do 14.3.2008
Adresa Husitská 267, Kunovice
předseda JUDr. Ing. Zdeněk Zemek
Ve funkci od 7.4.2004 do 14.3.2008
Adresa 1037, 68761 Vlčnov
předseda JUDr. Ing. Zdeněk Zemek
Ve funkci od 31.7.2000 do 7.4.2004
Adresa 1037, 68761 Vlčnov
člen Ing. Martin Plachý
Ve funkci od 31.7.2000 do 13.8.2002
Adresa Táboritská 16, 13000 Praha 3
člen Mgr. Tomáš Šmucr
Ve funkci od 25.8.2001 do 13.8.2002
Adresa Čechova 951/II, Rokycany
člen Ing. Pavel Zumr
Ve funkci od 31.7.2000 do 25.8.2001
Adresa Kotlářská 45, 60200 Brno
Předseda JUDr. Ing. Zdeněk Zemek
Ve funkci od 27.4.1999 do 31.7.2000
Adresa 1037, 68761 Vlčnov
člen Ing. Petr Moravec
Ve funkci od 27.4.1999 do 31.7.2000
Adresa I. Sekaniny 1803/4, 70800 Ostrava-Poruba
člen Ing. Dalibor Žďárský
Ve funkci od 27.4.1999 do 31.7.2000
Adresa Hutník 1445, 69801 Veselí nad Moravou
člen Ing. Stanislav Šobáň
Ve funkci od 27.4.1999 do 31.7.2000
Adresa bří Hlaviců 109, 75501 Vsetín
člen Ing. Jiří Hypš
Ve funkci od 27.4.1999 do 31.7.2000
Adresa Na Volánové 4/754, 16000 Praha 6
člen Ing. Jaroslav Pětroš CSc.
Ve funkci od 27.4.1999 do 31.7.2000
Adresa U staré elektrárny 2/1881, 70100 Slezská Ostrava
člen Ing. Jiří Frýbert
Ve funkci od 27.4.1999 do 31.7.2000
Adresa Borová 92, 25101 Říčany, Strašín
člen představenstva ing. Miloš Míšek
Ve funkci od 27.11.1989 do 27.4.1999
Adresa 1.máje 518 , 27307 Vinařice u Kladna
člen představenstva Ing. Václav Pastrňák
Ve funkci od 30.10.1995 do 27.4.1999
Adresa Výškovická 157, Ostrava - Výškovice
člen Ing. Zdeněk Zemek
Ve funkci od 21.6.1996 do 27.4.1999
Adresa , Vlčnov 1037
člen představenstva Ing. Oldřich Kocourek
Ve funkci od 16.7.1997 do 27.4.1999
Adresa Elišky Krásnohorské 1021/12, Praha 1 - Staré Město
místopředseda Ing. Jiří Frýbert
Ve funkci od 16.7.1997 do 27.4.1999
Adresa Borová 92, Říčany, Strašín
člen Ing. Jiří Hypš
Ve funkci od 22.10.1997 do 27.4.1999
Adresa Na Volánově 754/4, Praha 6
předseda představenstva Ing. Jaroslav Pětroš CSc.
Ve funkci od 22.10.1997 do 27.4.1999
Adresa Hulvátská 23, Ostrava - Zábřeh
člen představenstva Ing. Jaroslav Pětroš CSc.
Ve funkci od 16.7.1997 do 22.10.1997
Adresa Hulvátská 23, Ostrava - Zábřeh
člen představenstva ing. Gustav Hojdysz CSc.
Ve funkci od 5.11.1992 do 16.7.1997
Adresa Slezská 22, Český Těšín
člen představenstva ing. Zdeněk Lenger
Ve funkci od 30.10.1995 do 16.7.1997
Adresa Radomská 470, Praha 8
člen představenstva Ing. Oldřich Kocourek
Ve funkci od 21.6.1996 do 16.7.1997
Adresa Elišky Krásnohorské 1021/12, Praha 1
předseda představenstva ing. Svatopluk Velkoborský
Ve funkci od 21.6.1996 do 16.7.1997
Adresa U sochy 17/842 , Ostrava 3
místopředseda Ing. Jiří Frýbert
Ve funkci od 21.6.1996 do 16.7.1997
Adresa Borová 92, Říčany
člen představenstva ing. Václav Lukáš
Ve funkci od 27.11.1989 do 21.6.1996
Adresa Březenecká 4689, 43001 Chomutov
člen představenstva Jan Šťastný
Ve funkci od 27.11.1989 do 21.6.1996
Adresa Skořepka 2, Praha 2
předseda ing. Václav Lukáše
Ve funkci od 5.11.1992 do 21.6.1996
Adresa Březenecká 4689, Chomutov
člen představenstva ing. Oldřich Kocourek
Ve funkci od 5.11.1992 do 21.6.1996
Adresa U Ladronky 10, Praha 6
místopředseda ing. Anton Spörker
Ve funkci od 5.11.1992 do 21.6.1996
Adresa Podbrezová 38/35 , Podbrezová
člen představenstva ing. Svatopluk Velkoborský
Ve funkci od 5.11.1992 do 21.6.1996
Adresa U sochy 17/842 , Ostrava 3
člen představenstva Ing. Štefan Štovčík
Ve funkci od 30.10.1995 do 21.6.1996
Adresa Ulica mieru 48, Propoč
člen představenstva ing. Jiří Valenta CSc.
Ve funkci od 5.11.1992 do 30.10.1995
Adresa Jilmová 10/3566, Praha 3
člen představenstva ing. František Hromek
Ve funkci od 5.11.1992 do 30.10.1995
Adresa Ivana Sekaniny 1805 , Ostrava Poruba
člen představenstva ing. Štefan Kiraly CSc.
Ve funkci od 5.11.1992 do 30.10.1995
Adresa Čsl. ženistov 49, Košice
člen představenstva ing. Vladislav Raška CSc.
Ve funkci od 27.11.1989 do 5.11.1992
Adresa Bezručova 313 , 73901 Třinec I
člen představenstva ing. Vladimír Hanák CSc.
Ve funkci od 27.11.1989 do 5.11.1992
Adresa Ostravská 747/65, 74801 Hlučín
člen představenstva ing. Miroslav Hanko
Ve funkci od 27.11.1989 do 5.11.1992
Adresa Sadová 1587 , 25101 Říčany u Prahy
místopředseda ing. Štefan Hancin
Ve funkci od 27.11.1989 do 5.11.1992
Adresa Čs. vysádkárov 3 , 4001 Košice II
předseda ing. Milan Masák
Ve funkci od 27.11.1989 do 5.11.1992
Adresa Rabiňská 746/1, Praha 4
člen představenstva ing. Anton Štulrajter
Ve funkci od 27.11.1989 do 5.11.1992
Adresa Školská 33 , 97701 Brezno
člen představenstva ing. Jiří Horáček
Ve funkci od 27.11.1989 do 5.11.1992
Adresa Opatovická 9, Praha 1
člen představenstva ing. Petr Sondel
Ve funkci od 27.11.1989 do 5.11.1992
Adresa Čkalova 39, 71000 Ostrava
člen představenstva ing. Bohuslav Rubáš
Ve funkci od 27.11.1989 do 5.11.1992
Adresa U Blaženky 5, Praha 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FERROMET a.s.

IČO (identifikační číslo): 00000884
Jméno: FERROMET a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 26. 1. 1990
Celkový počet živností: 25
Aktivních živností: 15

Živnosti FERROMET a.s.

Živnost č. 1 Vedení spisovny

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 25. 1. 2018

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 12. 2017

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 12. 2017

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 12. 2017

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 12. 2017

Živnost č. 6 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 12. 2017

Živnost č. 7 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 12. 2017

Živnost č. 8 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 12. 2017

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 18. 12. 2017

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 7. 1. 2017

Živnost č. 11 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 12. 2016

Živnost č. 12 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 12. 2016

Živnost č. 13 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 12. 2016

Živnost č. 14 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 11. 1989

Živnost č. 15 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
  • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 27. 11. 1989

Statutární orgán FERROMET a.s.

Člen statutárního orgánu: JUDr. Ing. Zdeněk Zemek
Člen statutárního orgánu: Ing. Jarmila Havlová
Člen statutárního orgánu: Ing. Vladinír Sako

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FERROMET a.s.

IČO: 00000884
Firma: FERROMET a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hodonín
Základní územní jednotka: Veselí nad Moravou
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 26. 1. 1990

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla
Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Silniční nákladní doprava
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Informační činnosti
Činnosti v oblasti nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství