Firma FERROMET a.s. IČO 00000884


FERROMET a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

FERROMET a.s. (00000884) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kollárova 1229, Veselí nad Moravou 698 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 11. 1989 a je stále aktivní. FERROMET a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o FERROMET a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FERROMET a.s. na Justice.cz
Detailní informace o FERROMET a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro FERROMET a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FERROMET a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 5601
IČO (identifikační číslo osoby) 00000884
Jméno FERROMET a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.11.1989
Valná hromada společnosti FERROMET a.s. přijala dne 26.07.2019 v souladu s ustanoveními § 382 zákona o obchodních korporacích následující usnesení: - valná hromada určuje, že na základě seznamu akcionářů a prohlášení o vlastnictví akcií ze dne 26.07.2019 obchodní korporace - společnost Z-Group a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín je hlavním akcionářem společnosti FERROMET a.s., s e sídlem Kollárova 1229, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 000 00 884, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5601 s podílem na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti FERROMET a.s. přesahujícím 90 %, nebo ť je vlastníkem kmenových akcií na jméno v listinné podobě vydaných touto společností o souhrnné jmenovité hodnotě 1.508.822.105,- Kč, což představuje 99,8015% základního kapitálu společnosti FERROMET a.s., s nimiž je spojen 99,9913% podíl na hlasovacích právech a tedy, že společnost Z-Group a.s. je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích v platném znění, zejména podle ust. § 385 a násl. zákona o obchodních kor poracích; - valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře, tj. o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů s výjimkou hlavního akcionáře takto: všechny kmenové akcie n a jméno v listinné podobě, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů) přecházejí na hlavního akcionáře, obchodní korporaci společnost Z-Group a.s., se sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín, IČ O: 634 87 799, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1786 za podmínek stanovených ustanoveními §§ 375 až 395 zákona o obchodních korporacích, přičemž vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde v souladu s ust. § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; - určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě do třiceti dnů od splnění podmínek stanovených v ust. § 387 zákona o obchodních korporacích, bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění, určené hlavním akci onářem, v souladu s ust. § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, jehož výše se určuje na částku: - 1 746,97 Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 1 657,- Kč, - 174 813,81 Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 165 811,- Kč, jehož přiměřenost odkazuje hlavní akcionář na znalecký posudek č. 3027/97/2019, zpracovaný dne 30.04.2019 společností PROSCON, s.r.o., znaleckým ústavem v oboru ekonomika, se sídlem K Lochkovu 661/39, Slivenec, 154 00 Praha 5, IČO: 493 56 381, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831. 29.7.2019
Na základě projektu přeměny - fúze sloučením ze dne 20. 6. 2017 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením mezi zanikajícími společnostmi AZ-Stahl, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, identifikační číslo 15269329, zapsanou v obcho dním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 779 a Z-Group Steel Holding, a.s., se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, identifikační číslo 00011380, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 428 a nástupnickou společností FERROMET a.s., se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, identifikační číslo 00000884, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5601. V důsledku fúze přešlo jm ění zanikajících společností AZ-Stahl, a.s. a Z-Group Steel Holding, a.s. na nástupnickou společnost FERROMET a.s.. 1.12.2017
Na základě projektu přeměny - fúze sloučením ze dne 30. 6. 2016 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením mezi zanikající společností HESCO, s.r.o., se sídlem tř. Tomáše Bati 1616, PSČ 765 02, identifikační číslo 15530639, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 786 a nástupnickou společností FERROMET a.s., se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, identifikační číslo 00000884, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 56 01. V důsledku fúze přešlo jmění zanikající společnosti HESCO, s.r.o. na nástupnickou společnost FERROMET a.s.. 5.12.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 7.7.2014 - 8.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 7.7.2014 - 8.12.2014
Podle Projektu fúze sloučením ze dne 15.06.2009 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením mezi zanikající společností - společností Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s., IČ: 60704012, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 12, zapsan é v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 1326 a nástupnickou společností - FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST, IČ: 00000884, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajský m soudem v Brně v oddílu B, vložce 5601. Na nástupnickou společnost FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST, IČ: 00000884, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 5601, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Českomoravská obchodní a výrobní společnost, a.s., IČ: 60704012, se sídlem Veselí nad Moravou, Kollárova 1229, PSČ 698 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Brně v oddílu B, vložce 1326. 1.11.2009
Valná hromada společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST rozhodla usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 23,408.000,-Kč (slovy: dvacet tři milionů čtyři sta osm tisíc korun českých) ze stávající výše 226,592.000,-Kč (slovy: dvě stě dvacet šest milionů pět set devadesát dva tisíc korun českých) na novou výši 250,000.000,-Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých). - důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finanční situace společnosti, - zvýšení zakládního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, - částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen, činí 23,408.000,-Kč (slovy: dvacet tři milionů čtyři sta osm tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, - druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na jméno, 23.408 (slovy: dvacet tři tisíc čtyři sta osm) kusů, - jmenovitá hodnota nových akcií-jednoho kusu: 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 30-ti (slovy: třiceti) dnů od 30-tého (slovy: třicátého) kalendářního dne následujícího po nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu ve věci zápisu usnesení mimořádné valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku, počátek lhůty pro vykonání přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku bude oznámen akcionářům v deníku Hospodářské noviny, - podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč: 23408/226592, upisovat lze pouze celé akcie, - jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kmenové, na jméno, listinná, 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty zájemci, resp. zájemcům, kterého resp. které určí představenstvo společnosti, - místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do 30-ti (slovy: třiceti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci resp. zájemcům, počátek lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci resp. zájemcům oznámen dopisem, - bankovní účet a lhůta, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií: účet vedený u Deutsche Bank AG, Filiale Prag, číslo účtu 3087800038/7910. Upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 90-ti (slovy: devadesáti) kalendářních dnů ode dne úpisu akcií, zbytek jmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku od úpisu. 26.6.2003 - 31.12.2003
Mimořádná valná hromada společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST se sídlem Praha 1, 111 81 Opletalova 27, IČ 00000884 konaná dne 26,8,200 rozhodla o zvýšení základního jmění této společnosti upsáním nových akcií s tím, že ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů uvádí: a) Základní jmění má být zvýšeno o částku 116,592.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. b) Počet upisovaných akcií činí 116.592 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 1.000,- Kč. Jedná se o akcie kmenové, na jméno, podoby listinné. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí 1.000,- Kč. c) V celém rozsahu zvýšení základního jmění, tj. 116,592.000,- Kč, schvaluje mimořádná valná hromada upisování akcií nepeněžitými vklady. V rozsahu 70,916.860,- Kč schvaluje mimořádná valná hromada upisování akcií nepeněžitým vkladem společnosti ČSAD DIESEL, a.s. se sídlem v Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň a v rozsahu 45,675.156,- Kč schvaluje mimořádná valná hromada upisování akcií nepeněžitým vkladem společnosti BONAVIA servis, a.s. se sídlem v Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň. d) Místo a lhůta pro upsání nových akcií: Nové akcie budou upisovány ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Místem upisování nových akcií je sídlo společnosti-Opletalova 27, Praha 1, kancelář výkonného ředitele společnosti. e) Místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů: Nepeněžité vklady budou splaceny ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne upsání nových akcií. Místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti-Opletalova 27, Praha 1, kancelář výkonného ředitele společnosti. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou upisovaných akcií bude řádně vypořádán současně se splacením nepeněžitého vkladu. f) Smlouvy o postoupení pohledávky budou uzavřeny v sídle společnosti - Opletalova 27, Praha 1, s účinností dnem jejich uzavření. Smlouvy budou uzavřeny ve lhůtě stanovené pro upsání nových akcií. g) Předmětem nepeněžitého vkladu je: 1. Pohledávka společnosti ČSAD DIESEL a.s. se sídlem v Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, IČ: 65138171 ve výši 70,916.860,- Kč, 2. Pohledávka společnosti BONAVIA servis, a.s. se sídlem v Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň IČ 60793155 ve výši 45,675.156,- Kč h) Obě pohledávky jsou oceněny v nominální výši posudky znalců, a to posudky č. 82/00 z 10.8.2000 a č. 83/00 z 11.8.2000 Ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika PROSCON, s.r.o., Na Zlatnici 13, Praha 4 a posudky č. 420-86/2000 z 11.8.2000 a č. 421-87/2000 z 11.8.2000 Ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost INFO - 7 znalecká organizace, s.r.o., Sbíhavá 455/2, 162 00 Praha 6. 30.10.2000 - 26.1.2001
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla zřízena dle zák.č. 243/1949 Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném Federálním ministerstvem zahraničního obchodu v Praze dne 20.11.1989, čj. 7164/62/89, dále na stanovách tímže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 21.11.1989 osvědčené notářským zápisem státního notářství pro Prahu 1 ze dne 21.11.1989, čj. 1 NZ 284/89 a 1 N 343/89. 27.11.1989 - 27.4.1999
Generální ředitel : Ing. Jiří Frýbert , Straším č. 92 Říčany u Prahy 27.11.1989 - 27.4.1999
Název: FERROMET Foreign Trade Company Limited - anglicky 27.11.1989 - 30.10.2000
FERROMET Société anonyme pour le Commerce - francouzsky 27.11.1989 - 30.10.2000
FERROMET Aktiengesselschaft für Aussenhandel - německy 27.11.1989 - 30.10.2000
FERROMET Akcioněrnoe vněšnětrogovoe obščestvo - rusky 27.11.1989 - 30.10.2000

Kapitál FERROMET a.s.

zakladni jmění 1 511 820 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2017
zakladni jmění 880 120 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.12.2016 - 1.12.2017
zakladni jmění 726 036 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.11.2009 - 5.12.2016
zakladni jmění 250 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.10.2007 - 1.11.2009
zakladni jmění 250 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 31.12.2003 - 10.10.2007
zakladni jmění 226 592 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.10.2002 - 31.12.2003
zakladni jmění 226 592 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.1.2001 - 1.10.2002
zakladni jmění 110 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.10.1995 - 26.1.2001
zakladni jmění 110 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.11.1989 - 30.10.1995

Akcie FERROMET a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 657 Kč 1 345 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 165 811 Kč 6 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 18 444 000 Kč 33 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 8 266 780 Kč 1 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 4 426 980 Kč 1 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 12 449 100 Kč 1 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 16 773 000 Kč 1 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 15 757 400 Kč 1 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 263 378 000 Kč 1 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 21 488 200 Kč 26 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 5 331 210 Kč 1 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 36 455 Kč 408 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 1 564 Kč 1 345 5.12.2016 - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 156 426 Kč 6 5.12.2016 - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 17 400 000 Kč 33 5.12.2016 - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 7 798 850 Kč 1 5.12.2016 - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 4 176 390 Kč 1 5.12.2016 - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 11 744 500 Kč 1 5.12.2016 - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 15 823 600 Kč 1 5.12.2016 - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 14 865 500 Kč 1 5.12.2016 - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 248 469 000 Kč 1 5.12.2016 - 1.12.2017
Kmenové akcie na jméno 8 964 190 Kč 1 8.12.2014 - 5.12.2016
Kmenové akcie na jméno 179 800 Kč 6 8.12.2014 - 5.12.2016
Kmenové akcie na jméno 20 000 000 Kč 33 8.12.2014 - 5.12.2016
Kmenové akcie na jméno 1 798 Kč 1 345 8.12.2014 - 5.12.2016
Kmenové akcie na jméno 4 800 450 Kč 1 8.12.2014 - 5.12.2016
Kmenové akcie na jméno 13 499 400 Kč 1 8.12.2014 - 5.12.2016
Kmenové akcie na jméno 18 188 100 Kč 1 8.12.2014 - 5.12.2016
Kmenové akcie na jméno 17 086 800 Kč 1 8.12.2014 - 5.12.2016
Kmenové akcie na jméno 17 980 000 Kč 20 7.7.2014 - 8.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 798 000 Kč 9 7.7.2014 - 8.12.2014
Kmenové akcie na jméno 179 800 Kč 81 7.7.2014 - 8.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 798 Kč 32 900 7.7.2014 - 8.12.2014
Kmenové akcie na jméno 5 894 360 Kč 42 7.7.2014 - 8.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 768 300 Kč 10 7.7.2014 - 8.12.2014
Kmenové akcie na jméno 505 080 Kč 1 7.7.2014 - 8.12.2014
Kmenové akcie na jméno 6 058 900 Kč 1 7.7.2014 - 8.12.2014
Kmenové akcie na jméno 4 725 900 Kč 1 7.7.2014 - 8.12.2014
Kmenové akcie na majitele 17 980 000 Kč 20 1.11.2009 - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 798 000 Kč 9 1.11.2009 - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 179 800 Kč 81 1.11.2009 - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 798 Kč 32 900 1.11.2009 - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 5 894 360 Kč 42 1.11.2009 - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 1 768 300 Kč 10 1.11.2009 - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 505 080 Kč 1 1.11.2009 - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 6 058 900 Kč 1 1.11.2009 - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 4 725 900 Kč 1 1.11.2009 - 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 20 4.9.2008 - 1.11.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 9 4.9.2008 - 1.11.2009
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 81 4.9.2008 - 1.11.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 32 900 4.9.2008 - 1.11.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 735 31.12.2003 - 4.9.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 176 500 31.12.2003 - 4.9.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 735 1.10.2002 - 31.12.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 153 092 1.10.2002 - 31.12.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 153 092 26.1.2001 - 1.10.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 36 500 31.7.2000 - 26.1.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 36 500 30.10.1995 - 31.7.2000
Akcie na jméno 100 000 Kč 735 30.10.1995 - 1.10.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 100 27.11.1989 - 30.10.1995

Sídlo FERROMET a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kollárova 1229 , Veselí nad Moravou 698 01 7.7.2014
Adresa Kollárova 1229 , Veselí nad Moravou 698 01 14.3.2008 - 7.7.2014
Adresa Opletalova 958/27 , Praha 110 00 13.8.2002 - 14.3.2008
Adresa Opletalova 958/27 , Praha 110 00 27.11.1989 - 13.8.2002

Předmět podnikání FERROMET a.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.12.2017
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, 1.12.2017
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.12.2017
výroba a rozvod tepla, rozvod elektřiny, rozvod plynu 1.12.2017
provozování dráhy 1.12.2017
vedení spisovny 1.12.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 1.12.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 1.12.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 1.12.2017
galvanizérství, smaltérství 1.12.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 1.12.2017
opravy silničních vozidel 1.12.2017
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 1.12.2017
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1.12.2017
distribuce pohonných hmot 1.12.2017
zámečnictví, nástrojářství 5.12.2016
obráběčstsví 5.12.2016
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 5.12.2016
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 5.12.2016 - 1.12.2017
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.4.2009
ostraha majetku a osob 24.4.2009 - 7.7.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 24.4.2009 - 1.12.2017
výroba a hutní zpracování železa a oceli - podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 4.3.2004 - 24.4.2009
výroba a hutní zpracování železa a oceli - podniky zajišťující ostrahu majetku a osob - technicko-organizační činnost v oblasti ppožární ochrany - poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 20.8.2003 - 4.3.2004
pronájem nemovitostí a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťující řádný provoz nemovitostí a nebytových prostor 14.11.2002 - 24.4.2009
zastupování v celném řízení 13.8.2002 - 24.4.2009
vedení učetnictví 30.10.1995 - 24.4.2009
Poradenství při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje 30.10.1995 - 24.4.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. 455/91 Sb. o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného 30.10.1995 - 24.4.2009
Činnost organizačních a ekonomických poradců 30.10.1995 - 24.4.2009
Automatizované zpracování dat 30.10.1995 - 24.4.2009
Základním předmětem podnikání společnosti je zahraničně obchodní 27.11.1989 - 27.11.1989
Generální ředitel: ing. Jiří Frýbert, Strašín 92, Říčany u Prahy činnost, zvláště: 1. vývoz a dovoz hutnických výrobků 27.11.1989 - 30.10.1995
2. poskytování a přijímání veškerých služeb souvisejících bezprostředně s prováděním zahraničně obchodní činnosti v rámci předmětu podnikání 27.11.1989 - 30.10.1995
jednotlivé druhy věcí a služeb uvedených v bodech 1 a 2 stanoví federální ministerstvo zahraničního obchodu rozhodnutím o zbožové a výkonové náplni 27.11.1989 - 30.10.1995
Základním předmětem podnikání společnosti je zahraničně obchodní činnost, zvláště : 27.11.1989 - 27.4.1999

Předmět činnosti FERROMET a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 24.4.2009

vedení firmy FERROMET a.s.

Statutární orgán FERROMET a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva společně. Člen představenstva, který není předsedou, může společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li k tako vému zastoupení zmocněn. 7.7.2014
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Společnost písemně zavazují společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva anebo samostatně předseda představenstva. 13.8.2002 - 7.7.2014
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Jménem společnosti podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva nebo předsedou představenstva pověřený člen představenstva. 30.10.2000 - 13.8.2002
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva. 27.4.1999 - 30.10.2000
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď všichni členové představenstva, nebo samostatně člen představenstva jmenovaný do funkce generálního ředitele. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, nebo sám člen představenstva, jmenovaný do funkce generálního ředitele. 22.10.1997 - 27.4.1999
Jednání za společnost : Za společnost jedná představenstvo, jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem zmocněni, generální ředitel, prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce všichni členové představenstva, popř. jeden nebo několik členů představenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni nebo generální ředitel nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé, kteří podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru. 30.10.1995 - 22.10.1997
Zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni, generální ředitel nebo jeho náměstek, prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popř. jeden něbo několik členů představenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni, nebo generální ředitel nebo jeho náměstek nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé, kteří podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru. 27.11.1989 - 30.10.1995
člen představenstva JUDr. Magdalena Mráčková 5.6.2019
Vznik členství 13.5.2019
Adresa: Matlachova 226/14 , Brno 627 00
předseda představenstva Ing. Jarmila Havlová 5.6.2019
Vznik členství 13.5.2019
Vznik funkce 13.5.2019
Adresa: Polní 875 , Uherský Ostroh 687 24
člen představenstva Ing. Vladimír Sako 5.6.2019
Vznik členství 13.5.2019
Vznik funkce 13.5.2019
Adresa: Bělohradská 910 , Havlíčkův Brod 580 01
předseda ing. Milan Masák 27.11.1989 - 5.11.1992
Adresa: Rabyňská 746/1 , Praha 142 00
místopředseda ing. Štefan Hancin 27.11.1989 - 5.11.1992
Adresa: Čs. vysádkárov 3 , 4001 Košice II Česká republika
člen představenstva ing. Miroslav Hanko 27.11.1989 - 5.11.1992
Adresa: Sadová 1587/26 , Říčany 251 01
člen představenstva ing. Jiří Horáček 27.11.1989 - 5.11.1992
Adresa: Opatovická 1314/9 , Praha 110 00
člen představenstva ing. Vladislav Raška CSc. 27.11.1989 - 5.11.1992
Adresa: Bezručova 313 , Třinec 739 61
člen představenstva ing. Vladimír Hanák CSc. 27.11.1989 - 5.11.1992
Adresa: Ostravská 747/65 , Hlučín 748 01
člen představenstva ing. Anton Štulrajter 27.11.1989 - 5.11.1992
Adresa: Školská 33 , 977 01 Brezno Česká republika
člen představenstva ing. Petr Sondel 27.11.1989 - 5.11.1992
Adresa: Čkalova 39 , 710 00 Ostrava Česká republika
člen představenstva ing. Bohuslav Rubáš 27.11.1989 - 5.11.1992
Adresa: U Blaženky 454/5 , Praha 150 00
člen představenstva ing. Štefan Kiraly CSc. 5.11.1992 - 30.10.1995
Adresa: Čsl. ženistov 49 , Košice Česká republika
člen představenstva ing. František Hromek 5.11.1992 - 30.10.1995
Adresa: Ivana Sekaniny 1805/1 , Ostrava 708 00
člen představenstva ing. Jiří Valenta CSc. 5.11.1992 - 30.10.1995
Adresa: Jilmová 10 , 130 00 Praha 3 Česká republika
člen představenstva Jan Šťastný 27.11.1989 - 21.6.1996
Adresa: Skořepka 355/2 , Praha 110 00
člen představenstva ing. Václav Lukáš 27.11.1989 - 21.6.1996
Adresa: Březenecká 4689 , Chomutov 430 04
předseda ing. Václav Lukáše 5.11.1992 - 21.6.1996
Adresa: Březenecká 4689 , Chomutov 430 04
místopředseda ing. Anton Spörker 5.11.1992 - 21.6.1996
Adresa: Podbrezová 38/35 , Podbrezová Česká republika
člen představenstva ing. Svatopluk Velkoborský 5.11.1992 - 21.6.1996
Adresa: U Sochy 842/17 , Ostrava 724 00
člen představenstva ing. Oldřich Kocourek 5.11.1992 - 21.6.1996
Adresa: U Ladronky 511/10 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Štefan Štovčík 30.10.1995 - 21.6.1996
Adresa: Ulica mieru 48 , Propoč Slovenská republika
člen představenstva ing. Gustav Hojdysz CSc. 5.11.1992 - 16.7.1997
Adresa: Slezská 1400/22 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Lenger 30.10.1995 - 16.7.1997
Adresa: Radomská 470/3 , Praha 181 00
místopředseda Ing. Jiří Frýbert 21.6.1996 - 16.7.1997
Adresa: Borová 92/5 , Říčany 251 01
předseda představenstva Ing. Svatopluk Velkoborský 21.6.1996 - 16.7.1997
Adresa: U Sochy 842/17 , Ostrava 724 00
člen představenstva Ing. Oldřich Kocourek 21.6.1996 - 16.7.1997
Adresa: Elišky Krásnohorské 1021/12 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Pětroš CSc. 16.7.1997 - 22.10.1997
Adresa: Hulvátská 23 , Ostrava - Zábřeh Česká republika
člen představenstva ing. Miloš Míšek 27.11.1989 - 27.4.1999
Adresa: 1. máje 518 , Vinařice 273 07
člen představenstva Ing. Václav Pastrňák 30.10.1995 - 27.4.1999
Adresa: Výškovická 429/157 , Ostrava 700 30
člen Ing. Zdeněk Zemek 21.6.1996 - 27.4.1999
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. Oldřich Kocourek 16.7.1997 - 27.4.1999
Adresa: Elišky Krásnohorské 1021/12 , Praha 110 00
místopředseda Ing. Jiří Frýbert 16.7.1997 - 27.4.1999
Adresa: Borová 92 , Říčany, Strašín Česká republika
předseda představenstva Ing. Jaroslav Pětroš CSc. 22.10.1997 - 27.4.1999
Adresa: Hulvátská 23 , Ostrava - Zábřeh Česká republika
člen Ing. Jiří Hypš 22.10.1997 - 27.4.1999
Adresa: Na Volánové 754/4 , Praha 160 00
Předseda JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen Ing. Jiří Frýbert 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: Borová 92 , 251 01 Říčany, Strašín Česká republika
člen Ing. Jaroslav Pětroš CSc. 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: U Staré elektrárny 1881/2 , Ostrava 710 00
člen Ing. Jiří Hypš 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: Na Volánové 754/4 , Praha 160 00
člen Ing. Petr Moravec 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: I. Sekaniny 1803 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
člen Ing. Dalibor Žďárský 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: Hutník 1445 , Veselí nad Moravou 698 01
člen Ing. Stanislav Šobáň 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: Bratří Hlaviců 109 , Vsetín 755 01
člen Ing. Pavel Zumr 31.7.2000 - 25.8.2001
Zánik funkce 2.6.2000
Adresa: Kotlářská 905/45 , Brno 602 00
člen Ing. Martin Plachý 31.7.2000 - 13.8.2002
Zánik členství 23.6.2001
Adresa: Táboritská 16 , 130 00 Praha 3 Česká republika
člen Mgr. Tomáš Šmucr 25.8.2001 - 13.8.2002
Zánik členství 25.6.2001
Vznik funkce 30.10.2000
Adresa: Čechova 951 , Rokycany 337 01
předseda JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 31.7.2000 - 7.4.2004
Vznik funkce 25.6.2002
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen Ing. František Javor 13.8.2002 - 14.3.2008
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 25.6.2001
Adresa: 17 , Hradčovice 687 33
člen František Čapek 13.8.2002 - 14.3.2008
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 25.6.2001
Adresa: Husitská 267 , Kunovice 686 04
předseda JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 7.4.2004 - 14.3.2008
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 25.6.2001
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Ing. František Javor 14.3.2008 - 5.6.2008
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 2.5.2006
Adresa: 17 , Hradčovice 687 33
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 14.3.2008 - 24.4.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 24.2.2009
Vznik funkce 25.6.2004
Zánik funkce 24.2.2009
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva František Čapek 14.3.2008 - 24.4.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 24.2.2009
Adresa: Husitská 267 , Kunovice 686 04
člen představenstva Alexandr Zemek 5.6.2008 - 24.4.2009
Vznik členství 2.5.2006
Zánik členství 24.2.2009
Adresa: Vršava 4469 , 760 01 Zlín Česká republika
člen představenstva František Čapek 24.4.2009 - 17.5.2012
Vznik členství 24.2.2009
Zánik členství 26.3.2012
Adresa: Husitská 267 , Kunovice 686 04
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 24.4.2009 - 8.11.2013
Vznik členství 24.2.2009
Zánik členství 16.5.2014
Vznik funkce 24.2.2009
Zánik funkce 16.5.2014
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Alexandr Zemek 24.4.2009 - 7.7.2014
Vznik členství 24.2.2009
Zánik členství 16.5.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , Zlín 760 01
člen představenstva Zdeněk Zemek 17.5.2012 - 7.7.2014
Vznik členství 26.3.2012
Zánik členství 16.5.2014
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 8.11.2013 - 7.7.2014
Vznik členství 24.2.2009
Zánik členství 16.5.2014
Vznik funkce 24.2.2009
Zánik funkce 16.5.2014
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Alexandr Zemek 7.7.2014 - 31.3.2017
Vznik členství 16.5.2014
Adresa: Horní Vršava VII 4469 , Zlín 760 01
člen představenstva Zdeněk Zemek 7.7.2014 - 12.12.2017
Vznik členství 16.5.2014
Zánik členství 5.11.2017
Zánik funkce 5.11.2017
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Alexandr Zemek 31.3.2017 - 12.12.2017
Vznik členství 16.5.2014
Zánik členství 5.11.2017
Zánik funkce 5.11.2017
Adresa: Pod Kocandou 5667 , Zlín 760 01
předseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 7.7.2014 - 5.6.2019
Vznik členství 16.5.2014
Zánik členství 13.5.2019
Vznik funkce 16.5.2014
Zánik funkce 13.5.2019
Adresa: 1037 , Vlčnov 687 61
člen představenstva Jarmila Havlová 7.7.2014 - 5.6.2019
Vznik členství 16.5.2014
Zánik členství 13.5.2019
Zánik funkce 13.5.2019
Adresa: Polní 875 , Uherský Ostroh 687 24
člen představenstva Ing. Vladinír Sako 12.12.2017 - 5.6.2019
Vznik členství 12.12.2017
Zánik členství 13.5.2019
Vznik funkce 12.12.2017
Zánik funkce 13.5.2019
Adresa: 99 , Vel´ké Rovné Slovenská republika

Dozorčí rada FERROMET a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Alena Lečbychová 5.6.2019
Vznik členství 13.5.2019
Adresa: Ostrožská 85 , Moravský Písek 696 85
člen Prof. Ing. Zdeněk Bohm 6.12.1995 - 22.10.1997
Adresa: Na Volánové 753/2 , Praha 160 00
člen Ing. Josef Burcl 6.12.1995 - 22.10.1997
Adresa: Šomocká 26 , Hlohovec Slovenská republika
člen Ing. Ladislav Křístek 6.12.1995 - 27.4.1999
Adresa: 70 , 739 38 Soběšovice Česká republika
člen JUDr. Jiří Dvořák 16.7.1997 - 27.4.1999
Adresa: plukovníka Mráze 1189/8 , Praha 102 00
člen Hana Potměšilová 16.7.1997 - 27.4.1999
Adresa: Sinkulova 79/31 , Praha 147 00
člen Prof. Ing. Zdeněk Böhm CSc 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: Cílkova 667/3 , Praha 142 00
člen Ing. Josef Jančařík 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: Štěpnická 1615 , Veselí nad Moravou 698 01
člen Ing. Ladislav Křístek 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: 70 , 739 22 Soběšovice Česká republika
čllen Ing. Jiří Vojtko 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: Chaloupky 580 , Veselí nad Moravou 698 01
člen Ing. Marcela Mrázková 27.4.1999 - 31.7.2000
Adresa: Františka Kotyzy 989 , Rokycany 337 01
člen Ing. Jiří Vojtko 31.7.2000 - 13.8.2002
Zánik členství 25.6.2001
Adresa: Chaloupky 580 , Veselí nad Moravou 698 01
člen Prof. Ing. Zdeněk Bohm 31.7.2000 - 13.8.2002
Zánik členství 25.6.2001
Adresa: Na Volánové 753/2 , Praha 160 00
člen Ing. Marcela Mrázková 31.7.2000 - 14.3.2008
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 18.3.2000
Adresa: Františka Kotyzy 989 , Rokycany 337 01
člen Mgr. Tomáš Šmucr 13.8.2002 - 14.3.2008
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 25.6.2001
Adresa: Čechova 951 , Rokycany 337 01
člen Ing. Antonín Smetka 14.11.2002 - 14.3.2008
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 29.6.2002
Adresa: 105 , Kozojídky 696 63
člen dozorčí rady Ing. Marcela Mrázková 14.3.2008 - 5.6.2008
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 2.5.2006
Adresa: Františka Kotyzy 989 , Rokycany 337 01
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Šmucr 14.3.2008 - 24.4.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 24.2.2009
Adresa: Čechova 951 , Rokycany 337 01
člen dozorčí rady Ing. Antonín Smetka 14.3.2008 - 24.4.2009
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 20.6.2008
Adresa: 105 , Kozojídky 696 63
člen dozorčí rady Ing. František Javor 5.6.2008 - 24.4.2009
Vznik členství 2.5.2006
Zánik členství 24.2.2009
Adresa: 17 , Hradčovice 687 33
člen dozorčí rady Zuzana Zemková 24.4.2009 - 24.4.2009
Zánik členství 24.2.2009
Adresa: 404 , Vlčnov 687 61
člen dozorčí rady Ing. František Javor 24.4.2009 - 7.7.2014
Vznik členství 24.2.2009
Adresa: 17 , Hradčovice 687 33
člen dozorčí rady Zuzana Zemková 24.4.2009 - 7.7.2014
Vznik členství 24.2.2009
Adresa: 404 , Vlčnov 687 61
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Šmucr 24.4.2009 - 7.7.2014
Vznik členství 24.2.2009
Adresa: 228 , Osek 338 21
člen dozorčí rady JUDr. Magdalena Mráčková 7.7.2014 - 5.6.2019
Vznik členství 16.5.2014
Zánik členství 13.5.2019
Zánik funkce 13.5.2019
Adresa: Matlachova 226/14 , Brno 627 00

Prokura FERROMET a.s.

Platnost údajů od - do
Prokurista se samostatnou prokurou a s oprávněním zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Současně je i generálním ředitelem. 16.7.1997
Kolektivní prokura 16.7.1997
Samostatní prokura s oprávněním zcizovat nemovitosti a zatěžovat je 30.10.1995
Kolektivní prokura 30.10.1995
Kolektivní prokura 30.10.1995
Prokuristé se podepisují tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis vždy dva prokuristé. 30.10.1995
Jméno Ing. Jiří Frýbert 30.10.1995 - 16.7.1997
Adresa: Borová 92/5 , Říčany 251 01
Jméno Ing. Oldřich Kocourek 30.10.1995 - 16.7.1997
Adresa: U Ladronky 511/10 , Praha 169 00
Jméno Ing. Miloš Míšek 30.10.1995 - 15.8.2000
Adresa: 1. máje 518 , Vinařice 273 07
Jméno Mgr Karel Puš 30.10.1995 - 15.8.2000
Adresa: Široká 418/34 , Říčany 251 01
Jméno Ing. Jiří Frýbert 16.7.1997 - 15.8.2000
Adresa: Borová 92 , Říčany, Strašín Česká republika
Jméno Ing. Oldřich Kocourek 16.7.1997 - 15.8.2000
Adresa: Elišky Krásnohorské 1021/12 , Praha 110 00

Sbírka Listin FERROMET a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5601/SL 50 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 30.6.2015 26.11.2015 30.11.2015 35
B 5601/SL 48 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.12.2014 8.12.2014 29.12.2014 6
B 5601/SL 47 notářský zápis [NZ 648/2014] rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 29.10.2014 8.12.2014 10.12.2014 4
B 5601/SL 46 notářský zápis stanovy, NZ 203/14 Krajský soud v Brně 16.5.2014 2.7.2014 16.9.2014 8
B 5601/SL 45 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 26.6.2013 30.1.2014 30.1.2014 29
B 5601/SL 44 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 29.6.2012 10.4.2013 10.4.2013 30
B 5601/SL 43 ostatní je neplatné Krajský soud v Brně 15.5.2012 26.6.2012 16.7.2012 5
B 5601/SL 42 ostatní zápis z konání náhr.VH Krajský soud v Brně 26.3.2012 17.5.2012 22.6.2012 3
B 5601/SL 41 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 28.6.2011 13.1.2012 29
B 5601/SL 40 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 28.6.2010 24.3.2011 28
B 5601/SL 39 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 30.6.2009 21.1.2010 31
B 5601/SL 38 ostatní - projekt fúze sloučením Krajský soud v Brně 15.6.2009 23.6.2009 23.6.2009 18
B 5601/SL 37 ostatní -záp. z mim. VH Krajský soud v Brně 24.2.2009 5.5.2009 5
B 5601/SL 36 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 24.2.2009 5.5.2009 2
B 5601/SL 35 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 15.4.2008 2.10.2008 29
B 5601/SL 34 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 23.7.2008 15.9.2008 4
B 5601/SL 32 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 198/08 Krajský soud v Brně 23.7.2008 15.9.2008 38
B 5601/SL 31 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 19.6.2007 29.5.2008 29
B 5601/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2004 7.3.2008 8.4.2008 32
B 5601/SL 29 notářský zápis NZ 154/2004 Krajský soud v Brně 25.6.2004 7.3.2008 8.4.2008 5
B 5601/SL 26 podpisové vzory +CP 3x-dozorčí rada-různá data Krajský soud v Brně 7.3.2008 8.4.2008 6
B 5601/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1434/92 Krajský soud v Brně 1.12.1992 8.4.2008 17
B 5601/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Krajský soud v Brně 31.12.2005 19.7.2006 1.8.2006 32
B 5601/SL 22 ostatní -náv.záp.zástav.práva k OP Krajský soud v Brně 3.5.2006 10.5.2006 6.6.2006 1
B 5601/SL 21 ostatní -rozhod./zříz.zástavního práva Krajský soud v Brně 8.11.2005 25.5.2006 5
B 5601/SL 20 ostatní -rozhodnutí Finančního úřadu Krajský soud v Brně 6.4.2006 25.5.2006 3
B 5601/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.6.2004 16.8.2004 31.8.2004 32
B 5601/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Krajský soud v Brně 31.12.2003 28.7.2004 19.8.2004 21
B 5601/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.6.2003 15.10.2003 11.11.2003 32
B 5601/SL 16 výroční zpráva +audit r.2002,zpr. o vztazích Krajský soud v Brně 23.7.2003 24.7.2003 49
B 5601/SL 15 podpisové vzory -souhlas s funkcí 3x Krajský soud v Brně 17.9.2001 28.1.2003 4
B 5601/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 123/2001 Krajský soud v Brně 25.6.2001 19.12.2002 41
B 5601/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Krajský soud v Brně 31.12.2001 30.7.2002 3.9.2002 82
B 5601/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.11.2001 5.2.2002 21.3.2002 32
B 5601/SL 9 ostatní -zápis mimoř.jed.představ. Krajský soud v Brně 13.10.2000 1.3.2002 1.3.2002 4
B 5601/SL 8 ostatní -zápis z jednání představenstv Krajský soud v Brně 2.6.2000 1.3.2002 1.3.2002 7
B 5601/SL 7 ostatní -odstoupení člena představen, Krajský soud v Brně 2.5.2000 1.3.2002 1.3.2002 1
B 5601/SL 6 podpisové vzory - člena představenstva T.Šmucr Krajský soud v Brně 22.2.2001 1.3.2002 1.3.2002 1
B 5601/SL 5 notářský zápis NZ 100/2000 Krajský soud v Brně 2.6.2000 1.3.2002 1.3.2002 6
B 5601/SL 10 notářský zápis NZ 195/2000 Krajský soud v Brně 30.10.2000 1.3.2002 1.3.2002 11
B 5601/SL 4 výroční zpráva r.2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 13.9.2001 17.9.2001 25
B 5601/SL 3 účetní závěrka r.2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 17.7.2001 20.7.2001 26
B 5601/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 142/97 Krajský soud v Brně 27.6.1997 30.4.1998 86

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FERROMET a.s.

IČO (identifikační číslo) 00000884
Jméno FERROMET a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Veselí nad Moravou
Vznik první živnosti: 27.11.1989
Celkový počet živností: 25
Aktivních živností: 15

Sídlo FERROMET a.s.

Živnosti a provozovny FERROMET a.s.

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.1989

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.11.1989
Provozovna č. 1
Provozovna Dobšická 3579/15, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1011369958
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.1.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Lidická 886/43, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1011369915
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.1.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Předbranská 415, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1011369931
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.1.2017
Provozovna č. 4
Provozovna 765 02 Otrokovice
Identifikační číslo provozovny 1011369923
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.1.2017
Provozovna č. 5
Provozovna Rokycanská 204, Hrádek 338 42
Identifikační číslo provozovny 1005736979
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 28.5.2003
Provozovna č. 6
Provozovna 195, Zahrádky 471 01
Identifikační číslo provozovny 1012171281
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.5.2018

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.2016

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.2016
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02
Identifikační číslo provozovny 1011369974
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2017

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.2016
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02
Identifikační číslo provozovny 1011369974
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2017
Provozovna č. 2
Provozovna tř. Tomáše Bati 1616, Otrokovice 765 02
Identifikační číslo provozovny 1011369991
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Lidická 886/43, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1011369915
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.1.2017

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.1.2017

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.12.2017

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.12.2017

Živnost č. 9 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.12.2017

Živnost č. 10 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.12.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Kollárova 1229, Veselí nad Moravou 698 01
Identifikační číslo provozovny 1012022838
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.1.2018

Živnost č. 11 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.12.2017

Živnost č. 12 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.12.2017

Živnost č. 13 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.12.2017

Živnost č. 14 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.12.2017

Živnost č. 15 Vedení spisovny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.1.2018
Provozovna č. 1
Provozovna Kollárova 1229, Veselí nad Moravou 698 01
Identifikační číslo provozovny 1012022838
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.1.2018

Živnost č. 16 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1989
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1989
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Poradenství při koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1989
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.2003
Zánik oprávnění 10.11.2003

Živnost č. 22 Výroba a hutní zpracování železa a oceli

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.2003
Zánik oprávnění 10.11.2003

Živnost č. 24 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.6.2003
Zánik oprávnění 31.7.2012

Živnost č. 25 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán FERROMET a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jarmila Havlová
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Sako
Člen statutárního orgánu JUDr. Magdalena Mráčková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FERROMET a.s.

IČO: 00000884
Firma: FERROMET a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hodonín
Základní územní jednotka: Veselí nad Moravou
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.1.1990

Sídlo FERROMET a.s.

Sídlo: Kollárova 1229, Veselí nad Moravou 698 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Informační činnosti
Činnosti v oblasti nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Podobné firmy

tracking image