Firma FARMAK, a.s. IČO 45192961


FARMAK, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

FARMAK, a.s. (45192961) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na vlčinci 16/3, Olomouc 779 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 9. 1992 a je stále aktivní. FARMAK, a.s. má celkem jednu provozovnu a pět živností.

Jako zdroj dat o FARMAK, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FARMAK, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o FARMAK, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro FARMAK, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FARMAK, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 457
IČO (identifikační číslo osoby) 45192961
Jméno FARMAK, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.9.1992
Počet členů statutárního orgánu: 5 28.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 28.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.7.2014
Společnost FARMAK, a.s., sídlem Olomouc, Klášterní Hradisko, Na Vlčinci 16/3, PSČ 771 17, IČ 451 92 961, byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností FARMAK MORAVIA, a.s., se sídle m Olomouc, Klášterní Hradisko, Na Vlčinci 16/3, PSČ 779 00, IČ: 476 77 457. Na nástupnickou společnost FARMAK MORAVIA, a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti FARMAK, a.s. určená v projektu rozdělení odštěpením sloučením. Rozhodný den rozdělení 01. 01.2009. 1.9.2009
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: K platnosti převodu akcií společnosti znějících na jméno se vyžaduje písemný souhlas představenstva společnosti. Představenstvo společnosti je povinno se vyjádřit k navrhovanému převodu akcií ve lhůtě 21 dnů od doručení písemné žádosti akcionáře a není oprávněno souhlas odepřít, jde-li o převod na stávající akcionáře. 10.7.2002 - 29.9.2005
Usnesení o zvýšení základního jmění: A) Zvýšení základního jmění akciové společnosti o 23.620.000,-Kč úpisem nové emise akcií výhradně peněžitými vklady, upisování nad tuto částku se nepřipouští. B) Počet upisovaných akcií - 4.724 ks, jmenovitá hodnota akcie - 5.000,-Kč, druh akcií - kmenové, forma akcií - na jméno, podoba akcií - listinná C) Přednostní právo akcionářů je možné realizovat kdykoliv v průběhu třiceti dnů ode dne pravomocného zápisu usnesení valné hromady a zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Představenstvo písemně vyrozumí akcionáře o doručení zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku a o kalendářním dni právní moci rozhodnutí, od kterého začíná běžet třicetidenní lhůta. Přednostní právo akcionářů bude realizováno v sídle společnosti akciové společnosti FARMAK, a.s. Na Vlčinci 3, 771 17 Olomouc, v kanceláři Ing. M. Šťotové, č. dveří 310, v pracovní době od 8.00 do 9.00 hodin. Akcionář s přednostím právem je oprávněn koupit akcie za jmenovitou hodnotu 5.000,-Kč za jednu akcii. Přednostní právo na úpis akcií nebude ani omezeno ani vyloučeno. Při uplatnění přednostního práva lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti čtyři nové akcie. Představenstvo sdělí upisovateli výsledky upisování každého kola na adresu upisovatele. Emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě akcie (5.000,-Kč). Pokud nároky akcionářů realizujících přednostní právo převýší nabídku akcií, omezí v prvním kole představenstvo společnosti výši úpisu nebo možnost koupě každém akcionáři v poměru, v jakém se jeho akcie podílejí na dosavadním základním jmění, akcionářům, jejich požadavek je menší, než takto stanovený nárok podle podílu na základním jmění přizná možnost úpisu nebo koupě maximálně do výše tohoto požadavku. Zbývající výše bude rozdělena ve druhém nebo v dalších kolech opakovaným postupem podle tohoto odstavce. D) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty určitému zájemci, tj. členům představenstva a dozorčí rady společnosti, kteří nejsou akcionáři společnosti. Pokud jejich zájem o úpis neupsaných akcií převýší celkovou hodnotu upisovaných akcií, bude o úpisu akcií rozhodnuto představenstvem akciové společnosti FARMAK, přičemž počátek třicetidenní lhůty počíná běžet 1. dnem následujícím po odeslání písemné nabídky. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie (5.000,-Kč). Akcie budou upsány v sídle společnosti akciové společnosti FARMAK, Na Vlčinci 3, 771 17 Olomouc, v kanceláři Ing. M. Šťotové. Pokud zájemci neupíší akcie to třiceti dnů ode dne odeslání písemné nabídky, budou akcie nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. K upisování dojde v sídlem společnosti, podmínky úpisu budou publikovány ve výzvě k upisování akcií, a budou zveřejněny v Hospodářských novinách. E) Upisovatelé jsou povinni splatit alespoň 30 % emisního kursu upsaných akcií na účet Komerční banky v Olomouci, č. účtu 19-0885500247/0100, KS 558, VS rodné číslo upisovatele, nejpozději do konce lhůty určené pro úpis akcií (tj. do 30 dnů od odeslání písemné nabídky) v příslušném kole u všech upisovatelů. Celkovou emisní hodnotu upsaných akcí musí upisovatel uhradit nejpozději do jednoho roku od zaplacení alespoň 30 % hodnoty upsaných akcií. Emisní kurs nebo jeho část jsou splaceny připsáním na účet u peněžního ústavu nejpozději poslední den lhůty pro úpis akcií. 30.9.1997 - 6.5.1998
Den vzniku: 9.9.1992 9.9.1992

Kapitál FARMAK, a.s.

zakladni jmění 59 350 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.9.2009
zakladni jmění 59 050 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.7.2003 - 1.9.2009
zakladni jmění 29 525 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.10.2000 - 19.7.2003
zakladni jmění 29 525 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.5.1998 - 24.10.2000
zakladni jmění 5 905 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.9.1992 - 6.5.1998

Akcie FARMAK, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Prioritní akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 23.12.2013
Kmenové akcie na jméno 15 000 Kč 60 23.12.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 845 23.12.2013
Prioritní akcie na majitele 10 000 Kč 1 000 26.6.2012 - 23.12.2013
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 4 845 26.6.2012 - 23.12.2013
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 5 845 1.9.2009 - 26.6.2012
Kmenové akcie na majitele 15 000 Kč 60 1.9.2009 - 23.12.2013
Akcie na majitele 10 000 Kč 5 905 29.9.2005 - 1.9.2009
Akcie na jméno 10 000 Kč 5 905 19.7.2003 - 29.9.2005
Akcie na jméno 5 000 Kč 5 905 6.5.1998 - 19.7.2003
Akcie na jméno 5 000 Kč 1 181 9.9.1992 - 6.5.1998

Sídlo FARMAK, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na vlčinci 16/3 , Olomouc 779 00 17.5.2016
Adresa Na vlčinci 16/3 , Olomouc 779 00 19.11.2012 - 17.5.2016
Adresa Na Vlčinci 16 , 771 17 Olomouc, Klášterní Hradisko Česká republika
24.9.2001 - 19.11.2012
Adresa Na vlčinci 16/3 , Olomouc 779 00 9.9.1992 - 24.9.2001

Předmět podnikání FARMAK, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 28.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 31.10.2011
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 31.10.2011
zámečnictví, nástrojářství 31.10.2011
obráběčství 31.10.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 31.10.2011 - 28.7.2014
výroba léčivých látek 29.9.2005
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 29.9.2005
výroba veterinárních léčiv 29.9.2005
výroba veterinárních přípravků 29.9.2005
velkoobchod 29.9.2005 - 31.10.2011
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 29.9.2005 - 31.10.2011
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 29.9.2005 - 31.10.2011
výroba chemických látek a chemických přípravků 29.9.2005 - 31.10.2011
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví š kodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilujicí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 29.9.2005 - 31.10.2011
výroba kosmetických prostředků 29.9.2005 - 31.10.2011
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 29.9.2005 - 31.10.2011
příprava a vypracování technických návrhů 29.9.2005 - 31.10.2011
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 29.9.2005 - 31.10.2011
zprostředkování obchodu a služeb 29.9.2005 - 31.10.2011
zámečnictví 29.9.2005 - 31.10.2011
kovoobráběčství 29.9.2005 - 31.10.2011
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 29.9.2005 - 31.10.2011
skladování zboží a manipulace s nákladem 29.9.2005 - 31.10.2011
výroba krmiv a krmných směsí, doplňkových látek a premixů 29.9.2005 - 31.10.2011
silniční motorová doprava nákladní 29.9.2005 - 31.10.2011
velkoobchod 24.9.2001 - 29.9.2005
maloobchod se smíšeným zbožím 24.9.2001 - 29.9.2005
maloobchod tabákovými výrobky 24.9.2001 - 29.9.2005
výroba chemických látek a chemických přípravků 24.9.2001 - 29.9.2005
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 24.9.2001 - 29.9.2005
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 24.9.2001 - 29.9.2005
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 24.9.2001 - 29.9.2005
příprava a vypracování technických návrhů 24.9.2001 - 29.9.2005
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 24.9.2001 - 29.9.2005
zprostředkování obchodu 24.9.2001 - 29.9.2005
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 24.9.2001 - 29.9.2005
skladování zboží a manipulace s nákladem 24.9.2001 - 29.9.2005
výroba krmiv a krmných směsí 24.9.2001 - 29.9.2005
výroba veterinárních léčiv 24.9.2001 - 29.9.2005
výroba veterinárních přípravků 24.9.2001 - 29.9.2005
silniční motorová doprava nákladní 9.8.1999 - 29.9.2005
výroba krmiv 7.8.1998 - 24.9.2001
překládka zboží vysokozdvižným vozíkem 30.9.1997 - 24.9.2001
výroba jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebezpečných 1.4.1997 - 24.9.2001
výroba zvlášť nebezpečných jedů 1.4.1997 - 24.9.2001
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 1.4.1997 - 24.9.2001
výroba kosmetických přípravků 1.4.1997 - 29.9.2005
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.4.1997 - 29.9.2005
zámečnictví 1.4.1997 - 29.9.2005
kovoobráběčství 1.4.1997 - 29.9.2005
projektování technologických postupů 19.12.1996 - 24.9.2001
organizační a ekomomické poradenství 19.12.1996 - 24.9.2001
zprostředkovatelská činnost 19.12.1996 - 24.9.2001
stavba strojů s mechanickým pohonem 19.12.1996 - 24.9.2001
výroba průmyslových chemikálií s výjimkou živností uvedených v příloze 1 - 3 zákona č. 455/91 Sb. ve znění změn a doplňků 19.12.1996 - 24.9.2001
výroba léčivých látek 19.12.1996 - 29.9.2005
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.9.1992 - 24.9.2001

vedení firmy FARMAK, a.s.

Statutární orgán FARMAK, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo společně nebo člen představenstva s písemným pověřením předsedy představenstva. Předseda představenstva a místopředseda představenstva jsou oprávněni společnost zastupovat vždy samostatně. 28.7.2014
Jednání: Jménem společnosti je oprávněno jednat představenstvo společně, nebo člen představenstva s písemným pověřením předsedy představenstva. Předseda představenstva a místopředseda představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti vždy samostatně. 23.12.2013 - 28.7.2014
Jednání: Jménem společnosti je oprávněno jednat představenstvo společně, nebo člen představenstva s písemným pověřením předsedy představenstva. Předseda představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti vždy samostatně. 24.9.2001 - 23.12.2013
Jednání: Představenstvo jedná jménem společnosti vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány tak, že jednat za společnost může každý člen představenstva, pokud je k tomu předsedou představenstva pověřen. Předseda představenstva může jednat vždy. 14.7.1997 - 24.9.2001
Jednání: Za společnost jedná každý člen představenstva, pokud je k tomu představenstvem pověřen. Předseda představenstva může jednat vždy. 9.9.1992 - 14.7.1997
předseda představenstva Jiří Žák 13.11.2018
Vznik členství 12.9.2018
Vznik funkce 12.9.2018
Adresa: 72 , Zlechov 687 10
místopředseda představenstva Jiří Křepelka 13.11.2018
Vznik členství 12.9.2018
Vznik funkce 12.9.2018
Adresa: Mikovická 875 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen představenstva Jakub Šnajder 13.11.2018
Vznik členství 12.9.2018
Adresa: Kopretinová 962 2, 637 00 Brno Česká republika
člen představenstva Bořivoj Frýbert 13.11.2018
Vznik členství 12.9.2018
Adresa: Ukrajinská 1488/10 , Praha 101 00
člen představenstva Josef Stuchlík 13.11.2018
Vznik členství 12.9.2018
Adresa: 121 , Hrabyně 747 63
předseda představenstva RNDr. Stanislav Veverka 9.9.1992 - 15.3.1994
Adresa: Jílová 534/12 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Luboš Boxan 9.9.1992 - 15.3.1994
Adresa: Jílová 427/53 , Olomouc 779 00
člen představenstva RNDr. Karel Lemr 9.9.1992 - 15.3.1994
Adresa: 34 , Dolany Česká republika
člen představenstva Ing. Evžen Vojtek 9.9.1992 - 15.3.1994
Adresa: Dobrovského 1038/35 , Olomouc 779 00
člen představenstva Iva Švandová 9.9.1992 - 18.9.1995
Adresa: Krakovská 252/12 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ludmila Svítková 11.8.1994 - 18.9.1995
Adresa: 54 , Litovel 783 21
člen představenstva Ing. Miroslav Čech 11.8.1994 - 18.9.1995
Adresa: 278 , Tršice 783 57
místopředseda představenstva RNDr. Karel Lemr 15.3.1994 - 15.2.1996
Adresa: 34 , Dolany Česká republika
předseda představenstva Ing. Evžen Vojtek 15.3.1994 - 15.2.1996
Adresa: Dobrovského 1038/35 , Olomouc 779 00
člen představenstva Iva Švandová 18.9.1995 - 15.2.1996
Adresa: Družební 679/6 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Jiří Žák 18.9.1995 - 15.2.1996
Adresa: Werichova 639/12 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ladislav Strojil 15.2.1996 - 15.10.1996
Adresa: Zamenhofova 718/28 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Pavel Hradil 15.2.1996 - 15.10.1996
Adresa: Fischerova 697/22 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Jan Stoklasa 18.9.1995 - 14.7.1997
Adresa: Kočova 516/16 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Vojtěch Lorenc CSc. 15.10.1996 - 7.8.1998
Adresa: Pecháčkova 1273/5 , Praha 150 00
člen představenstva Doc.Ing. Jaroslav Žák CSc. 15.10.1996 - 7.8.1998
Adresa: Vídeňská 1023/24 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Jiří Žák 15.2.1996 - 9.8.1999
Adresa: Werichova 639/12 , Olomouc 779 00
člen představenstva Doc.Ing. Helena Fingerová CSc. 7.8.1998 - 24.10.2000
Adresa: tř. Spojenců 786/20 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Evžen Vojtek 15.2.1996 - 10.7.2002
Zánik členství 30.4.2002
Zánik funkce 30.4.2002
Adresa: Dobrovského 1038/35 , Olomouc 779 00
člen představenstva Mgr. Bronislava Paučková 14.7.1997 - 10.7.2002
Zánik členství 30.4.2002
Adresa: Dělnická 435/22 , Olomouc 779 00
člen představenstva Prof.Ing. Zbyněk Pitra DrSc. 7.8.1998 - 10.7.2002
Zánik členství 30.4.2002
Adresa: Belgická 535/7 , Praha 120 00
předseda představenstva Ing. Jiří Žák 9.8.1999 - 10.7.2002
Zánik členství 30.4.2002
Zánik funkce 30.4.2002
Adresa: 72 , Zlechov 687 10
člen představenstva Doc.Ing. Helena Fingerová CSc. 24.10.2000 - 10.7.2002
Zánik členství 30.4.2002
Adresa: Wolkerova 278/18 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Jiří Žák 10.7.2002 - 19.7.2003
Vznik členství 30.4.2002
Zánik členství 15.5.2003
Vznik funkce 30.4.2002
Zánik funkce 15.5.2003
Adresa: 72 , Zlechov 687 10
místopředseda představenstva Mgr. Bronislava Paučková 10.7.2002 - 19.7.2003
Vznik členství 30.4.2002
Zánik členství 15.5.2003
Vznik funkce 30.4.2002
Zánik funkce 15.5.2003
Adresa: Keltská 816/29 , Olomouc 779 00
člen představenstva Irena Hořejší 10.7.2002 - 19.7.2003
Vznik členství 30.4.2002
Zánik členství 15.5.2003
Adresa: Hněvotínská 495 , 779 00 Olomouc, Nová ulice Česká republika
člen představenstva Ing. Bořivoj Frýbert 10.7.2002 - 19.7.2003
Vznik členství 30.4.2002
Zánik členství 15.5.2003
Adresa: Kroftova 399/9 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Jan Pavlíček 10.7.2002 - 19.7.2003
Vznik členství 30.4.2002
Zánik členství 15.5.2003
Adresa: Mánesova 295 , 779 00 Olomouc, Nové sady Česká republika
člen představenstva Ing. Stanislav Tobola 19.7.2003 - 6.10.2004
Vznik členství 15.5.2003
Zánik členství 8.6.2004
Adresa: Hanáckého pluku 1162/10 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. David Obrhel 6.10.2004 - 29.9.2005
Vznik členství 8.6.2004
Zánik členství 23.6.2005
Adresa: Sídliště I 12 , Kamenice 251 68
předseda představenstva Ing. Jiří Žák 19.7.2003 - 6.8.2008
Vznik členství 15.5.2003
Vznik funkce 29.5.2003
Adresa: 72 , Zlechov 687 10
místopředseda představenstva Mgr. Bronislava Paučková 19.7.2003 - 6.8.2008
Vznik členství 15.5.2003
Vznik funkce 29.5.2003
Adresa: Keltská 816/29 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Bořivoj Frýbert 19.7.2003 - 6.8.2008
Vznik členství 15.5.2003
Adresa: Kroftova 399/9 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Luděk Minář 19.7.2003 - 6.8.2008
Vznik členství 15.5.2003
Adresa: Janského 423/16 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Jiří Křepelka 29.9.2005 - 6.8.2008
Vznik členství 23.6.2005
Adresa: Na Doubkové 1281/2 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Bořivoj Frýbert 6.8.2008 - 14.10.2010
Vznik členství 27.6.2008
Adresa: Kroftova 399/9 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Luděk Minář 6.8.2008 - 22.8.2011
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 23.6.2011
Adresa: Janského 423/16 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Jiří Žák 6.8.2008 - 25.9.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 27.6.2013
Vznik funkce 27.6.2008
Zánik funkce 27.6.2013
Adresa: 72 , Zlechov 687 10
místopředseda představenstva Mgr. Bronislava Paučková 6.8.2008 - 25.9.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 27.6.2013
Vznik funkce 27.6.2008
Zánik funkce 27.6.2013
Adresa: Keltská 816/29 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Jiří Křepelka 6.8.2008 - 25.9.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 27.6.2013
Adresa: Mikovická 875 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen představenstva Ing. Bořivoj Frýbert 14.10.2010 - 25.9.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 27.6.2013
Adresa: Ukrajinská 1488/10 , Praha 101 00
člen představenstva Marta Paučková 31.10.2011 - 25.9.2013
Vznik členství 29.9.2011
Zánik členství 27.6.2013
Adresa: Keltská 816/29 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Bronislava Paučková 25.9.2013 - 15.11.2016
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 29.9.2016
Vznik funkce 27.6.2013
Zánik funkce 29.9.2016
Adresa: Keltská 816/29 , Olomouc 779 00
člen představenstva Marta Paučková 25.9.2013 - 15.11.2016
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 29.9.2016
Adresa: Keltská 816/29 , Olomouc 779 00
člen představenstva Jiří Křepelka 25.9.2013 - 10.1.2017
Vznik členství 27.6.2013
Adresa: Mikovická 875 , Kralupy nad Vltavou 278 01
předseda představenstva Jiří Žák 25.9.2013 - 13.11.2018
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 12.9.2018
Vznik funkce 27.6.2013
Zánik funkce 12.9.2018
Adresa: 72 , Zlechov 687 10
člen představenstva Bořivoj Frýbert 25.9.2013 - 13.11.2018
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 12.9.2018
Adresa: Ukrajinská 1488/10 , Praha 101 00
člen představenstva Tomáš Nezmeškal 15.11.2016 - 13.11.2018
Vznik členství 1.10.2016
Zánik členství 12.9.2018
Adresa: Rošického 457/25 , Olomouc 779 00
člen představenstva Josef Stuchlík 15.11.2016 - 13.11.2018
Vznik členství 1.10.2016
Zánik členství 12.9.2018
Adresa: 121 , Hrabyně 747 63
místopředseda představenstva Jiří Křepelka 10.1.2017 - 13.11.2018
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 12.9.2018
Vznik funkce 3.10.2016
Zánik funkce 12.9.2018
Adresa: Mikovická 875 , Kralupy nad Vltavou 278 01

Dozorčí rada FARMAK, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Vojtěch Dřímalka 10.1.2017
Vznik členství 1.10.2016
Vznik funkce 3.10.2016
Adresa: Mozartova 234/29 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Marta Sova 19.9.2018
Vznik členství 1.10.2016
Adresa: Keltská 816/29 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Radek Rozmánek 13.11.2018
Vznik členství 12.9.2018
Adresa: Lískovec 204 , Brodek u Prostějova 798 07
člen Ing. Ivana Kubová 9.9.1992 - 11.8.1994
Adresa: P. Přichystala 71 , Olomouc Česká republika
člen Jaroslav Novotný 9.9.1992 - 18.9.1995
Adresa: Rooseveltova 392/15 , Olomouc 779 00
člen Ing. Jiří Žák 11.8.1994 - 18.9.1995
Adresa: Werichova 639/12 , Olomouc 779 00
člen Ing. Vojtěch Dřímalka 9.9.1992 - 15.2.1996
Adresa: Nešverova 683/2 , Olomouc 779 00
člen Ing. Milan Hrubý 9.9.1992 - 15.2.1996
Adresa: Mánesova 188/20 , Olomouc 779 00
člen Richard Stříbrný 9.9.1992 - 14.7.1997
Adresa: Na Letné 188 , Velká Bystřice 783 53
člen Ludmila Svítková 18.9.1995 - 14.7.1997
Adresa: 54 , Litovel 783 21
člen Ing. Walter Demel 15.2.1996 - 7.8.1998
Adresa: Na Vozovce 299/1 , Olomouc 779 00
člen František Slavík 7.8.1998 - 24.10.2000
Adresa: Dukelská 1115 , Uničov 783 91
člen JUDr. Ing. Josef Škoda 15.2.1996 - 24.9.2001
Adresa: Postřekovská 774 , Praha 155 00
člen Ivo Komárek 15.10.1996 - 24.9.2001
Zánik členství 26.1.2001
Adresa: Cyrilometodějské náměstí 200/10 , Olomouc 779 00
člen Ing. Marek Nepustil 24.10.2000 - 10.7.2002
Zánik členství 30.4.2002
Adresa: Sušilovo nám. 57/3 , Olomouc 779 00
předseda JUDr. Ing. Josef Škoda 24.9.2001 - 10.7.2002
Zánik členství 30.4.2002
Vznik funkce 22.5.2001
Zánik funkce 30.4.2002
Adresa: Postřekovská 774 , Praha 155 00
předseda JUDr. Josef Škoda 10.7.2002 - 19.7.2003
Vznik členství 30.4.2002
Zánik členství 15.5.2003
Vznik funkce 30.4.2002
Zánik funkce 15.5.2003
Adresa: U Okrouhlíku 1820/3 , Praha 150 00
člen Ing. Marek Nepustil 10.7.2002 - 19.7.2003
Vznik členství 30.4.2002
Zánik členství 15.5.2003
Adresa: Sušilovo nám. 57 , 779 00 Olomouc, Klášterní Hradisko Česká republika
člen Ing. František Grepl 24.9.2001 - 6.10.2004
Vznik členství 2.5.2001
Zánik členství 28.5.2004
Adresa: Trnkova 557 , 779 00 Olomouc, Nové Sady Česká republika
člen Irena Hořejší 19.7.2003 - 9.8.2006
Vznik členství 15.5.2003
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Hněvotínská 495/30 , Olomouc 779 00
předseda JUDr. Josef Škoda 19.7.2003 - 6.8.2008
Vznik členství 15.5.2003
Vznik funkce 29.5.2003
Adresa: U Okrouhlíku 1820/3 , Praha 150 00
člen Ladislav Voráč 6.10.2004 - 1.9.2009
Vznik členství 28.5.2004
Zánik členství 17.7.2009
Adresa: Droždínská 120/17 , Bystrovany 779 00
člen dozorčí rady Ing. Marcela Šťotová 9.8.2006 - 25.9.2013
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 29.9.2011
Adresa: Skupova 573/13 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady JUDr. Ing. Josef Škoda 6.8.2008 - 25.9.2013
Vznik členství 27.6.2008
Zánik členství 27.6.2013
Vznik funkce 27.6.2008
Zánik funkce 27.6.2013
Adresa: U Okrouhlíku 1820/3 , Praha 150 00
Jméno Mgr. Jiří Fiala 1.9.2009 - 28.7.2014
Vznik členství 17.7.2009
Zánik členství 17.7.2014
Adresa: Jaromírova 262/7 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ondřej Pauček 25.9.2013 - 15.11.2016
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 29.9.2016
Adresa: Dělnická 435/22 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Veronika Paučková 28.7.2014 - 15.11.2016
Vznik členství 17.7.2014
Zánik členství 29.9.2016
Adresa: Dělnická 435/22 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Josef Škoda 25.9.2013 - 10.1.2017
Vznik členství 27.6.2013
Vznik funkce 27.6.2013
Zánik funkce 3.10.2016
Adresa: U Okrouhlíku 1820/3 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Vojtěch Dřímalka 15.11.2016 - 10.1.2017
Vznik členství 1.10.2016
Adresa: Mozartova 234/29 , Olomouc 779 00
člen představenstva Marta Paučková 10.1.2017 - 10.1.2017
Vznik členství 1.10.2016
Adresa: Keltská 816/29 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Marta Paučková 10.1.2017 - 19.9.2018
Vznik členství 1.10.2016
Adresa: Keltská 816/29 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Josef Škoda 10.1.2017 - 13.11.2018
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 12.9.2018
Adresa: U Okrouhlíku 1820/3 , Praha 150 00

Prokura FARMAK, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Vojtěch Lorenc 11.8.1994 - 15.2.1996
Adresa: Pecháčkova 1273/5 , Praha 150 00

Sbírka Listin FARMAK, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 457/SL 74 účetní závěrka [2014], zpráva auditora včetně příloh Krajský soud v Ostravě 31.8.2015 7.9.2015 24
B 457/SL 73 účetní závěrka [2013], zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 22.12.2014 21.1.2015 23
B 457/SL 72 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 203/2014 RVH Krajský soud v Ostravě 19.6.2014 1.7.2014 9.9.2014 22
B 457/SL 71 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 19.12.2013 10.1.2014 50
B 457/SL 70 účetní závěrka [2012]  vč. příl. Krajský soud v Ostravě 19.12.2013 10.1.2014 23
B 457/SL 69 notářský zápis NZ 290/2013 Krajský soud v Ostravě 16.12.2013 17.12.2013 9.1.2014 6
B 457/SL 68 rozhod. o statut. orgánu Zápis č. 05/2013 z jednání DR Krajský soud v Ostravě 27.6.2013 19.8.2013 3.10.2013 1
B 457/SL 67 rozhod. o statut. orgánu Zápis č. 05/01/2013 z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 27.6.2013 19.8.2013 3.10.2013 1
B 457/SL 57 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj. rozvaha k 1.1.2009 Krajský soud v Ostravě 14.8.2009 2.10.2009 6
B 457/SL 56 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2008 Krajský soud v Ostravě 14.8.2009 2.10.2009 22
B 457/SL 23 notářský zápis NZ 135/2003 Krajský soud v Ostravě 15.5.2003 2.9.2003 21
B 457/SL 18 účetní závěrka r.2000 Krajský soud v Ostravě 4.12.2002 5.12.2002 17
B 457/SL 21 výroční zpráva r.2000 vč.úč.z., záp.VH,zpr DR Krajský soud v Ostravě 5.8.2002 22
B 457/SL 20 výroční zpráva r.2001vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 5.8.2002 16
B 457/SL 19 účetní závěrka r.2001 Krajský soud v Ostravě 5.8.2002 11
B 457/SL 16 rozhod. o statut. orgánu -zápis z DR Krajský soud v Ostravě 30.4.2002 5.8.2002 1
B 457/SL 15 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Ostravě 30.4.2002 5.8.2002 1
B 457/SL 14 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH Krajský soud v Ostravě 30.4.2002 5.8.2002 9
B 457/SL 12 notářský zápis NZ 71/2002 Krajský soud v Ostravě 30.4.2002 5.8.2002 25
B 457/SL 9 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ostravě 22.5.2001 8.2.2002 1
B 457/SL 8 výroční zpráva r. 1999 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 8.2.2002 15
B 457/SL 7 notářský zápis NZ 172/2001 vč.ÚPZ stanov Krajský soud v Ostravě 26.6.2001 8.2.2002 77
B 457/SL 11 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 8.2.2002 25
B 457/SL 10 ostatní - zápis č. 5/2001 předst. Krajský soud v Ostravě 8.2.2002 2
B 457/SL 2 účetní závěrka r. 1996 vč.zprávy audit. Krajský soud v Ostravě 4.6.1997 4.6.1997 17

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FARMAK, a.s.

IČO (identifikační číslo) 45192961
Jméno FARMAK, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 3.9.1992
Celkový počet živností: 33
Aktivních živností: 5

Sídlo FARMAK, a.s.

Živnosti a provozovny FARMAK, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Na vlčinci 16/3, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000983404
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 14.1.1993

Živnost č. 2 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1996

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1996

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1996

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1999

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1992
Zánik oprávnění 25.4.2005

Živnost č. 9 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1992
Zánik oprávnění 26.4.2001

Živnost č. 10 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1992
Zánik oprávnění 25.4.2005

Živnost č. 11 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1996
Zánik oprávnění 26.4.2005

Živnost č. 17 Výroba kosmetických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1996
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 19 prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1996
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 20 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.1997
Zánik oprávnění 25.4.2005

Živnost č. 22 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.1997
Zánik oprávnění 19.2.2014

Živnost č. 23 Výroba zvlášť nebezpečných jedů

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.1.1997
Zánik oprávnění 21.12.1999

Živnost č. 24 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.1.1997
Zánik oprávnění 4.5.2005

Živnost č. 25 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s vyjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.1.1997
Zánik oprávnění 11.1.2001

Živnost č. 26 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 výroba krmiv

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.1.1998
Zánik oprávnění 24.6.1998

Živnost č. 28 Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezbečné pro živnotní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1999
Zánik oprávnění 2.5.2001

Živnost č. 31 Výroba a dovoz chem.látek a chem. přípr. klas. jako výb.,oxid.,extr. hořl., vysoce hoř.,vysoce tox., tox.,karcin.,mutag.,tox. pro reprodukci, nebezp. pro ŽP a prodej chem.lát. a chem. přípr. klasifik. jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1999
Zánik oprávnění 26.4.2005

Živnost č. 32 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1999
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 33 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán FARMAK, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Josef Stuchlík
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Žák
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Křepelka CSc.
Člen statutárního orgánu Ing. Bořivoj Frýbert CSc.
Člen statutárního orgánu Mgr. Ing. Jakub Šnajder

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FARMAK, a.s.

IČO: 45192961
Firma: FARMAK, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.9.1992

Sídlo FARMAK, a.s.

Sídlo: Na vlčinci 16/3, Olomouc 779 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba průmyslových krmiv
Výroba parfémů a toaletních přípravků
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
Výroba základních farmaceutických výrobků
Výroba farmaceutických přípravků
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Silniční nákladní doprava
Skladování
Manipulace s nákladem
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image