Firma FARMA Otročín s.r.o. IČO 00116262


FARMA Otročín s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

FARMA Otročín s.r.o. (00116262) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pražská 673, 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 1951 a je stále aktivní. FARMA Otročín s.r.o. má celkem pět provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o FARMA Otročín s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FARMA Otročín s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o FARMA Otročín s.r.o. na rzp.cz
Detailní informace o FARMA Otročín s.r.o. na portal.gov.cz

Výpis dat pro FARMA Otročín s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FARMA Otročín s.r.o.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka C 34186
IČO (identifikační číslo osoby) 00116262
Jméno FARMA Otročín s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 5.5.1951
Počet členů statutárního orgánu: 4 1.6.2014
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti FARMA Otročín a.s., IČO: 001 16 262, se sídlem Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří , ze dne 7.5.2014, došlo ke změně právní formy této společnosti na společnost s ručením omezeným. 1.6.2014
Mimořádná valná hromada společnosti AGRO - Otročín a.s., která se konala dne 9.5.2013, přijala v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující usnesení: 1. Podle § 183i odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů je hlavním akcionářem osoba, která vlastní v akciové společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90% jejího základního kapitálu, s nímž jsou spojena hlasovací práva. Podle § 183i odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku je hlavním akcionářem osoba, která vlastní v akciové společnosti účastnické cenné papíry, s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Společnost AGRO - Otročín a.s. nevydala jiné účastnické cenné papíry než akcie, a to 4 116 (čtyři tisíce sto šestnáct) akcií o jmenovité hodnotě 10 000,00Kč, 943 (devět set čtyřicet tři) akcií o jmenovité hodnotě 1 000,00Kč, 15 000 (patnáct tisíc) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 000,00Kč (jeden tisíc korun českých). Z celkového počtu akcií vydaných společností AGRO - Otročín a.s. vlastní hlavní akcionář, společnost HOPI Foods s.r.o., IČO 280 16 572, se sídlem Klášterec nad Ohří, Pražská 673, PSČ 431 51, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31312: 4 351 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10 000,-- Kč, 445 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 000,-- Kč, 15 000 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 000,-- Kč. Tento podíl představuje 94,93% základního kapitálu a na hlasovacích právech společnosti AGRO - Otročín a.s. Společnost HOPI Foods s.r.o. splňuje podmínky hlavního akcionáře podle § 183i odst. 1 písm. a) a b) obchodního zákoníku. Akcionář HOPI Foods s.r.o. je řádně zapsán v seznamu akcionářů společnosti AGRO - Otročín a.s. jako vlastník výše uvedených akcií. Při zápisu do seznamu akcionářů tento akcionář příslušnými smlouvami a rubopisy na akciích společnosti prokázal, že je vlastníkem akcií. Valná hromada společnosti AGRO - Otročín a.s. na základě výše uvedeného určuje, že společnost HOPI Foods s.r.o., IČO 280 16 572, se sídlem Klášterec nad Ohří, Pražská 673, PSČ 431 51, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31312, je hlavním akcionářem společnosti AGRO - Otročín a.s. 2. Valná hromada společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti AGRO - Otročín a.s. ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost HOPI Foods s.r.o., IČO 280 16 572, se sídlem Klášterec nad Ohří, Pražská 673, PSČ 431 51, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31312 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo ke všem akciím společnosti AGRO - 21.5.2013 - 16.10.2013
Valná hromada společnosti konaná dne 04.11.2011 schválila rozhodnutí ozvýšení základního kapitálu společnosti tohoto obsahu:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitými vklady ze stávající výše 47.103.000,- Kč, slovy čtyřicet sedm milionů jedno sto tři tisíc korun českých, o částku 15.000.000,- Kč, slovy patnáct milionů korun českých, na základní kapitál ve výši 62.103.000,- Kč, slovy šedesát dva milionů jedno sto tři tisíc korun českých, a to upsáním nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude upsáno 15.000, slovy patnáct tisíc, kusů nových kmenových akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě každé nové akcie 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých.c) Místo pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií je sídlo společnosti AGRO - Otročín a.s., na adrese Praha 4, Krč, U Krčské vodárny 337/23, PSČ 140 00. Lhůta pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií činí 2, slovy dva, týdny a začne běžet ode dne zveřejnění informace o přednostním právu dle § 204a odst. 2obchodního zákoníku, tedy ode dne jejího zveřejnění v Obchodním věstníku. Akcionářům bude počátek běhu této lhůty oznámen v rámci informaci o přednostním právu dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, jež bude představenstvem zveřejněna a oznámena způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Při úpisu nových akcií s využitím přednostního práva k úpisu nových akcií na 1, slovy jednu, dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, připadá 3,18451, slovy tři celé osmnáct tisíc čtyři sta padesát jedna sto tisícin, nové akcie a na 1, slovy jednu, dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, připadá podíl na jedné nové akcii ve výši 0,318451, slovy nula celá tři sta osmnáct tisíc čtyři sta padesát jedna miliontin, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Při úpisu nových akcií s využitím přednostního práva bude upisováno 15.000 kusů kmenových akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě, nekótovaných, o jmenovité hodnotě každé nové akcie 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých. Emisní kurs každé jedné takto upisované nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000,- Kč.d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k úpisu určitému zájemci, kterým je společnost HOLAGRON s.r.o., IČ: 271 89 040, se sídlem Praha 4, U krčské vodárny 23/337, PSČ: 140 00.e) Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti AGRO - Otročín a.s., na adrese Praha 4, Krč, u krčské vodárny 337/23, PSČ 140 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude činit 14, slovy čtrnáct, dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oz 15.11.2011 - 24.1.2012
Zemědělsko - obchodní družstvo vlastníků v Otročíně změniloprávní formu na akciovou společnost rozhodnutím členské schůzekonané dne 13.7.2001. 28.2.2002 - 1.6.2014
Do tohoto družstva byla sloučena družstva v Měchově, Brti aPoseči.Zemědělsko - obchodní družstvo vlastníků v Otročíně změniloprávní formu na akciovou společnost rozhodnutím členské schůzekonané dne 13.7.2001. 28.2.2002 - 28.2.2002
Do tohoto družstva byla sloučena družstva v Měchově, Brti aPoseči. 7.9.1960 - 28.2.2002

Kapitál FARMA Otročín s.r.o.

zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.6.2014
zakladni jmění 62 103 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.1.2012 - 1.6.2014
zakladni jmění 47 103 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.2.2002 - 24.1.2012
zakladni jmění 0 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.12.1994 - 28.2.2002
zakladni jmění 0 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.4.1993 - 1.12.1994

Sídlo FARMA Otročín s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Pražská 673 , 431 51 Klášterec nad Ohří Česká republika
Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
5.6.2013
Adresa U Krčské vodárny 337 , 140 00 Praha - Krč Česká republika
Praha - Krč, U Krčské vodárny 337/23, PSČ 14000
31.10.2011 - 5.6.2013
Adresa 364 63 Otročín čp. 140 Česká republika
Otročín čp. 140, PSČ 36463
28.2.2002 - 31.10.2011
Adresa Otročín Česká republika
Otročín, okres Karlovy Vary
7.9.1960 - 28.2.2002
Adresa Otročín Česká republika
Otročín, okres Toužim
5.5.1951 - 7.9.1960

Předmět podnikání FARMA Otročín s.r.o.

Platnost údajů od - do
Zemědělská výroba podle zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve zněnípozdějších předpisů 1.6.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 1.6.2014
zámečnictví, nástrojářství 30.11.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.11.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 30.11.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 30.11.2009 - 1.6.2014
výroba elektřiny 29.7.2009
opravy silničních vozidel 28.2.2002
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobkůza účelem zpracování nebo dalšího prodeje 28.2.2002 - 1.6.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 28.2.2002 - 30.11.2009
opravy pracovních strojů 28.2.2002 - 30.11.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 28.2.2002 - 30.11.2009
velkoobchod 28.2.2002 - 30.11.2009
maloobchod se smíšeným zbožím 28.2.2002 - 30.11.2009
specializovaný maloobchod 28.2.2002 - 30.11.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 28.2.2002 - 30.11.2009
zprostředkování obchodu 28.2.2002 - 30.11.2009
zprostředkovaní služeb 28.2.2002 - 30.11.2009
realitní činnost 28.2.2002 - 30.11.2009
zámečnictví 28.2.2002 - 30.11.2009
silniční motorová doprava osobní 28.2.2002 - 5.9.2005
zednictví 28.2.2002 - 5.9.2005
řeznictví a uzenářství 28.2.2002 - 5.9.2005
zemědělská výroba, prodej zemědělských výrobků 10.5.2000 - 30.11.2009
pronájem majetku družstva členům a jiným subjektům 10.5.2000 - 30.11.2009
opravy zemědělských strojů 10.5.2000 - 30.11.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 10.5.2000 - 30.11.2009
silniční motorová doprava nákladní 10.5.2000 - 30.11.2009
silniční motorová doprava osobní 10.5.2000 - 30.11.2009
leasingové služby v rámci živnosti volné 10.5.2000 - 30.11.2009
opravy motorových vozidel 10.5.2000 - 30.11.2009
zednictví 10.5.2000 - 30.11.2009
řeznictví a uzenářství 10.5.2000 - 30.11.2009
koupě zboží za účelem prodeje a prodej v režimu živnosti volné 10.5.2000 - 30.11.2009
7. koupě zboží za účelem prodeje a prodej v režimu živnostivolné 15.4.1993 - 30.11.2009
2. výroba a opravy zemědělských strojů 15.4.1993 - 10.5.2000
3. opravy motorových vozidel 15.4.1993 - 10.5.2000
4. silniční motorová doprava 15.4.1993 - 10.5.2000
5. zednictví 15.4.1993 - 10.5.2000
6. řeznictví a uzenářství 15.4.1993 - 10.5.2000
Obhospodařuje rybníky, které jsou ve vlastnictví družstva 25.5.1989 - 15.4.1993
2. Družstvo 25.5.1989 - 15.4.1993
a) poskytuje práce a služby pro občany svými dopravními amechanizačními prostředky a další volnou kapacitou 25.5.1989 - 15.4.1993
b) vypomáhá dopravními prostředky i jinou mechanizací členůmdružstva včetně zapůjčování výrobních prostředků. Na uvedenéslužby poskytuje družstvo slevy dle vnitrodružstevních předpisů 25.5.1989 - 15.4.1993
3. Předmětem jiné hospodářské činnosti je: 25.5.1989 - 15.4.1993
a) práce nákladními auty, traktory, těžkými stavebními stroji 25.5.1989 - 15.4.1993
b) stavební činnost a truhlářské práce 25.5.1989 - 15.4.1993
c) práce prováděné mechanizačními dílnami 25.5.1989 - 15.4.1993
d) výroba upomínkové a užitkové keramiky a porcelánu 25.5.1989 - 15.4.1993
e) výroba papírenských výrobků v rámci kooperačních vztahů 25.5.1989 - 15.4.1993
f) rozvíjet pomocnou výrobu v dalších odvětvích v rámci družstva 25.5.1989 - 15.4.1993
obor 643 - keramika užitková, ozdobná a lidová 17.10.1983 - 25.5.1989
obor 644 - porcelán užitkový a ozdobný 17.10.1983 - 25.5.1989
II. Přidružená výroba: 8.12.1976 - 25.5.1989
zemní práce buldozery 8.12.1976 - 25.5.1989
nákladní autodoprava 8.12.1976 - 25.5.1989
stavební skupina 8.12.1976 - 25.5.1989
práce pro cizí organizace a občany při volné kapacitě dílen JZD 8.12.1976 - 25.5.1989
a) zemědělská výroba 23.6.1971 - 8.12.1976
b) pomocná výroba v zájmu rozvoje zemědělské a lesní výroby alepšího využití výrobních prostředků - pouze pro vlastní potřebu 23.6.1971 - 8.12.1976
II. Přidružená výroba: 23.6.1971 - 8.12.1976
Doprava nákladními auty pro podniky a organizace v okreseKarlovy VaryPovolení k provozování dopravy dáno odborem dopravy ONV KarlovyVary rozhodnutím č.j. Doprav.194/71-21 ze dne 10. 6. 1971 nadobu do 31. 12. 1971. 23.6.1971 - 8.12.1976

Předmět činnosti FARMA Otročín s.r.o.

Platnost údajů od - do
1. zemědělská výroba, prodej zemědělských výrobků, včetněpronájmu majetku družstva členům a jiným subjektům 15.4.1993 - 10.5.2000
1. Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejíhodalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělsképůdě. 25.5.1989 - 15.4.1993
Rozhodnutím odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělstvíONV Karlovy Vary ze dne 4. října 1983 č.j. VLHZ/1283/83-206/3,byla družstvu povolena tato přidružená výroba: 17.10.1983 - 25.5.1989
I. Hlavním předmětem činnosti je zemědělská velkovýroba. 8.12.1976 - 25.5.1989
Rozhodnutím odboru dopravy ONV v Karlových Varech ze dne26. dubna 1976, pod č.j. Doprav 1020/76-20 byla družstvupovolena doprava věcí pro cizí potřebu na dobudo 31. prosince 1976. 5.5.1976 - 8.12.1976
I. Hlavní předmět činnosti: 23.6.1971 - 8.12.1976
neuveden 5.5.1951 - 23.6.1971

vedení firmy FARMA Otročín s.r.o.

Statutární orgán FARMA Otročín s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jednatel František Piškanin 1.6.2014
Vznik funkce 1.6.2014
Adresa: Česká 155 , 360 18 Karlovy Vary Česká republika
Česká 155, Tašovice, 360 18 Karlovy Vary
Jednatel Petr Novák 1.6.2014
Vznik funkce 1.6.2014
Adresa: Chadalíkova 403 , 274 01 Slaný Česká republika
Chadalíkova 403, 274 01 Slaný
Jednatel Richard Tintěra 24.2.2015
Vznik funkce 1.6.2014
Adresa: Dolín 155 , 274 01 Slaný Česká republika
Dolín 155, 274 01 Slaný
Jednatel Michal Škoda 13.7.2015
Vznik funkce 1.6.2014
Adresa: Jedlová 1030 , 360 17 Karlovy Vary Česká republika
Jedlová 1030/23, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
člen Josef Vojta 19.9.1990 - 15.4.1993
Adresa: 42 , Otročín Česká republika
Otročín 42, okres Karlovy Vary
předseda Vladimír Veselý 19.9.1990 - 1.12.1994
Adresa: 121 , Otročín Česká republika
Otročín 121, okres Karlovy Vary
člen František Trsek 15.4.1993 - 1.12.1994
Adresa: p. Útvina , Krásné Údolí 48 Česká republika
Krásné Údolí 48, p. Útvina, okres Karlovy Vary, PSČ 36455
místopředseda Vitalij Miller 19.9.1990 - 15.6.1998
Adresa: sídliště 445 , Toužim Česká republika
Toužim, sídliště 445, okres Karlovy Vary
člen Josef Hron 19.9.1990 - 15.6.1998
Adresa: 17 , Otročín Česká republika
Otročín 17, okres Karlovy Vary
člen Václav Nepraš 19.9.1990 - 15.6.1998
Adresa: 120 , Otročín Česká republika
Otročín 120, okres Karlovy Vary
člen Václav Novák 19.9.1990 - 15.6.1998
Adresa: 15 , Otročín Česká republika
Otročín 15, okres Karlovy Vary
člen Ladislav Tokar 19.9.1990 - 15.6.1998
Adresa: 8 , Brť Česká republika
Brť 8
člen Eva Vychytilová 15.4.1993 - 15.6.1998
Adresa: p. Otročín , 364 63 Měchov 55 Česká republika
Měchov 55, p. Otročín, PSČ 36463
předseda František Trsek 1.12.1994 - 15.6.1998
Adresa: 48 , 364 55 Krásné Údolí Česká republika
Krásné Údolí 48, okres Karlovy Vary, PSČ 36455
člen Vladimír Veselý 1.12.1994 - 15.6.1998
Adresa: 121 , 364 63 Otročín Česká republika
Otročín 121, okres Karlovy Vary, PSČ 36463
předseda Ing. Jaroslav Špička 15.6.1998 - 10.5.2000
Adresa: Sladovnická 15 , 360 05 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Sladovnická 15, PSČ 36005
člen Ing. Josef Levák 15.6.1998 - 10.5.2000
Adresa: 165 , Útvina Česká republika
Útvina 165, okres Karlovy Vary
člen Ing. Michal Škoda 15.6.1998 - 10.5.2000
Adresa: Pivovarská 560 , Teplá Česká republika
Teplá, Pivovarská 560, okres Karlovy Vary, PSČ 36461
místopředseda Ing. Manfréd Líbal 15.6.1998 - 28.2.2002
Adresa: Italská 6 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Italská 6, PSČ 36001
člen Ing. Jan Ulrych 15.6.1998 - 28.2.2002
Adresa: Družební 1279 , 363 01 Ostrov Česká republika
Ostrov, Družební 1279/3, PSČ 36301
člen Ing. Jiří Hrdlička 15.6.1998 - 28.2.2002
Adresa: Thunovská 15 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Thunovská 15, PSČ 11000
člen František Piškanin 15.6.1998 - 28.2.2002
Adresa: Česká 155 , 360 18 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Česká 155, PSČ 36018
předseda Ing. Josef Levák 10.5.2000 - 28.2.2002
Adresa: 165 , 364 66 Útvina Česká republika
Útvina 165, okres Karlovy Vary, PSČ 36466
člen Ing. Jaroslav Špička 10.5.2000 - 28.2.2002
Adresa: Sladovnická 15 , 360 05 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Sladovnická 15, PSČ 36005
člen Ing. Michal Škoda 10.5.2000 - 28.2.2002
Adresa: Zlatá 1 , 360 05 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Zlatá 1, PSČ 36005
Předseda představenstva Ing. Josef Levák 28.2.2002 - 30.8.2004
Vznik členství 28.2.2002
Vznik funkce 28.2.2002
Zánik funkce 26.9.2003
Adresa: 165 , 364 66 Útvina Česká republika
Útvina 165, okres Karlovy Vary, PSČ 36466
Člen představenstva Ing. Jaroslav Špička 28.2.2002 - 30.8.2004
Vznik členství 28.2.2002
Adresa: Sladovnická 15 , 360 05 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Sladovnická 15, PSČ 36005
Místopředseda představenstva Ing. Manfréd Líbal 28.2.2002 - 4.6.2005
Vznik členství 28.2.2002
Zánik členství 25.3.2005
Vznik funkce 28.2.2002
Zánik funkce 25.3.2005
Adresa: Italská 6 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Italská 6, PSČ 36001
Člen představenstva Ing. Jan Ulrych 28.2.2002 - 4.6.2005
Vznik členství 28.2.2002
Zánik členství 25.3.2005
Adresa: Čapkova 399 , 363 01 Ostrov Česká republika
Ostrov, Čapkova 399, PSČ 36301
Člen představenstva Ing. Jiří Hrdlička 28.2.2002 - 23.1.2008
Vznik členství 28.2.2002
Zánik členství 28.5.2007
Adresa: Thunovská 15 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Thunovská 15, PSČ 11000
Člen představenstva František Piškanin 28.2.2002 - 23.1.2008
Vznik členství 28.2.2002
Zánik členství 28.5.2007
Adresa: Česká 155 , 360 18 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Česká 155, PSČ 36018
Člen představenstva Ing. Josef Levák 30.8.2004 - 23.1.2008
Vznik členství 28.2.2002
Zánik členství 28.5.2007
Adresa: 165 , 364 66 Útvina Česká republika
Útvina 165, okres Karlovy Vary, PSČ 36466
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Špička 30.8.2004 - 23.1.2008
Vznik členství 28.2.2002
Zánik členství 28.5.2007
Vznik funkce 26.9.2003
Zánik funkce 28.5.2007
Adresa: Sladovnická 15 , 360 05 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Sladovnická 15, PSČ 36005
Člen představenstva Ing. Manfred Líbal 4.6.2005 - 23.1.2008
Vznik členství 25.3.2005
Zánik členství 28.5.2007
Adresa: Italská 6 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Italská 6, PSČ 36001
místopředseda představenstva Ing. Karel Buřič 5.9.2005 - 23.1.2008
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 28.5.2007
Vznik funkce 24.6.2005
Zánik funkce 28.5.2007
Adresa: Adamovská 11 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Adamovská 11, PSČ 14000
člen představenstva Ing. Manfréd Líbal 1.12.2008 - 19.1.2012
Vznik členství 14.12.2007
Adresa: Italská 1348 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Italská 1348/6, PSČ 36001
předseda představenstva Ing. Jaroslav Špička 23.1.2008 - 13.11.2012
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 6.11.2012
Vznik funkce 14.12.2007
Zánik funkce 6.11.2012
Adresa: Sladovnická 446 , 360 05 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Sladovnická 446/15, PSČ 36005
místopředseda představenstva Ing. Karel Buřič 23.1.2008 - 13.11.2012
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 6.11.2012
Vznik funkce 14.12.2007
Zánik funkce 6.11.2012
Adresa: Adamovská 1061 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Adamovská 1061/11, PSČ 14000
člen představenstva Ing. Josef Levák 23.1.2008 - 13.11.2012
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 6.11.2012
Adresa: 165 , 364 66 Útvina Česká republika
Útvina 165, okres Karlovy Vary, PSČ 36466
člen představenstva Ing. Michal Škoda 23.1.2008 - 13.11.2012
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 6.11.2012
Adresa: Zlatá 944 , 360 05 Karlovy Vary - Rybáře Česká republika
Karlovy Vary - Rybáře, Zlatá 944/1, PSČ 36005
člen představenstva František Piškanin 23.1.2008 - 13.11.2012
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 6.11.2012
Adresa: Česká 155 , 360 18 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Česká 155, PSČ 36018
člen představenstva Ing. Manfred Líbal 19.1.2012 - 13.11.2012
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 6.11.2012
Adresa: Italská 1384 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Italská 1384/6, PSČ 36001
člen představenstva Ing. Petr Novák 13.11.2012 - 19.9.2013
Vznik členství 6.11.2012
Zánik členství 1.6.2014
Adresa: Chadalíkova 403 , 274 01 Slaný Česká republika
Slaný, Chadalíkova 403, PSČ 27401
předseda představenstva František Piškanin 13.11.2012 - 1.6.2014
Vznik členství 6.11.2012
Zánik členství 1.6.2014
Vznik funkce 6.11.2012
Zánik funkce 1.6.2014
Adresa: Česká 155 , 360 18 Karlovy Vary-Tašovice Česká republika
Karlovy Vary-Tašovice, Česká 155, PSČ 36018
místopředseda představenstva Ing. Michal Škoda 13.11.2012 - 1.6.2014
Vznik členství 6.11.2012
Zánik členství 1.6.2014
Vznik funkce 6.11.2012
Zánik funkce 1.6.2014
Adresa: Zlatá 0 , 360 05 Karlovy Vary - Rybáře Česká republika
Karlovy Vary - Rybáře, Zlatá /1, PSČ 36005
člen představenstva Ing. Petr Novák 19.9.2013 - 1.6.2014
Vznik členství 6.11.2012
Zánik členství 1.6.2014
Adresa: Chadalíkova 403 , 274 01 Slaný Česká republika
Chadalíkova 403, 274 01 Slaný
Člen představenstva Richard Tintěra 16.10.2013 - 1.6.2014
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 1.6.2014
Adresa: Nosačická 489 , 274 01 Slaný Česká republika
Nosačická 489, 274 01 Slaný
Jednatel Richard Tintěra 1.6.2014 - 24.2.2015
Vznik funkce 1.6.2014
Adresa: Nosačická 489 , 274 01 Slaný Česká republika
Nosačická 489, 274 01 Slaný
Jednatel Michal Škoda 1.6.2014 - 13.7.2015
Vznik funkce 1.6.2014
Adresa: Zlatá 944 , 360 05 Karlovy Vary Česká republika
Zlatá 944/1, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary

Dozorčí rada FARMA Otročín s.r.o.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ing. Karel Buřič 28.2.2002 - 4.6.2005
Vznik členství 28.2.2002
Zánik členství 12.9.2003
Vznik funkce 28.2.2002
Zánik funkce 12.9.2003
Adresa: Adamovská 11 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Adamovská 11, PSČ 14000
Člen dozorčí rady MUDr. Josef Cabalka 28.2.2002 - 23.1.2008
Vznik členství 28.2.2002
Zánik členství 28.5.2003
Adresa: Krále Jiřího 12 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Krále Jiřího 12, PSČ 36001
Člen dozorčí rady Ing. Michal Škoda 28.2.2002 - 23.1.2008
Vznik členství 28.2.2002
Zánik členství 28.5.2003
Adresa: Zlatá 1 , 360 05 Karlovy Vary - Rybáře Česká republika
Karlovy Vary - Rybáře, Zlatá 1, PSČ 36005
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Ulrych 4.6.2005 - 23.1.2008
Vznik členství 25.3.2005
Zánik členství 14.12.2007
Vznik funkce 25.3.2005
Zánik funkce 14.12.2007
Adresa: Čapkova 399 , 363 01 Ostrov Česká republika
Ostrov, Čapkova 399, PSČ 36301
předseda dozorčí rady Ing. Jan Ulrych 23.1.2008 - 13.11.2012
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 6.11.2012
Vznik funkce 14.12.2007
Zánik funkce 6.11.2012
Adresa: Čapkova 399 , 363 01 Ostrov Česká republika
Ostrov, Čapkova 399, PSČ 36301
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Špička 23.1.2008 - 13.11.2012
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 6.11.2012
Adresa: Žižkova 910 , 360 17 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Žižkova 910/20, PSČ 36017
člen dozorčí rady MUDr. Josef Cabalka 23.1.2008 - 13.11.2012
Vznik členství 14.12.2007
Zánik členství 6.11.2012
Adresa: Krále Jiřího 1307 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Krále Jiřího 1307/12, PSČ 36001
předseda dozorčí rady Ing. David Piškanin 13.11.2012 - 1.6.2014
Vznik členství 6.11.2012
Zánik členství 1.6.2014
Vznik funkce 6.11.2012
Zánik funkce 1.6.2014
Adresa: Česká 155 , 360 18 Karlovy Vary - Tašovice Česká republika
Karlovy Vary - Tašovice, Česká 155, PSČ 36018
člen dozorčí rady Mgr. Martin Piškanin LL.M. 13.11.2012 - 1.6.2014
Vznik členství 6.11.2012
Zánik členství 1.6.2014
Adresa: Česká 155 , 360 18 Karlovy Vary - Tašovice Česká republika
Karlovy Vary - Tašovice, Česká 155, PSČ 36018
člen dozorčí rady Ing. Karel Buřič 13.11.2012 - 1.6.2014
Vznik členství 6.11.2012
Zánik členství 1.6.2014
Adresa: Adamovská , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Adamovská, PSČ 14000

Sbírka Listin FARMA Otročín s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 34186/SL 68 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2015 20.7.2015 22.7.2015 20
C 34186/SL 67 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2014 19.12.2014 30.12.2014 22
B 2388/SL 65 posudek znalce č. 116/6/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2014 9.5.2014 16.5.2014 40
B 2388/SL 64 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2014 9.5.2014 16.5.2014 22
B 2388/SL 63 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2013 19.3.2014 24.3.2014 8
B 2388/SL 62 ostatní plná moc Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2014 19.3.2014 24.3.2014 4
B 2388/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 16.10.2013 6.12.2013 9.12.2013 7
B 2388/SL 60 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu NZ 473/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2013 4.10.2013 18.10.2013 26
B 2388/SL 59 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2013 4.9.2013 5.9.2013 20
B 17707/SL 58 notářský zápis NZ 425/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.2013 14.5.2013 22.5.2013 49
B 17707/SL 57 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 6.11.2012 8.11.2012 20.11.2012 1
B 17707/SL 56 notářský zápis NZ 111/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.11.2012 8.11.2012 20.11.2012 12
B 17707/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2011 10.10.2012 17.10.2012 19
B 979/SL 54 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 30.9.2011 10.11.2011 24.11.2011 13
B 979/SL 53 notářský zápis Nz 291/2011 - rozhodnutí MVH Krajský soud v Plzni 4.11.2011 10.11.2011 24.11.2011 14
B 979/SL 52 notářský zápis Nz 259/2011 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 30.9.2011 10.11.2011 24.11.2011 7
B 17707/SL 54 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2011 10.11.2011 24.11.2011 13
B 17707/SL 53 notářský zápis Nz 291/2011 - rozhodnutí MVH Krajský soud v Ústí nad Labem 4.11.2011 10.11.2011 24.11.2011 14
B 17707/SL 52 notářský zápis Nz 259/2011 - rozh. MVH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2011 10.11.2011 24.11.2011 7
B 979/SL 49 výroční zpráva 2008 + zpráva o vztazích Krajský soud v Plzni 30.3.2009 21.6.2010 21.6.2010 31
B 979/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 10.6.2009 21.6.2010 21.6.2010 19
B 17707/SL 49 výroční zpráva 2008 + zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2009 21.6.2010 21.6.2010 31
B 17707/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2009 21.6.2010 21.6.2010 19
B 979/SL 47 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 8.12.2009 11.12.2009 4.1.2010 14
B 17707/SL 47 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Ústí nad Labem 8.12.2009 11.12.2009 4.1.2010 14
B 979/SL 46 notářský zápis Nz 374/2009 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 13.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 11
B 17707/SL 46 notářský zápis Nz 374/2009 - rozh. MVH Krajský soud v Ústí nad Labem 13.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 11
B 979/SL 45 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 17.8.2009 4.9.2009 12
B 979/SL 44 notářský zápis Nz 13/2009 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 16.1.2009 17.8.2009 4.9.2009 13
B 17707/SL 45 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.8.2009 4.9.2009 12
B 17707/SL 44 notářský zápis Nz 13/2009 - rozh. MVH Krajský soud v Ústí nad Labem 16.1.2009 17.8.2009 4.9.2009 13
B 979/SL 43 zpráva auditora 2007 - ověření výroční zprávy Krajský soud v Plzni 8.7.2008 20.11.2008 20.11.2008 3
B 979/SL 42 zpráva auditora 2007 - ověření účetní závěrky Krajský soud v Plzni 12.6.2008 20.11.2008 20.11.2008 3
B 979/SL 41 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2007 Krajský soud v Plzni 30.3.2008 20.11.2008 20.11.2008 2
B 979/SL 40 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 8.7.2008 20.11.2008 20.11.2008 5
B 979/SL 39 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Plzni 6.6.2008 20.11.2008 20.11.2008 11
B 979/SL 38 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 6.6.2008 20.11.2008 20.11.2008 2
B 979/SL 37 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Plzni 6.6.2008 20.11.2008 20.11.2008 3
B 17707/SL 43 zpráva auditora 2007 - ověření výroční zprávy Krajský soud v Ústí nad Labem 8.7.2008 20.11.2008 20.11.2008 3
B 17707/SL 42 zpráva auditora 2007 - ověření účetní závěrky Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2008 20.11.2008 20.11.2008 3
B 17707/SL 41 zpráva o vztazích - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2008 20.11.2008 20.11.2008 2
B 17707/SL 40 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.7.2008 20.11.2008 20.11.2008 5
B 17707/SL 39 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2008 20.11.2008 20.11.2008 11
B 17707/SL 38 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2008 20.11.2008 20.11.2008 2
B 17707/SL 37 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2008 20.11.2008 20.11.2008 3
B 979/SL 36 podpisové vzory - 6x Krajský soud v Plzni 31.12.2007 23.1.2008 25.1.2008 8
B 17707/SL 36 podpisové vzory - 6x Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2007 23.1.2008 25.1.2008 8
B 17707/SL 35 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2007 23.1.2008 25.1.2008 2
B 17707/SL 34 rozhod. o statut. orgánu -zápis o MVH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2007 23.1.2008 25.1.2008 8
B 17707/SL 33 zpráva auditora - ověření zpr. o vzt. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2007 3.7.2007 4.7.2007 1
B 17707/SL 32 zpráva auditora - ověření výroční zpr. ´06 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2007 3.7.2007 4.7.2007 1
B 17707/SL 31 zpráva o vztazích - ´06 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2007 3.7.2007 4.7.2007 2
B 17707/SL 30 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2007 3.7.2007 4.7.2007 2
B 17707/SL 29 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2007 4.7.2007 5
B 17707/SL 28 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2007 3.7.2007 4.7.2007 9
B 17707/SL 27 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2007 3.7.2007 4.7.2007 6
B 979/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 19.6.2006 31.7.2006 31.7.2006 21
B 17707/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2006 2.3.2006 3.3.2006 5
B 17707/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.9.2005 29.9.2005 12
B 17707/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 29.8.2005 5.9.2005 2
B 17707/SL 22 ostatní - protokol o průběhu VH Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 29.8.2005 5.9.2005 2
B 17707/SL 21 notářský zápis NZ 112/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 29.8.2005 5.9.2005 3
B 17707/SL 20 účetní závěrka 2004, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2005 19.8.2005 1.9.2005 10
B 17707/SL 19 podpisové vzory - členů představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2005 2.5.2005 12.5.2005 2
B 17707/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisů Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2005 2.5.2005 12.5.2005 3
B 979/SL 17 účetní závěrka 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 14.5.2004 8.10.2004 18.10.2004 16
B 17707/SL 17 účetní závěrka 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2004 8.10.2004 18.10.2004 16
B 979/SL 16 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased.představ.+DR Krajský soud v Plzni 26.9.2003 15.12.2003 26.8.2004 2
B 17707/SL 16 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased.představ.+DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.9.2003 15.12.2003 26.8.2004 2
B 979/SL 15 účetní závěrka 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 11.4.2003 25.7.2003 30.7.2003 15
B 17707/SL 15 účetní závěrka 2002, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2003 25.7.2003 30.7.2003 15
B 979/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 12.6.2003 21.7.2003 11
B 979/SL 13 notářský zápis -NZ 513/2002 rozh.VH Krajský soud v Plzni 14.12.2002 12.6.2003 21.7.2003 3
B 17707/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2003 21.7.2003 11
B 17707/SL 13 notářský zápis -NZ 513/2002 rozh.VH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2002 12.6.2003 21.7.2003 3
B 979/SL 12 účetní závěrka 2001, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 16.3.2002 11.7.2002 24.7.2002 15
B 17707/SL 12 účetní závěrka 2001, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2002 11.7.2002 24.7.2002 15
B 979/SL 9 notářský zápis -NZ 188/2001 rozh.+stanovy a.s Krajský soud v Plzni 24.8.2001 19.9.2001 15.4.2002 28
B 979/SL 8 notářský zápis, účetní závěrka, změna právní formy, fúze -NZ 187/2001 osv.schůze,2001 Krajský soud v Plzni 24.8.2001 19.9.2001 15.4.2002 10
B 979/SL 7 podpisové vzory členů představenstva a.s. Krajský soud v Plzni 13.7.2001 11.12.2001 15.4.2002 6
B 979/SL 6 rozhod. o statut. orgánu, změna právní formy, fúze -zápis ze schůze Krajský soud v Plzni 13.7.2001 19.9.2001 15.4.2002 2
B 979/SL 5 posudek znalce 69/2002a-2002, 2077/2001 Krajský soud v Plzni 31.5.2001 19.9.2001 15.4.2002 12
B 979/SL 4 účetní závěrka k 31.5.01, jen rozvaha+zpr.aud Krajský soud v Plzni 31.5.2001 19.9.2001 15.4.2002 6
B 17707/SL 9 notářský zápis -NZ 188/2001 rozh.+stanovy a.s Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2001 19.9.2001 15.4.2002 28
B 17707/SL 8 notářský zápis, účetní závěrka, změna právní formy, fúze -NZ 187/2001 osv.schůze,2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2001 19.9.2001 15.4.2002 10
B 17707/SL 7 podpisové vzory členů představenstva a.s. Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2001 11.12.2001 15.4.2002 6
B 17707/SL 6 rozhod. o statut. orgánu, změna právní formy, fúze -zápis ze schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2001 19.9.2001 15.4.2002 2
B 17707/SL 5 posudek znalce 69/2002a-2002, 2077/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2001 19.9.2001 15.4.2002 12
B 17707/SL 4 účetní závěrka k 31.5.01, jen rozvaha+zpr.aud Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2001 19.9.2001 15.4.2002 6
B 979/SL 2 účetní závěrka 1996, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 12.5.1997 1.12.1997 1.12.1997 13
B 17707/SL 2 účetní závěrka 1996, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.1997 1.12.1997 1.12.1997 13
B 979/SL 35 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased.představ. Krajský soud v Plzni 14.12.2007 23.1.2008 2
B 979/SL 34 rozhod. o statut. orgánu -zápis o MVH Krajský soud v Plzni 14.12.2007 23.1.2008 8
B 979/SL 33 zpráva auditora - ověření zpr. o vzt. Krajský soud v Plzni 22.6.2007 3.7.2007 1
B 979/SL 32 zpráva auditora - ověření výroční zpr. ´06 Krajský soud v Plzni 22.6.2007 3.7.2007 1
B 979/SL 31 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - ´06 Krajský soud v Plzni 30.3.2007 3.7.2007 2
B 979/SL 30 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 23.5.2007 3.7.2007 2
B 979/SL 3 stanovy společnosti -zápis z čl. schůze-NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0
B 979/SL 29 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 3.7.2007 5
B 979/SL 28 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Plzni 23.5.2007 3.7.2007 9
B 979/SL 27 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Plzni 23.5.2007 3.7.2007 6
B 979/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Krajský soud v Plzni 1.3.2006 2.3.2006 5
B 979/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 19.9.2005 12
B 979/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 24.6.2005 29.8.2005 2
B 979/SL 21 notářský zápis NZ 112/2005 Krajský soud v Plzni 24.6.2005 29.8.2005 3
B 979/SL 20 účetní závěrka 2004, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 17.6.2005 19.8.2005 10
B 979/SL 19 podpisové vzory - členů představ. Krajský soud v Plzni 21.4.2005 2.5.2005 2
B 979/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisů Krajský soud v Plzni 25.3.2005 2.5.2005 3
B 979/SL 11 změna právní formy, fúze -spol.vznikla z DRXXIV 1310 Krajský soud v Plzni 0
B 979/SL 10 změna právní formy, fúze -dále vedeno pod B 979 Krajský soud v Plzni 0
B 979/SL 1 zakladatelské dokumenty - NEDOLOŽENY Krajský soud v Plzni 0
B 17707/SL 3 stanovy společnosti -zápis z čl. schůze-NEDOLOŽENO Krajský soud v Ústí nad Labem 0
B 17707/SL 11 změna právní formy, fúze -spol.vznikla z DRXXIV 1310 Krajský soud v Ústí nad Labem 0
B 17707/SL 10 změna právní formy, fúze -dále vedeno pod B 979 Krajský soud v Ústí nad Labem 0
B 17707/SL 1 zakladatelské dokumenty - NEDOLOŽENY Krajský soud v Ústí nad Labem 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FARMA Otročín s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 00116262
Jméno FARMA Otročín s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Městský úřad Kadaň
Vznik první živnosti: 25.2.1993
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 5

Sídlo FARMA Otročín s.r.o.

Živnosti a provozovny FARMA Otročín s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 2, Otročín 364 01
Identifikační číslo provozovny 1010193031
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 25.2.1993

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Otročín 364 01
Identifikační číslo provozovny 1000399605
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.1993

Živnost č. 3 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Otročín 364 01
Identifikační číslo provozovny 1000399605
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.3.1993

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Otročín 364 01
Identifikační číslo provozovny 1000399605
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.1994

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.7.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 140, Otročín 364 01
Identifikační číslo provozovny 1000399605
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2001

Živnost č. 6 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.2.1993
Zánik oprávnění 22.6.2001

Živnost č. 11 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 27.6.2007

Živnost č. 12 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 27.6.2007

Živnost č. 13 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.1993
Zánik oprávnění 5.2.2001

Živnost č. 15 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.1993
Zánik oprávnění 8.10.1996

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1993
Zánik oprávnění 23.12.1996

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1993
Zánik oprávnění 2.7.2001

Živnost č. 19 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán FARMA Otročín s.r.o.

Člen statutárního orgánu Ing. Petr Novák
Člen statutárního orgánu Ing. Richard Tintěra
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Škoda
Člen statutárního orgánu František Piškanin

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FARMA Otročín s.r.o.

IČO: 00116262
Firma: FARMA Otročín s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Chomutov
Základní územní jednotka: Klášterec nad Ohří
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1979

Sídlo FARMA Otročín s.r.o.

Sídlo: Pražská 673, Klášterec nad Ohří 431 51

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Sladkovodní akvakultura
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Výroba elektřiny
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod, kromě motorových vozidel
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Silniční nákladní doprava
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje FARMA Otročín s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 00116262
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00116262
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno FARMA Otročín s.r.o.
Sídlo Pražská 673 MIŘETICE U KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ 431 51 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Ústecký kraj
Územní pracoviště v Kadani, Mírové náměstí 86, KADAŇ, tel.: 474 319 311
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
112423331/0300 9.7.2013
1003061399/5500 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00116262
Jméno firmy FARMA Otročín s.r.o.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka w9scmxd
tracking image