Firma Farma Oselce a.s. IČO 49787772


Farma Oselce a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Farma Oselce a.s. (49787772) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 128, Oselce 335 46. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 2. 1994 a je stále aktivní. Farma Oselce a.s. má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Farma Oselce a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Farma Oselce a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Farma Oselce a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Farma Oselce a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Farma Oselce a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 1782
IČO (identifikační číslo osoby) 49787772
Jméno Farma Oselce a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 21.2.1994
valná hromada dne 20.6.2014 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek a tímto způsobem: a) Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má v majetku úhrnem 2 631 kusů vlastních akcií, a to akcií s číselným označením 009190-009209, 009252-009338, 009354-009439 a 009440-011877, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Účelem snížení základního kapitálu je zhojení tohoto stavu, kdy společnost má ve svém majetku vlastní akcie, jejichž dlouhodobá držba dle právních předpisů není možná, a vzhledem k této skutečnosti musí o jmenovitou hodnotu těchto vlastních akcií snížit základní kapitál. b) Rozsah snížení základního kapitálu : základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 23 577 000 Kč na 20 946 000 Kč, tedy o 2 631 000 Kč. Počet kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč se snižuje ze stávajícího počtu 23 577 kusů na 20 946 kusů po snížení základního kapitálu, tedy o 2 631 kusů. Celkový počet hlasů ve společnosti se snižuje z dosavadních 23 577 hlasů na 20 946 hlasů, tedy o 2 631 hlasů. c) Způsob provedení snížení základního kapitálu: společnost použije ke snížení základního kapitálu výhradně vlastní kmenové akcie, a to tak, že do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí všech 2 631 kusů vlastn ích kmenových akcií na jméno, s číselným označením 009190-009209, 009252-009338, 009354-009439 a 009440-011877, vydaných jako listinné cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, které má ve svém majetku a o jejich celkovou jmenovitou hodnotu byl sn ížen základní kapitál. d) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: o částku 2 631 000 Kč, představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných vlastních akcií společnosti, bude snížen základní kapitál společnosti, a to tak, že částka odpovídají cí snížení základního kapitálu, tj. částka 2 631 000 Kč bude v účetnictví společnosti proúčtována na účtech 411 (základní kapitál), 252 (úbytek cenných papírů), 419 (změny základního kapitálu) a 413 (rozdíl pořizovací ceny vlastních akcií a jejich jmenovi té hodnoty). e) Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich zničení: společnost Farma Oselce a.s. je povinna předložit akcie do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5.8.2014 - 21.1.2015
Počet členů statutárního orgánu: 1 16.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.7.2014
Počet členů správní rady: 3 16.7.2014 - 21.1.2015
Zemědělské výrobní družstvo Oselce změnilo na základě rozhodnutí ze dne 31. května 2013 ve formě notářského zápisu NZ 178/2013 N 176/2013 svoji právní formu na akciovou společnost Farma Oselce a.s. 12.3.2014
Zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 18.10.2013: Mimořádná valná hromada společnosti Farma Oselce a.s. se sídlem č.p. 128, 335 46 Oselce, IČ: 49787772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1782 (dále „Společnost“) rozhodla o zvýšení základního kapitá lu Společnosti nepeněžitým vkladem. 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 11 700 000 Kč, slovy: jedenáct milionů sedm set tisíc korun českých, ze současné výše 11 877 000 Kč, slovy: jedenáct milionů osm set sedmdesát sedm tisíc korun českých, na novou výši 23 577 000 Kč, slovy : dvacet tři miliony pět set sedmdesát sedm tisíc korun českých. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, pana Čestmíra Motejzíka, bytem 17.listopadu 673, 332 0 3 Šťáhlavy, dat. nar. 5.10.1984. (dále „Čestmír Motejzík“). 2. Společnost vydá při zvýšení základního kapitálu 11 700 kusů nových akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč. Všechny akcie budou kmenové, ve formě na jméno a v listinné podobě. Akcie budou mít omezenou převoditelnost dle stanov společnosti. 3. V důsledku zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem nepřísluší dosavadním akcionářům Společnosti přednostní právo na upsání nových akcií. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, panem Čestmírem Motejzíkem, který upíš e nepeněžitým vkladem ve výši 11 700 000 Kč 11 700 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč. 4. Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce pana Čestmíra Motejzíka v hodnotě ve výši 15.700.000 Kč, která byla stanovena, jako výše jeho ocenění, znalcem jmenovaným za tím účele m soudem, Ing. Lubošem Hoškem, bytem 5. května 662, PSČ 336 01 Blovice s tím, že nepeněžitý vklad pana Čestmíra Motejzíka tvoří tyto nemovitosti: I. Nemovitosti, pozemky a budovy, v katastrálním území Oselce, zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň - jih, na listu vlastnictví číslo 633: A) pozemky Parcela parcelní číslo....................Výměra (m2)....................Druh pozemku St. 2/1....................................1255....................Zastavěná plocha a nádvoří St. 158.....................................960....................Zastavěná plocha a nádvoří St. 159.....................................132....................Zastavěná plocha a nádvoří St. 161...................................1237....................Zastavěná plocha a nádvoří St. 162.......................................15....................Zastavěná plocha a nádvoří St. 164.....................................686....................Zastavěná plocha a nádvoří St. 168.......................................14....................Zastavěná plocha a nádvoří St. 169.......................................78....................Zastavěná plocha a nádvoří St. 172.....................................838....................Zastavěná plocha a nádvoří St. 177.......................................67....................Zastavěná plocha a nádvoří St. 178.....................................441....................Zastavěná plocha a nádvoří St. 193...................................1620....................Zastavěná plocha a nádvoří 269/8......................................7625...................Ostatní plocha B) budovy Typ stavby,....................Způsob....................Na parcele č. budovy využití Bez čp/če.....................Zem. stav .....................St. 2/1 Bez čp/če.....................Zem. stav .....................St. 158 Bez čp/če.....................Zem. stav......................St. 159 Bez čp/če.....................Obč. vyb..............St. 160, LV:10002 Bez čp/če.....................Zem. stav......................St. 161 Bez čp/če.....................Zem. stav......................St. 162 Bez čp/če....................Zem. stav.......................St. 164 Bez čp/če....................Obč. vyb.........................St. 168 Bez čp/če..................Jiná stavba ......................St. 169 Bez čp/če....................Zem. stav........................St. 172 Bez čp/če....................Obč. vyb................St. 173, LV:10002 Bez čp/če....................Obč. vyb...............St. 176/3, LV:10002 ....................................................................St. 176/4, LV:541 Bez čp/če.....................Jiná st............................St. 177 Bez čp/če....................Obč. vyb.........................St. 178 Bez čp/če....................Zem. stav..................St. 182, LV: 47 Bez čp/če....................Zem. stav........................St. 193 Bez čp/če....................Obč. vyb.................St. 233, LV:10002 včetně příslušenství těchto staveb a to: silážního žlabu, zpevněné plochy, požární nádrže, podzemní nádrže PHM, hnojiště a jímky OMD a oplocení. II. Nemovitosti, budovy v katastrálním území Životice u Kasejovic, zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň - jih, na listu vlastnictví číslo 127: Typ stavby,....................Způsob....................Na parcele č. budovy využití Bez čp/če.....................Zem. stav..............St. 55/1, LV:129 ................................................................St. 55/2, LV: 10002 Bez čp/če.....................Zem. stav...............St. 56, LV: 130 Bez čp/če.....................Zem. stav................St. 57/1, LV:61 .....................................................................St. 57/2, LV:48 .....................................................................St. 57/3, LV:26 Bez čp/če.......................Jiná st...................St. 58, LV:10002 Bez čp/če.....................Zem. stav................St. 62/1, LV:112 .....................................................................St. 62/2, LV:134 Bez čp/če......................Zem. stav................St. 63/3, LV:129 Bez čp/če.........................Garáž...................St. 64, LV:10002 včetně příslušenství těchto staveb a to: a to tří silážních žlabů, dvou zpevněných ploch a dvou vodojemů. III. Nemovitosti, budovy v katastrálním území Kladrubce, zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň - jih, na listu vlastnictví číslo 213: Typ stavby,....................Způsob....................Na parcele č. budovy využití Bez čp/če....................Jiná stavba................St. 73, LV:38 Bez čp/če......................Obč. vyb..................St. 74, LV:38 IV. Nemovitost, budovu v katastrálním území Podhůří u Nepomuka, zapsanou u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň - jih, na listu vlastnictví číslo 89: Typ stavby,....................Způsob....................Na parcele č. budovy využití Bez čp/če.....................Zem. stav.................St. 44, LV:42 V. Nemovitosti, budovy v katastrálním území Nová Ves u Horažďovic, zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň - jih, na listu vlastnictví číslo 612: Typ stavby,....................Způsob....................Na parcele č. budovy využití Bez čp/če.....................Zem. stav................St. 36, LV:567 Bez čp/če.....................Zem. stav................St. 48, LV:1 Bez čp/če.....................Zem. stav................St. 49/1, LV:60000 .....................................................................St. 49/2, LV:1 včetně příslušenství těchto staveb a to: močůvkové jímky a vodojemu. VI. Nemovitosti, budovy v katastrálním území Kotouň, zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň - jih, na listu vlastnictví číslo 559: Typ stavby,....................Způsob....................Na parcele č. budovy využití Bez čp/če......................Zem. stav.....................St. 163 Bez čp/če......................Zem. stav.....................St. 165 Bez čp/če.......................Obč. vyb ......................St. 170 včetně příslušenství těchto staveb a to: silážního žlabu a zpevněné plochy. (dále „nepeněžitý vklad“) Hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 15 700 000 Kč bude použita ke zvýšení základního kapitálu Společnosti o 11 700 000 Kč; rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou znalcem na částku 15 700 000 Kč a jmenovitou hodnotou 11 700 kusů kmenových akci í na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč, které budou vydány jako protiplnění za nepeněžitý vklad upisovateli panu Čestmíru Motejzíkovi v hodnotě 11 700 000 Kč, tedy částka 4 000 000 Kč, není emisním ážiem, společnost je povin na tento rozdíl, tedy částku ve výši 4 000 000 Kč, vyplatit upisovateli, panu Čestmíru Motejzíkovi. 5. Předem určený zájemce, pan Čestmír Motejzík, může upsat nové akcie ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci, panu Čestmíru Motejzíkovi, písemně nejpozději do 3 dnů a spolu s tímto oznámením mu představenstvo zašle nebo předá návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Místem upsání akcií je sídlo Společnosti, vždy každý pracov ní den od 08.00 hod. do 14.00 hod. 6. Nepeněžitý vklad bude splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pan Čestmír Motejzík předá nepeněžitý vklad do 10 dnů od upsání akcií podle předchozího odstavce v sídle společnosti Farma Oselce a.s.; o př edání bude sepsán písemný protokol. Současně s předáním nepeněžitého vkladu předá pan Čestmír Motejzík Společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Předáním tohoto prohlášení ze strany vkladatele spolu s předáním nemovitostí je n epeněžitý vklad ve formě nemovitostí splacen. 1.11.2013 - 26.11.2013

Aktuální kontaktní údaje Farma Oselce a.s.

Kapitál Farma Oselce a.s.

zakladni jmění 20 946 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.1.2015
zakladni jmění 23 577 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.11.2013 - 21.1.2015
zakladni jmění 11 877 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.7.2013 - 26.11.2013
zakladni jmění 1 780 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.6.2008 - 22.7.2013
zakladni jmění 70 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.2.1994 - 27.6.2008

Akcie Farma Oselce a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 20 946 21.1.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 23 577 26.11.2013 - 21.1.2015
Akcie na jméno 1 000 Kč 11 877 22.7.2013 - 26.11.2013

Sídlo Farma Oselce a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 128 , Oselce 335 46 22.7.2013
Adresa 335 46 Oselce Česká republika
21.2.1994 - 22.7.2013

Předmět podnikání Farma Oselce a.s.

Platnost údajů od - do
opravy silničních vozidel 16.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.8.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 26.8.2009
rostlinná výroba 27.6.2008
živočišná výroba 27.6.2008
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 27.6.2008 - 26.8.2009
velkoobchod 27.6.2008 - 26.8.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 27.6.2008 - 26.8.2009
opravy pracovních strojů 27.6.2008 - 26.8.2009
zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků na účely zpracování a dalšího prodeje 21.2.1994
zemní výkopové práce 21.2.1994 - 27.6.2008
výroba a opravy zemědělských strojů 21.2.1994 - 27.6.2008
pořez kulatiny 21.2.1994 - 27.6.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné 21.2.1994 - 27.6.2008

vedení firmy Farma Oselce a.s.

Statutární orgán Farma Oselce a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech statutární ředitel. 16.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat navenek za představenstvo jménem společnosti jsou oprávněni: a) společně předseda a místopředseda představenstva, nebo b) předseda nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva, n ebo c) samostatně kterýkoliv člen představenstva, kterého k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu představenstvo písemně pověří. 22.7.2013 - 16.7.2014
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. 27.6.2008 - 22.7.2013
Způsob jednání: a) Zastupování - navenek jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda. b) Podepisování - k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda s uvedením své funkce. Je-li však pro právní úkon předepsaná písemná forma, je zapotřebí podpisu alespoň dvou členů. 7.12.1998 - 27.6.2008
Způsob jednání: a) zastupování: Navenek jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda, b) podepisování: K napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda s uvedením své funkce. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je zapotřebí podpisu předsedy a místopředsedy. 21.2.1994 - 7.12.1998
Statutární ředitel Ing. Milan Beránek 12.9.2019
Vznik funkce 1.7.2019
Adresa: Na Záhumenici 377 , Švihov 340 12
místopředseda Alena Němejcová 21.2.1994 - 7.12.1998
Adresa: 12 , Životice 335 44
předseda František Šiška 21.2.1994 - 27.6.2008
Zánik členství 7.6.2001
Zánik funkce 7.6.2001
Adresa: 115 , Oselce 335 46
místopředseda představenstva Karel Bouše 7.12.1998 - 27.6.2008
Zánik členství 7.6.2001
Zánik funkce 7.6.2001
Adresa: část Kladrubce 20 , Kasejovice Česká republika
člen představenstva Miroslav Červený 7.12.1998 - 27.6.2008
Zánik členství 7.6.2001
Adresa: 56 , Oselce 335 46
člen představenstva Jiří Dubec 7.12.1998 - 27.6.2008
Zánik členství 7.6.2001
Adresa: 19 , Životice 335 44
člen představenstva Zdeněk Ráž 7.12.1998 - 27.6.2008
Zánik členství 7.6.2001
Adresa: 19 , Životice 335 44
člen představenstva Miroslav Motejzík 7.12.1998 - 27.6.2008
Zánik členství 7.6.2001
Adresa: 12 , Oselce 335 01
člen představenstva František Šíma 7.12.1998 - 27.6.2008
Zánik členství 7.6.2001
Adresa: 25 , Životice 335 44
místopředseda představenstva Karel Bouše 27.6.2008 - 26.8.2009
Vznik členství 4.4.2008
Vznik funkce 15.4.2008
Zánik funkce 2.5.2009
Adresa: 20 , Kasejovice 335 44
člen představenstva Michal Jílek 27.6.2008 - 26.8.2009
Vznik členství 4.4.2008
Zánik členství 22.1.2009
Adresa: 49 , Chanovice 341 01
předseda představenstva Ing. Zdeněk Zachata 11.8.2008 - 26.8.2009
Vznik členství 15.7.2008
Zánik členství 2.5.2009
Vznik funkce 24.7.2008
Zánik funkce 2.5.2009
Adresa: Jana Jakuba Ryby 419 , Nepomuk 335 01
člen představenstva Václav Bouše 27.6.2008 - 16.2.2013
Vznik členství 4.4.2008
Zánik členství 14.12.2012
Adresa: Jáchymovská 434/108 , Karlovy Vary 360 04
člen představenstva František Šíma 27.6.2008 - 16.2.2013
Vznik členství 4.4.2008
Zánik členství 14.12.2012
Adresa: 25 , Životice 335 44
předseda představenstva Karel Bouše 26.8.2009 - 16.2.2013
Vznik členství 4.4.2008
Zánik členství 14.12.2012
Vznik funkce 27.7.2009
Zánik funkce 14.12.2012
Adresa: 20 , Kasejovice 335 44
místopředseda představenstva Jaroslava Klímová 26.8.2009 - 16.2.2013
Vznik členství 22.1.2009
Zánik členství 14.12.2012
Vznik funkce 27.7.2009
Zánik funkce 14.12.2012
Adresa: 114 , Oselce 335 46
člen představenstva Pavel Bouše 26.8.2009 - 16.2.2013
Vznik členství 9.7.2009
Zánik členství 14.12.2012
Adresa: 114 , Oselce 335 46
předseda Karel Bouše 16.2.2013 - 22.7.2013
Vznik členství 14.12.2012
Zánik členství 22.7.2013
Vznik funkce 14.12.2012
Zánik funkce 22.7.2013
Adresa: 20 , Kasejovice 335 44
místopředseda Jaroslava Klímová 16.2.2013 - 22.7.2013
Vznik členství 14.12.2012
Zánik členství 22.7.2013
Vznik funkce 14.12.2012
Zánik funkce 22.7.2013
Adresa: 114 , Oselce 335 46
člen Pavel Bouše 16.2.2013 - 22.7.2013
Vznik členství 14.12.2012
Zánik členství 22.7.2013
Zánik funkce 22.7.2013
Adresa: 114 , Oselce 335 46
člen Zdeněk Dovín 16.2.2013 - 22.7.2013
Vznik členství 14.12.2012
Zánik členství 22.7.2013
Zánik funkce 22.7.2013
Adresa: 57 , Chlumy 335 01
člen Václav Houlík 16.2.2013 - 22.7.2013
Vznik členství 14.12.2012
Zánik členství 22.7.2013
Zánik funkce 22.7.2013
Adresa: 115 , Oselce 335 46
člen představenstva Pavel Bouše 22.7.2013 - 1.11.2013
Vznik členství 22.7.2013
Zánik členství 18.10.2013
Adresa: 114 , Oselce 335 46
člen představenstva Václav Houlík 22.7.2013 - 1.11.2013
Vznik členství 22.7.2013
Zánik členství 18.10.2013
Adresa: 115 , Oselce 335 46
předseda představenstva Karel Bouše 22.7.2013 - 28.3.2014
Vznik členství 22.7.2013
Zánik členství 31.1.2014
Vznik funkce 22.7.2013
Zánik funkce 31.1.2014
Adresa: 20 , Kasejovice 335 44
místopředseda představenstva Jaroslava Klímová 22.7.2013 - 16.7.2014
Vznik členství 22.7.2013
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 22.7.2013
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: 114 , Oselce 335 46
člen představenstva Zdeněk Dovín 22.7.2013 - 16.7.2014
Vznik členství 22.7.2013
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: 57 , Chlumy 335 01
člen představenstva Čestmír Motejzík 1.11.2013 - 16.7.2014
Vznik členství 18.10.2013
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: 17. listopadu 673 , Šťáhlavy 332 03
člen představenstva Josef Pinkas 1.11.2013 - 16.7.2014
Vznik členství 18.10.2013
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: 102 , Žihobce 342 01
předseda představenstva Ing. Milan Beránek 28.3.2014 - 16.7.2014
Vznik členství 1.2.2014
Zánik členství 20.6.2014
Vznik funkce 3.2.2014
Zánik funkce 20.6.2014
Adresa: Na Záhumenici 377 , Švihov 340 12
statutární ředitel Milan Beránek 16.7.2014 - 12.9.2019
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 1.7.2019
Adresa: Na Záhumenici 377 , Švihov 340 12

Dozorčí rada Farma Oselce a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Pavel Majer 22.7.2013 - 16.7.2014
Vznik členství 22.7.2013
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 22.7.2013
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: 13 , Oselce 335 01
člen dozorčí rady Miroslav Červený 22.7.2013 - 16.7.2014
Vznik členství 22.7.2013
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: 56 , Oselce 335 46
člen dozorčí rady Josef Skala 22.7.2013 - 16.7.2014
Vznik členství 22.7.2013
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: 24 , Oselce 335 46

Sbírka Listin Farma Oselce a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1782/SL 58 zpráva o vztazích Krajský soud v Plzni 3.7.2015 14.7.2015 2
B 1782/SL 57 zpráva auditora 2014 Krajský soud v Plzni 23.2.2015 3.7.2015 14.7.2015 2
B 1782/SL 56 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Plzni 19.3.2015 3.7.2015 14.7.2015 7
B 1782/SL 55 účetní závěrka [2014] návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Plzni 3.7.2015 14.7.2015 1
B 1782/SL 54 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Plzni 20.3.2015 3.7.2015 14.7.2015 9
B 1782/SL 53 účetní závěrka [2014] výkaz zisku Krajský soud v Plzni 20.3.2015 3.7.2015 14.7.2015 2
B 1782/SL 52 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Plzni 20.3.2015 3.7.2015 14.7.2015 4
B 1782/SL 51 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 21.1.2015 30.1.2015 4.3.2015 21
B 1782/SL 50 notářský zápis Nz 375/2014 - usnesení, stanovy Krajský soud v Plzni 20.6.2014 5.8.2014 27.8.2014 26
B 1782/SL 49 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 9.7.2014 30.7.2014 21
B 1782/SL 48 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání SR Krajský soud v Plzni 1.7.2014 9.7.2014 30.7.2014 2
B 1782/SL 47 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 20.6.2014 9.7.2014 30.7.2014 8
B 1782/SL 46 notářský zápis Nz 375/2014-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 20.6.2014 9.7.2014 30.7.2014 26
B 1782/SL 45 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Plzni 21.3.2014 9.7.2014 30.7.2014 4
B 1782/SL 44 účetní závěrka [2013]  VZZ Krajský soud v Plzni 21.3.2014 9.7.2014 30.7.2014 2
B 1782/SL 43 účetní závěrka [2013]  rozvaha Krajský soud v Plzni 21.3.2014 9.7.2014 30.7.2014 4
B 1782/SL 42 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Plzni 3.2.2014 26.2.2014 28.3.2014 2
B 1782/SL 41 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Plzni 24.1.2014 26.2.2014 28.3.2014 2
B 1782/SL 39 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 24.5.2013 27.11.2013 27.11.2013 14
B 1782/SL 40 posudek znalce č. 1981-175/2013 Krajský soud v Plzni 22.8.2013 18.11.2013 26.11.2013 90
B 1782/SL 38 notářský zápis Nz 317/2013-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 18.10.2013 29.10.2013 1.11.2013 28
B 1782/SL 37 notářský zápis Nz 178/2013 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 31.5.2013 5.6.2013 22.7.2013 76
B 1782/SL 35 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 24.5.2013 5.6.2013 22.7.2013 1
B 1782/SL 34 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Plzni 24.5.2013 5.6.2013 22.7.2013 1
Dr 1600/SL 33 účetní závěrka [2012]  - příloha Krajský soud v Plzni 25.3.2013 31.5.2013 3.6.2013 4
Dr 1600/SL 32 účetní závěrka [2012]  - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 22.3.2013 31.5.2013 3.6.2013 3
Dr 1600/SL 31 účetní závěrka [2012]  - rozvaha Krajský soud v Plzni 22.3.2013 31.5.2013 3.6.2013 5
Dr 1600/SL 30 změna právní formy, fúze - projekt změny právní formy Krajský soud v Plzni 17.4.2013 18.4.2013 18.4.2013 20
Dr 1600/SL 29 notářský zápis Nz 413/2012 - Stanovy Krajský soud v Plzni 14.12.2012 7.1.2013 18.2.2013 27
Dr 1600/SL 28 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 14.12.2012 7.1.2013 18.2.2013 1
Dr 1600/SL 27 účetní závěrka 2011 - příloha Krajský soud v Plzni 15.3.2012 20.12.2012 20.12.2012 4
Dr 1600/SL 26 účetní závěrka 2011 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 15.3.2012 20.12.2012 20.12.2012 2
Dr 1600/SL 25 účetní závěrka 2011 - rozvaha Krajský soud v Plzni 15.3.2012 20.12.2012 20.12.2012 4
Dr 1600/SL 24 notářský zápis Nz 137/2012 - Stanovy Krajský soud v Plzni 20.4.2012 26.4.2012 27.4.2012 25
Dr 1600/SL 23 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 25.3.2011 21.12.2011 23.12.2011 4
Dr 1600/SL 22 účetní závěrka 2010 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 25.3.2011 21.12.2011 23.12.2011 2
Dr 1600/SL 21 účetní závěrka 2010 - rozvaha Krajský soud v Plzni 25.3.2011 21.12.2011 23.12.2011 4
Dr 1600/SL 20 účetní závěrka 2009 - příloha Krajský soud v Plzni 24.3.2010 11.1.2011 11.1.2011 4
Dr 1600/SL 19 účetní závěrka 2009 - výkaz zisku Krajský soud v Plzni 9.4.2010 11.1.2011 11.1.2011 3
Dr 1600/SL 18 účetní závěrka 2009 - rozvaha Krajský soud v Plzni 9.4.2010 11.1.2011 11.1.2011 5
Dr 1600/SL 17 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Plzni 10.3.2009 17.12.2009 17.12.2009 4
Dr 1600/SL 16 účetní závěrka 2008 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 13.2.2009 17.12.2009 17.12.2009 2
Dr 1600/SL 15 účetní závěrka 2008 - rozvaha Krajský soud v Plzni 13.2.2009 17.12.2009 17.12.2009 4
Dr 1600/SL 14 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 19.8.2009 18.8.2009 26.8.2009 2
Dr 1600/SL 13 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Plzni 27.7.2009 18.8.2009 26.8.2009 2
Dr 1600/SL 12 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Plzni 9.7.2009 18.8.2009 26.8.2009 2
Dr 1600/SL 11 ostatní - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Plzni 22.1.2009 18.8.2009 26.8.2009 1
Dr 1600/SL 9 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimořád. schůze Krajský soud v Plzni 24.7.2008 7.8.2008 11.8.2008 1
Dr 1600/SL 8 účetní závěrka 2007 + zápis z čl. schůze Krajský soud v Plzni 15.7.2008 7.8.2008 11.8.2008 9
Dr 1600/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 4.8.2008 7.8.2008 11.8.2008 1
Dr 1600/SL 7 účetní závěrka 2006 + zápis z čl. schůze Krajský soud v Plzni 24.1.2007 29.5.2008 17.6.2008 12
Dr 1600/SL 6 účetní závěrka 2005 + zápis z čl. schůze Krajský soud v Plzni 25.1.2006 29.5.2008 17.6.2008 12
Dr 1600/SL 5 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze předst. Krajský soud v Plzni 15.4.2008 29.5.2008 17.6.2008 1
Dr 1600/SL 4 rozhod. o statut. orgánu - zápis z voleb Krajský soud v Plzni 4.4.2008 29.5.2008 17.6.2008 1
Dr 1600/SL 3 ostatní - zápis z členské schůze Krajský soud v Plzni 4.4.2008 29.5.2008 17.6.2008 4
Dr 1600/SL 2 notářský zápis Nz 86/2008 + stanovy Krajský soud v Plzni 8.4.2008 29.5.2008 17.6.2008 14
Dr 1600/SL 1 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 18.12.1996 27.11.2000 14

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Farma Oselce a.s.

IČO (identifikační číslo) 49787772
Jméno Farma Oselce a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Nepomuk
Vznik první živnosti: 21.2.1994
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 3

Sídlo Farma Oselce a.s.

Živnosti a provozovny Farma Oselce a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Výroba strojů a zařízení

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.2.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 335 46 Oselce
Identifikační číslo provozovny 1000910474
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba strojů a zařízení

Zahájení provozování 21.2.1994

Živnost č. 2 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.2.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 335 46 Oselce
Identifikační číslo provozovny 1000910474
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.2.1994

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.2.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 335 46 Oselce
Identifikační číslo provozovny 1000910474
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.2.1994

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.1994
Zánik oprávnění 1.8.2000

Živnost č. 6 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 pořez kulatiny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 zemní a výkopové práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Farma Oselce a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Milan Beránek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Farma Oselce a.s.

IČO: 49787772
Firma: Farma Oselce a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-jih
Základní územní jednotka: Oselce
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 21.2.1994

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba strojů a zařízení j. n.
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Ostatní úklidové činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image