Firma Falck Emergency a.s. IČO 13583255


Falck Emergency a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Falck Emergency a.s. (13583255) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Anglická 140/20, Praha 120 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 1990 a je stále aktivní. Falck Emergency a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Falck Emergency a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Falck Emergency a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Falck Emergency a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Falck Emergency a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Falck Emergency a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 15632
IČO (identifikační číslo osoby) 13583255
Jméno Falck Emergency a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.12.1990
Na základě fúze ve formě sloučením společnost Falck Emergency a.s., se sídlem Anglická 140/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 135 83 255, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15632, jako nástupnická spole čnost převzala jmění zanikající společnosti Falck CZ a.s., se sídlem Anglická 140/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 274 58 024, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10790. 1.1.2019
Počet členů statutárního orgánu: 4 11.4.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 11.4.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 11.4.2014
Rozhodnutí valné hromady konané dne 29.6.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Zvyšuje se základní kapitál společnosti takto: Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - se stanoví ve výši 1.000.000,-- Kč, slovy jeden miĺión korun českých. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Stanoví se - podle § 203 odstavec 2) písmeno b) obchodního zákoníku - že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 100 (slovy jedno sto) nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 10.000,-- Kč, slovy deset tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu. Místem - podle § 204a odstavec (2) písmeno a) obchodního zákoníku - pro vykonání přednostního práva je kancelář JUDr. Ladislava Vondráka, notáře v Havlíčkově Brodě, na adrese Havlíčkův Brod, Sázavská 430/1. 7.9.2006 - 29.12.2006
S ohledem na ustanovení § 203 odstavec (4) poslední věta obchodního zákoníku (které stanoví, že upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) se určuje, že lhůta - podle § 204a odstavec (2) písmeno a) obchodního zákoníku - pro vykonání přednostního práva k upisování akcií, začíná běžet v den následující po dni, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady a zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a skončí po uplynutí čtyřiceti šesti (46) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž akcionářům bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že jim bude do vlastních rukou předána nebo na jejich adresu odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřeného razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a přičemž dále platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7.9.2006 - 29.12.2006
Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě - podle § 204a odstavec (2) písmeno b) obchodního zákoníku - se stanoví tak, že na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč. Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva - podle § 204a odstavec (2) písmeno c) obchodního zákoníku - se stanoví takto: 1. jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí u každé akcie 10.000,-- Kč, slovy deset tisíc korun českých, 2. druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva - kmenové akcie, 3. forma akcií upisovaných s využitím přednostního práva - akcie na jméno, 4. podoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva - listinné akcie, 5. emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva - každá 10.000,-- Kč, slovy deset tisíc korun českých. Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky. 7.9.2006 - 29.12.2006
Pokud nebudou s využitím přednostního práva upsány všechny nové akcie společnosti určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že všechny zbývající akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku předem určeným zájemcům, a to z části ve výši maximálně čtyř akcií Danielu Vlčkovi, rodné číslo 78-06-13/2972, bytem Havlíčkův Brod, Nad Rybníkem 2557, PSČ 580 01, a co do zbývající části Ing. Zdeňku Cajskovi, rodné číslo 50-09-08/045, bytem Spolková republika Německo, D-96103 Hallstadt, Adolf-Wächterstrasse 24, pobyt v České republice na adrese Lipnice nad Sázavou, Dlouhá 158, PSČ 582 32. Místem - podle § 203 odstavec (2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář JUDr. Ladislava Vondráka, notáře v Havlíčkově Brodě, na adrese Havlíčkův Brod, Sázavská 430/1, s tím, že lhůta - podle § 203 odstavec (2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bez využití přednostního práva, začíná běžet v den následující po dni, kdy uplyne lhůta pro výkon přednostního práva dosavadních akcionářů, a skončí po uplynutí čtyřiceti šesti (46) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že mu bude do vlastních rukou předána nebo na jeho adresu odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřeného razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a zároveň návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a přičemž rovněž platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7.9.2006 - 29.12.2006
Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva - každá akcie 10.000,-- Kč, slovy deset tisíc korun českých. Účet u banky a lhůta pro splacení peněžitého vkladu upisovatele - podle § 203 odstavec (2) písmeno f) obchodního zákoníku - se stanoví takto: a) účet pro splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet č. 173536647/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. na obchodní firmu BAUKOMPLEX a.s. b) lhůta pro splacení peněžitých vkladů - upsané akcie budou splaceny vždy nejpozději do patnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií. Podle § 203 odstavec (2) písmeno j) obchodního zákoníku - se připouští, aby emisní kurz byl splacen - u Ing. Zdeňka Cajsky započtením části peněžité pohledávky Ing. Zdeňka Cajsky vůči dlužníkovi - společnosti BAUKOMPLEX a.s., jmenovitě pohledávky vzniklé z titulu smlouvy o půjčce ze dne 21.5.1999 a smlouvy o půjčce ze dne 1.11.2001 - proti pohledávce na splacení emisního kursu, a pravidla postupu pro uzavření smlouvy či smluv o započtení budou tato: Smlouva o započtení pohledávky upisovatele - jako věřitele proti dlužníkovi - společnosti BAUKOMPLEX a.s. bude uzavřena vždy nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne upsání akcií upisovatelem, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií, nebudou obsahovat žádná ujednání o odstoupení od smlouvy dohodou účastníků, budou uzavřeny písemně a v souladu s usnesením valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, a podpisy všech účastníků na této smlouvě budou úředně ověřeny. 7.9.2006 - 29.12.2006
Valná hromada dne 14.3.2002 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: Zvyšuje se základní kapitál společnosti BAUKOMPLEX a.s. se sídlem Lipnice nad Sázavou, Dlouhá 158, PSČ 582 32, identifikační číslo 13 58 32 55, takto "Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen se stanoví ve výši 1.000.000,-- Kč. Určuje se, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. 26.4.2003 - 7.9.2006
Stanoví se, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 100 nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 10.000,-- Kč, které budou mít listinnou podobu. Místem pro vykonání přednostního práva je kancelář JUDr. Ladislava Vondráka, notáře v Havlíčkově Brodě, na adrese Havlíčkův Brod, Sázavská 430/1. 26.4.2003 - 7.9.2006
Určuje se, že lhůta pro vykonání přednostního práva k upisování akcií začíná běžet v den následující po dni, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a skončí po uplynutí čtyřiceti šesti dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž akcionářům bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že jim bude do vlastních rukou předána nebo na jejich adresu doporučeným dopisem odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřeného razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a přičemž dále platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 26.4.2003 - 7.9.2006
Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě - podle § 204a odst. (2) písmeno b) obchodního zákoníku - se stanoví tak, že na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč. 26.4.2003 - 7.9.2006
Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva - podle § 204a odst. (2) písmeno c) obchodního zákoníku - se stanoví takto: 1. jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí u každé akcie 10.000,-- Kč, slovy deset tisíc korun českých, 2. druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva - kmenové akcie, 3. forma akcií upisovaných s využitím přednostního práva - akcie na jméno 4. podoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva - listinné akcie 5. emisní kurz upisovaných s využitím přednostního práva - každá 10.000,-- Kč, slovy deset tisíc korun českých 26.4.2003 - 7.9.2006
Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky. 26.4.2003 - 7.9.2006
Pokud nebudou s využitím přednostního práva upsány všechny nové akcie společnosti určuje se - podle § 203 odst. 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že všechny zbývající akcie budou nabídnuty k upsání smlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku předem určeným zájemcům, a to z části ve výši maximálně čtyř akcií Danielu Vlčkovi, rodné číslo 78-06-13/2972, bytem Havlíčkův Brod, Nad Rybníkem 2557, PSČ 580 01, a co do zbývající části Ing. Zdeňku Cajskovi, rodné číslo 50-09-08/045, bytem Spolková republika Německo, D-96103 Hallstadt, Adolf-Wächterstrasse 24, pobyt v České republice na adrese Lipnice nad Sázavou, Dlouhá 158, PSČ 582 32. 26.4.2003 - 7.9.2006
Místem - podle § 203 odstavec (2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář JUDr. Ladislava Vondráka, notáře v Havlíčkově Brodě, na adrese Havlíčkův Brod, Sázavská 430/1, s tím, že lhůta - podle § 203 odstavec (2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bez využití přednostního práva začíná běžet v den následující po dni, kdy uplyne lhůta pro výkon přednostního práva dosavadních akcionářů, a skončí po uplynutí čtyřiceti šesti dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že mu bude do vlastních rukou předána nebo na jeho adresu odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřeného razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu, a zároveň návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a přičemž rovněž platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 26.4.2003 - 7.9.2006
Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva - každá akcie 10.000,-- Kč, slovy deset tisíc korun českých. Zapsáno: 26.dubna 2003 Vymazáno: 7.září 2006 - Účet u banky a lhůta pro splacení peněžitého vkladu upisovatele - podle § 203 odst. (2) písmeno f) obchodního zákoníku - se stanoví takto- a) účet pro splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet č. 173536647/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. na obchodní firmu BAUKOMPLEX a.s. b) lhůta pro splacení peněžitých vkladů - upsané akcie budou splaceny vždy nejpozději do patnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií. 26.4.2003 - 7.9.2006
Podle povolení FMF čj. XI/2-24 247/90 ze dne 20.11.1990 je akciová společnost podnikem se zahraniční majetkovou účastí. 3.9.1991 - 7.9.2006
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena zakladatelskou smlouvou na základě § 25 zákona č. 104/90 Sb. o akciových společnostech jednorázově. 19.12.1990 - 7.9.2006

Aktuální kontaktní údaje Falck Emergency a.s.

Kapitál Falck Emergency a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.12.2006
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.4.2003 - 29.12.2006
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.6.1993 - 26.4.2003
zakladni jmění 260 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.9.1991 - 23.6.1993
zakladni jmění 150 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.12.1990 - 3.9.1991

Akcie Falck Emergency a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 40 1.1.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 29.12.2006 - 1.1.2019
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 26.4.2003 - 29.12.2006
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 23.6.1993 - 26.4.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 260 3.9.1991 - 23.6.1993
Akcie na jméno 1 000 Kč 150 19.12.1990 - 3.9.1991

Sídlo Falck Emergency a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Anglická 140/20 , Praha 120 00 12.6.2014
Adresa Karlovo náměstí 319/3 , Praha 120 00 1.10.2009 - 12.6.2014
Adresa Dlouhá 158 , 582 32 Lipnice nad Sázavou Česká republika
8.12.1998 - 1.10.2009
Adresa 222 , Lipnice nad Sázavou 582 32 19.12.1990 - 8.12.1998

Předmět podnikání Falck Emergency a.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 26.6.2018
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 29.8.2011 - 4.9.2017
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 1.7.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.10.2009
opravy silničních vozidel 1.10.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - taxislužba 1.10.2009 - 1.7.2011
provozování cestovní kanceláře 1.10.2009 - 4.9.2017
hostinská činnost 1.10.2009 - 4.9.2017
klempířství a oprava karoserií 1.10.2009 - 4.9.2017
truhlářství, podlahářství 1.10.2009 - 4.9.2017
zednictví 1.10.2009 - 4.9.2017
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 1.10.2009 - 4.9.2017
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 1.10.2009 - 4.9.2017
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 1.10.2009 - 26.6.2018
Provozování cestovní kanceláře 26.6.2007 - 1.10.2009
Montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení 13.4.2007 - 1.10.2009
Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 13.4.2007 - 1.10.2009
Opravy silničních vozidel 13.4.2007 - 1.10.2009
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 13.4.2007 - 1.10.2009
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 13.4.2007 - 1.10.2009
Opravy karoserií 13.4.2007 - 1.10.2009
Tlumočení a překladatelská činnost v mezinárodním styku a cestovním ruchu 13.4.2007 - 1.10.2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 13.4.2007 - 1.10.2009
Projektování elektrických zařízení 13.4.2007 - 1.10.2009
Činnost technických poradců v oblasti informačních a bezpečnostních technologií 13.4.2007 - 1.10.2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 13.4.2007 - 1.10.2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 13.4.2007 - 1.10.2009
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 13.4.2007 - 1.10.2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 13.4.2007 - 1.10.2009
Příprava a vypracování technických návrhů 13.4.2007 - 1.10.2009
Realitní činnost 7.9.2006 - 1.10.2009
Provozování cestovní agentury 7.9.2006 - 1.10.2009
Vydavatelská a nakladatelská činnost 8.12.1998 - 1.10.2009
Zednictví 8.12.1998 - 1.10.2009
Hostinská činnost 8.12.1998 - 1.10.2009
Taxislužba 8.12.1998 - 1.10.2009
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 8.12.1998 - 1.10.2009
Zprostředkovatelská činnost 8.12.1998 - 1.10.2009
Ubytovací služby 8.12.1998 - 1.10.2009
Provádění bytových a občanských staveb 23.6.1993 - 8.12.1998
Provádění průmyslových staveb 23.6.1993 - 8.12.1998
Nákup a prodej zboží, mimo předměty vyhrazené živnostenským zák. 23.6.1993 - 1.10.2009
Silniční motorová doprava 23.6.1993 - 1.10.2009
Truhlářství 23.6.1993 - 1.10.2009
Zahraničně obchodní činnost (v souladu s § 4 vyhl. č. 27/1991 Sb. s vyjímkou dovozu a vývozu zboží dle vl. nař. 256/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 26.3.1991 - 23.6.1993
Práce HSV a PSV, dřevovýroba, kovovýroba, půjčovna stavebních mechanizmů, opravy malé mechanizace, turistika, propagace, vybavování uměleckými díly, regulace a měření, prodej stavebních materiálů, servis stavebních mechanismů 19.12.1990 - 23.6.1993

Předmět činnosti Falck Emergency a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytu a nebytových prostor 1.10.2009
provozování nestátního zdravotnického zařízení 1.10.2009

vedení firmy Falck Emergency a.s.

Statutární orgán Falck Emergency a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy dva členové představenstva společně. 11.4.2014
Zastupování: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy představenstva. 26.4.2003 - 11.4.2014
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva nebo jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písem ně pověřena. K zastupování jinou osobou je vždy třeba písemného pověření představenstva. Za společnost podepisuje buď předseda nebo místopředseda představenstva. K zastupování jinou osobou je třeba písemného pověření představenstva. 8.3.1996 - 26.4.2003
Zastupování a podepisování za společnost: Akciovou společnost zastupuje navenek představenstvo. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva a to předseda a jeden člen. 14.9.1993 - 8.3.1996
Zastupování a podepisování za společnost: Akciovou společnost zastupuje navenek představenstvo. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva a to předseda a jeden člen. Právo podepisovat za společnost může představenstvo přenést na ředitele. 19.12.1990 - 14.9.1993
Předseda představenstva Ing. Ivo Krpelan 26.6.2018
Vznik členství 1.5.2018
Vznik funkce 1.5.2018
Adresa: Rybná 1065/13 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Slavomír Sabol 26.6.2018
Vznik členství 1.5.2018
Adresa: Slovenská 90 , 8001 Prešov Slovenská republika
Člen představenstva Ing. Martin Mitro 26.6.2018
Vznik členství 1.5.2018
Adresa: Noutonická 529/5 , Praha 152 00
Člen představenstva Ing. Václav Moravec 26.6.2018
Vznik členství 1.5.2018
Adresa: 184 , Havlíčkův Brod 580 01
předseda představenstva Ing. Jan Hyliš 19.12.1990 - 3.9.1991
Adresa: Mírová 553 , Havlíčkův Brod 580 01
člen představenstva JUDr. Ladislav Vacek 19.12.1990 - 23.6.1993
Adresa: 222 , Lipnice nad Sázavou 582 32
člen představenstva Antonín Kohout 19.12.1990 - 23.6.1993
Adresa: Lipnice nad Sázavou Česká republika
ředitel a.s. Josef Neumann 19.12.1990 - 14.9.1993
Adresa: P. F. Ledvinky 2879 , Havlíčkův Brod 580 01
člen představenstva Ing. Jiří Havel 23.6.1993 - 8.3.1996
Adresa: Perknov 2000 , Havlíčkův Brod Česká republika
předseda představenstva Ing. Zdeněk Cajska 3.9.1991 - 8.12.1998
Adresa: Spolková republika Německo
A. Wachter str. 24, Hallstadt
člen představenstva Ing. Jiří Uttendorfský 23.6.1993 - 26.4.2003
Adresa: Kosmonautů 1580 , Chotěboř 583 01
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Pospíchal 8.3.1996 - 26.4.2003
Adresa: Roháčova 387 , Kolín 280 02
předseda představenstva Ing. Zdeněk Cajska 8.12.1998 - 26.4.2003
Adresa: Spolková republika Německo
A. Wachter str. 24, Hallstadt
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Pospíchal 26.4.2003 - 29.8.2011
Vznik členství 14.3.2002
Zánik členství 28.3.2007
Vznik funkce 14.3.2002
Zánik funkce 28.6.2007
Adresa: Roháčova 387 , Kolín 280 02
člen představenstva Ing. Jiří Uttendorfský 26.4.2003 - 29.8.2011
Vznik členství 14.3.2002
Zánik členství 28.6.2007
Adresa: Kosmonautů 1580 , Chotěboř 583 01
předseda představenstva Ing. Zdeněk Cajska 26.4.2003 - 21.9.2011
Vznik členství 14.3.2002
Zánik členství 28.6.2007
Vznik funkce 14.3.2002
Zánik funkce 28.6.2007
Adresa: Spolková republika Německo
A. Wachter str. 24, Hallstadt
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Pospíchal 29.8.2011 - 27.9.2013
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 21.8.2013
Vznik funkce 28.6.2007
Zánik funkce 21.8.2013
Adresa: Roháčova 387 , Kolín 280 02
člen představenstva Ing. Jiří Uttendorfský 29.8.2011 - 27.9.2013
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 21.8.2013
Adresa: U Nádržky 1801 , Chotěboř 583 01
předseda představenstva Ing. Zdeněk Cajska 21.9.2011 - 27.9.2013
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 21.8.2013
Vznik funkce 28.6.2007
Zánik funkce 21.8.2013
Adresa: Spolková republika Německo
A. Wachter str. 24, Hallstadt
předseda představenstva Zdeněk Cajska 27.9.2013 - 11.4.2014
Vznik členství 21.8.2013
Zánik členství 21.3.2014
Vznik funkce 21.8.2013
Zánik funkce 21.3.2014
Adresa: 158 , Lipnice nad Sázavou 582 32
místopředseda představenstva Jaroslav Pospíchal 27.9.2013 - 11.4.2014
Vznik členství 21.8.2013
Zánik členství 21.3.2014
Vznik funkce 21.8.2013
Zánik funkce 21.3.2014
Adresa: Roháčova 387 , Kolín 280 02
člen představenstva Václav Moravec 27.9.2013 - 11.4.2014
Vznik členství 21.8.2013
Zánik členství 21.3.2014
Adresa: 184 , Havlíčkův Brod 580 01
Člen představenstva Slavomír Sabol 11.4.2014 - 23.9.2014
Vznik členství 21.3.2014
Adresa: Sibírska 15 , 08001 Prešov Slovenská republika
Člen představenstva Ivo Krpelan 11.4.2014 - 30.1.2015
Vznik členství 21.3.2014
Adresa: Rybná 1065/13 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Slavomír Sabol 23.9.2014 - 25.3.2015
Vznik členství 21.3.2014
Adresa: Sibírska 15 , 08001 Prešov Slovenská republika
Člen představenstva Roman Závodský 11.4.2014 - 22.4.2016
Vznik členství 21.3.2014
Zánik členství 23.3.2016
Adresa: Jasná 9/A , 90301 Senec Slovenská republika
Člen představenstva Václav Moravec 11.4.2014 - 26.6.2018
Vznik členství 21.3.2014
Zánik členství 30.4.2018
Adresa: 184 , Havlíčkův Brod 580 01
Předseda představenstva Ivo Krpelan 30.1.2015 - 26.6.2018
Vznik členství 21.3.2014
Zánik členství 30.4.2018
Vznik funkce 13.11.2014
Zánik funkce 30.4.2018
Adresa: Rybná 1065/13 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Slavomír Sabol 25.3.2015 - 26.6.2018
Vznik členství 21.3.2014
Zánik členství 30.4.2018
Adresa: Slovenská 3304/90 , 8001 Prešov Slovenská republika
člen představenstva Ing. Martin Mitro 22.4.2016 - 26.6.2018
Vznik členství 24.3.2016
Zánik členství 30.4.2018
Adresa: Jilemnického 99 , 7101 Michalovce Slovenská republika

Dozorčí rada Falck Emergency a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Jesper Aunbol 26.6.2018
Vznik členství 1.5.2018
Adresa: Hegnsg rdvej 9 , rre Dánské království
Předseda dozorčí rady Jacob Just-Bomholt 26.6.2018
Vznik členství 1.5.2018
Vznik funkce 1.5.2018
Adresa: Sofievej 31 , Hellerup Dánské království
Člen dozorčí rady Lars Bj Rn Heineke 26.6.2018
Vznik členství 1.5.2018
Adresa: K benhavn Dánské království
člen dozorčí rady Jan Kohout 23.6.1993 - 8.3.1996
Adresa: 236 , Lipnice nad Sázavou 582 32
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Holenda 23.6.1993 - 8.3.1996
Adresa: Bělohradská 447 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady Květa Kubátová 23.6.1993 - 26.4.2003
Zánik členství 27.1.1996
Adresa: Prokopa Holého 908 , 580 01 Havlíčkův Brod Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Josef Vašina 8.3.1996 - 26.4.2003
Adresa: 3 , 679 03 Olomučany Česká republika
člen dozorčí rady Jiří Vácha 8.3.1996 - 26.4.2003
Adresa: Zahradnického 2601 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady Jiří Vácha 26.4.2003 - 21.9.2011
Vznik členství 14.3.2002
Zánik členství 28.6.2007
Adresa: Mezivrší 1445/31 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Moravec 26.4.2003 - 21.9.2011
Vznik členství 14.3.2002
Zánik členství 28.6.2007
Adresa: 184 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Vašina 26.4.2003 - 27.9.2013
Vznik členství 14.3.2002
Zánik členství 21.8.2013
Adresa: 3 , 679 03 Olomučany Česká republika
člen dozorčí rady Jiří Vácha 21.9.2011 - 27.9.2013
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 29.9.2012
Adresa: Za valem 1403/15 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Moravec 21.9.2011 - 27.9.2013
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 21.8.2013
Adresa: 184 , Havlíčkův Brod 580 01
člen dozorčí rady Josef Vašina 27.9.2013 - 30.1.2015
Vznik členství 21.8.2013
Zánik členství 21.3.2014
Adresa: 3 , Olomučany 679 03
člen dozorčí rady Jiří Uttendorfský 27.9.2013 - 30.1.2015
Vznik členství 21.8.2013
Zánik členství 21.3.2014
Adresa: U Nádržky 1801 , Chotěboř 583 01
Předseda dozorčí rady Poul Erbo Mortensen 30.1.2015 - 28.8.2017
Vznik členství 21.3.2014
Zánik členství 23.3.2017
Vznik funkce 14.11.2014
Zánik funkce 23.3.2017
Adresa: Strandparken 45 , Roskilde Dánské království
Člen dozorčí rady Thomas Hinrichsen 30.1.2015 - 28.8.2017
Vznik členství 21.3.2014
Zánik členství 23.3.2017
Adresa: Stenhavevej 4 , Hoersholm Dánské království
Člen dozorčí rady Jesper Aunbol 30.1.2015 - 28.8.2017
Vznik členství 21.3.2014
Zánik členství 23.3.2017
Adresa: Hegnsgaardvej 9 , Aarre Dánské království
Předseda dozorčí rady Peter Van Der Pols 28.8.2017 - 26.6.2018
Vznik členství 24.3.2017
Zánik členství 30.4.2018
Vznik funkce 24.3.2017
Zánik funkce 30.4.2018
Adresa: Esmoreitstraat 11 , 4906 GH Oosterhout Nizozemské království
Člen dozorčí rady Jesper Aunbol 28.8.2017 - 26.6.2018
Vznik členství 24.3.2017
Zánik členství 30.4.2018
Adresa: Hegnsg rdvej 9 , DK-6818 rre Dánské království
Člen dozorčí rady Mikael Kj Rgaard 28.8.2017 - 26.6.2018
Vznik členství 24.3.2017
Zánik členství 30.4.2018
Adresa: Maarvej 35 , Skanderborg 8660 Dánské království

Sbírka Listin Falck Emergency a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 15632/SL 36 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 18.6.2015 24.6.2015 48
B 15632/SL 35 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 21.3.2014 26.1.2015 4.2.2015 6
B 15632/SL 34 účetní závěrka [2013], zpráva auditora + zápis ze zas. představenstva + rozh. jed. společníka Městský soud v Praze 31.12.2013 2.10.2014 7.10.2014 39
B 15632/SL 33 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 21.3.2014 3.4.2014 17.4.2014 6
B 15632/SL 32 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 154/2014 Městský soud v Praze 21.3.2014 3.4.2014 17.4.2014 16
B 15632/SL 31 účetní závěrka [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 22.10.2013 29.10.2013 21
B 15632/SL 30 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 21.8.2013 13.9.2013 2.10.2013 2
B 15632/SL 29 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 20.9.2012 13.9.2013 2.10.2013 2
B 15632/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 11.10.2012 22.10.2012 25
B 15632/SL 27 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 28.6.2007 4.10.2011 4
B 15632/SL 26 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 28.6.2007 1.9.2011 3
B 15632/SL 25 notářský zápis NZ 138/2011 Městský soud v Praze 2.2.2011 1.9.2011 6
B 15632/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 24.8.2011 1.9.2011 30
B 15632/SL 23 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.9.2010 8.9.2010 19
B 15632/SL 22 notářský zápis NZ 235/2009 Městský soud v Praze 13.8.2009 21.1.2010 25.1.2010 17
B 15632/SL 21 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 21.1.2010 25.1.2010 24
B 15632/SL 20 výroční zpráva, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 21.1.2010 25.1.2010 10
B 15632/SL 19 notářský zápis Městský soud v Praze 13.8.2009 28.8.2009 14.9.2009 7
B 15632/SL 18 výroční zpráva 2007 Městský soud v Praze 6.11.2008 6.11.2008 35
B 15632/SL 17 účetní závěrka 2006 Městský soud v Praze 3.8.2007 22.8.2007 28
B 15632/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.11.2006 15.12.2006 12
B 15632/SL 15 notářský zápis Městský soud v Praze 29.3.2006 21.8.2006 14.9.2006 11
B 15632/SL 14 výroční zpráva r, 2005 Městský soud v Praze 31.5.2006 31.7.2006 31.7.2006 56
B 15632/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, ovládací smlouva úz. za rok 2004 Městský soud v Praze 7.6.2005 2.8.2005 2.8.2005 31
B 15632/SL 12 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva 2003 Městský soud v Praze 28.6.2004 9.9.2004 9.9.2004 40
B 15632/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Městský soud v Praze 14.3.2002 25.9.2002 25.9.2002 29
B 15632/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 13.8.2002 13.8.2002 26
B 15632/SL 8 účetní závěrka - za r. 2000 Městský soud v Praze 22.6.2000 29.6.2001 29.6.2001 16
B 15632/SL 7 účetní závěrka - za r. 1999 Městský soud v Praze 11.7.2000 13.7.2000 13.7.2000 12
B 15632/SL 6 účetní závěrka - za r. 1998 + daň. přiznání Městský soud v Praze 17.6.1999 18.6.1999 18.6.1999 5
B 15632/SL 5 ostatní - důvodová zpráva - r. 1996 Městský soud v Praze 20.6.1997 26.10.1998 26.10.1998 5
B 15632/SL 4 účetní závěrka - zpráva auditora - r. 1996 Městský soud v Praze 20.6.1997 26.10.1998 26.10.1998 2
B 15632/SL 3 účetní závěrka - zpráva auditora - r. 1997 Městský soud v Praze 20.6.1998 26.10.1998 26.10.1998 7
B 15632/SL 2 notářský zápis - NZ 154/98 Městský soud v Praze 25.6.1998 26.10.1998 26.10.1998 12
B 15632/SL 1 účetní závěrka - za rok 1997 Městský soud v Praze 25.6.1998 30.6.1998 30.6.1998 11

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Falck Emergency a.s.

IČO (identifikační číslo) 13583255
Jméno Falck Emergency a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 29.7.1992
Celkový počet živností: 39
Aktivních živností: 4

Sídlo Falck Emergency a.s.

Živnosti a provozovny Falck Emergency a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 2034, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1001194101
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 2.6.2003

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.6.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 2034, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1001194101
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.6.2003

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ř

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.8.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Vojtěšská 237/26, Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny 1004113145
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2017
Provozovna č. 2
Provozovna K Nemocnici 1204/17, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1011776243
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Havlíčkova 2034, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1001194101
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2013
Provozovna č. 4
Provozovna Máchova 400, Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny 1009139461
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.9.2013

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.11.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Havlíčkova 2034, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1001194101
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.11.2014

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.7.1992
Zánik oprávnění 31.1.2013

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 18.9.2013

Živnost č. 8 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.1995

Živnost č. 9 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.1995

Živnost č. 10 Nákup a prodej zboží mimo předmětů vyhrazených živnostenským zákonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.1994
Zánik oprávnění 18.9.2013

Živnost č. 12 Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.8.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.1994
Zánik oprávnění 1.8.1996

Živnost č. 14 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.1994
Zánik oprávnění 30.9.2000

Živnost č. 15 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.1994
Zánik oprávnění 18.9.2013

Živnost č. 16 Tlumočení a překladatelská činnost v mezinárodním styku a cestovním ruchu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Taxislužba

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Vydavatelská a nakladatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.1996
Zánik oprávnění 18.9.2013

Živnost č. 20 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1997
Zánik oprávnění 18.9.2013

Živnost č. 21 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1998
Zánik oprávnění 29.2.2000

Živnost č. 22 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1998
Zánik oprávnění 18.9.2013

Živnost č. 23 Výroba elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2000

Živnost č. 24 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Činnost technických poradců v oblasti informačních a bezpečnostních technologií

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2002
Zánik oprávnění 1.8.2017

Živnost č. 35 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2002
Zánik oprávnění 18.9.2013

Živnost č. 38 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Falck Emergency a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Václav Moravec
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Mitro
Člen statutárního orgánu LONE HOLM PEDERSEN
Člen statutárního orgánu LARS TUE TOFTILD

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Falck Emergency a.s.

IČO: 13583255
Firma: Falck Emergency a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 19.12.1990

Sídlo Falck Emergency a.s.

Sídlo: Anglická 140/20, Praha 120 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba komunikačních zařízení
Výroba pecí a hořáků pro topeniště
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n., kromě kolejových vozidel
Elektrické instalace
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky
Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Činnosti cestovních agentur
Činnosti cestovních kanceláří
Průvodcovské činnosti
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
Ostatní vzdělávání j. n.
Ambulantní a zubní zdravotní péče
tracking image