Firma FAIR PLAY TREND, a.s. IČO 25022971


FAIR PLAY TREND, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

FAIR PLAY TREND, a.s. (25022971) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jeronýmova 62/24, Liberec 460 07. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 7. 1997 a je stále aktivní. FAIR PLAY TREND, a.s. nemá žádnou provozovnu a více živností.

Jako zdroj dat o FAIR PLAY TREND, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FAIR PLAY TREND, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o FAIR PLAY TREND, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro FAIR PLAY TREND, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FAIR PLAY TREND, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1004
IČO (identifikační číslo osoby) 25022971
Jméno FAIR PLAY TREND, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 14.7.1997
Valná hromada společnosti rozhodla dle ust. § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 42.720.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony sedm set dvacet tisíc korun českých) upsáním nových akcií určeným záj emcem s připuštěním možnosti započtení pohledávky takto: I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 42.720.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony sedm set dvacet tisíc korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 76.960.000,- Kč (slovy: sedmdesát šest milionů d evět set šedesát tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu, která představuje 119.680.000,- Kč (slovy: jedno sto devatenáct milionů šest set osmdesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad ani pod částku 42.720.000,- Kč (slovy: čtyřicet d va miliony sedm set dvacet tisíc korun českých) se nepřipouští. II. Upisované akcie Základní kapitál se zvyšuje upisováním těchto nových akcií, které společnost vydá jako listinné akcie: Počet upisovaných akcií (celkem)...................................4.272 ks Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie.....................................10.000,- Kč Úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií:......42.720.000,- Kč Druh upisovaných akcií:...................................................kmenové Forma upisovaných akcií:.................................................na jméno (dále jen Akcie) III. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz 1 ks upisované Akcie...................................10.000,- Kč Úhrnný emisní kurz všech upisovaných Akcií..................42.720.000,- Kč IV. Vzdání se přednostního práva na upisování akcií, vyloučení přednostního práva na upisování akcií Oba akcionáři společnosti, Ing. Miloš Vajner, nar. 2.1.1952, bytem Rozstání 5, Světlá pod Ještědem, PSČ 463 43, a Ing. Lidie Vajnerová, nar. 1.7.1955, bytem Liberec, Liberec XV - Starý Harcov, Ječná č.p. 930/8a, okr. Liberec, se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti výslovně vzdali svého přednostního práva, a to svým prohlášením v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. Valná hromada společnosti dále rozhodla dle ust. § 488 zákona o obchodních korporacích o vyloučení přednostního pr áva pro všechny akcionáře společnosti při upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 42.720.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony sedm set dvacet tisíc korun českých), neboť je dán důležitý důvod spočívající ve skutečnosti, že up isované akcie (4.272 ks akcií s emisním kurzem jedné akcie 10.000,- Kč) budou nabídnuty určenému zájemci, společnosti FILEA Aktiengesellschaft, se sídlem FL-9490 Vaduz, Aeulestrasse 5, Liechtenstein, která má vůči společnosti pohledávku, vůči které bude p řipuštěna možnost započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu. V. Určený zájemce, kterému bude nabídnuto upsání akcií smlouvou o upsání akcií Všechny nově upisované Akcie v počtu 4.272 ks specifikované pod bodem II. budou nabídnuty k upsání určenému zájemci - společnosti FILEA Aktiengesellschaft, se sídlem FL-9490 Vaduz, Aeulestrasse 5, Liechtenstein. VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. VII. Upisovací lhůty Určený zájemce je povinen upsat všechny nové Akcie specifikované pod bodem II. v upisovací lhůtě: nejpozději do 30.6.2015 (včetně). VIII. Účet u banky a lhůta, v níž upisovatel splatí emisní kurs Účet u banky pro splacení emisního kursu: 905097193/0300. Lhůta pro splacení emisního kursu: upisovatel splatí emisní kurs nejpozději do 30.7.2015 (včetně). IX. Připuštění možnosti započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu Valná hromada připouští možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a v této souvislosti určuje pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení a určuje započítávanou pohledávku včetně její výše a jejího vlastníka: Proti pohledávce na splacení emisního kursu ve výši 42.720.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony sedm set dvacet tisíc korun českých) může být započtena pohledávka určeného zájemce - společnosti FILEA Aktiengesellschaft, se sídlem FL-9490 Vaduz , Aeulestrasse 5, Liechtenstein, ve výši 42.723.369,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony sedm set dvacet tři tisíce tři sta šedesát devět korun českých), a to v rozsahu, ve kterém se tyto pohledávky kryjí, tj. v částce 42.720.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva mi liony sedm set dvacet tisíc korun českých), přičemž pohledávka společnosti FILEA Aktiengesllschaft vznikla na základě dohody o novaci závazků uzavřené mezi společností FILEA Aktiengesellschaft jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 22.5.2015. Doh oda o zápočtu vzájemných pohledávek bude mezi společností a společnosti FILEA Aktiengesellschaft uzavřena nejpozději do 30.7.2015 (včetně), a to v sídle společnosti, tj. na adrese Jeronýmova 62/24, Liberec VII - Horní Růžodol, 460 07 Liberec. Návrh dohody o zápočtu vzájemných pohledávek musí být před uzavřením dohody schválen valnou hromadou společnosti. 6.10.2015
Mimořádná valná hromada společnosti FAIR PLAY TREND, a.s. ze dne 22.2.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Celková částka zvýšení základního kapitálu bude činit dle mimořádné valné hromady společnosti ze dne 22.2.2001 částku 45.000.000,- Kč. Další úpisy nad tuto částku budou odmítnuty. b) Navýšení bude provedeno úpisem 4.500 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie budou vydávány na jméno jako kmenové akcie. c) Akcie, nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale budou upsány společností FAIR PLAY TRADE, spol. s r.o., IČO: 40762211, se sídlem Půlkruhová 16, Praha 6 - Vokovice, PSČ 160 00. Upisovatel je povinen upsat nový vklad nejpozději do 5 dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) Emisní kurs je pro nový úpis stejný a činí 10.000,- Kč za jednu ackii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. e) Splatnost upsaných akcií bude stanovena do jednoho měsíce od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku formou peněžitého vkladu ze strany společnosti FAIR PLAY TRADE, spol. s r.o. ve výši 45.000.000,- Kč a to na bankovní účet vedený u ČSOB Liberec. 30.8.2001 - 23.10.2002
Mimořádná valná hromada konaná dne 28.7.1997 a řádná valná hromada konaná dne 21.7.1998 rozhodly o zvýšení základního jmění takto: a) Celková částka zvýšení základního jmění činí 30,960.000,- Kč. Další úpisy nad tuto částku budou odmítnuty. b) Navýšení bude provedeno úpisem 3.096 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě. Akcie budou vydávány na majitele jako kmenové akcie. c) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku. d) Emisní kurs je pro všechny akcionáře stejný a činí 10.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. e) Splatnost upsaných akcií se stanovuje do jednoho měsíce od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku formou nepeněžitého vkladu - objektu domu č.p. 24/62 se stavební parcelou č. 318 v Liberci Horním Růžodole, v Jeronýmově ulici čp. 24/62, který je osobním vlastnictvím akcionářů, do akciové společnosti. f) Upisovatel je povinen upsat nepeněžitý vklad v termínu do jednoho měsíce od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 23.2.1999 - 12.10.1999
cena nemovitostí byla určena dvěma znaleckými posudky, a to znaleckým posudkem znalce Josefa Slavíčka ze dne 15.7.1998 pod č.j. 1450/092/1998 na částku 31,100.000,- Kč a znaleckým posudkem znalce Petra Švorce ze dne 17.7.1998 pod č.j. 1786/1998 na částku 32,200.000,- Kč. 23.2.1999 - 12.10.1999
Splaceno: 100 % 14.7.1997 - 12.10.1999

Aktuální kontaktní údaje FAIR PLAY TREND, a.s.

Kapitál FAIR PLAY TREND, a.s.

zakladni jmění 119 680 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.10.2015
zakladni jmění 76 960 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.10.2002 - 6.10.2015
zakladni jmění 31 960 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.10.1999 - 23.10.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.7.1997 - 12.10.1999

Akcie FAIR PLAY TREND, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 11 968 16.2.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 11 968 6.10.2015 - 16.2.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 7 696 14.9.2015 - 6.10.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 7 696 23.10.2002 - 14.9.2015
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 196 12.10.1999 - 23.10.2002
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 14.7.1997 - 12.10.1999

Sídlo FAIR PLAY TREND, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jeronýmova 62/24 , Liberec 460 07 14.7.1997

Předmět podnikání FAIR PLAY TREND, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.9.2015
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 14.9.2015
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 14.9.2015
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 14.9.2015
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 14.9.2015
poradenství v oblasti zařízení sloužících k provozování loterií a jiných podobných her 14.9.2015
hostinská činnost 12.10.1999
poskytování software 12.10.1999 - 14.9.2015
provozování zábavných zařízení a zábavných center (mimo her podléhajících režimu zák. č. 202/1990 Sb.) 12.10.1999 - 14.9.2015
pronájem motorových vozidel 12.10.1999 - 14.9.2015
automatizované zpracování dat 12.10.1999 - 14.9.2015
reklamní činnost 12.10.1999 - 14.9.2015
pronájem průmyslového zboží 12.10.1999 - 14.9.2015
provádění staveb jejich změn a odstraňování 23.2.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zák. č. 455/91 Sb. o živn. podnikání/ 14.7.1997 - 14.9.2015
pronájem bytových a nebytových prostor 14.7.1997 - 14.9.2015
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 14.7.1997 - 14.9.2015
činnost účetních poradců 14.7.1997 - 14.9.2015
činnost organizačních a ekonomických poradců 14.7.1997 - 14.9.2015

vedení firmy FAIR PLAY TREND, a.s.

Statutární orgán FAIR PLAY TREND, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý z členů představenstva ve všech věcech samostatně. 6.10.2015
Společnost zastupují samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. 14.9.2015 - 6.10.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda, či místopředseda představenstva. Za společnost se podepisují společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda, či místopředseda představenstva a to tak, že k obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a funkci v představenstvu společnosti. 12.10.1999 - 14.9.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně pověřený člen představenstva. 14.7.1997 - 12.10.1999
předseda představenstva Ing. Miloš Vajner 12.4.2019
Vznik členství 15.6.2017
Vznik funkce 15.6.2017
Adresa: 5 , Světlá pod Ještědem 463 43
místopředseda představenstva Ing. Marcel Kratochvíl 12.4.2019
Vznik členství 15.6.2017
Vznik funkce 15.6.2017
Adresa: Mařanova 349 , Liberec 463 12
Člen představenstva Ing. Lidie Vajnerová 14.7.1997 - 12.10.1999
Adresa: V Cihelně 419 , Liberec 463 12
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Rada 14.7.1997 - 3.12.1999
Adresa: Kráčiny 285 , Holešov 769 01
Člen představenstva Ing. Emanuel Krátký 14.7.1997 - 3.12.1999
Adresa: Borový vrch 293/25 , Liberec 460 01
Místopředseda představenstva Ing. Lidie Vajnerová 12.10.1999 - 3.12.1999
Adresa: V Cihelně 419 , Liberec 463 12
Předseda představenstva Ing. Karel Klika 3.12.1999 - 18.4.2001
Adresa: Domažlická 769/25 , Liberec 460 07
Člen představenstva Ing. Jaroslav Bařinka 3.12.1999 - 18.4.2001
Adresa: Červeného 611/7 , Liberec 460 06
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Rada 3.12.1999 - 10.7.2001
Adresa: Kráčiny 285 , Holešov 769 01
Místopředseda představenstva Ing. Jan Ullmann 10.7.2001 - 28.11.2003
Vznik členství 18.5.2000
Vznik funkce 18.5.2000
Adresa: Na Úbočí 4336/29 , Jablonec nad Nisou 466 05
Místopředseda představenstva Ing. Jan Ullmann 28.11.2003 - 14.4.2004
Vznik členství 18.5.2000
Zánik členství 3.2.2004
Vznik funkce 18.5.2000
Zánik funkce 3.2.2004
Adresa: Pražského povstání 386/17 , Jablonec nad Nisou 466 04
Předseda představenstva Ing. Miloš Vajner 18.4.2001 - 23.8.2007
Vznik členství 20.3.2000
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 20.3.2000
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: V Cihelně 419 , Liberec 463 12
Člen představenstva Ing. Jaroslav Bařinka 18.4.2001 - 23.8.2007
Vznik členství 2.9.1999
Zánik členství 29.5.2007
Adresa: Nová cesta 457 , Liberec 463 12
Místopředseda představenstva ing. Emanuel Krátký 14.4.2004 - 23.8.2007
Vznik členství 18.5.2000
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 3.2.2004
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: Borový vrch 293/25 , Liberec 460 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Bařinka 23.8.2007 - 3.7.2008
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 28.5.2008
Adresa: Nová cesta 457 , Liberec 463 12
předseda představenstva Ing. Miloš Vajner 23.8.2007 - 28.6.2013
Vznik členství 29.5.2007
Vznik funkce 29.5.2007
Adresa: 301 , Dlouhý Most 463 12
člen představenstva Ing. Marcel Kratochvíl 3.7.2008 - 28.6.2013
Vznik členství 28.5.2008
Adresa: Mařanova 349 , Liberec 463 12
místopředseda představenstva Ing. Emanuel Krátký 23.8.2007 - 30.7.2015
Vznik členství 29.5.2007
Vznik funkce 29.5.2007
Adresa: Borový vrch 293/25 , Liberec 460 01
předseda představenstva Ing. Miloš Vajner 28.6.2013 - 14.9.2015
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 29.5.2102
Vznik funkce 29.5.2007
Zánik funkce 29.5.2012
Adresa: 5 , Světlá pod Ještědem 463 43
člen představenstva Ing. Marcel Kratochvíl 28.6.2013 - 14.9.2015
Vznik členství 28.5.2008
Zánik členství 29.5.2012
Adresa: Mařanova 349 , Liberec 463 12
místopředseda představenstva Ing. Emanuel Krátký 30.7.2015 - 14.9.2015
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 29.5.2012
Vznik funkce 29.5.2007
Zánik funkce 29.5.2012
Adresa: Borový vrch 293/25 , Liberec 460 01
člen představenstva Ing. Miloš Vajner 14.9.2015 - 14.9.2015
Vznik členství 29.5.2012
Adresa: 5 , Světlá pod Ještědem 463 43
člen představenstva Ing. Emanuel Krátký 14.9.2015 - 14.9.2015
Vznik členství 29.5.2012
Adresa: Borový vrch 293/25 , Liberec 460 01
člen představenstva Ing. Marcel Kratochvíl 14.9.2015 - 6.10.2015
Vznik členství 29.5.2012
Adresa: Mařanova 349 , Liberec 463 12
místopředseda představenstva Ing. Emanuel Krátký 14.9.2015 - 6.10.2015
Vznik členství 29.5.2012
Vznik funkce 29.5.2012
Zánik funkce 26.5.2015
Adresa: Borový vrch 293/25 , Liberec 460 01
předseda představenstva Ing. Miloš Vajner 14.9.2015 - 12.4.2019
Vznik členství 29.5.2012
Zánik členství 27.5.2014
Vznik funkce 29.5.2012
Zánik funkce 27.5.2014
Adresa: 5 , Světlá pod Ještědem 463 43
místopředseda představenstva Ing. Marcel Kratochvíl 6.10.2015 - 12.4.2019
Vznik členství 29.5.2012
Zánik členství 27.5.2014
Vznik funkce 26.5.2015
Zánik funkce 27.5.2014
Adresa: Mařanova 349 , Liberec 463 12
člen představenstva Ing. Emanuel Krátký 6.10.2015 - 12.4.2019
Vznik členství 29.5.2012
Zánik členství 27.5.2014
Adresa: Borový vrch 293/25 , Liberec 460 01
člen představenstva Ing. Emanuel Krátký 12.4.2019 - 12.4.2019
Vznik členství 15.6.2017
Zánik členství 14.6.2018
Adresa: Borový vrch 293/25 , Liberec 460 01

Dozorčí rada FAIR PLAY TREND, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 12.4.2019
Vznik členství 15.6.2017
Adresa: Ječná 930/8 , Liberec 460 15
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Majzner 14.7.1997 - 3.12.1999
Adresa: Felberova 123/3 , Liberec 460 05
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Velechovský 14.7.1997 - 10.7.2001
Adresa: Černého 61 , Liberec 463 12
Člen dozorčí rady Milada Stránská 14.7.1997 - 28.11.2003
Vznik členství 10.6.2002
Zánik členství 8.10.2002
Adresa: Letná 530/41 , Liberec 460 01
Člen dozorčí rady Ing. Emanuel Krátký 10.7.2001 - 14.4.2004
Vznik členství 18.5.2000
Zánik členství 3.2.2004
Adresa: Borový vrch 293/25 , Liberec 460 01
Předseda dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 3.12.1999 - 23.8.2007
Vznik členství 10.6.2002
Zánik členství 29.5.2007
Vznik funkce 10.6.2002
Zánik funkce 29.5.2007
Adresa: V Cihelně 419 , Liberec 463 12
člen dozorčí rady Ivan Zvolánek 28.11.2003 - 23.8.2007
Vznik členství 8.10.2002
Zánik členství 29.5.2007
Adresa: Studánecká 96 , Stráž nad Nisou 463 03
Člen dozorčí rady ing. Marcel Kratochvíl 14.4.2004 - 23.8.2007
Vznik členství 3.2.2004
Zánik členství 29.5.2007
Adresa: Mařanova 349 , Liberec 463 12
člen dozorčí rady Ing. Marcel Kratochvíl 23.8.2007 - 3.7.2008
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 28.5.2008
Adresa: Mařanova 349 , Liberec 463 12
předseda dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 23.8.2007 - 18.8.2013
Vznik členství 29.5.2007
Vznik funkce 29.5.2007
Adresa: 301 , Dlouhý Most 463 12
předseda dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 18.8.2013 - 6.8.2015
Vznik členství 29.5.2007
Vznik funkce 29.5.2007
Adresa: 301 , Dlouhý Most 463 12
člen dozorčí rady Ivan Zvolánek 23.8.2007 - 14.9.2015
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 29.5.2012
Adresa: Studánecká 96 , Stráž nad Nisou 463 03
člen dozorčí rady Pavel Šrajer 3.7.2008 - 14.9.2015
Vznik členství 28.5.2008
Zánik členství 29.5.2012
Adresa: Americká 674/51 , Liberec 460 07
předseda dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 6.8.2015 - 14.9.2015
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 29.5.2012
Vznik funkce 29.5.2007
Zánik funkce 29.5.2012
Adresa: Ječná 930/8 , Liberec 460 15
člen dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 14.9.2015 - 14.9.2015
Vznik členství 29.5.2012
Adresa: 301 , Dlouhý Most 463 12
předseda dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 14.9.2015 - 16.10.2017
Vznik členství 29.5.2012
Vznik funkce 29.5.2012
Adresa: Ječná 930/8 , Liberec 460 15
člen dozorčí rady Ivan Zvolánek 14.9.2015 - 16.10.2017
Vznik členství 29.5.2012
Zánik členství 5.10.2017
Zánik funkce 5.10.2017
Adresa: Studánecká 96 , Stráž nad Nisou 463 03
člen dozorčí rady Pavel Šrajer 14.9.2015 - 16.10.2017
Vznik členství 29.5.2012
Zánik členství 5.10.2017
Zánik funkce 5.10.2017
Adresa: Americká 674/51 , Liberec 460 07
člen dozorčí rady Ing. Lidie Vajnerová 16.10.2017 - 12.4.2019
Vznik členství 29.5.2012
Zánik členství 27.5.2014
Vznik funkce 29.5.2012
Zánik funkce 27.5.2014
Adresa: Ječná 930/8 , Liberec 460 15

Sbírka Listin FAIR PLAY TREND, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1004/SL 99 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2015 24.8.2015 8.10.2015 7
B 1004/SL 102 rozhod. o statut. orgánu představenstvo Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2015 24.8.2015 8.10.2015 2
B 1004/SL 101 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2015 24.8.2015 8.10.2015 4
B 1004/SL 100 notářský zápis [NZ 612/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2015 24.8.2015 8.10.2015 11
B 1004/SL 98 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2012 8.12.2014 17.9.2015 8
B 1004/SL 97 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 362/2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2014 8.12.2014 17.9.2015 20
B 1004/SL 96 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2015 25.6.2015 29.6.2015 4
B 1004/SL 95 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2015 25.6.2015 29.6.2015 22
B 1004/SL 94 zpráva auditora 2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2015 25.6.2015 29.6.2015 23
B 1004/SL 93 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2014 27.6.2014 30.6.2014 26
B 1004/SL 92 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 5.5.2014 30.6.2014 30.6.2014 22
B 1004/SL 91 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2013 1.7.2013 2.7.2013 21
B 1004/SL 90 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2013 1.7.2013 2.7.2013 24
B 1004/SL 88 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2012 6.8.2012 6.8.2012 8
B 1004/SL 87 účetní závěrka VZZ+příl Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2011 6.8.2012 6.8.2012 13
B 1004/SL 86 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2012 6.8.2012 6.8.2012 3
B 1004/SL 85 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2011 6.8.2012 6.8.2012 18
B 1004/SL 84 zpráva auditora 2010 + ÚZ 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2011 17.6.2011 23.6.2011 20
B 1004/SL 83 výroční zpráva 2010 + zpr.o vztazích 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2011 17.6.2011 23.6.2011 26
B 1004/SL 82 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2010 10.6.2010 16.6.2010 2
B 1004/SL 81 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.1.2010 10.6.2010 16.6.2010 49
B 1004/SL 80 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2009 26.6.2009 29.6.2009 2
B 1004/SL 79 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2009 26.6.2009 29.6.2009 23
B 1004/SL 78 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2009 26.6.2009 29.6.2009 14
B 1004/SL 77 podpisové vzory čest.prohl.-P.Šrajer Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2008 4.7.2008 7.7.2008 2
B 1004/SL 76 podpisové vzory čest.prohl.-Ing.M.Kratochvíl Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2008 4.7.2008 7.7.2008 1
B 1004/SL 75 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2008 26.6.2008 26.6.2008 4
B 1004/SL 74 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2008 26.6.2008 26.6.2008 34
B 1004/SL 73 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.M.Kratochvíl Krajský soud v Ústí nad Labem 21.8.2007 24.8.2007 27.8.2007 2
B 1004/SL 72 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.L.Vajnerová Krajský soud v Ústí nad Labem 24.7.2007 24.8.2007 27.8.2007 1
B 1004/SL 71 podpisové vzory čestné prohlá.I.Zvolánek Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2007 24.8.2007 27.8.2007 1
B 1004/SL 70 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.E.Krátký Krajský soud v Ústí nad Labem 24.7.2007 24.8.2007 27.8.2007 1
B 1004/SL 69 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.J.Bařinka Krajský soud v Ústí nad Labem 24.7.2007 24.8.2007 27.8.2007 2
B 1004/SL 68 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.M.Vajner Krajský soud v Ústí nad Labem 20.8.2007 24.8.2007 27.8.2007 2
B 1004/SL 67 ostatní zápis o rozhodnutí DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2007 24.8.2007 27.8.2007 1
B 1004/SL 66 ostatní zápis o rozhodnutí představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2007 24.8.2007 27.8.2007 1
B 1004/SL 65 ostatní zápis o konání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2007 24.8.2007 27.8.2007 3
B 1004/SL 64 zpráva auditora ÚZ 2006, výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2007 20.7.2007 23.7.2007 37
B 1004/SL 63 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2007 20.7.2007 23.7.2007 3
B 1004/SL 62 ostatní zápis o konání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2006 30.6.2006 19.7.2006 2
B 1004/SL 61 ostatní zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 13.3.2006 30.6.2006 19.7.2006 1
B 1004/SL 60 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2006 30.6.2006 19.7.2006 17
B 1004/SL 59 účetní závěrka zpráva auditora 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2006 30.6.2006 19.7.2006 32
B 1004/SL 58 výroční zpráva 2004+zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.2005 5.9.2005 9.9.2005 20
B 1004/SL 57 účetní závěrka zpráva auditora 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2005 5.9.2005 9.9.2005 35
B 1004/SL 56 notářský zápis NZ 203/2004, stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2004 6.8.2004 1.9.2004 26
B 1004/SL 55 účetní závěrka zpráva auditora 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2004 6.8.2004 1.9.2004 21
B 1004/SL 54 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2004 6.8.2004 1.9.2004 10
B 1004/SL 53 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.E.Krátký Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.2004 14.4.2004 16.4.2004 1
B 1004/SL 52 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.M.Kratochví Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.2004 14.4.2004 16.4.2004 1
B 1004/SL 51 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.2004 14.4.2004 16.4.2004 2
B 1004/SL 50 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.2004 14.4.2004 16.4.2004 1
B 1004/SL 49 účetní závěrka zpráva auditora 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2003 1.12.2003 4.12.2003 19
B 1004/SL 48 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2003 1.12.2003 4.12.2003 7
B 1004/SL 47 účetní závěrka zpráva auditora 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2003 1.12.2003 4.12.2003 1
B 1004/SL 46 rozhod. o statut. orgánu zápis z Vh Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2003 1.12.2003 4.12.2003 2
B 1004/SL 45 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.I.Zvolánek Krajský soud v Ústí nad Labem 4.9.2003 1.12.2003 4.12.2003 1
B 1004/SL 44 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2002 1.12.2003 4.12.2003 6
B 1004/SL 43 účetní závěrka zpráva auditora 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2002 11.2.2003 5.3.2003 15
B 1004/SL 42 účetní závěrka zpráva auditora 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2002 23.1.2003 15
B 1004/SL 41 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2002 23.1.2003 21
B 1004/SL 40 notářský zápis NZ 407/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2001 23.1.2003 19
B 1004/SL 39 podpisové vzory Ing. Jaroslav Bařinka Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2001 23.1.2003 1
B 1004/SL 38 podpisové vzory Ing. Miloš Vajner Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2001 23.1.2003 1
B 1004/SL 37 podpisové vzory Ing. Jan Ullmann Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2001 23.1.2003 1
B 1004/SL 36 podpisové vzory Ing. Emanuel Krátký Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2001 23.1.2003 1
B 1004/SL 35 podpisové vzory Ing. Lidie Vajnerová Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2001 23.1.2003 1
B 1004/SL 34 podpisové vzory Milada Stránská Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2001 23.1.2003 1
B 1004/SL 33 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2002 23.1.2003 4
B 1004/SL 32 ostatní zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2002 23.1.2003 1
B 1004/SL 31 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2001 30.11.2001 5
B 1004/SL 30 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2001 30.11.2001 19
B 1004/SL 29 účetní závěrka - zpráva audit. k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2001 30.11.2001 20
B 1004/SL 28 notářský zápis NZ 62/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2001 12.11.2001 3
B 1004/SL 27 notářský zápis NZ 61/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2001 12.11.2001 3
B 1004/SL 26 rozhod. o statut. orgánu - zápis mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2000 4.9.2001 4
B 1004/SL 25 ostatní - zápis z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2000 4.9.2001 1
B 1004/SL 24 ostatní - zápis řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 17.10.2000 4.9.2001 23
B 1004/SL 23 účetní závěrka - zpráva audit. k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2000 4.9.2001 15
B 1004/SL 22 ostatní - zápis z jednání mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.2000 2.5.2001 2
B 1004/SL 21 ostatní - zápis z jed. představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.2000 2.5.2001 1
B 1004/SL 20 ostatní - odstoupení z fce - Ing.Klika Krajský soud v Ústí nad Labem 6.3.2000 2.5.2001 1
B 1004/SL 19 ostatní - zápis z jed. představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 6.3.2000 2.5.2001 1
B 1004/SL 18 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 7.9.1999 4.1.2000 1
B 1004/SL 17 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 7.9.1999 4.1.2000 1
B 1004/SL 16 ostatní - zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 2.9.1999 4.1.2000 3
B 1004/SL 15 účetní závěrka k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.1999 4.1.2000 12
B 1004/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 9.7.1999 26.10.1999 15
B 1004/SL 13 notářský zápis NZ 99/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.1999 26.10.1999 5
B 1004/SL 12 ostatní -zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.1999 26.10.1999 1
B 1004/SL 9 posudek znalce č. 1450/092/1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.7.1998 9.4.1999 55
B 1004/SL 8 posudek znalce č. 1786-1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.1998 9.4.1999 33
B 1004/SL 7 notářský zápis NZ 224/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.1998 9.4.1999 3
B 1004/SL 6 notářský zápis NZ 223/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.1998 9.4.1999 19
B 1004/SL 5 notářský zápis NZ 248/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.1997 9.4.1999 3
B 1004/SL 4 notářský zápis NZ 228/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.1997 9.4.1999 3
B 1004/SL 3 notářský zápis NZ 227/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.1997 9.4.1999 21
B 1004/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.1997 9.4.1999 15
B 1004/SL 11 účetní závěrka - příloha r. 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.1998 9.4.1999 12
B 1004/SL 10 účetní závěrka - zpráva auditora k 31.12.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.1998 9.4.1999 28
B 1004/SL 1 notářský zápis NZ 81/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.1997 9.4.1999 22

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FAIR PLAY TREND, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25022971
Jméno FAIR PLAY TREND, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 14.7.1997
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 7

Sídlo FAIR PLAY TREND, a.s.

Živnosti a provozovny FAIR PLAY TREND, a.s.

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.1997

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.1997

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.1997

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.12.1997

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1998

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.5.2012

Živnost č. 7 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.3.2018

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1997
Zánik oprávnění 19.10.2000

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej/kromě zboží vyhr.v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb. o živn.podnikání/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem bytových a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Provozování zábavných zařízení a zábavných center /mimo her podléhajících režimu zák.č.202/1990 Sb./

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán FAIR PLAY TREND, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Marcel Kratochvíl
Člen statutárního orgánu Ing. Miloš Vajner

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FAIR PLAY TREND, a.s.

IČO: 25022971
Firma: FAIR PLAY TREND, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.7.1997

Sídlo FAIR PLAY TREND, a.s.

Sídlo: Jeronýmova 24/62 NEOAD, Liberec (nečleněné město) 460 07

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
tracking image