Firma FAGRON a.s. IČO 46709355


FAGRON a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

FAGRON a.s. (46709355) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Holická 1098/31, Olomouc 779 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 5. 1992 a je stále aktivní. FAGRON a.s. má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o FAGRON a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o FAGRON a.s. na Justice.cz
Detailní informace o FAGRON a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro FAGRON a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje FAGRON a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 10108
IČO (identifikační číslo osoby) 46709355
Jméno FAGRON a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.5.1992
Společnost se řídí stanovami přijatými na mimořádné valné hromadě dne 17.10.2001. 19.11.2001 - 31.1.2011
Mimořádná valná hromada akciové společnosti TAMDA a.s. rozhoduje o snížení základního jmění společnosti o 513.038.000,- Kč (slovy: pětsettřináctmilionůtřicetosmtisíc korun českých) ze stávajících 693.038.000,- Kč (slovy: šestsetdevadesáttřimilionůtřicetosmtisíc korun českých) na 180.000.000,- Kč (slovy: jednostoosmdesátmilionů korun českých) vzetím 5.130.380 kusů akcií akciové společnosti TAMDA a.s. z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům a jejich zrušením. 16.12.1998 - 22.6.1999
Důvod snížení základního jmění: - změna struktury aktiv a pasiv společnosti - zlepšení úvěrové pozice u financujících bank - snížení základního jmění se uskutečňuje v souladu se schváleným plánem restrukturalizace společnosti 16.12.1998 - 22.6.1999
Výše úplaty za jednu akcii činí 57,- Kč (slovy: padesátsedm korun českých). V důsledku tohoto rozhodnutí mimořádná valná hromada zárověn podmínečně rozhoduje o změně § 7 Stanov společnosti schválených usnesením č. 2 tohoto usnesení valné hromady takto: Po zápisu snížení výše základního jmění do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 216 obchodního zákoníku zní ustanovení § 7 Stanov společnosti TAMDA a.s. takto: "Základní jmění společnosti činí 180.000.000,-Kš (slovy: jednostoosmdesátmilionů korun českých ) a je rozděleno na 1 800 000 kusů akcií jmenovité hodnoty 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) znějících na majitele v zaknihované podobě. Tyto akcie budou veřejně obchodovatelné." 16.12.1998 - 22.6.1999
Obchodní společnost TAMDA a.s. se sídlem Brno, Hudcova 72 identifikační číslo 46 70 93 55 se z a p i s u j e do oddílu B vložky 2472 obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. 17.10.1997
Akciová společnost TAMDA, a.s. se sídlem Brno, Hudcova 72 přebírá ke dni 30. 9. 1997 veškerá práva a závazky zrušených akciových společností bez likvidace a to MORAVIAPHARM, a.s. se sídlem v Brně, Hudcova 72, IČ 45 47 90 03 a RESPHARMA, a.s. se sídlem v Praze 9 - Horní Počernice, Ve žlíbku 1800, PSČ 190 00, IČ 40 76 46 13. 30.9.1997
Jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to buď spo- lečně všichni členové představenstva, anebo samostatně je- den člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 2.12.1994 - 7.9.1995
RNDr. Jaroslav B i c a n, Praha 4, Květnového vítězství 496 2.12.1994 - 7.9.1995
RNDr. Jiří Ž á r s k ý, Ostrava-Poruba, Kubánská 1548 14.2.1994 - 7.9.1995
RNDr. Jiří Ž ď á r s k ý, Ostrava-Poruba, Kubánská 1548 7.2.1994 - 14.2.1994
Iiro Mikael V u o r e l a, Praha 2, Chodská 9 7.2.1994 - 7.9.1995
Valná hromada a.s. dne 30.7.1993 schválila změnu čl. 4 sta- nov a.s.. 2.2.1994
Dozorčí rada společnosti: 2.2.1994 - 7.9.1995
l. Označení odštěpného závodu: TAMDA a.s. odštěpný závod Ústí nad Labem Sídlo odštěpného závodu: Na nivách 3, Ústí nad Labem Předmět podnikání /činnosti/ odštěpného závodu: a/ zásobování zdravotnických zařízení humánními a veterinárními léčivy, léčivými prostředky, imunobiologickými přípravky, diagnostiky, labochemikáliemi, lékárenskou technikou a ostatními výrobky používanými ve zdravotnictví, zdravotnickou technikou, laboratorní technikou a technikou pro hospodářské provozy zdravotnických zařízení, jejich kompletace a to i pro mimořádné akce, 8.7.1992 - 2.2.1994
b/ zajišťování prodeje sortimentu spotřebního zdravotnického materiálu, popřípadě dalšího sortimentu zboží zdravotnického charakteru a služeb, c/ zprostředkování garančních a postgarančních oprav v rámci zásobování zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou, laboratorní technikou a technikou pro hospodářské provozy těchto zařízení s možností zajišťování servisních oprav, d/ zabezpečování nákupu, prověřování, uskladňování, ochrany a obměňování zvláštních zásob MZ ČR, vytvářených pro mimořádné události. Zabezpečování jejich kompletace, dislokace a pohotovosti podle pokynů MZ ČR, e/ zabezpečování výroby léčivých přípravků a infuzních roztoků, 8.7.1992 - 2.2.1994
f/ provádění biologické, chemické a mikrobiologické kontroly infuzních roztoků, léčivých přípravků a léčivých látek, g/ nákup a kompletace materiálů do souborů a souprav pro mimořádné účely, h/ poskytování služeb výpočetní techniky i/ registrace léčiv, SZM, diagnostik, imunobiologických přípravků, včetně vydávání schvalovacích výměrů nových výrobků zdravotnické techniky, j/ zabezpečování nákupu investic, k/ zabezpečování klinických zkoušek zdravotnické techniky a spotřebního zdravotnického materiálu a v zastoupení MZ ČR vydávání souhlasu s jejich užitím ve zdravotnických zařízeních, 8.7.1992 - 2.2.1994
l/ zabezpečování výzkumné, vývojové, konzultační, informační, normotvorné, typizační, propagační, zprostředkovatelské a poradenské činnosti lékárenské techniky, zdravotnické techniky a léčiv, lékárenského nábytku a projektové a technologické dokumentace lékárenských zařízení a zařízení výroben infuzních roztoků a výroben léčivých přípravků. Vedoucí odštěpného závodu: RNDr.Karel K n o t e k bytem: Železná 378, Ústí nad Labem - Neštěmice 2. Označení odštěpného závodu: TAMDA a.s. odštěpný závod Ostrava Sídlo odštěpného závodu: Švabinského 9, Ostrava 8.7.1992 - 2.2.1994
- totožný jako u odštěpného závodu v Ústí nad Labem Vedoucí odštěpného závodu: Ing. Milan C h l o p č í k bytem: Jaromíra Matuška l5/56, Ostrava - Dubina. 8.7.1992 - 2.2.1994
Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 6.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 11.5.1992
Dozorčí rada společnosti: Mgr. Radomil Č e c h , bytem Praha 2, Vinohradská 22, Ing. Eva H e r r m a n n o v á , bytem Chlumec u Chabařovic, Ladova 242 a JUDr. Otilie Z i k o v á , bytem Praha 6, Na Petynce 42. 11.5.1992 - 2.2.1994
Základní jmění společnosti činí 360 038 000,- Kčs (slovy: třistašedesátmilionůtřicetosmtisíc korun československých). Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Zdraovtnické zásobování s.p. odštěpný závod 04 Ústí n.L. a odštěpný závod 07 Ostrava. Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 360 038 akcií po 1000,- Kčs jmenovité hodnoty. 11.5.1992 - 2.12.1994
Jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 11.5.1992 - 2.12.1994
JUDr. Otilie Z i k o v á, Praha 6, Na Petynce 42 11.5.1992 - 2.12.1994

Kapitál FAGRON a.s.

zakladni jmění 180 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.6.1999
zakladni jmění 693 038 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.9.1997 - 22.6.1999
zakladni jmění 360 038 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.12.1994 - 30.9.1997

Akcie FAGRON a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 100 Kč 1 800 000 22.6.1999
Akcie na majitele 100 Kč 6 930 380 30.9.1997 - 22.6.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 360 038 2.12.1994 - 30.9.1997

Sídlo FAGRON a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Holická 1098/31 , Olomouc 779 00 21.3.2013
Adresa Holická 1098/31 , Olomouc 779 00 18.12.2008 - 21.3.2013
Adresa Česká republika
Hudcova č.orientační 70a, číslo popisné 504, PSČ: 621 00 Brno
8.9.2003 - 18.12.2008
Adresa Hudcova 250/72 , Brno 621 00 19.11.2001 - 8.9.2003
Adresa Hudcova 72 , 621 00 Brno Česká republika
30.9.1997 - 19.11.2001
Adresa Chuderovská 3139/6 , Ústí nad Labem 400 11 7.9.1995 - 30.9.1997
Adresa Na Nivách 1375/3 , Ústí nad Labem 400 01 11.5.1992 - 7.9.1995

Předmět podnikání FAGRON a.s.

Platnost údajů od - do
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 21.9.2016
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 21.9.2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.9.2016
výroba léčivých přípravků 21.9.2016
výroba léčivých látek 21.9.2016
distribuce léčivých přípravků 21.9.2016
výroba veterinárních léčivých přípravků 21.9.2016
zacházení s návykovými látkami 21.9.2016
výroba potravinářských výrobků 9.8.2006 - 21.9.2016
výroba kosmetických prostředků 9.8.2006 - 21.9.2016
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví š kodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 9.8.2006 - 21.9.2016
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 3.2.2006 - 21.9.2016
nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny 3.2.2006 - 21.9.2016
výroba léčiv v rozsahu rozplňování a adjustace léčivých látek, výroba nesterilních tekutých léčivých přípravků, výroba nesterilních polotuhých léčivých přípravků 17.1.2003 - 21.9.2016
totožný s akciovou společností 23.10.1997 - 26.3.1999
totožný s akciovou společností 23.10.1997 - 25.5.2010
distribuce léčiv a prostředků zdravotnické techniky 30.9.1997 - 21.9.2016
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného 30.9.1997 - 21.9.2016
zprostředkovatelská činnost 30.9.1997 - 21.9.2016
činnost ekonomických poradců 30.9.1997 - 21.9.2016
poskytování software 30.9.1997 - 21.9.2016
zasilatelská činnost 30.9.1997 - 21.9.2016
Předmětem podnikání společnosti je: 2.2.1994
totožný jako u odštěpného závodu v Ústí nad Labem 2.2.1994 - 3.2.2006
totožný jako u akciové společnosti 2.2.1994 - 3.2.2006
zásobováním zdravotnických zařízení a humánními a veterinár- ními léčivy, léčivými přípravky, imunobiologickými přípravky diagnostiky, labochemikáliemi, lékárenskou technikou a ostat- ními výrobky používanými ve zdravotnictví, zdravotnickou technikou, laboratorní technikou a technikou pro hospodářské provozy zdravotnických zařízení, jejich kompletace a to i pro mimořádné akce, 2.2.1994 - 3.2.2006
zajišťování prodeje sortimentu spotřebního, zdravotnického materiálu, popř. dalšího sortimentu zboží zdravotnického cha- rakteru a služeb, 2.2.1994 - 3.2.2006
poskytování služeb výpočetní techniky 2.2.1994 - 3.2.2006
zabezpečování výzkumné, vývojové, konzulatační, informační, normotvorné, typizační, propagační, zprostředkovatelské a po- radenské činnosti lékárenské techniky, zdravotnické techniky a léčiv, lékárenského nábytku a projektové a technologické dokumentace lékárenských zařízení a zařízení výroben infuz- ních roztoků a výroben léčivých přípravků 2.2.1994 - 3.2.2006
poskytování leasingových služeb nově se privatizujícím lékár- nám při jejich vybavování, 2.2.1994 - 3.2.2006
samostatná inportní a exportní činnost v oboru léčiv a pro- středků zdravotnické techniky 2.2.1994 - 3.2.2006
a) zásobování zdravotnických zařízení humánními a veterinárními léčivy, léčivými přípravky, imunobiologickými přípravky, diagnostiky, labochemikáliemi, lékárenskou technikou a ostatními výrobky používanými ve zdravotnictví, zdravotnickou technikou, laboratorní technikou a technikou pro hospodářské provozy zdravotnických zařízení,jejich kompletace a to i pro mimořádné akce, b) zajišťování prodeje sortimentu spotřebního zdravotnického materiálu, popřípadě dalšího sortimentu zboží zdravotnického charekteru a služeb, c) zprostředkování garančních a postgarančních oprav v rámci zásobování zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou, laboratorní technikou 11.5.1992 - 2.2.1994
a technikou pro hospodářské provozy těchto zařízení, s možností zajišťování servisních oprav, d) zabezpečování nákupu, prověřování, uskladňování, ochrany a obměňování zvláštních zásob MZ ČR, vytvářených pro mimořádné události. Zabezpečování jejich kompletace, dislokace a pohotovosti podle pokynů MZ ČR, e) zabezpečování výroby léčivých přípravků a infuzních roztoků, f) provádění biologické, chemické a mikrobiologické kontroly infuzních roztoků, léčivých přípravků a léčivých látek, g) nákup a kompletace materiálů do souborů a souprav pro mimořádné účely, h) poskytování služeb výpočetní techniky, 11.5.1992 - 2.2.1994
i) registrace léčiv, SZM, diagnostik, imunobiologických přípravků včetně vydávání schvalovacích výměrů nových výrobků zdravotnické techniky, j) zabezpečování nákupu investic, l) zabezpečování výzkumné, vývojové, konzultační, informační, normotvorné, typizační, propagační, zprostředkovatelské a poradenské činnosti lékárenské techniky, zdravotnické techniky a léčiv, lékárenského nábytku a projektové a technologické dokumentace lékárenských zařízení a zařízení výroben infuzních roztoků a výroben léčivých přípravků. 11.5.1992 - 2.2.1994

vedení firmy FAGRON a.s.

Statutární orgán FAGRON a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují členové představenstva při běžných jednáních společnosti každý samostatně. Při ostatních jednáních, za které se považuje uzavírání smluv s peněžitým plněním převyšujícím v každém jednotlivém případě částku 100.000,- EUR, zastupují spo lečnost vždy minimálně dva členové představenstva společně. 9.3.2018
Společnost je zastupována následujícím způsobem: Předseda představenstva je oprávněn samostatně zavázat společnost maximálně do výše hodnoty plnění v částce 500.000 EUR. Člen představenstva je oprávněn samostatně zavázat společnost maximálně do výše hodno ty plnění v částce 100.000,- EUR. V ostatních případech zastupuje společnost vždy předseda představenstva a člen představenstva společně. 30.1.2018 - 9.3.2018
Společnost zastupuje: předseda představenstva a místopředseda samostatně, ostatní členové představenstva zastupují společnost vždy alespoň dva společně. 21.9.2016 - 30.1.2018
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti: a) předseda představenstva a místopředseda představenstva samostatně, b) ostatní členové představenstva vždy alespoň dva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti výše uvedené osoby připojí svůj podpis. 11.2.1999 - 21.9.2016
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti: a) předseda představenstva samostatně, b) ostatní členové představenstva vždy alespoň dva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti výše uvedené osoby připojí svůj podpis. 30.9.1997 - 11.2.1999
Jednání jménem společnosti Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni čle- nové představenstva, nebo společně předseda nebo místopřed- seda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. - čl. 24 stanov a.s. 7.9.1995 - 30.9.1997
člen představenstva Boris Marek 30.1.2018
Vznik členství 23.6.2017
Adresa: Einsteinova 754/58 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Cornelia Neeltje De Jong 9.3.2018
Vznik členství 27.10.2017
Vznik funkce 1.11.2017
Adresa: Boomvalk 9 , Valkenburg Nizozemské království
Člen představenstva Dr. Milan Mach 11.5.1992 - 2.2.1994
Adresa: Jana Maluchy 220/89 , Ostrava 700 30
Člen představenstva JUDr.Ing. Miroslav Madej 11.5.1992 - 2.2.1994
Adresa: Srbínská 1489/3 , Praha 100 00
Člen představenstva Liro Mikael V U O R E L A 11.5.1992 - 2.2.1994
Adresa: v ČSFR Praha 2, Chodská 9 , Ering, Griessertr. 10 Česká republika
Člen představenstva RNDr. Karel Knotek 11.5.1992 - 7.9.1995
Adresa: Železná 378 , Ústí nad Labem 403 31
Člen představenstva Ing. Ladislav Dvořák 2.2.1994 - 7.9.1995
Adresa: Tolstého 1251/51 , Ústí nad Labem 400 03
Člen představenstva Ing. Jiří Kobera 2.2.1994 - 7.9.1995
Adresa: Třešňová 622/10 , Liberec 460 14
Člen představenstva Ing. Jan Brabenec 2.2.1994 - 7.9.1995
Adresa: Karla Čapka 303 , Mirovice 398 06
Člen předst. a gen.ředitel Ing. Jiří Pavliska 2.12.1994 - 7.9.1995
Adresa: Řadová 299/88 , Ostrava 700 30
Člen představenstva Ing. Michal Z Á V E S K Ý 7.9.1995 - 8.1.1997
Adresa: Mimoňská 628/13 , Praha 190 00
Předseda předst. a gen.ředitel Ing. Jiří Pavliska 7.9.1995 - 23.10.1997
Adresa: Řadová 299/88 , Ostrava 700 30
Člen představenstva Ing. Petr Himl 7.9.1995 - 23.10.1997
Adresa: Rodopská 3154/6 , Praha 143 00
Člen představenstva Ing. Eliška Rohlová CSc. 7.9.1995 - 11.9.1998
Adresa: Bergerova 1115/2 , Praha 182 00
předseda představenstva MVDr. Dušan Novotný 23.10.1997 - 11.9.1998
Adresa: Hilleho 1838/1 , Brno 602 00
Člen představenstva RNDr. Karel Knotek 7.9.1995 - 16.12.1998
Adresa: Železná 378 , Ústí nad Labem 403 31
předseda představenstva Ing. Petr Himl 11.9.1998 - 16.12.1998
Adresa: Rodopská 3154/6 , Praha 143 00
Člen představenstva PharmDr. Ivan Považský 8.1.1997 - 22.1.1999
Adresa: U Lučního mlýna 1047/24 , Opava 747 05
člen představenstva ing. Milan Ševčík 23.10.1997 - 22.1.1999
Adresa: Babákova 2162/26 , Praha 148 00
Člen představenstva Ing. Ivan Berka 23.10.1997 - 22.1.1999
Adresa: Míčkova 952/48 , Brno 614 00
Člen představenstva Ing. Boris Marek 11.9.1998 - 22.1.1999
Adresa: Wolkerova 802/50 , Olomouc 779 00
Člen představenstva Ing. Ivan Berka 22.1.1999 - 29.1.1999
Adresa: Paseky 385/36 , Lelekovice 664 31
člen představenstva MVDr. Roman Harviščák 22.1.1999 - 11.12.2000
Adresa: Pokorova 66/4 , Brno 621 00
člen představenstva MVDr. Pavel Brauner 23.10.1997 - 8.9.2003
Vznik funkce 23.10.1997
Zánik funkce 18.6.2003
Adresa: Údolní 578/45 , Brno 602 00
předseda představenstva MVDr. Dušan Novotný 16.12.1998 - 8.9.2003
Vznik funkce 16.12.1998
Zánik funkce 18.6.2003
Adresa: Hilleho 1838/1 , Brno 602 00
člen představenstva Karel Reichman 22.1.1999 - 8.9.2003
Vznik funkce 22.1.1999
Zánik funkce 18.6.2003
Adresa: Hilleho 1838/1 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Ivan Berka 29.1.1999 - 8.9.2003
Vznik funkce 29.1.1999
Zánik funkce 18.6.2003
Adresa: Paseky 385/36 , Lelekovice 664 31
člen představenstva Ing. Boris Marek 11.12.2000 - 8.9.2003
Vznik funkce 11.12.2000
Zánik funkce 18.6.2003
Adresa: Wolkerova 802/50 , Olomouc 779 00
předseda představenstva MVDr. Dušan Novotný 8.9.2003 - 18.12.2008
Vznik funkce 18.6.2003
Zánik funkce 17.4.2008
Adresa: Hilleho 1838/1 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Ivan Berka 8.9.2003 - 18.12.2008
Vznik funkce 18.6.2003
Zánik funkce 17.4.2008
Adresa: Paseky 385/36 , Lelekovice 664 31
člen představenstva Karel Reichman 8.9.2003 - 18.12.2008
Vznik funkce 18.6.2003
Zánik funkce 17.4.2008
Adresa: Hilleho 1838/1 , Brno 602 00
člen představenstva Gerard Johann Van Jeveren 18.12.2008 - 27.2.2009
Vznik členství 17.4.2008
Adresa: Nizozemské království
Rotterdam, Kralingseweg 181, 3062 CE
člen představenstva Ing. Boris Marek 18.12.2008 - 12.3.2009
Vznik členství 17.4.2008
Adresa: Einsteinova 754/58 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Jan Peeters 27.2.2009 - 12.3.2009
Vznik členství 17.4.2008
Vznik funkce 18.4.2008
Zánik funkce 12.2.2009
Adresa: Belgické království
2930 Brasschaat, Voshollei 12
předseda představenstva Gerard Johann Van Jeveren 27.2.2009 - 31.1.2011
Vznik členství 17.4.2008
Zánik členství 7.5.2010
Vznik funkce 18.4.2008
Zánik funkce 7.5.2010
Adresa: Nizozemské království
Rotterdam, Kralingseweg 181, 3062 CE
člen představenstva Jan Peeters 12.3.2009 - 31.1.2011
Vznik členství 17.4.2008
Adresa: Belgické království
2930 Brasschaat, Voshollei 12
místopředseda představenstva Ing. Boris Marek 12.3.2009 - 20.12.2013
Vznik členství 17.4.2008
Zánik členství 17.4.2013
Vznik funkce 12.2.2009
Zánik funkce 17.4.2013
Adresa: Einsteinova 754/58 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Jan Peeters 31.1.2011 - 20.12.2013
Vznik členství 17.4.2008
Zánik členství 17.4.2013
Vznik funkce 29.9.2010
Zánik funkce 17.4.2013
Adresa: Belgické království
Brasschaat, Voshollei 12, PSČ 2930
člen představenstva Ann De Smedt 31.1.2011 - 20.12.2013
Vznik členství 7.5.2010
Zánik členství 17.4.2013
Adresa: Belgické království
Schoten, Elfenbankdreef 3, PSČ 2900
předseda představenstva Jan Peeters 20.12.2013 - 30.1.2018
Vznik členství 17.4.2013
Zánik členství 23.6.2017
Vznik funkce 26.7.2013
Zánik funkce 23.6.2017
Adresa: Voshollei 12 , 2930 Brasschaat Belgické království
místopředseda představenstva Boris Marek 20.12.2013 - 30.1.2018
Vznik členství 17.4.2013
Zánik členství 23.6.2017
Vznik funkce 26.7.2013
Zánik funkce 23.6.2017
Adresa: Einsteinova 754/58 , Olomouc 779 00
člen představenstva René Leonardus Josephus Gerardus Clavaux 20.12.2013 - 30.1.2018
Vznik členství 17.4.2013
Zánik členství 23.6.2017
Adresa: Delftweg 25 , 3043 Rotterdam Nizozemské království

Dozorčí rada FAGRON a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Vít Bělíček 13.8.2016
Vznik členství 29.6.2015
Adresa: Kúty 1949 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Constnantijn Roderic Van Rietschosen 21.9.2016
Vznik členství 24.6.2014
Adresa: Schiedamsesingel 161 , 3012 Rotterdam Nizozemské království
předseda dozorčí rady Rafael Padilla Papaceit 25.9.2018
Vznik členství 27.6.2018
Vznik funkce 28.6.2018
Adresa: Rambla Torrent Xandri 21 - 4o2a , 8172 Barcelona Španělské království
Člen dozorčí rady Ing. Petr Gryga CSc. 7.9.1995 - 8.1.1997
Adresa: Nad Šálkovnou 1528/9 , Praha 147 00
Člen dozorčí rady Ing. Jan Brabenec 7.9.1995 - 8.1.1997
Adresa: Karla Čapka 303 , Mirovice 398 06
Člen dozorčí rady Ing. Ivan Berka 8.1.1997 - 23.10.1997
Adresa: Míčkova 952/48 , Brno 614 00
Člen dozorčí rady Ing. Michal Záveský 8.1.1997 - 23.10.1997
Adresa: Mimoňská 628/13 , Praha 190 00
Člen dozorčí rady Ing. Petr Himl 23.10.1997 - 11.9.1998
Adresa: Rodopská 3154/6 , Praha 143 00
Člen dozorčí rady Ing. Jan Kerbach 23.10.1997 - 16.12.1998
Adresa: Aubrechtové 3102/16 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Ing. Eliška Rohlová 11.9.1998 - 22.1.1999
Adresa: Bergerova 1115/2 , Praha 182 00
Člen dozorčí rady Iva Vondrová 7.9.1995 - 6.5.1999
Adresa: Marvanova 2770/10 , Ústí nad Labem 400 11
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Michal 22.1.1999 - 11.12.2000
Adresa: 489 , Veřovice 742 73
předseda dozorčí rady JUDr.Ing. Ivan Rott 16.12.1998 - 21.5.2003
Zánik funkce 5.11.2002
Adresa: Svážná 396/5 , Brno 634 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Havrda 11.12.2000 - 22.1.2004
Vznik funkce 11.12.2000
Zánik funkce 15.11.2003
Adresa: Vodnická 311/24 , Praha 149 00
člen dozorčí rady RNDr. Jiří Richter 6.5.1999 - 3.2.2006
Zánik členství 29.5.2005
Vznik funkce 6.5.1999
Zánik funkce 29.5.2005
Adresa: U Stadionu 378 , Velká Bíteš 595 01
předseda dozorčí rady MVDr Jaroslav Procházka 21.5.2003 - 18.12.2008
Vznik funkce 5.11.2002
Zánik funkce 24.4.2008
Adresa: Foltýnova 135 , 635 00 Brno Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Boris Marek 22.1.2004 - 18.12.2008
Vznik funkce 16.11.2003
Zánik funkce 24.4.2008
Adresa: Einsteinova 754/58 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady RNDr. Jiří Richter 3.2.2006 - 25.6.2009
Vznik členství 30.5.2005
Zánik členství 19.6.2009
Vznik funkce 30.5.2005
Zánik funkce 19.6.2009
Adresa: U Stadionu 378 , Velká Bíteš 595 01
člen dozorčí rady Franciscus Adrianus Maria Gerardus Verbakel 18.12.2008 - 25.5.2010
Vznik členství 24.4.2008
Adresa: Nizozemské království
Rotterdam, Ineke Sluiterstraat 7, 3066 HL
člen dozorčí rady Herman Jan Corstanje 18.12.2008 - 20.12.2013
Vznik členství 24.4.2008
Zánik členství 17.4.2013
Adresa: Nizozemské království
Antwerpen, Van Putlei 39, 2018
předseda dozorčí rady Franciscus Adrianus Maria Gerardus Verbakel 25.5.2010 - 20.12.2013
Vznik členství 24.4.2008
Zánik členství 17.4.2013
Vznik funkce 21.9.2009
Zánik funkce 17.4.2013
Adresa: Nizozemské království
Rotterdam, Ineke Sluiterstraat 7, 3066 HL
předseda dozorčí rady Franciscus Adrianus Maria Gerardus Verbakel 20.12.2013 - 13.8.2016
Vznik členství 17.4.2013
Zánik členství 10.4.2015
Vznik funkce 26.7.2013
Zánik funkce 10.4.2015
Adresa: Ineke Sluiterstraat 7 , 3066 Rotterdam Nizozemské království
člen představenstva Erik Johannes Hendrika Hoppenbrouwer 20.12.2013 - 13.8.2016
Vznik členství 17.4.2013
Zánik členství 10.4.2015
Adresa: V. L. Stirumstraat 10 , 3581 Utrecht Nizozemské království
člen dozorčí rady Ing. Magda Turčániová 25.6.2009 - 21.9.2016
Vznik členství 19.6.2009
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: Škroupova 402/3 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Cornelia Neeltje De Jong 13.8.2016 - 9.3.2018
Vznik členství 29.6.2015
Zánik členství 27.10.2017
Adresa: Boomvalk 9 , Valkenburg Nizozemské království

Vedoucí organizační složky FAGRON a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Petr Sikora 2.2.1994 - 22.5.1995
Adresa: Srbská 274/29 , Ostrava 700 30
Jméno RNDr. Karel Knotek 2.2.1994 - 26.3.1999
Adresa: Železná 378 , Ústí nad Labem 403 31
Jméno ing. Milan Ševčík 23.10.1997 - 26.3.1999
Adresa: Babákova 2162/26 , Praha 148 00
Jméno ing. Boris Marek 23.10.1997 - 22.1.2004
Adresa: Wolkerova 802/50 , Olomouc 779 00
Jméno PharmDr. Ivan Povážský 22.5.1995 - 3.2.2006
Adresa: U Lučního mlýna 1047/24 , Opava 747 05
Jméno Ing. Jana Boledovičová 26.3.1999 - 3.2.2006
Adresa: Spartakiádní 259/6 , Ústí nad Labem 400 10
Jméno ing. Boris Marek 22.1.2004 - 25.5.2010
Adresa: Einsteinova 754/58 , Olomouc 779 00

Sbírka Listin FAGRON a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10108/SL 89 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 26.1.2016 27.1.2016 38
B 10108/SL 88 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 1.9.2014 16.9.2014 37
B 10108/SL 87 výroční zpráva [2012]  audit,úč.závěrka+přílohy,zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 17.7.2013 29.7.2013 32
B 10108/SL 86 výroční zpráva r. 2011 vč.úč.záv, § 66a/9, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 1.8.2012 5.9.2012 30
B 10108/SL 85 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 29.7.2011 23.8.2011 32
B 10108/SL 84 výroční zpráva r. 2009 vč. úč.záv,audit,§66a Krajský soud v Ostravě 22.11.2010 1.4.2011 32
B 10108/SL 83 stanovy společnosti platné k 7.5.2010 Krajský soud v Ostravě 17.2.2011 24.2.2011 20
B 10108/SL 82 zpráva o vztazích r. 2009 Krajský soud v Ostravě 17.2.2011 23.2.2011 4
B 10108/SL 81 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Ostravě 17.2.2011 23.2.2011 9
B 10108/SL 80 zpráva auditora - ověř. úč.záv. 2009 Krajský soud v Ostravě 17.2.2011 23.2.2011 5
B 10108/SL 79 účetní závěrka r. 2009 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 17.2.2011 23.2.2011 13
B 10108/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 7.5.2010 17.1.2011 14.2.2011 11
B 10108/SL 77 notářský zápis NZ 145/2010 Stanovy Krajský soud v Ostravě 7.5.2010 26.5.2010 30.6.2010 51
B 10108/SL 76 ostatní - Rozhodnutí rady + AJ Krajský soud v Ostravě 21.5.2010 10.6.2010 4
B 10108/SL 75 ostatní zápis z VH - schv.ÚZ r. 2008 Krajský soud v Ostravě 30.9.2009 20.10.2009 4
B 10108/SL 74 zpráva o vztazích r. 2008 Krajský soud v Ostravě 30.6.2009 9.7.2009 6
B 10108/SL 73 účetní závěrka r. 2008 vč. příloh Krajský soud v Ostravě 30.6.2009 9.7.2009 13
B 10108/SL 72 zpráva auditora r. 2008 Krajský soud v Ostravě 30.6.2009 9.7.2009 5
B 10108/SL 71 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Ostravě 30.6.2009 9.7.2009 10
B 10108/SL 70 ostatní Zápis z voleb DR Krajský soud v Ostravě 19.6.2009 23.6.2009 2.7.2009 1
B 10108/SL 69 ostatní - Zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ostravě 18.4.2008 25.2.2009 18.3.2009 2
B 10108/SL 68 ostatní - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 14.6.2008 25.2.2009 18.3.2009 2
B 10108/SL 67 podpisové vzory Jan Peeters Krajský soud v Ostravě 23.7.2008 25.2.2009 18.3.2009 8
B 10108/SL 66 rozhod. o statut. orgánu - Záp.ze zasedání předst.vč.AJ Krajský soud v Ostravě 12.2.2009 11.3.2009 18.3.2009 2
B 10108/SL 65 podpisové vzory + ČP + souhl. se záp. do OR Krajský soud v Ostravě 2.12.2008 2.1.2009 2
B 10108/SL 64 podpisové vzory + ČP + souhl. se záp. do OR Krajský soud v Ostravě 26.7.2008 2.1.2009 8
B 10108/SL 63 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 24.4.2008 2.1.2009 30
B 10108/SL 62 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 17.4.2008 2.1.2009 2
B 10108/SL 61 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 16.4.2008 2.1.2009 2
B 10108/SL 60 zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 29.2.2008 13.6.2008 4
B 10108/SL 59 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Ostravě 14.3.2008 13.6.2008 4
B 10108/SL 58 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Ostravě 14.3.2008 13.6.2008 5
B 10108/SL 57 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 6.6.2008 13.6.2008 2
B 10108/SL 56 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ostravě 24.4.2008 13.6.2008 47
B 10108/SL 55 zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 15.3.2007 25.6.2007 3
B 10108/SL 54 zpráva auditora -dodatek Krajský soud v Ostravě 10.5.2007 25.6.2007 1
B 10108/SL 53 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Ostravě 2.5.2007 25.6.2007 8
B 10108/SL 52 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ostravě 14.5.2007 25.6.2007 50
B 10108/SL 51 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 19.7.2006 25.8.2006 29
B 10108/SL 50 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 591/06 Krajský soud v Ostravě 19.7.2006 25.8.2006 5
B 10108/SL 49 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Ostravě 3.2.2006 25.8.2006 61
B 10108/SL 48 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 14.6.2005 7.2.2006 28
B 10108/SL 47 notářský zápis -NZ 427/2005-rozh. řádné VH Krajský soud v Ostravě 14.6.2005 7.2.2006 4
B 10108/SL 46 ostatní -ČP čl doz. rady Krajský soud v Ostravě 13.6.2005 7.2.2006 1
B 10108/SL 45 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Ostravě 12.4.2005 27.10.2005 57
B 10108/SL 44 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Ostravě 14.4.2004 19.7.2004 65
B 10108/SL 43 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Ostravě 2.11.2003 23.1.2004 1
B 10108/SL 42 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 12.11.2003 23.1.2004 1
B 10108/SL 41 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ostravě 18.4.2003 11.9.2003 67
B 10108/SL 40 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Ostravě 18.6.2003 11.9.2003 3
B 10108/SL 39 ostatní - nájemní snlouva Krajský soud v Ostravě 1.4.2003 11.9.2003 4
B 10108/SL 38 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Ostravě 18.6.2003 11.9.2003 3
B 10108/SL 37 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Ostravě 18.6.2003 11.9.2003 3
B 10108/SL 36 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Ostravě 15.11.2002 26.5.2003 2
B 10108/SL 35 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 5.11.2002 26.5.2003 2
B 10108/SL 34 ostatní -zápis VH Krajský soud v Ostravě 5.11.2002 26.5.2003 3
B 10108/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 5.11.2002 26.5.2003 28
B 10108/SL 32 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Ostravě 5.11.2002 26.5.2003 4
B 10108/SL 31 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Ostravě 28.3.2002 14.8.2002 63
B 10108/SL 30 ostatní - dod.č.1 k nájemní smlouvě Krajský soud v Ostravě 1.10.1997 5.12.2001 2
B 10108/SL 29 ostatní - nájemní smlouva Krajský soud v Ostravě 20.12.1996 5.12.2001 11
B 10108/SL 28 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Ostravě 17.10.2001 5.12.2001 23
B 10108/SL 27 účetní závěrka - 1999 Krajský soud v Ostravě 13.6.2001 19.7.2001 2
B 10108/SL 26 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Ostravě 4.6.2001 19.7.2001 54
B 10108/SL 25 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ostravě 4.10.2000 8.1.2001 4
B 10108/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 4.12.1998 3.8.1999 24
B 10108/SL 23 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Ostravě 20.4.1999 3.8.1999 22
B 10108/SL 22 ostatní - volby dozor.rady Krajský soud v Ostravě 29.3.1999 12.5.1999 7
B 10108/SL 21 ostatní - zápis č.5 a 6 z představen. Krajský soud v Ostravě 8.3.1999 12.5.1999 3
B 10108/SL 20 ostatní - zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 28.1.1999 7.4.1999 4
B 10108/SL 19 ostatní - zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 19.10.1998 7.4.1999 3
B 10108/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 4.12.1998 17.2.1999 24
B 10108/SL 17 ostatní - zápis č.12 dozor.rady Krajský soud v Ostravě 8.12.1998 28.1.1999 2
B 10108/SL 16 ostatní - zápis č.18 z představ. Krajský soud v Ostravě 5.11.1998 28.1.1999 2
B 10108/SL 15 ostatní - zápis č.12 z dozor.rady Krajský soud v Ostravě 8.12.1998 28.1.1999 2
B 10108/SL 14 ostatní - zápis z dozor.rady Krajský soud v Ostravě 5.11.1998 28.1.1999 2
B 10108/SL 13 ostatní - zápis z představ. Krajský soud v Ostravě 9.12.1998 28.1.1999 4
B 10108/SL 12 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Ostravě 4.12.1998 28.1.1999 40
B 10108/SL 11 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Ostravě 31.12.1997 23.7.1998 34
B 10108/SL 9 posudek znalce - 388-48/97 Krajský soud v Ostravě 20.3.1997 14.3.1998 13
B 10108/SL 8 posudek znalce - 389-49/97 Krajský soud v Ostravě 20.3.1998 14.3.1998 13
B 10108/SL 7 posudek znalce - 382-42/97 Krajský soud v Ostravě 17.3.1997 14.3.1998 24
B 10108/SL 6 posudek znalce - 383-43/97 Krajský soud v Ostravě 17.3.1997 14.3.1998 24
B 10108/SL 5 posudek znalce - 384-44/97 Krajský soud v Ostravě 17.3.1997 14.3.1998 24
B 10108/SL 4 posudek znalce - 3x Krajský soud v Ostravě 20.3.1997 14.3.1998 7
B 10108/SL 3 posudek znalce - 3x Krajský soud v Ostravě 17.3.1997 14.3.1998 29
B 10108/SL 2 ostatní projekt sloučení Krajský soud v Ostravě 18.3.1997 14.3.1998 5
B 10108/SL 10 posudek znalce - 387-47/97 Krajský soud v Ostravě 20.3.1997 14.3.1998 13
B 10108/SL 1 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Ostravě 16.5.1995 14.3.1998 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje FAGRON a.s.

IČO (identifikační číslo) 46709355
Jméno FAGRON a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 29.7.1993
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 3

Sídlo FAGRON a.s.

Živnosti a provozovny FAGRON a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.12.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Holická 1099/31, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000964710
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 24.10.1994

Živnost č. 2 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.1.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Holická 1099/31, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000964710
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2006

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Holická 1099/31, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000964710
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.2013

Živnost č. 4 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.7.1993
Zánik oprávnění 6.10.1994

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.4.1994
Zánik oprávnění 28.6.1994

Živnost č. 7 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost organizačních poradců v oblasti farmacie a lékárenské techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.8.1995
Zánik oprávnění 25.2.1998

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.8.1995
Zánik oprávnění 30.4.2003

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.8.1995
Zánik oprávnění 31.12.1995
Konec oprávnění 31.3.1998

Živnost č. 13 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Činnost ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba kosmetických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán FAGRON a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Boris Marek
Člen statutárního orgánu CORNELIA NEELTJE DE JONG

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje FAGRON a.s.

IČO: 46709355
Firma: FAGRON a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 11.5.1992

Sídlo FAGRON a.s.

Sídlo: Holická 1098/31, Olomouc 779 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba potravinářských výrobků
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Skladování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti

Podobné firmy

tracking image