Firma Factoring České spořitelny, a.s. IČO 25629352


Factoring České spořitelny, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Factoring České spořitelny, a.s. (25629352) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Budějovická 1912/64, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 12. 1997 a je stále aktivní. Factoring České spořitelny, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Factoring České spořitelny, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Factoring České spořitelny, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Factoring České spořitelny, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Factoring České spořitelny, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Factoring České spořitelny, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5075
IČO (identifikační číslo osoby) 25629352
Jméno Factoring České spořitelny, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 4.12.1997
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 17.4.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 17.4.2014 - 20.5.2016
Počet členů dozorčí rady: 4 17.4.2014 - 20.5.2016
Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová v ýše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 114.000.000,-Kč (slovy: jedno sto čtrnáct milionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 20 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ?Za prvé? tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 20 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.500.000,-Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem urč enému zájemci takto: ? 20 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle České spořitelny, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počín aje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho s ídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude zaspáno toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení spol ečnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 5.500.000,-Kč (slovy: pět milionů p ět set tisíc korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10)v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 3539212/0800, vedený u České spořitelny, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 11.10.2010 - 27.10.2010
Jediný akcionář společnosti, společnost Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 452 44 782, přijal v působnosti valné hromady následující usnesení, kterým rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová v ýše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 99.000.000,-Kč (slovy: devadesátdevětmilionů korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno v b odu ?Za druhé? tohoto notářského zápisu, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obcho dního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 10 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.500.000,-Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určeném u zájemci takto: 10 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých) v listinné podobě společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45 244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1171, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle České spořitelny, a.s., na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů, počín aje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho s ídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující ná vrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního prá va činí částku 111.500.000,-Kč (slovy: jednostojedenáctmilionůpětsettisíc korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne upsání akcií, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že emisní kurs akcií upisovatel splatí na účet společnosti č. 3539212/0800 vedený u České spořitelny, a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 9.12.2008 - 8.4.2009
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 20. června 2001 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti z dosavadní výše 30,000.000,- Kč o částku Kč 54,000.000,- (slovy: padesátčtyřimilionykorunčeských) na novou výši 84,000.000,-, a to upsáním nových akcií s tím, že se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je splnění požadavku Factors Chain International na kapitálovou přiměřenost společnosti. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 180 kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč (slovy: třistatisíckorunčeských) v listinné podobě. Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti v Praze 8, Pobřežní 46, čp. 249. Emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy 300.000,- Kč (slovy: třistatisíckorun- českých) na jednu novou akcii. Emisní kurs upsaných nových akcií je akcionář-upisovatel povinen splatit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejich upsání na účet společnosti č. 9944040004944017/0800, jinak je upisování neúčinné. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem tj. společností Česká spořitelna, a.s. tak, že v souladu s ust. § 204 obchodního zákoníku uzavře se společností smlouvu o upsání akcií. K upsání akcií se poskytuje lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 14.12.2001 - 3.4.2002
Společnost vznikla přeměnou obchodní společnosti CS Factoring, s.r.o. se sídlem Praha 2, Belgická 40, identifikační číslo 64 57 68 92, jejíž majetek, práva a závazky převzala. 4.12.1997
Jediný akcionář: VÚB Factoring, a.s., se sídlem Bratislava, Krížna 54, PSČ 821 08, IČO 31 345 310, Slovenská republika. 4.12.1997 - 17.11.1998

Aktuální kontaktní údaje Factoring České spořitelny, a.s.

Kapitál Factoring České spořitelny, a.s.

zakladni jmění 114 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.10.2010
zakladni jmění 84 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.4.2002 - 27.10.2010
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.12.1997 - 3.4.2002

Akcie Factoring České spořitelny, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 500 000 Kč 76 7.5.2014
Akcie na jméno 1 500 000 Kč 76 27.10.2010 - 7.5.2014
Akcie na jméno 1 500 000 Kč 56 9.12.2008 - 27.10.2010
Akcie na jméno 300 000 Kč 280 3.4.2002 - 9.12.2008
Akcie na jméno 300 000 Kč 100 26.2.2002 - 3.4.2002
Akcie na jméno 300 000 Kč 100 4.12.1997 - 26.2.2002

Sídlo Factoring České spořitelny, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Budějovická 1912/64 , Praha 140 00 8.3.2019
Adresa Budějovická 1518/13 , Praha 140 00 3.7.2009 - 8.3.2019
Adresa Pobřežní 249/46 , Praha 186 00 10.5.2005 - 3.7.2009
Adresa Pobřežní 249/46 , Praha 186 00 25.3.1998 - 10.5.2005
Adresa Belgická 115/40 , Praha 120 00 4.12.1997 - 25.3.1998

Předmět podnikání Factoring České spořitelny, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.9.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 18.10.2006 - 30.9.2010
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 18.10.2006 - 30.9.2010
provádění factoringu 4.12.1997 - 30.9.2010
provádění forfaitingu 4.12.1997 - 30.9.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.12.1997 - 30.9.2010
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 4.12.1997 - 30.9.2010

vedení firmy Factoring České spořitelny, a.s.

Statutární orgán Factoring České spořitelny, a.s.

Platnost údajů od - do
Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech. Společnost jsou přitom povinni zastupovat dva členové představenstva společně. 25.4.2016
Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech. Společnost jsou přitom povinni zastupovat vždy alespoň dva členové představenstva společně. 17.4.2014 - 25.4.2016
Jednání členů představenstva, které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím členem představenstva a dalším členem představenstva, a to tak, že připojí své podpisy k obchodní firmě společnosti. 26.2.2002 - 17.4.2014
Společnost jedná svými statutárními orgány. Jménem společnosti jednají nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis nejméně dva členové představenstva. 4.12.1997 - 26.2.2002
člen představenstva Ing. Pavel Chlumský 13.7.2018
Vznik členství 1.7.2018
Adresa: U Menhiru 671 , Dolní Břežany 252 41
předseda představenstva Ing. Karel Nováček 18.8.2019
Vznik členství 2.8.2019
Vznik funkce 2.8.2019
Adresa: Horomyslická 793/7 , Plzeň 312 00
Jméno Ing. Ivan Martinča 4.12.1997 - 25.3.1998
Adresa: Jana Masaryka 436/51 , Praha 120 00
Jméno Ing. Ivan Pohl 4.12.1997 - 26.2.2002
Vznik členství 4.12.1997
Zánik členství 20.6.2001
Adresa: Jana Masaryka 436/51 , Praha 120 00
Jméno Ing. Ján Krampl 4.12.1997 - 26.2.2002
Vznik funkce 4.12.1997
Zánik funkce 20.6.2001
Adresa: Jana Masaryka 436/51 , Praha 120 00
Jméno Ing. Marcela Chalušová 25.3.1998 - 26.2.2002
Vznik členství 22.1.1998
Zánik členství 28.4.1999
Adresa: Pařížská 98/17 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Rudolf Hanták 26.2.2002 - 18.10.2006
Vznik členství 20.6.2001
Zánik členství 31.3.2006
Vznik funkce 20.6.2001
Zánik funkce 31.3.2006
Adresa: Volutova 2522 , Praha 5 Česká republika
člen představenstva doc. Ing. Lubomír Civín CSc. 26.2.2002 - 18.10.2006
Vznik členství 20.6.2001
Adresa: Anežky Malé 768/5 , Praha 149 00
předseda představenstva doc. Ing. Lubomír Civín CSc. 18.10.2006 - 15.10.2008
Vznik členství 20.6.2001
Vznik funkce 31.3.2006
Adresa: Anežky Malé 768/5 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Radmila Jakubová 26.2.2002 - 10.3.2010
Vznik členství 20.6.2001
Vznik funkce 20.6.2001
Adresa: Ke škole 1397/3 , Praha 149 00
předseda představenstva doc. Ing. Lubomír Civín CSc. 15.10.2008 - 10.3.2010
Vznik členství 20.6.2001
Vznik funkce 31.3.2006
Adresa: Ve Smečkách 605/3 , Praha 110 00
předseda představenstva doc. Ing. Lubomír Civín CSc., MBA 10.3.2010 - 27.10.2010
Vznik členství 20.6.2001
Zánik členství 30.9.2010
Vznik funkce 31.3.2006
Zánik funkce 30.9.2010
Adresa: Ve Smečkách 605/3 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Karel Machytka 21.4.2008 - 8.3.2011
Vznik členství 1.2.2008
Adresa: Nad Vavrouškou 694/9 , Praha 181 00
místopředseda představenstva Radmila Jakubová 10.3.2010 - 8.3.2011
Vznik členství 20.6.2001
Vznik funkce 20.6.2001
Zánik funkce 29.12.2010
Adresa: Náměstí Na Sádkách 701 , Dolní Břežany 252 41
místopředseda představenstva Ing. Karel Machytka 8.3.2011 - 14.8.2012
Vznik členství 1.2.2008
Vznik funkce 29.12.2010
Adresa: Nad Vavrouškou 694/9 , Praha 181 00
předseda představenstva Radmila Jakubová 8.3.2011 - 21.8.2013
Vznik členství 20.6.2001
Vznik funkce 29.12.2010
Adresa: Náměstí Na Sádkách 701 , Dolní Břežany 252 41
místopředseda představenstva Ing. Karel Machytka 14.8.2012 - 21.8.2013
Vznik členství 1.2.2008
Vznik funkce 29.12.2010
Adresa: Lhotákova 2421/2 , Praha 182 00
člen představenstva Václav Plášil 8.7.2013 - 9.10.2015
Vznik členství 1.7.2013
Zánik členství 31.7.2015
Zánik funkce 31.7.2015
Adresa: Smetanova 452 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva Jaromír Kohout 16.1.2013 - 25.4.2016
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 31.3.2016
Zánik funkce 31.3.2016
Adresa: 109 , Sedlec 250 65
člen představenstva Michael Jehlička 8.7.2013 - 25.4.2016
Vznik členství 1.7.2013
Zánik členství 31.3.2016
Zánik funkce 31.3.2016
Adresa: Malátova 395/13 , Praha 150 00
předseda představenstva Radmila Jakubová 21.8.2013 - 25.4.2016
Vznik členství 20.6.2001
Zánik členství 31.3.2016
Vznik funkce 29.12.2010
Zánik funkce 31.3.2016
Adresa: Náměstí Na Sádkách 701 , Dolní Břežany 252 41
místopředseda představenstva Ing. Karel Machytka 21.8.2013 - 25.4.2016
Vznik členství 1.2.2008
Zánik členství 31.1.2016
Vznik funkce 29.12.2010
Zánik funkce 31.1.2016
Adresa: Lhotákova 2421/2 , Praha 182 00
člen představenstva Karel Nováček 9.10.2015 - 25.4.2016
Vznik členství 1.8.2015
Vznik funkce 1.8.2015
Adresa: Horomyslická 793/7 , Plzeň 312 00
člen představenstva Ing. Karel Machytka 25.4.2016 - 13.7.2018
Vznik členství 3.2.2016
Zánik členství 30.6.2018
Adresa: Lhotákova 2421/2 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Karel Nováček 25.4.2016 - 18.8.2019
Vznik členství 1.8.2015
Zánik členství 1.8.2019
Vznik funkce 1.4.2016
Zánik funkce 1.8.2019
Adresa: Horomyslická 793/7 , Plzeň 312 00

Dozorčí rada Factoring České spořitelny, a.s.

Platnost údajů od - do
člen Roman Pařil 17.4.2014
Vznik členství 1.1.2014
Adresa: 76 , Knovíz 274 01
předseda dozorčí rady Jan Seger 26.4.2017
Vznik členství 1.2.2017
Vznik funkce 20.3.2017
Adresa: Krupská 1742/6 , Praha 100 00
místopředseda dozorčí rady Jan Jašek 24.9.2018
Vznik členství 1.8.2018
Vznik funkce 4.9.2018
Adresa: Gen. Svobody 1976/25 , Šumperk 787 01
Jméno Ing. Aleš Pech 4.12.1997 - 25.3.1998
Adresa: Pod Zemankou 1602/13 , Praha 147 00
Jméno Ing. Dušan Kret 4.12.1997 - 26.2.2002
Vznik členství 4.12.1997
Zánik členství 20.6.2001
Adresa: Jana Masaryka 436/51 , Praha 120 00
Jméno Ing. Martin Krampl 4.12.1997 - 26.2.2002
Vznik členství 4.12.1997
Zánik členství 20.6.2001
Adresa: Jana Masaryka 436/51 , Praha 120 00
Jméno Ing. Petr Hlaváček 25.3.1998 - 26.2.2002
Vznik členství 22.1.1998
Zánik členství 9.12.1999
Adresa: Kolešovská 506 , Praha 190 17
předseda dozorčí rady Mag. Gernot Mittendorfer 26.2.2002 - 21.3.2003
Vznik členství 20.6.2001
Vznik funkce 20.6.2001
Adresa: Kroftova 415/10 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Dr. Heinz Knotzer 26.2.2002 - 4.12.2003
Vznik členství 20.6.2001
Adresa: Psohlavců 1765/26 , Praha 147 00
předseda dozorčí rady Mag. Gernot Mittendorfer 21.3.2003 - 10.5.2005
Vznik členství 20.6.2001
Zánik členství 30.9.2004
Vznik funkce 20.6.2001
Adresa: Na Malé Šárce 802 , Praha 164 00
člen dozorčí rady Dr. Heinz Knotzer 4.12.2003 - 10.5.2005
Vznik členství 20.6.2001
Adresa: V malých domech I 583/5 , Praha 147 00
místopředseda dozorčí rady Mag. Frank Michael Beitz 26.2.2002 - 21.4.2008
Vznik členství 20.6.2001
Zánik členství 30.6.2007
Vznik funkce 20.6.2001
Zánik funkce 30.6.2007
Adresa: Kozlovská 1388/9 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Karel Mourek 10.5.2005 - 8.4.2009
Vznik členství 1.10.2004
Adresa: V remízku 982/28 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. David Marek 21.4.2008 - 8.4.2009
Vznik členství 7.8.2007
Zánik členství 14.1.2009
Adresa: Křižíkova 226/16 , Praha 186 00
člen dozorčí rady Ing. Karel Mourek 8.4.2009 - 30.9.2010
Vznik členství 1.10.2004
Adresa: Meduňková 711/31 , Praha 103 00
předseda dozorčí rady Dr. Heinz Knotzer 10.5.2005 - 14.8.2012
Vznik členství 20.6.2001
Zánik členství 28.2.2012
Vznik funkce 30.9.2004
Zánik funkce 28.2.2012
Adresa: V malých domech I 583/5 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Mag. Alois Bartelhuber 8.4.2009 - 14.8.2012
Vznik členství 23.1.2009
Zánik členství 10.12.2013
Zánik funkce 10.12.2013
Adresa: K Botiči 1483/8 , Praha 101 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Karel Mourek 30.9.2010 - 14.8.2012
Vznik členství 1.10.2004
Zánik členství 28.2.2012
Vznik funkce 11.3.2010
Zánik funkce 28.2.2012
Adresa: Meduňková 711/31 , Praha 103 00
místopředseda dozorčí rady Mag. Alois Bartelhuber 14.8.2012 - 12.9.2012
Vznik členství 23.1.2009
Zánik členství 10.12.2013
Vznik funkce 23.4.2012
Zánik funkce 10.12.2013
Adresa: K Botiči 1483/8 , Praha 101 00
předseda dozorčí rady Petr Witowski 14.8.2012 - 12.9.2012
Vznik členství 1.3.2012
Vznik funkce 23.4.2012
Adresa: Vřesová 679/9 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Radka Turková 14.8.2012 - 12.9.2012
Vznik členství 1.3.2012
Adresa: Na Zeleném Vršku 178 , Velké Popovice 251 69
místopředseda dozorčí rady Mag. Alois Bartlhuber 12.9.2012 - 17.4.2014
Vznik členství 23.1.2009
Zánik členství 10.12.2013
Vznik funkce 23.4.2012
Zánik funkce 10.12.2013
Adresa: K Botiči 1483/8 , Praha 101 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Witowski 12.9.2012 - 19.5.2016
Vznik členství 1.3.2012
Zánik členství 29.2.2016
Vznik funkce 23.4.2012
Zánik funkce 29.2.2016
Adresa: Vřesová 679/9 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Ing. Radka Turková 12.9.2012 - 19.5.2016
Vznik členství 1.3.2012
Zánik členství 29.2.2016
Adresa: Na Zeleném Vršku 178 , Velké Popovice 251 69
člen Reinhard Ortner 17.4.2014 - 16.8.2016
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Singerstrasse 16/5 , 1010 Wien Rakouská republika
předseda dozorčí rady Pavel Chlumský 19.5.2016 - 16.8.2016
Vznik členství 8.3.2016
Zánik členství 31.5.2016
Vznik funkce 29.3.2016
Adresa: U Menhiru 671 , Dolní Břežany 252 41
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Witowski 19.5.2016 - 4.10.2016
Vznik členství 8.3.2016
Vznik funkce 29.3.2016
Adresa: Vřesová 679/9 , Praha 181 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Witowski 4.10.2016 - 1.3.2017
Vznik členství 8.3.2016
Vznik funkce 5.9.2016
Adresa: Vřesová 679/9 , Praha 181 00
místopředseda dozorčí rady Filip Hradec 4.10.2016 - 26.4.2017
Vznik členství 25.8.2016
Zánik členství 12.3.2017
Vznik funkce 5.9.2016
Zánik funkce 12.3.2017
Adresa: Slepá 556/5 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
předseda dozorčí rady Ing. Petr Witowski 1.3.2017 - 26.4.2017
Vznik členství 8.3.2016
Zánik členství 27.1.2017
Vznik funkce 5.9.2016
Zánik funkce 27.1.2017
Adresa: Okořská 78/21 , Praha 181 00
místopředseda dozorčí rady Petr Vacek 26.4.2017 - 24.9.2018
Vznik členství 14.3.2017
Zánik členství 26.7.2018
Vznik funkce 20.3.2017
Zánik funkce 26.7.2018
Adresa: 288 , Vysoká nad Labem 503 31

Prokura Factoring České spořitelny, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Michael Jehlička 25.4.2016
Adresa: Malátova 395/13 , Praha 150 00
Jméno Ing. Martin Štěpka 25.9.2019
Adresa: Dvorecká 806/37 , Praha 147 00
Jméno Mag. Alois Bartlhuber 25.4.2016 - 25.9.2019
Adresa: K Botiči 1483/8 , Praha 101 00

Sbírka Listin Factoring České spořitelny, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5075/SL 50 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora +zpráva o vztazích za r.2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 7.10.2015 13.10.2015 38
B 5075/SL 49 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 16.6.2015 7.10.2015 13.10.2015 1
B 5075/SL 48 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 4.6.2014 7.10.2015 13.10.2015 1
B 5075/SL 47 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 29.7.2015 7.10.2015 13.10.2015 2
B 5075/SL 46 ostatní odst. z funkce čl. předst. Městský soud v Praze 29.7.2015 7.10.2015 13.10.2015 2
B 5075/SL 45 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 3.4.2014 25.9.2014 12.11.2014 35
B 5075/SL 44 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.8.2014 5.11.2014 35
B 5075/SL 43 notářský zápis NZ 363/2013 Městský soud v Praze 17.12.2013 31.3.2014 18.4.2014 17
B 5075/SL 40 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2013 26.7.2013 20.8.2013 6
B 5075/SL 38 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora VS v AJ Městský soud v Praze 31.12.2012 3.7.2013 15.7.2013 35
B 5075/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 27.11.2012 29.11.2012 36
B 5075/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 /v angl. jazyce/ Městský soud v Praze 31.12.2010 3.2.2012 15.2.2012 36
B 5075/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 3.2.2012 15.2.2012 36
B 5075/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2011 1.8.2011 15.8.2011 7
B 5075/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.10.2010 10.11.2010 18.11.2010 6
B 5075/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 /v angl. jazyce/ Městský soud v Praze 31.12.2009 9.7.2010 14.7.2010 40
B 5075/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 9.7.2010 14.7.2010 38
B 5075/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008/ v angl. jazyce/ Městský soud v Praze 31.12.2008 24.6.2010 24.6.2010 46
B 5075/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 24.6.2010 24.6.2010 44
B 5075/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.6.2009 15.9.2009 21.9.2009 6
B 5075/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.1.2009 21.4.2009 6
B 5075/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 1.7.2008 4.7.2008 46
B 5075/SL 16 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.4.2008 21.5.2008 1
B 5075/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 27.7.2006 2.8.2006 45
B 5075/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 10.8.2004 30.8.2004 0
B 5075/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,audi,příl. Městský soud v Praze 8.7.2003 30.9.2003 2.10.2003 0
B 5075/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory zápis ze zased.,výp.OR,pl.moc Městský soud v Praze 20.6.2001 1.2.2002 23.7.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Factoring České spořitelny, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25629352
Jméno Factoring České spořitelny, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 4.12.1997
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Sídlo Factoring České spořitelny, a.s.

Živnosti a provozovny Factoring České spořitelny, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.12.1997

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Provádění factoringu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Provádění forfaitingu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Factoring České spořitelny, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Karel Nováček
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Chlumský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Factoring České spořitelny, a.s.

IČO: 25629352
Firma: Factoring České spořitelny, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 4.12.1997

Sídlo Factoring České spořitelny, a.s.

Sídlo: Budějovická 1518/13, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image