Firma Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. IČO 45279314


Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (45279314) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vodičkova 701/34, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 6. 1992 a je stále aktivní. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1619
IČO (identifikační číslo osoby) 45279314
Jméno Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.6.1992
Dne 10.12.2015 přijal jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti následující rozhodnutí. I. Jediný akcionář společnosti ministerstva vykonávající akcionářská práva státu jako jediného akcionáře společnosti prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti podle předloženého návrhu. II. Jediný akcionář společnosti ministerstva vykonávající akcionářská práva státu jako jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti, takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky ve výši 1 300 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta milionů korun českých) o částku ve výši 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých) na novou výši zákla dního kapitálu 4 075 000 000,- Kč (slovy: čtyři miliardy sedmdesát pět milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu o částku 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých) bude upsáno 2775 (dva tisíce sedm set sedmdesát pět) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, z nějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Nové akcie budou vydány na majetkové účty výše uvedených ministerstev, prostřednictvím kterých Upisovatel vykonává svá akcionářská práva ve společnosti následovně: a) Ministerstvo financí České republiky, číslo majetkového účtu 100200542147 v počtu 1110 (slovy: jeden tisíc jedno sto deset) akcií ve jmenovité hodnotě 1 110 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto deset milionů korun českých) b) Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, číslo majetkového účtu 873/808001331482 v počtu 999 (slovy: devět set devadesát devět) akcií ve jmenovité hodnotě 999 000 000,- Kč (slovy: devět set devadesát devět milionů korun českých) c) Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, číslo majetkového účtu 940/100201477381 v počtu 333 (slovy: tři sta třicet tři) akcií ve jmenovité hodnotě 333 000 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tři milionů korun českých) d) Ministerstvo zemědělství České republiky, číslo majetkového účtu 876/100200658102 v počtu 333 (slovy: tři sta třicet tři) akcií ve jmenovité hodnotě 333 000 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tři milionů korun českých) 3. Všechny nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, neboť se jej jediný akcionář společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal. Nové akcie budou upisovány bez veřejné na bídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK. Nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je dosavadní jediný akcionář společnosti, tj. stát Česká republika, který vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím organizačních složek státu, kte rými jsou ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění a v souladu se zákonem č. 58/1995 Sb., tato ministerstva: Ministerstvo financí České republiky, se sídlem Letenská 15, Praha 1, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, se sídlem Na Frant išku 32, Praha 1, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, se sídlem Loretánské náměstí 5, Praha 1, Ministerstvo zemědělství České republiky, se sídlem Těšnov 17, Praha 1. Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapi tálu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., tedy všech 2775 (slovy: dva tisíce sedm set sedmdesát pět) kusů shora uvedených akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 4. Lhůta pro úpis všech shora uvedených akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. činí dva týdny ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionář. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Místem upisování akcií je sídlo společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., tedy adresa Praha 1, Vodičkova 34, PSČ 110 00. 5. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jedné akcie činí 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a celkový emisní kurs všech upisovaných akcií v počtu 2775 (slovy: dva tisíce sedm set sedmdesát pět) kusů činí 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých). 6. Lhůta pro splacení emisního kursu jediným akcionářem činí dva týdny ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen na zvláštní účet společnosti č. 268310106/4300 vedený u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. 7. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku celkem 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých) bude podán rejstříkovému soudu s návrhem na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působn osti valné hromady 4.1.2016 - 4.1.2016
Jediný akcionář: Česká republika 4.4.2006
Dne 1.10.2005 byla převedena formou vkladu na zvýšení základního kapitálu společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, IČ 27245322, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vlož ka 9958, část podniku společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen "EGAP"), v jejímž rámci EGAP poskytovala komerční úvěrové pojištění spadající pod odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č.1 k zákonu č. 363 /1999 S., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a uskutečňovala činnosti s tím související a která byla v rámci organizační struktury EGAP označována jako "Úsek komečního pojištění (120)", přičemž součástí vložené části podniku je část pojistnéh o kmene, s jehož převodem vyslovilo Ministerstvo financí souhlas. 21.10.2005
změna Stanov v jejich úplném znění a v jejich nové redakci, schválené řádnou valnou hromadou dne 23.5.1997 8.4.1998 - 27.10.1999
změna Stanov v jejich úplném znění a v jejich nové redakci schválené mimořádnou valnou hromadou dne 17. prosince 1997 16.2.1998 - 27.10.1999
Názvy společnosti v cizích jazycích: anglicky: Export Guarantee and Insurace Corporation německy: Export Garantie - und Versicherungsgessellschaft, AG francouzsky La société de Garantie et Assurance des Exportation, S.A. španělsky Compaňia de Garantia y de Seguros a la Exportacion, S.A. 2.11.1997 - 4.4.2006
Změna Stanov, § 8, bodu 2 provedena Dodatkem ke Stanovám, schváleným Mimořádnou valnou hromadou dne 19.12.1996 7.3.1997 - 27.10.1999
úplné znění stanov společnosti ze dne 24.5.1996 13.9.1996 - 27.10.1999
úplné znění stanov společnosti ze dne 10.11.1995 5.2.1996 - 13.9.1996
Změna Stanov schválena na 4. valné hromadě a osvědčena notářským zápisem ze dne 11.1.1993, zápis z 5. valné hromady ze dne 26.3.1993, rozhodnutí ministerstva financí České republiky, orgánu státního dozoru nad pojišťovnictvím pro území České republiky ze dne 22.1.1993, č.j. 323/3946/1993 a rozhodnutí ministerstva financí České republiky dozorčího orgánu nad pojišťovnictvím pro území České republiky ze dne 6.5.1992 č.j. 103/35186/1992. 6.12.1993
Způsob jednání za společnost: za obchodní společnost jedná a obchodní společnost zavazuje předseda a místopředseda představenstva, podpisování za obchodní společnost se děje, tak že k natiš- těnému nebo napsanému názvu obchodní společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva. 6.12.1993 - 8.2.1995
Údaje o založení akciové společnosti: Zakladatelskou smlouvou ze dne 10.2.1992 se zakladatelé - federální ministerstvo financí, federální ministerstvo hospodářství, federální ministerstvo zahraničního obchodu, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky - v souladu s bodem I/5 přílohy usnesení vlády ČSFR č. 721/1991 o programu na podporu exportu za podmínek stanovených zákonem č.513/1991 Sb., 185/1991 Sb. a 24/1991 sb. ve znění zák. č.25/1992 Sb. o založení společnosti. 1.6.1992
Způsob jednání společnosti: za společnost jedná a společnost zavazuje předseda a místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti, který je volený z členů představenstva společnosti; podepisování se děje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva nebo generální ředitel. 1.6.1992 - 6.12.1993
Dozorčí rada: ing. Miroslav Havel, Praha 6, Evropská 675 ing. Hana Dočkalová, Praha 9, Českolipská 897 ing. Ľubomír Klimo, Bratislava, Haanova 37 1.6.1992 - 20.12.1993
Názvy společnosti v cizích jazycích: anglicky: Export Guarantee and Insurace Corporation německy: Export-Garantie-und Versicherungsgessellschaft,AG francouzsky La société de Grantie et Assurance des Exportation, S.A. španělsky Compaňia exportadora de garantia y aseguradora, S.A. 1.6.1992 - 2.11.1997

Aktuální kontaktní údaje Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Kapitál Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

zakladni jmění 4 075 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.1.2016
zakladni jmění 1 300 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.1.1996 - 4.1.2016
zakladni jmění 420 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.6.1992 - 10.1.1996

Akcie Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 4 075 14.6.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 4 075 4.1.2016 - 14.6.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 300 10.1.1996 - 4.1.2016
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 420 1.6.1992 - 10.1.1996

Sídlo Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vodičkova 701/34 , Praha 110 00 25.8.2003
Adresa Vodičkova 701/34 , Praha 110 00 29.10.2001 - 25.8.2003
Adresa Vodičkova 701/34 , Praha 110 00 16.2.1998 - 29.10.2001
Adresa Janovského 438/2 , Praha 170 00 13.9.1996 - 16.2.1998
Adresa nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7 , Praha 170 00 1.6.1992 - 13.9.1996

Předmět podnikání Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
a) pojišťovací činnost podle pojistných odvětví neživotního pojištění č. 14 (pojištění úvěru), č. 15 (pojištění záruky (kauce) a č. 16 (pojištění různých finančních ztrát) uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve zně ní pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojišťovnictví) b) zajišťovací činnost pro neživotní zajištění, a to v rozsahu pojištění a zajištění vývozních úvěrových rizik podle § 3a zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrol ním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 58/1995 Sb.), v souladu s § 1 odst. 2 zákona č. 58/1995 Sb., pojištění vývozních úvěrových rizik, zahrnující: I. pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, II. pojištění dlouhodobých vývozních úvěrů a úvěrů na investice proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik, III. pojištění investic v zahraničí proti teritoriálním rizikům, především proti riziku zamezení převodu výnosu z investice, vyvlastnění, nebo politicky motivovaného násilného poškození, IV. pojištění proti ztrátám vývozců a investorů spojeným s přípravou a realizací obchodních činností, V. pojištění úvěrů poskytnutých výrobci nebo vývozci na financování vývoje nebo výroby určené pro vývoz proti riziku nesplacení úvěru v důsledku neschopnosti výrobce nebo vývozce splnit podmínky smlouvy o vývozu, VI. pojištění bankovních záruk nebo jiných služeb poskytnutých bankou vývozce zahraniční osobě za vývozce proti riziku nesplnění smluvních závazků vývozce ze smlouvy o vývozu, VII. pojištění rizik kurzové ztráty české koruny vůči cizím měnám vzniklé v případě pojistného plnění v důsledku rozdílu kurzu platného při sjednání pojistné smlouvy a kurzu platného při výplatě pojistného plnění, VIII. pojištění úvěrů malých a středních podnikatelů s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, IX. zajišťovací činnost spočívající v přebírání rizik z pojištění podle bodu I, II a VI sjednaných zahraničními úvěrovými pojišťovnami, X. zajišťovací činnost vůči úvěrovým pojišťovnám ve vztahu k pojištění vývozu proti tržně nezajistitelným teritoriálním a tržně nezajistitelným komerčním rizikům, XI. zajištění úvěrů malých a středních podnikatelů s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky. 14.6.2017
zajišťovací činnost dle zákona o pojišťovnictví v rozsahu zajišťovací činnosti pro pojistné odvětví č. 14 a 15 neživotních pojištění, t.j.: 1. pojištění úvěru a záruk podle § 1 odst. 2 písm. h) zákona č. 58/1995 Sb. vůči zahraničním úvěrovým pojišťovnám ve vztahu k pojištění poskytnutému podle bodu 1., 2. a 7. v souvislosti s účastí vývozce na dodávkách zboží nebo poskytnutí služeb dovozci u skutečněných zahraniční osobou, a to v rozsahu podílu vývozce na těchto dodávkách 2. pojištění vývozu proti tržně nezajistitelným teritoriálním a tržně nezajistitelným komerčním rizikům podle § 1 odst. 2 písm. i) zákona č. 58/1995 Sb. vůči úvěrovým pojišťovnám 3. pojištění úvěrů malých a středních podnikatelů podle § 1 odst. 2 písm. j) zákona č. 58/1995 Sb. 8.9.2014 - 14.6.2017
pojišťovací činnost dle zákona o pojišťovnictví v rozsahu pojistného odětví č. 14, 15 a 16 neživotních pojištění: v souladu s § 1 odst. 2 zákona č. 58/1995 Sb. pojištění vývozních úvěrových rizik, zahrnující: 1.pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, 2.pojištění dlouhodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik, 3.pojištění úvěrů na investice proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik, 4. pojištění investic v zahraničí proti teritoriálním rizikům, především proti riziku zamezení převodu výnosu z investice, vyvlastnění, nebo politicky motivovaného násilného poškození, 5.pojištění proti ztrátám vývozců a investorů spojených s přípravou a realizací obchodních činností, 6.pojištění úvěrů poskytnutých výrobci nebo vývozci na financování vývoje nebo výroby určené pro vývoz proti riziku nesplacení úvěru v důsledku neschopnosti výrobce nebo vývozce splnit podmínky smlouvy o vývozu, 7. pojištění bankovních záruk nebo jiných služeb poskytnutých bankou vývozce zahraniční osobě za vývozce proti riziku nesplnění smluvních závazků vývozce ze smlouvy o vývozu, 8.pojištění rizik kurzové ztráty české koruny vůči cizím měnám vzniklé v případě pojistného plnění v důsledku rozdílu kurzu platného při sjednání pojistné smlouvy a kurzu platného při výplatě pojistného plnění, 9.pojištění úvěrů malých a středních podnikatelů s trvalým pobytem nebo síd 10.6.2013 - 14.6.2017
pojišťovací činnost dle zákona o pojišťovnictví v rozsahu pojistného odětví č. 14, 15 a 16 neživotních pojištění: 1. pojištění vývozních úvěrů a tuzemských pohledávek proti tržně zajistitelným komerčním a teritoriálním rizikům nezaplacení na komerční bázi a s komečním zajištěním, pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komečních rizik 2. v souladu s § 1 odst. 2 zákona č. 58/1995 sb. pojištění vývozních úvěrových rizik, zahrnující: pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komečních rizik , 2.1. pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik 2.2. pojištění úvěrů na investice proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik 2.3. pojištění investic v zahraničí proti teritoriálním rizikům především proti riziku zamezení převodu výnosu z investice, vyvlastnění, nebo politicky motivovaného násilného poškození 2.4. pojištění proti ztrátám vývozců a investorů spojených s přípravou a realizací obchodních činností, 2.5. pojištění úvěrů poskytnutých výrobci nebo vývozci na financování vývoje nebo výroby určené pro vývoz proti riziku nesplacení úvěru v důsledku neschopnosti výrobce nebo vývozce splnit podmíky smlouvy o vývozu, 2.6. pojištění bankovních záruk nebo jiných služeb poskytnutých bankou vývozce zahraniční osobě za vývozce proti riziku nesplnění smluvních závazků vývozce ze smlouvy o vývozu, 2.7. pojištění rizik kurzové 9.10.2012 - 10.6.2013
zajišťovací činnost dle zákona o pojišťovnictví v rozsahu zajišťovací činnosti pro pojistné odvětví č. 14 a 15 neživotních pojištění, t.j.: 1. pojištění úvěru a záruk podle § 1 odst. 2 písm. h) zákona č. 58/1995 Sb. vůči zahraničním úvěrovýcm pojišťovnám ve vztahu k pojištění poskytnutému podle bodu 2.1., 2.2. a 2.7. v souvislosti s účastí vývozce na dodávkách zboží nebo poskytnutí služeb do vozci uskutečněných zahraniční osobou, a to v rozsahu podílu vývozce na těchto dodávkách 2. pojištění vývozu proti tržně nezajistitelným teritoriálním a tržně nezajistitelným komečním rizikůmm podle § 1 odst. 2 písm. i) zákona č. 58/1995 Sb. vůči úvěrovým pojišťovnám 3. pojištění úvěrů malých a středních podnikatelů podle § 1 odst. 2 písm. j) zákona č. 58/1995 Sb. 15.11.2010 - 8.9.2014
zajišťovací činnost dle zákona o pojišťovnictví v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti pro pojistné odvětví č. 14 a 15 neživotních pojištění, t.j.: 1. pojištění úvěru a záruk podle § 1 odst. 2 písm. h) zákona č. 58/1995 Sb. vůči zahraničním úvěrovýcm pojišťovnám ve vztahu k pojištění poskytnutému podle bodu 2.1., 2.2. a 2.7. v souvislosti s účastí vývozce na dodávkách zboží nebo poskytnutí služeb do vozci uskutečněných zahraniční osobou, a to v rozsahu podílu vývozce na těchto dodávkách 2. pojištění vývozu proti tržně nezajistitelným teritoriálním a tržně nezajistitelným komečním rizikůmm podle § 1 odst. 2 písm. i) zákona č. 58/1995 Sb. vůči úvěrovým pojišťovnám 3. pojištění úvěrů malých a středních podnikatelů podle § 1 odst. 2 písm. j) zákona č. 58/1995 Sb. 21.1.2010 - 15.11.2010
pojišťovací činnost dle zákona o pojišťovnictví v rozsahu pojistného odětví č. 14, 15 a 16 neživotních pojištění: 1. pojištění vývozních úvěrů a tuzemských pohledávek proti tržně zajistitelným komerčním a teritoriálním rizikům nezaplacení na komerční bázi a s komečním zajištěním, pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komečních rizik 2. v souladu s § 1 odst. 2 zákona č. 58/1995 sb. pojištění vývozních úvěrových rizik, zahrnující: pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komečních rizik , 2.1. pojištění dlouhodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nazaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik, 2.2. pojištění úvěrů na investice proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik 2.3. pojištění investic v zahraničí proti teritoriálním rizikům především proti riziku zamezení převodu výnosu z investice, vyvlastnění, nebo politicky motivovaného násilného poškození 2.4. pojištění proti ztrátám vývozců a investorů spojených s přípravou a realizací obchodních činností, 2.5. pojištění úvěrů poskytnutých výrobci nebo vývozci na financování vývoje nebo výroby určené pro vývoz proti riziku nesplacení úvěru v důsledku neschopnosti výrobce nebo vývozce splnit podmíky smlouvy o vývozu, 2.6. pojištění bankovních záruk nebo jiných služeb poskytnutých bankou vývozce zahraniční osobě za vývozce proti riziku nesplnění smluvních závazků vývozce ze smlouvy o vývozu, 2.7. pojištění rizik kurzové ztráty české koruny vůči cizím měnám vzniklé v případě pojistného plnění v důsledku rozdílu kurzu platného při sjednání pojistné smlouvy a kurzu platného při výplatě pojistného plnění 2.8. pojištění úvěrů malých a středních podnikatelů. 21.1.2010 - 9.10.2012
činnosti související s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví: 1. zprostředkovatelskou činnost prováděnou v souvislosti s pojišťovací činností nebo zajišťovací činností, 2. poradenskou činnost související s pojištěním fyzických nebo právnických osob , 3. šetření pojistných událostí, 4. vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finanančních služeb, 5. zprostředkování jiných finančních služeb 21.1.2010 - 14.6.2017
zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní činnosti dle § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví pro pojistné odvětví č. 14 a č. 15 neživotních pojištění uvedeného v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 28.2.2004 - 21.1.2010
pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu pojistného odvětví č. 14, č. 15 a č. 16 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 7.11.2003 - 21.1.2010
pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu pojistného odvětví č. 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 25.8.2003 - 7.11.2003
zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní činnosti dle § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví pro pojistné odvětví č. 14 neživotních pojištění uvedeného v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 25.8.2003 - 28.2.2004
činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví: -- zprostředkovatelská činnost prováděna v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví -- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví -- šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví 25.8.2003 - 21.1.2010
v souvislosti s pojišťovací činností provádění operací spojených s péčí o pohledávky 10.1.1996 - 25.8.2003
pojišťuje vývozní kontrakty a s nimi spojené úvěrové operace proti politickým, ekonomickým a komerčním rizikům a provádí zajištění 6.12.1993 - 25.8.2003
uzavírá zprostředkovatelské smlouvy s fyzickými a právnic- kými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republi- ky na sjednávání pojištění v jejich prospěch 6.12.1993 - 25.8.2003
z pověření státu poskytuje protizáruky za tuzemské dovozce v případě vybraných dovozů, garantovaných státem dodavatele, případně jím zmocněnou institucí 6.12.1993 - 25.8.2003
spravuje na smluvním základě prostředky státního rozpočtu České republiky určené na podporu exportu 6.12.1993 - 25.8.2003
pojišťuje vývozní kontrakty proti politickým, ekonomickým, komerčním úvěrovým rizikům a provádí zajištění 1.6.1992 - 6.12.1993
uzavírá zprostředkovatelské smlouvy s fyzickými a právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území ČSFR na sjednávání pojištění v jejich prospěch 1.6.1992 - 6.12.1993
z pověření státu poskytuje protizáruky za čs. dovozce v případě vybraných dovozů, garantovaných státem dodavatele, případně jím zmocněnou institucí 1.6.1992 - 6.12.1993
správa prostředků státního rozpočtu ČSFR určených na podporu exportu, a to na základě smlouvy se státním rozpočtem ČSFR 1.6.1992 - 6.12.1993
provádí činnost související s pojišťovací a pasivní zajišťovací činnost 1.6.1992 - 25.8.2003
provádí zábrannou činnost 1.6.1992 - 25.8.2003
provádí úvěrovou činnost z prostředků účelových pojistných fondů 1.6.1992 - 25.8.2003
provádí operace spojené s péčí o pohledávky s jejich vymáháním 1.6.1992 - 25.8.2003
provádí organizačně ekonomické poradenství 1.6.1992 - 25.8.2003

vedení firmy Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Statutární orgán Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva nebo alespoň dva (2) členové představenstva. 14.6.2017
Za představenstvo jednají jménem společnosti předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva. Představenstvo společnost zavazuje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo alespoň dva členové p ředstavenstva. 26.5.2006 - 14.6.2017
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Statutární orgán společnosti jedná a společnost zavazuje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo první místopředseda představenstva nebo druhý místopředseda - generální ředitel, nebo prokurista společnosti. 10.1.1996 - 26.5.2006
Za obchodní společnost jedná a obchodní společnost zavazuje předseda nebo první místopředseda představenstva nebo druhý místopředseda představenstva - generální ředitel nebo člen představenstva - náměstek generálního ředitele, podpisování za obchodní společnost se děje tak, že k natiš- těnému nebo napsanému názvu obchodní společnoti připojí svůj podpis předseda nebo první místopředseda představenstva nebo druhý místopředseda - generální ředitel nebo člen předsta- venstva - náměstek generálního ředitele. 8.2.1995 - 10.1.1996
místopředseda představenstva Marek Dlouhý 23.3.2016
Vznik členství 28.3.2013
Vznik funkce 8.2.2016
Adresa: Ke Strašnické 26/20 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Martin Růžička 28.9.2016
Vznik členství 1.7.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: Jantarová 957/21 , Praha 154 00
předseda představenstva Jan Procházka 30.1.2018
Vznik členství 18.12.2017
Vznik funkce 18.12.2017
Adresa: Štorkánova 3236/16 , Praha 150 00
Člen představenstva ing. Ivan Kočárník CSc. 1.6.1992 - 6.12.1993
Adresa: Zlončická 609/11 , Praha 181 00
Člen představenstva ing. Belo Bosák 1.6.1992 - 6.12.1993
Adresa: Radimova 2057/44 , Praha 169 00
Člen představenstva ing. Jiří Brabec 1.6.1992 - 6.12.1993
Adresa: Ledvinova 1709/2 , Praha 149 00
Člen představenstva ing. Tomáš Spurný 1.6.1992 - 6.12.1993
Adresa: Květnového vítězství 496/82 , Praha 149 00
Člen představenstva ing. Pavol Pařízek 1.6.1992 - 3.1.1994
Adresa: Matějkova 1089/3 , Praha 190 00
Člen představenstva ing. Václav Petříček CSc. 1.6.1992 - 8.2.1995
Adresa: Slancova 1256/14 , Praha 182 00
Člen představenstva ing. Ota Kaftan 1.6.1992 - 8.2.1995
Adresa: Litevská 2570 , Kladno 272 01
Člen představenstva ing. Vladimír Rudlovčák CSc. 1.6.1992 - 8.2.1995
Adresa: Davídkova 2103/95 , Praha 182 00
Člen představenstva ing. Václav Kupka CSc. 6.12.1993 - 8.2.1995
Adresa: Lyskova 1591 , Praha 5 Česká republika
Člen představenstva ing. Pavol Parízek 3.1.1994 - 8.2.1995
Adresa: Matějkova 1089/3 , Praha 190 00
Člen představenstva ing. Marie Košťálová CSc. 6.12.1993 - 14.7.1995
Adresa: Mazurská 520/9 , Praha 181 00
Člen představenstva ing. Arnošt Bohm CSc. 6.12.1993 - 10.1.1996
Adresa: Osmuchinova 23 , Praha 6 Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Zimola CSc. 8.2.1995 - 13.9.1996
Adresa: Škroupova 1714/39 , Říčany 251 01
člen představenstva ing. Jaroslav Ludva 14.7.1995 - 13.9.1996
Adresa: Křenová 251 , Praha 6 Česká republika
Člen představenstva ing. Václav Slavíček 6.12.1993 - 7.3.1997
Adresa: Italská 2368 , Kladno 272 01
Předseda představenstva Vladimír Rudlovčák, Csc. 8.2.1995 - 7.3.1997
Adresa: Davídkova 2103/95 , Praha 182 00
1.Místopředseda představenstva Ing. Václav Petříček CSc. 8.2.1995 - 7.3.1997
Adresa: Slancova 1256/14 , Praha 182 00
2.Místopředseda představenstva Ing. Pavol Parízek 8.2.1995 - 7.3.1997
Adresa: Matějkova 1089/3 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Václav Čihák 8.2.1995 - 7.3.1997
Adresa: Husova 29 , Úvaly 250 82
Člen představenstva Ing. Tomáš Révész 10.1.1996 - 7.3.1997
Adresa: Zázvorkova 2009/2 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Milena Horčicová CSc. 10.1.1996 - 7.3.1997
Adresa: náměstí Svatopluka Čecha 1358/10 , Praha 101 00
Předseda představenstva Vladimír Rudlovčák CSc. 7.3.1997 - 16.2.1998
Adresa: Davídkova 2103/95 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Miroslav Křenek 7.3.1997 - 8.4.1998
Adresa: Miškovická 240/22 , Praha 190 00
Člen představenstva ing. Václav Slavíček 7.3.1997 - 18.3.1999
Adresa: Italská 2368 , Kladno 272 01
předseda představenstva Michal Frankl 16.2.1998 - 18.3.1999
Adresa: Řehořova 1124/36 , Brno 618 00
člen představenstva Ing. Milena Horčicová CSc. 7.3.1997 - 29.4.1999
Adresa: náměstí Svatopluka Čecha 1358/10 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Tomáš Husák 8.4.1998 - 29.4.1999
Adresa: Pod lomem 1369/18 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Irma Zlatohlávková 18.3.1999 - 27.10.1999
Adresa: Nad vodovodem 1525/47 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Julius Fröhlich 29.4.1999 - 27.10.1999
Adresa: Olbrachtova 1140 , Černošice 252 28
člen představenstva Ing. Pavel Vacek 19.3.1999 - 4.4.2000
Adresa: Krohova 2354/50 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Marie Cihelnová 29.4.1999 - 4.4.2000
Adresa: Suchý vršek 2130/17 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Jindřich Procházka 4.4.2000 - 25.4.2000
Adresa: Jankovcova 43/35 , Praha 170 00
1.Místopředseda představenstva Ing. Václav Petříček CSc. 7.3.1997 - 29.8.2000
Adresa: Slancova 1256/14 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Jan Mládek CSc. 27.10.1999 - 29.8.2000
Adresa: Batličkova 254/3 , Praha 182 00
1.Místopředseda představenstva Ing. Václav Petříček CSc. 29.8.2000 - 29.8.2000
Adresa: Na Boleslavce 128/8 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Karel Žebrakovský 4.4.2000 - 25.5.2001
Adresa: Terronská 560/2 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Vlastimil Gejdoš CSc. 7.3.1997 - 26.7.2002
Adresa: V háji 1161/14 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Milena Horčicová CSc. 27.10.1999 - 26.7.2002
Adresa: náměstí Svatopluka Čecha 1358/10 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Antonín Kalina 25.4.2000 - 26.7.2002
Adresa: Španielova 1284/20 , Praha 163 00
Člen představenstva Ing. Tomáš Révész 7.3.1997 - 25.8.2003
Zánik členství 3.2.2000
Adresa: Zázvorkova 2009/2 , Praha 155 00
2.Místopředseda představenstva Ing. Pavol Parízek 7.3.1997 - 25.8.2003
Zánik členství 3.2.2000
Adresa: Matějkova 1089/3 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Karel Šimsa 7.3.1997 - 25.8.2003
Zánik členství 3.2.2000
Adresa: Třeboradická 1067/31 , Praha 182 00
1.Místopředseda představenstva Ing. Václav Petříček CSc. 29.8.2000 - 25.8.2003
Zánik členství 3.2.2000
Zánik funkce 3.2.2000
Adresa: Na Boleslavce 128/8 , Praha 182 00
člen představenstva Marek Skolil 25.5.2001 - 25.8.2003
Zánik členství 9.9.2002
Adresa: Korunní 1369/69 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Vlastimil Gejdoš CSc. 26.7.2002 - 25.8.2003
Zánik členství 3.2.2000
Adresa: Pelušková 1345 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Antonín Kalina 26.7.2002 - 25.8.2003
Zánik členství 19.9.2002
Adresa: V Nových Chodech 230 , Petrov 252 81
člen představenstva Ing. Milena Horčicová CSc. 26.7.2002 - 25.8.2003
Zánik členství 3.2.2000
Adresa: U hranic 3221/14 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Tomáš Révész 25.8.2003 - 7.11.2003
Vznik členství 3.2.2000
Zánik členství 5.6.2003
Adresa: Zázvorkova 2009/2 , Praha 155 00
předseda představenstva Ing. Ladislav Zelinka 29.8.2000 - 12.7.2005
Vznik členství 18.5.2000
Zánik členství 28.4.2005
Vznik funkce 31.5.2000
Adresa: 56 , Vavřinec - Žíšov Česká republika
1. místopředseda představenstva Ing. Václav Petříček CSc. 25.8.2003 - 12.7.2005
Vznik členství 3.2.2000
Zánik členství 29.4.2005
Vznik funkce 3.2.2000
Adresa: Na Boleslavce 128/8 , Praha 182 00
2. místopředseda představenstva Ing. Pavol Parízek 25.8.2003 - 12.7.2005
Vznik členství 3.2.2000
Zánik členství 29.4.2005
Vznik funkce 3.2.2000
Adresa: Matějkova 1089/3 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Vlastimil Gejdoš CSc. 25.8.2003 - 12.7.2005
Vznik členství 3.2.2000
Zánik členství 29.4.2005
Adresa: Pelušková 1345 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Milena Horčicová CSc. 25.8.2003 - 12.7.2005
Vznik členství 3.2.2000
Zánik členství 29.4.2005
Adresa: U hranic 3221/14 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Karel Šimsa 25.8.2003 - 12.7.2005
Vznik členství 3.2.2000
Zánik členství 29.4.2005
Adresa: Třeboradická 1067/31 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Ladislav Zelinka Ph.D. 12.7.2005 - 21.2.2006
Vznik členství 29.4.2005
Zánik členství 24.10.2005
Vznik funkce 29.4.2005
Zánik funkce 24.10.2005
Adresa: 56 , Vavřinec 285 04
2. místopředseda představenstva Ing. Pavol Parízek 12.7.2005 - 21.2.2006
Vznik členství 29.4.2005
Vznik funkce 29.4.2005
Adresa: Matějkova 1089/3 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Petr Trauške 12.7.2005 - 21.2.2006
Vznik členství 29.4.2005
Zánik členství 24.10.2005
Adresa: Věkova 1690/10 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Tomáš Husák 25.8.2003 - 26.5.2006
Vznik členství 19.9.2002
Zánik členství 26.4.2006
Adresa: Pod lomem 1369/18 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Karel Venera 25.8.2003 - 26.5.2006
Vznik členství 19.9.2002
Zánik členství 26.4.2006
Adresa: 222 , 683 57 Křižanovice Česká republika
člen Ing. Josef Tauber 7.11.2003 - 26.5.2006
Vznik členství 5.6.2003
Zánik členství 26.4.2006
Adresa: Zahradní 154 , Panenské Břežany 250 70
1. místopředseda představenstva Doc. Ing. Václav Petříček CSc. 12.7.2005 - 26.5.2006
Vznik členství 29.4.2005
Zánik členství 26.4.2006
Vznik funkce 29.4.2005
Zánik funkce 26.4.2006
Adresa: Na Boleslavce 128/8 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Milena Horčicová CSc. 12.7.2005 - 26.5.2006
Vznik členství 29.4.2005
Zánik členství 26.4.2006
Adresa: U hranic 3221/14 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Karel Šimsa 12.7.2005 - 26.5.2006
Vznik členství 29.4.2005
Zánik členství 26.4.2006
Adresa: Třeboradická 1067/31 , Praha 182 00
Předseda představenstva Ing. Karel Goldemund 21.2.2006 - 26.5.2006
Vznik členství 24.10.2005
Zánik členství 26.4.2006
Vznik funkce 23.11.2005
Zánik funkce 26.4.2006
Adresa: Tyršova 681/38 , Vyškov 682 01
2. místopředseda představenstva Ing. Pavol Parízek 21.2.2006 - 26.5.2006
Vznik členství 29.4.2005
Zánik členství 26.4.2006
Vznik funkce 29.4.2005
Zánik funkce 26.4.2006
Adresa: Paříkova 910/9 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Marie Košťálová CSc. 21.2.2006 - 26.5.2006
Vznik členství 24.10.2005
Zánik členství 26.4.2006
Adresa: Mazurská 520/9 , Praha 181 00
předseda představenstva Ing. Pavol Pařízek 26.5.2006 - 14.6.2006
Vznik členství 26.4.2006
Vznik funkce 26.4.2006
Adresa: Paříkova 910/9 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Ing. Karel Šimsa 26.5.2006 - 19.7.2007
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 28.6.2007
Vznik funkce 26.4.2006
Zánik funkce 28.6.2007
Adresa: Třeboradická 1067/31 , Praha 182 00
člen představenstva JUDr. Miroslav Somol 19.7.2007 - 19.7.2007
Vznik členství 28.6.2007
Adresa: Opuková 173/36 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Václav Bok 26.5.2006 - 5.2.2009
Vznik členství 26.4.2006
Adresa: Láskova 1815/14 , Praha 148 00
předseda představenstva Ing. Pavol Parízek 14.6.2006 - 5.2.2009
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 5.2.2009
Vznik funkce 26.4.2006
Zánik funkce 5.2.2009
Adresa: Paříkova 910/9 , Praha 190 00
člen představenstva JUDr.Ing. Jana Ammerlaan 26.5.2006 - 6.3.2009
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 23.2.2009
Adresa: Rostoklatská 90 , Tuklaty 250 82
předseda představenstva Ing. Václav Bok 5.2.2009 - 6.3.2009
Vznik členství 26.4.2006
Vznik funkce 5.2.2009
Zánik funkce 25.2.2009
Adresa: Láskova 1815/14 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Václav Bok 6.3.2009 - 25.6.2009
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: K Borovině 910 , Sulice 251 68
člen představenstva JUDr. Dalibor Vainer 26.5.2006 - 18.7.2011
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 26.5.2011
Adresa: Sartoriova 29/15 , Praha 169 00
předseda představenstva Ing. Karel Pleva MBA 6.3.2009 - 17.10.2012
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 21.9.2012
Vznik funkce 25.2.2009
Zánik funkce 21.9.2012
Adresa: Kloboukova 1212/53 , Praha 148 00
člen představenstva JUDr. Jiří Skuhra 21.10.2009 - 17.10.2012
Vznik členství 18.9.2009
Zánik členství 24.9.2012
Adresa: Bubenečská 282/8 , Praha 160 00
člen představenstva JUDr. Miroslav Somol CSc. 19.7.2007 - 28.2.2013
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 28.9.2012
Adresa: Opuková 173/36 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Milan Šimáček 25.6.2009 - 28.2.2013
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 10.2.2014
Zánik funkce 10.2.2014
Adresa: Chýňská 415/6 , Praha 161 00
člen Miroslav Somol 28.2.2013 - 28.2.2013
Vznik členství 29.9.2012
Zánik členství 11.10.2012
Adresa: Opuková 173/36 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Ladislav Řezníček MBA 18.7.2011 - 1.1.2014
Vznik členství 26.5.2011
Adresa: Geologická 992/3 , Praha 152 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Šimáček 28.2.2013 - 8.3.2014
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 10.2.2014
Vznik funkce 17.12.2012
Zánik funkce 10.2.2014
Adresa: Chýňská 415/6 , Praha 161 00
předseda představenstva Jan Procházka 28.2.2013 - 24.2.2015
Vznik členství 17.12.2012
Vznik funkce 17.12.2012
Adresa: Ostrovského 1213/23 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Ladislav Řezníček MBA 1.1.2014 - 25.6.2015
Vznik členství 26.5.2011
Zánik členství 9.3.2015
Adresa: Geologická 992/3 , Praha 152 00
člen představenstva Marek Dlouhý 10.6.2013 - 23.3.2016
Vznik členství 28.3.2013
Adresa: Ke Strašnické 26/20 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Šimáček 8.3.2014 - 7.6.2016
Vznik členství 10.2.2014
Zánik členství 30.4.2016
Vznik funkce 10.2.2014
Zánik funkce 30.4.2016
Adresa: Chýňská 415/6 , Praha 161 00
člen Miroslav Somol 28.2.2013 - 29.11.2017
Vznik členství 11.10.2012
Zánik členství 11.10.2017
Adresa: Opuková 173/36 , Praha 163 00
předseda představenstva Jan Procházka 24.2.2015 - 30.1.2018
Vznik členství 17.12.2012
Zánik členství 17.12.2017
Vznik funkce 17.12.2012
Zánik funkce 17.12.2017
Adresa: Štorkánova 3236/16 , Praha 150 00

Dozorčí rada Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Martin Tlapa MBA 18.12.2015
Vznik členství 4.9.2015
Adresa: Mikulova 1572/13 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Eduard Muřický 9.6.2018
Vznik členství 1.5.2018
Adresa: Oblouková 1345/45 , Rudná 252 19
předseda dozorčí rady Ing. Július Kudla 22.5.2019
Vznik členství 28.4.2016
Vznik funkce 8.3.2019
Adresa: Fragnerova 2491/22 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 12.7.2019
Vznik členství 1.5.2019
Vznik funkce 7.6.2019
Adresa: Kunínova 1720/3 , Praha 149 00
předseda ing. Ivo Novák 6.12.1993 - 10.1.1996
Adresa: Hovorčovická 1718/19 , Praha 182 00
člen JUDr. Ivana Řeháková 6.12.1993 - 7.3.1997
Adresa: Seydlerova 2152/1 , Praha 158 00
člen ing. Miroslav Havel 20.12.1993 - 7.3.1997
Adresa: Evropská 675/154 , Praha 160 00
předseda Ing. Tomáš Husák 10.1.1996 - 7.3.1997
Adresa: Pod lomem 1369/18 , Praha 143 00
předseda Ing. Tomáš Husák 7.3.1997 - 8.4.1998
Adresa: Pod lomem 1369/18 , Praha 143 00
člen Ing. Aleš Fojtík 7.3.1997 - 17.3.1999
Adresa: Součkova 984/9 , Praha 163 00
člen ing. Miroslav Havel 7.3.1997 - 18.3.1999
Adresa: Evropská 675/154 , Praha 160 00
předseda JUDr. Pavel Dvořák 8.4.1998 - 18.3.1999
Adresa: Hekrova 851/6 , Praha 149 00
člen JUDr. Ing. Miloslav Fiedler 18.3.1999 - 29.4.1999
Adresa: K zahrádkám 996/17 , Praha 155 00
člen Ing. Jiří Maceška 18.3.1999 - 27.10.1999
Adresa: Nad studánkou 874/7 , Praha 140 00
člen Petr Braun 29.4.1999 - 27.10.1999
Adresa: Sídliště 1087/27 , Praha 153 00
člen JUDr. Marian Šimek 7.3.1997 - 4.4.2000
Adresa: Karla IV. 2591 , Pardubice 530 02
člen Ing. Jindřich Procházka 7.3.1997 - 4.4.2000
Adresa: Jankovcova 43/35 , Praha 170 00
člen Ing. Helena Knížková 17.3.1999 - 26.7.2002
Adresa: Česká 1108/11 , Praha 158 00
člen Ing. Pavel Klaban 7.3.1997 - 25.8.2003
Zánik členství 2.2.2000
Adresa: Chodovická 2281/57 , Praha 193 00
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Maceška 27.10.1999 - 25.8.2003
Zánik členství 19.6.2002
Zánik funkce 19.6.2002
Adresa: Nad studánkou 874/7 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Šiman 27.10.1999 - 25.8.2003
Zánik členství 3.2.2000
Adresa: Jičínská 226/17 , Praha 130 00
člen Ing. Aleš Šatánek CSc 26.7.2002 - 25.8.2003
Zánik členství 19.9.2002
Adresa: Pod štěpem 1131/10 , Praha 102 00
člen Ing. František Mach 4.4.2000 - 7.11.2003
Vznik členství 3.2.2000
Zánik členství 16.1.2003
Adresa: Podolská 557/102 , Praha 147 00
člen Ing. Ladislava Soukupová 4.4.2000 - 7.11.2003
Vznik členství 2.2.2000
Zánik členství 11.2.2003
Adresa: Třeboradická 1077/16 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Klaban 25.8.2003 - 7.11.2003
Vznik členství 2.2.2000
Zánik členství 11.2.2003
Adresa: Chodovická 2281/57 , Praha 193 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Šiman 25.8.2003 - 7.11.2003
Vznik členství 3.2.2000
Zánik členství 12.2.2003
Adresa: Jičínská 226/17 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady JUDr. Miroslav Somol CSc. 25.8.2003 - 15.1.2005
Vznik členství 19.9.2002
Zánik členství 20.8.2004
Vznik funkce 7.10.2002
Zánik funkce 20.8.2004
Adresa: Opuková 173/36 , Praha 163 00
člen Ing. Jiří Šiman 7.11.2003 - 15.1.2005
Vznik členství 12.2.2003
Adresa: Jičínská 226/17 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Helena Knížková 25.8.2003 - 12.7.2005
Vznik členství 19.9.2002
Zánik členství 28.4.2005
Adresa: Česká 1108/11 , Praha 158 00
člen Bc. Petr Krejčí 7.11.2003 - 14.4.2006
Vznik členství 12.2.2003
Zánik členství 21.12.2005
Adresa: K. H. Máchy 1204/3 , Bruntál 792 01
člen Ing. Ladislava Soukupová 7.11.2003 - 14.4.2006
Vznik členství 11.2.2003
Zánik členství 21.12.2005
Adresa: Třeboradická 1077/16 , Praha 182 00
člen Ing. Pavel Klaban 7.11.2003 - 14.4.2006
Vznik členství 11.2.2003
Zánik členství 10.2.2006
Adresa: Chodovická 2281/57 , Praha 193 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Šiman 15.1.2005 - 14.4.2006
Vznik členství 12.2.2003
Zánik členství 1.3.2006
Vznik funkce 15.11.2004
Zánik funkce 1.3.2006
Adresa: Jičínská 226/17 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Helena Knížková 12.7.2005 - 14.4.2006
Vznik členství 29.4.2005
Zánik členství 21.12.2005
Adresa: Česká 1108/11 , Praha 158 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Tlapa MBA 15.1.2005 - 26.5.2006
Vznik členství 27.10.2004
Vznik funkce 15.11.2004
Adresa: Mikulova 1572/13 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Laštovka 14.4.2006 - 26.5.2006
Zánik členství 26.4.2006
Vznik funkce 1.3.2006
Zánik funkce 26.4.2006
Adresa: Sasanková 2658/4 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Tlapa MBA 26.5.2006 - 14.6.2006
Vznik členství 27.10.2004
Vznik funkce 15.11.2004
Zánik funkce 26.4.2006
Adresa: Mikulova 1572/13 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Hana Heidlerová 14.4.2006 - 27.12.2006
Vznik funkce 1.3.2006
Zánik funkce 4.12.2006
Adresa: Milady Horákové 850/86 , Praha 170 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Karel Goldemund 26.5.2006 - 28.2.2007
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 16.2.2007
Vznik funkce 26.4.2006
Zánik funkce 16.2.2007
Adresa: Tyršova 681/38 , Vyškov 682 01
člen dozorčí rady Doc.Ing. Tomáš Doucha CSc. 27.12.2006 - 28.2.2007
Vznik členství 21.12.2006
Zánik členství 19.2.2007
Adresa: Soborská 1318/18 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Doc.Ing. Václav Petříček 26.5.2006 - 6.3.2008
Vznik členství 26.4.2006
Vznik funkce 26.4.2006
Zánik funkce 28.2.2008
Adresa: Na Boleslavce 128/8 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Edita Hrdá 26.5.2006 - 6.3.2008
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 28.2.2008
Adresa: Zikova 708/5 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Tlapa MBA 14.6.2006 - 6.3.2008
Vznik členství 27.10.2004
Adresa: Mikulova 1572/13 , Praha 149 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivan Fuksa 28.2.2007 - 6.3.2008
Vznik členství 19.2.2007
Vznik funkce 19.2.2007
Zánik funkce 28.2.2008
Adresa: Hornická 115 , Příbram 261 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Martin Tlapa MBA 6.3.2008 - 10.11.2008
Vznik členství 27.10.2004
Zánik členství 3.11.2008
Vznik funkce 28.2.2008
Zánik funkce 3.11.2008
Adresa: Mikulova 1572/13 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Šiman 14.4.2006 - 5.2.2009
Vznik členství 1.3.2006
Zánik členství 12.12.2008
Adresa: Jičínská 226/17 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Doc.Ing. Václav Petříček 6.3.2008 - 6.3.2009
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 27.2.2009
Adresa: Na Boleslavce 128/8 , Praha 182 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Martin Tlapa MBA 10.11.2008 - 28.4.2009
Vznik členství 3.11.2008
Zánik členství 9.4.2009
Vznik funkce 3.11.2008
Zánik funkce 9.4.2009
Adresa: Mikulova 1572/13 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Šimáček 5.2.2009 - 25.6.2009
Vznik členství 5.2.2009
Zánik členství 28.4.2009
Adresa: Chýňská 415/6 , Praha 161 00
člen dozorčí rady Mgr. Luboš Vaněk 28.4.2009 - 25.6.2009
Vznik členství 9.4.2009
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: U židovského hřbitova 1047/18 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Mgr. Jana Adamcová 28.4.2009 - 25.6.2009
Vznik členství 9.4.2009
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: Sládkovičova 1237/13 , Praha 142 00
člen dozorčí rady PhDr. Ivo Hlaváč 28.2.2007 - 21.10.2009
Vznik členství 19.2.2007
Zánik členství 3.9.2009
Adresa: Čajkovského 1423/13 , Praha 130 00
člen dozorčí rady PhDr. Milan Sedláček 6.3.2008 - 21.1.2010
Vznik členství 28.2.2008
Zánik členství 5.11.2009
Adresa: Chlupova 500/1 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Černoch CSc. 21.10.2009 - 21.1.2010
Vznik členství 12.10.2009
Zánik členství 17.12.2009
Adresa: Vězeňská 913/8 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Helena Bambasová 21.1.2010 - 21.1.2010
Vznik členství 10.12.2009
Zánik členství 17.12.2009
Adresa: Hrusická 2527/36 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Mgr. Luboš Vaněk 25.6.2009 - 27.4.2010
Vznik členství 24.6.2009
Adresa: U židovského hřbitova 1047/18 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Klaban 14.4.2006 - 6.5.2010
Vznik členství 11.2.2006
Zánik členství 26.4.2010
Adresa: Chodovická 2281/57 , Praha 193 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Bartoš 14.4.2006 - 6.5.2010
Vznik členství 10.2.2006
Zánik členství 26.4.2010
Adresa: U kapličky 1215/10 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Ing. Jiřina Rovná 26.5.2006 - 6.5.2010
Vznik členství 26.4.2006
Zánik členství 26.4.2010
Adresa: Za zahradami 400/10 , Praha 109 00
předseda dozorčí rady Ing. Ivan Fuksa 6.3.2008 - 14.10.2010
Vznik členství 19.2.2007
Zánik členství 29.5.2010
Vznik funkce 28.2.2008
Zánik funkce 29.5.2010
Adresa: Hornická 115 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Ing. Helena Bambasová 21.1.2010 - 14.10.2010
Vznik členství 17.12.2009
Zánik členství 6.8.2010
Adresa: Hrusická 2527/36 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Mgr. Jana Adamcová 25.6.2009 - 13.12.2010
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 5.11.2010
Adresa: Sládkovičova 1237/13 , Praha 142 00
předseda dozorčí rady Mgr. Zdeněk Zajíček 14.10.2010 - 12.1.2011
Vznik členství 9.9.2010
Zánik členství 3.12.2010
Vznik funkce 9.9.2010
Zánik funkce 3.12.2010
Adresa: Stiessova 710/10 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Dub 15.11.2010 - 12.1.2011
Vznik členství 27.10.2010
Zánik členství 3.12.2010
Adresa: U akademie 389/9 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Hovorka 13.12.2010 - 12.1.2011
Vznik členství 25.11.2010
Zánik členství 3.12.2010
Adresa: Uruguayská 416/11 , Praha 120 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Luboš Vaněk 27.4.2010 - 2.3.2011
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 28.1.2011
Vznik funkce 21.1.2010
Zánik funkce 28.1.2011
Adresa: U židovského hřbitova 1047/18 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Mgr. Zdeněk Zajíček 12.1.2011 - 2.3.2011
Vznik členství 3.12.2010
Adresa: Stiessova 710/10 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Milan Hovorka 12.1.2011 - 2.3.2011
Vznik členství 3.12.2010
Adresa: Uruguayská 416/11 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Milena Horčicová CSc. 25.6.2009 - 18.7.2011
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 31.3.2011
Adresa: U hranic 3221/14 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Černoch CSc. 21.1.2010 - 9.10.2012
Vznik členství 17.12.2009
Zánik členství 31.5.2012
Adresa: Vězeňská 913/8 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Dub 12.1.2011 - 9.10.2012
Vznik členství 3.12.2010
Zánik členství 30.4.2012
Adresa: U akademie 389/9 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Zídek 18.7.2011 - 9.10.2012
Vznik členství 16.5.2011
Zánik členství 26.4.2012
Adresa: K Netlukám 957 , Praha 104 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Milan Hovorka 2.3.2011 - 17.10.2012
Vznik členství 3.12.2010
Zánik členství 26.4.2012
Vznik funkce 29.1.2011
Zánik funkce 26.4.2012
Adresa: Uruguayská 416/11 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Zdeněk Vališ M.A. 18.7.2011 - 17.10.2012
Vznik členství 6.5.2011
Zánik členství 19.6.2014
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: 9. května 28 , Pletený Újezd 273 51
člen dozorčí rady JUDr. Ing. Marek Dlouhý 6.5.2010 - 10.6.2013
Vznik členství 26.4.2010
Zánik členství 1.3.2013
Adresa: Ke Strašnické 26/20 , Praha 100 00
člen Jiří Jirka 28.2.2013 - 10.6.2013
Vznik členství 22.11.2012
Zánik členství 30.4.2013
Adresa: Klostermannova 411/1 , Olomouc 783 01
předseda dozorčí rady Mgr. Zdeněk Zajíček 2.3.2011 - 15.12.2013
Vznik členství 3.12.2010
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 27.1.2011
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Stiessova 710/10 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. David Havlíček 9.10.2012 - 5.2.2014
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: Újezdní 158/13 , Ostrava 717 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Jirka 10.6.2013 - 8.3.2014
Vznik členství 30.4.2013
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: Klostermannova 411/1 , Olomouc 783 01
člen dozorčí rady Ing. David Havlíček 5.2.2014 - 8.3.2014
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: Berlínská 1491/13 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Koplík 6.5.2010 - 20.6.2014
Vznik členství 26.4.2010
Zánik členství 26.4.2014
Adresa: 203 , Chrustenice 267 12
člen dozorčí rady Ing. Petr Martásek 6.5.2010 - 20.6.2014
Vznik členství 26.4.2010
Zánik členství 26.4.2014
Adresa: Kemrova 522/7 , Praha 190 15
člen dozorčí rady Ing. Radek Urban 9.10.2012 - 20.6.2014
Vznik členství 26.4.2012
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Jirčanská 832/18 , Praha 142 00
předseda dozorčí rady Mgr. Zdeněk Zajíček 15.12.2013 - 20.6.2014
Vznik členství 3.12.2010
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 27.1.2011
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Stiessova 710/10 , Praha 155 00
místopředseda dozorčí rady Zdeněk Vališ M.A. 17.10.2012 - 8.9.2014
Vznik členství 6.5.2011
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 16.8.2012
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: 9. května 28 , Pletený Újezd 273 51
člen dozorčí rady Ing. Lukáš Wagenknecht 20.6.2014 - 30.10.2014
Vznik členství 30.4.2014
Zánik členství 2.9.2014
Adresa: U Krematoria 2636 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Šulc CSc. 20.6.2014 - 30.10.2014
Vznik členství 30.4.2014
Adresa: Malkovského 598 , Praha 199 00
člen dozorčí rady JUDr. Pavel Řezáč 9.10.2012 - 11.4.2015
Vznik členství 30.5.2012
Zánik členství 29.1.2015
Adresa: Komornická 2072/15 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Martin Pospíšil 8.9.2014 - 30.5.2015
Vznik členství 19.6.2014
Adresa: Lucemburská 1599/31 , Praha 130 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 30.10.2014 - 12.6.2015
Vznik členství 2.9.2014
Vznik funkce 2.9.2014
Adresa: Kunínova 1720/3 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Martásek 30.10.2014 - 25.6.2015
Vznik členství 27.8.2014
Zánik členství 30.4.2015
Adresa: Kemrova 522/7 , Praha 190 15
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Koplík 30.10.2014 - 25.6.2015
Vznik členství 27.8.2014
Zánik členství 30.4.2015
Adresa: 203 , Chrustenice 267 12
člen dozorčí rady ING. Zdeněk Nekula 11.4.2015 - 25.6.2015
Vznik členství 27.1.2015
Zánik členství 30.4.2015
Adresa: 170 , Těšetice 671 61
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 12.6.2015 - 25.6.2015
Vznik členství 2.9.2014
Zánik členství 30.4.2015
Vznik funkce 2.9.2014
Zánik funkce 30.4.2015
Adresa: Kunínova 1720/3 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 25.6.2015 - 15.7.2015
Vznik členství 30.4.2015
Adresa: Kunínova 1720/3 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 15.7.2015 - 10.10.2015
Vznik členství 30.4.2015
Adresa: Kunínova 1720/3 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Blažek 8.9.2014 - 23.4.2016
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 25.2.2016
Adresa: Přemyslovská 1657/29 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Július Kudla 23.4.2016 - 7.6.2016
Vznik členství 25.2.2016
Zánik členství 28.4.2016
Adresa: Fragnerova 2491/22 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Jan Dubec 10.6.2013 - 14.6.2017
Vznik členství 25.4.2013
Zánik členství 27.4.2017
Zánik funkce 27.4.2017
Adresa: Sládkovičova 1270/1 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Martásek 14.6.2017 - 21.9.2017
Vznik členství 27.4.2017
Vznik funkce 27.4.2017
Adresa: Miroslava Hajna 759/1 , Praha 199 00
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Šulc CSc. 30.10.2014 - 9.6.2018
Vznik členství 30.4.2014
Zánik členství 30.4.2018
Vznik funkce 3.7.2014
Zánik funkce 30.4.2018
Adresa: Malkovského 598 , Praha 199 00
člen dozorčí rady Martin Pospíšil 30.5.2015 - 9.10.2018
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 24.8.2018
Adresa: Štětínská 361/21 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Dubec 14.6.2017 - 9.10.2018
Vznik členství 27.4.2017
Zánik členství 24.8.2018
Vznik funkce 27.4.2017
Zánik funkce 24.8.2018
Adresa: Sládkovičova 1270/1 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Koplík 14.6.2017 - 9.10.2018
Vznik členství 27.4.2017
Zánik členství 24.8.2018
Vznik funkce 27.4.2017
Zánik funkce 24.8.2018
Adresa: 203 , Chrustenice 267 12
člen dozorčí rady Ing. Petr Martásek 21.9.2017 - 9.10.2018
Vznik členství 27.4.2017
Zánik členství 24.8.2018
Vznik funkce 27.4.2017
Zánik funkce 24.8.2018
Adresa: Stojická 929 19, 190 17 Praha Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Július Kudla 7.6.2016 - 22.5.2019
Vznik členství 28.4.2016
Vznik funkce 28.4.2016
Adresa: Fragnerova 2491/22 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Nekula 25.6.2015 - 15.6.2019
Vznik členství 30.4.2015
Zánik členství 30.4.2019
Adresa: 170 , Těšetice 671 61
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 10.10.2015 - 15.6.2019
Vznik členství 30.4.2015
Zánik členství 30.4.2019
Vznik funkce 28.5.2015
Zánik funkce 30.4.2019
Adresa: Kunínova 1720/3 , Praha 149 00
Jméno Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 15.6.2019 - 12.7.2019
Vznik členství 1.5.2019
Adresa: Kunínova 1720/3 , Praha 149 00

Prokura Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Arnošt Böhm CSc. 10.1.1996 - 17.9.2003
Adresa: Anastázova 23/5 , Praha 169 00
Jméno Ing. Karel Šimsa 7.11.2003 - 10.6.2008
Adresa: Třeboradická 1067/31 , Praha 182 00

Sbírka Listin Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1619/SL 107 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 4.3.2016 10.3.2016 14
B 1619/SL 106 notářský zápis [NZ 415/2015] Městský soud v Praze 10.12.2015 29.12.2015 15.1.2016 20
B 1619/SL 105 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 4.9.2015 3.12.2015 7.12.2015 2
B 1619/SL 104 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 9.3.2015 3.6.2015 9.7.2015 2
B 1619/SL 103 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 3.7.2015 65
B 1619/SL 102 ostatní zápis z jednání Městský soud v Praze 30.4.2015 9.6.2015 10.6.2015 5
B 1619/SL 101 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 9.3.2015 9.6.2015 10.6.2015 2
B 1619/SL 100 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 19.11.2014 25.11.2014 62
B 1619/SL 99 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 5.9.2014 18.11.2014 62
B 1619/SL 98 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 322/2014 Městský soud v Praze 19.6.2014 5.9.2014 18.11.2014 37
B 1619/SL 97 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 322/2014 Městský soud v Praze 19.6.2014 5.9.2014 9.9.2014 40
B 1619/SL 96 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 30.4.2014 24.6.2014 18.7.2014 4
B 1619/SL 94 ostatní výpis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 10.2.2014 15.4.2014 24.4.2014 1
B 1619/SL 93 ostatní výpis ze zasedání DR(představenstvo) Městský soud v Praze 10.2.2014 15.4.2014 24.4.2014 1
B 1619/SL 92 ostatní zápis DR/ odvolání a jmenování předs. Městský soud v Praze 10.2.2014 17.2.2014 13.3.2014 1
B 1619/SL 91 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 1.8.2013 23.8.2013 74
B 1619/SL 90 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora v anglickém jazyce Městský soud v Praze 31.12.2012 1.8.2013 23.8.2013 74
B 1619/SL 88 ostatní  DR volba člena představenstva Městský soud v Praze 28.3.2013 13.6.2013 22.7.2013 1
B 1619/SL 87 notářský zápis NZ 169/2013 Městský soud v Praze 26.4.2013 7.6.2013 1.7.2013 5
B 1619/SL 86 ostatní zápis ze zased.předst. Městský soud v Praze 21.9.2012 20.3.2013 22.3.2013 6
B 1619/SL 85 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 21.9.2012 1.2.2013 19.3.2013 3
B 1619/SL 84 notářský zápis NZ 151/2012 Městský soud v Praze 26.4.2012 18.9.2012 30.10.2012 19
B 1619/SL 83 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 151/2012 Městský soud v Praze 26.4.2012 19.10.2012 19.10.2012 32
B 1619/SL 82 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 23.7.2012 20.8.2012 64
B 1619/SL 81 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 25.7.2011 28.7.2011 41
B 1619/SL 80 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2011 25.7.2011 110
B 1619/SL 79 účetní závěrka, zpráva auditora -za rok 21010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2011 25.7.2011 41
B 1619/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.4.2011 27.6.2011 19.7.2011 24
B 1619/SL 77 notářský zápis NZ 165/2011 Městský soud v Praze 28.4.2011 27.6.2011 19.7.2011 18
B 1619/SL 76 ostatní zápis ze zasedání doz.rady(představenstvo) Městský soud v Praze 22.6.2011 27.6.2011 19.7.2011 1
B 1619/SL 75 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.4.2011 27.6.2011 19.7.2011 1
B 1619/SL 74 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.12.2010 7.3.2011 25
B 1619/SL 73 notářský zápis NZ 461/2010 Městský soud v Praze 3.12.2010 7.3.2011 16
B 1619/SL 72 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.4.2010 23.6.2010 26.6.2010 25
B 1619/SL 71 notářský zápis NZ 186/2010 Městský soud v Praze 29.4.2010 23.6.2010 26.6.2010 20
B 1619/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.6.2010 26.6.2010 70
B 1619/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 23.6.2010 26.6.2010 80
B 1619/SL 68 notářský zápis NZ 541/2009 Městský soud v Praze 17.12.2009 10.2.2010 19
B 1619/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.1.2010 25.1.2010 22
B 1619/SL 66 notářský zápis NZ 1086/2009 Městský soud v Praze 18.9.2009 22.10.2009 10
B 1619/SL 65 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ218/09 Městský soud v Praze 23.2.2009 9.3.2009 33
B 1619/SL 64 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 5.2.2009 11.2.2009 2
B 1619/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 7.7.2008 11.7.2008 0
B 1619/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.12.2007 21.12.2007 70
B 1619/SL 61 notářský zápis NZ 361/2007 Městský soud v Praze 3.10.2007 9.11.2007 15.11.2007 16
B 1619/SL 60 stanovy společnosti - bez data Městský soud v Praze 30.10.2007 31.10.2007 22
B 1619/SL 59 ostatní - výpis ze záp.zas.DR(představenstvo) Městský soud v Praze 28.6.2007 21.8.2007 2
B 1619/SL 58 podpisové vzory + souhl.s výk.funkce Městský soud v Praze 4.6.2007 21.8.2007 2
B 1619/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006/ang.jazyk/ Městský soud v Praze 31.12.2006 25.6.2007 25.6.2007 110
B 1619/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.6.2007 25.6.2007 110
B 1619/SL 55 ostatní -výp.ze záp.z jednání VH Městský soud v Praze 20.2.2007 1.3.2007 6
B 1619/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva /konsol./r.05+audit+zp.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 15.1.2007 15.1.2007 0
B 1619/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2002 11.7.2006 11.7.2006 0
B 1619/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 29.6.2006 4.7.2006 0
B 1619/SL 50 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 26.4.2006 29.5.2006 0
B 1619/SL 46 notářský zápis -NZ155/06 Městský soud v Praze 26.4.2006 29.5.2006 0
B 1619/SL 45 notářský zápis -NZ154/06 Městský soud v Praze 26.4.2006 29.5.2006 0
B 1619/SL 44 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ153/06 Městský soud v Praze 26.4.2006 29.5.2006 33
B 1619/SL 40 posudek znalce č.230-130/05 Městský soud v Praze 20.6.2005 24.11.2005 0
B 1619/SL 39 notářský zápis -NZ393/05-sml.o vkl.č.podniku Městský soud v Praze 19.9.2005 24.11.2005 0
B 1619/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 19.9.2005 27.9.2005 0
B 1619/SL 37 posudek znalce 230-130/05 Městský soud v Praze 20.6.2005 22.7.2005 27.7.2005 0
B 1619/SL 36 ostatní sml. o vkl. části podn. Městský soud v Praze 29.6.2005 22.7.2005 27.7.2005 0
B 1619/SL 35 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 29.4.2005 26.7.2005 0
B 1619/SL 34 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 31.3.2005 26.7.2005 0
B 1619/SL 33 ostatní -zápis z jed.a rozhod.minister Městský soud v Praze 29.4.2005 26.7.2005 0
B 1619/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 21.7.2004 12.8.2004 0
B 1619/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.6.2004 21.7.2004 12.8.2004 0
B 1619/SL 28 notářský zápis -NZ177/04 Městský soud v Praze 17.6.2004 21.7.2004 12.8.2004 0
B 1619/SL 27 notářský zápis -NZ31/2000 Městský soud v Praze 3.2.2000 1.4.2004 0
B 1619/SL 26 notářský zápis -NZ29/2000+příloha Městský soud v Praze 2.2.2000 1.4.2004 0
B 1619/SL 24 notářský zápis -NZ153/03 Městský soud v Praze 5.6.2003 1.4.2004 0
B 1619/SL 23 notářský zápis -NZ354/03 Městský soud v Praze 20.11.2003 30.3.2004 0
B 1619/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.11.2003 30.3.2004 0
B 1619/SL 21 ostatní -zápis z předst. Městský soud v Praze 11.1.1993 29.9.2003 0
B 1619/SL 20 ostatní -zápis z předst. Městský soud v Praze 31.5.2000 29.9.2003 0
B 1619/SL 19 notářský zápis NZ375/2002 Městský soud v Praze 19.9.2002 29.9.2003 0
B 1619/SL 17 ostatní -zápis z předst. Městský soud v Praze 9.9.2002 3.7.2003 29.9.2003 0
B 1619/SL 15 ostatní -zápis z předst. Městský soud v Praze 3.2.2000 3.7.2003 29.9.2003 0
B 1619/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 24.9.2002 0
B 1619/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.5.2002 24.9.2002 0
B 1619/SL 11 notářský zápis NZ 213/2002 Městský soud v Praze 23.5.2002 24.9.2002 0
B 1619/SL 10 notářský zápis -změna stanov,NZ 186/2001 Městský soud v Praze 31.5.2001 21.2.2002 0
B 1619/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - rok 1996 až rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 12.12.2001 12.12.2001 0
B 1619/SL 8 notářský zápis + přílohy,NZ 491/2000 Městský soud v Praze 21.12.2000 7.9.2001 0
B 1619/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 30.7.2001 6.9.2001 0
B 1619/SL 6 notářský zápis NZ 179/99 Městský soud v Praze 28.5.1999 11.1.2000 0
B 1619/SL 5 notářský zápis NZ 36/99 Městský soud v Praze 29.1.1999 0
B 1619/SL 4 notářský zápis NZ 418/98 Městský soud v Praze 17.12.1998 0
B 1619/SL 3 notářský zápis NZ 377/98 Městský soud v Praze 27.11.1998 0
B 1619/SL 2 notářský zápis NZ 321/98 Městský soud v Praze 16.10.1998 0
B 1619/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 157/98 Městský soud v Praze 27.5.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

IČO (identifikační číslo) 45279314
Jméno Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 1.6.1992
Celkový počet živností: 1

Sídlo Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Živnosti a provozovny Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Živnost č. 1 Organizační a ekonomické poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1992
Zánik oprávnění 13.11.2002

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s.

IČO: 45279314
Firma: Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ústřední vládní instituce
Datum vzniku: 28.5.1992

Sídlo Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s.

Sídlo: Vodičkova 701/34, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Neživotní pojištění
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
tracking image