Firma EXCON, a.s. IČO 00506729


EXCON, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

EXCON, a.s. (00506729) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Sokolovská 187, 190 00 Praha 9 - Vysočany Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 6. 1990 a je stále aktivní. EXCON, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o EXCON, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o EXCON, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o EXCON, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o EXCON, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro EXCON, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje EXCON, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 88
IČO (identifikační číslo osoby) 00506729
Jméno EXCON, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 6.6.1990
Usnesení ze dne 25.11.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1.) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií dohodou všech akcionářů podle § 491 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech /zákon o obchodních korporacích/ (dále též ZOK nebo zákon o obchodních korporacích) z částky 2.130.000,- Kč o částku 146.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 2.276.000,- Kč s tím, že upisování nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;2.) základní kapitál bude zvýšen upsáním nových prioritních akcií na jméno s omezenou převoditelností v počtu 146 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč vydaných jako cenný papír, přičemž emisní kurs všech akcií je navržen ve výši rovné jejich jmenovité hodnotě, tedy částce 1.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Nové akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady společnosti za podmínek daných stanovami společnosti;3.) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním všech nových prioritních akcií stávajícími akcionáři na základě dohody všech akcionářů dle ustanovení § 491 ZOK bez využití přednostního práva na upisování akcií a bez veřejné nabídky de ustanovení § 480 až 483 ZOK; 4.) přednostní právo na upisování akcií se v plném rozsahu vylučuje, neboť zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním všech nových prioritních akcií stávajícími akcionáři na základě dohody všech akcionářů dle ustanovení § 491 ZOK; 5.) každý akcionář upíše nové akcie v tom poměru, v jakém se akcionáři dohodnou, přičemž emisní kurs pro všechny akcie všech akcionářů je stejný, a to 1.000,- Kč na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tedy: a) Ing. Antonín Pačes upíše 58 nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč znějících na jméno s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s jejich převodem dle stanov společnosti a vydaných jako cenný papír, b) Ing. Pavel Háša upíše 13 nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč znějících na jméno s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s jejich převodem dle stanov společnosti a vydaných jako cenný papír, c) Ing. Vladimír Janata, CSc. upíše 30 nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč znějících na jméno s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s jejich převodem dle stanov společnosti a vydaných jako cenný papír, d) Ing. Karel Hubáček upíše 12 nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč znějících na jméno s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s jejich převodem dle stanov společnosti a vydaných jako cenný papír, e) Ing. Michael Nečas upíše 20 nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč znějících na jméno s omezenou převoditelností 14.12.2015 - 23.1.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.5.2014
Společnost EXCON, a.s. byla rozdělena formou odštěpením se založením nových společnosti, při kterém došlo k odštěpení částí jejího jmění určeného v projektu rozdělení odštěpením se založením nových společností a jeho přechodu na nástupnické společnosti EXCON Steel holding, a.s., EXCON Facility, a.s. a NEMOVEX, a.s. 30.10.2013
Zanikající společnost EXCON Trade, a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00, IČ 25 61 68 71, zanikla sloučením s nástupnickou společnosti EXCON, a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00 , IČ 00 50 67 29, na kterou přešlo veškeré jmění zanikající společnosti EXCON Trade, a.s.. 11.8.2003
Nástupnická společnost EXCON, a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00, IČ 00 50 67 29, je právním nástupcem zanikající společnosti EXCON Trade, a.s., IČ 25 61 68 71, se sídlem Praha 9, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00 , která byla zrušena bez likvidace.Sloučením nástupnické společnosti EXCON, a.s. a zanikající společnosti EXCON Trade, a.s., došlo k zániku společnosti EXCON Trade, a.s..Jmění zanikající společnosti EXCON Trade, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou společnost EXCON, a.s.. 11.8.2003
Základní jmění společnosti se zvyšuje o 1 070 000,- Kč(slovy:Jadenmiliónsedmdesáttisíc korun českých),tedy na celkovouvýši Kč 2 130 000,- (slovy:Dvamiliónystotřicettisíc korunčeských),a to úpisem 107 akcií na jméno,z nihž každá májmenovitou hodnotu Kč 10 000,- (slovy:Desettisíc korun českých),přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění.K úpisu akcií dojde s vyloučenímpřednostního práva akcionářů dle ustanovení § 204a obchod.zák. 25.11.1998 - 27.6.2000
Vyloučení přednostního práva se navrhuje proto,že společnostv zájmu posílení své stability a prosperity usiluje o získáníakcionářů z řad zaměstnanců společnosti.Nové akcie proto nebudou nabídnuty k upsání veřejnou výzvouk upisování akcií,ale budou upsány zaměstnanci společnostitakto:Ing.Antonín Pačes ....................17 akciíIng.Vladimír Janata,CSc...............14 akciíIng.Karel Hubáček ....................11 akciíIng.Pavel Háša .......................13 akciíIng.Michael Nečas .................... 8 akciíJiří Hazdra ..........................13 akciíIng.Jan Křížek .......................13 akciíIng.Kateřina Čapková ................. 5 akciíIng.Jaroslav Sedláček ................ 4 akcieIng.Leoš Jeřábek ..................... 4 akcieIng.Vladimír Černohorský ............. 5 akcií 25.11.1998 - 27.6.2000
Akcie o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč budou nabízeny za emisníkurs 10 000,- Kč,jmenovitá hodnota stávajících akcií zůstávánezměněna. 25.11.1998 - 27.6.2000
Akcie budou znít na jméno a budou vydány v zaknihované podobě. 25.11.1998 - 27.6.2000
Lhůta pro upsání akcií je do třiceti dnů od zápisu rozhodnutívalné hromady do obchodního rejstříku,lhůta pro splacení 30%hodnoty akcií činí 30 dnů od jejich upsání,a to na účetspolečnosti u Komerční banky,a.s. - číslo účtu:85842-011/0100. 25.11.1998 - 27.6.2000
Upisování akcií se uskuteční ve shora uvedené lhůtě v prostoráchspolečnosti v Praze 9, Sokolovská 203,a to v pracovní době od9,00 hod. do 15,00 hod. 25.11.1998 - 27.6.2000
Akciová společnost má charakter podniku se zahraničnímajetkovou účastí dle rozhodnutí FMF ČSFR ze dne 16.7.1990č.j. XI/2-14 295/90, poř. číslo 112/90. 15.1.1991 - 27.6.2000
Rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 8.10.1990bylo rozhodnuto zvýšit akciový kapitál společnostiz 100.000,-Kčs na 140.000,-Kčs. 23.11.1990 - 7.5.2014
Údaje o zřízení společnosti:akciová společnost byla založena na základě zakladatelskésmlouvy ze dne 10.4.1990, valná hromada se uskutečnila dne28.4.1990 a je učiněn o ní notářský zápis, ke dni konánívalné hromady bylo upsáno 100% akcií, z nichž bylo splaceno 30%. 6.6.1990

Kapitál EXCON, a.s.

zakladni jmění 2 276 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.12.2015
zakladni jmění 2 130 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.6.2000 - 14.12.2015
zakladni jmění 1 060 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.1.1994 - 27.6.2000
zakladni jmění 140 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.1.1991 - 20.1.1994
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.6.1990 - 15.1.1991

Sídlo EXCON, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Sokolovská 187 , 190 00 Praha 9 - Vysočany Česká republika
Praha 9 - Vysočany, Sokolovská 187/203, PSČ 19000
19.8.2002
Adresa Podlišovská 703 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Podlišovská 703/12, PSČ 19800
30.1.2002 - 19.8.2002
Adresa Podlišovská 703 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Podlišovská 703/12
6.6.1990 - 30.1.2002

Předmět podnikání EXCON, a.s.

Platnost údajů od - do
opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 23.1.2016
projektová činnost ve výstavbě 25.9.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 25.9.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 25.9.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 25.9.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.9.2009
správa aúdržba nemovitostí 15.3.2005 - 25.9.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 15.3.2005 - 25.9.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 15.3.2005 - 25.9.2009
výzkum avývoj voblasti přírodních atechnických věd nebo společenských věd 15.3.2005 - 25.9.2009
realitní činnost 30.1.2002 - 25.9.2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 12.12.2001 - 25.9.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.12.1999 - 25.9.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 2.12.1999 - 25.9.2009
zřizování,montáž,údržba a servis zařízení jednotnételekomunikační sítě v rozsahu :1.Radioreléová zařízení - analogová a digitální zařízeníminilinky Ericsson2.Přenosové systémy - analogové a digitální -DM 2,DN 23.Vysílací radiová zařízení pro TVR vysílání - zařízení NMTa GSM 25.11.1998 - 25.9.2009
projektová činnost ve výstavbě 26.6.1998 - 25.9.2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich ajejich odstraňování 26.6.1998 - 25.9.2009
poskytování software (prodej hotových programů na základěsmlouvy s autory nebo vyhotovení programů na zakázku) 20.1.1994 - 25.9.2009
provádění dopravních staveb 20.1.1994 - 26.6.1998
provádění inženýrských staveb 20.1.1994 - 26.6.1998
projektová činnost v investiční výstavbě 20.1.1994 - 26.6.1998
provádění bytových a občanských staveb 20.1.1994 - 26.6.1998
provádění průmyslových staveb 20.1.1994 - 26.6.1998
projektová příprava a projektová činnost, týkající sepozemních, průmyslových, technologických, občanskýchinženýrských staveb a staveb pro anténní systémy (návrhy,studie, přípravná a projektová dokumentace, zadávacíprojekty, dokumentace skutečného provedení, dodavatelskádokumentace, rozpočty, rozbory a pod.), včetně činnostigenerálního projektanta-oprávnění projektové činnosti podlevyhlášky č. 183/90 Sb. k projektování v oboru pozemníchstaveb, v oboru inženýrských staveb vodohospodářskýcha dopravních bylo organizaci vydáno na základě rozhodnutí 15.1.1991 - 20.1.1994
Ministra výstavby a stavebnictví ČR ze dne 14.8.1990č.j. OAPB/1192/90 15.1.1991 - 20.1.1994
b) projektová příprava a projektová činnost, týkající sepozemních, průmyslových, technologických, občanských ainženýrských staveb a staveb pro anténní systémy (návrhy,studie, dokumentace skutečného provedení, dodavatelskádokumentace, rozpočty, rozbory apod.), včetně činnostigenerálního projektanta - oprávnění projektové činnosti podlevyhlášky č. 186/90 Sb. k projektování v oboru pozemních staveb,v oboru inženýrských staveb vodohospodářských a dopravních byloorganizaci vydáno na základě rozhodnutí Ministerstva výstavby astavebnictví ČR ze dne 14. 8. 1990 č.j. OAPB/1192/90. 15.1.1991 - 20.1.1994
d) průzkum stávajícího stavu a expertýzy, 6.6.1990 - 20.1.1994
e) statické, dynamické a pevnostní posudky staveb, 6.6.1990 - 20.1.1994
a) dodavatelská činnost - dodávky pozemních, průmyslových,občanských a inženýrských staveb a staveb pro anténní systémy(nabídky, uzavření kontraktu, projektová dokumentace, dodávka amontáž, přejímka stavby), 6.6.1990 - 20.1.1994
f) informační, nabídková a zprostředkovatelská činnost, 6.6.1990 - 20.1.1994
g) tvorba a prodej software, včetně kurzů a školení, 6.6.1990 - 20.1.1994
h) normalizační a překladatelská činnost. 6.6.1990 - 20.1.1994
c) konsultační, inženýrská a poradenská činnost, 6.6.1990 - 20.1.1994
b) projektová příprava a projektová činnost, týkající sepozemních, průmyslových, technologických, občanských ainženýrských staveb a staveb pro anténní systémy (návrhy,studie, dokumentace skutečného provedení, dodavatelskádokumentace, rozpočty, rozbory apod.), 6.6.1990 - 15.1.1991

vedení firmy EXCON, a.s.

Statutární orgán EXCON, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Ing. Antonín Pačes 2.11.2013
Vznik členství 30.6.2011
Vznik funkce 30.6.2011
Adresa: Podlišovská 703 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Podlišovská 703, Kyje, 198 00 Praha 9
místopředseda představenstva Ing. Kateřina Čapková 2.11.2013
Vznik členství 24.6.2009
Vznik funkce 13.7.2009
Adresa: Na břehu 897 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Na břehu 897/1c, Vysočany, 190 00 Praha 9
Člen představenstva Ing. Michael Nečas 2.11.2013
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: Společná 2193 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Společná 2193/7, Libeň, 182 00 Praha 8
člen představenstva Ing. Martin Kovář 23.1.2016
Vznik členství 15.12.2015
Adresa: Máchova 2146 , 511 01 Turnov Česká republika
Máchova 2146, 511 01 Turnov
člen představenstva Ing. Miloslav Lukeš 23.1.2016
Vznik členství 15.12.2015
Adresa: Nad Belárií 2013 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Nad Belárií 2013/9, Modřany, 143 00 Praha 4
člen představenstva Štěpán Trantina 23.1.2016
Vznik členství 15.12.2015
Adresa: Veletržní 1395 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Veletržní 1395/37, Holešovice, 170 00 Praha 7
člen představenstva Ing. Petr Bradáč 6.6.1990 - 20.1.1994
Adresa: Bajgarova 1216 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Bajgarova 1216
člen představenstva Ing. Ivan Divíšek 6.6.1990 - 26.6.1998
Adresa: Šmeralova 15 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Šmeralova 15/390
člen představenstva Ing. Zdeněk Bittnar CSc. 6.6.1990 - 26.6.1998
Adresa: Na Kocínce 1740 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Kocínce 1740
místopředseda Vladimír Janata CSc. 6.6.1990 - 26.6.1998
Adresa: Novorosijská 909 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Novorosijská 909/7
člen představenstva Ing. Jan Křížek 20.1.1994 - 26.6.1998
Adresa: Bajgrova 1214 , Praha 9 - Kyje Česká republika
Praha 9 - Kyje, Bajgrova 1214
člen představenstva Ing. Pavel Háša 20.1.1994 - 30.1.2002
Zánik funkce 10.4.2001
Adresa: Travná 1201 , Praha 9 - Kyje Česká republika
Praha 9 - Kyje, Travná 1201
člen představenstva Ing. Jan Křížek 26.6.1998 - 30.1.2002
Zánik funkce 10.4.2001
Adresa: Bajgarova 1214 , Praha 9 - Kyje Česká republika
Praha 9 - Kyje, Bajgarova 1214
člen představenstva Jiří Hazdra 26.6.1998 - 12.8.2002
Vznik funkce 18.2.1997
Zánik funkce 31.7.2001
Adresa: Kunešova 2646 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kunešova 2646/4
předseda Ing. Antonín Pačes 6.6.1990 - 17.9.2003
Vznik funkce 6.6.1990
Zánik funkce 21.6.2001
Adresa: Podlišovská 703 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Podlišovská 703/12
místopředseda Ing. Vladimír Janata 26.6.1998 - 17.9.2003
Vznik funkce 6.6.1990
Zánik funkce 21.6.2001
Adresa: Novorosijská 909 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Novorosijská 909/7
člen představenstva Ing. Kateřina Čapková 5.8.2004 - 15.3.2005
Vznik členství 22.6.2004
Adresa: Na Břehu 897 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na Břehu 897/1c, PSČ 19000
člen představenstva Ing. Jana Figarová 5.8.2004 - 18.4.2006
Vznik členství 22.6.2004
Vznik funkce 22.6.2004
Zánik funkce 27.3.2006
Adresa: Na Valech 289 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Valech 289/4, PSČ 16000
Člen představenstva Ing. Michael Nečas 12.8.2002 - 23.6.2008
Vznik funkce 1.8.2001
Adresa: Společná 7 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Společná 7/2193
předseda Ing. Antonín Pačes 17.9.2003 - 23.6.2008
Vznik členství 21.6.2001
Vznik funkce 25.7.2001
Adresa: Podlišovská 703 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Podlišovská 703/12, PSČ 19800
místopředseda Ing. Vladimír Janata 17.9.2003 - 23.6.2008
Vznik členství 21.6.2001
Vznik funkce 25.7.2001
Adresa: Novorosijská 909 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Novorosijská 909/7, PSČ 10000
místopředseda představenstva Ing. Kateřina Čapková 15.3.2005 - 15.9.2010
Vznik členství 22.6.2004
Zánik členství 22.6.2009
Vznik funkce 10.1.2005
Zánik funkce 22.6.2009
Adresa: Na Břehu 897 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Na Břehu 897/1c, PSČ 19000
předseda Ing. Antonín Pačes 23.6.2008 - 28.7.2011
Vznik členství 29.6.2006
Vznik funkce 29.6.2006
Adresa: Podlišovská 703 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Podlišovská 703/12, PSČ 19800
místopředseda Ing. Vladimír Janata CSc. 23.6.2008 - 28.7.2011
Vznik členství 29.6.2006
Vznik funkce 29.6.2006
Adresa: Kolínská 1741 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kolínská 1741/4, PSČ 13000
Člen představenstva Ing. Michael Nečas 23.6.2008 - 28.7.2011
Vznik členství 29.6.2006
Vznik funkce 29.6.2006
Adresa: Společná 7 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Společná 7/2193
místopředseda představenstva Ing. Kateřina Čapková 15.9.2010 - 2.11.2013
Vznik členství 24.6.2009
Vznik funkce 13.7.2009
Adresa: Na Břehu 897 , 190 00 Praha 9 - Vysočany Česká republika
Praha 9 - Vysočany, Na Břehu 897/1c, PSČ 19000
předseda Ing. Antonín Pačes 28.7.2011 - 2.11.2013
Vznik členství 30.6.2011
Vznik funkce 30.6.2011
Adresa: Podlišovská 703 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Podlišovská 703/12, PSČ 19800
místopředseda Ing. Vladimír Janata CSc. 28.7.2011 - 2.11.2013
Vznik členství 30.6.2011
Vznik funkce 30.6.2011
Adresa: Kolínská 1741 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kolínská 1741/4, PSČ 13000
Člen představenstva Ing. Michael Nečas 28.7.2011 - 2.11.2013
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: Společná 2193 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Společná 2193/7, PSČ 18200
místopředseda Ing. Vladimír Janata CSc. 2.11.2013 - 23.1.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 15.12.2015
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 15.12.2015
Adresa: Kolínská 1741 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Kolínská 1741/4, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Dozorčí rada EXCON, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Radka Jínová MBA. 23.1.2016
Vznik členství 15.12.2015
Vznik funkce 15.12.2015
Adresa: Pod Nouzovem 1005 , 197 00 Praha 9 Česká republika
Pod Nouzovem 1005/8, Kbely, 197 00 Praha 9
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Janata CSc. 23.1.2016
Vznik členství 15.12.2015
Adresa: Kolínská 1741 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Kolínská 1741/4, Vinohrady, 130 00 Praha 3
člen JUDr. Libuše Nečasová 23.6.1998 - 12.8.2002
Zánik funkce 31.7.2001
Adresa: Poupětova 13 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Poupětova 13, PSČ 17000
člen Dalibor Stuchlý 23.6.1998 - 12.8.2002
Zánik funkce 31.7.2001
Adresa: Smolenská 27 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Smolenská 27, PSČ 10000
předseda JUDr. Karel Procházka 23.6.1998 - 17.9.2003
Zánik funkce 21.6.2001
Adresa: H.Malířové 10 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, H.Malířové 10, PSČ 16900
Člen dozorčí rady Jiří Hazdra 12.8.2002 - 17.9.2003
Vznik funkce 1.8.2001
Adresa: Kunešova 2646 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kunešova 2646/4
člen JUDr. Karel Procházka 17.9.2003 - 18.2.2004
Vznik členství 21.6.2001
Zánik členství 7.1.2004
Adresa: H.Malířové 10 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, H.Malířové 10, PSČ 16900
Člen dozorčí rady Ing. Karel Hubáček 12.8.2002 - 23.6.2008
Vznik funkce 1.8.2001
Adresa: Španielova 1320 , Praha 6 - Řepy Česká republika
Praha 6 - Řepy, Španielova 1320/47
předseda Jiří Hazdra 17.9.2003 - 23.6.2008
Vznik členství 21.6.2001
Vznik funkce 1.8.2001
Adresa: Kunešova 2646 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kunešova 2646/4
člen Ing. Pavel Háša 18.2.2004 - 9.1.2009
Vznik členství 7.1.2004
Zánik členství 9.12.2008
Adresa: Travná 1201 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Travná 1201, PSČ 19800
Člen dozorčí rady Ing. Karel Hubáček 23.6.2008 - 25.9.2009
Vznik členství 29.6.2006
Vznik funkce 29.6.2006
Adresa: Španielova 1320 , 160 00 Praha 6 - Řepy Česká republika
Praha 6 - Řepy, Španielova 1320/47, PSČ 16000
předseda Jiří Hazdra 23.6.2008 - 28.7.2011
Vznik členství 29.6.2006
Vznik funkce 29.6.2006
Adresa: Kunešova 2646 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kunešova 2646/4, PSČ 13000
člen dozorčí rady Ing. Karel Hubáček 25.9.2009 - 28.7.2011
Vznik členství 29.6.2006
Vznik funkce 29.6.2006
Adresa: Smrčinská 3238 , 150 00 Praha 5 - Smíchov Česká republika
Praha 5 - Smíchov, Smrčinská 3238/2, PSČ 15000
místopředseda dozorčí rady Ing. Pavel Háša 9.1.2009 - 2.11.2013
Vznik členství 9.12.2008
Adresa: Travná 1201 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Travná 1201, PSČ 19800
předseda Jiří Hazdra 28.7.2011 - 2.11.2013
Vznik členství 30.6.2011
Vznik funkce 30.6.2011
Adresa: Kunešova 2646 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kunešova 2646/4, PSČ 13000
místopředseda dozorčí rady Ing. Pavel Háša 2.11.2013 - 6.11.2013
Vznik členství 9.12.2008
Adresa: Travná 1201 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Travná 1201, Kyje, 198 00 Praha 9
člen dozorčí rady Ing. Karel Hubáček 28.7.2011 - 23.1.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 15.12.2015
Adresa: Smrčinská 3238 , 150 00 Praha 5 - Smíchov Česká republika
Praha 5 - Smíchov, Smrčinská 3238/2, PSČ 15000
předseda Jiří Hazdra 2.11.2013 - 23.1.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 15.12.2015
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 15.12.2015
Adresa: Kunešova 2646 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Kunešova 2646/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
místopředseda dozorčí rady Ing. Pavel Háša 6.11.2013 - 23.1.2016
Vznik členství 9.12.2008
Zánik členství 15.12.2015
Zánik funkce 15.12.2015
Adresa: Boženy Němcové 178 , 289 22 Lysá nad Labem Česká republika
Boženy Němcové 178/7, Litol, 289 22 Lysá nad Labem

Sbírka Listin EXCON, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 88/SL 79 stanovy společnosti +zápis VH Městský soud v Praze 15.12.2015 23.12.2015 25.2.2016 18
B 88/SL 77 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 28.12.2015 29.12.2015 26
B 88/SL 76 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 28.12.2015 29.12.2015 35
B 88/SL 75 notářský zápis [N 603/2015] Městský soud v Praze 25.11.2015 14.12.2015 22
B 88/SL 74 účetní závěrka [2013], zpráva auditora za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 29.12.2014 6.1.2015 32
B 88/SL 73 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 29.12.2014 6.1.2015 43
B 88/SL 72 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 166/2014 Městský soud v Praze 2.4.2014 7.5.2014 9.5.2014 28
B 88/SL 71 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora + konsolidovaná účetní závěrka 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 6.11.2013 12.11.2013 78
B 88/SL 70 notářský zápis opravná doložka k NZ 305/2013 Městský soud v Praze 4.9.2013 9.9.2013 4.11.2013 1
B 88/SL 69 notářský zápis NZ 305/2013-projekt rozdělení Městský soud v Praze 28.8.2013 9.9.2013 4.11.2013 68
B 88/SL 68 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 9.9.2013 4.11.2013 14
B 88/SL 67 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 9.9.2013 4.11.2013 31
B 88/SL 66 stanovy společnosti úplné znění Městský soud v Praze 15.5.2013 21.5.2013 27.5.2013 9
B 88/SL 65 notářský zápis NZ 174/2013 Městský soud v Praze 15.5.2013 21.5.2013 27.5.2013 22
B 88/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -2011-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 28.12.2012 4.1.2013 83
B 88/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 24.10.2011 25.10.2011 79
B 88/SL 62 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2011 10.8.2011 8
B 88/SL 61 ostatní zápis ze zas.přest.společnost Městský soud v Praze 30.6.2011 10.8.2011 2
B 88/SL 60 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 30.6.2011 10.8.2011 3
B 88/SL 59 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.2009 22.9.2010 5
B 88/SL 58 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 13.7.2009 22.9.2010 2
B 88/SL 57 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.6.2009 22.9.2010 1
B 88/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2009 4.8.2010 5.8.2010 80
B 88/SL 55 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 8.6.2010 8.6.2010 33
B 88/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.9.2009 29.9.2009 9
B 88/SL 53 notářský zápis NZ 427/2009 Městský soud v Praze 22.9.2009 29.9.2009 15
B 88/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008-konsol. Městský soud v Praze 31.12.2008 24.8.2009 26.8.2009 87
B 88/SL 51 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 9.12.2008 27.1.2009 3
B 88/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2007 19.9.2008 19.9.2008 88
B 88/SL 50 ostatní -zápis z mimořádného jed.DR Městský soud v Praze 29.6.2006 1.7.2008 2
B 88/SL 49 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 29.6.2006 1.7.2008 1
B 88/SL 48 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2006 1.7.2008 7
B 88/SL 46 výroční zpráva r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 8.2.2008 11.2.2008 9
B 88/SL 45 účetní závěrka, zpráva auditora -konsolid.r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 15.1.2008 22.1.2008 34
B 88/SL 44 zpráva auditora za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 14.1.2008 21.1.2008 2
B 88/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 14.1.2008 21.1.2008 39
B 88/SL 42 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 12.12.2006 13.12.2006 0
B 88/SL 41 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2006 20.7.2006 25.7.2006 0
B 88/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva 2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 7.7.2006 12.7.2006 22
B 88/SL 39 notářský zápis -NZ163/06 Městský soud v Praze 28.3.2006 2.5.2006 0
B 88/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 17.3.2006 22.3.2006 24
B 88/SL 36 výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 7.7.2005 14.7.2005 9
B 88/SL 35 notářský zápis NZ 569/2004 Městský soud v Praze 16.11.2004 27.4.2005 0
B 88/SL 34 notářský zápis NZ 639/2004 Městský soud v Praze 16.12.2004 27.4.2005 0
B 88/SL 33 ostatní - zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 10.1.2005 27.4.2005 0
B 88/SL 32 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 15.12.2004 18.1.2005 2.2.2005 0
B 88/SL 31 stanovy společnosti úplné znění Městský soud v Praze 15.11.2004 14.12.2004 6.1.2005 0
B 88/SL 30 podpisové vzory +čest.prohlášení-4x Městský soud v Praze 6.9.2004 0
B 88/SL 29 notářský zápis -NZ318/04 Městský soud v Praze 23.6.2004 6.9.2004 0
B 88/SL 28 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2004 6.9.2004 0
B 88/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.2004 8.7.2004 2.9.2004 0
B 88/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 28.6.2004 14.7.2004 12
B 88/SL 25 ostatní -zahajovací rozvaha k 1.1.03 Městský soud v Praze 1.1.2003 29.1.2004 7
B 88/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 29.1.2004 0
B 88/SL 23 notářský zápis -NZ366/02 Městský soud v Praze 20.6.2002 29.1.2004 0
B 88/SL 22 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 20.6.2002 29.1.2004 0
B 88/SL 21 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 25.7.2001 29.1.2004 0
B 88/SL 20 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 21.6.2001 29.1.2004 0
B 88/SL 19 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 25.2.1999 29.1.2004 0
B 88/SL 18 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 25.2.1999 29.1.2004 0
B 88/SL 17 ostatní -schůze představenstva Městský soud v Praze 30.10.1996 29.1.2004 0
B 88/SL 16 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 30.10.1996 29.1.2004 0
B 88/SL 15 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.1995 29.1.2004 0
B 88/SL 14 ostatní -zápis z představenstva Městský soud v Praze 16.3.1992 29.1.2004 0
B 88/SL 13 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 16.3.1992 29.1.2004 0
B 88/SL 12 notářský zápis +změna stanov Městský soud v Praze 10.4.2001 29.1.2004 0
B 88/SL 11 výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 24.7.2003 25.7.2003 0
B 88/SL 10 ostatní návrh smlouvy o fúzi 2x Městský soud v Praze 22.4.2003 23.4.2003 0
B 88/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti NZ366/2002 Městský soud v Praze 20.6.2002 5.11.2002 0
B 88/SL 8 ostatní -usnesení MS v Praze+výpis Městský soud v Praze 19.8.2002 5.11.2002 0
B 88/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2002 5.11.2002 0
B 88/SL 6 výroční zpráva r. 2001 Městský soud v Praze 4.6.2002 10.6.2002 0
B 88/SL 3 výroční zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 21.8.2001 0
B 88/SL 2 notářský zápis + účetní uzávěrky za rok 1998 Městský soud v Praze 3.11.1999 6.12.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje EXCON, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00506729
Jméno EXCON, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 13.5.1992
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 6

Sídlo EXCON, a.s.

Živnosti a provozovny EXCON, a.s.

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolovská 187/203, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1000619800
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2002

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Dolnoměcholupská 128/32, Praha 109 00
Identifikační číslo provozovny 1008301671
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.10.1998
Provozovna č. 2
Provozovna Sokolovská 187/203, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1000619800
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2002

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolovská 187/203, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1000619800
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 2
Provozovna 415 01 Teplice
Identifikační číslo provozovny 1012192822
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 9.5.2018

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolovská 187/203, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1000619800
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2002

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.12.2004

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.11.2015

Živnost č. 7 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.5.1992
Zánik oprávnění 19.12.1996

Živnost č. 8 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.5.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Provádění dopravních staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.5.1992
Zánik oprávnění 19.12.1996

Živnost č. 10 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.5.1992
Zánik oprávnění 19.12.1996

Živnost č. 11 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.6.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán EXCON, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Kateřina Čapková MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Antonín Pačes
Člen statutárního orgánu Ing. Michael Nečas
Člen statutárního orgánu Ing. Miloslav Lukeš
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Kovář
Člen statutárního orgánu Štěpán Trantina

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje EXCON, a.s.

IČO: 00506729
Firma: EXCON, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.6.1990

Sídlo EXCON, a.s.

Sídlo: Sokolovská 187/203, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Opravy elektrických zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Telekomunikační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje EXCON , a.s.

IČO (identifikační číslo) 00506729
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00506729
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno EXCON , a.s.
Sídlo Sokolovská 187/203 PRAHA 9 - VYSOČANY 190 00 PRAHA 9
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 9, Drahobejlova 945/48, PRAHA 9, tel.: 283 018 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
5070015040/5500 14.10.2014
17493083/0300 1.4.2013
4001-200019603/0300 1.4.2013
CZ2055000000005070015059 14.10.2014
CZ9303001712800200019603 30.7.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00506729
Jméno firmy EXCON, a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka vfkdz97
tracking image