Hlavní navigace

FIRMA EXCON, a.s. IČO: 00506729

EXCON, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

EXCON, a.s. (00506729) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Sokolovská 187/203, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 6. 1990 a je stále aktivní. EXCON, a.s. má více živností.

Jako zdroj dat o EXCON, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro EXCON, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje EXCON, a.s.

Soud: Městský soud v Praze 6. 6. 1990
Spisová značka: B 88
IČO (identifikační číslo osoby): 00506729
Jméno: EXCON, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 6.6.1990
Zapsána dne: 6.6.1990
Usnesení ze dne 25.11.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1.) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií dohodou všech akcionářů podle § 491 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech /zákon o obchodních korporacích/ (dále též ZOK nebo zákon o obchodních korporacích) z část ky 2.130.000,- Kč o částku 146.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 2.276.000,- Kč s tím, že upisování nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2.) základní kapitál bude zvýšen upsáním nových prioritních akcií na jméno s omezenou převoditelností v počtu 146 kusů o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč vydaných jako cenný papír, přičemž emisní kurs všech akcií je navržen ve výši rovné jej ich jmenovité hodnotě, tedy částce 1.000,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Nové akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady společnosti za podmínek daných stanovami společnosti; 3.) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním všech nových prioritních akcií stávajícími akcionáři na základě dohody všech akcionářů dle ustanovení § 491 ZOK bez využití přednostního práva na upisování akcií a bez veřejné nabídky de ustanovení § 480 až 483 ZOK; 4.) přednostní právo na upisování akcií se v plném rozsahu vylučuje, neboť zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním všech nových prioritních akcií stávajícími akcionáři na základě dohody všech akcionářů dle ustanovení § 491 ZOK; 5.) každý akcionář upíše nové akcie v tom poměru, v jakém se akcionáři dohodnou, přičemž emisní kurs pro všechny akcie všech akcionářů je stejný, a to 1.000,- Kč na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tedy: a) Ing. Antonín Pačes upíše 58 nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč znějících na jméno s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s jejich převodem dle stanov společnosti a vyda ných jako cenný papír, b) Ing. Pavel Háša upíše 13 nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč znějících na jméno s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s jejich převodem dle stanov společnosti a vydanýc h jako cenný papír, c) Ing. Vladimír Janata, CSc. upíše 30 nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč znějících na jméno s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s jejich převodem dle stanov společnost i a vydaných jako cenný papír, d) Ing. Karel Hubáček upíše 12 nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč znějících na jméno s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s jejich převodem dle stanov společnosti a vyda ných jako cenný papír, e) Ing. Michael Nečas upíše 20 nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč znějících na jméno s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s jejich převodem dle stanov společnosti a vyda ných jako cenný papír, f) pan Jiří Hazdra upíše 13 nových prioritních akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč znějících na jméno s omezenou převoditelností spočívající v udělení předchozího souhlasu valné hromady s jejich převodem dle stanov společnosti a vydanýc h jako cenný papír; 6.) místem pro upisování akcií dohodou všech akcionářů je kancelář společnosti EXCON a.s., a to na adrese Sokolovská 187/203, PSČ: 190 00 Praha 9-Vysočany, a to počínaje dnem 23.11. 2015 od 11.00 hod. do 13.00 hod., a dále pak každý pracovní den od 10.00 hod. do 11.00 hod., nebo v jiný den dohodnutý všemi upisujícími akcionáři s tím, že lhůta pro upisování akcií dohodou všech akcionářů je 30 dnů ode dne konání valné hromady společnosti, tedy do 23.12. 2015, přičemž upsáním akcií se rozumí uzavření dohody všech akcionářů dle ustanovení § 491 ZOK; 7.) každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií peněžitým vkladem do 14 dnů ode dne uzavření dohody všech akcionářů dle ustanovení § 491 ZOK, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Sp lacení emisního kursu upsaných akcií bude prováděno na účet č. 507005040/5500 u Raiffeisen Bank, a.s. 14.12.2015 - 23.1.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.5.2014
Společnost EXCON, a.s. byla rozdělena formou odštěpením se založením nových společnosti, při kterém došlo k odštěpení částí jejího jmění určeného v projektu rozdělení odštěpením se založením nových společností a jeho přechodu na nástupnické společnosti EX CON Steel holding, a.s., EXCON Facility, a.s. a NEMOVEX, a.s. 30.10.2013
Zanikající společnost EXCON Trade, a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00, IČ 25 61 68 71, zanikla sloučením s nástupnickou společnosti EXCON, a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00 , IČ 00 50 67 29, na kterou přešlo vešk eré jmění zanikající společnosti EXCON Trade, a.s.. 11.8.2003
Nástupnická společnost EXCON, a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00, IČ 00 50 67 29, je právním nástupcem zanikající společnosti EXCON Trade, a.s., IČ 25 61 68 71, se sídlem Praha 9, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00 , která byla zrušena be z likvidace. Sloučením nástupnické společnosti EXCON, a.s. a zanikající společnosti EXCON Trade, a.s., došlo k zániku společnosti EXCON Trade, a.s.. Jmění zanikající společnosti EXCON Trade, a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou společnost EXCON, a.s.. 11.8.2003
Základní jmění společnosti se zvyšuje o 1 070 000,- Kč (slovy:Jadenmiliónsedmdesáttisíc korun českých),tedy na celkovou výši Kč 2 130 000,- (slovy:Dvamiliónystotřicettisíc korun českých),a to úpisem 107 akcií na jméno,z nihž každá má jmenovitou hodnotu Kč 10 000,- (slovy:Desettisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění.K úpisu akcií dojde s vyloučením přednostního práva akcionářů dle ustanovení § 204a obchod.zák. 25.11.1998 - 27.6.2000
Vyloučení přednostního práva se navrhuje proto,že společnost v zájmu posílení své stability a prosperity usiluje o získání akcionářů z řad zaměstnanců společnosti. Nové akcie proto nebudou nabídnuty k upsání veřejnou výzvou k upisování akcií,ale budou upsány zaměstnanci společnosti takto: Ing.Antonín Pačes ....................17 akcií Ing.Vladimír Janata,CSc...............14 akcií Ing.Karel Hubáček ....................11 akcií Ing.Pavel Háša .......................13 akcií Ing.Michael Nečas .................... 8 akcií Jiří Hazdra ..........................13 akcií Ing.Jan Křížek .......................13 akcií Ing.Kateřina Čapková ................. 5 akcií Ing.Jaroslav Sedláček ................ 4 akcie Ing.Leoš Jeřábek ..................... 4 akcie Ing.Vladimír Černohorský ............. 5 akcií 25.11.1998 - 27.6.2000
Akcie o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč budou nabízeny za emisní kurs 10 000,- Kč,jmenovitá hodnota stávajících akcií zůstává nezměněna. 25.11.1998 - 27.6.2000
Akcie budou znít na jméno a budou vydány v zaknihované podobě. 25.11.1998 - 27.6.2000
Lhůta pro upsání akcií je do třiceti dnů od zápisu rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku,lhůta pro splacení 30% hodnoty akcií činí 30 dnů od jejich upsání,a to na účet společnosti u Komerční banky,a.s. - číslo účtu:85842-011/0100. 25.11.1998 - 27.6.2000
Upisování akcií se uskuteční ve shora uvedené lhůtě v prostorách společnosti v Praze 9, Sokolovská 203,a to v pracovní době od 9,00 hod. do 15,00 hod. 25.11.1998 - 27.6.2000
Akciová společnost má charakter podniku se zahraniční majetkovou účastí dle rozhodnutí FMF ČSFR ze dne 16.7.1990 č.j. XI/2-14 295/90, poř. číslo 112/90. 15.1.1991 - 27.6.2000
Rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 8.10.1990 bylo rozhodnuto zvýšit akciový kapitál společnosti z 100.000,-Kčs na 140.000,-Kčs. 23.11.1990 - 7.5.2014
Údaje o zřízení společnosti: akciová společnost byla založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.4.1990, valná hromada se uskutečnila dne 28.4.1990 a je učiněn o ní notářský zápis, ke dni konání valné hromady bylo upsáno 100% akcií, z nichž bylo splaceno 30%. 6.6.1990

Kapitál EXCON, a.s.

Základní kapitál 2 276 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.12.2015
Základní kapitál 2 130 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.6.2000  - 14.12.2015
Základní kapitál 1 060 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.1.1994  - 27.6.2000
Základní kapitál 140 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.1.1991  - 20.1.1994
Základní kapitál 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.6.1990  - 15.1.1991

Akcie EXCON, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 40 000 Kč 14 26.2.2019
Akcie na jméno 10 000 Kč 157 26.2.2019
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 146 26.2.2019
Prioritní akcie na jméno 1 000 Kč 146 14.12.2015  - 26.2.2019
Akcie na jméno 10 000 Kč 157 27.6.2000  - 26.2.2019
Akcie na jméno 10 000 Kč 50 20.1.1994  - 27.6.2000
Akcie na jméno 40 000 Kč 14 20.1.1994  - 26.2.2019
Akcie na jméno 10 000 Kč 14 15.1.1991  - 20.1.1994
Akcie na jméno 10 000 Kč 10 6.6.1990  - 15.1.1991

Sídlo EXCON, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Sokolovská 187/203, Praha 19000, Česká republika 26.2.2019
Adresa: Sokolovská 187/203, Praha 9 19000, Česká republika 19.8.2002 - 26.2.2019
Adresa: Podlišovská 703/12, Praha 9 19800, Česká republika 30.1.2002 - 19.8.2002
Adresa: Podlišovská 703/12, Praha 9 , Česká republika 6.6.1990 - 30.1.2002

Předmět podnikání EXCON, a.s.

Platnost údajů od - do
opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 23.1.2016
projektová činnost ve výstavbě 25.9.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 25.9.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 25.9.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 25.9.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.9.2009
správa a údržba nemovitostí 15.3.2005 - 25.9.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 15.3.2005 - 25.9.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 15.3.2005 - 25.9.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 15.3.2005 - 25.9.2009
realitní činnost 30.1.2002 - 25.9.2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 12.12.2001 - 25.9.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.12.1999 - 25.9.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 2.12.1999 - 25.9.2009
zřizování,montáž,údržba a servis zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu : 1.Radioreléová zařízení - analogová a digitální zařízení minilinky Ericsson 2.Přenosové systémy - analogové a digitální -DM 2,DN 2 3.Vysílací radiová zařízení pro TVR vysílání - zařízení NMT a GSM 25.11.1998 - 25.9.2009
projektová činnost ve výstavbě 26.6.1998 - 25.9.2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 26.6.1998 - 25.9.2009
provádění dopravních staveb 20.1.1994 - 26.6.1998
provádění inženýrských staveb 20.1.1994 - 26.6.1998
projektová činnost v investiční výstavbě 20.1.1994 - 26.6.1998
provádění bytových a občanských staveb 20.1.1994 - 26.6.1998
provádění průmyslových staveb 20.1.1994 - 26.6.1998
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovení programů na zakázku) 20.1.1994 - 25.9.2009
projektová příprava a projektová činnost, týkající se pozemních, průmyslových, technologických, občanských inženýrských staveb a staveb pro anténní systémy (návrhy, studie, přípravná a projektová dokumentace, zadávací projekty, dokumentace skutečného provedení, dodavatelská dokumentace, rozpočty, rozbory a pod.), včetně činnosti generálního projektanta-oprávnění projektové činnosti podle vyhlášky č. 183/90 Sb. k projektování v oboru pozemních staveb, v oboru inženýrských staveb vodohospodářských a dopravních bylo organizaci vydáno na základě rozhodnutí 15.1.1991 - 20.1.1994
Ministra výstavby a stavebnictví ČR ze dne 14.8.1990 č.j. OAPB/1192/90 15.1.1991 - 20.1.1994
b) projektová příprava a projektová činnost, týkající se pozemních, průmyslových, technologických, občanských a inženýrských staveb a staveb pro anténní systémy (návrhy, studie, dokumentace skutečného provedení, dodavatelská dokumentace, rozpočty, rozbory apod.), včetně činnosti generálního projektanta - oprávnění projektové činnosti podle vyhlášky č. 186/90 Sb. k projektování v oboru pozemních staveb, v oboru inženýrských staveb vodohospodářských a dopravních bylo organizaci vydáno na základě rozhodnutí Ministerstva výstavby a stavebnictví ČR ze dne 14. 8. 1990 č.j. OAPB/1192/90. 15.1.1991 - 20.1.1994
b) projektová příprava a projektová činnost, týkající se pozemních, průmyslových, technologických, občanských a inženýrských staveb a staveb pro anténní systémy (návrhy, studie, dokumentace skutečného provedení, dodavatelská dokumentace, rozpočty, rozbory apod.), 6.6.1990 - 15.1.1991
d) průzkum stávajícího stavu a expertýzy, 6.6.1990 - 20.1.1994
e) statické, dynamické a pevnostní posudky staveb, 6.6.1990 - 20.1.1994
a) dodavatelská činnost - dodávky pozemních, průmyslových, občanských a inženýrských staveb a staveb pro anténní systémy (nabídky, uzavření kontraktu, projektová dokumentace, dodávka a montáž, přejímka stavby), 6.6.1990 - 20.1.1994
f) informační, nabídková a zprostředkovatelská činnost, 6.6.1990 - 20.1.1994
g) tvorba a prodej software, včetně kurzů a školení, 6.6.1990 - 20.1.1994
h) normalizační a překladatelská činnost. 6.6.1990 - 20.1.1994
c) konsultační, inženýrská a poradenská činnost, 6.6.1990 - 20.1.1994

Vedení firmy EXCON, a.s.

Statutární orgán EXCON, a.s.

místopředseda představenstva Ing. Kateřina Čapková MBA
Ve funkci od 26.2.2019
Adresa Na břehu 897/1c, 19000 Praha
předseda Ing. Antonín Pačes
Ve funkci od 2.11.2013
Adresa Podlišovská 703, 19800 Praha
Člen představenstva Ing. Michael Nečas
Ve funkci od 2.11.2013
Adresa Společná 2193/7, 18200 Praha
člen představenstva Ing. Martin Kovář
Ve funkci od 23.1.2016
Adresa Máchova 2146, 51101 Turnov
člen představenstva Ing. Miloslav Lukeš
Ve funkci od 23.1.2016
Adresa Nad Belárií 2013/9, 14300 Praha
člen představenstva Štěpán Trantina
Ve funkci od 23.1.2016
Adresa Veletržní 1395/37, 17000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Kateřina Čapková
Ve funkci od 2.11.2013 do 26.2.2019
Adresa Na břehu 897/1c, 19000 Praha
místopředseda Ing. Vladimír Janata CSc.
Ve funkci od 2.11.2013 do 23.1.2016
Adresa Kolínská 1741/4, 13000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Kateřina Čapková
Ve funkci od 15.9.2010 do 2.11.2013
Adresa Na Břehu 897/1C, 19000 Praha 9
Člen představenstva Ing. Michael Nečas
Ve funkci od 28.7.2011 do 2.11.2013
Adresa Společná 2193/7, 18200 Praha 8
místopředseda Ing. Vladimír Janata CSc.
Ve funkci od 28.7.2011 do 2.11.2013
Adresa Kolínská 1741/4, 13000 Praha 3
předseda Ing. Antonín Pačes
Ve funkci od 28.7.2011 do 2.11.2013
Adresa Podlišovská 703/12, 19800 Praha 9
předseda Ing. Antonín Pačes
Ve funkci od 23.6.2008 do 28.7.2011
Adresa Podlišovská 703/12, 19800 Praha 9
Člen představenstva Ing. Michael Nečas
Ve funkci od 23.6.2008 do 28.7.2011
Adresa Společná 7/2193, Praha 8
místopředseda Ing. Vladimír Janata CSc.
Ve funkci od 23.6.2008 do 28.7.2011
Adresa Kolínská 1741/4, 13000 Praha 3
místopředseda představenstva Ing. Kateřina Čapková
Ve funkci od 15.3.2005 do 15.9.2010
Adresa Na Břehu 897/1C, 19000 Praha 9
Člen představenstva Ing. Michael Nečas
Ve funkci od 12.8.2002 do 23.6.2008
Adresa Společná 7/2193, Praha 8
místopředseda Ing. Vladimír Janata
Ve funkci od 17.9.2003 do 23.6.2008
Adresa Novorosijská 909/7, 10000 Praha 10
předseda Ing. Antonín Pačes
Ve funkci od 17.9.2003 do 23.6.2008
Adresa Podlišovská 703/12, 19800 Praha 9
člen představenstva Ing. Jana Figarová
Ve funkci od 5.8.2004 do 18.4.2006
Adresa Na Valech 289/4, 16000 Praha 6
člen představenstva Ing. Kateřina Čapková
Ve funkci od 5.8.2004 do 15.3.2005
Adresa Na Břehu 897/1C, 19000 Praha 9
předseda ing. Antonín Pačes
Ve funkci od 6.6.1990 do 17.9.2003
Adresa Podlišovská 703/12, Praha 9
místopředseda ing. Vladimír Janata
Ve funkci od 26.6.1998 do 17.9.2003
Adresa Novorosijská 909/7, Praha 10
člen představenstva Jiří Hazdra
Ve funkci od 26.6.1998 do 12.8.2002
Adresa Kunešova 2646/4, Praha 3
člen představenstva ing. Pavel Háša
Ve funkci od 20.1.1994 do 30.1.2002
Adresa Travná 1201 , Praha 9 - Kyje
člen představenstva ing. Jan Křížek
Ve funkci od 26.6.1998 do 30.1.2002
Adresa Bajgarova 1214 , Praha 9 - Kyje
člen představenstva ing. Ivan Divíšek
Ve funkci od 6.6.1990 do 26.6.1998
Adresa Šmeralova 15/390, Praha 7
člen představenstva ing. Zdeněk Bittnar CSc.
Ve funkci od 6.6.1990 do 26.6.1998
Adresa Na Kocínce 1740, Praha 6
místopředseda Vladimír Janata Csc
Ve funkci od 6.6.1990 do 26.6.1998
Adresa Novorosijská 909/7, Praha 10
člen představenstva ing. Jan Křížek
Ve funkci od 20.1.1994 do 26.6.1998
Adresa Bajgrova 1214 , Praha 9 - Kyje
člen představenstva ing. Petr Bradáč
Ve funkci od 6.6.1990 do 20.1.1994
Adresa Bajgarova 1216, Praha 9

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje EXCON, a.s.

IČO (identifikační číslo): 00506729
Jméno: EXCON, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 6. 6. 1990
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 7

Sídlo EXCON, a.s.

Sídlo: Sokolovská 187/203, Praha 19000

Živnosti EXCON, a.s.

Živnost č. 1 Realitní zprostředkování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 10. 3. 2021

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 11. 2015

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 22. 12. 2004

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 29. 1. 2001

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 13. 5. 1992

Živnost č. 6 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 13. 5. 1992

Živnost č. 7 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 13. 5. 1992

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje EXCON, a.s.

IČO: 00506729
Firma: EXCON, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 6. 6. 1990

Sídlo EXCON, a.s.

Sídlo: Sokolovská 187/203, Praha 19000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Opravy elektrických zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Programování
Poradenství v oblasti informačních technologií
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost