Firma EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav IČO 02866722


EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav (02866722) je Ústav. Sídlí na adrese Palackého 2312/54, Hodonín 695 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 4. 2014 a je stále aktivní. EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav na Justice.cz

Výpis dat pro EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka U 3
IČO (identifikační číslo osoby) 02866722
Jméno EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav
Právní forma podnikání Ústav
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 14.4.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 14.4.2014
Počet členů správní rady: 3 14.4.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 14.4.2014

Aktuální kontaktní údaje EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav

Kapitál EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav

zakladni jmění 40 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.4.2014

Sídlo EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav

Platnost údajů od - do
Adresa Palackého 2312/54 , Hodonín 695 01 14.4.2014

Předmět činnosti EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav

Platnost údajů od - do
Předmětem činnosti a cílem Společnosti je participace na zvyšování vzdělanosti všech generací, zvláště v oblastech majících vliv na rozvoj právního vědomí, morálky, vlastenectví a toleranci, a tím přispívat k dosahování obecného blaha. Především jde o pos kytování veřejně prospěšných služeb (činností) společnosti zaměřených na výchovu a vzdělávání, ochranu základních práv a svobod zaručených ústavním pořádkem České republiky a ochrany podstatných konstrukčních prvků právního státu a to zejména lidských prá v a základních svobod, práv národnostních a etnických menšin, práv hospodářských, sociálních a kulturních, práv na soudní a jinou ochranu. Společnost navazuje na dobré tradice evropského a českého vědeckého učení a myšlení a v souladu s Ústavou České repu bliky na nedotknutelné hodnoty lidské důstojnosti a svobody. Společnost je součástí evropských a českých výchovně-vzdělávacích a vědeckých institucí působící za účelem upevnění vlastenectví, zvyšování odborné úrovně, právního vědomí a vzdělávání fyzických a právnických osob, pracovníků státních orgánů a orgánů veřejné správy a zájmové samosprávy. Jde o otevřenou a svobodnou Společnost rovnoprávných členů, která přispívá k právní osvětě občanů a právnických osob v oblasti poznatelnosti práva platného v prá vním prostředí Evropské únie a jejího hospodářského prostoru. Její činností jsou veřejně prospěšné služby pro všechny, kteří o to požádají v souladu s předmětem a cíli činnosti této Společnosti, a to zejména: a) výzkum a vývoj v oblasti společenských věd zejména práva a sociologie, vedený v souladu s cíly a předmětem Společnosti. Jde o výzkum a vývoj aplikovaný, případně uskutečňovaný na základě zakázek třetích osob, přičemž svoboda vědeckého bádání a možnost využívání a rozšiřování výsledků duševní tvůrčí činnosti autory zůstávají tímto nedotčeny. Předmětem aplikovaného výzkumu jsou konkrétní právní vztahy, jako zvláštní druh společenských vztahů a právní skutečnosti, se kterými je vznik, změna nebo zánik prá vních vztahů spojen, b) vědecká a znalecká činnost, realizovaná zejména formou zpracování studií, posudků, analýz a expertíz, odborných vyjádření, rozborů, nebo jejich zprostředkování, podle konkrétních dohodnutých požadavků. Společnost je vědeckou institucí specializující se na právně-vědeckou činnost v jednotlivých odvětvích práva a zapisuje se do seznamu vědeckých ústavů vedených Ministerstvem spravedlnosti České republiky, c) činnost založena na participaci a spolupráci Společnosti s fyzickými a právnickými osobami i zahraničními, školami, profesními organizacemi, státními a nestátními vědeckými a znaleckými institucemi, orgány státní a veřejné správy, soudy a Policií České republiky, veřejnoprávními korporacemi (územními, zájmovými a profesními), jakož i dalšími vhodnými institucemi, d) realizace odborných, profesních a právních zkoušek oprávňujících na výkon funkce insolvenčního správce, znalce, rozhodce a komerčního právníka, podávání návrhů Ministru spravedlnosti České republiky, příslušným úřadům, komorám a institucím na jejich uz nání nebo započtení právní praxe právních čekatelů či absolventů zkoušek oprávňujících výkon právnického povolání. Společnost je za tímto účelem oprávněna vydat na žádost osoby příslušné osvědčení, e) výchovná a vzdělávací, vědecko-výzkumná a vývojová a další tvůrčí činnost. Společnost pořádá speciální výuku pro znaleckou činnost, odborné kurzy, školení, konference, semináře, společenské a kulturní akce a jiné vzdělávací programy v různých oblastech práva soukromého a veřejného podle článku IV. této Zakládací smlouvy. Společnost zajišťuje organizaci kurzů, školení a jejich materiální zabezpečení, přípravu materiálů a podkladů pro školení, zajišťuje kvalifikované lektory a vlastní lektorskou činnost. Společnost je oprávněna v souladu s příslušnými právními předpisy požádat o akreditaci studijních či vzdělávacích programů Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky či jinou organizaci oprávněnou na akreditaci. Tato činnost je nasměrována zejména na: aa) celoživotní vzdělávání, které zahrnuje všechny formy učení (ať už v prostředí tradičních vzdělávacích institucí v rámci vzdělávacího systému či mimo něj), které jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi v zděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během života, bb) globální rozvojové vzdělávání, které je celoživotní vzdělávací proces, informuje o rozdílech a podobnostech mezi životy lidí v rozvojových (tzv. globální jih) a rozvinutých (tzv. globální sever) zemích; usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, pol itickým, environmentálním a kulturním procesům, které ovlivňují životy všech lidí; podporuje osobnostní růst tak, aby člověk byl schopen a ochoten sám aktivně řešit vlastní problémy i se zapojit do řešení problémů společnosti, v níž žije na úrovni regionu , státu, i úrovni mezinárodní; směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život a naplňovat svůj potenciál, f) poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti práva, psychologie, sociologie, životního prostředí, filosofie, soudního a sociálního inženýrství, g) vydavatelská a nakladatelská činnost navazující na celkovou činnost Společnosti, která spočívá zejména ve vydávání novin, časopisů, knih a brožur, plakátů, inzertních katalogů, náborových a reklamních materiálů, formulářů a jiných tištěných materiálů, h) zprostředkování a obstaravatelská činnost znalců a jiných kvalifikovaných osob v oblasti práva, lékařství, stavebnictví a architektuře, strojírenství, hutnictví, energetice, chemii, potravinářství, zemědělství a lesnictví, textilním a oděvním průmyslu a dalších průmyslových odvětvích, jejich školení v oblasti práva, etiky a jiných společenských věd, a za tímto účelem Společnost vede seznam znalců a odborných osob, ch) činnost probace a mediace, zejména rozvoj jejich standardů v souladu s doporučeními Rady Evropy, rozvoj nových metod prevence kriminality, způsobů řešení konfliktů a řešení následků trestné činnosti, které zohledňují zájmy a potřeby oběti, pachatele, či jejich sociálního prostředí. Realizace projektů přinášející nové efektivní přístupy v této oblasti a dobrovolné organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, kdy prostřednictvím úzké spolupráce s řadou institucí si zvolí individuální přístup a tedy změnou v chování a postojích předchází sociálnímu vyloučení, které vyplývá z rizikového chování těchto osob, i) zastupování fyzických osob především ve věcech ochrany před diskriminací z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetk u, rodu nebo jiného postavení, j) za podmínek určených právními předpisy České republiky Společnost uznává odbornou kvalifikaci a jinou profesní způsobilost státních příslušníků členských států Evropské unie a příslušníků jiných států vyžadovanou pro výkon regulované činnosti na území České republiky. 14.4.2014

vedení firmy EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav

Statutární orgán EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav

Platnost údajů od - do
Za ústav jedná a podepisuje se jeho generální ředitel 14.4.2014
generální ředitel JUDr. Radek Hrábek LLM 11.11.2016
Vznik funkce 14.4.2014
Adresa: Náměstí 9. Května 700/40 , Velké Pavlovice 691 06
generální ředitel JUDr. Radek Hrábek LLM 14.4.2014 - 11.11.2016
Vznik funkce 14.4.2014
Adresa: Náměstí 9. Května 700/40 , Velké Pavlovice 691 06

Dozorčí rada EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Stanislav Cypris 14.4.2014
Vznik členství 14.4.2014
Adresa: Na Pěšině 1735/34 , Břeclav 690 03
člen dozorčí rady JUDr. František Hurbiš 14.4.2014
Vznik členství 14.4.2014
Adresa: 281 , Kostelany nad Moravou 686 01
předseda dozorčí rady JUDr. Miroslav Moltaš LLM 5.7.2017
Vznik členství 14.4.2014
Vznik funkce 14.4.2014
Adresa: Střední 933/10 , Hustopeče 693 01
předseda dozorčí rady JUDr. Miroslav Moltaš LLM 14.4.2014 - 5.7.2017
Vznik členství 14.4.2014
Vznik funkce 14.4.2014
Adresa: Okružní 1114/3 , Hustopeče 693 01

Sbírka Listin EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
U 3/SL 1 zakladatelské dokumenty ústava Krajský soud v Brně 10.3.2014 12.3.2014 23.4.2014 14

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav

IČO: 02866722
Firma: EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav
Právní forma: Ústav
Okres: Hodonín
Základní územní jednotka: Hodonín
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Neziskové instituce sloužící domácnostem soukromé národní
Datum vzniku: 14.4.2014

Sídlo EVROPSKÝ ÚSTAV PRÁVA A SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ zapsaný ústav

Sídlo: Palackého 2312/54, Hodonín 695 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin
tracking image