Firma EVOL a.s. IČO 63078309


EVOL a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

EVOL a.s. (63078309) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 146, Komořany 683 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 9. 1995 a je stále aktivní. EVOL a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o EVOL a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o EVOL a.s. na Justice.cz
Detailní informace o EVOL a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro EVOL a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje EVOL a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 5719
IČO (identifikační číslo osoby) 63078309
Jméno EVOL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 13.9.1995
Společnost EVOL a.s. se sídlem č.p. 146, 683 01 Komořany, IČ 630 78 309, na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 21.2.2019 převedla část závodu, tvořící samostatnou organizační složku označenou jako Casino ADMIRAL Top Hotel Praha, umístěnou na adre se Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 Chodov, ČR, na společnost SPACE BET a.s., se sídlem Nuselská 204/40, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 073 32 858 21.2.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.6.2014
Změna stanov ke dni 19.5.2014 23.6.2014
Na základě fúze sloučením, společnost s obchodní firmou EVOL a.s., IČ: 630 78 309, se sídlem Rousínov, Komořany 146, PSČ 683 01, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5719, jako nástupnická společnost převz ala jmění zanikající společnosti VESTRA s.r.o., IČ: 48587800, se sídlem Praha 1, Revoluční 3, PSČ 110 00, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18074. 31.12.2012
Aktuální znění stanov k 7.6.2012 29.8.2012
Základní kapitál společnosti EVOL, a.s. ve výši 63.100.000,-Kčj(slovy: šedesát tři miliony jedno sto tisíc korun českých), se zvyšuje o částku ve výši 36.900.000,-Kč (slovy: třicet šest milionů devět set tisíc korun českých) na základní kapitál ve výši 10 0.000.000,-Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat: - 72 ks (slovy: sedmdesát dva kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), - 2 ks (slovy: dva kusy) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 101.400,-Kč (slovy: jedno sto jedna tisíc čtyři sta korun českých), - 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě ve výši 697.200,-Kč (slovy: šest set devadesát sedm tisíc dvě stě korun českých), a to peněžitým vkladem. Dosavadní akcionáři se svého přednostního práva na úpis akcií vzdávají. Všechny tyto akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to: - společnosti Paradise Casino Admiral, a.s., se sídlem Rousínov, Komořany 146, PSČ 683 01, IČ 25336991, 42 ks (slovy: čtyřicet dva kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc ko run českých) a 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě ve výši 697.200,-Kč (slovy: šest set devadesát sedm tisíc dvě stě korun českých), - panu Aloisi Slezáčkovi, r.č. 590818/0993, Rousínov, Komořany 146, 15 ks (slovy: patnáct kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a 1 ks (slovy: jeden kus) kme nové listinné akcie znějících na jméno ve jmenovité hodnotě ve výši 101.400,-Kč (slovy: jedno sto jedna tisíc čtyři sta korun českých) - panu Martinu Valentovi, r.č. 680520/0237, bytem Úhonice, Ke Kaštánku 300, 15 ks (slovy: patnáct kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějících na jméno ve jmenovité hodnotě ve výši 101.400,-Kč (slovy: jedno sto jedna tisíc čtyři sta korun českých), které upíší peněžitým vkladem. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti: Komořany 146,PSČ 683 01, a lhůta pro jejich úpis činí 30 (slovy: třicet) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního re jstříku. Počátek běhu lhůty bude upisovatelům oznámen doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Peněžitý vklad upisovatelů musí být splacen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurs upsaných akcií, a to do patnácti (15) dnů ode dne jejich úpisu (od uzavření shora uvedené smlouvy o upisování akcií), a to na zvláštní k tomu zřízený účet společnosti číslo 2107782734/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s.,tj. ve výši 100% (slovy: sto procent). Stanovy společnosti EVOL a.s. se mění v článku § 6 tak, že za dosavadní text se doplňuje text ve znění: Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné listiny dle § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech v platném znění (dále jen ? hromadné listiny?). Hromadná listina musí obsahovat stejné údaje a náležitosti stanovené zákonem pro akcie (lis tinný cenný papír), které nahrazuje, a číslo hromadné listiny. Vlastník hromadné listiny, která bude nahrazovat jednotlivé akcie společnosti, má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie společnosti nebo jiné hromadné listiny a vlastník akcií s polečnosti má právo na výměnu akcií za jednu nebo více hromadných listin, které akcie nahrazují. Každá výměna se uskuteční na základě písemné žádosti akcionáře a k výměně dojde nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne doručení žádosti společnosti. 28.6.2012 - 29.8.2012
Změna stanov ke dni 22.9.2011 19.10.2011
Na základě fúze sloučením, společnost s obchodní firmou EVOL a.s., IČ: 630 78 309, se sídlem Rousínov, Komořany 146, PSČ 683 01, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5719, jako nástupnická společnost převz ala jmění zanikající společnosti ATKER s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 1, PSČ 110 00, IČ: 261 70 159, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76568. 31.12.2010

Kapitál EVOL a.s.

zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.8.2012
zakladni jmění 63 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.4.2005 - 29.8.2012
zakladni jmění 31 210 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.7.1998 - 6.4.2005
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.11.1997 - 14.7.1998
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.9.1995 - 17.11.1997

Akcie EVOL a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 60 000 Kč 1 23.6.2014
Akcie na jméno 150 000 Kč 1 23.6.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 62 23.6.2014
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 72 29.8.2012
Kmenové akcie na jméno 101 400 Kč 2 29.8.2012
Kmenové akcie na jméno 697 200 Kč 1 29.8.2012
Akcie na jméno 610 000 Kč 1 6.4.2005
Akcie na jméno 280 000 Kč 1 6.4.2005
Akcie na jméno 60 000 Kč 1 6.4.2005 - 23.6.2014
Akcie na jméno 150 000 Kč 1 6.4.2005 - 23.6.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 62 6.4.2005 - 23.6.2014
Akcie na jméno 60 000 Kč 1 26.11.2004 - 6.4.2005
Akcie na jméno 150 000 Kč 1 26.11.2004 - 6.4.2005
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 31 26.11.2004 - 6.4.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 121 14.7.1998 - 26.11.2004
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 17.11.1997 - 14.7.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 13.9.1995 - 17.11.1997

Sídlo EVOL a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 146 , Komořany 683 01 5.8.2015
Adresa 146 , Komořany 683 01 23.6.2014 - 5.8.2015
Adresa 146 , Komořany 683 01 22.2.2012 - 23.6.2014
Adresa 146 , Komořany 683 01 4.9.2008 - 22.2.2012
Adresa Ostrovského 464/6 , Praha 150 00 13.9.1995 - 4.9.2008

Předmět podnikání EVOL a.s.

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 23.6.2014
Provozování loterií a jiných podobných her 19.10.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.8.2010
Ostraha majetku a osob 16.8.2010
Provozování sázkových her v kasinu dle zákona č. 202/1990 Sb. § 2 písm i 22.11.2004
Správa a údržba nemovitostí 22.6.2002 - 16.8.2010
Realitní činnost 14.7.1998 - 16.8.2010
Provozování výherních hracích automatů 2.2.1998
Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 2.2.1998 - 16.8.2010
Hostinská činnost 13.9.1995
Provozování sázkové hry Bingo dle - 2, písm. g) a § 50 odst. 2 zák. č. 202/90 Sb 13.9.1995
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 13.9.1995 - 16.8.2010

vedení firmy EVOL a.s.

Statutární orgán EVOL a.s.

Platnost údajů od - do
1/Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech věcech předseda představenstva a jeden člen představenstva společně. 2/ Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva. 14.7.1998
1. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech věcech předseda představenstva samostatně. 2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojuje svůj podpis předseda představenstva. 17.11.1997 - 14.7.1998
Společnost je zastupována představenstvem. Podepisování za spo- lečnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy a) předseda představenstva, b) místopředseda předsta- venstva nebo plnou mocí pověřený člen představenstva. 13.9.1995 - 17.11.1997
předseda představenstva Ing. Jaromír Mádl 10.4.2017
Vznik členství 7.4.2017
Vznik funkce 7.4.2017
Adresa: Za Vodárnou 296 , Kobylnice 664 51
člen představenstva Ing. Lubomír Slezáček 7.7.2017
Vznik členství 8.7.2015
Adresa: Robert Stolz-Gasse 22 , 2232 Deutsch Wagram Rakouská republika
člen představenstva Alois Slezáček 7.7.2017
Vznik členství 7.4.2017
Adresa: Im Gestockert 60A , Vídeň Rakouská republika
Předseda představenstva Dr. Josef Valášek 13.9.1995 - 17.11.1997
Adresa: Šimůnkova 1603/7 , Praha 182 00
Místopředseda představenstva Karel Vondra 13.9.1995 - 17.11.1997
Adresa: Rakovského 3139/3 , Praha 143 00
Člen představenstva Zdeněk Gajdůšek 13.9.1995 - 17.11.1997
Adresa: Bellušova 1825/49 , Praha 155 00
Předseda představenstva Ivo Svoboda 17.11.1997 - 14.7.1998
Adresa: Na Vinici 771/12 , Beroun 266 01
Člen představenstva Hana Kosíková 17.11.1997 - 14.7.1998
Adresa: Krátká 244 , Měšice 250 64
Předseda představenstva dr. Josef Valášek 14.7.1998 - 25.8.1999
Adresa: Šimůnkova 1603/7 , Praha 182 00
Člen představenstva Lenka Matěnová 17.11.1997 - 22.6.2002
Zánik členství 10.4.2002
Adresa: Valčíkova 1149/14 , Praha 182 00
Člen představenstva Jarmila Kratochvílová 14.7.1998 - 22.6.2002
Zánik členství 10.4.2002
Adresa: Za drahou 132 , Kostelec nad Labem - Jiřice Česká republika
předseda představenstva Petr Marušák 25.8.1999 - 22.6.2002
Zánik členství 10.4.2002
Zánik funkce 10.4.2002
Adresa: Křivenická 408/6 , Praha 181 00
Člen představenstva Lenka Matěnová 22.6.2002 - 20.5.2004
Vznik členství 10.4.2002
Adresa: Osamělá 526/42 , Brno 619 00
předseda představenstva Petr Marušák 22.6.2002 - 20.5.2004
Vznik členství 10.4.2002
Vznik funkce 10.4.2002
Adresa: Spojovací 173 , 251 63 Stránčice Česká republika
Člen představenstva Jarmila Kratochvílová 22.6.2002 - 21.6.2005
Vznik členství 10.2.2002
Zánik členství 31.5.2005
Adresa: Za drahou 132 , 227 13 Kostelec nad Labem - Jiřice Česká republika
Člen představenstva Lenka Matěnová 20.5.2004 - 21.6.2005
Vznik členství 10.4.2002
Zánik členství 31.5.2005
Adresa: Bratislavská 243/65 , Brno 602 00
předseda představenstva Petr Marušák 20.5.2004 - 21.4.2006
Vznik členství 10.4.2002
Zánik členství 30.3.2006
Vznik funkce 10.4.2002
Zánik funkce 30.3.2006
Adresa: Horáčkova 1207/9 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Libor Tělecký 21.4.2006 - 3.4.2007
Vznik členství 30.3.2006
Zánik členství 23.3.2007
Vznik funkce 30.3.2006
Zánik funkce 23.3.2007
Adresa: Voskovcova 1130/32 , Praha 152 00
předseda představenstva Ing. Jaromír Mádl 3.4.2007 - 27.11.2007
Vznik členství 23.3.2007
Vznik funkce 23.3.2007
Adresa: Ukrajinská 547/23 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Lubomír Slezáček 21.6.2005 - 16.8.2010
Vznik členství 1.6.2005
Zánik členství 8.7.2010
Adresa: Mlékařská 1 , 683 01 Rousínov Česká republika
člen představenstva Jiří Rousek 21.6.2005 - 16.8.2010
Vznik členství 1.6.2005
Zánik členství 8.7.2010
Adresa: 4 , Habrovany 683 01
předseda představenstva Ing. Jaromír Mádl 27.11.2007 - 22.2.2012
Vznik členství 23.3.2007
Vznik funkce 23.3.2007
Adresa: Za Vodárnou 296 , Kobylnice 664 51
člen představenstva Ing. Lubomír Slezáček 16.8.2010 - 2.5.2012
Vznik členství 8.7.2010
Adresa: Mlékařská 1 , 683 01 Rousínov Česká republika
člen představenstva Jiří Rousek 16.8.2010 - 2.5.2012
Vznik členství 8.7.2010
Zánik členství 12.3.2012
Adresa: 4 , Habrovany 683 01
předseda představenstva Ing. Jaromír Mádl 22.2.2012 - 2.5.2012
Vznik členství 23.3.2007
Zánik členství 23.3.2012
Vznik funkce 23.3.2007
Zánik funkce 23.3.2012
Adresa: Za Vodárnou 296 , Kobylnice 664 51
předseda představenstva Ing. Jaromír Mádl 2.5.2012 - 23.6.2014
Vznik členství 23.3.2012
Vznik funkce 19.4.2012
Adresa: Za Vodárnou 296 , Kobylnice 664 51
člen představenstva Ing. Lubomír Slezáček 2.5.2012 - 23.6.2014
Vznik členství 8.7.2010
Adresa: 168 , Komořany 683 01
člen představenstva Alois Slezáček 2.5.2012 - 23.6.2014
Vznik členství 19.4.2012
Adresa: 146 , Komořany 683 01
člen představenstva Ing. Lubomír Slezáček 23.6.2014 - 5.8.2015
Vznik členství 8.7.2010
Zánik členství 8.7.2015
Adresa: 168 , Komořany 683 01
předseda představenstva Ing. Jaromír Mádl 23.6.2014 - 10.4.2017
Vznik členství 23.3.2012
Zánik členství 23.3.2017
Vznik funkce 19.4.2012
Zánik funkce 23.3.2017
Adresa: Za Vodárnou 296 , Kobylnice 664 51
člen představenstva Alois Slezáček 23.6.2014 - 10.4.2017
Vznik členství 19.4.2012
Zánik členství 7.4.2017
Adresa: 146 , Komořany 683 01
člen představenstva Ing. Lubomír Slezáček 5.8.2015 - 7.7.2017
Vznik členství 8.7.2015
Adresa: 168 , Komořany 683 01
člen představenstva Alois Slezáček 10.4.2017 - 7.7.2017
Vznik členství 7.4.2017
Adresa: 146 , Komořany 683 01

Dozorčí rada EVOL a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Hana Fraňková 5.8.2015
Vznik členství 19.5.2014
Adresa: Františka Diviše 1367/54 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Tuma 8.4.2016
Vznik členství 8.7.2015
Adresa: Sídliště Osvobození 623/10 , Vyškov 682 01
předseda dozorčí rady Mgr. Olga Sobotková 1.12.2017
Vznik členství 9.11.2017
Vznik funkce 9.11.2017
Adresa: Gustava Broma 116 48, 612 00 Brno Česká republika
Jméno Miroslav Kapek 13.9.1995 - 17.11.1997
Adresa: Borošova 635/4 , Praha 149 00
Jméno ing. Vladimír Čermák 13.9.1995 - 17.11.1997
Adresa: Preslova 207 , 251 01 Říčany Česká republika
Jméno JUDr. Martin Grubner 13.9.1995 - 17.11.1997
Adresa: Na Šťáhlavce 2015/3 , Praha 160 00
Člen Karel Vondra 17.11.1997 - 29.6.1998
Adresa: Rakovského 3139/3 , Praha 143 00
Člen Jarmila Kratochvílová 17.11.1997 - 14.7.1998
Adresa: Za Drahou 132 , Kostelec nad Labem 277 13
Předseda Petr Krejčí 17.11.1997 - 3.5.2000
Adresa: Novákovo náměstí 691/1 , Praha 197 00
Člen Petr Kratochvíl 29.6.1998 - 22.6.2002
Vznik členství 10.4.2002
Zánik členství 10.4.2002
Adresa: Na Maninách 1424/23 , Praha 170 00
Člen Karel Rambousek 14.7.1998 - 22.6.2002
Vznik členství 10.4.2002
Zánik členství 10.4.2002
Adresa: Čajkovského 1287/2 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Martina Hytychová 3.5.2000 - 22.6.2002
Zánik členství 10.4.2002
Zánik funkce 10.4.2002
Adresa: Ke brodu 60 , Loděnice 267 12
Člen Karel Rambousek 22.6.2002 - 21.6.2005
Vznik členství 10.4.2002
Zánik členství 2.6.2005
Adresa: Čajkovského 1287/2 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Martina Hytychová 22.6.2002 - 19.1.2006
Vznik členství 10.4.2002
Vznik funkce 10.4.2002
Adresa: Brandlova 1562/13 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Martina Hytychová 19.1.2006 - 19.1.2006
Vznik členství 19.8.2005
Zánik členství 19.8.2005
Vznik funkce 19.8.2005
Zánik funkce 19.8.2005
Adresa: Brandlova 1562/13 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Lenka Garcia 19.1.2006 - 19.1.2006
Vznik členství 19.8.2005
Adresa: Novákovo náměstí 692/2 , Praha 197 00
Člen Petr Kratochvíl 22.6.2002 - 5.2.2007
Vznik členství 10.4.2002
Zánik členství 14.12.2006
Adresa: Na Maninách 1424/23 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Richard Černý 21.6.2005 - 16.8.2010
Vznik členství 1.6.2005
Zánik členství 8.7.2010
Adresa: 93 , Skalice nad Svitavou 679 01
předseda dozorčí rady Lenka Garcia 19.1.2006 - 16.8.2010
Vznik členství 19.8.2005
Zánik členství 8.7.2010
Adresa: Novákovo náměstí 692/2 , Praha 197 00
člen dozorčí rady Karel Kučera 5.2.2007 - 16.8.2010
Vznik členství 14.12.2006
Zánik členství 8.7.2010
Adresa: Na Skalce 818/21 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady JUDr. Martin Dobčák 16.8.2010 - 12.7.2011
Vznik členství 8.7.2010
Vznik funkce 8.7.2010
Adresa: Kroměřížská 980/2 , Brno 627 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Tuma 16.8.2010 - 22.2.2012
Vznik členství 8.7.2010
Adresa: Vlčice 44 , 378 53 Strmilov Česká republika
předseda dozorčí rady JUDr. Martin Dobčák 12.7.2011 - 16.1.2014
Vznik členství 8.7.2010
Vznik funkce 8.7.2010
Adresa: Rysova 484/61 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Karel Kučera 16.8.2010 - 23.6.2014
Vznik členství 8.7.2010
Zánik členství 19.5.2014
Zánik funkce 19.5.2014
Adresa: Na Skalce 818/21 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Tuma 22.2.2012 - 23.6.2014
Vznik členství 8.7.2010
Adresa: 44 , Střížovice 378 53
předseda dozorčí rady JUDr. Martin Dobčák 16.1.2014 - 22.6.2015
Vznik členství 8.7.2010
Vznik funkce 8.7.2010
Adresa: Kobylnická 1449/18 , Brno 627 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Tuma 23.6.2014 - 5.8.2015
Vznik členství 8.7.2010
Zánik členství 8.7.2015
Adresa: 44 , Střížovice 378 53
člen dozorčí rady Hana Fraňková 23.6.2014 - 5.8.2015
Vznik členství 19.5.2014
Adresa: Františka Diviše 1367/54 , Praha 104 00
předseda dozorčí rady JUDr. Martin Dobčák 22.6.2015 - 5.8.2015
Vznik členství 8.7.2010
Zánik členství 8.7.2015
Vznik funkce 8.7.2010
Zánik funkce 8.7.2015
Adresa: Rysova 484/61 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Tuma 5.8.2015 - 8.4.2016
Vznik členství 8.7.2015
Adresa: 44 , Střížovice 378 53
předseda dozorčí rady JUDr. Martin Dobčák 5.8.2015 - 7.8.2016
Vznik členství 8.7.2015
Vznik funkce 8.7.2015
Adresa: Rysova 484/61 , Brno 621 00
předseda dozorčí rady JUDr. Martin Dobčák 7.8.2016 - 1.12.2017
Vznik členství 8.7.2015
Zánik členství 9.11.2017
Vznik funkce 8.7.2015
Zánik funkce 9.11.2017
Adresa: Kobylnická 1494 20, 627 00 Brno Česká republika

Sbírka Listin EVOL a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5719/SL 99 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Brně 23.3.2015 10.8.2015 11.8.2015 29
B 5719/SL 98 notářský zápis [NZ 596/2015] usnesení VH Krajský soud v Brně 18.5.2015 5.8.2015 7.8.2015 3
B 5719/SL 97 notářský zápis [NZ 595/2015] usnesení VH Krajský soud v Brně 18.5.2015 5.8.2015 7.8.2015 3
B 5719/SL 96 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 13.4.2015 5.8.2015 7.8.2015 2
B 5719/SL 95 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 13.4.2015 5.8.2015 7.8.2015 2
B 5719/SL 94 stanovy společnosti, ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 14.4.2014 20.6.2014 8.7.2014 15
B 5719/SL 93 stanovy společnosti, ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 14.4.2014 20.6.2014 8.7.2014 15
B 5719/SL 92 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.5.2014 20.6.2014 8.7.2014 14
B 5719/SL 91 notářský zápis stanovy, NZ 732/2014 Krajský soud v Brně 19.5.2014 20.6.2014 8.7.2014 17
B 5719/SL 90 notářský zápis usnesení VH, NZ 731/2014 Krajský soud v Brně 19.5.2014 20.6.2014 8.7.2014 2
B 5719/SL 89 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 21.3.2014 20.6.2014 24.6.2014 30
B 5719/SL 88 notářský zápis rozhod. VH, NZ 722/13 Krajský soud v Brně 21.5.2013 27.5.2013 30.5.2013 3
B 5719/SL 87 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 14.5.2013 27.5.2013 30.5.2013 36
B 5719/SL 86 ostatní výpis z Obchodního věstníku Krajský soud v Brně 1.8.2012 28.11.2012 30.1.2013 1
B 5719/SL 85 ostatní seznam akcionářů Krajský soud v Brně 28.11.2012 30.1.2013 1
B 5719/SL 84 ostatní prohlášení Krajský soud v Brně 2.11.2012 28.11.2012 30.1.2013 1
B 5719/SL 83 ostatní prohlášení Krajský soud v Brně 2.11.2012 28.11.2012 30.1.2013 1
B 5719/SL 82 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 25.6.2012 28.11.2012 30.1.2013 1
B 5719/SL 81 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 25.6.2012 28.11.2012 30.1.2013 1
B 5719/SL 80 ostatní prezenční listina akcionářů přítomných na VH 25.6.2012 Krajský soud v Brně 25.6.2012 28.11.2012 30.1.2013 1
B 5719/SL 79 ostatní pozvánka na VH 25.6.2012 Krajský soud v Brně 1.6.2012 28.11.2012 30.1.2013 1
B 5719/SL 78 zpráva auditora ověření zahajovací rozvahy k 1.1.2012 Krajský soud v Brně 17.5.2012 28.11.2012 30.1.2013 11
B 5719/SL 76 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2011 VESTRA s.r.o. Krajský soud v Brně 13.6.2012 28.11.2012 30.1.2013 12
B 5719/SL 74 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2011 Krajský soud v Brně 13.6.2012 28.11.2012 30.1.2013 13
B 5719/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.6.2012 10.9.2012 10
B 5719/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.9.2011 24.10.2011 10
B 5719/SL 51 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 18.11.2009 31.5.2010 2
B 5719/SL 50 ostatní -projekt vnitrost. fúze slouč Krajský soud v Brně 11.5.2010 21.5.2010 24.5.2010 6
B 5719/SL 44 zpráva o vztazích 2005 Krajský soud v Brně 29.3.2006 20.1.2009 5
B 5719/SL 30 notářský zápis -NZ281/06 Krajský soud v Brně 30.3.2006 9.5.2006 2
B 5719/SL 29 ostatní -zápis z 1.zasedání DR Krajský soud v Brně 19.8.2005 15.3.2006 3
B 5719/SL 28 ostatní -protokol o výsled.hlas.do DR Krajský soud v Brně 14.10.2005 15.3.2006 10
B 5719/SL 27 ostatní -zápis z mimořádné VH Krajský soud v Brně 19.9.2005 15.3.2006 4
B 5719/SL 26 stanovy společnosti /bez data/ Krajský soud v Brně 15.3.2006 19
B 5719/SL 25 notářský zápis -NZ437/05 Krajský soud v Brně 19.8.2005 15.3.2006 9
B 5719/SL 24 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 16.5.2005 26.9.2005 7
B 5719/SL 23 podpisové vzory -2x Krajský soud v Brně 16.5.2005 26.9.2005 2
B 5719/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.4.2005 12.5.2005 23.5.2005 19
B 5719/SL 21 notářský zápis NZ 79/2005 Krajský soud v Brně 22.3.2005 6.4.2005 10
B 5719/SL 20 účetní závěrka r.2004+zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.12.2004 23.3.2005 30.3.2005 21
B 5719/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva za r.2004+audit+příloha Krajský soud v Brně 31.12.2004 23.3.2005 30.3.2005 96
B 5719/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 286/2004 Krajský soud v Brně 29.9.2004 29.11.2004 26
B 3050/SL 17 ostatní povolení k provoz. sázk. her Městský soud v Praze 3.11.2004 29.11.2004 3
B 5719/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Krajský soud v Brně 31.12.2003 27.4.2004 28.4.2004 146
B 5719/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2002 Krajský soud v Brně 31.12.2002 2.5.2003 12.5.2003 52
B 5719/SL 13 účetní závěrka za rok 2002 + audit Krajský soud v Brně 11.3.2003 2.5.2003 12.5.2003 26
B 5719/SL 9 podpisové vzory Krajský soud v Brně 10.4.2002 6.5.2002 7.5.2002 5
B 5719/SL 8 ostatní -zápis z jednání představenstv Krajský soud v Brně 10.4.2002 6.5.2002 7.5.2002 1
B 5719/SL 7 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 10.4.2002 6.5.2002 7.5.2002 1
B 5719/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti - N 127/2002 NZ 117/2002 Krajský soud v Brně 10.4.2002 6.5.2002 7.5.2002 32
B 5719/SL 10 výroční zpráva, zpráva o vztazích za rok 2001+zpráva představens Krajský soud v Brně 31.12.2001 6.5.2002 7.5.2002 26
B 5719/SL 6 podpisové vzory Krajský soud v Brně 17.12.2001 20.12.2001 2.4.2002 3
B 5719/SL 12 ostatní -doplnění k usnesení F59939/02 Krajský soud v Brně 29.5.2002 30.5.2002 23.1.2002 2
B 5719/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.6.2001 17.9.2001 19
B 5719/SL 4 notářský zápis -přílohy-NZ163/01 Krajský soud v Brně 26.6.2001 17.9.2001 11
B 5719/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora rok 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 17.9.2001 27
B 5719/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1997,1998,1999 Krajský soud v Brně 15.8.2000 25.8.2000 48
B 5719/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 186/98 Krajský soud v Brně 26.6.1998 12.8.1999 29

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje EVOL a.s.

IČO (identifikační číslo) 63078309
Jméno EVOL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Vyškov
Vznik první živnosti: 13.9.1995
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 4

Sídlo EVOL a.s.

Živnosti a provozovny EVOL a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.9.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Blažimská 1781/4, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1002214505
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 19.7.2006
Provozovna č. 2
Provozovna Ostrovského 464/6, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1002214475
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 13.9.1995
Provozovna č. 3
Provozovna Revoluční 655/1, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1002214491
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 14.1.1999

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.9.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Blažimská 1781/4, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1002214505
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Revoluční 655/1, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1002214491
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2012
Provozovna č. 3
Provozovna náměstí Republiky 1078/1, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1004776179
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2012
Provozovna č. 4
Provozovna Ostrovského 464/6, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1002214475
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.9.1995

Živnost č. 3 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.1.1998

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.11.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Revoluční 655/1, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1002214491
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.11.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Ostrovského 464/6, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1002214475
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.11.2013
Provozovna č. 3
Provozovna náměstí Republiky 1078/1, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1004776179
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.11.2013
Provozovna č. 4
Provozovna Blažimská 1781/4, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1002214505
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.11.2013

Živnost č. 5 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán EVOL a.s.

Člen statutárního orgánu Alois Slezáček
Člen statutárního orgánu Ing. Lubomír Slezáček
Člen statutárního orgánu Ing. Jaromír Mádl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje EVOL a.s.

IČO: 63078309
Firma: EVOL a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Vyškov
Základní územní jednotka: Komořany
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 13.9.1995

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Nespecializovaný velkoobchod
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
tracking image