Firma Evertile a.s. IČO 25140701


Evertile a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Evertile a.s. (25140701) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bezručova 1601/84, Říčany 251 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 6. 1997 a je stále aktivní. Evertile a.s. má celkem pět provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Evertile a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Evertile a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Evertile a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Evertile a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Evertile a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4814
IČO (identifikační číslo osoby) 25140701
Jméno Evertile a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.6.1997
Počet členů statutárního orgánu: 3 12.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 2 12.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.9.2014
1. Valná hromada společnosti Modern Roofing Systems a.s. rozhodla dnem 10.12.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady o částku 5.000.000,-Kč, tedy z částky 5.000.000,-Kč na částku 10.000.000,--Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je zejména snížení cizích zdrojů a tím zlepšení ekonomické a finanční situace, tedy zejména snaha oddlužit společnost od závazků. 14.7.2005 - 8.11.2005
2. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s omezením, kdy základní kapitál bude zvýšen pouze v rozsahu úpisu akcií, které upíšou akcionáři s využitím před nostního práva a akcií, které dále upíšou níže uvedení určení zájemci 14.7.2005 - 8.11.2005
3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií o celkovém počtu 500 kusů. Jmenovitá hodnota jednoho každého kusu akcie činí 10.000,-Kč. Akcie budou vydány jako akcie kmenové, znějící na jméno v listinné podobě 14.7.2005 - 8.11.2005
4. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon přednostního práva je sídlo společnosti, tedy Praha 1, U milosrdných 2/867. Lhů ta pro výkon přednostního práva činí 60 kalendářních dnů a počíná běžet první pracovní den následující po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabylo právní moci. P očátek běhu této lhůty bude oznámen akcionářům způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady. Na jednu každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorun- českých, které je akcionář majitelem, může akcionář u psat jeden kus nové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorun českých s emisním kursem upsané akcie 10.000,--Kč. Slovy: Desettisíckorunčeských. Zvýšení základního kapitálu o výše uvedenou částku s využitím přednostního práv a, bude provedeno upsáním 500 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorunčeských, jedné akcie s emisním kursem upisované jedné každé akcie 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorunčeských. 14.7.2005 - 8.11.2005
5. Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání určitým zájemcům. Určitými zájemci jsou: 14.7.2005 - 8.11.2005
- Ing. Miroslav Mikulčík, r.č.600207/0614, bytem Zlín, Budovatelská 4811, PSČ 760 05, jež upíše 96 ks kmenových akcií v listinné podobě, na jméno, akcie nebudou kotovány a budou mít jmenovitou hodnotu jedné každé akcie 10.000,-Kč, Slovy: Desettisíckorunče ských, zájemce má za společností Modern Roofing Systems a.s. pohledávku ve výši 960.000,--Kč, Slovy: Devětsetšedesáttisickorunčeských, dle dohody o narovnání z 5.11.2004 14.7.2005 - 8.11.2005
- Ing. Michal Haščyn, r.č.680508/0546, bytem Praha 5, Na Březince 9, PSČ 150 00, jež upíše 404 ks kmenových akcií v lisitinné podobě, akcie nebudou kotovány a budou mít jmenovitou hodnotu jedné každé akcie 10.000 Kč, Slovy: Desettisíckorunčeských, s emisn ím kurzem jedné každé akcie 10.000,--Kč, Slovy: Desettisíckorunčeských. Tento zájemce ma za spoelčností Modern Roofing Systems a.s. pohledávku ve výši 4.000.040,--Kč, Slovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských, dle dohody o narovnání z 5.11.2004. 14.7.2005 - 8.11.2005
6. Místem pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva určenými zájemci je sídlo společnosti Praha 1, U milosrdných 2/867 a lhůta pro tento úpis činí 30 dnů ode dne uplynutí lhůty dle bodu 4 tohoto usnesení, přičemž pokud se akcionáři společn osti vzdají přednostních práv k úpisu akcií, pak lhůta pro upsání nových akcií určenými zájemci činí 30 dnů ode dne, kdy těmto určeným zájemcům bude vzdání se přednostních práv akcionáři oznámeno. Určeným zájemcům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upiso vání nových akcií bez využití přednostního práva formou doručení návrhu smlouvy o upsání akcií do vlastních rukou určeného zájemce. 14.7.2005 - 8.11.2005
7. Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upisovaných akcií na účet společnosti vedený u Raiffeisen bank a.s. č.ú. 1031014493/5500 do šedesáti dnů po uspání akcií. To neplatí pro upisovatele, který uzavře se společností dohodu o započtení. 14.7.2005 - 8.11.2005
8.O konečné částce nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. 14.7.2005 - 8.11.2005
9. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením, tedy s uzavřením dohody o započtení se stávajícím akcionářem Ing. Michalem Haščynem, r.č.680508/0546, bytem Praha 5, Na Březince 9, PSČ 150 00, který disponuje pohledávkou za společností ve výši 4.000.040, --Kč, SLovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských z titulu dohody o narovnání ze dne 5.11.2004 proti pohledávce na splácení emisního kursu upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. Předmětem započtení bude celá pohledávka ve výši 4.00 0.040,--Kč, Slovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských. 14.7.2005 - 8.11.2005
10. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením, tedy s uzavřením dohody o započtení se stávajícím akcionářem Ing. Michalem Haščynem, r.č.680508/0546, bytem Praha 5, Na Březince9, PSČ 150 00, který disponuje pohledávkou za společností ve výši 4.000.040, --Kč, Slovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských z titulu dohody o narovnání ze dne 5.11.2004 proti pohledávce na splacení emisního kursu upisovaných ackcií na zvýšení zakladního kapitálu společnosti. Předmětem započtení bude celá pohledávka ve výši 4.0 00.040,--Kč, Slovy: Čtyřimilionyčtyřicettisíckorunčeských. 14.7.2005 - 8.11.2005
11. Určitý zájemce upisuje nové akcie písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavírají se společností postupem stanoveným dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Smlouva o započtení emisního kurzu upsaných akcií proti pohledávce určeného zájemce musí být uzavřeno do 15-ti dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií určeného zájemce. Podpis smlouvy proběhne v sídle společnosti. 14.7.2005 - 8.11.2005
Mimořádná valná hromada společnosti Modern Roofing Systems a.s. schvaluje dne 22.6.1999 ve znění usnesení mimořádné valné hromady společnosti Modern Roofing Systems a.s. ze dne 19.8.1999 zvýšení základního jmění takto: 1. Zvýšení základního jmění společnosti činí celkem 4.000.000,- Kč, a to upsáním nových akcií nepeněžitými vklady dle ustanovení § 203 a násl. Obchodního zákoníku. Nad tuto částku se zvýšení základního jmění nepřipouští. 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 400 ks kmenových akcií, veřejně neobchodovatelných, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, a to tak, že tyto akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a všechny akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Přednostní právo k upsání nových akcií se vylučuje v důležitém zájmu společnosti, jímž je zlepšení ekonomické situace společnosti. Akcie upisované dohodou stávajícími akcionáři budou upsány takto: I. Ing. Michal Haščyn, r.č. 680508/0546, bytem Praha 5, Na Březince 9 - 272 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč II. Ing. Miroslav Mikulčík, r.č. 600217/0614, bytem Zlín, Budovatelská 4811 - 40 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč III. Ing. Irena Mikulčíková, r.č. 635127/1619, bytem Zlín, Budovatelská 4811 - 40 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč IV. Stavební izolace Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín, tř. T. Bati 508, IČO-49437593 - 48 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč Emisní kurs nově upisovaných akcií bude činit 10.000,- Kč za jednu akcii. 3. Každý akcionář je povinen splatit 100% jmenovité hodnoty vkladu před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění společnosti Modern Roofing Systems a.s. do obchodního rejstříku. 4. Nové druhy akcií se při tomto zvýšení základního jmění nepřipouštějí. 5. Lhůta pro úpis akcií dohodou akcionářů počne běžet okamžikem zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a činí 2 měsíce. 6. Nepeněžité vklady budou akcionáři splaceny následujícícm způsobem: Ing. Michal Haščyn vkladáá svou pohledávku ve výši 2.720.000,- Kč vůči společnosti Modern Roofing Systems a.s. vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 1.9.1998. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do 2 měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Ing. Miroslav Mikulčík vkládá svou pohledávku ve výši 400.000,- Kč vůči společnosti Modern Roofing Systems a.s. vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.5.1999. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do 2 měsíců od zápisu usnesení vlané hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Ing. Irena Mikulčíková vkládá svou pohledávku ve výši 400.000,- Kč vůči společnosti Modern Roofing Systems a.s. vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.5.1999. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do 2 měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Společnost Stavební izolace Zlín, s.r.o. vkládá svou pohledávku ve výši 480.000,- Kč vůči společnosti Modern Roofing Systems a.s. vzniklou na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.5.1999. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, nejpozději do 2 měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 7. Závazky společnosti Modern Roofing Systems a.s. vůči akcionářům, a to Ing. Michalu Haščynovi, Ing. Miroslavu Mikulčíkovi, Ing. Ireně Mikulčíkové a společnosti Stavební izolace Zlín, s.r.o. byly ověřeny auditorem Ing. Petrem Hodovalem - č. dekretu 1192, se sídlem 28.pluku č. 10, Praha 10. Celkové základní jmění společnosti bude po zvýšení činit 5.000.000,- Kč. 22.9.1999 - 3.11.1999
Rozsah splacení základního jmění : 100% 30.6.1997 - 8.11.2005
Společnost má kmenové akcie vydané v listinné podobě 30.6.1997 - 8.11.2005

Kapitál Evertile a.s.

zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.11.2005
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.11.1999 - 8.11.2005
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.6.1997 - 3.11.1999

Akcie Evertile a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 28.1.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 000 8.11.2005 - 28.1.2015
Akcie na jméno 10 000 Kč 500 3.11.1999 - 8.11.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 30.6.1997 - 3.11.1999

Sídlo Evertile a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Bezručova 1601/84 , Říčany 251 01 12.9.2014
Adresa Bezručova 1601/84 , Říčany 251 01 25.2.2011 - 12.9.2014
Adresa U milosrdných 867/2 , Praha 110 00 8.1.1999 - 25.2.2011
Adresa Zakouřilova 1096 , Praha 149 00 30.6.1997 - 8.1.1999

Předmět podnikání Evertile a.s.

Platnost údajů od - do
obráběčství 25.2.2011
klempířství a oprava karoserií 25.2.2011
malířství, lakýrnictví, natěračství 25.2.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.2.2011
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 25.2.2011
klempířství 8.1.1999 - 25.2.2011
natěračství 8.1.1999 - 25.2.2011
pronájem vlastních nemovitostí, bez poskytování jiných než základních služeb 30.6.1997 - 25.2.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.6.1997 - 25.2.2011
kovovýroba 30.6.1997 - 25.2.2011

vedení firmy Evertile a.s.

Statutární orgán Evertile a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. 3.10.2014
K jednání jménem společnosti je oprávněn každý člen představenstva samostatně. 25.2.2011 - 3.10.2014
Způsob jednání jménem společnosti : K jednání jménem společnosti je oprávněn prokurista, je-li zvolen a každý člen představenstva samostatně. Člen představenstva podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí své jméno a podpis. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 30.6.1997 - 25.2.2011
předseda představenstva Michal Haščyn 12.3.2013
Vznik členství 18.12.2012
Vznik funkce 18.12.2012
Adresa: Bezručova 1601/84 , Říčany 251 01
člen představenstva Ing. Miroslav Mikulčík 12.9.2014
Vznik členství 23.6.2014
Adresa: Budovatelská 4811 , Zlín 760 05
člen představenstva Martina Haščynová 4.3.2017
Vznik členství 7.12.2016
Adresa: Bezručova 1601/84 , Říčany 251 01
předseda Ing. Michal Haščyn 30.6.1997 - 22.9.1999
Adresa: Na Březince 1150/9 , Praha 150 00
místopředseda Mgr. Martin Novotný 30.6.1997 - 22.9.1999
Adresa: Slunečnicová 2980/13 , Praha 106 00
člen Petr Šíma 30.6.1997 - 22.9.1999
Adresa: Fr. křižíka 18 , Praha 7 Česká republika
místopředseda Ing. Irena Mikulčíková 22.9.1999 - 12.6.2003
Zánik členství 17.12.2002
Zánik funkce 17.12.2002
Adresa: Budovatelská 4811 , Zlín 760 05
člen Marek Vachutka 22.9.1999 - 14.7.2005
Adresa: Krumpach 1946/28 , Zábřeh 789 01
předseda Ing. Miroslav Mikulčík 22.9.1999 - 20.1.2011
Zánik členství 22.6.2004
Zánik funkce 22.6.2004
Adresa: Budovatelská 4811 , Zlín 760 05
člen ing. Michal Haščyn 12.6.2003 - 20.1.2011
Vznik členství 18.12.2002
Zánik členství 18.12.2007
Adresa: Na Březince 1150/9 , Praha 150 00
člen Marek Vachutka 14.7.2005 - 20.1.2011
Zánik členství 22.6.2004
Adresa: Jilmová 311 , Přezletice 250 73
předseda představenstva Ing. Miroslav Mikulčík 20.1.2011 - 20.1.2011
Vznik členství 22.6.2004
Zánik členství 22.6.2009
Vznik funkce 22.6.2004
Zánik funkce 22.6.2009
Adresa: Budovatelská 4811 , Zlín 760 05
člen představenstva Marek Vachutka 20.1.2011 - 20.1.2011
Vznik členství 22.6.2004
Zánik členství 22.6.2009
Adresa: Jilmová 311 , Přezletice 250 73
předseda představenstva Ing. Miroslav Mikulčík 20.1.2011 - 20.1.2011
Vznik členství 22.6.2009
Vznik funkce 22.6.2009
Zánik funkce 19.7.2010
Adresa: Budovatelská 4811 , Zlín 760 05
předseda představenstva Ing. Michal Haščyn 20.1.2011 - 6.3.2013
Vznik členství 18.12.2007
Vznik funkce 19.7.2010
Adresa: Na Březince 1150/9 , Praha 150 00
předseda představenstva Michal Haščyn 6.3.2013 - 12.3.2013
Vznik funkce 18.12.2012
Adresa: Bezručova 1601/84 , Říčany 251 01
člen představenstva Ing. Miroslav Mikulčík 20.1.2011 - 12.9.2014
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 22.6.2014
Adresa: Budovatelská 4811 , Zlín 760 05
člen představenstva Ing. Marek Vachutka 20.1.2011 - 12.9.2014
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 22.6.2014
Adresa: Jilmová 311 , Přezletice 250 73
člen představenstva Ing. Marek Vachutka 12.9.2014 - 3.2.2017
Vznik členství 23.6.2014
Zánik členství 7.12.2016
Adresa: Jilmová 311 , Přezletice 250 73
člen představenstva Martina Kuncová 3.2.2017 - 4.3.2017
Vznik členství 7.12.2016
Adresa: Bezručova 1601/84 , Říčany 251 01

Dozorčí rada Evertile a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Irena Mikulčíková 6.3.2013
Vznik členství 18.12.2012
Adresa: Na Vrchovici 527 , Zlín 760 01
člen dozorčí rady Přemysl Líbal 3.2.2017
Vznik členství 7.12.2016
Adresa: Na šindelce 704 , Proboštov 417 12
předseda Mgr. Martin Pokorný 30.6.1997 - 22.9.1999
Adresa: Pařížská 203/19 , Praha 110 00
člen Kateřina Strejčová 30.6.1997 - 22.9.1999
Adresa: Nad Havlem 1342/7 , Praha 140 00
člen Lucie Hamplová 30.6.1997 - 22.9.1999
Adresa: Moskevská 413/5 , Praha 101 00
člen Vlasta Halašková 22.9.1999 - 12.6.2003
Zánik členství 17.12.2002
Adresa: Palackého 72 , Zlín 763 02
člen Sylva Wolfová 22.9.1999 - 12.6.2003
Zánik členství 17.12.2002
Adresa: Veletržní 562/50 , Praha 170 00
člen ing. Hana Schieblová 12.6.2003 - 15.1.2005
Vznik členství 18.12.2002
Zánik členství 2.3.2004
Adresa: 111 , Mírov 789 01
předseda Kateřina Jandíková 22.9.1999 - 20.1.2011
Zánik členství 22.6.2004
Zánik funkce 22.6.2004
Adresa: Malý Koloredov 565 , Frýdek-Místek 738 01
člen ing. Irena Mikulčíková 12.6.2003 - 20.1.2011
Vznik členství 18.12.2002
Zánik členství 18.12.2007
Adresa: Budovatelská 4811 , Zlín 760 05
člen Ing. Jana Komárková 15.1.2005 - 20.1.2011
Vznik členství 15.11.2004
Zánik členství 15.11.2009
Adresa: Hvězdné údolí 727/5 , Šternberk 785 01
předseda dozorčí rady Kateřina Jandíková 20.1.2011 - 20.1.2011
Vznik členství 22.6.2004
Zánik členství 22.6.2009
Vznik funkce 16.11.2004
Zánik funkce 22.6.2009
Adresa: Malý Koloredov 565 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Jana Komárková 20.1.2011 - 6.3.2013
Vznik členství 15.11.2009
Zánik členství 25.2.2011
Adresa: Hvězdné údolí 727/5 , Šternberk 785 01
člen dozorčí rady Ing. Irena Mikulčíková 20.1.2011 - 6.3.2013
Vznik členství 18.12.2007
Adresa: Na Vrchovici 527 , Zlín 760 01
předseda dozorčí rady Kateřina Jandíková 20.1.2011 - 12.9.2014
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 22.6.2014
Vznik funkce 22.6.2009
Zánik funkce 22.6.2014
Adresa: Malý Koloredov 565 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Marcela Kozáková 6.3.2013 - 12.9.2014
Vznik členství 25.2.2011
Zánik členství 6.8.2014
Adresa: 40 , Chorušice 277 37
předseda dozorčí rady Kateřina Jandíková 12.9.2014 - 3.2.2017
Vznik členství 23.6.2014
Zánik členství 7.12.2016
Vznik funkce 23.6.2014
Zánik funkce 7.12.2016
Adresa: Malý Koloredov 565 , Frýdek-Místek 738 01

Sbírka Listin Evertile a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4814/SL 77 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora + zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2013 11.5.2015 12.5.2015 40
B 4814/SL 75 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora + zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2012 11.5.2015 12.5.2015 37
B 4814/SL 74 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 3450/2014 Městský soud v Praze 6.8.2014 2.9.2014 25.9.2014 17
B 4814/SL 73 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 23.6.2014 2.9.2014 25.9.2014 10
B 4814/SL 72 ostatní zápis o řádné VH Městský soud v Praze 29.6.2011 4.3.2013 7.3.2013 36
B 4814/SL 71 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora + zápis z VH 29.6.2011 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.3.2013 5.3.2013 35
B 4814/SL 70 ostatní zas.představenstva Městský soud v Praze 18.12.2012 1.3.2013 4.3.2013 1
B 4814/SL 69 účetní závěrka, ostatní, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora +zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2011 1.3.2013 4.3.2013 34
B 4814/SL 68 zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 6.6.2012 22.6.2012 1
B 4814/SL 67 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 6.6.2012 22.6.2012 1
B 4814/SL 66 účetní závěrka r.2010 VZZ Městský soud v Praze 31.12.2010 6.6.2012 22.6.2012 1
B 4814/SL 65 účetní závěrka r.2010 cash flow Městský soud v Praze 31.12.2010 6.6.2012 22.6.2012 1
B 4814/SL 64 účetní závěrka r.2010 přehl.vl.kap. Městský soud v Praze 31.12.2010 6.6.2012 22.6.2012 1
B 4814/SL 63 účetní závěrka r.2010 příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 6.6.2012 22.6.2012 1
B 4814/SL 62 účetní závěrka r.2010 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 6.6.2012 22.6.2012 1
B 4814/SL 61 zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 6.6.2012 22.6.2012 1
B 4814/SL 60 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.2.2011 24.2.2011 28.2.2011 23
B 4814/SL 59 notářský zápis - NZ 61/2011 Městský soud v Praze 23.2.2011 24.2.2011 28.2.2011 11
B 4814/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.1.2011 14.2.2011 16.2.2011 23
B 4814/SL 57 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 262/2002 Městský soud v Praze 1.8.2002 14.2.2011 14.2.2011 33
B 4814/SL 56 podpisové vzory 3x-různá data Městský soud v Praze 20.1.2011 27.1.2011 4
B 4814/SL 55 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 19.7.2010 20.1.2011 27.1.2011 2
B 4814/SL 54 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 12.11.2009 20.1.2011 27.1.2011 2
B 4814/SL 53 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 22.6.2009 20.1.2011 27.1.2011 1
B 4814/SL 52 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2009 20.1.2011 27.1.2011 3
B 4814/SL 51 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 19.12.2007 20.1.2011 27.1.2011 1
B 4814/SL 50 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 13.12.2007 20.1.2011 27.1.2011 3
B 4814/SL 49 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 22.6.2004 20.1.2011 27.1.2011 1
B 4814/SL 48 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2004 20.1.2011 27.1.2011 3
B 4814/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 17.1.2011 17.1.2011 37
B 4814/SL 46 zpráva auditora -ke zpr.o vzt.2009 Městský soud v Praze 11.5.2010 30.7.2010 2.8.2010 1
B 4814/SL 45 zpráva auditora - k UZ 2009 Městský soud v Praze 11.5.2010 30.7.2010 2.8.2010 2
B 4814/SL 44 účetní závěrka -přehl.o zm.vlast.kapit. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.7.2010 2.8.2010 1
B 4814/SL 43 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.7.2010 2.8.2010 4
B 4814/SL 42 účetní závěrka r.2009 cash flow Městský soud v Praze 31.12.2009 30.7.2010 2.8.2010 1
B 4814/SL 41 účetní závěrka r.2009 příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 30.7.2010 2.8.2010 9
B 4814/SL 40 účetní závěrka r.2009 VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 30.7.2010 2.8.2010 2
B 4814/SL 39 účetní závěrka r.2009 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 30.7.2010 2.8.2010 4
B 4814/SL 38 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 16.9.2009 16.9.2009 5
B 4814/SL 37 účetní závěrka - příloha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 16.9.2009 16.9.2009 9
B 4814/SL 36 zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 7.5.2009 16.9.2009 16.9.2009 2
B 4814/SL 35 účetní závěrka - přehl.o změn.vl.kap.r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 16.9.2009 16.9.2009 1
B 4814/SL 34 účetní závěrka - cash flow r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 16.9.2009 16.9.2009 1
B 4814/SL 33 účetní závěrka - výkaz zisků r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 16.9.2009 16.9.2009 2
B 4814/SL 32 účetní závěrka - rozvaha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 16.9.2009 16.9.2009 4
B 4814/SL 31 zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 11.4.2008 29.9.2008 29.9.2008 3
B 4814/SL 30 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2007 Městský soud v Praze 31.3.2008 29.9.2008 29.9.2008 3
B 4814/SL 29 účetní závěrka r.2007-přehl. o zm.vl.kap. Městský soud v Praze 31.12.2007 29.9.2008 29.9.2008 1
B 4814/SL 28 účetní závěrka r.2007-cash flow Městský soud v Praze 31.12.2007 29.9.2008 29.9.2008 1
B 4814/SL 27 účetní závěrka r.2007-příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 29.9.2008 29.9.2008 8
B 4814/SL 26 účetní závěrka r.2007-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2007 29.9.2008 29.9.2008 2
B 4814/SL 25 účetní závěrka r.2007-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 29.9.2008 29.9.2008 4
B 4814/SL 24 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2006 Městský soud v Praze 31.3.2007 4.9.2007 7.9.2007 3
B 4814/SL 23 účetní závěrka r.2006 - přehled o zm.kapitálu Městský soud v Praze 31.12.2006 7.8.2007 13.8.2007 1
B 4814/SL 22 účetní závěrka r.2006 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 7.8.2007 13.8.2007 8
B 4814/SL 21 účetní závěrka r.2006 - VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 7.8.2007 13.8.2007 2
B 4814/SL 20 účetní závěrka r.2006 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 7.8.2007 13.8.2007 4
B 4814/SL 19 účetní závěrka r.2006 - cash-flow Městský soud v Praze 31.12.2006 7.8.2007 13.8.2007 1
B 4814/SL 18 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 16.4.2007 7.8.2007 13.8.2007 2
B 4814/SL 17 účetní závěrka, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 16.8.2006 16.8.2006 0
B 4814/SL 16 účetní závěrka, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 16.12.2005 16.12.2005 17
B 4814/SL 9 notářský zápis NZ 446/2004 Městský soud v Praze 10.12.2004 23.9.2005 25
B 4814/SL 8 notářský zápis NZ 14/2005 Městský soud v Praze 19.1.2005 23.9.2005 4
B 4814/SL 10 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 9.11.2004 21.7.2005 0
B 4814/SL 7 účetní závěrka, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 1.12.2004 2.12.2004 0
B 4814/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 15.12.2003 30.12.2003 0
B 4814/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.12.2002 16.6.2003 0
B 4814/SL 4 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 17.12.2002 4.4.2003 24.4.2003 4
B 4814/SL 3 ostatní -příloha k úč.závěrce Městský soud v Praze 31.12.1999 7.12.2000 0
B 4814/SL 2 účetní závěrka r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 29.6.2010 14.8.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Evertile a.s.

IČO (identifikační číslo) 25140701
Jméno Evertile a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Říčany
Vznik první živnosti: 30.6.1997
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 4

Sídlo Evertile a.s.

Živnosti a provozovny Evertile a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Bezručova 1601/84, Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny 1007404825
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.9.2007
Provozovna č. 2
Provozovna Hlovecká 316, Mšeno 277 35
Identifikační číslo provozovny 1007469013
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 5.2.2002

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Hlovecká 316, Mšeno 277 35
Identifikační číslo provozovny 1007469013
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2002

Živnost č. 3 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Hlovecká 316, Mšeno 277 35
Identifikační číslo provozovny 1007469013
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2002

Živnost č. 4 Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Hlovecká 316, Mšeno 277 35
Identifikační číslo provozovny 1007469013
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2002

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Evertile a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Mikulčík
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Haščyn
Člen statutárního orgánu Martina Haščynová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Evertile a.s.

IČO: 25140701
Firma: Evertile a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha-východ
Základní územní jednotka: Říčany
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.6.1997

Sídlo Evertile a.s.

Sídlo: Bezručova 1601/84, Říčany 251 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
Sklenářské, malířské a natěračské práce
Pokrývačské práce
Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Podobné firmy

tracking image