Firma Eurotech Třešť s.r.o. IČO 00511625


Eurotech Třešť s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Eurotech Třešť s.r.o. (00511625) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nádražní 1444/43, Třešť 589 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 2. 1991 a je stále aktivní. Eurotech Třešť s.r.o. má celkem pět provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o Eurotech Třešť s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Eurotech Třešť s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o Eurotech Třešť s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro Eurotech Třešť s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Eurotech Třešť s.r.o.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka C 88781
IČO (identifikační číslo osoby) 00511625
Jméno Eurotech Třešť s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.2.1991
Obchodní společnost Eurotech Třešť s.r.o., IČ 005 11 625, se sídlem Nádražní 1444/43a, 589 01 Třešť se sloučila se zanikající společností Eurotech Real Estate s.r.o., IČ 260 95 572, se sídlem Nádražní 388/38, 589 01 Třešť. Na nástupnickou společnost Eurot ech Třešť s.r.o., IČ 005 11 625 přešlo jmění společnosti Eurotech Real Estate s.r.o., IČ 260 95 572. Rozhodný den fúze sloučením je 1.1.2019. 1.7.2019
Eurotech Třešť a.s., IČO 005 11 625, se sídlem Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť (po změně právní formy Eurotech Třešť s.r.o.) se sloučila se zanikající společností Eurotech Castings Třešť s.r.o., IČO 28272021 se sídlem Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť. Na n ástupnickou společnost Eurotech Třešť a.s.(po změně právní formy Eurotech Třešť s.r.o.) přešlo jmění zanikající společnosti Eurotech Castings Třešť s.r.o. Rozhodný den fúze 1.1.2015. 1.7.2015
Eurotech Třešť a.s., IČO 00511625, se sídlem Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným - Eurotech Třešť s.r.o. 1.7.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 15.7.2014 - 9.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 15.7.2014 - 9.10.2014
stanovy schválené valnou hromadou dne 1.10.2009 8.10.2009 - 20.12.2012
Akciová společnost byla založena na základě povolení Federálního ministra financí č.j. XI/2- 28879/90, pořad. číslo 01552 ze dne 21.1.1991 usnesením ustavující valné hromady zakladatelů společnosti Agrostroje Pelhřimov a.s. a firmy Zweegwrs en Zonen Neuensweeg 165 se sídlem v Geldropu v Nizozemí ze dne 22.1.1991. Valná hromada současně schválila zakladatelskou smlouvu a stanovy a zvolila představenstvo a dozorčí radu. Zakladatelská smlouva, schválené stanovy a notářský zápis o ustavující valné hromadě byly přiloženy. 25.10.2002 - 20.12.2012
Mimořádná valná hromada obchodní společnosti s obchodní firmou PEZAG a.s. se sídlem Pelhřimov, Humpolecká 453, IČ 00 51 16 25, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v odd. B, vložka č. 52, rozhodla dne 27.března 2002 takto: 11.4.2002 - 22.4.2002
1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 5,250.000,-Kč, slovy : Pětmilionůdvěstěpadesáttisíckorunčeských, tedy na celkovou částku ve výši 12,750.000,-Kč, slovy :Dvanáctmilionůsedmsetpadesáttisíckorunčeských s určením, že upisování akcií nad částku 5,250.000,-Kč se nepřipouští. 11.4.2002 - 22.4.2002
2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 175 kusů, slovy : Jednostosedmdesátipěti kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 30.000,-Kč, slovy : Třicettisíckorunčeských, v zaknihované podobě. 11.4.2002 - 22.4.2002
3. Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku. 11.4.2002 - 22.4.2002
4. Určuje se, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to v nominální hodnotě vzájemných pohledávek, když pohledávka za společností musí být oběma stranami řádně prověřena, a to jak co do její výšky, tak i do právního důvodu jejího vzniku odsouhlasena. Zápočet bude proveden na základě dohody o započtení vzájemných pohledávek, které zaniknou ke dni podpisu dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, a to ve výši, ve které se vzájemně setkají. 11.4.2002 - 22.4.2002
5. Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 30.000,-Kč, slovy : Třicettisíckorunčeských, a připouští se upsání akcií ještě před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, když upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 2 03 odst. 4, věty druhé obchodního zákoníku. 11.4.2002 - 22.4.2002
Valná hromada konaná dne 12.5.1999 rozhodla o tomto zvýšení základního jmění společnosti: Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 3,000.000,- Kč (slovy třimilionykorunčeských), která je představována 100 kusy akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy třicettisíckorunčeských) o částku 4,500.000,- Kč (slovy čtyřimilionypětsettisíckorunčeských) na celkovou výši 7,500.000,- Kč (slovy sedmmilionůpětsettisíckorunčeských), a to tak, že zvýšení základního jmění se provádí podle ustanovení § 203 a násl. obch. zák. upsáním nových akcií na jméno jako kmenových akcií v zaknihované podobě. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení 4,500.000,- Kč se nepřipouští. Zvýšení základního jmění bude provedeno tak, že společnost vydá 150 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 30.000.- Kč (slovy třicettisíckorunčeských), přičemž akcie budou vydávány v zaknihované podobě. Emisní kurz každé akcie je výší její jmenovité hodnoty. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Určuje se přednostní právo stávajících akcionářů na úpis nových akcií. Místem upsání akcií bude PEZAG a. s., sídlo Pelhřimov, Humpolecká 453, PSČ 393 01. Lhůta pro upsání akcií je do deseti pracovních dnů poté, co bude usnesení o zvýšení základního jmění zapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií při úpisu akcií. Splacením emisního kurzu při úpisu se rozumí uhrazení uvedené částky do sedmi pracovních dnů ode dne úpisu bezhotovostně na bankovní účet u KB a. s., pobočka Pelhřimov č. 402-261/0100. Akcie se upisují peněžitým vkladem v celkové výši 4,500.000,- Kč (slovy čtyřimilionypětsettisíckorunčeských), upisování nepeněžitým vkladem se nepřipouští. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií je 11. pracovní den po dni právní moci usnesení rejstříkového soudu o zvýšení základního jmění. Pokud po tomto dni nebudou upsány všechny nové akcie, upíše všechny zbylé akcie akcionář PMA Techniek. Důvodem zvýšení základního jmění je jednak rozšíření předmětu činnosti společnosti a současně potřeba finančního posílení společnosti. V případě prodlení s úhradou emisního kurzu je upisovatel povinen hradit úrok z prodlení ve výši 20 % p.a. (dle § 177 obch. zák.). 12.7.1999 - 13.10.1999
Akciová společnost byla založena na základě povolení Federálního ministra financí č.j. XI/2- 28879/90, pořad. číslo 01552 ze dne 21.1.1991 usnesením ustavující valné hromady zakladatelů společnosti Agrostroje Pelhřimov a.s. a firmy Zweegwrs en Zonen Neuensweeg 165 se sídlem v Geldropu v Nizozemí ze dne 22.1.1991. Valná hromada současně schválila zakladatelskou smlouvu a stanovy a zvolila představenstvo a dozorčí radu. Zakladatelská smlouva, schválené stanovy a notářský zápis o ustavující valné hromadě byly přiloženy. Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. 10.7.1997 - 25.10.2002
Agrostroji a.s. je vyhrazeno 51 % akcií, firmě GREENLAND 49 % akcií. 16.8.1993 - 10.7.1997
Dozorčí rada: 1. Wolfgang Hans Peter Szybowicz, 775 Konstanz, Lindener str. 12, SRN, předseda 2. Johannes Antonius Maria Collart, 5591 GH Heeze, DS.Kremerstraat 59, Nizozemí 3. Ing. Jiří Vobralík, S.K.Neumana 5, Jihlava 22.5.1992 - 16.8.1993
Společnost zastupuje představenstvo. Člonové představenstva nejsou z právních jednání, jež učinili jménem společnosti, osobně vázáni vůči třetím osobám za závazky společnosti. Navenek zastupuje společnost ředitel, podřízený a odpovědný představenstvu která ho jmenuje, řídí a hodnotí jeho činnost. 1.2.1991 - 16.8.1993
Společnost podepisuje ředitel a v jeho nepřítomnosti oba jeho zástupci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu a.s. PEZAG připojí svůj podpis ředitel samostatně nebo jeho zástupci společně, s připojením dodatku: zástupci ředitele. Základní kapitál společnosti: Výše základního kapitálu společnosti činí 6,000.000 Kčs, slovy šestmilónů korun čsl., z toho peněžitý vklad, který byl již složen, činí 2,000.000 Kčs a nepeněžitý vklad, znalecky ohodnocený 4,000.000 Kčs. 1.2.1991 - 16.8.1993
Akciová společnost byla založena na základě povolení Federálního ministra financí č.j. XI/2- 28879/90, pořad. číslo 01552 ze dne 21.1.1991 usnesením ustavující valné hromady zakladatelů společnosti Agrostroje Pelhřimov a.s. a firmy Zweegwrs en Zonen Neuensweeg 165 se sídlem v Geldropu v Nizozemí ze dne 22.1.1991. Valná hromada současně schválila zakladatelskou smlouvu a stanovy a zvolila představenstvo a dozorčí radu. Zakladatelská smlouva, schválené stanovy a notářský zápis o ustavující valné hromadě byly přiloženy. 1.2.1991 - 10.7.1997
Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Základní kapitál společnosti je rozdělen na 200 kusů akcií jmenovité hodnoty 30.000,- Kčs, znějící na jméno. Agrostroji a.s. je vyhrazeno 102 akcií, firmě Zweegers 98 akcií. 1.2.1991 - 10.7.1997

Aktuální kontaktní údaje Eurotech Třešť s.r.o.

Kapitál Eurotech Třešť s.r.o.

zakladni jmění 12 750 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.2015
zakladni jmění 12 750 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.4.2002 - 1.7.2015
zakladni jmění 7 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.10.1999 - 22.4.2002
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.8.1993 - 13.10.1999

Akcie Eurotech Třešť s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 12 16.9.2013 - 1.7.2015
Akcie na jméno 50 000 Kč 15 16.9.2013 - 1.7.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 120 4.3.2003 - 16.9.2013
Kmenové akcie na jméno 30 000 Kč 25 4.3.2003 - 16.9.2013
Kmenové akcie na jméno 30 000 Kč 425 22.4.2002 - 4.3.2003
Kmenové akcie na jméno 30 000 Kč 250 13.10.1999 - 22.4.2002
Akcie na jméno 30 000 Kč 100 16.8.1993 - 13.10.1999

Sídlo Eurotech Třešť s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Nádražní 1444/43 , Třešť 589 01 10.8.2017
Adresa Nádražní 1444/43 , Třešť 589 01 15.7.2014 - 10.8.2017
Adresa Nádražní 164/41 , Třešť 589 01 23.6.2004 - 15.7.2014
Adresa Humpolecká 453 , Pelhřimov 393 01 17.10.1994 - 23.6.2004
Adresa třída Legií 1115 , Pelhřimov 393 01 16.8.1993 - 17.10.1994
Adresa Pelhřimov Česká republika
1.2.1991 - 16.8.1993

Předmět podnikání Eurotech Třešť s.r.o.

Platnost údajů od - do
Slevárenství, modelářství 1.7.2015
malířství, lakýrnictví a natěračství 8.10.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.10.2009
zámečnictví, nástrojářství 8.10.2009
obráběčství 8.10.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 8.10.2009
1. výroba a opravy strojírenských strojů a přístrojů 12.7.1999 - 8.10.2009
2. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12.7.1999 - 8.10.2009
3. kovoobráběčství 12.7.1999 - 8.10.2009
4. nástrojařství 12.7.1999 - 8.10.2009
5. zámečnictví 12.7.1999 - 8.10.2009
6. stavba strojů s mechanickým pohonem 12.7.1999 - 8.10.2009
7. provoz ubytovacího zařízení 12.7.1999 - 8.10.2009
8. lakýrnictví 12.7.1999 - 8.10.2009
1. Výroba a opravy zemědělských strojů 16.8.1993 - 12.7.1999
2. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.8.1993 - 12.7.1999
Předmět činnosti: Výroba, nákup a prodej zemědělských strojírenských výrobků, jejich příslušenství, jakož i stranami čas od času dohotnutých výrobků jiného druhu, do tuzemska i zahraničí, specializace a další koordinace výroby mezi akcionáři, realizace závazků, plynoucích z kooperačních smluv uzavřených me zi akcionáři, zprostředkovatelská a obchodní činnost v oblasti strojírenské ho zboží, propagační marketingové a maloobchodní služby, a to jak pro právnické, tak i pro fysické osoby. 1.2.1991 - 16.8.1993

vedení firmy Eurotech Třešť s.r.o.

Statutární orgán Eurotech Třešť s.r.o.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně každý jednatel. 1.7.2015
Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva každý samostatně nebo všichni členové představenstva společně. Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Za společnost se podepisuje místopředseda představenstva samostatně tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 3.9.2003 - 1.7.2015
Společnost zastupují vůči třetím osobám všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo ředitel akciové společnosti, jmenovaný představenstvem nebo samostatně osoba písemně pověřená představenstvem. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo samostatně osoba, která k tomu byla písemně pověřená. V rámci vymezené pravomoci podepisuje za s polečnost ředitel a.s., jmenovaní představenstvem. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 10.7.1997 - 10.7.1997
Společnost zastupují vůči třetím osobám všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo ředitel akciové společnosti, jmenovaný představenstvem nebo samostatně osoba písemně pověřená představenstvem. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo samostatně osoba, která k tomu byla písemně pověřená. V rámci vymezené pravomoci podepisuje za společnost ředitel a.s., jmenovaní představenstvem. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 10.7.1997 - 3.9.2003
Jménem společnosti jedná ředitel společnosti, v jeho nepřítomnosti jeho dva zástupci. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jmé- nu společnosti, vytištěnému razítkem nebo jiným obvyklým způsobem, připojí své podpisy vždy dvě oprávněné osoby společně a sice ředitel a jeho zástupce nebo ředitel a ekonom nebo ekonom a zástupce ředitele. 16.8.1993 - 10.7.1997
jednatel Eric Nicolaas Hubertus Maria Lamkin 1.7.2015
Vznik funkce 1.7.2015
Adresa: Schepenstraat 21 , 6095 AP Baexem Nizozemské království
Jednatel Ing. Ondřej Vítek 18.8.2017
Vznik funkce 12.6.2017
Adresa: Na Valech 495/25 , Jihlava 586 01
nemá O.h.t.maria Zweegers 1.2.1991 - 31.12.1991
Adresa: Hamont - Achel /B/ , Nizozemí-Geldrop Česká republika
předseda ing. Zdeněk Beránek 1.2.1991 - 22.5.1992
Adresa: Táborská 1791 , Pelhřimov 393 01
nemá Lubomír Hájek 1.2.1991 - 22.5.1992
Adresa: Bezručova 1331 , Pelhřimov 393 01
ředitel společnosti JUDr. Lubomír Hájek 1.2.1991 - 22.5.1992
Adresa: Bezručova 133 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
zástupce ředitele společnosti JUDr. Zdeněk Pihávek 1.2.1991 - 16.8.1993
Adresa: Slovanského bratrství 1729 , Pelhřimov 393 01
společník J.a.m. Collart 31.12.1991 - 16.8.1993
Adresa: Geldrop Holandsko Česká republika
zástupce ředitele společnosti ing. Petr Král 1.2.1991 - 17.10.1994
Adresa: Táborská 1829 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
člen představenstva J.a.m.collart 16.8.1993 - 17.10.1994
Adresa: DS. Kremerstraat 59 , 5591 GH Heeze, Nizozemí Česká republika
ekonom Marie Klokočová 16.8.1993 - 21.2.1995
Adresa: 4 , Rynárec 394 01
ředitel společnosti Mojmír Rohleder 22.5.1992 - 10.7.1997
Adresa: 59 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva 2. Mojmír Rohleder 22.5.1992 - 10.7.1997
Adresa: 59 , Pelhřimov 393 01
předseda Ing. Martin Plachý 22.5.1992 - 10.7.1997
Adresa: Rosolova 1241 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva Leopold Johannes Jacobus Gras 17.10.1994 - 10.7.1997
Adresa: ul. Dr. Arienstraat 2 , Roosendaal, Holandsko Česká republika
zástupce ředitele společnosti Ing. Zdeněk Kříž 17.10.1994 - 10.7.1997
Adresa: Okružní 1725 , Pelhřimov 393 01
ekonom Marie Klokočková 21.2.1995 - 10.7.1997
Adresa: 4 , Rynárec 394 01
člen představenstva 2. Mojmír Rohleder 10.7.1997 - 10.7.1997
Adresa: 59 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva František Jiří 10.7.1997 - 10.7.1997
Adresa: Rubešova 1177 , Pelhřimov 393 01
předseda představenstva Ing. Martin Plachý 10.7.1997 - 23.6.1998
Adresa: Rosolova 1241 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva František Jiřík 10.7.1997 - 7.4.1999
Adresa: Rubešova 1177 , Pelhřimov 393 01
předseda představenstva Dipl.Ing. Peter Schwanzer 23.6.1998 - 7.4.1999
Adresa: Slovinská 863/54 , Brno 612 00
předseda představenstva Marinus Petrus Josef De Corte 7.4.1999 - 4.3.2003
Zánik členství 26.10.2002
Zánik funkce 26.10.2002
Adresa: Hodická 1210/23 , Třešť 589 01
člen představenstva Rudolf Batteram 7.4.1999 - 4.3.2003
Zánik členství 26.10.2002
Adresa: Hodická 1210/23 , Třešť 589 01
místopředseda předst.a ředitel a.s. Mojmír Rohleder 10.7.1997 - 3.9.2003
Adresa: 59 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva Cornelius Francis Leonardus Maria Reijnen 12.7.1999 - 3.9.2003
Adresa: Hodická 1210/23 , Třešť 589 01
předseda představenstva Wim Noorman 3.9.2003 - 23.6.2004
Vznik členství 26.10.2002
Vznik funkce 26.10.2002
Adresa: Nizozemské království
Venloseweg 9, 5961 JA, Horst
člen představenstva Cornelius Francis Leonardus Maria Reijnen 3.9.2003 - 23.6.2004
Vznik členství 12.5.1999
Adresa: Hodická 1210/23 , Třešť 589 01
místopředseda představenstva Mojmír Rohleder 3.9.2003 - 24.7.2008
Vznik členství 26.10.2002
Zánik členství 26.10.2007
Vznik funkce 26.10.2002
Zánik funkce 26.10.2007
Adresa: Skrýšov 0 , 393 01 Pellhřimov Česká republika
předseda představenstva Willem Albert Noorman 23.6.2004 - 24.7.2008
Vznik členství 26.10.2002
Zánik členství 26.2.2007
Vznik funkce 26.10.2002
Zánik funkce 26.2.2007
Adresa: Nizozemské království
Venloseweg 9, 5961 JA, Horst
člen představenstva Cornelius Francis Leonardus Maria Reijnen 23.6.2004 - 24.7.2008
Vznik členství 12.5.1999
Vznik funkce 21.6.2004
Zánik funkce 21.5.2008
Adresa: 59 , Pelhřimov 393 01
předseda představenstva Willem Albert Noorman 24.7.2008 - 20.12.2012
Vznik členství 21.5.2008
Zánik členství 14.11.2012
Vznik funkce 21.5.2008
Zánik funkce 14.11.2012
Adresa: Nizozemské království
Venloseweg 9, 5961, Horst
místopředseda představenstva Mojmír Rohleder 24.7.2008 - 20.12.2012
Vznik členství 21.5.2008
Zánik členství 14.11.2012
Vznik funkce 21.5.2008
Zánik funkce 14.11.2012
Adresa: 59 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva Cornelius Francis Leonardus Maria Reijnen 24.7.2008 - 20.12.2012
Vznik členství 12.5.1999
Zánik členství 14.11.2012
Adresa: 59 , Pelhřimov 393 01
místopředseda představenstva Mojmír Rohleder 20.12.2012 - 26.7.2013
Vznik členství 14.11.2012
Zánik členství 4.6.2013
Vznik funkce 14.11.2012
Zánik funkce 4.6.2013
Adresa: 59 , Pelhřimov 393 01
předseda představenstva Karel Anthony Deppe 20.12.2012 - 16.9.2013
Vznik členství 14.11.2012
Zánik členství 4.6.2013
Vznik funkce 14.11.2012
Zánik funkce 4.6.2013
Adresa: Goohorstlaan 27 , Noordwijk Nizozemské království
místopředseda představenstva Mojmír Rohleder 26.7.2013 - 16.9.2013
Vznik členství 14.11.2012
Zánik členství 4.6.2013
Vznik funkce 14.11.2012
Zánik funkce 4.6.2013
Adresa: 187 , Cejle 588 61
člen představenstva Gerardus Johannes Lambertus Van De Kerkhof 20.12.2012 - 1.7.2015
Vznik členství 14.11.2012
Adresa: Bosscheweg 4 , Beek en Donk Nizozemské království
předseda představenstva Eric Nicolaas Hubertus Maria Lamkin 16.9.2013 - 1.7.2015
Vznik členství 4.6.2013
Vznik funkce 4.6.2013
Adresa: Schepenstraat 21 , 6095 AP Baexem Nizozemské království
místopředseda představenstva František Dvořák 16.9.2013 - 1.7.2015
Vznik členství 4.6.2013
Vznik funkce 4.6.2013
Adresa: Jižní 270 , Dačice 380 01
jednatel Gerardus Jahannes Lambertus Van De Kerkhof 1.7.2015 - 4.11.2016
Vznik funkce 1.7.2015
Zánik funkce 17.8.2016
Adresa: Bosscheweg 4 , Beek en Donk Nizozemské království
jednatel Ing. František Dvořák 1.7.2015 - 18.8.2017
Vznik funkce 1.7.2015
Zánik funkce 12.6.2017
Adresa: Jižní 270 , Dačice 380 01

Dozorčí rada Eurotech Třešť s.r.o.

Platnost údajů od - do
předseda Wolfgang Hans Peter Szybowicz 16.8.1993 - 17.10.1994
Adresa: Lindener str. 12 , 775 Konstanz, SRN Česká republika
Jméno Wilhelmus Johannes Kommers 16.8.1993 - 17.10.1994
Adresa: DS. Kremerstaat 59 , 5591 GH Heeze, Nizozemí Česká republika
Jméno Ing. Jiří Vobralík 16.8.1993 - 10.7.1997
Adresa: S. K. Neumanna 4165/5 , Jihlava 586 01
Jméno Wolfgang Hans Peter Szybowicz 17.10.1994 - 10.7.1997
Adresa: Lindener str. 12 , 775 Konstanz, SRN Česká republika
předseda dozorčí rady Pietere Scherpenisse 17.10.1994 - 10.7.1997
Adresa: Hoofddorp,Golfslag I,Holandsko Česká republika
členka dozorčí rady Irena Rybářová 10.7.1997 - 12.7.1999
Adresa: Husova 1099 , Pelhřimov 393 01
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Okrouhlý 10.7.1997 - 12.7.1999
Adresa: Pražská 1819 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Kříž 10.7.1997 - 20.2.2001
Adresa: Okružní 1725 , Pelhřimov 393 01
člen dozorčí rady Jiří Raiterman 12.7.1999 - 12.9.2005
Zánik funkce 17.6.2005
Adresa: Hodická 1210/23 , Třešť 589 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Pech 20.2.2001 - 13.11.2006
Zánik členství 25.7.2006
Zánik funkce 25.7.2006
Adresa: 29 , 588 61 Kostelec Česká republika
předseda dozorčí rady Irena Rybářová 12.7.1999 - 24.7.2008
Vznik členství 10.7.1997
Zánik členství 12.7.2004
Vznik funkce 12.7.1999
Zánik funkce 12.7.2004
Adresa: Husova 1099 , Pelhřimov 393 01
místopředseda dozorčí rady Ing. František Dvořák 13.11.2006 - 24.7.2008
Vznik členství 25.7.2006
Vznik funkce 25.7.2006
Zánik funkce 21.5.2008
Adresa: Jižní 270 , Dačice 380 01
předseda dozorčí rady Irena Rybářová 24.7.2008 - 25.6.2009
Vznik členství 21.5.2008
Zánik členství 12.6.2009
Vznik funkce 21.5.2008
Zánik funkce 12.6.2009
Adresa: 39 , Mysletín 396 01
místopředseda dozorčí rady Ing. František Dvořák 24.7.2008 - 25.6.2009
Vznik členství 25.7.2006
Vznik funkce 21.5.2008
Zánik funkce 12.6.2009
Adresa: Jižní 270 , Dačice 380 01
člen dozorčí rady Milan Doležal 12.9.2005 - 20.12.2012
Vznik funkce 17.6.2005
Zánik funkce 14.11.2012
Adresa: 66 , Růžená 589 01
předseda dozorčí rady Ing. František Dvořák 25.6.2009 - 20.12.2012
Vznik členství 25.7.2006
Zánik členství 14.11.2012
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 14.11.2012
Adresa: Jižní 270 , Dačice 380 01
místopředseda dozorčí rady Bronislav Budějovský 25.6.2009 - 20.12.2012
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 14.11.2012
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 14.11.2012
Adresa: 5 , 675 71 Pyšel Česká republika
předseda dozorčí rady František Dvořák 20.12.2012 - 16.9.2013
Vznik členství 14.11.2012
Zánik členství 4.6.2013
Vznik funkce 14.11.2012
Zánik funkce 4.6.2013
Adresa: Jižní 270 , Dačice 380 01
místopředseda dozorčí rady Kristian Zoor 20.12.2012 - 16.9.2013
Vznik členství 14.11.2012
Zánik členství 4.6.2013
Vznik funkce 14.11.2012
Zánik funkce 4.6.2013
Adresa: Dolní 727 , Brtnice 588 32
člen dozorčí rady Milan Doležal 20.12.2012 - 16.9.2013
Vznik členství 14.11.2012
Zánik členství 4.6.2013
Adresa: 66 , Růžená 589 01
předseda dozorčí rady Mojmír Rohleder 16.9.2013 - 9.10.2014
Vznik členství 4.6.2013
Zánik členství 1.10.2014
Vznik funkce 4.6.2013
Zánik funkce 1.10.2014
Adresa: 187 , Cejle 588 61
místopředseda dozorčí rady Martin Černoch 16.9.2013 - 9.10.2014
Vznik členství 4.6.2013
Zánik členství 1.10.2014
Vznik funkce 4.6.2013
Zánik funkce 1.10.2014
Adresa: 102 , Růžená 589 01
člen dozorčí rady Jiří Kadlec 16.9.2013 - 9.10.2014
Vznik členství 4.6.2013
Zánik členství 1.10.2014
Adresa: Nádražní 444/10 , Třešť 589 01
předseda dozorčí rady Mojmír Rohleder 9.10.2014 - 1.7.2015
Vznik členství 1.10.2014
Zánik členství 1.7.2015
Vznik funkce 1.10.2014
Zánik funkce 1.7.2015
Adresa: 187 , Cejle 588 61

Sbírka Listin Eurotech Třešť s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4218/SL 76 notářský zápis [NZ 232/2015, N 272/2015] Krajský soud v Brně 3.6.2015 30.6.2015 26
B 4218/SL 75 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.3.2015 4.6.2015 5.6.2015 25
B 4218/SL 74 ostatní projekt fúze Krajský soud v Brně 1.4.2015 7.4.2015 11
B 4218/SL 73 notářský zápis [NZ 582/2014] rozhod. jed. akcionáře, stanovy, NZ 582/2014 Krajský soud v Brně 9.10.2014 4.12.2014 27
B 4218/SL 71 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Brně 6.5.2014 9.7.2014 6.8.2014 22
B 4218/SL 70 účetní závěrka [2013], zpráva auditora rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 6.5.2014 9.7.2014 6.8.2014 9
B 4218/SL 69 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 6.5.2014 9.7.2014 6.8.2014 17
B 4218/SL 68 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, NZ 219/2013 Krajský soud v Brně 4.6.2013 22.7.2013 19.9.2013 8
B 4218/SL 67 ostatní zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 4.6.2013 22.7.2013 19.9.2013 2
B 4218/SL 65 zpráva auditora Krajský soud v Brně 3.6.2013 28.6.2013 16.7.2013 4
B 4218/SL 64 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 26.6.2013 16.7.2013 10
B 4218/SL 63 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 31.3.2013 26.6.2013 16.7.2013 7
B 4218/SL 62 účetní závěrka [2012]  rozvaha + výkaz + cash flow Krajský soud v Brně 30.4.2013 9.7.2013 16.7.2013 5
B 4218/SL 61 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 30.4.2013 9.7.2013 16.7.2013 21
B 4218/SL 60 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 31.3.2012 21.6.2013 25.6.2013 7
B 4218/SL 59 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 5.6.2012 8.1.2013 16.1.2013 17
B 4218/SL 58 účetní závěrka -příloha 2011 Krajský soud v Brně 30.4.2012 8.1.2013 16.1.2013 31
B 4218/SL 57 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2011 Krajský soud v Brně 30.4.2012 8.1.2013 16.1.2013 15
B 4218/SL 56 notářský zápis rozh.jed.akcio.VH,NZ 460/2012 Krajský soud v Brně 14.11.2012 20.12.2012 4.1.2013 9
B 4218/SL 55 ostatní zápis ze zased.představ. Krajský soud v Brně 14.11.2012 20.12.2012 4.1.2013 2
B 4218/SL 54 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 10.8.2011 12
B 4218/SL 53 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 13.6.2011 10.8.2011 3
B 4218/SL 52 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2010 Krajský soud v Brně 31.3.2011 10.8.2011 6
B 4218/SL 51 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 31.5.2011 10.8.2011 34
B 4218/SL 50 účetní závěrka - rozvaha + výkaz 2010 Krajský soud v Brně 31.5.2011 10.8.2011 4
B 4218/SL 49 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 213/11 Krajský soud v Brně 20.5.2011 20.7.2011 6
B 4218/SL 48 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 22.4.2010 15.3.2011 69
B 4218/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.10.2009 15.10.2009 18
B 4218/SL 46 notářský zápis - rozh. VH, NZ 347/09 Krajský soud v Brně 1.10.2009 15.10.2009 6
B 4218/SL 45 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 12.6.2009 29.6.2009 3
B 4218/SL 44 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 221/09 Krajský soud v Brně 12.6.2009 29.6.2009 9
B 4218/SL 43 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 31.3.2009 16.6.2009 6
B 4218/SL 42 zpráva auditora -zápis o projednání Krajský soud v Brně 26.1.2009 16.6.2009 1
B 4218/SL 41 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 29.1.2009 16.6.2009 46
B 4218/SL 40 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 7.4.2009 16.6.2009 3
B 4218/SL 39 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 7.4.2009 16.6.2009 12
B 4218/SL 38 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 21.5.2008 30.7.2008 5
B 4218/SL 37 ostatní -zápis ze sch. DR Krajský soud v Brně 21.5.2008 30.7.2008 2
B 4218/SL 36 ostatní -zápis ze sch. předst. Krajský soud v Brně 21.5.2008 30.7.2008 2
B 4218/SL 35 notářský zápis -NZ 21052008 Krajský soud v Brně 21.5.2008 30.7.2008 9
B 4218/SL 34 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 17.4.2008 4.6.2008 3
B 4218/SL 33 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 28.2.2008 4.6.2008 7
B 4218/SL 32 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 28.2.2008 4.6.2008 34
B 4218/SL 31 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 28.2.2008 4.6.2008 43
B 4218/SL 30 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 28.2.2008 4.6.2008 12
B 4218/SL 29 ostatní -zpráva o vztazích 2006 Krajský soud v Brně 28.2.2007 26.4.2007 6
B 4218/SL 28 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 1.3.2007 26.4.2007 4
B 4218/SL 27 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 28.2.2007 26.4.2007 31
B 4218/SL 26 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2006 Krajský soud v Brně 28.2.2007 26.4.2007 6
B 4218/SL 25 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 16.4.2007 26.4.2007 2
B 4218/SL 24 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 26.4.2007 10
B 4218/SL 23 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 7.11.2006 15.11.2006 1
B 4218/SL 22 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 25.7.2006 15.11.2006 2
B 4218/SL 21 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 171/06 Krajský soud v Brně 25.7.2006 15.11.2006 9
B 4218/SL 20 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 17.6.2005 13.9.2005 2
B 4218/SL 19 ostatní -zápis z veřejné schůze závodu Krajský soud v Brně 16.6.2005 13.9.2005 1
B 4218/SL 18 notářský zápis -NZ 144/2005-výroční zpráva Krajský soud v Brně 18.3.2005 13.9.2005 30
B 4218/SL 17 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 22.3.2005 17.8.2005 29
B 4218/SL 9 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 20.5.2002 6.9.2004 21
B 4218/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.3.2002 6.9.2004 17
B 4218/SL 7 notářský zápis -dohoda Krajský soud v Brně 27.3.2002 6.9.2004 8
B 4218/SL 6 notářský zápis -stanovy Krajský soud v Brně 27.3.2002 6.9.2004 25
B 4218/SL 5 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 9.5.2001 6.9.2004 25
B 4218/SL 4 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 14.8.2000 6.9.2004 5
B 4218/SL 3 notářský zápis -čestné prohlášení Krajský soud v Brně 27.8.1999 6.9.2004 5
B 4218/SL 2 notářský zápis -stanovy Krajský soud v Brně 12.5.1999 6.9.2004 29
B 4218/SL 16 notářský zápis -rozh. VH, výr. zpráva 2003 Krajský soud v Brně 13.5.2004 6.9.2004 95
B 4218/SL 15 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 30.3.2004 6.9.2004 27
B 4218/SL 14 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 30.5.2003 6.9.2004 37
B 4218/SL 13 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 10.4.2001 6.9.2004 13
B 4218/SL 12 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 26.6.2003 6.9.2004 6
B 4218/SL 11 notářský zápis -úč. závěrky 2000 - 2002 Krajský soud v Brně 26.6.2003 6.9.2004 65
B 4218/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.10.2002 6.9.2004 15
B 4218/SL 1 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 2.3.1999 6.9.2004 7

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Eurotech Třešť s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 00511625
Jméno Eurotech Třešť s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Magistrát města Jihlavy
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 5

Sídlo Eurotech Třešť s.r.o.

Živnosti a provozovny Eurotech Třešť s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 164/41, Třešť 589 01
Identifikační číslo provozovny 1002715202
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 7.5.1999

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 164/41, Třešť 589 01
Identifikační číslo provozovny 1002715202
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.1999

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 164/41, Třešť 589 01
Identifikační číslo provozovny 1002715202
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.1999

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 164/41, Třešť 589 01
Identifikační číslo provozovny 1002715202
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.1999

Živnost č. 5 Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 164/41, Třešť 589 01
Identifikační číslo provozovny 1002715202
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.7.1999

Živnost č. 6 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 16.12.1999

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.12.1998
Zánik oprávnění 21.3.2005

Živnost č. 9 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.12.1998
Zánik oprávnění 21.3.2005

Živnost č. 10 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.1999
Zánik oprávnění 21.3.2005

Živnost č. 11 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Provoz ubytovacího zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba a opravy strojírenských strojů a přístrojů

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1999
Zánik oprávnění 17.12.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Eurotech Třešť s.r.o.

Člen statutárního orgánu Eric Nicolaas Hubertus M Lamkin
Člen statutárního orgánu Ondřej Vítek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Eurotech Třešť s.r.o.

IČO: 00511625
Firma: Eurotech Třešť s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Jihlava
Základní územní jednotka: Třešť
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.6.1991

Sídlo Eurotech Třešť s.r.o.

Sídlo: Nádražní 1444/43, Třešť 589 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Slévárenství
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
Malířské a natěračské práce
Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image