Firma Euroffice Praha - Brusel a.s. IČO 25711156


Euroffice Praha - Brusel a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Euroffice Praha - Brusel a.s. (25711156) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Prašné brány 1078/1, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 11. 1998 a je stále aktivní. Euroffice Praha - Brusel a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Euroffice Praha - Brusel a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Euroffice Praha - Brusel a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Euroffice Praha-Brusel a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Euroffice Praha - Brusel a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Euroffice Praha - Brusel a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5648
IČO (identifikační číslo osoby) 25711156
Jméno Euroffice Praha - Brusel a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 17.11.1998
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 9.11.1999 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: 14.3.2000 - 24.10.2002
Účel emise výnos emise nových akcií bude použit k posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na její podnikatelské záměry při rozvoji plánovaných obchodních aktivit. 14.3.2000 - 24.10.2002
Rozsah zvýšení základního jmění Základní jmění obchodní společnosti Euroffice Praha-Brusel a.s. (dále jen "společnost") bude zvýšeno peněžitými vklady o Kč 1.500.000,- Kč (slovy jedenmilion pětsettisíc korun českých), to jest z dosavadních Kč 1.000.000,- (slovy jedenmilion korun českých) na Kč 2.500.000,- (slovy dvamiliony pětsettisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Zvýšení základního jmění se provede upisováním nových kmenových akcií, a to v počtu 3.000 (slovy tři tisíce) kusů akcií v listinné podobě na jméno s jmenovitou hodnotou Kč 500,- (slovy pětset korun českých) každá akcie. Emisní kurs (cena) nových akcií je Kč 500,- (slovy pětset korun českých), každá akcie. Nově upisované akcie nebudou veřejně obchodovatelné. 14.3.2000 - 24.10.2002
Přednostní právo, doba a místo upisování Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění společnosti v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí dva týdny. Lhůta pro vykonání přednostního práva počíná běžet sedmým dnem následujícím po dni, ve kterém nabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o záměru zvýšit základní jmění společnosti do obchodního rejstříku. Přesné datum počátku běhu lhůty pro uplatnění přednostního práva uveřejní představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady v informaci o přednostním právu, a to s ohledem na datum právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o záměru zvýšit základní jmění společnosti do obchodního rejstříku. Místem výkonu přednostního práva bude kancelář společnosti na adrese Praha 6, Liborova 13, kde budou upisovatelé moci upsat akcie každý pracovní den od 9,00 do 16,00 hodin v upisovacím místě - místnosti, která bude pro tento účel zřetelně označena. Stávající akcionáři budou oprávněni na každou dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě kč 1.000,- (slovy jeden tisíc korun českých) upsat tři nové akcie o jmenovité hodnotě Kč 500,- (slovy pětset korun českých). Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty kupsání určitému zájemci, kterým je fyzická osoba - ing. Martin Ulčák, r.č. 640324/1537, bytem Praha 6, Zelená 14a, 160 00. 14.3.2000 - 24.10.2002
Požadavky na upisující osoby s přednostním právem Přednostní právo mohou dosavadní akcionáři uplatnit pouze ve stanoveném termínu a na stanoveném místě. Emisní kurs (cena) jedné akcie o jmenovité hodnotě Kč 500,- (slovy pětset korun českých) je Kč 500,- (slovy pětset korun českých). Při upisování je dosavadní akcionář fyzická osoba povinen předložit průkaz totožnosti. Podmínkou pro úspěšné upsání nových akcií je mimo splnění podmínky uvedené v předchozím odstavci, zaplacení emisního kursu upisovaných akcií v plné výši na dále uvedený účet společnosti, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne, ve kterém budou upsány všechny nové akcie všemi upisovateli, tj. jak upisovateli s využitím přednostního práva, tak upisovatelem bez přednostního práva. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upisovaných akcií na účet vedený bankovním ústavem: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4, č.ú.: 199211210287/0100. Při platbě je upisovatel povinen uvést variabilní symbol odpovídající u fyzické osoby jejímu rodnému číslu. Celý emisní kurs akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou tudíž v souladu s tímto usnesením nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je fyzická osoba - ing. Martin Ulčák, r.č. 640324/1537, bytem Praha 6, Zelená 14a, 160 00, je tento zájemce povinen uhradit do patnácti dnů ode dne, ve kterém budou upsány všechny nové akcie všemi upisovateli, tj. jak upisovateli s využitím přednostního práva, tak upisovatelem bez přednostního práva, a to na účet vedený bankovním ústavem: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4, č.ú.: 199211210287/0100. Při platbě je upisovatel bez přednostního práva povinen uvést variabilní symbol odpovídající u fyzické osoby jejímu rodnému číslu. Úpis akcií bez přednostního práva určitým zájemcem proběhne v kanceláři společnosti na adrese Praha 6, Liborova 13, ve lhůtě dvou týdnů, která počne běžet dnem následujícím po dni, ve kterém skončí lhůta pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Emisní kurs (cena) jedné akcie činí Kč 500,- (slovy pětset korun českých). Určitý zájemce bude moci upsat akcie každý pracovní den od 9,00 do 16,00 hodin v upisovacím místě - místnosti,která bude pro tento účel zřetelně označena. 14.3.2000 - 24.10.2002
Další ustanovení V případě, že by úpis akcií byl v rozporu se zákonem či usnesením mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění a upisovatel již uhradil emisní kurs upisovaných akcií, je společnost povinna uhrazenou částku vrátit zpět upisovateli, a to nejpozději do patnácti pracovních dnů od sdělení bynkovního spojení tohoto upisovatele. Konečné výsledky upisování budou pro všechny upisovatele k nahlédnutí na upisovacím místě v kanceláři společnosti, a to po dobu patnácti dní od skončení upisování. Případné reklamace je upisovatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu v písemné formě. 14.3.2000 - 24.10.2002

Aktuální kontaktní údaje Euroffice Praha - Brusel a.s.

Kapitál Euroffice Praha - Brusel a.s.

zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.11.2015
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.12.1999 - 26.11.2015
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 17.11.1998 - 14.12.1999

Sídlo Euroffice Praha - Brusel a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Prašné brány 1078/1 , Praha 110 00 1.10.2018
Adresa Šlikova 403/16 , Praha 169 00 7.12.2016 - 1.10.2018
Adresa Šlikova 403/16 , Praha 169 00 5.12.2001 - 7.12.2016
Adresa Radlická 663/28 , Praha 150 00 17.11.1998 - 5.12.2001

Předmět podnikání Euroffice Praha - Brusel a.s.

Platnost údajů od - do
reklamní činnost a marketing 12.8.2002
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí 12.8.2002
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti 12.8.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v řežimu živnosti volné 17.11.1998
zprostředkování v oblasti obchodu a služeb 17.11.1998
činnost ekonomických a organizačních poradců 17.11.1998
poradenství v oblasti managementu 17.11.1998
automatické zpracování dat 17.11.1998

vedení firmy Euroffice Praha - Brusel a.s.

Statutární orgán Euroffice Praha - Brusel a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem Společnosti je oprávněn jednat člen představenstva. Člen představenstva za Společnost podepisuje tak, že k napsanému či otištěnému názvu obchodní firmy Společnosti připojí svůj podpis. 30.6.2017
Jménem Společnosti je oprávněn jednat v celém rozsahu každý člen představenstva. Za Společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně, a to tak, že k napsanému či otištěnému návrhu Společnosti připojí svůj podpis. 17.11.1998 - 30.6.2017
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA RNDr. Libor Kudláček 30.6.2017
Vznik členství 13.6.2017
Vznik funkce 13.6.2017
Adresa: Francouzská 156/106 , Praha 101 00
Člen Jiří Růžek 17.11.1998 - 24.10.2002
Zánik funkce 25.6.2002
Adresa: Zborovská 1118/16 , Praha 150 00
Člen RNDr. Pavel Štalmach 17.11.1998 - 24.10.2002
Zánik funkce 25.6.2002
Adresa: Lounská 274/8 , Praha 161 00
Předseda Ing. Pavel Bratinka 17.11.1998 - 13.12.2003
Zánik členství 17.11.2003
Zánik funkce 15.10.2003
Adresa: Sukova 559/3 , Praha 160 00
člen RNDr. Libor Kudláček 24.10.2002 - 13.12.2003
Vznik funkce 25.6.2002
Adresa: Korunovační 570/18 , Praha 170 00
člen Mgr. Markéta Preislerová 24.10.2002 - 19.8.2009
Vznik funkce 25.6.2002
Zánik funkce 29.6.2009
Adresa: Husovo náměstí 129 , Kolín 280 02
člen Ing. Pavel Bratinka 13.12.2003 - 19.8.2009
Vznik členství 17.11.2003
Zánik členství 29.6.2009
Adresa: Sukova 559/3 , Praha 160 00
předseda RNDr. Libor Kudláček 13.12.2003 - 19.8.2009
Vznik členství 25.6.2002
Zánik členství 29.6.2009
Vznik funkce 15.10.2003
Zánik funkce 29.6.2009
Adresa: Francouzská 156/106 , Praha 101 00
člen Ing. Pavel Bratinka 19.8.2009 - 28.12.2013
Vznik členství 29.6.2009
Adresa: Sukova 559/3 , Praha 160 00
předseda RNDr. Libor Kudláček 19.8.2009 - 26.11.2015
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 26.6.2014
Vznik funkce 29.6.2009
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Francouzská 156/106 , Praha 101 00
člen představenstva Mgr. Markéta Machová 19.8.2009 - 26.11.2015
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 26.6.2014
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Husovo náměstí 129 , Kolín 280 02
člen Ing. Pavel Bratinka 28.12.2013 - 26.11.2015
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 26.6.2014
Zánik funkce 26.6.2014
Adresa: Sukova 559/3 , Praha 160 00
Člen představenstva ING. Pavel Bratinka 26.11.2015 - 15.2.2017
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 18.1.2017
Vznik funkce 26.6.2014
Zánik funkce 18.1.2017
Adresa: Sukova 559/3 , Praha 160 00
Předseda představenstva RNDr. Libor Kudláček 26.11.2015 - 30.6.2017
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 13.6.2017
Vznik funkce 26.6.2014
Zánik funkce 13.6.2017
Adresa: Francouzská 156/106 , Praha 101 00
Člen představenstva MGR. Markéta Machová 26.11.2015 - 30.6.2017
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 13.6.2017
Vznik funkce 26.6.2014
Zánik funkce 13.6.2017
Adresa: Husovo náměstí 129 , Kolín 280 02
člen představenstva ING. Vladimíra Václavíková 15.2.2017 - 30.6.2017
Vznik členství 18.1.2017
Zánik členství 13.6.2017
Vznik funkce 18.1.2017
Zánik funkce 13.6.2017
Adresa: K Václavce 1238/4 , Praha 148 00

Dozorčí rada Euroffice Praha - Brusel a.s.

Platnost údajů od - do
ČLEN DOZORČÍ RADY ING. Antonín Chyba 30.6.2017
Vznik členství 13.6.2017
Vznik funkce 13.6.2017
Adresa: Ke Krči 1001/22 , Praha 147 00
Člen Mgr. Martin Roman 17.11.1998 - 14.12.1999
Adresa: Kamenice 26 , 251 68 Štiřín Česká republika
Předseda RNDr. Libor Kudláček 17.11.1998 - 24.10.2002
Zánik funkce 25.6.2002
Adresa: Korunovační 570/18 , Praha 170 00
člen Mgr. Markéta Preislerová 14.12.1999 - 24.10.2002
Zánik funkce 25.6.2002
Adresa: Husovo náměstí 129 , Kolín 280 02
předseda RNDr. Pavel Štalmach 24.10.2002 - 24.1.2005
Zánik členství 11.10.2004
Vznik funkce 25.6.2002
Zánik funkce 11.10.2004
Adresa: Lounská 274/8 , Praha 161 00
Člen JUDr. Markéta Štalmachová 17.11.1998 - 19.8.2009
Zánik členství 29.6.2009
Adresa: Lounská 274/8 , Praha 161 00
člen ing. Antonín Chyba 24.10.2002 - 19.8.2009
Vznik funkce 25.6.2002
Zánik funkce 29.6.2009
Adresa: Žateckých 1223/10 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Jiří Růžek 24.1.2005 - 19.8.2009
Vznik členství 11.10.2004
Zánik členství 29.6.2009
Vznik funkce 11.10.2004
Zánik funkce 29.6.2009
Adresa: Pod Parukářkou 2760/12 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Jiří Růžek 19.8.2009 - 30.7.2015
Vznik členství 29.6.2009
Vznik funkce 29.6.2009
Adresa: Pod Parukářkou 2760/12 , Praha 130 00
Člen JUDr. Markéta Štalmachová 19.8.2009 - 26.11.2015
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 30.10.2015
Zánik funkce 30.10.2015
Adresa: Lounská 274/8 , Praha 161 00
předseda dozorčí rady Jiří Růžek 30.7.2015 - 13.10.2016
Vznik členství 29.6.2009
Vznik funkce 29.6.2009
Adresa: Pod Parukářkou 2760/12 , Praha 130 00
člen ing. Antonín Chyba 19.8.2009 - 25.11.2016
Vznik členství 29.6.2009
Adresa: Žateckých 1223/10 , Praha 140 00
člen dozorčí rady ING. Vladimíra Václavíková 26.11.2015 - 15.2.2017
Vznik členství 30.10.2015
Zánik členství 18.1.2017
Vznik funkce 30.10.2015
Zánik funkce 18.1.2017
Adresa: K Václavce 1238/4 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Jiří Růžek 13.10.2016 - 30.6.2017
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 13.6.2017
Vznik funkce 29.6.2009
Zánik funkce 13.6.2017
Adresa: Pod Parukářkou 2760/10 , Praha 130 00
člen ing. Antonín Chyba 25.11.2016 - 30.6.2017
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 13.6.2017
Zánik funkce 13.6.2017
Adresa: Ke Krči 1001/22 , Praha 147 00
člen dozorčí rady ING. Lenka Vrtišková 15.2.2017 - 30.6.2017
Vznik členství 18.1.2017
Zánik členství 13.6.2017
Vznik funkce 18.1.2017
Zánik funkce 13.6.2017
Adresa: Na pokraji 540/2 , Praha 190 00

Sbírka Listin Euroffice Praha - Brusel a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5648/SL 42 notářský zápis [NZ 221/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.11.2015 10.11.2015 2.12.2015 20
B 5648/SL 41 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 25.6.2015 26.6.2015 12
B 5648/SL 40 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 30.6.2014 23.7.2014 7
B 5648/SL 39 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 1.7.2013 10.7.2013 11
B 5648/SL 17 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.10.2004 26.1.2005 0
B 5648/SL 9 ostatní -zápis z mimořádného zased.DR Městský soud v Praze 25.6.2002 15.11.2002 0
B 5648/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.6.2002 15.11.2002 0
B 5648/SL 4 notářský zápis Městský soud v Praze 22.5.2001 17.8.2001 0
B 5648/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 9.11.1999 2.5.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Euroffice Praha-Brusel a.s.

IČO (identifikační číslo) 25711156
Jméno Euroffice Praha-Brusel a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 17.11.1998
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 1

Sídlo Euroffice Praha-Brusel a.s.

Živnosti a provozovny Euroffice Praha-Brusel a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.11.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Šlikova 403/16, Praha 169 00
Identifikační číslo provozovny 1005796114
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 1.8.2000

Živnost č. 2 Zprostředkování v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Poradenství v oblasti managementu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Euroffice Praha-Brusel a.s.

Člen statutárního orgánu RNDr. Libor KUDLÁČEK

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Euroffice Praha - Brusel a.s.

IČO: 25711156
Firma: Euroffice Praha - Brusel a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.11.1998

Sídlo Euroffice Praha - Brusel a.s.

Sídlo: Šlikova 403/16, Praha 169 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Informační činnosti
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image