Firma Euro - Agency CZ, a.s. IČO 26201372


Euro - Agency CZ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Euro - Agency CZ, a.s. (26201372) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jílovská 1167/71, Praha 142 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 9. 2000 a je stále aktivní. Euro - Agency CZ, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Euro - Agency CZ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Euro - Agency CZ, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Euro - Agency CZ, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Euro - Agency CZ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Euro - Agency CZ, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6756
IČO (identifikační číslo osoby) 26201372
Jméno Euro - Agency CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 22.9.2000
Jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady společnosti Euro-Agency CZ,a.s. přijal dne 06.12.2017 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti. 19.12.2017
Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 54.000.000,-Kč o částku 24.192.000,-Kč na částku 29.810.000,-Kč. 19.12.2017
Důvodem snížení základního kapitálu akciové společnosti je úhrada ztráty akciové společnosti a účelem snížení základního kapitálu akciové společnosti je postup dle ustanovení § 544 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, tj. použi tí částky 24,190.000,-- Kč (slovy: Dvacet čtyři miliony jedno sto devadesát tisíc Korun českých), která odpovídá snížení základního kapitálu, k úhradě ztráty akciové společnosti, sestávající se z neuhrazené ztráty z minulých let, jak vyplývá ze schválené mimořádné účetní závěrky. Celá částka snížení základního kapitálu bude zúčtována proti ztrátě akciové společnosti. Snížení bude provedeno postupem dle ustanovení § 532 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, a to bezúplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, takto: a) z oběhu budou na základě veřejného návrhu smlouvy bezúplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je jediný akcionář nadace MBS Artemis Foundation, a to 43 ks (slovy: Čtyřicet tři kusy), konkrétně: - 23 ks (slovy: Dvacet tři kusy) kmenové akcie o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 1,000.000,-- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých) označené čísly 030 až 052, - 11 ks (slovy: Jedenáct kusů) kmenové akcie o jmenovité hodnotě této akcie ve výši 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc Korun českých) označené čísly 061 až 071 a - 9 ks (slovy: Devět kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 10.000,-- Kč (slovy: Deset tisíc Korun českých) označených čísly 073 až 081. 19.12.2017
Návrh smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen jedinému akcionáři s tím, že doba závaznosti návrhu bude činit 2 (slovy: Dva) měsíce ode dne jeho uveřejnění a akcie budou předloženy akciové společnosti ve lhůtě 2 (slovy: Dvou) měsíců ode dne zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. 19.12.2017
Počet členů statutárního orgánu: 1 25.8.2014
Počet členů správní rady: 2 25.8.2014
Jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady společnosti Euro-Agency CZ,a.s. přijal dne 23.2.2004 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: 26.7.2005 - 19.12.2017
Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 1.000.000,-Kč o částku 53.000.000,-Kč na částku 54.000.000,-Kč. 26.7.2005 - 19.12.2017
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií podle ust. § 203 a násl. zák.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění. zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, poněvadž emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Upsáno bude 53 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společn osti, a to panem Ing.Miroslavem Schönem. Pan Ing.Miroslav Schön upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je společnost povinna vyhotovit a doručit panu Ing.Miroslavu Schönovi bez zbytečného odkladu ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů. Místem upsání akcií je sídlo společnosti. Doba upsání akcií je v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hod. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem v  celkové výši 53.000.000,-Kč, a to výlučně započtením vzájemných peněžitých pohledávek společnosti a upisovatele. 26.7.2005 - 19.12.2017
Jediný akcionář připouští započtení pohledávky vůči společnosti ve výši 53.000.000,-Kč vzniklé a existující na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 27.1.2004, uzavřené mezi jediným akcionářem panem Ing.Miroslavem Schönem jako postupníkem a obcho dní společnosti BUYING PLANNING ADVERTISING (BPA) S.A., registrační číslo B 60261, se sídlem 8, Boulevard Royal, L-8449, Luxembourg, jako postupitelem, proti pohledávce na splacení emisního kursu. 26.7.2005 - 19.12.2017
Návrh na uzavření smlouvy o započtení je společnost povinna vyhotovit a doručit upisovateli panu Ing.Miroslavu Schönovi bez zbytečného odkladu po upsání akcií,nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen smlouvu uzavřít, případně vznést protinávrh ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení návrhu společností. Shora popsaný postup pro uzavření smlouvy o započtení se bude opakovat, nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně textu smlouvy. Za tento peněžitý vklad vydá společnost 53 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000.-Kč. 26.7.2005 - 19.12.2017

Aktuální kontaktní údaje Euro - Agency CZ, a.s.

Kapitál Euro - Agency CZ, a.s.

zakladni jmění 29 810 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.12.2017
zakladni jmění 54 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.11.2007 - 19.12.2017
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.9.2000 - 8.11.2007

Akcie Euro - Agency CZ, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 29 19.12.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 8 19.12.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 19.12.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 52 26.9.2008 - 19.12.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 19 26.9.2008 - 19.12.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 26.9.2008 - 19.12.2017
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 53 8.11.2007 - 26.9.2008
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 22.9.2000 - 26.9.2008

Sídlo Euro - Agency CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jílovská 1167/71 , Praha 142 00 6.12.2016
Adresa Jílovská 1167/71 , Praha 142 00 27.8.2001 - 6.12.2016
Adresa Jílovská 1167/71 , Praha 142 00 22.9.2000 - 27.8.2001

Předmět podnikání Euro - Agency CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem a půjčování věcí movitých 13.11.2002
reklamní činnost 22.9.2000
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.) 22.9.2000
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 22.9.2000

vedení firmy Euro - Agency CZ, a.s.

Statutární orgán Euro - Agency CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná statutární ředitel. Písemné úkony, které činí jménem společnosti, podepisuje statutární ředitel tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 25.8.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě při- pojí svůj podpis samostatně předseda nebo místopředseda před- stavenstva, nebo člen představenstva spolu s podpisem předsedy nebo místopředsedy představenstva. 27.8.2001 - 25.8.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, nebo člen představenstva spolu s podpisem předsedy nebo místopředsedy představenstva. 22.9.2000 - 27.8.2001
statutární ředitel ing. Miroslav Schön 4.9.2019
Vznik funkce 18.6.2019
Adresa: Heřmanova 1415/1 , Praha 170 00
člen Ing. Petr Just 22.9.2000 - 25.2.2005
Vznik funkce 22.9.2000
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Anenská 274 , Sázava 285 06
člen Ing. Pavel Červený 11.5.2005 - 24.7.2006
Vznik členství 20.1.2005
Zánik členství 29.6.2006
Adresa: Václavské náměstí 821/39 , Praha 110 00
místopředseda Ing. Pavel Kopačka 22.9.2000 - 4.6.2012
Vznik funkce 22.9.2000
Zánik funkce 17.8.2011
Adresa: Hennerova 219/23 , Praha 150 00
člen František Kolář 11.5.2005 - 4.6.2012
Vznik členství 20.1.2005
Adresa: Harantova 464/61 , Písek 397 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Schön 22.9.2000 - 31.5.2014
Vznik funkce 22.9.2000
Adresa: Heřmanova 1415/1 , Praha 170 00
člen Ing. Blanka Schönová 25.2.2005 - 25.8.2014
Vznik členství 30.6.2004
Adresa: Jílovská 1167/71 , Praha 142 00
člen Ondřej Kalista 11.5.2005 - 25.8.2014
Vznik členství 20.1.2005
Adresa: Spálená 100/35 , Praha 110 00
člen František Kolář 4.6.2012 - 25.8.2014
Vznik členství 20.1.2005
Adresa: Tusarova 1269/15 , Praha 170 00
člen Ing. Pavel Krannich 4.6.2012 - 25.8.2014
Vznik členství 17.8.2011
Adresa: Štverákova 2779/7 , Praha 193 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Schön 31.5.2014 - 25.8.2014
Vznik funkce 22.9.2000
Adresa: Heřmanova 1415/1 , Praha 170 00
Jméno Ing. Miroslav Schön 25.8.2014 - 4.9.2019
Zánik funkce 18.6.2019
Adresa: Heřmanova 1415/1 , Praha 170 00

Dozorčí rada Euro - Agency CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Ing. Blanka Schönová 22.9.2000 - 13.11.2002
Vznik funkce 22.9.2000
Adresa: Pod lipami 2569/42 , Praha 130 00
člen Ing. Ivan Drbohlav 22.9.2000 - 25.2.2005
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 22.9.2000
Adresa: V závětří 36 , Mnichovice 251 64
člen Ivana Drbohlavová 22.9.2000 - 25.2.2005
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 22.9.2000
Adresa: V závětří 36 , Mnichovice 251 64
předseda Ing. Blanka Schönová 13.11.2002 - 25.2.2005
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 22.9.2000
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Jílovská 1167/71 , Praha 142 00
člen Ing. Pavel Kranich 25.2.2005 - 1.2.2007
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 2.1.2007
Adresa: Běluňská 1841/4 , Praha 193 00
člen Ing. Roman Kainz 25.2.2005 - 1.2.2007
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 2.1.2007
Adresa: Italská 615/7 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Alena Černá 1.2.2007 - 4.6.2012
Adresa: Dědinova 2011/19 , Praha 148 00
předseda Jan Horčička 25.2.2005 - 25.8.2014
Vznik členství 30.6.2004
Vznik funkce 30.6.2004
Adresa: Příční 1140 , 683 01 Rousínov Česká republika
člen dozorčí rady Danuše Porazilová 1.2.2007 - 25.8.2014
Vznik členství 2.1.2007
Adresa: Pod lipami 2569/42 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Alena Rybářová 4.6.2012 - 25.8.2014
Adresa: Dědinova 2011/19 , Praha 148 00

Sbírka Listin Euro - Agency CZ, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6756/SL 37 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 16.10.2015 21.10.2015 6
B 6756/SL 36 notářský zápis NZ 096/2014 Městský soud v Praze 17.6.2014 23.7.2014 26.8.2014 32
B 6756/SL 35 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 8.4.2014 2.5.2014 6
B 6756/SL 34 účetní závěrka 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 24.4.2013 26.4.2013 6
B 6756/SL 33 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 17.8.2011 23.5.2012 9.7.2012 4
B 6756/SL 32 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 29.3.2012 2.4.2012 6
B 6756/SL 31 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.9.2011 16.9.2011 0
B 6756/SL 30 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 28.6.2010 28.6.2010 6
B 6756/SL 29 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 13.10.2009 6
B 6756/SL 28 notářský zápis -NZ140/08 Městský soud v Praze 19.8.2008 12.9.2008 7
B 6756/SL 27 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 14.7.2008 14.7.2008 5
B 6756/SL 26 účetní závěrka 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 10.7.2008 10.7.2008 5
B 6756/SL 25 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 20.6.2007 14.8.2007 20.8.2007 1
B 6756/SL 24 účetní závěrka za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 29.6.2007 19.7.2007 6
B 6756/SL 22 ostatní -rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 20.9.2005 19.1.2007 19.1.2007 0
B 6756/SL 21 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 29.6.2006 24.7.2006 0
B 6756/SL 20 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 24.7.2006 0
B 6756/SL 19 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 13.7.2005 22.7.2005 0
B 6756/SL 23 notářský zápis NZ 30/2005 Městský soud v Praze 20.1.2005 29.4.2005 0
B 6756/SL 18 podpisové vzory +čest.prohlášení-3x Městský soud v Praze 29.4.2005 0
B 6756/SL 17 notářský zápis -NZ30/05 Městský soud v Praze 20.1.2005 29.4.2005 0
B 6756/SL 16 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 27.4.2005 0
B 6756/SL 15 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 30.6.2004 27.4.2005 0
B 6756/SL 14 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2004 27.4.2005 0
B 6756/SL 13 notářský zápis -NZ131/04 Městský soud v Praze 23.2.2004 26.5.2004 0
B 6756/SL 12 notářský zápis -NZ71/2004 Městský soud v Praze 28.1.2004 17.3.2004 0
B 6756/SL 11 účetní závěrka r. 2002 Městský soud v Praze 30.5.2003 11.8.2003 11.9.2003 0
B 6756/SL 10 ostatní zápis z VH+ prezence Městský soud v Praze 4.7.2003 11.8.2003 11.9.2003 0
B 6756/SL 9 účetní závěrka 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 4.12.2002 0
B 6756/SL 8 notářský zápis NZ423/2002+plná moc+zápis V.H. Městský soud v Praze 27.6.2001 4.12.2002 0
B 6756/SL 7 notářský zápis -vč.stanov Městský soud v Praze 29.6.2001 27.9.2001 0
B 6756/SL 6 účetní závěrka za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.9.2001 0
B 6756/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.6.2001 27.9.2001 0
B 6756/SL 4 zakladatelské dokumenty +stanovy Městský soud v Praze 25.4.2001 27.9.2001 0
B 6756/SL 3 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 25.4.2000 6.10.2000 0
B 6756/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.4.2000 6.10.2000 0
B 6756/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 25.4.2000 6.10.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Euro - Agency CZ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26201372
Jméno Euro - Agency CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 22.9.2000
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo Euro - Agency CZ, a.s.

Živnosti a provozovny Euro - Agency CZ, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.)

  • Reklamní činnost

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.9.2000

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Euro - Agency CZ, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Schön

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Euro - Agency CZ, a.s.

IČO: 26201372
Firma: Euro - Agency CZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 22.9.2000

Sídlo Euro - Agency CZ, a.s.

Sídlo: Jílovská 1167/71, Praha 142 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image