Firma ERYSTEUS a.s. IČO 26781638


ERYSTEUS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

ERYSTEUS a.s. (26781638) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Rožnovská 241, Frenštát pod Radhoštěm 744 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 5. 2003 a je stále aktivní. ERYSTEUS a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o ERYSTEUS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ERYSTEUS a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro ERYSTEUS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ERYSTEUS a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 11110
IČO (identifikační číslo osoby) 26781638
Jméno ERYSTEUS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.5.2003
Počet členů statutárního orgánu: 1 23.1.2014 - 14.3.2019
Počet členů dozorčí rady: 1 23.1.2014 - 14.3.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 23.1.2014 - 14.3.2019
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ERYSTEUS a.s. ze dne 3,3,2004 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč o 19.500.000,- Kč na částku 21.500.000,- Kč, a to nepeněžitým vkladem s tím, že jedinému akcionáři byla předložena zpráva představenstva s uvedením důvodu upisování akcií nepeněžitým vkladem a s  odůvodněním výše navrhovaného emisního kursu. Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je podpora rozvoje společnosti a zvýšení jejího kreditu kapitálovým posílením a dále získání nepeněžitého vkladu nemovitostí a s tím i realizace podnikatelského záměru společnosti. Za nepeněžitý vklad bude vydán jeden kus nové kmenové akcie znějící na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 19.500.000,- Kč. Emisní kurs nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě, nově vydaná akcie bude akcií téhož druhu jako akcie do sud existující a budou s ní spojena všechna práva podle stanov. Přednostní právo na upisování akcií se vylučuje z důvodu úpisu akcií výlučně nepeněžitým vkladem s tím, že jedinému akcionáři byla předložena další zpráva představenstva s uvedením důvodu vyloučení přednostního práva a s odůvodněním výše navrhovaného emis ního kursu včetně způsobu jeho určení. Tato akcie bude upsána bez veřejné výzvy k upisování akcií jediným akcionářem panem Ing. Josefem Černým jako předem určeným zájemcem. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi podle § 205 obch. zák., kterou uzavře se společností, která tuto smlouvu zpracuje a odešle na adresu upisovatele nejpozději do 10 dnů od právní moci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K upsání akcií je poskytnuta lhůta 21 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zpracované společnosti. Místem splacení vkladu a úpisu akcií se stan ovuje sídlo společnosti v každý pracovní den v době od 8,00 do 16,00 hod. Vklad upisovatele na zvýšení základního kapitálu společnosti bude tvořit nepeněžitý vklad - nemovitosti vlastnicky patřící jedinému akcionáři, zapsané u Katastrálního úřadu v Lounech v listu vlastnictví č. 4751 pro obec a katastrální území Louny jako poze mky č. parc.: - 3279/1, ostatní plocha - 11511 m2 - 3299, zastavěná plocha a nádvoří - 161 m2 - 3301/3, orná půda - 989 m2 - 3301/5, orná půda - 3650 m2 - 3301/6, orná půda - 3162 m2 - 3301/7, orná půda - 8643 m2 - 3301/8, orná půda - 6033 m2 - 3301/9, orná půda - 2760 m2 - 3301/10, orná půda - 280 m2 - 3301/11, orná půda - 32 m2 - 3306, zastavěná plocha a nádvoří - 143 m2 - 3307, zastavěná plocha a nádvoří - 189 m2 - 3308, zastavěná plocha a nádvoří - 2338 m2 - 3310/1, ostatní plocha - 23490 m2 - 3310/2, zastavěná plocha a nádvoří - 130 m2 - 3310/3, zastavěná plocha a nádvoří - 203 m2 - 3310/4, vodní plocha - 193 m2 - 3310/5, zastavěná plocha a nádvoří - 112 m2 - 3310/14, ostatní plocha - 1354 m2 - 3310/15, ostatní plocha - 2713 m2 - 3313/2, orná půda - 1834 m2 - 3327/1, ostatní plocha - 455 m2 - 3327/2, ostatní plocha - 42 m2 - 3327/3, ostatní plocha - 204 m2 - 3335/21, ostatní plocha - 2151 m2 - 3335/86, orná půda - 4373 m2 - 3335/87, ostatní plocha - 61 m2 v hodnotě zjištěné znaleckým posudkem znalce Ing. Luboše Marka, bytem Rakovník, Rennerova 2510, z 7.10.2003 č. 19-2003, jmenovaného pro ocenění tohoto nepeněžitého vkladu usnesením Městského soudu v Praze z 25.9.2003 pod čj. Nc 4445/2003-6, které nabylo p rávní moci dne 6.10.2003, a to ve výši 19.708.800,- Kč, s tím, že jediný akcionář souhlasí s oceněním tohoto nepeněžitého vkladu a souhlasí s tím, aby předmětné nemovitosti byly použity na splacení emisního kursu akcií. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií je společnost povinna ihned po splacení vkladu zaúčtovat na účet rezervního fondu společnosti. Upisovatel - předem určený zájemce a jediný akcinář Ing. Josef Černý je povinen splatit 100% emisního kursu akcií před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 dnů od data úpisu akcií, předáním písemného prohlášení o vložení nemovitostí do základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 obch. zák. Spolu s písemným prohlášením dle předchozí věty předá upisovatel v téže lhůtě nemovitosti, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu spráci vk ladu. 24.3.2004 - 31.3.2004
Zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ERYSTEUS a.s. ze dne 8,10,2003 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál společnost se zvyšuje o částku 19.500.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 a násl. obchodního zákoníku úpisem 1 kusu kmenové akcie v listinné podobě, na majitele, ve jmenovité hodnotě 19.500.000,- Kč. Emisní kurs jedné akcie činí 19.500.000,- Kč. c) jediný akcionář společnosti rozhoduje, že vylučuje přednostní právo akcionářů na upisování akcií d) akcie bude upsána bez veřejné výzvy k upisování akcií jediným akcionářem panem Ing. Josefem Černým, r.č. 550224/0678 jako předem určeným zájemcem e) místem splacení vkladu a úpisu akcií se stanovuje sídlo společnosti v každý pracovní den v době od 8,00 do 16,00 hod. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi podle § 205 obch. zák., kterou uzavře se společností, která tuto smlouvu zpracuje a odešle na adresu upisovatele nejpozději do jednoho týdne od právní moci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K upsání akcií je poskytnuta lhůta 2 1 dnů od doručení návrhu na uzavrření smlouvy o upsání akcií zpracované společnosti. f) vklad upisovatele na zvýšení základního kapitálu společnosti bude tvořit nepeněžitý vklad - nemovitosti vlastnicky patřící jedinému akcionáři, zapsané u Katastrálního úřadu v Lounech v listu vlastnictví č. 4751 pro obec a katastrální území Louny jako p ozemky č. parc. : - 3279/1, ostatní plocha - 11511 m2 - 3299, zastavěná plocha a nádvoří - 161 m2 - 3301/3, orná půda - 989 m2 - 3301/5, orná půda - 3650 m2 - 3301/6, orná půda - 3162 m2 - 3301/7, orná půda - 8643 m2 - 3301/8, orná půda - 6033 m2 - 3301/9, orná půda - 2760 m2 - 3301/10, orná půda - 280 m2 - 3301/11, orná půda - 32 m2 - 3306, zastavěná plocha a nádvoří - 143 m2 - 3307, zastavěná plocha a nádvoří - 189 m2 - 3308, zastavěná plocha a nádvoří - 2338 m2 - 3310/1, ostatní plocha - 23490 m2 - 3310/2, zastavěná plocha - 130 m2 - 3310/3, zastavěná plocha - 203 m2 - 3310/4, vodní plocha - 193 m2 - 3310/5, zastavěná plocha a nádvoří - 112 m2 - 3310/14, ostatní plocha - 1354 m2 - 3310/15, ostatní plocha - 2713 m2 - 3313/2, orná půda - 1834 m2 - 3327/1, ostatní plocha - 455 m2 - 3327/2, ostatní plocha - 42 m2 - 3327/3, ostatní plocha - 204 m2 - 3335/21, ostatní plocha - 2151 m2 - 3335/86, orná půda - 4373 m2 - 3335/87, ostatní plocha - 61 m2 v hodnotě zjištěné znaleckým posudkem znalce Ing. Luboše Marka, bytem Rakovník, Rennerova 2510, z 7,10,2003 č. 19-2003, ve výši 19.708.800,- Kč, s tím, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií je společnost povinna ihned po splacení vkladu zaúčtovat na účet rezervního fondu společnosti. g) upisovatel - předem určený zájemce a jediný akcionář Ing. Josef Černý je povinen splatit 100% emisního kursu akcií před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předáním písemného prohlášení o vložení nemovitostí do základn ího kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 obch. zák. Spolu s písemným prohlášením předá upisovatel v téže lhůtě nemovitosti, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu správci vkladu. 5.11.2003 - 6.1.2004

Kapitál ERYSTEUS a.s.

zakladni jmění 21 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.3.2004
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.5.2003 - 31.3.2004

Akcie ERYSTEUS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 31.12.2013
Kmenové akcie na jméno 19 500 000 Kč 1 31.12.2013
Kmenové akcie na majitele 19 500 000 Kč 1 31.3.2004 - 31.12.2013
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 12.5.2003 - 31.12.2013

Sídlo ERYSTEUS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Rožnovská 241 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01 28.2.2019
Adresa U Habrovky 247/11 , Praha 140 00 12.5.2003 - 28.2.2019

Předmět podnikání ERYSTEUS a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitotí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 14.3.2019
pronájem nemovitotí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 12.5.2003 - 14.3.2019

vedení firmy ERYSTEUS a.s.

Statutární orgán ERYSTEUS a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě s polečnosti. 14.3.2019
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. 12.5.2003 - 14.3.2019
člen představenstva Ing. Josef Černý 10.1.2019
Vznik členství 18.5.2018
Adresa: Dr. Vančury 364 , Frýdek-Místek 738 01
Člen Albert Matějka 12.5.2003 - 18.6.2003
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 12.6.2003
Vznik funkce 12.5.2003
Adresa: U valu 862/2 , Praha 161 00
člen Ing. Josef Černý 18.6.2003 - 12.5.2009
Vznik členství 12.6.2003
Zánik členství 9.6.2008
Adresa: Dr. Vančury 364 , Frýdek-Místek 738 01
člen Ing. Josef Černý 12.5.2009 - 24.6.2014
Vznik členství 10.6.2008
Adresa: Dr. Vančury 364 , Frýdek-Místek 738 01
člen Ing. Josef Černý 24.6.2014 - 14.12.2018
Vznik členství 10.6.2008
Zánik členství 31.5.2013
Adresa: Dr. Vančury 364 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Ing. Josef Černý 14.12.2018 - 10.1.2019
Vznik členství 1.6.2013
Zánik členství 17.5.2018
Adresa: Dr. Vančury 364 , Frýdek-Místek 738 01

Dozorčí rada ERYSTEUS a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Jan Černý 14.12.2018
Vznik členství 21.5.2016
Adresa: Dr. Vančury 364 , Frýdek-Místek 738 01
Předseda Ing. Zuzana Beladičová 12.5.2003 - 18.6.2003
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 12.6.2003
Vznik funkce 12.5.2003
Zánik funkce 12.6.2003
Adresa: Pri Šajbách 7755 , 831 06 Bratislava Slovenská republika
Člen Pavla Smetanová 12.5.2003 - 18.6.2003
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 12.6.2003
Adresa: Brunnerova 993/14 , Praha 163 00
Člen Peter Herich 12.5.2003 - 18.6.2003
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 12.6.2003
Adresa: Hradby 5 , 977 01 Brezno Slovenská republika
předseda Marcela Holá 18.6.2003 - 24.6.2011
Vznik členství 12.6.2003
Zánik členství 26.5.2011
Vznik funkce 12.6.2003
Zánik funkce 26.5.2011
Adresa: Horymírova 364 , 700 30 Ostrava-Zábřeh Česká republika
člen Anna Tonková 18.6.2003 - 24.6.2011
Vznik členství 12.6.2003
Zánik členství 26.5.2011
Adresa: 361 , Lichnov 742 75
člen Kateřina Fialová 18.6.2003 - 24.6.2011
Vznik členství 12.6.2003
Zánik členství 26.5.2011
Adresa: 361 , Lichnov 742 75
člen Anna Tonková 24.6.2011 - 23.1.2014
Vznik členství 27.5.2011
Zánik členství 1.2.2014
Adresa: 361 , Lichnov 742 75
člen Kateřina Fialová 24.6.2011 - 23.1.2014
Vznik členství 26.5.2011
Zánik členství 1.2.2014
Adresa: 361 , Lichnov 742 75
předseda Kateřina Černá 24.6.2011 - 14.12.2018
Vznik členství 27.5.2011
Zánik členství 20.5.2016
Vznik funkce 27.5.2011
Adresa: Dr. Vančury 364 , Frýdek-Místek 738 01

Sbírka Listin ERYSTEUS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 8243/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1567/2013 Městský soud v Praze 18.12.2013 20.12.2013 8.1.2014 37
B 8243/SL 29 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 1.8.2013 29.8.2013 8
B 8243/SL 28 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2012 1.8.2013 29.8.2013 3
B 8243/SL 27 ostatní rozhod. jed. akcionáře Městský soud v Praze 29.3.2013 1.8.2013 29.8.2013 1
B 8243/SL 26 ostatní rozhodnutí jed.společníka Městský soud v Praze 29.3.2012 9.10.2012 16.10.2012 1
B 8243/SL 25 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 9.10.2012 16.10.2012 11
B 8243/SL 24 účetní závěrka -r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 18.7.2011 27.7.2011 8
B 8243/SL 23 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 30.3.2011 18.7.2011 27.7.2011 3
B 8243/SL 22 ostatní -rozhod.jedin.akc. Městský soud v Praze 30.3.2011 18.7.2011 27.7.2011 1
B 8243/SL 21 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 6.9.2010 6.9.2010 8
B 8243/SL 20 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 18.3.2010 3.9.2010 3.9.2010 1
B 8243/SL 19 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.9.2010 3.9.2010 3
B 8243/SL 17 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 19.5.2009 21.5.2009 8
B 8243/SL 18 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 9.6.2008 20.5.2009 1
B 8243/SL 16 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r.2008 Městský soud v Praze 16.3.2009 6.5.2009 14.5.2009 3
B 8243/SL 15 ostatní - rozhodnutí jed.spol. Městský soud v Praze 26.3.2009 6.5.2009 14.5.2009 1
B 8243/SL 14 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 -r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 22.7.2008 23.7.2008 3
B 8243/SL 13 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 22.7.2008 23.7.2008 8
B 8243/SL 12 ostatní -rozhod.jed.společníka Městský soud v Praze 23.6.2008 22.7.2008 23.7.2008 1
B 8243/SL 11 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.8.2007 30.8.2007 11
B 8243/SL 10 ostatní -rozh.jed.spol. Městský soud v Praze 27.8.2007 30.8.2007 1
B 8243/SL 9 účetní závěrka r.2005+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 14.8.2006 14.8.2006 9
B 8243/SL 8 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 29.6.2006 14.8.2006 14.8.2006 1
B 8243/SL 7 účetní závěrka za rok 2004 Městský soud v Praze 14.7.2005 20.7.2005 0
B 8243/SL 6 účetní závěrka za rok 2003 + audit Městský soud v Praze 15.3.2004 28.12.2004 12.1.2005 0
B 8243/SL 5 posudek znalce č.19-2003 Městský soud v Praze 7.2.2004 22.4.2004 0
B 8243/SL 4 posudek znalce -tržní ceny pozemků,KN Městský soud v Praze 7.10.2003 14.11.2003 0
B 8243/SL 3 notářský zápis, podpisové vzory -5x-NZ370/2003 Městský soud v Praze 12.6.2003 8.7.2003 0
B 8243/SL 2 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ153/2003 Městský soud v Praze 26.2.2003 26.5.2003 0
B 8243/SL 1 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 26.2.2003 26.5.2003 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ERYSTEUS a.s.

IČO: 26781638
Firma: ERYSTEUS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.5.2003

Sídlo ERYSTEUS a.s.

Sídlo: U Habrovky 247/11, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Podobné firmy

tracking image