Firma ERPET Group a.s. IČO 26138093


ERPET Group a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ERPET Group a.s. (26138093) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Strakonická 2860/4, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 12. 1999 a je stále aktivní. ERPET Group a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ERPET Group a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ERPET Group a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ERPET Group a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ERPET Group a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ERPET Group a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6285
IČO (identifikační číslo osoby) 26138093
Jméno ERPET Group a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 14.12.1999
Společnost ERPET Group a.s., byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost TEPRE a.s., IČ: 671 88 33, se sídlem Praha 10, Nové Město, Pštrosova 1923/10, 110 00 přešla odštěpovaná část jmění společnosti ERPET Group a.s. uvedená v projektu rozdělení odštěpením 1.1.2018
Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 2.842.800,-- Kč . Základní kapitál se tedy sníží z částky 21.270.400,-- Kč na částku 18.427.600,-- Kč. Základní kapitál bude snížen úplatným vzetím akcií z oběhu takto: i) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář pan JUDr. Luděk Eremiáš, bydliště Praha 2 - Vinohrady, Šafaříkova 319/18, PSČ 120 00, a to 206 kusů kmenových akcií, vydaných jak o cenný papír na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 4.600,-- Kč, čísla akcií 3168 - 3374; ii) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář pan Václav Petr, bydliště Praha 1 - Staré Město, Staroměstské náměstí 478/26, PSČ 110 00, a to 206 kusů kmenových akcií, vydanýc h jako cenný papír na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 4.600,-- Kč, čísla akcií 4418-4624; iii) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář Sportovní klub Smíchov, z.s., IČ: 00538175, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Strakonická 510/6, PSČ: 150 00, zapsaný jako spolek ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 181,a to 206 kusů kmenových akcií, vydaných jako cenný papír na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 4.600,-- Kč, čísla akcií 0001-0103 a čísla akcií 1063-1165; s tím, že navrhovaná výše úplaty činí 65.465,-- Kč za jednu akcii, což je ce na stanovena na základě znaleckého posudku zpracovaného společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o. Důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti a záměr vyplacení celé částky odpovídající snížení základního kapitálu akcionářům společnosti. 15.12.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 8.8.2014 - 1.1.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 8.8.2014 - 1.1.2018
Dne 15.8.2011 mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z částky 46.240.000,-Kč o částku 24.969.600,-Kč na částku 21. 270.400,-Kč, a to dle ust. § 213a zák.č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění pozdějšíc h předpisů,které bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií tak,že nominální hodnota každé jedné akcie bude snížena z dosavadních 10.000,-Kč na 4.600,-Kč. Počet akcií zůstává nezměněn, tedy 4624 kusů. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se pr ovede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Důvodem pro snížení základního kapitálu je vytvoření likvidních finančních prostředků uvolněním přebytečných kapitálových zdrojů. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo t ak,že bude vyplacena akcionářům společnosti podle jejich podílů na základním kapitálu společnosti nejpozději do 5 let ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení akcií společnosti k výměně za akcie s novou jme novitou hodnotou činí 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 29.9.2011 - 28.3.2012
Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 23.7.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 21.240.000,- Kč o částku 25.000.000,- Kč na částku 46.240.000,- Kč upsáním nových akcií peněžitým vkladem, přičemž upisování akcií nad navrhovano u výši základního kapitálu se nepřipouští. Akcionáři společnosti se vzdali svého přednostního práva na upsání akcií. Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydáno 2500 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč k aždá. Emisní kurs akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, takže 1250 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá bude nabídnuto k upsání JUDr. Luďko vi Eremiášovi, r.č. 540320/2013, bytem Praha 2, Šafaříkova 18, PSČ: 120 00, a 1250 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá bude nabídnuto k upsání Václavu Petrovi, r.č. 570403/0068, bytem Praha 1, Staroměsts ké náměstí 478/26, PSČ: 110 00. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií v sídle společnosti na adrese Praha 5, Strakonická 2860, v pracovní dny od 10,00 do 18,00 hod. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci činí dva měsíce a počíná jim běžet prv ní den následující po dni, v němž jim bude doručena písemná informace o možnosti upsání akcií. Upsání nových akcií předem určenými zájemci bude provedeno smlouvou o upsání akcií uzavřené ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku. Představenstvo společnosti odešle předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. M imořádná valná hromada společnosti připustila možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, JUDr. Luďka Eremiáše za společností vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.6.2008 uzavřené mezi Sportovním klubem Smíchov, se sídlem Praha 5, Strakonická 2860, PSČ: 150 00, IČ: 00538175, jako postupitelem a JUDr. Luďkem Eremiášem, jako postupníkem, ve výši 12.500.000,- Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu 1250 kusů nově vydaných akcií. Mimořádná valná hrom ada společnosti připustila možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, pana Václava Petra za společností vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.6.2008 uzavřené mezi Sportovním klubem Smíchov, se sídlem Praha 5, Stra konická 2860, PSČ: 150 00, IČ: 00538175, jako postupitelem a panem Václavem Petrem, jako postupníkem, ve výši 12.500.000,- Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu 1250 kusů nově vydaných akcií. Návrh smlouvy o započtení vzájemných pohle dávek představenstvo společnosti vypracuje a doručí předem určeným zájemcům nejpozději do patnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s předem určeným zájemcem. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti dnů ode dne následujícíc ho po doručení návrhu smlouvy upisovateli akcií. 20.8.2008 - 17.9.2008
Na společnost ERPET Group a.s. přešlo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení fúze sloučením jmění zaniklé společnosti Stomefekt, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Pštrossova 10, IČ: 471 25 829. 17.7.2006
Mimořádná valná hromada společnosti ERPET Group a.s. přijala dne 8.10.2002 usnesení o zvýšení základního kapitálu takto: 13.11.2002 - 17.12.2002
Základní kapitál společnosti má být zvýšen o částku ve výši 18.240.000,-Kč (slovy: osmnáct miliónů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. 13.11.2002 - 17.12.2002
Upisuje se 1.824 (slovy: jeden tisíc osm set dvacet čtyři) kusů kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 13.11.2002 - 17.12.2002
Upisuje se s tím, že se akcionáři do notářského zápisu vzdávají před přijetím tohoto rozhodnutí přednostního práva na upisování akcií. 13.11.2002 - 17.12.2002
Emisní kurz upisovaných akcií činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou upisovanou akcii. 13.11.2002 - 17.12.2002
Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře, pana JUDr. Luďka Eremiáše, r.č. 540320/2013, bytem Praha 2, Šafaříkova 18, ve výši 9.130.493,36 Kč (slovy: devět miliónů jedno sto třicet tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých, třicet šest haléřů), vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, pohledávka akcionáře vůči společnosti dle prohlášení společnosti o uznání závazu ze dne 5.9.2002 činí celkem částku ve výši 9.130.493,36 Kč (slovy: devět miliónů jedno sto třicet tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých, třicet šest haléřů) s tím, že se upisuje pouze částka ve výši 9.120.000,-Kč (slovy: devět miliónů jedno sto dvacet tisíc korun českých), a vznikla na základě smluv o půjčce z období let prosinec 1994 až březen 2000 uzavřených v ústní formě mezi JUDr. Luďkem Eremiášem na straně věřitele a společností ERPET v.o.s., se sídlem Praha 3, Písecká 20, IČ: 14888726, na straně dlužníka (dne 23.1.2002 nabylo právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o změně právní formy, nadále měl tedy dlužník, ERPET v.o.s., formu akciové společnosti a obchodní firmu ERPET a.s., dne 24.7.2002 nabylo právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o povolení sloučení ERPET a.s. se společností ERPET Group a.s. a tím, že nástupnickou společností se stala ERPET Group a.s., společnost ERPET a.s. tedy zanikla a jejím právním nástupcem se stala společnost ERPET Group a.s.) a zároveň existovaly pohledávky za JUDr. Luďkem Eremiášem z titulu závazku k úhradě ztráty ERPET v.o.s. a závazku ke splacení vkladu do základního kapitálu ERPET a.s. s tím, že po vzájemném započtení p ohledávek činí pohledávka akcionáře, JUDr. Luďka Eremiáše, vůči společnosti ERPET Group a.s.částku ve výši 9.130.493,36 Kč (slovy: devět miliónů jedno sto třicet tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých, třicet šest haléřů). 13.11.2002 - 17.12.2002
Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře, pana Václava Petra, r.č. 570403/0068, bytem Praha 1, Staroměstské nám. 26, ve výši 9.129.034,72 Kč (slovy: devět miliónů jedno sto dvacet devět tisíc třicet čtyři korun českých, sedmdesát dva haléřů), vůči společnosti protipohledávce na splacení emisního kurzu, pohledávka akcionáře vůči společnosti dle prohlášení společnosti o uznání závazku ze dne 5.9.2002 činí celkem částku ve výši 9.129.034,72 Kč (slovy: devět miliónů jedno sto dvacet devět tisíc třicet čtyři korun českých, sedmdesát dva haléřů) s tím, že se upisuje pouze částka ve výši 9.120.000,-Kč (slovy: devět miliónů jedno sto dvacet tisíc korun českých), a vznikla na základě smluv o půjčce z období let prosinec 1994 až březen 2000 uzavřených v ústní formě mezi Václavem Petrem na straně věřitele a společností ERPET v.o.s., se sídlem Praha 3, Písecká 20, IČ: 14888726, na straně dlužníka ( dne 23.1.2002 nabylo právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o změně právní formy, nadále měl dlužník, ERPET v.o.s., formu akciové společnosti a obchodní firmu ERPET a.s., dne 24.7.2002 nabylo právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o povolení aloučení ERPET a.s. se společností ERPET Group a.s. a tím, že nástupnickou společností se stala ERPET Group a.s., společnost ERPET a.s. tedy zanikla a jejím právním nástupcem se stala společnost ERPET Group a.s.) a zároveň existovaly pohledávky za Václavem Petrem z titulu závazku k úhradě ztráty ERPET v.o.s. a závazku ke splacení vkladu do základního kapitálu ERPET a.s. s tím, že po vzájemném započtení pohledávek činí pohledávky akcionáře, Václava Petra, vůči společnosti ERPET Group a.s. částku ve výši 9.129.034,72 Kč (slovy: devět miliónů jedno sto dvacet devět tisíc třicet čtyři korun českých, sedmdesát dva haléřů). 13.11.2002 - 17.12.2002
Úpis se bude konat v sídle společnosti nejpozději do 2 (dva) měsíců ode dne právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude uzavřena nejpozději do 4 (čtyři) měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí příslušného soudu u zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku. 13.11.2002 - 17.12.2002
Na společnost ERPET Group a.s. přešlo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení fúze sloučením jmění zaniklé společnosti ERPET a.s., se sídlem Praha 3, Písecká 20, IČ: 14888726. 24.7.2002

Aktuální kontaktní údaje ERPET Group a.s.

Kapitál ERPET Group a.s.

zakladni jmění 18 427 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.5.2016
zakladni jmění 21 270 400 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.3.2012 - 13.5.2016
zakladni jmění 46 240 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.9.2008 - 28.3.2012
zakladni jmění 21 240 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.12.2002 - 17.9.2008
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.7.2002 - 17.12.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.2.2001 - 24.7.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 14.12.1999 - 5.2.2001

Akcie ERPET Group a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 4 600 Kč 4 006 13.5.2016
Kmenové akcie na jméno 4 600 Kč 4 624 28.3.2012 - 13.5.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 624 17.9.2008 - 28.3.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 124 16.2.2004 - 17.9.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 2 124 17.12.2002 - 16.2.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 300 24.7.2002 - 17.12.2002
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 14.12.1999 - 24.7.2002

Sídlo ERPET Group a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Strakonická 2860/4 , Praha 150 00 30.11.2016
Adresa Strakonická 2860/4 , Praha 150 00 14.12.1999 - 30.11.2016

Předmět podnikání ERPET Group a.s.

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 8.8.2014
projektová činnost ve výstavbě 16.1.2012
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 2.11.2011
Směnárenská činnost 2.11.2011 - 8.8.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.5.2009
správa a údržba nemovitostí 31.3.2003 - 18.5.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 31.3.2003 - 18.5.2009
organizování sportovních soutěží 31.3.2003 - 18.5.2009
opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb 31.3.2003 - 18.5.2009
směnárenská činnost 31.3.2003 - 18.5.2009
masérské, rekondiční a regenerační služby 8.6.2001
Hostinská činnost 4.2.2001
Provozování solárií 4.2.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.2.2001 - 18.5.2009
Zastupování v celním řízení 4.2.2001 - 18.5.2009
Zasilatelství 4.2.2001 - 18.5.2009
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužící regeneraci a rekondici 4.2.2001 - 18.5.2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 4.2.2001 - 18.5.2009
Technická činnost v dopravě 4.2.2001 - 18.5.2009
Reklamní činnost a marketing 4.2.2001 - 18.5.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 4.2.2001 - 2.11.2011
průvodcovské služby 14.12.1999 - 4.2.2001
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 14.12.1999 - 18.5.2009
realitní kancelář 14.12.1999 - 18.5.2009
průzkum trhu včetně vyhodnocení informací 14.12.1999 - 18.5.2009
poradenská činnost v oblasti technologií pro kabelové telekomunikace a kabelovou televizi 14.12.1999 - 18.5.2009
prádelenské služby 14.12.1999 - 18.5.2009
poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb 14.12.1999 - 2.11.2011

vedení firmy ERPET Group a.s.

Statutární orgán ERPET Group a.s.

Platnost údajů od - do
Při právních jednáních, ze kterých vyplývá závazek společnosti do výše 500.000,-- Kč včetně nebo ekvivalentní částky v cizí měně zastupuje společnost samostatně předseda představenstva. Při právních jednáních, ze kterých vyplývá závazek společnosti převyš ující částku 500.000,-- Kč včetně nebo ekvivalentní částky v cizí měně a v ostatních případech zastupují společnost dva členové představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s druhým místopředsedou představenstva nebo dalším členem představenstva. 1.1.2018
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s kterýmkoliv členem představenstva. 8.8.2014 - 1.1.2018
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně a místopředseda představenstva podepisuje společně s dalším členem představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsané firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu. 24.7.2002 - 8.8.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně a místopředseda představenstva podepisuje společně s dalším členem představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu. 14.12.1999 - 24.7.2002
člen představenstva Karel Tůma 8.8.2014
Vznik členství 1.8.2014
Adresa: Dürerova 2171/6 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Radek Nesvatba 1.1.2018
Vznik členství 1.8.2014
Vznik funkce 1.1.2018
Adresa: Hviezdoslavova 514/35 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Ota Ledvinka 1.1.2018
Vznik členství 1.8.2014
Vznik funkce 1.1.2018
Adresa: Radbuzská 599/12 , Praha 196 00
předseda představenstva Ing. Martin Blažíček 1.1.2018
Vznik členství 1.8.2014
Vznik funkce 1.1.2018
Adresa: U měšťanského pivovaru 869/1 , Praha 170 00
člen představenstva Jaroslava Mixová 1.1.2018
Vznik funkce 1.1.2018
Adresa: Za Opusem 1232 , Praha 156 00
Předseda představenstva Ing. Josef Medal 14.12.1999 - 24.7.2002
Adresa: Poděbradova 704/12 , Praha 182 00
Místopředseda představenstva JUDr. Ivana Eremiášová 14.12.1999 - 24.7.2002
Adresa: Šafaříkova 319/18 , Praha 120 00
Člen představenstva Renáta Petrová 14.12.1999 - 24.7.2002
Adresa: Staroměstské náměstí 479/25 , Praha 110 00
Předseda představenstva Ing. Josef Medal 24.7.2002 - 21.3.2007
Zánik členství 21.2.2007
Zánik funkce 23.2.2007
Adresa: Poděbradova 704/12 , Praha 182 00
Místopředseda představenstva JUDr. Ivana Eremiášová 24.7.2002 - 21.3.2007
Zánik členství 21.2.2007
Zánik funkce 23.2.2007
Adresa: Šafaříkova 319/18 , Praha 120 00
Člen představenstva Renáta Petrová 24.7.2002 - 21.3.2007
Zánik členství 23.2.2007
Adresa: Staroměstské náměstí 479/25 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Karel Vopička 24.7.2002 - 21.3.2007
Vznik členství 24.7.2002
Zánik členství 21.2.2007
Adresa: Řitka 171 , 252 03 Řitka Česká republika
člen představenstva Richard Bešta 24.7.2002 - 21.3.2007
Vznik členství 24.7.2002
Zánik členství 21.2.2007
Adresa: Grussova 828/10 , Praha 152 00
člen představenstva Karel Tůma 24.7.2002 - 21.3.2007
Zánik členství 21.2.2007
Adresa: Dürerova 2171/6 , Praha 100 00
člen pedstavenstva Ing. Zlata Chrastinová 13.11.2002 - 21.3.2007
Vznik členství 13.11.2002
Zánik členství 21.2.2007
Adresa: Melantrichova 970/17 , Praha 110 00
člen představenstva Oto Ledvinka 21.3.2007 - 29.3.2007
Vznik členství 21.2.2007
Adresa: Otavská 621/18 , Praha 196 00
Předseda představenstva Ing. Josef Medal 21.3.2007 - 28.6.2007
Vznik členství 21.2.2007
Zánik členství 11.6.2007
Vznik funkce 23.2.2007
Zánik funkce 11.6.2007
Adresa: Poděbradova 704/12 , Praha 182 00
člen představenstva Štěpánka Böhmová 21.3.2007 - 18.5.2009
Vznik členství 21.2.2007
Adresa: Na Zatlance 1362/7 , Praha 150 00
člen představenstva Gabriela Hejmová 21.3.2007 - 18.5.2009
Vznik členství 21.2.2007
Zánik členství 1.4.2009
Adresa: Kouřimská 2368/4 , Praha 130 00
Místopředseda představenstva JUDr. Ivana Eremiášová 21.3.2007 - 2.11.2011
Vznik členství 21.2.2007
Zánik členství 15.2.2010
Vznik funkce 23.2.2007
Zánik funkce 15.2.2010
Adresa: Šafaříkova 319/18 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Renáta Petrová 21.3.2007 - 2.11.2011
Vznik členství 23.2.2007
Zánik členství 15.2.2010
Vznik funkce 23.2.2007
Zánik funkce 15.2.2010
Adresa: Staroměstské náměstí 479/25 , Praha 110 00
člen představenstva Karel Tůma 21.3.2007 - 2.11.2011
Vznik členství 21.2.2007
Zánik členství 15.2.2010
Adresa: Dürerova 2171/6 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Radek Nesvatba 21.3.2007 - 2.11.2011
Vznik členství 21.2.2007
Zánik členství 15.2.2010
Adresa: Hviezdoslavova 514/35 , Praha 149 00
člen představenstva Ota Ledvinka 29.3.2007 - 2.11.2011
Vznik členství 21.2.2007
Zánik členství 15.2.2010
Adresa: Otavská 621/18 , Praha 196 00
předseda představenstva JUDr. Luděk Eremiáš 28.6.2007 - 2.11.2011
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 15.2.2010
Vznik funkce 11.6.2007
Zánik funkce 15.2.2010
Adresa: Šafaříkova 319/18 , Praha 120 00
člen představenstva Štěpánka Böhmová 18.5.2009 - 2.11.2011
Vznik členství 21.2.2007
Zánik členství 15.2.2010
Adresa: Lázeňská 88/13 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen představenstva Radka Stěhulová 18.5.2009 - 2.11.2011
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 15.2.2010
Adresa: Frýdlantská 1317/9 , Praha 182 00
předseda představenstva JUDr. Luděk Eremiáš 2.11.2011 - 29.11.2011
Vznik členství 15.2.2010
Zánik členství 30.9.2011
Vznik funkce 15.2.2010
Zánik funkce 30.9.2011
Adresa: Šafaříkova 319/18 , Praha 120 00
místopředseda představenstva JUDr. Ivana Eremiášová 2.11.2011 - 29.11.2011
Vznik členství 15.2.2010
Zánik členství 30.9.2011
Vznik funkce 15.2.2010
Zánik funkce 30.9.2011
Adresa: Šafaříkova 319/18 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Renáta Petrová 2.11.2011 - 29.11.2011
Vznik členství 15.2.2010
Zánik členství 30.9.2011
Vznik funkce 15.2.2010
Zánik funkce 30.9.2011
Adresa: Staroměstské náměstí 479/25 , Praha 110 00
člen představenstva Karel Tůma 2.11.2011 - 29.11.2011
Vznik členství 15.2.2010
Zánik členství 30.9.2011
Adresa: Dürerova 2171/6 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Radek Nesvatba 2.11.2011 - 29.11.2011
Vznik členství 15.2.2010
Zánik členství 30.9.2011
Adresa: Hviezdoslavova 514/35 , Praha 149 00
člen představenstva Štěpánka Böhmová 2.11.2011 - 29.11.2011
Vznik členství 15.2.2010
Zánik členství 30.9.2011
Adresa: Lázeňská 88/13 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen představenstva Ota Ledvinka 2.11.2011 - 29.11.2011
Vznik členství 15.2.2010
Zánik členství 30.9.2011
Adresa: Radbuzská 599/12 , Praha 196 00
člen představenstva Radka Stěhulová 2.11.2011 - 29.11.2011
Vznik členství 15.2.2010
Zánik členství 30.9.2011
Adresa: Frýdlantská 1317/9 , Praha 182 00
člen představenstva Bc. Martin Blažíček 29.11.2011 - 24.6.2014
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 1.8.2014
Adresa: Jankovcova 862/47 , Praha 170 00
předseda představenstva JUDr. Luděk Eremiáš 29.11.2011 - 8.8.2014
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 1.8.2014
Vznik funkce 30.9.2011
Zánik funkce 1.8.2014
Adresa: Šafaříkova 319/18 , Praha 120 00
místopředseda představenstva JUDr. Ivana Eremiášová 29.11.2011 - 8.8.2014
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 1.8.2014
Vznik funkce 30.9.2011
Zánik funkce 1.8.2014
Adresa: Šafaříkova 319/18 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Renáta Petrová 29.11.2011 - 8.8.2014
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 1.8.2014
Vznik funkce 30.9.2011
Zánik funkce 1.8.2014
Adresa: Staroměstské náměstí 479/25 , Praha 110 00
člen představenstva Karel Tůma 29.11.2011 - 8.8.2014
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 1.8.2014
Adresa: Dürerova 2171/6 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Radek Nesvatba 29.11.2011 - 8.8.2014
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 1.8.2014
Adresa: Hviezdoslavova 514/35 , Praha 149 00
člen představenstva Štěpánka Böhmová 29.11.2011 - 8.8.2014
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 1.8.2014
Adresa: Lázeňská 88/13 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen představenstva Ota Ledvinka 29.11.2011 - 8.8.2014
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 1.8.2014
Adresa: Radbuzská 599/12 , Praha 196 00
člen představenstva Bc. Martin Blažíček 24.6.2014 - 8.8.2014
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 1.8.2014
Adresa: U měšťanského pivovaru 869/1 , Praha 170 00
předseda představenstva JUDr. Luděk Eremiáš 8.8.2014 - 1.1.2018
Vznik členství 1.8.2014
Vznik funkce 1.8.2014
Zánik funkce 1.1.2018
Adresa: Šafaříkova 319/18 , Praha 120 00
místopředseda představenstva JUDr. Ivana Eremiášová 8.8.2014 - 1.1.2018
Vznik členství 1.8.2014
Vznik funkce 1.8.2014
Zánik funkce 1.1.2018
Adresa: Šafaříkova 319/18 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Renáta Petrová 8.8.2014 - 1.1.2018
Vznik členství 1.8.2014
Vznik funkce 1.8.2014
Zánik funkce 1.1.2018
Adresa: Staroměstské náměstí 479/25 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Radek Nesvatba 8.8.2014 - 1.1.2018
Vznik členství 1.8.2014
Adresa: Hviezdoslavova 514/35 , Praha 149 00
člen představenstva Ota Ledvinka 8.8.2014 - 1.1.2018
Vznik členství 1.8.2014
Adresa: Radbuzská 599/12 , Praha 196 00
člen představensva Martin Blažíček 8.8.2014 - 1.1.2018
Vznik členství 1.8.2014
Adresa: U měšťanského pivovaru 869/1 , Praha 170 00

Dozorčí rada ERPET Group a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Zuzana Brázdová 1.1.2018
Vznik členství 21.2.2007
Vznik funkce 21.5.2013
Adresa: Jaselská 1841 , Čelákovice 250 88
předseda dozorčí rady Václav Petr 1.1.2018
Vznik členství 11.6.2007
Vznik funkce 21.5.2013
Adresa: Staroměstské náměstí 478/26 , Praha 110 00
člen dozorčí rady JUDr. Luděk Eremiáš 1.1.2018
Vznik funkce 1.1.2018
Adresa: Šafaříkova 319/18 , Praha 120 00
Člen dozorčí rady Ing. Karel Vopička 14.12.1999 - 24.7.2002
Adresa: 171 , 252 03 Řitka Česká republika
Člen dozorčí rady František Kodejš 14.12.1999 - 24.7.2002
Adresa: Pod viaduktem 572/1 , Praha 155 00
Člen dozorčí rady Richard Bešta 14.12.1999 - 24.7.2002
Adresa: Grussova 828/10 , Praha 152 00
Člen dozorčí rady Martin Matoušek 14.12.1999 - 24.7.2002
Adresa: Geologická 994/7 , Praha 152 00
Člen dozorčí rady Eva Náprstková 14.12.1999 - 24.7.2002
Adresa: Vrchlického 47/36 , Praha 150 00
Člen dozorčí rady František Kodejš 24.7.2002 - 21.3.2007
Vznik členství 24.7.2002
Zánik členství 21.2.2007
Adresa: Pod viaduktem 572/1 , Praha 155 00
Člen dozorčí rady Martin Matoušek 24.7.2002 - 21.3.2007
Vznik členství 24.7.2002
Zánik členství 21.2.2007
Adresa: Geologická 994/7 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Katrin Poláková 21.3.2007 - 29.3.2007
Vznik členství 21.2.2007
Adresa: Havelská 494/31 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Kateřina Poláková 29.3.2007 - 28.6.2007
Vznik členství 21.2.2007
Zánik členství 11.6.2007
Adresa: Havelská 494/31 , Praha 110 00
Člen dozorčí rady Eva Náprstková 24.7.2002 - 2.11.2011
Zánik členství 20.5.2007
Adresa: Vrchlického 47/36 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Zuzana Brázdová 21.3.2007 - 2.11.2011
Vznik členství 21.2.2007
Adresa: Plovdivská 3426/7 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Václav Petr 28.6.2007 - 18.7.2013
Vznik členství 11.6.2007
Vznik funkce 11.6.2007
Adresa: Staroměstské náměstí 478/26 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Eva Náprstková 2.11.2011 - 30.11.2016
Vznik členství 21.5.2007
Adresa: Vrchlického 47/36 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Zuzana Brázdová 2.11.2011 - 30.11.2016
Vznik členství 21.2.2007
Adresa: Jaselská 1841 , Čelákovice 250 88
předseda dozorčí rady Václav Petr 18.7.2013 - 1.1.2018
Vznik členství 11.6.2007
Vznik funkce 11.6.2007
Adresa: Staroměstské náměstí 478/26 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Eva Náprstková 30.11.2016 - 1.1.2018
Vznik členství 21.5.2007
Zánik funkce 1.1.2018
Adresa: Vrchlického 47/36 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Zuzana Brázdová 30.11.2016 - 1.1.2018
Vznik členství 21.2.2007
Adresa: Jaselská 1841 , Čelákovice 250 88

Sbírka Listin ERPET Group a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6285/SL 69 notářský zápis [NZ 1222/2015] Městský soud v Praze 11.12.2015 15.12.2015 21
B 6285/SL 66 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 800/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 18.7.2014 21.8.2014 21
B 6285/SL 65 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 22.10.2013 25.10.2013 33
B 6285/SL 64 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 12.7.2013 20.8.2013 22
B 6285/SL 63 účetní závěrka [2011] Městský soud v Praze 31.12.2011 3.6.2013 10.6.2013 21
B 6285/SL 62 ostatní -zápis z mim. VH Městský soud v Praze 30.9.2011 11.1.2012 5
B 6285/SL 61 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 30.9.2011 11.1.2012 4
B 6285/SL 60 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 15.2.2010 15.11.2011 3
B 6285/SL 59 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 15.2.2010 15.11.2011 5
B 6285/SL 58 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 25.8.2011 31.8.2011 21
B 6285/SL 57 účetní závěrka r.2009 příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 1.9.2010 2.9.2010 13
B 6285/SL 56 účetní závěrka r.2009 VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 1.9.2010 2.9.2010 2
B 6285/SL 55 účetní závěrka r.2009 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 1.9.2010 2.9.2010 4
B 6285/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 17.7.2009 21.7.2009 33
B 6285/SL 52 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.9.2008 22.10.2008 24.10.2008 19
B 6285/SL 53 notářský zápis -NZ209/08 Městský soud v Praze 23.7.2008 1.9.2008 20
B 6285/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 16.7.2008 16.7.2008 32
B 6285/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.7.2007 30.7.2007 31
B 6285/SL 50 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 18.6.2007 25.7.2007 25.7.2007 1
B 6285/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.3.2007 16.7.2007 19
B 6285/SL 47 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 6.3.2007 12.4.2007 2
B 6285/SL 46 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 9.3.2007 12.4.2007 3
B 6285/SL 45 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 5.3.2007 12.4.2007 2
B 6285/SL 44 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 9.3.2007 12.4.2007 2
B 6285/SL 43 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 2.3.2007 12.4.2007 2
B 6285/SL 42 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 27.2.2007 12.4.2007 2
B 6285/SL 41 podpisové vzory +ČP-2x Městský soud v Praze 28.2.2007 12.4.2007 4
B 6285/SL 40 notářský zápis -NZ99/07 Městský soud v Praze 21.2.2007 12.4.2007 15
B 6285/SL 38 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 6.6.2006 31.7.2006 0
B 6285/SL 37 ostatní -zahaj.rozvaha 1.1.06 Městský soud v Praze 1.1.2006 31.7.2006 0
B 6285/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 31.7.2006 0
B 6285/SL 35 notářský zápis -NZ335/06+sml.o fúzi sloučením Městský soud v Praze 7.6.2006 31.7.2006 0
B 6285/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 25.7.2006 27.7.2006 0
B 6285/SL 34 ostatní -návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 27.4.2006 28.4.2006 0
B 6285/SL 31 notářský zápis -NZ858/03 Městský soud v Praze 16.12.2003 16.2.2004 0
B 6285/SL 30 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 16.12.2003 16.2.2004 0
B 6285/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.12.2003 16.2.2004 0
B 6285/SL 28 ostatní zprávy o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 19.3.2003 17.9.2003 7.10.2003 0
B 6285/SL 27 účetní závěrka r.2001 včetně příloh Městský soud v Praze 8.4.2002 17.9.2003 7.10.2003 0
B 6285/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva auditora,příl. Městský soud v Praze 27.6.2003 17.9.2003 7.10.2003 0
B 6285/SL 25 účetní závěrka +audit k 31.1.2002 Městský soud v Praze 31.1.2002 1.4.2003 0
B 6285/SL 23 notářský zápis NZ132/2003 Městský soud v Praze 12.3.2003 1.4.2003 0
B 6285/SL 22 notářský zápis NZ624/02 Městský soud v Praze 8.10.2002 1.4.2003 0
B 6285/SL 21 notářský zápis NZ461/2002-fúze Městský soud v Praze 20.5.2002 1.4.2003 0
B 6285/SL 20 notářský zápis NZ459/02-NZ460/02+návrh fúze Městský soud v Praze 20.5.2002 1.4.2003 0
B 6285/SL 19 notářský zápis NZ20/01+zatímní list 2x Městský soud v Praze 17.1.2001 1.4.2003 0
B 6285/SL 18 ostatní zpráva o vztazích za r. 2001 Městský soud v Praze 20.3.2002 9.1.2003 20.1.2003 0
B 6285/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2001,zpráva auditora,příl. Městský soud v Praze 8.4.2002 18.12.2002 20.1.2003 0
B 6285/SL 9 ostatní -návrh na zápis sloučení do OR Městský soud v Praze 28.6.2002 8.7.2002 14.11.2002 0
B 6285/SL 16 účetní závěrka k 31.1.02+audit +příloha/B7500 Městský soud v Praze 31.1.2002 8.7.2002 14.11.2002 0
B 6285/SL 15 účetní závěrka k 1.2.2002+audit +příloha Městský soud v Praze 1.2.2002 8.7.2002 14.11.2002 0
B 6285/SL 13 účetní závěrka k 31.1.2002+audit +příloha Městský soud v Praze 31.1.2002 8.7.2002 14.11.2002 0
B 6285/SL 12 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ354/2002 Městský soud v Praze 20.5.2002 8.7.2002 14.11.2002 0
B 6285/SL 11 notářský zápis -návrh sml.o fúzi/NZ353/2002/ Městský soud v Praze 20.5.2002 8.7.2002 14.11.2002 0
B 6285/SL 10 notářský zápis, změna právní formy, fúze NZ355/2002 Městský soud v Praze 20.5.2002 8.7.2002 14.11.2002 0
B 6285/SL 8 ostatní -návrh smlouvy o fůzi Městský soud v Praze 25.2.2002 12.3.2002 20.3.2002 0
B 6285/SL 7 ostatní plná moc Městský soud v Praze 11.3.2002 12.3.2002 20.3.2002 0
B 6285/SL 6 notářský zápis -přílohy Městský soud v Praze 23.8.2001 26.9.2001 0
B 6285/SL 5 notářský zápis -příloha č. 1-4 Městský soud v Praze 17.1.2001 3.4.2001 0
B 6285/SL 4 ostatní -živnost.list Městský soud v Praze 20.12.2000 3.4.2001 0
B 6285/SL 3 ostatní -zakladatelská smlouva Městský soud v Praze 26.11.1999 8.1.2001 0
B 6285/SL 1 notářský zápis -zakladatelská listina Městský soud v Praze 26.11.1999 8.1.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ERPET Group a.s.

IČO (identifikační číslo) 26138093
Jméno ERPET Group a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 14.12.1999
Celkový počet živností: 35
Aktivních živností: 8

Sídlo ERPET Group a.s.

Živnosti a provozovny ERPET Group a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Staroměstské náměstí 462/27, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1011143607
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.10.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Melantrichova 971/19, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1011143593
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.10.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Řepčická 952, Kamenice 251 68
Identifikační číslo provozovny 1010363395
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.6.2015
Provozovna č. 4
Provozovna Staroměstské náměstí 462/27, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1003199585
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.12.2000
Provozovna č. 5
Provozovna Strakonická 2860/4, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1003199488
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.12.2000
Provozovna č. 6
Provozovna Staroměstské náměstí 461/28, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1003199593
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 8.10.2001
Provozovna č. 7
Provozovna 161 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1003199607
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 16.1.2006
Provozovna č. 8
Provozovna Bezová 1658/1, Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny 1012784088
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 14.6.2019

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.12.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Bezová 1658/1, Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny 1012784088
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.6.2019

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.12.2000

Živnost č. 4 Provozování solárií

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.12.2000

Živnost č. 5 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.3.2001

Živnost č. 6 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.6.2005

Živnost č. 7 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.1.2014

Živnost č. 8 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.1.2014

Živnost č. 9 provozování parkoviště

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Průzkum trhu včetně vyhodnocení informací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Průvodcovské služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1999
Zánik oprávnění 13.2.2001

Živnost č. 16 Prádelenské služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Poradenská činnost v oblasti technologií pro kabelové telekomunikace a kabelovou televizi

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Technická činnost v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.9.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ERPET Group a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Radek Nesvatba
Člen statutárního orgánu Karel Tůma
Člen statutárního orgánu Ota Ledvinka
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Blažíček
Člen statutárního orgánu Jaroslava Mixová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ERPET Group a.s.

IČO: 26138093
Firma: ERPET Group a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.12.1999

Sídlo ERPET Group a.s.

Sídlo: Strakonická 2860/4, Praha 150 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod s nápoji
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Průzkum trhu a veřejného mínění
Průvodcovské činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
Sportovní činnosti
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image