Firma Eremia, a.s. IČO 24226301


Eremia, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Eremia, a.s. (24226301) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Doudlebská 1699/5, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 3. 2012 a je stále aktivní. Eremia, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Eremia, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Eremia, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Eremia, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Eremia, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Eremia, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 17922
IČO (identifikační číslo osoby) 24226301
Jméno Eremia, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.3.2012
Valná hromada konaná dne 24.5.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1)základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2.850.000,- Kč (slovy: dvamiliony osmsetpadesáttisíc korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani p od částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2)v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 28 kusů kmenových listinných akcií na jméno č. XXI. až XLVIII. o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: je dnostotisíc korun českých) a 1 kus kmenové listinné akcie na jméno č. XLIX. o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), 3)akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4)konstatuje, že všichni akcionáři společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na upisová ní akcií a to formou prohlášení shora v tomto notářském zápise, 5)konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obc hodních korporacích, 6)ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. vš echny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozhodnutí), budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti HyperMedia, a.s., IČ: 27251748, se sídlem Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15249, 7)konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8)konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 9)ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu; emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou uvedenou shora v bodě 2) tohoto rozhodnutí; 10)valná hromada bere na vědomí, že: i)dne 8.6.2012 byla mezi společností HyperMedia, a.s. jako věřitelem a společností Eremia, a.s. jako dlužníkem uzavřena Smlouva o půjčce, na základě které věřitel poskytl dlužníkovi půjčku ve výši 6.300.000,- Kč (slovy: šestmilionů třistatisíc korun český ch); aktuální výše jistiny půjčky činí částku 744.887,86 Kč (slovy: sedmsetčtyřicetčtyřitisíc osmsetosmdesátsedm korun českých osmdesátšest haléřů), výše sjednaného úroku z půjčky narostlého za dobu trvání půjčky do 30.4.2017 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce sedmnáct) činí 730.366,29 Kč (slovy: sedmsettřicettisíc třistašedesátšest korun českých dvacetdevět haléřů), tj. součet jistiny a uvedeného úroku činí celkem částku 1.475.254,15 Kč (slovy: jedenmilion čtyřistasedmdesátpěttisíc dvěstěpadesátčtyř i korun českých patnáct haléřů), přičemž tato částka je předmětem kapitalizace (dále jen Částka kapitalizace 1), ii)dne 31.12.2015 byla mezi společností Eremia, a.s. jako postupníkem a společností HyperMedia, a.s. jako postupitelem uzavřena Smlouva o postoupení pohledávky, na základě které měla společnost Eremia, a.s. uhradit společnosti HyperMedia, a.s. odměnu za p ostoupení ve výši 1.074.976,66 Kč (slovy: jedenmilion sedmdesátčtyřitisíc devětsetsedmdesátšest korun českých šedesášest haléřů); aktuální výše jistiny pohledávky na odměně činí částku1.074.976,66 Kč (slovy: jedenmilion sedmdesátčtyřitisíc devětsetsedmdes átšest korun českých šedesášest haléřů), přičemž tato částka je předmětem kapitalizace (dále jen Částka kapitalizace 2), iii)dne 26.4.2017 byla mezi společností HyperMedia, a.s. jako věřitelem a společností Eremia, a.s. jako dlužníkem uzavřena Smlouva o peněžité zápůjčce, na základě které věřitel poskytl dlužníkovi zápůjčku ve výši 84.000,- Kč (slovy: osmdesátčtyřitisíc kor un českých); aktuální výše jistiny zápůjčky činí částku 84.000,-Kč (slovy: osmdesátčtyřitisíc korun českých) přičemž tato částka je předmětem kapitalizace (dále jen Částka kapitalizace 3), iv)dne 31.1.2016 byla mezi společností Eremia, a.s. jako postupníkem a společností HyperMedia, a.s. jako postupitelem uzavřena Smlouva o postoupení pohledávky, na základě které měla společnost Eremia, a.s. uhradit společnosti HyperMedia, a.s. odměnu za po stoupení ve výši 121.427,50 Kč (slovy: jednostodvacetjednatisíc čtyřistadvacetsedm korun českých padesát haléřů); aktuální výše jistiny pohledávky na odměně činí částku 121.427,50 Kč (slovy: jednostodvacetjednatisíc čtyřistadvacetsedm korun českých padesá t haléřů), přičemž tato částka je předmětem kapitalizace (dále jen Částka kapitalizace 4), Existence shora uvedených pohledávek byla doložena Zprávou auditora vypracovanou společností TOP AUDIT BOHEMIA a.s. 11)valná hromada připouští možnost započtení shora uvedených pohledávek společnosti HyperMedia, a.s. vůči společnosti Eremia, a.s. označených shora jako Částka kapitalizace č. 1 až 4 proti pohledávce společnosti Eremia a.s. na splacení emisního kursu akci í upsaných na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do celkové výše 2.755.658,31 Kč (slovy: dvamiliony sedmsetpadesátpěttisíc šestsetpadesátosm korun českých třicetjedna haléřů); 12)ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne úpisu akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis no vé výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to tak, že část emisního kursu akcií ve výši 2.755.658,31 Kč (slovy: dvamiliony sedmsetpadesátpěttisíc šestsetpadesátosm korun českých třicetjedna haléřů) bude splacena na základě dohody o započtení p ohledávek ve smyslu bodu 11 tohoto rozhodnutí a zbylá část emisního kursu ve výši 94.341,69 Kč (slovy: devadesátčtyřitisíc třistačtyřicetjedna korun českých šedesátdevět haléřů) bude splacena na účet společnosti č. 500025212/0800; návrh dohody o započten í podepsaný společností Eremia, a.s. předloží společnost Eremia, a.s. společnosti HyperMedia, a.s. osobně neprodleně po konání této valné hromady, přičemž společnost HyperMedia, a.s. ji uzavře ve shora uvedené lhůtě pro splacení akcií a následně ji doručí společnosti Eremia, a.s., 13)schvaluje návrhy dohody o započtení, na jejímž základě dojde k započtení pohledávek ve smyslu bodu 11 tohoto rozhodnutí a jejíž text bude uveden v příloze notářského zápisu pořizovaného o tomto rozhodnutí, 14)konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 4.850.000,-Kč (slovy: čtyřimiliony osmsetpadesáttisíc korun českých). 6.6.2017 - 6.6.2017
Počet členů statutárního orgánu: 1 1.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 1.12.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 26.7.2014 - 1.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 26.7.2014 - 1.12.2014

Kapitál Eremia, a.s.

zakladni jmění 4 850 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.6.2017
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.4.2012 - 6.6.2017
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 6.3.2012 - 16.4.2012

Akcie Eremia, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 48 6.6.2017
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 1 6.6.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 26.7.2014 - 6.6.2017
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 6.3.2012 - 26.7.2014

Sídlo Eremia, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Doudlebská 1699/5 , Praha 140 00 18.6.2015
Adresa U Kamýku 284/11 , Praha 142 00 6.3.2012 - 18.6.2015

Předmět podnikání Eremia, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.4.2012
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 6.3.2012

vedení firmy Eremia, a.s.

Statutární orgán Eremia, a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo zastupuje společnost ve všech záležitostech navenek člen představenstva samostatně. 1.12.2014
Za představenstvo zastupují společnost ve všech záležitostech navenek všichni členové představenstva společně. 26.7.2014 - 1.12.2014
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti tři členové představenstva společně. 16.4.2012 - 26.7.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva společnosti samostatně. 6.3.2012 - 16.4.2012
člen představenstva Petr Beneš 4.1.2016
Vznik členství 11.11.2014
Adresa: Silurská 1175/8 , Praha 152 00
předseda představenstva Martin Žižka 6.3.2012 - 16.4.2012
Vznik členství 6.3.2012
Zánik členství 2.4.2012
Vznik funkce 6.3.2012
Zánik funkce 2.4.2012
Adresa: U Kamýku 284/11 , Praha 142 00
člen představenstva Monika Žižková - Procházková 6.3.2012 - 16.4.2012
Vznik členství 6.3.2012
Zánik členství 2.4.2012
Adresa: U Kamýku 284/11 , Praha 142 00
člen představenstva Martin Beník 6.3.2012 - 16.4.2012
Vznik členství 6.3.2012
Zánik členství 2.4.2012
Adresa: Werichova 992 , Velké Přílepy 252 64
člen představenstva Miroslav Rybín 16.4.2012 - 27.7.2012
Vznik členství 2.4.2012
Zánik členství 25.6.2012
Adresa: Školní 28 , Mukařov 251 62
člen představenstva Petr Strnad 27.7.2012 - 26.7.2013
Vznik členství 25.6.2012
Adresa: Jasná 157 , Kunice 251 63
člen představenstva Milada Pilsová 16.4.2012 - 26.7.2014
Vznik členství 2.4.2012
Zánik členství 14.7.2014
Zánik funkce 14.7.2014
Adresa: Choceradská 2745/31 , Praha 141 00
předseda představenstva Jana Skoumalová 16.4.2012 - 1.12.2014
Vznik členství 2.4.2012
Zánik členství 11.11.2014
Vznik funkce 2.4.2012
Zánik funkce 11.11.2014
Adresa: Štěpařská 1098/20 , Praha 152 00
člen představenstva Petr Strnad 26.7.2013 - 1.12.2014
Vznik členství 25.6.2012
Zánik členství 11.11.2014
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: Jasná 157 , Kunice 251 63
člern představenstva Petr Beneš 1.12.2014 - 21.10.2015
Vznik členství 11.11.2014
Adresa: Kralická 933/8 , Praha 100 00
člern představenstva Petr Beneš 21.10.2015 - 4.1.2016
Vznik členství 11.11.2014
Adresa: Silurská 1175/8 , Praha 152 00

Dozorčí rada Eremia, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jan Šmidák 7.4.2018
Vznik členství 11.11.2014
Adresa: Kryšpínova 527/2 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Václav Procházka 6.3.2012 - 16.4.2012
Vznik členství 6.3.2012
Zánik členství 2.4.2012
Adresa: Na výsluní 466/9 , Rudolfov 373 71
předseda dozorčí rady Martina Mádle 6.3.2012 - 16.4.2012
Vznik členství 6.3.2012
Zánik členství 2.4.2012
Vznik funkce 6.3.2012
Zánik funkce 2.4.2012
Adresa: Luční 686/9 , Rudolfov 373 71
člen dozorčí rady Antonie Procházková 6.3.2012 - 16.4.2012
Vznik členství 6.3.2012
Zánik členství 2.4.2012
Adresa: Na výsluní 466/9 , Rudolfov 373 71
člen dozorčí rady Markéta Rybínová 16.4.2012 - 27.7.2012
Vznik členství 2.4.2012
Zánik členství 25.6.2012
Adresa: Školní 28 , Mukařov 251 62
předseda dozorčí rady Michal Menšík 16.4.2012 - 1.12.2014
Vznik členství 2.4.2012
Zánik členství 11.11.2014
Vznik funkce 2.4.2012
Zánik funkce 11.11.2014
Adresa: Šaldova 219/1 , Praha 186 00
člen dozorčí rady Leifur Alexander Haraldsson 16.4.2012 - 1.12.2014
Vznik členství 2.4.2012
Zánik členství 11.11.2014
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: Mikulandská 133/3 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Petra Konečná 27.7.2012 - 1.12.2014
Vznik členství 25.6.2012
Zánik členství 11.11.2014
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: 181 , Zlončice 278 01
člen dozorčí rady Jan Šmidák 1.12.2014 - 24.2.2015
Vznik členství 11.11.2014
Adresa: Bělocerkevská 1304/32 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Jan Šmidák 24.2.2015 - 7.4.2018
Vznik členství 11.11.2014
Adresa: Kryšpínova 527/2 , Praha 109 00

Sbírka Listin Eremia, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 17922/SL 8 notářský zápis [NZ 1243/2014] NZ 1243/2014 Městský soud v Praze 11.11.2014 13.11.2014 4.12.2014 18
B 17922/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 745/2014 Městský soud v Praze 14.7.2014 22.7.2014 25.8.2014 18
B 17922/SL 6 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 19.4.2013 31.3.2014 16.4.2014 5
B 17922/SL 5 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 11.3.2014 13.3.2014 13
B 17922/SL 4 ostatní zápis o průběhu mimořádné VH Městský soud v Praze 13.6.2012 11.9.2012 4
B 17922/SL 3 ostatní rozh.jed.akc. Městský soud v Praze 2.4.2012 10.5.2012 2
B 17922/SL 2 ostatní volba předs. Městský soud v Praze 8.2.2012 7.3.2012 1
B 17922/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 94/2012 Městský soud v Praze 25.1.2012 24.2.2012 7.3.2012 32

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Eremia, a.s.

IČO (identifikační číslo) 24226301
Jméno Eremia, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 28.3.2012
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo Eremia, a.s.

Živnosti a provozovny Eremia, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.3.2012

Statutární orgán Eremia, a.s.

Člen statutárního orgánu Petr Beneš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Eremia, a.s.

IČO: 24226301
Firma: Eremia, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.3.2012

Sídlo Eremia, a.s.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Podobné firmy

tracking image