Firma Equa bank a.s. IČO 47116102


Equa bank a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Equa bank a.s. (47116102) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Karolinská 661/4, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 1. 1993 a je stále aktivní. Equa bank a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Equa bank a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Equa bank a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Equa bank a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Equa bank a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1830
IČO (identifikační číslo osoby) 47116102
Jméno Equa bank a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.1.1993
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 18.7.2014 - 3.8.2015
Dne 8. června 2012 přijal jediný akcionář společnosti Equa bank a.s. společnost Equa Group Limited (dále také jen ?Jediný akcionář?) dle ustanovení § 190 odst. 1) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, při výkonu působnosti valné hroma dy toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Equa bank a.s. (dále také jen ?Společnost?) ve formě notářského zápisu NZ 285/2012 N 297/2012: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 283.600.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři milionů šest set tisíc korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: - 283 ks (slovy: dvě stě osmdesát tři kusy) akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: zaknihovaná, forma akcií: akcie na jméno; emisní kurz jedné akcie o nominální hodnotě 1.000.000,- Kč činí: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), - 6 ks (slovy: šest kusů) akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: zaknihovaná, forma akcií: akcie na jméno; emisní kurz jedné akcie o nominální hodnotě 100.000,- Kč činí: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); 3) celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 283.600.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři milionů šest set tisíc korun českých) a bude splacen peněžitým vkladem Jediného akcionáře a započtením pohledávky Jediného akcionáře za Společností proti poh ledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií; 4) všechny nově emitované akcie budou upsány jediným akcionářem společností Equa Group Limited; 5) akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Equa Group Limited a společností Equa bank a.s.; lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že ná vrh smlouvy o upsání akcií předloží Společnost Jedinému akcionáři do pěti (5) pracovních dnů ode dne zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty bude Jedinému akcionáři oznámen představenstvem písemně společně s návrhem na u zavření smlouvy o úpisu nových akcií, akcie budou upsány v sídle Společnosti na adrese Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, v pracovní dny v době od 8.00 hod do 15.00 hod; 6) emisní kurz upsaných akcií bude Jediným akcionářem splacen takto: a) část emisního kurzu ve výši 60.741.626,55 Kč (slovy: šedesát miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc šest set dvacet šest korun českých padesát pět haléřů) bude splacena formou uzavření dohody o zápočtu vzájemných pohledávek Společnosti na splacení emisn ího kurzu a Jediného akcionáře z důvodu poskytnutí půjčky, a to do deseti pracovních dnů ode dne upsání akcií, b) část emisního kurzu ve výši 222.858.373,45 Kč (slovy: dvě stě dvacet dva miliónů osm set padesát osm tisíc tři sta sedmdesát tři korun českých čtyřicet pět haléřů) bude Jediným akcionářem splacena převodem na zvláštní účet číslo 224768/6100, IBAN cz356 1000000000000224768, který byl Společností založen na její jméno za účelem splacení zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to do deseti pracovních dnů ode dne upsání akcií, 7) Jediný akcionář schvaluje ve smyslu ustanovení § 163 odst. 3) obchodního zákoníku započtení pohledávky jediného akcionáře Equa Group Limited za společností Equa bank a.s. ve výši 60.741.626,55 Kč (slovy: šedesát miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc š est set dvacet šest korun českých padesát pět haléřů) vzniklé z titulu uzavření následujících smluv: 1. Smlouvy o úvěru uzavřené mezi AmberRock Finance Limited a Equa bank a.s. ze dne 1. prosince 2011, 2. Smlouvy o postoupení a započtení pohledávky uzavřené mezi AmberRock Finance Limited a Amber Capital Limited ze dne 1. prosince 2011, 3. Smlouvy o postoupení a započtení pohledávky uzavřené mezi Amber Capital Limited a Equa Holdings Limited ze dne 1. prosince 2011, 4. Smlouvy o postoupení a vkladu pohledávky uzavřené mezi Equa Holdings Limited a Equa Group Limited ze dne 1. prosince 2011 včetně rozhodnutí Equa Holdings Limited jako jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Equa Group Limited, proti pohledávce společnosti Equa bank a.s., za Jediným akcionářem z důvodu nároku na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 60.741.626,55 Kč (slovy: šedesát miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc šest set dvacet šest korun českých padesát pět haléřů), čímž pohled ávka Jediného akcionáře zanikne zcela a pohledávka Společnosti zanikne do této výše; návrh dohody o započtení předloží společnost Equa bank a.s. Jedinému akcionáři do pěti (5) pracovních dnů ode dne zapsání rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstřík u společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena v sídle Společnosti na adrese Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, v pracovní dny v době od 8.00 hod do 15.00 hod. 13.6.2012 - 20.6.2012
Dne 23. září 2011 přijal jediný akcionář společnosti Equa bank a.s. společnost Equa Group Limited dle ustanovení § 190 odst. 1) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o z výšení základního kapitálu společnosti Equa bank a.s. ve formě notářského zápisu NZ 537/2011, N 565/2011: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 211.400.000,- Kč (slovy: dvě stě jedenáct miliónů čtyři sta tisíc korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: - 211 ks (slovy: dvě stě jedenáct kusů) akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: zaknihovaná, forma akcií: akcie na jméno; emisní kurz jedné akcie činí: 1.000.077,50 Kč (slovy: jeden milión sedmdesát sedm korun českých padesát haléřů), tj. celkem emisní kurz za všechny akcie o jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,- činí 211.016.352,50 Kč; - 4 ks (slovy: čtyři kusy) akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: zaknihovaná, forma akcií: akcie na jméno; emisní kurz jedné akcie činí: 100.007,75 Kč (slovy: jedno sto tisíc sedm korun českých sedmdesát pět haléřů), tj. celkem emisní kurz za všechny akcie o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- činí 400.031,- Kč; 3) celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 211.416.383,50 Kč (slovy: dvě stě jedenáct miliónů čtyři sta šestnáct tisíc tři sta osmdesát tři korun českých padesát haléřů), přičemž rozdíl mezi jmenovitou hodnotou upisovaných akcí a emisním kurzem, tj. částka ve výši 16.383,50 Kč (slovy: šestnáct tisíc tři sta osmdesát tři korun českých padesát haléřů), se považuje za emisní ážio (emisní příplatek); 4) všechny nově emitované akcie budou upsány stávajícím jediným akcionářem společností Equa Group Limited; 5) akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Equa Group Limited a společností Equa bank a.s.; lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že ná vrh smlouvy o upsání akcií předloží Společnost Jedinému akcionáři do pěti (5) pracovních dnů ode dne zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; akcie budou upsány v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Lazarská 1718/3, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 8.00 hod do 15.00 hod; 6) Jediný akcionář schvaluje ve smyslu ustanovení § 163 odst. 3) obchodního zákoníku v platném znění započtení pohledávky jediného akcionáře Equa Group Limited za společností Equa bank a.s. ve výši 211.416.383,50 Kč (slovy: dvě stě jedenáct miliónů čtyř i sta šestnáct tisíc tři sta osmdesát tři korun českých padesát haléřů) vzniklé z titulu následujících smluv: - smlouvy o úvěru ze dne 1. září 2011 uzavřené mezi Společností a společností AmberRock Finance Limited, na jejímž základě vznikla započítávaná pohledávka ve výši 211.199.976,22 Kč, - smlouvy o postoupení a započtení pohledávky uzavřené mezi společností AmberRock Finance Limited a společností Amber Capital Limited ze dne 2. září 2011, - smlouvy o postoupení a započtení pohledávky uzavřené mezi společností Amber Capital Limited a společností Equa Holdings Limited ze dne 5. září 2011 a - smlouvy o postoupení a vkladu pohledávky uzavřené mezi společností Equa Holdings Limited a společností Equa Group Limited ze dne 7. září 2011, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 211.416.383,50 Kč (slovy: dvě stě jedenáct miliónů čtyři sta šestnáct tisíc tři sta osmdesát tři korun českých padesát haléřů) vzniklé z titulu smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Equa Group Limited a společností Equa bank a.s.; 7) upsané akcie budou jediným akcionářem společností Equa Group Limited zcela splaceny do deseti (10) dnů ode dne upsání akcií uzavřením dohody o započtení pohledávky společnosti Equa Group Limited ve výši 211.416.383,50 Kč (slovy: dvě stě jedenáct milió nů čtyři sta šestnáct tisíc tři sta osmdesát tři korun českých padesát haléřů), proti pohledávce Equa bank a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 211.416.383,50 Kč (slovy: dvě stě jedenáct miliónů čtyři sta šestnáct tisíc tři sta osmdesát tři korun českých padesát haléřů), která bude uzavřena mezi jediným akcionářem společností Equa Group Limited a společností Equa bank a.s.; návrh dohody o započtení předloží společnost Equa bank a.s. Jedinému akcionáři do pěti (5) pracovních dnů ode dne z apsání rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení bude uzavřena v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Lazarská 1718/3, PSČ 111 21. 27.9.2011 - 5.10.2011
Dne 30. června 2011 přijal jediný akcionář společnosti Equa bank a.s.dle § 190 odst. 1) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v rámci výkonu působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu NZ 377/2011, N 389/2011, tot o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Equa bank a.s.: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 665.000.000,- Kč (slovy: šest set šedesát pět miliónů korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově bude vydáno 665 ks (slovy: šest set šedesát pět kusů), o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), druh akcií kmenové, podoba akci í zaknihovaná, forma akcií akcie na jméno, emisní kurz jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); 3) celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí: 665.000.000,- Kč (slovy: šest set šedesát pět miliónů korun českých); 4) všech 665 kusů akcií bude upsáno stávajícím jediným akcionářem společností Equa Group Limited; 5) akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Equa Group Limited a společností Equa bank a.s. (?Společnost?); lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh smlouvy o upsání akcií předloží Společnost jedinému akcionáři do pěti (5) pracovních dnů ode dne zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; akcie budou upsány v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Lazarská 1718/3, PSČ 111 2 1, v pracovní dny v době od 8.00 hod do 15.00 hod; 6) upsané akcie budou jediným akcionářem splaceny zčásti peněžitým vkladem ve výši 304.000.000,- Kč (slovy: tři sta čtyři miliónů korun českých) a zčásti nepeněžitým vkladem ve výši 361.000.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát jedna miliónů korun českých) ; 7) jediný akcionář schvaluje ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3) obchodního zákoníku za účelem splacení upsaných akcií nepeněžitým vkladem předmětem nepeněžitého vkladu, kterým je obchodní podíl jediného akcionáře ve společnosti Equa Financial Service s s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 180 00, IČ: 285 09 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146756 (dále jen ?Equa Financial Services?) ve výši 100%, který odpovídá vkladu jediného akc ionáře do základního kapitálu společnosti Equa Financial Services s.r.o. se výši 391.243.000,- Kč, a dále schvaluje výši jeho ocenění částkou 361.000.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát jedna miliónů korun českých) dle ocenění nepeněžitého vkladu společností Deloitte Advisory s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČ: 275 82 167; za tento nepeněžitý vklad bude jedinému akcionáři vydáno 361 (tři sta šedesát jedna) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč (s lovy: jeden milión korun českých), znějících na jméno, v zaknihované podobě; 8) upisovatel - jediný akcionář je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií splácených peněžitým vkladem ve výši 304.000.000,- Kč (slovy: tři sta čtyři miliónů korun českých) do deseti (10) pracovních dnů ode dne upsání akcií převodem na zv láštní bankovní účet číslo 224768/6100 vedený u Společnosti, který byl Společností zřízen na její jméno za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu; 9) upisovatel ? jediný akcionář splatí nepeněžitý vklad v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Lazarská 1718/3, PSČ 111 21, do deseti (10) pracovních dnů ode dne upsání akcií. 8.7.2011 - 20.7.2011
1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 100.000.000,-- Kč (slovy jedno sto milionů korun českých). Upisování akcií nad částku 100.000.000,-- Kč (slovy jedno sto milionů korun českých) se nepřipouští. 2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 100 (slovy jedno sto) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých) každá, znějících na jméno, v zaknihované podobě. 3. Všech 100 (slovy jedno sto) kusů akcií bude upsáno stávajícím jediným akcionářem Společnosti, společností Banco Popolare Societá Cooperativa, se sídlem Verona, Piazza Nogara 2, Italská republika, Identifikační číslo 03700430238 na základě rozhodnutí ak cionáře podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku. 4. Akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi Společností a Banco Popolare Societá Cooperativa, se sídlem Verona, Piazza Nogara 2, Italská republika, Identifikační číslo 03700430238 (upisovatel). Lhůta pro upsání akcií činí dva týdny s tím, že tato lhůta začne běžet okamžikem doručení písemného oznámení upisovateli nebo jeho oprávněnému zástupci. Písemné oznámení bude obsahovat návrh smlouvy o upsání akcií podepsaný Společností. Akcie budou upsány v sídle Společnosti na adr ese Praha 1, Lazarská 1718/3, PSČ 11121. Emisní kurs jedné akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). 5. Upisovatel splatí 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií do dvou týdnů ode dne upsání akcií, a to převodem na zvláštní účet číslo 0010000071/6100 vedený u Banco Popolare Česká republika, a.s., který byl společností zřízen na její jméno za účelem splacen í zvýšení základního kapitálu společnosti. 3.5.2010 - 10.5.2010
1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 500.000.000,-- Kč (slovy pět set milionů korun českých). Upisování akcií nad částku 500.000.000,-- Kč (slovy pět set milionů korun českých) se nepřipouští. 2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 500 (slovy pět set) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých) každá, znějících na jméno, v zaknihované podobě. 3. Všech 500 (slovy pět set) kusů akcií bude upsáno stávajícím jediným akcionářem Společnosti, společností Banco Popolare Societá Cooperativa, se sídlem Verona, Piazza Nogara 2, Italská republika, Identifikační číslo 03700430238 na základě rozhodnutí akci onáře podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku. 4. Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Palackého 740/1, 111 21, Praha 1. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc s tím, že tato lhůta začne běžet okamžikem zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu té to lhůty bude upisovateli, tedy stávajícímu akcionáři Společnosti, oznámen písemným oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs jedné akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). 5. Upisovatel splatí 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, přičemž se připouští možnost započtení pohledávky na splacení emisního kursu proti pohledávce upisovatele vůči Společnosti. 6. Jediný akcionář Společnosti souhlasí s tím, aby proti pohledávce Společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena tato pohledávka: Pohledávka Společnosti vůči upisovateli, společnosti Banco Popolare Societá Cooperativa, se sídlem Verona, Piazza Nogara 2, Italská republika, Identifikační číslo 03700430238, na splacení emisního kursu upsaných akcií může být započtena proti pohledávce s polečnosti Banco Popolare Societá Cooperativa, se sídlem Verona, Piazza Nogara 2, Italská republika, Identifikační číslo 03700430238 vůči Společnosti, která vznikla na základě Smlouvy o podřízeném dluhu (SUBORDINATED FACILITY AGREEMENT) ze dne 10.dubna 20 08, uzavřené mezi Společností jako dlužníkem a společností Banco Popolare Societá Cooperativa, se sídlem Verona, Piazza Nogara 2, Italská republika, Identifikační číslo 03700430238 jako věřitelem, ve výši 500.000.000,- Kč (slovy pět set milionů korun česk ých). 7. Započtení pohledávky bude provedeno na základě dohody o započtení pohledávky, která musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení pohledávky bude uzavřena tak, že upisovatel předl oží Společnosti ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne upsání akcií návrh dohody o započtení pohledávky, který bude obsahovat všechny nezbytné údaje uvedené v tomto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Tento návrh dohody o započtení po hledávek Společnost bez zbytečného odkladu přijme, čímž bude dohoda o započtení pohledávek uzavřena 10.10.2008 - 10.11.2008
Mimořádná valná hromada konaná dne 16.9.2003 schválila změnu stanov společnosti dle not. zápisu ze dne 16.9.2003. 28.11.2003 - 31.8.2006
Ve společnosti došlo ke změně stanov, dle notářského zápisu ze dne 16.5.2003. 28.10.2003 - 31.8.2006
Den zápisu do obchodního rejstříku : 6.1.1993 6.1.1993

Aktuální kontaktní údaje Equa bank a.s.

Kapitál Equa bank a.s.

zakladni jmění 2 260 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.6.2012
zakladni jmění 1 976 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.10.2011 - 20.6.2012
zakladni jmění 1 765 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.7.2011 - 5.10.2011
zakladni jmění 1 100 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.5.2010 - 20.7.2011
zakladni jmění 1 000 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.11.2008 - 10.5.2010
zakladni jmění 500 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.10.1996 - 10.11.2008
zakladni jmění 380 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.1.1993 - 14.10.1996

Akcie Equa bank a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 259 20.6.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 20.6.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 976 5.10.2011 - 20.6.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 4 5.10.2011 - 20.6.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 765 20.7.2011 - 5.10.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 100 10.5.2010 - 20.7.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 000 10.11.2008 - 10.5.2010
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 500 14.10.1996 - 10.11.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 380 6.1.1993 - 14.10.1996

Sídlo Equa bank a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Karolinská 661/4 , Praha 186 00 1.3.2012
Adresa Lazarská 1718/3 , Praha 110 00 27.11.2008 - 1.3.2012
Adresa Palackého 740/1 , Praha 110 00 31.8.2006 - 27.11.2008
Adresa Palackého 740/1 , Praha 110 00 18.8.2004 - 31.8.2006
Adresa Palackého 740/1 , Praha 110 00 29.7.1999 - 18.8.2004
Adresa Pobřežní 620/3 , Praha 186 00 6.5.1999 - 29.7.1999
Adresa Pobřežní 620/3 , Praha 186 00 3.1.1994 - 6.5.1999
Adresa Ječná 1635/35 , Praha 120 00 6.1.1993 - 3.1.1994

Předmět podnikání Equa bank a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování investičních služeb dle §1 odst. 3 písm. h) zákona o bankách zahrnující: - hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům, - hlavní investiční službu provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům, - hlavní investiční službu investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům, - doplňkovou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem, a to ve vztahu k investičním nástrojům. 4.10.2018
Činnosti uvedené v zákoně o bankách č. 21/1992 Sb. v §1 odst. 1) písm. a) přijímání vkladů od veřejnosti b) poskytování úvěrů a činnosti uvedené v zákoně o bankách v §1 odst. 3 písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet b) finanční pronájem (finanční leasing) c) platební styk a zúčtování d) vydávání a správa platebních prostředků e) poskytování záruk f) otvírání akreditivů g) obstarávání inkasa h) poskytování investičních služeb, zahrnující - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování p orad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků j) finanční makléřství k) výkon funkce depozitáře l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků) m) poskytování bankovních informací n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem o) pronájem bezpečnostních schránek p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci IC Banky, a.s. 31.8.2006
Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto předmětem podnikání jsou činnosti uvedené v zákoně o bankách č. 21/1992 Sb. v §1 odst. 1) písm. a) přijímání vkladů od veřejnosti b) poskytování úvěrů 18.8.2004 - 31.8.2006
Finanční pronájem ( finanční leasing). -Tuzemský platební styk a zaúčtování. -Zahraniční platební styk a zúčtování a s tím související činnosti : -vedení devizových běžných účtů (klientských), - vedení účtů devizových prostředků termínovaných ( aktivních a pasivních), - vedení devizových nostro účtů, - hladké platy ( prostřednictvím nostro účtů u zahraničních korespondentských bank), - dokumentární inkasa, - dokumentární akreditivy, - směnky z obchodní činnosti, - inkaso šeků , - devizové úvěry ( přijaté a poskytuté ), - konverzní operace ( dealing) spotové ( k zabezpečení likvidity a omezení rizik ). - Vydávání platebních prostředků, např.platebních karet, cestovních šeků. -Pronájem bezpečnostních schránek. 29.7.1999 - 18.8.2004
Platební styk a zúčtování včetně zahraničního platebního styku a s tím souvisejících činností : - vedení devizových běžných účtů (klientských), - vedení účtů devizových prostředků termínovaných (aktivních a pasívních), - vedení devizových nostro účtů, - hladké platy (prostřednictvím nostro účtů u zahraničních korespondentských bank), - dokumentární inkasa, - dokumentární akreditivy, - směnky z obchodní činnosti, - inkaso šeků - devizové úvěry (přijaté a poskytnuté), - konverzní operace (dealing) spotové (k zabezpeční likvidity a omezení rizik), 25.6.1999 - 29.7.1999
Platební styk a zúčtování včetně zahraničního platebního styku a s tím souvisejících činností : - vedení běžných devizových účtů (klientských), - vedení účtů devizových prostředků termínovaných (aktivních i pasivních), - vedení devizových nostro účtů, - hladké platy (prostřednictvím nostro účtů u zahraničních korespondentských bank), - dokumentární inkasa, - dokumentární akreditivy, - směnky z obchodní činnosti, - devizové úvěry (přijaté i poskytnuté), - konverzní operace (dealing) spotové (k zabezpeční likvidity a omezení rizik), 6.5.1999 - 25.6.1999
Obchodování na vlastní účet s převoditelnými cennými papíry 6.5.1999 - 18.8.2004
Směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 6.5.1999 - 18.8.2004
Obstarávání pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich 14.10.1996 - 6.5.1999
Provádění poradenské činnosti ve věcech týkajících se cenných papírů 14.10.1996 - 6.5.1999
Obchodování s cennými papíry (vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet) 14.10.1996 - 6.5.1999
Obstarávání pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytování s tím souvisejících služeb 14.10.1996 - 6.5.1999
Vykonavat činnosti na základě smluv podle § 34 a 37 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech 14.10.1996 - 6.5.1999
Vykonává činnost na základě smlouvy podle § 36 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech 14.10.1996 - 6.5.1999
Provádění zahraničního platebního styku a s tím souvisejících činností : - vedení devizových běžných účtů (klientských) - vedení účtů devizových prostředků termínovaných (aktivních a pasivních - vedení devizových nostro účtů - hladké platy (prostřednictvím nostro účtů u zahraničních korespondenstských bank) - dokumentární inkasa - dokumentární akreditivy - směnky z obchodní činnosti - inkaso šeků - devizové úvěry (přijaté a poskytnuté) - konverzní operace (dealing) spot (k zabezpečení likvidity a omezení rizik) - směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 14.10.1996 - 6.5.1999
Obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta: - s devizovými hodnotami - v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů 14.10.1996 - 18.8.2004
Finanční pronájem ( finanční leasing). 6.1.1993 - 14.10.1996
Vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků. 6.1.1993 - 14.10.1996
Účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb. 6.1.1993 - 14.10.1996
Obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství ( portfolio management). 6.1.1993 - 14.10.1996
Uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot. 6.1.1993 - 14.10.1996
Výkon funkce depozitáře investičního fondu. 6.1.1993 - 14.10.1996
Směnárenská činnost ( nákup devizových prostředků). 6.1.1993 - 14.10.1996
Pronájem bezpečnostních schránek. 6.1.1993 - 14.10.1996
Platební styk a zúčtování. 6.1.1993 - 6.5.1999
Přijímání vkladů od veřejnosti. 6.1.1993 - 18.8.2004
Poskytování úvěrů 6.1.1993 - 18.8.2004
Investování do cenných papírů na vlastní účet. 6.1.1993 - 18.8.2004
Poskytování záruk. 6.1.1993 - 18.8.2004
Otvírání akreditivů. 6.1.1993 - 18.8.2004
Obstarávání inkasa. 6.1.1993 - 18.8.2004
Finanční makléřství. 6.1.1993 - 18.8.2004
Poskytování porad ve věcech podnikání. 6.1.1993 - 18.8.2004
Poskytování bankovních informací. 6.1.1993 - 18.8.2004

Předmět činnosti Equa bank a.s.

Platnost údajů od - do
Činnosti uvedené v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet b) finanční pronájem (finanční leasing) c) platební styk a zúčtování d) vydávání a správu platebních prostředků e) poskytování záruk f) otvírání akreditivů g) obstarávání inkasa h) poskytování investičních služeb, zahrnující - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků j) finanční makléřství k) výkon funkce depozitáře l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků) m) poskytování bankovních informací n) obchodnování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem o) pronájem bezpečnostních schránek p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci IC Banky, a.s. 18.8.2004

vedení firmy Equa bank a.s.

Statutární orgán Equa bank a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek jménem Společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě Společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva. 10.7.2006
Za představenstvo jedná navenek jménem Společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě Společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, oprávněni jednat za Společnost podle předchozího odstavce. U ostatních členů představenstva a dozorčí rady, kteří byli opětovně zvoleni, ke změně zápisu nedochází. 28.10.2003 - 10.7.2006
Jménem Společnosti jedná představenstvo Společnosti. Za představenstvo jednají navenek jménem Společnosti pouze ti členové představenstva, kteří jsou oprávněni pobývat v České republice dlouhodobě nebo trvale. Tito členové představenstva jednají navenek jménem Společnosti samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu Společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, oprávněni jednat za Společnost podle předchozího odstavce. 25.6.1999 - 28.10.2003
Jménem Společnosti jedná představenstvo Společnosti. Za představenstvo jednají navenek jménem Společnosti pouze ti členové představenstva, kteří jsou oprávněni pobývat v České republice dlouhodobě nebo trvale. Tito členové představenstva jednají navenek jménem Společnosti samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu Společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, oprávněni jednat za společnost podle předchozího odstavce. 6.5.1999 - 25.6.1999
Jménem společnosti jedná samostatně každý člen představenstva s výjimkou případů, kdy funkci člena představenstva vykonává osoba, která nemá povolení k pobytu v České republice. Takovouto osobou jsou pan Robert Tan Hua Choon, Lee Chen Chong, Eddie Tan Han Chuan a paní Josephine Premla Sivaretnam.   Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dvě osoby oprávněné podle odst. 1. 2.2.1999 - 6.5.1999
Jménem společnosti jedná samostatně každý člen představenstva s výjimkou případů, kdy funkci člena představenstva vykonává osoba, která nemá povolení k pobytu v České republice. Takovouto osobou jsou pan Robert Tan Hua Choon, Lee Chen Chong, Eddie Tan Han Chuan, Jian Hoo Lim a paní Josephine Premla Sivaretnam.   Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dvě osoby oprávněné podle odst. 1. 14.10.1996 - 2.2.1999
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva, z nich alespoň jeden musí být pan Robert Tan Hua Choon nebo pan Lee Chen Chong. 3.1.1994 - 14.10.1996
Jménem společnosti může jednat kterýkolív člen představenstva. 6.1.1993 - 3.1.1994
předseda představenstva Petr Řehák 1.7.2019
Vznik členství 1.6.2019
Vznik funkce 3.6.2019
Adresa: Okružní 370 , Poříčí nad Sázavou 257 21
člen představenstva Tomáš Dvořák 1.7.2019
Vznik členství 1.6.2019
Adresa: Zápolská 2375/1 , Praha 190 16
člen představenstva Pavel Sedláček 1.7.2019
Vznik členství 1.6.2019
Adresa: Za sadem 207/12 , Praha 182 00
člen představenstva Monika Kristková 1.7.2019
Vznik členství 1.6.2019
Adresa: U staré školy 113/6 , Praha 110 00
člen představenstva Brett Matthew Belcher 1.7.2019
Vznik členství 1.6.2019
Adresa: náměstí Svobody 728/1 , Praha 160 00
člen představenstva Maj. Gen. (Rtd) Dato Osman 6.1.1993 - 3.1.1994
Adresa: bin Mohd Zain, bytem 2675 , Jalan Permata 23 Česká republika
člen představenstva Peter Ling Ee Kong 6.1.1993 - 3.1.1994
Adresa: bytem 77 Jalan Keruing, Bukit , Bandaraya, Česká republika
člen představenstva JUDr. Albína Vošická 6.1.1993 - 3.1.1994
Adresa: Újezdská 296 , Průhonice 252 43
člen představenstva Ing. Abal Fahian 6.1.1993 - 3.1.1994
Adresa: Dlouhá 4307 , Zlín 760 01
člen představenstva Robert Tan Hua Choon 6.1.1993 - 14.10.1996
Adresa: bytem 23 , Jalan Batai Barat, Damansara Česká republika
člen představenstva Lee Chen Chong 6.1.1993 - 14.10.1996
Adresa: bytem 279-10-1, Menara Bangasr , Jalan Maa rof Česká republika
člen představenstva Eddie Tan Hua Chuan 6.1.1993 - 14.10.1996
Adresa: bytem 23 , Jalan Batai Barat Česká republika
člen představenstva JUDr. Marián Čalfa 3.1.1994 - 14.10.1996
Adresa: Na Hanspaulce 1665/8 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Rostislav Petráš 3.1.1994 - 14.10.1996
Adresa: Bratří Štefanů 800/16 , Hradec Králové 500 03
člen představenstva Lee Chen Chong 14.10.1996 - 2.10.1998
Adresa: Malajsie
297-10-1, Menara Bangsar, Jalan Maarof, Bukit Bandaraya, Bangsar, 591 00, Kuala Lumpur
člen představenstva Josephine Premla Sivaretnam 14.10.1996 - 2.2.1999
Adresa: Malajsie
23, 1 st floor Jalan Sri Hartamas 7, 504 80 Kuala Lumpur
člen představenstva Jian Hoo Lim 14.10.1996 - 2.2.1999
Adresa: Malajsie
40, Puncak Desa, Taman Desa, Jalan Kelang Lama, 581 00 Kuala Lumpur
člen představenstva Robert Tan Hua Choon 14.10.1996 - 6.5.1999
Adresa: Malajsie
23 Jalan Batai Barat, Damansara Heights, 504 90, Kuala Lumpur
člen představenstva Eddie Tan Hua Chuan 14.10.1996 - 6.5.1999
Adresa: Malajsie
23 Jalan Batai Barat, Damansara Heights, 504 90, Kuala Lumpur
člen představenstva JUDr. Marián Čalfa 14.10.1996 - 6.5.1999
Adresa: Na Hanspaulce 1665/8 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Rostislav Petráš 14.10.1996 - 6.5.1999
Adresa: Bratří Štefanů 800/16 , Hradec Králové 500 03
člen představenstva Leong Sik Hong, Nar. 10.7.1938 2.10.1998 - 6.5.1999
Adresa: Malajsie
No. 19, Jalan SS 24/14, 47301 Petaling Jaya
člen představenstva Ing. Martin Houda 6.5.1999 - 9.4.2002
Adresa: Augustinova 2061/20 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Miloslav Beneš 6.5.1999 - 19.11.2002
Adresa: Suchého 548/6 , Hradec Králové 500 11
předseda představenstva Ing. Martin Houda 9.4.2002 - 28.10.2003
Zánik funkce 16.5.2003
Adresa: Augustinova 2061/20 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Miloslav Beneš 19.11.2002 - 28.10.2003
Adresa: Klumparova 769/7 , Hradec Králové 500 02
předseda představenstva Lee Yee Pin 28.10.2003 - 28.11.2003
Vznik funkce 16.5.2003
Zánik funkce 16.9.2003
Adresa: Národní 1010/9 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Miloslav Beneš 28.10.2003 - 18.8.2004
Zánik funkce 30.4.2004
Adresa: Klumparova 769/7 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Ing. Marcela Kvasničková 6.5.1999 - 10.7.2006
Adresa: Průběžná 1804/55 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Martin Houda 28.11.2003 - 10.7.2006
Vznik funkce 16.9.2003
Zánik funkce 11.4.2006
Adresa: Augustinova 2061/20 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Milan Dráb 18.8.2004 - 13.2.2008
Zánik členství 28.4.2007
Vznik funkce 10.5.2004
Adresa: U průhonu 927/20 , Praha 170 00
Předseda Ing. Martin Houda 10.7.2006 - 12.3.2008
Vznik členství 11.4.2006
Zánik členství 8.2.2008
Vznik funkce 11.4.2006
Zánik funkce 8.2.2008
Adresa: Augustinova 2061/20 , Praha 148 00
Člen Ing. Marcela Kvasničková 10.7.2006 - 12.3.2008
Vznik členství 11.4.2006
Zánik členství 8.2.2008
Adresa: Průběžná 1804/55 , Praha 100 00
člen představenstva Samuele Fraizzoli 12.3.2008 - 31.10.2008
Vznik členství 8.2.2008
Zánik členství 14.10.2008
Adresa: Italská republika
Verona, Via Monte Ortigara 15, 37126
člen představenstva Ing. Leoš Pýtr 31.10.2008 - 27.11.2008
Vznik členství 14.10.2008
Adresa: Ovocná 1414 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Sergio Resegotti 13.2.2008 - 8.3.2011
Vznik členství 14.11.2007
Zánik členství 17.12.2010
Adresa: Pod bateriemi 1091/3 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Tomáš Halousek 31.10.2008 - 27.6.2011
Vznik členství 29.8.2008
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: Pampelišková 792 , Zeleneč 250 91
člen představenstva Sergio Resegotti 8.3.2011 - 27.6.2011
Vznik členství 17.12.2010
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: Pod bateriemi 1091/3 , Praha 162 00
člen představenstva David Putts 27.6.2011 - 6.6.2012
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 24.5.2012
Adresa: Polská republika
Warszawa, Morszyńska 71b, 02932
předseda představenstva Ing. Leoš Pýtr 27.11.2008 - 19.11.2012
Vznik členství 14.10.2008
Vznik funkce 3.11.2008
Zánik funkce 22.10.2012
Adresa: Ovocná 1414 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Ing. Radek Pluhař 1.8.2011 - 19.11.2012
Vznik členství 27.6.2011
Zánik členství 31.5.2014
Zánik funkce 31.5.2014
Adresa: Na Dědince 491/14 , Praha 180 00
člen představenstva Petr Řehák 14.5.2012 - 19.11.2012
Vznik členství 3.4.2012
Zánik členství 31.5.2014
Zánik funkce 31.5.2014
Adresa: Okružní 370 , Poříčí nad Sázavou 257 21
člen představenstva Ondřej Moravec 5.10.2011 - 23.4.2013
Vznik členství 25.8.2011
Zánik členství 11.4.2013
Adresa: Nad Šárkou 2088/15 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Monika Kristková 14.5.2012 - 23.4.2013
Vznik členství 3.4.2012
Zánik členství 31.5.2014
Adresa: V Podlesí 105 , Jesenice 252 42
místopředseda představenstva Ing. Radek Pluhař 19.11.2012 - 18.7.2014
Vznik členství 27.6.2011
Zánik členství 31.5.2014
Vznik funkce 5.11.2012
Zánik funkce 31.5.2014
Adresa: Na Dědince 491/14 , Praha 180 00
předseda představenstva Petr Řehák 19.11.2012 - 18.7.2014
Vznik členství 3.4.2012
Zánik členství 31.5.2014
Vznik funkce 22.10.2012
Zánik funkce 31.5.2014
Adresa: Okružní 370 , Poříčí nad Sázavou 257 21
člen představenstva Ing. Leoš Pýtr 19.11.2012 - 18.7.2014
Vznik členství 14.10.2008
Zánik členství 31.5.2014
Adresa: Ovocná 1414 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Monika Kristková 23.4.2013 - 18.7.2014
Vznik členství 3.4.2012
Zánik členství 31.5.2014
Adresa: Na poříčí 1040/10 , Praha 110 00
člen představenstva Pavel Sedláček 23.8.2013 - 18.7.2014
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 31.5.2014
Adresa: Za sadem 207/12 , Praha 182 00
Místopředseda představenstva Ing. Radek Pluhař 18.7.2014 - 9.2.2015
Vznik členství 1.6.2014
Zánik členství 31.1.2015
Vznik funkce 1.6.2014
Zánik funkce 31.1.2015
Adresa: Na Dědince 491/14 , Praha 180 00
člen představenstva Alexandr Borecký 3.8.2015 - 23.10.2015
Vznik členství 1.6.2015
Zánik členství 15.10.2015
Zánik funkce 15.10.2015
Adresa: Na Žvahově 400/26 , Praha 152 00
člen představenstva Brett Matthew Belcher 23.6.2016 - 8.3.2017
Vznik členství 1.6.2016
Adresa: Na Výhledu 1437 , Hostivice 253 01
Člen představenstva Monika Kristková 18.7.2014 - 2.2.2019
Vznik členství 1.6.2014
Adresa: Na poříčí 1040/10 , Praha 110 00
Předseda představenstva Petr Řehák 18.7.2014 - 1.7.2019
Vznik členství 1.6.2014
Zánik členství 31.5.2019
Vznik funkce 1.6.2014
Zánik funkce 31.5.2019
Adresa: Okružní 370 , Poříčí nad Sázavou 257 21
Člen představenstva Leoš Pýtr 18.7.2014 - 1.7.2019
Vznik členství 1.6.2014
Zánik členství 31.5.2019
Adresa: Ovocná 1414 , Poděbrady 290 01
Člen představenstva Pavel Sedláček 18.7.2014 - 1.7.2019
Vznik členství 1.6.2014
Zánik členství 31.5.2019
Adresa: Za sadem 207/12 , Praha 182 00
člen představenstva Brett Matthew Belcher 8.3.2017 - 1.7.2019
Vznik členství 1.6.2016
Zánik členství 31.5.2019
Adresa: náměstí Svobody 728/1 , Praha 160 00
Člen představenstva Monika Kristková 2.2.2019 - 1.7.2019
Vznik členství 1.6.2014
Zánik členství 31.5.2019
Adresa: U staré školy 113/6 , Praha 110 00

Dozorčí rada Equa bank a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Peter Bramwell Carthwright 18.7.2014
Vznik členství 21.6.2014
Vznik funkce 21.6.2014
Adresa: Walnut House, Ketton Road, Hambleton , Oakham Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Edward Green 5.9.2017
Vznik členství 1.8.2017
Adresa: Sherbrooke Road 65 , London Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Ondřej Hák 1.7.2019
Vznik členství 11.2.2019
Adresa: U Kovárny 1889 , Čelákovice 250 88
člen JUDr. Pavel Sedláček 6.1.1993 - 14.10.1996
Adresa: Na nivách 1124/26 , Praha 141 00
člen Ing. Edita Dolníková 6.1.1993 - 14.10.1996
Adresa: Luční 4592 , Zlín 760 05
člen Ing. Jaroslav Čáp 6.1.1993 - 14.10.1996
Adresa: Na Stráni 538 , Slušovice 763 15
člen Harith Bin Harun 14.10.1996 - 13.10.1998
Adresa: Malajsie
67 Persiaran Wangsa Baiduri 3, Wangsa Baiduri, 475 00 Petaling Jaya, Selangor
člen Phang Thiam 14.10.1996 - 6.5.1999
Adresa: Malajsie
Kuala Lumpur
člen Ing. Ondřej Novák CSc. 14.10.1996 - 6.5.1999
Adresa: Učitelská 1556/18 , Praha 182 00
člen Roy Winston George 13.10.1998 - 6.5.1999
Adresa: Malajsie
116-10-8 Pines Condominium, Jalan Sultan Abdul Samad, Bricfields, 50470 Kuala Lumpur
člen Robert Tan Hua Choon Dat.nar. 14.9.1941 6.5.1999 - 25.6.1999
Adresa: Malajsie
No. 23, Jalan Batai Barat, Damansara Heights
člen Roy Winston George Dat.nar. 19.1.1965 6.5.1999 - 9.4.2002
Adresa: Malajsie
116-10-8 Pines Condominium, Jalan Sultan Abdul Samad, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur
člen Zukarnine Shah Bin Zainal Abidin Dat.nar. 30.9.1966 6.5.1999 - 9.4.2002
Adresa: Malajsie
20B Mahsuri Apartment, Jalan 13, Taman Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur
člen JUDr. Marián Čalfa 6.5.1999 - 19.11.2002
Adresa: Na Hanspaulce 1665/8 , Praha 160 00
člen Mgr. Barbora Novotná Opltová 28.11.2003 - 18.8.2004
Vznik funkce 16.9.2003
Zánik funkce 18.5.2004
Adresa: Švermova 383/3 , Buštěhrad 273 43
člen Robert Tan Hua Choon Dat.nar. 14.9.1941 25.6.1999 - 31.10.2005
Adresa: Malajsie
No. 23, Jalan Batai Barat, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur
člen JUDr. Marián Čalfa 19.11.2002 - 31.10.2005
Zánik členství 20.4.2005
Zánik funkce 20.4.2005
Adresa: Dieselova 250 , Praha 109 00
člen Lee Ooi Kim Dat.nar. 17.2.1953 6.5.1999 - 10.7.2006
Adresa: Malajsie
43, Jalan Bu 1/2, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor
člen Robert Tan Hua Choon 31.10.2005 - 10.7.2006
Adresa: Malajsie
Persiaran Bukit Tunku 13, Bukit Tunku, 50480 Kuala Lumpur
člen Maraiah A/l Maradiah 31.10.2005 - 12.12.2006
Vznik členství 20.4.2005
Vznik funkce 20.4.2005
Adresa: Malajsie
Jalan 5/7 21, Petaling Jaya, 46000 Selangor Darul Ehsan
člen dozorčí rady Mooi Zsigmondi-Chong 12.12.2006 - 4.1.2007
Vznik členství 22.8.2006
Adresa: Maďarská republika
Budapešť, Törökvész út 95-97/D, 1025
člen Robert Tan Hua Choon 10.7.2006 - 15.6.2007
Vznik členství 11.4.2006
Zánik členství 14.5.2007
Adresa: Malajsie
Persiaran Bukit Tunku 13, Bukit Tunku, 50480 Kuala Lumpur
člen Lee Ooi Kim Dat.nar. 17.2.1953 10.7.2006 - 15.6.2007
Vznik členství 11.4.2006
Zánik členství 14.5.2007
Adresa: Malajsie
43, Jalan Bu 1/2, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor
člen dozorčí rady Kooi Keat Ooi 4.1.2007 - 15.6.2007
Vznik členství 12.10.2006
Zánik členství 14.5.2007
Adresa: Singapurská republika
Singapur, Tampines St. Block 895 A, 8-916, PSČ 52189
předseda dozorčí rady Domenico De Angelis 15.6.2007 - 11.9.2008
Vznik členství 14.5.2007
Zánik členství 22.4.2008
Vznik funkce 14.5.2007
Zánik funkce 22.4.2008
Adresa: Via Tadini 2 , Novara Italská republika
člen dozorčí rady Massimo Minolfi 15.6.2007 - 11.9.2008
Vznik členství 14.5.2007
Zánik členství 22.4.2008
Adresa: Via Barnaba Oriani 55 , Milán Italská republika
člen dozorčí rady Lorenzo Chiappini 15.6.2007 - 11.9.2008
Vznik členství 14.5.2007
Zánik členství 22.4.2008
Adresa: Via De Biase 25 , Alghero Italská republika
člen dozorčí rady Massimo Minolfi 11.9.2008 - 31.12.2008
Vznik členství 23.4.2008
Zánik členství 18.12.2008
Adresa: Italská republika
Milán, Via Barnaba Oriani 55
člen dozorčí rady Domenico De Angelis 11.9.2008 - 18.9.2009
Vznik členství 23.4.2008
Zánik členství 26.6.2009
Adresa: Italská republika
Novara, Via Tadini 2
člen dozorčí rady Samuele Fraizzoli 31.12.2008 - 18.9.2009
Vznik členství 18.12.2008
Zánik členství 26.6.2009
Adresa: Italská republika
Verona, Via Monte Ortigara 15, 37126
člen dozorčí rady Lorenzo Chiappini 11.9.2008 - 26.5.2011
Vznik členství 23.4.2008
Zánik členství 22.2.2011
Adresa: Italská republika
Alghero, Via De Biase
předseda dozorčí rady Giuseppe Malerbi 27.10.2009 - 27.6.2011
Vznik členství 28.7.2009
Zánik členství 20.6.2011
Vznik funkce 17.9.2009
Zánik funkce 20.6.2011
Adresa: Italská republika
Ravenna, Via Sardegna 10, 48100
člen dozorčí rady Fausto Perlato 26.5.2011 - 27.6.2011
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 20.6.2011
Adresa: Italská republika
Cornedo Vicentino, Via Alessandro Volta 10, 36073
člen dozorčí rady Peter Beamwell Cartwright 27.6.2011 - 27.6.2011
Vznik členství 20.6.2011
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Newark, Beacon Hill Road 138b, NG24 2JJ
člen dozorčí rady Ing. Martin Houda 18.9.2009 - 21.10.2011
Vznik členství 4.8.2009
Zánik členství 7.9.2011
Adresa: Augustinova 2061/20 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Stephen Pulley 27.6.2011 - 14.5.2012
Vznik členství 20.6.2011
Vznik funkce 20.6.2011
Zánik funkce 29.6.2011
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London, Kensington Court 17, W85DW
člen dozorčí rady Peter Bramwell Cartwright 27.6.2011 - 14.5.2012
Vznik členství 20.6.2011
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Newark, Beacon Hill Road 138b, NG24 2JJ
člen dozorčí rady Stephen Pulley 14.5.2012 - 12.10.2012
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 31.8.2012
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London, Kensington Court 17, W85DW
člen dozorčí rady JUDr. Jan Kittrich 21.10.2011 - 19.2.2013
Vznik členství 20.9.2011
Zánik členství 17.1.2013
Adresa: Střešovická 748/48 , Praha 162 00
předseda dozorčí rady Peter Bramwell Cartwright 14.5.2012 - 18.7.2014
Vznik členství 20.6.2011
Zánik členství 20.6.2014
Vznik funkce 29.6.2011
Zánik funkce 20.6.2014
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Newark, Beacon Hill Road 138b, NG24 2JJ
člen dozorčí rady Christopher John Patrick 12.10.2012 - 9.2.2015
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 31.12.2014
Zánik funkce 31.12.2014
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Chalfont St. Giles, Buckinghamshire, Cokes Green, Cokes Lane, HP8 4TA
člen dozorčí rady Ondřej Hák 19.2.2013 - 23.6.2016
Vznik členství 31.1.2013
Zánik členství 11.2.2016
Zánik funkce 11.2.2016
Adresa: U Kovárny 1889 , Čelákovice 250 88
člen dozorčí rady Jeffrey Clay Coombs 9.2.2015 - 5.9.2017
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 31.7.2017
Adresa: Flat 25, St Paul's View Apartments, 15 Amwell Street , London Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Ondřej Hák 23.6.2016 - 1.7.2019
Vznik členství 11.2.2016
Zánik členství 11.2.2019
Adresa: U Kovárny 1889 , Čelákovice 250 88

Prokura Equa bank a.s.

Sbírka Listin Equa bank a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1830/SL 77 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 12.10.2015 16.10.2015 27.10.2015 2
B 1830/SL 76 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.4.2015 16.7.2015 5.8.2015 3
B 1830/SL 75 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.5.2015 16.7.2015 5.8.2015 2
B 1830/SL 74 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.6.2014 11.8.2014 122
B 1830/SL 73 notářský zápis NZ 258/2014 Městský soud v Praze 21.5.2014 14.7.2014 18.7.2014 34
B 1830/SL 72 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 1.8.2013 14.8.2013 3.9.2013 4
B 1830/SL 71 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 27.6.2013 3.7.2013 122
B 1830/SL 70 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 20.2.2013 18.4.2013 3.5.2013 2
B 1830/SL 69 ostatní odstoupení z funkce člena představenstva Městský soud v Praze 20.2.2013 18.4.2013 3.5.2013 1
B 1830/SL 68 účetní závěrka, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 18.4.2013 3.5.2013 46
B 1830/SL 67 notářský zápis NZ 503/2012 Městský soud v Praze 5.11.2012 8.11.2012 20.11.2012 8
B 1830/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2011 - konsolidovavá Městský soud v Praze 31.12.2011 8.8.2012 3.9.2012 140
B 1830/SL 65 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 24.5.2012 28.8.2012 4
B 1830/SL 63 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2012 13.7.2012 8.8.2012 29
B 1830/SL 62 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.6.2012 4.7.2012 29
B 1830/SL 61 notářský zápis NZ 285/2012 Městský soud v Praze 8.6.2012 4.7.2012 18
B 1830/SL 60 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.4.2012 22.5.2012 29
B 1830/SL 59 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 3.4.2012 22.5.2012 2
B 1830/SL 58 notářský zápis NZ 89/2012 Městský soud v Praze 3.4.2012 22.5.2012 4
B 1830/SL 57 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.10.2011 13.10.2011 14.10.2011 30
B 1830/SL 56 notářský zápis NZ 537/2011 Městský soud v Praze 23.9.2011 12.10.2011 17
B 1830/SL 55 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 25.8.2011 12.10.2011 4
B 1830/SL 54 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.7.2011 12.10.2011 3
B 1830/SL 53 ostatní rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 27.6.2011 22.8.2011 1
B 1830/SL 52 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.7.2011 22.8.2011 2
B 1830/SL 51 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.7.2011 11.8.2011 16.8.2011 30
B 1830/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.6.2011 25.7.2011 3
B 1830/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2011 25.7.2011 29
B 1830/SL 48 notářský zápis NZ 350/2011 Městský soud v Praze 20.6.2011 25.7.2011 87
B 1830/SL 47 notářský zápis NZ 377/2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 21.7.2011 15
B 1830/SL 46 posudek znalce - č. 45-2011 Městský soud v Praze 28.6.2011 20.7.2011 48
B 1830/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 30.5.2011 30.5.2011 60
B 1830/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 2.7.2010 2.7.2010 67
B 1830/SL 43 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.5.2010 26.5.2010 31
B 1830/SL 42 notářský zápis NZ 347/2010 Městský soud v Praze 29.4.2010 10.5.2010 53
B 1830/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva r.2008+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2008 14.5.2009 15.5.2009 67
B 1830/SL 40 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.11.2008 29.1.2009 2.2.2009 31
B 1830/SL 39 ostatní -zápis rozhod. jed.akcionáře Městský soud v Praze 18.12.2008 9.1.2009 2
B 1830/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.12.2008 9.1.2009 4
B 1830/SL 36 posudek znalce č.91-47/2008 Městský soud v Praze 4.11.2008 11.11.2008 43
B 1830/SL 35 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 24.10.2008 11.11.2008 3
B 1830/SL 37 notářský zápis -NZ701/08 Městský soud v Praze 7.10.2008 20.10.2008 55
B 1830/SL 34 ostatní -zápis o rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 23.4.2008 22.9.2008 5
B 1830/SL 33 notářský zápis -NZ62/08 Městský soud v Praze 23.4.2008 22.9.2008 45
B 1830/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 20.5.2008 21.5.2008 72
B 1830/SL 31 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.2.2008 7.3.2008 13.3.2008 2
B 1830/SL 30 ostatní -zápis ze zased.dozor.rady Městský soud v Praze 11.2.2008 12.3.2008 8
B 1830/SL 29 ostatní -zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 14.11.2007 21.2.2008 8
B 1830/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ528/07 Městský soud v Praze 22.8.2007 17.9.2007 31
B 1830/SL 27 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.4.2007 26.6.2007 6
B 1830/SL 26 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.4.2007 26.6.2007 5
B 1830/SL 25 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.4.2007 26.6.2007 6
B 1830/SL 24 ostatní - rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.5.2007 26.6.2007 3
B 1830/SL 23 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 14.5.2007 26.6.2007 2
B 1830/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 14.5.2007 14.5.2007 0
B 1830/SL 21 ostatní -zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 12.10.2006 11.1.2007 0
B 1830/SL 18 ostatní -zápis ze 16.VH Městský soud v Praze 11.4.2006 11.9.2006 0
B 1830/SL 17 notářský zápis -NZ618/04 Městský soud v Praze 18.5.2004 11.9.2006 0
B 1830/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 26.5.2006 15.6.2006 0
B 1830/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 25.5.2005 6.6.2005 99
B 1830/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.5.2004 21.9.2004 0
B 1830/SL 13 notářský zápis Nz 618/2004 Městský soud v Praze 18.5.2004 21.9.2004 0
B 1830/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 13.7.2004 14.7.2004 0
B 1830/SL 11 účetní závěrka, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 28.6.2004 14.7.2004 36
B 1830/SL 10 notářský zápis NZ 153/2003 Městský soud v Praze 16.9.2003 9.12.2003 0
B 1830/SL 9 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 29.10.2003 1.12.2003 0
B 1830/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ 90/2003+zápis VH Městský soud v Praze 16.5.2003 29.10.2003 1.12.2003 0
B 1830/SL 7 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 15.5.2002 19.12.2002 0
B 1830/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 4.7.2002 4.7.2002 0
B 1830/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 21.6.2001 4.7.2002 0
B 1830/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora r.1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 27.7.2000 10.9.2001 0
B 1830/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 363/99 Městský soud v Praze 17.6.1999 19.8.1999 0
B 1830/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 3.8.1999 5.8.1999 0
B 1830/SL 1 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996,1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 13.8.1998 29.7.1999 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Equa bank a.s.

IČO: 47116102
Firma: Equa bank a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 6.12.1993

Sídlo Equa bank a.s.

Sídlo: Karolinská 661/4, Praha 186 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování
Ostatní finanční zprostředkování
Finanční leasing
Poradenství v oblasti řízení
tracking image