Firma EP Power Europe, a.s. IČO 27858685


EP Power Europe, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

EP Power Europe, a.s. (27858685) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pařížská 130/26, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 9. 2008 a je stále aktivní. EP Power Europe, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o EP Power Europe, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o EP Power Europe, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o EP Power Europe, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro EP Power Europe, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje EP Power Europe, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 21599
IČO (identifikační číslo osoby) 27858685
Jméno EP Power Europe, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.9.2008
Dle projektu fúze sloučením mezi společností EP United Kingdom, s.r.o., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 030 16 820, na straně jedné jako zanikající společností, a společností EP Power Europe, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefo v, 110 00 Praha 1, IČO 278 58 685, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti EP United Kingdom, s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost EP Power Europe, a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti. 11.12.2017
Jediný akcionář společnosti EP Power Europe, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitým vkladem o částku 14.600.800.000,- Kč (čtrnáct miliard šest set milionů osm set tisíc korun českých), na celkovou částku 14.602.800.000,- Kč (čt rnáct miliard šest set dva milionů osm set tisíc korun českých), po zvýšení základního kapitálu Společnosti za následujících podmínek: (A) Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští; (B) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 73.004 (sedmdesát tři tisíc čtyřech) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), které budou všechny vydány v listinné p odobě. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny; (C) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (D) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se Jediný oprávněný akcionář vzdal přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určenému zájemci, kterým je Jediný akcionář společnosti, a to společnost Energetic ký a průmyslový holding, a.s., se sídlem Praha 1, Pařížská 130/26, Josefov, PSČ 110 00, IČO: 283 56 250, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21747 (dále jen předem určený zájemce nebo společnost Energetický a prů myslový holding, a.s.); (E) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedn é akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě; (F) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (G) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 (jeden) měsíc. Počátek běhu upisovací lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem doručením návrhu smlouvy o upsání akcií; (H) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti EP Power Europe, a.s., v budově na adrese Praha 1, Pařížská 130/26, Josefov, PSČ 110 00, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se Společnost a upisovatel ne dohodnou jinak; (I) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ust. § 479 z ákona o obchodních korporacích. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 1 (jednoho) měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; (J) Emisní kurs upsaných akcií bude splacen zčásti započtením a zčásti v penězích. Emisní kurs akcií splácený v penězích musí být splacen nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet Spol ečnosti číslo: 0002202319/5800, vedený u společnosti J & T BANKA, a.s.; (K) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, kterým je společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., v celkové výši 14.600.664.285,11 Kč (čtrnáct miliard šest set milionů šest set šedesát čtyři tisíc dvě stě osmdesá t pět korun českých a jedenáct haléřů), jejímž vlastníkem je předem určený zájemce, za společností EP Power Europe, a.s. na úhradu: i) jistiny úvěru ve výši 879.357.785,11 Kč (osm set sedmdesát devět milionů tři sta padesát sedm tisíc sedm set osmdesát pět korun českých a jedenáct haléřů) ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností Energetický a průmyslový holding, a.s. jakožto věřit elem a společností EP Power Europe, a.s. jakožto dlužníkem dne 15.1.2017 (patnáctého ledna roku dva tisíce sedmnáct) (dále jen Smlouva o úvěru 1), ii) jistiny úvěru ve výši 734.694.500,- Kč (sedm set třicet čtyři milionů šest set devadesát čtyři tisíc pět set korun českých) ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností Energetický a průmyslový holding, a.s. jakožto věřitelem a společností EP Power Eu rope, a.s. jakožto dlužníkem dne 15.1.2017 (patnáctého ledna roku dva tisíce sedmnáct) (dále jen Smlouva o úvěru 2), a iii) jistiny úvěru ve výši 12.986.612.000,- Kč (dvanáct miliard devět set osmdesát šest milionů šest set dvanáct tisíc korun českých) ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností Energetický a průmyslový holding, a.s. jakožto věřitelem a Společností jakož to dlužníkem dne 15.1.2017 (patnáctého ledna roku dva tisíce sedmnáct) (dále jen Smlouva o úvěru 3), (společně dále jen Pohledávka), proti pohledávce společnosti EP Power Europe, a.s. ve výši 14.600.800.000,- Kč (čtrnáct miliard šest set milionů osm set tisíc korun českých) za předem určeným zájemcem, společností Energetický a průmyslový holding, a.s., na splacení emisního kursu jím up saných akcií, a to do výše 14.600.664.285,11 Kč (čtrnáct miliard šest set milionů šest set šedesát čtyři tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých a jedenáct haléřů); (L) Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, a to do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost EP Power Europe, a.s. předem určenému zájemci, kterým je společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., nejpozději do 15 (patnácti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je povinna společnost EP Power Europe, a.s. poskytnout předem určenému zájemci, kterým je společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., lhůtu alespoň 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavř ení smlouvy o započtení. 23.6.2017 - 22.8.2017

Aktuální kontaktní údaje EP Power Europe, a.s.

Kapitál EP Power Europe, a.s.

zakladni jmění 14 602 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.8.2017
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.9.2008 - 22.8.2017

Akcie EP Power Europe, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 73 014 22.8.2017
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 12.4.2016 - 22.8.2017
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 16.9.2008 - 12.4.2016

Sídlo EP Power Europe, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pařížská 130/26 , Praha 110 00 2.11.2016
Adresa Biskupský dvůr 2095/8 , Praha 110 00 12.4.2016 - 2.11.2016
Adresa Výstavní 1928/9 , Ostrava 702 00 9.12.2014 - 12.4.2016
Adresa Výstavní 1928/9 , Ostrava 702 00 16.9.2008 - 9.12.2014

Předmět podnikání EP Power Europe, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - zprostředkování obchodu a služeb 29.9.2016
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 16.9.2008

Předmět činnosti EP Power Europe, a.s.

Platnost údajů od - do
správa vlastního majetku 29.9.2016

vedení firmy EP Power Europe, a.s.

Statutární orgán EP Power Europe, a.s.

Platnost údajů od - do
Členové představenstva můžou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupují navenek buďto (i) předseda a kterýkoliv místopředseda nebo člen představenstva společně nebo (ii) kteříkoliv dva místopředsedové představenstva sp olečně. 29.9.2016
Členové představenstva můžou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupují na venek vždy dva členové představenstva společně. 12.4.2016 - 29.9.2016
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. 16.9.2008 - 12.4.2016
Předseda představenstva JUDr. Daniel Křetínský 29.9.2016
Vznik členství 16.9.2016
Vznik funkce 16.9.2016
Adresa: Kostelní 1102/12 , Praha 170 00
Místopředseda představenstva Mgr. Marek Spurný 29.9.2016
Vznik členství 16.9.2016
Vznik funkce 16.9.2016
Adresa: Nová 914 , Průhonice 252 43
Člen představenstva Ing. Jiří Feist 29.9.2016
Vznik členství 16.9.2016
Adresa: Severovýchodní VI 693/36 , Praha 141 00
Člen představenstva Ing. Tomáš Novotný 29.9.2016
Vznik členství 16.9.2016
Adresa: Jeseniova 2852/16 , Praha 130 00
Člen představenstva Leif Timmermann 29.9.2016
Vznik členství 16.9.2016
Adresa: Heinrich-Heine-Straße 21 , Mannheim Spolková republika Německo
Místopředseda představenstva Mgr. Ing. Tomáš David 4.1.2017
Vznik funkce 21.10.2016
Adresa: Borského 667/7 , Praha 152 00
Člen představenstva Brendan Massam 27.5.2017
Vznik členství 21.4.2017
Vznik funkce 21.4.2017
Adresa: 1 Netherhall Gardens , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místopředseda představenstva Ing. Jan Špringl 13.5.2018
Vznik členství 16.9.2016
Vznik funkce 16.9.2016
Adresa: Na Ořechovce 737/61 , Praha 162 00
Místopředseda představenstva Mgr. Pavel Horský 22.9.2018
Vznik členství 16.9.2016
Vznik funkce 16.9.2016
Adresa: Na Míčánce 2642/4 , Praha 160 00
jediný člen představenstva Světlana Schwarzová 16.9.2008 - 6.11.2009
Vznik členství 16.9.2008
Zánik členství 31.3.2009
Vznik funkce 16.9.2008
Zánik funkce 31.3.2009
Adresa: U Prodejny 1016/13 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ivona Gorná 6.11.2009 - 31.7.2014
Vznik členství 1.4.2009
Adresa: Komenského 909/4 , Bílovec 743 01
člen představenstva Ivona Gorná 31.7.2014 - 30.12.2014
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 8.7.2014
Adresa: Komenského 909/4 , Bílovec 743 01
člen představenstva Ingrid Stirberová 30.12.2014 - 12.4.2016
Vznik členství 8.7.2014
Zánik funkce 12.4.2016
Adresa: Lindnerova 998/6 , Praha 180 00
člen představenstva Ing. Jan Špringl 12.4.2016 - 29.9.2016
Vznik členství 12.4.2016
Zánik členství 16.9.2016
Adresa: Pod kapličkou 2846/11 , Praha 130 00
člen představenstva Mgr. Pavel Horský 12.4.2016 - 29.9.2016
Vznik členství 12.4.2016
Zánik členství 16.9.2016
Adresa: Hanzelkova 2655/21 , Praha 160 00
Člen představenstva Mgr. Ing. Tomáš David 29.9.2016 - 4.1.2017
Vznik členství 16.9.2016
Zánik funkce 21.10.2016
Adresa: Borského 667/7 , Praha 152 00
Místopředseda představenstva Ing. Jan Špringl 29.9.2016 - 13.5.2018
Vznik členství 16.9.2016
Vznik funkce 16.9.2016
Adresa: Pod kapličkou 2846/11 , Praha 130 00
Místopředseda představenstva Mgr. Pavel Horský 29.9.2016 - 22.9.2018
Vznik členství 16.9.2016
Vznik funkce 16.9.2016
Adresa: Hanzelkova 2655/21 , Praha 160 00

Dozorčí rada EP Power Europe, a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Mgr. Martin Fedor 29.9.2016
Vznik členství 16.9.2016
Adresa: Budovatelská 12 , 821 08 Bratislava Slovenská republika
Člen dozorčí rady Mgr. Miloš Badida 29.9.2016
Vznik členství 16.9.2016
Adresa: Nad akáty 1600/17 , Praha 148 00
Člen dozorčí rady Ing. Ivan Jakabovič 11.11.2016
Vznik členství 16.9.2016
Adresa: 32 rue COMTE FELIX GASTALDI , 980 00 MONACO-VILLE Monacké knížectví
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Krátký 16.9.2008 - 6.11.2009
Vznik členství 16.9.2008
Zánik členství 5.11.2009
Vznik funkce 16.9.2008
Zánik funkce 5.11.2009
Adresa: Dvorní 760/13 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Monika Kociánová 16.9.2008 - 6.11.2009
Vznik členství 16.9.2008
Zánik členství 5.11.2009
Adresa: Šilheřovická 387/19 , Ostrava 725 29
člen dozorčí rady Andrea Rýparová 16.9.2008 - 16.9.2013
Vznik členství 16.9.2008
Adresa: Okružní 323 , Bohuslavice 747 19
člen dozorčí rady Jana Fričová 6.11.2009 - 9.12.2014
Vznik členství 5.11.2009
Adresa: Dačického 571/20 , Karviná 734 01
člen dozorčí rady Kateřina Šimonová 6.11.2009 - 9.12.2014
Vznik členství 5.11.2009
Adresa: Štramberská 829/4 , Ostrava 703 00
člen dozorčí rady Andrea Rýparová 16.9.2013 - 4.9.2015
Vznik členství 16.9.2008
Adresa: Okružní 323 , Bohuslavice 747 19
člen dozorčí rady Andrea Bočková 4.9.2015 - 12.9.2015
Vznik členství 16.9.2008
Adresa: Okružní 323 , Bohuslavice 747 19
člen dozorčí rady Jana Fričová 9.12.2014 - 12.4.2016
Vznik členství 5.11.2009
Zánik členství 12.4.2016
Adresa: Do Kopce 1950 , Petřvald 735 41
člen dozorčí rady Kateřina Trantinová 9.12.2014 - 12.4.2016
Vznik členství 5.11.2009
Zánik členství 12.4.2016
Adresa: Břenkova 2965/17 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Andrea Bočková 12.9.2015 - 12.4.2016
Vznik členství 16.9.2008
Zánik členství 12.4.2016
Adresa: Ratibořská 145/10 , Píšť 747 18
člen dozorčí rady Mgr. Petr Sekanina 12.4.2016 - 29.9.2016
Vznik členství 12.4.2016
Zánik členství 16.9.2016
Adresa: Budějovická 351/16 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Marek Spurný 12.4.2016 - 29.9.2016
Vznik členství 12.4.2016
Zánik členství 16.9.2016
Adresa: Nová 914 , Průhonice 252 43
Člen dozorčí rady Ing. Ivan Jakabovič 29.9.2016 - 11.11.2016
Vznik členství 16.9.2016
Adresa: 32 rue COMTE FELIX GASTALDI , 980 00 MONACO-VILLE Monacké knížectví

Sbírka Listin EP Power Europe, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4067/SL 24 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Ostravě 23.4.2015 27.4.2015 2
B 4067/SL 23 účetní závěrka [2014] VZZ Krajský soud v Ostravě 23.4.2015 27.4.2015 1
B 4067/SL 22 účetní závěrka [2014] Zpráva představenstva Krajský soud v Ostravě 16.1.2015 23.4.2015 27.4.2015 1
B 4067/SL 21 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Ostravě 23.4.2015 27.4.2015 2
B 4067/SL 18 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 31.3.2014 24.11.2014 16.1.2015 1
B 4067/SL 17 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 5.11.2010 24.11.2014 16.1.2015 1
B 4067/SL 16 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 16.9.2009 24.11.2014 16.1.2015 1
B 4067/SL 9 účetní závěrka r. 2012 - Rozvaha Krajský soud v Ostravě 6.5.2013 13.5.2013 2
B 4067/SL 8 účetní závěrka r. 2012 - VZZ Krajský soud v Ostravě 6.5.2013 13.5.2013 1
B 4067/SL 7 účetní závěrka r. 2012 - Příloha Krajský soud v Ostravě 6.5.2013 13.5.2013 3
B 4067/SL 15 ostatní Zpráva DR+předst. Krajský soud v Ostravě 7.5.2013 13.5.2013 2
B 4067/SL 14 ostatní Zpráva DR Krajský soud v Ostravě 7.5.2013 13.5.2013 1
B 4067/SL 13 ostatní Zápis o rozhodnutí JA Krajský soud v Ostravě 6.5.2013 13.5.2013 1
B 4067/SL 12 ostatní Zpráva DR Krajský soud v Ostravě 6.5.2013 13.5.2013 1
B 4067/SL 11 ostatní Zpráva předst. Krajský soud v Ostravě 6.5.2013 13.5.2013 1
B 4067/SL 10 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2012 Krajský soud v Ostravě 6.5.2013 13.5.2013 3
B 4067/SL 6 účetní závěrka r. 2011 s příl., §66a/9, Zprávy Krajský soud v Ostravě 19.4.2012 17.5.2012 12
B 4067/SL 5 účetní závěrka r. 2010 s příl.,§66a/9,zápisy Krajský soud v Ostravě 4.4.2011 6.4.2011 12
B 4067/SL 4 účetní závěrka r. 2009 vč.příl.,§66a/9,Záp.VH Krajský soud v Ostravě 27.4.2010 28.4.2010 10
B 4067/SL 3 účetní závěrka r. 2008 vč.příl.,§66a/9,Záp.VH Krajský soud v Ostravě 20.1.2010 22.1.2010 12
B 4067/SL 1 notářský zápis NZ 1330/2008 vč. Stanov Krajský soud v Ostravě 13.7.2008 23.9.2008 2.10.2008 17

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje EP Power Europe, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27858685
Jméno EP Power Europe, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 13.4.2016
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo EP Power Europe, a.s.

Živnosti a provozovny EP Power Europe, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.4.2016

Statutární orgán EP Power Europe, a.s.

Člen statutárního orgánu Brendan Massam
Člen statutárního orgánu Pavel Horský
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Špringl
Člen statutárního orgánu Leif Timmermann
Člen statutárního orgánu Mgr. Ing. Tomáš David
Člen statutárního orgánu Marek Spurný
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Novotný
Člen statutárního orgánu Daniel Křetínský
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Feist

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje EP Power Europe, a.s.

IČO: 27858685
Firma: EP Power Europe, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 16.9.2008

Sídlo EP Power Europe, a.s.

Sídlo: Pařížská 130/26, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image