Firma EP Energy, a.s. IČO 29259428


EP Energy, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

EP Energy, a.s. (29259428) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pařížská 130/26, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 12. 2010 a je stále aktivní. EP Energy, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o EP Energy, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o EP Energy, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro EP Energy, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje EP Energy, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 21733
IČO (identifikační číslo osoby) 29259428
Jméno EP Energy, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.12.2010
Dle projektu fúze sloučením mezi společností EP Hungary, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 041 61 416, na straně jedné jako zanikající společností, a společností EP Energy, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 292 59 428, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti EP Hungary, a.s. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost EP Energy, a.s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti. 30.11.2017
Na společnost EP Energy, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikajících společností EP Renewables a.s., IČO 03139085, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd ílu B, vložce č. 19842 a společnosti ČKD Blansko Wind, a.s., IČO 27689701, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 18381. 1.8.2015
Dne 14. srpna 2014 rozhodl jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu 6 725 044 512 Kč (z původních 19 569 097 548 Kč na 12 844 053 036 Kč) snížením jmenovité hodnoty vš ech 19 549 548 ks akcií emitovaných společností z 1001 Kč na akcii na 657 na akcii. Ke snížení základního kapitálu dojde z důvodu optimalizace kapitálové struktury společnosti. Peněžní prostředky odpovídající snížení základního kapitálu budou vyplaceny je dinému akcionáři (výplata bude provedena započtením pohledávek společnosti za jediným akcionářem vůči pohledávkám jediného akcionáře za společností, popřípadě po příslušném postoupení pohledávek jiným právnickým osobám v rámci koncernu). 2.9.2014 - 5.2.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 2.9.2014 - 17.6.2016
Dne 26. května 2014 společnosti EP Energy, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ 292 59 428 ("Nástupnická společnost") a společnosti EPH Financing II, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČ 247 88 376 ("Zanikající společnost") sjednaly projekt fúze sloučením, na základě kterého Zanikající společnost zanikla a jmění Zanikající společnosti přešlo na Nástupnickou společnost. 25.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.5.2014
Dne 11. prosince 2013 společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále jen „Jediný akcionář“) rozhodla při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 100.100.000,- Kč (jedno sto milionů jedno sto tisíc korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: - 100.000 ks (jedno sto tisíc kusů) akcií, - o jmenovité hodnotě jedné akcie: 1.001,- Kč (jeden tisíc jedna korun českých), - druh akcií: kmenové, - podoba akcií: listinná, - forma akcií: akcie na jméno; - emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.001,- Kč činí: 33.134,12 Kč (slovy: třicet tři tisíc jedno sto třicet čtyři korun českých dvanáct haléřů). 3) Údaj o přednostním právu na upisování akcií: neexistují žádná přednostní práva podle § 204a obchodního zákoníku na upsání jakýchkoliv nových akcií, které budou vydány na základě tohoto rozhodnutí, neboť všechny akcie jsou upisovány nepeněžitým vkladem. 4) Všechny nově emitované akcie budou upsány jediným akcionářem společností Energetický a průmyslový holding, a.s. 3) Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 3.313.412.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta třináct miliónů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých) a bude splacen nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře, 4) Akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Energetický a průmyslový holding, a.s. a Společností; Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude Jedinému akcionáři oznámen představenstvem Společnosti při doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií , s tím, že tato lhůta počne běžet Jedinému akcionáři dnem následujícím po dni, ve kterém bude předmětný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen. Upisování akcií může začít před zápisem tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníh o rejstříku, za předpokladu, že bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení zákla dního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, na adrese Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, v pracovní dny od 9:00 hod do 16:00 hod. 5) Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných nových akcií do 14 dní ode dne následujícího po uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku, a to uzavřením písemné smlouvy o vkladu nepeněžitého vkladu, s tím, že místem pr o splacení nepeněžitých vkladů je sídlo Společnosti, na adrese Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, v pracovní dny od 9:00 hod do 16:00 hod. 6) Celkem 100.000 ks (jedno sto tisíc kusů) akcií o celkové jmenovité hodnotě 100.100.000,- Kč (jedno sto milionů jedno sto tisíc korun českých) bude nabídnuto k úpisu předem určenému zájemci - Jedinému akcionáři, přičemž upsaný vklad bude předem určeným - Jediným akcionářem splacen nepeněžitým vkladem; nepeněžitý vklad tvoří: - deset kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě emitovaných společností EPH Financing II, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, IČO: 24788376, o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých každá); - pohledávka Jediného akcionáře za společností EPH Financing II, a.s., na vrácení úvěru poskytnutého na základě úvěrové smlouvy ze dne 17. října 2013, uzavřené mezi společností Energetický a průmyslový holding, a.s. jako věřitelem a společností EPH Financ ing II, a.s.jako dlužníkem; 7) Jediný akcionář, zastoupený paní Janou Myslivcovou, schvaluje upisování akcií Jediným akcionářem, shora popsaným nepeněžitým vkladem, schvaluje předmět nepeněžitého vkladu a výši jeho ocenění částkou 3.313.412.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta třin áct miliónů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých) určenou ve znaleckém posudku znalcem E & Y Valuations s.r.o., IČ: 16190581, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 2097/10, PSČ 120 00, počet akcií určených k upsání a ke splácení tímto nepeněžitým vkladem činí: - 100.000 ks (jedno sto tisíc kusů) akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie: 1.001,- Kč (jeden tisíc jedna korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: listinná, forma akcií: akcie na jméno; za celkový emisní kurs všech upisovaných akcií ve výši 3.31 3.412.000,- Kč (slovy: tři miliardy tři sta třináct miliónů čtyři sta dvanáct tisíc korun českých), rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotu akcií (§ 163a odst. 2) obchodního zákoníku) tvoří emisní ážio. 16.12.2013 - 18.12.2013
Dne 12. září 2013 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady o přeshraniční fúzi sloučením a schválil projekt přeshraniční fúze ze dne 25. června 2013, na jehož základě došlo k zániku společnosti Honor Invest, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297 /14, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 271 45 565, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9306, společnosti Czech Energy Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 271 66 51 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9447, společnosti HC Fin3 N.V., se sídlem Weteringschans 26, 1017SG Amsterdam, Nizozemsko, reg. č.: 818028488, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Ams terodam č. 34274924, společnosti EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, Nicosia, 2012, Kyperská republika, reg. č.: HE 250826, a společnosti LIGNITE INVESTMENTS 1 LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, Nicosia, 2012, Kyperská republika, reg. č.: HE 237612 a přechodu jmění těchto zanikajících společností na nástupnickou společnost EP Energy, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, Česká republika, IČO: 292 59 428 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6278. 4.11.2013
Společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti EP Energy, a.s., přijalo dne 14. srpna 2013 tato rozhodnutí: 1. Společná ustanovení 1.1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 30 000 000,- Kč (třicet milionů korun českých), vydáním 30 000 (třiceti tisíc) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ( jeden tisíc korun českých); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 1.2. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 2. Upisování s využitím přednostního práva: 2.1. s využitím přednostního práva může jediný akcionář upsat všech 30 000 (třicet tisíc) kusů nových akcií; emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) 2.2. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o přednostním právu na upsání nových akcií obsahující alespoň náležito sti podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 2.3. přednostní právo na upsání nových akcií může akcionář vykonat uzavřením smlouvy o upsání akcií na adrese Praha 1, Pařížská 130/26, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 (třiceti dnů) ode dne doručení informace o přednostním právu 2.4. emisní kurs nových akcií upsaných s využitím přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 2109421326/2700 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro splacení vkladu 3. Upisování bez přednostního práva 3.1. všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., stávajícímu jedinému akcionáři společnosti, ostatní způsoby upsání akcií uv edené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují 3.2. emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) 3.3. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání akcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií 3.4. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti na adrese: Praze 1, Pařížská 130/26, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin; k upsání akcie dochází u zavřením smlouvy o upsání akcií 3.5. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 2109421326/2700 zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku pro spl acení vkladu 16.8.2013 - 26.8.2013
Dne 27.6.2011 rozhodl jediný akcionář společnosti vykonávající působnost valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu 1 703 571 000 Kč (z původních 17 715 977 000Kč na 19 419 548 000 Kč) a to úpisem 1 703 571 kusů kmenovýc h listinných akcií na jméno, každé ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč s tím, že: - emisní kurz každé nově upisované akcie je 1 000,- Kč; - všechny nově upisované akcie budou upsány jediným akcionářem, tj. společností Energetický a průmyslový holding, a.s.; - upisování nad částku 1 703 571 000,- Kč se nepřipouští; - akcie se upisují uzavřením smlouvy o úpisu akcií; - akcie se upisují nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je 100 % akcií společnosti HC Fin3 N.V., se sídlem Weteringschans 26, 1017SG Amsterdam, Nizozemí, reg. č. 34274924, které byly oceněny znalcem A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4 , 602 00 Brno, IČ: 44119097, na hodnotu 1 703 571 000,- Kč, přičemž za tento vklad se vydá 1 703 571 kusů kmenových listinných akcií na jméno, každé ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč; - místem úpisu akcii je sídlo společnosti EP Investment Advisors, s.r.o.: Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1; - pro úpis akcií se určuje lhůta 14 dnů od předložení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií; - smlouvu o úpisu akcií předloží představenstvo společnosti EP Energy, a.s. k podpisu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. bezodkladně po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti EP Energy, a.s. o zvýšení základního k apitálu společnosti do obchodního rejstříku; - úpis akcií je vázán rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti EP Energy, a.s. do obchodního rejstříku; - lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 14 dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti EP Investment Advisors, s.r.o.: Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1. 28.6.2011 - 30.6.2011

Aktuální kontaktní údaje EP Energy, a.s.

Kapitál EP Energy, a.s.

zakladni jmění 13 000 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.11.2017
zakladni jmění 12 844 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.2.2015 - 30.11.2017
zakladni jmění 12 844 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.2.2015 - 25.2.2015
zakladni jmění 19 569 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.12.2013 - 5.2.2015
zakladni jmění 19 469 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.11.2013 - 18.12.2013
zakladni jmění 19 449 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.8.2013 - 4.11.2013
zakladni jmění 19 419 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.6.2011 - 26.8.2013
zakladni jmění 17 716 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.12.2010 - 30.6.2011

Akcie EP Energy, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 665 Kč 19 549 548 30.11.2017
Kmenové akcie na jméno 657 Kč 19 549 548 25.2.2015 - 30.11.2017
Kmenové akcie na jméno 657 Kč 19 549 548 5.2.2015 - 25.2.2015
Kmenové akcie na jméno 1 001 Kč 19 549 548 20.12.2013 - 5.2.2015
Akcie na jméno 1 001 Kč 100 000 18.12.2013 - 20.12.2013
Kmenové akcie na jméno 1 001 Kč 19 449 548 4.11.2013 - 20.12.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 19 449 548 26.8.2013 - 4.11.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 19 419 548 30.6.2011 - 26.8.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 17 715 977 16.12.2010 - 30.6.2011

Sídlo EP Energy, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pařížská 130/26 , Praha 110 00 17.6.2016
Adresa Příkop 843/4 , Brno 602 00 10.6.2015 - 17.6.2016
Adresa Příkop 843/4 , Brno 602 00 2.9.2014 - 10.6.2015
Adresa Příkop 843/4 , Brno 602 00 16.12.2010 - 2.9.2014

Předmět činnosti EP Energy, a.s.

Platnost údajů od - do
správa vlastního majetku 16.12.2010

vedení firmy EP Energy, a.s.

Statutární orgán EP Energy, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. 16.12.2010
člen představenstva Marek Spurný 17.6.2016
Vznik členství 11.12.2015
Adresa: Nová 914 , Průhonice 252 43
člen představenstva Jiří Feist 17.6.2016
Vznik členství 11.12.2015
Adresa: Severovýchodní VI 693/36 , Praha 141 00
Místopředseda představenstva Mgr. Petr Sekanina 26.10.2016
Vznik členství 12.10.2016
Vznik funkce 12.10.2016
Adresa: Budějovická 351/16 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Mgr. Tomáš David 25.7.2017
Vznik členství 11.12.2015
Vznik funkce 9.3.2017
Adresa: Borského 667/7 , Praha 152 00
člen představenstva William David George Price 25.7.2017
Vznik členství 11.3.2017
Adresa: 99 Brondesbury Road , Londýn Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Pavel Horský 22.9.2018
Vznik členství 11.12.2015
Adresa: Na Míčánce 2642/4 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Mgr. Marek Spurný 16.12.2010 - 5.4.2013
Vznik členství 16.12.2010
Vznik funkce 16.12.2010
Zánik funkce 5.3.2013
Adresa: Nová 914 , Průhonice 252 43
člen představenstva Ing. Jan Špringl 16.12.2010 - 5.4.2013
Vznik členství 16.12.2010
Adresa: Pod kapličkou 2846/11 , Praha 130 00
člen představenstva Pavel Horský 16.4.2012 - 5.4.2013
Vznik členství 20.3.2012
Adresa: Otiskova 2836/20 , Brno 628 00
předseda představenstva JUDr. Daniel Křetínský 16.12.2010 - 6.11.2013
Vznik členství 16.12.2010
Vznik funkce 16.12.2010
Adresa: Kostelní 1102/12 , Praha 170 00
předseda představenstva JUDr. Daniel Křetínský 6.11.2013 - 10.6.2015
Vznik členství 16.12.2010
Vznik funkce 16.12.2010
Adresa: Kostelní 1102/12 , Praha 170 00
místopředseda představenstva Jan Špringl 5.4.2013 - 22.1.2016
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 11.12.2015
Vznik funkce 5.3.2013
Zánik funkce 11.12.2015
Adresa: Pod kapličkou 2846/11 , Praha 130 00
člen představenstva Marek Spurný 5.4.2013 - 22.1.2016
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 11.12.2015
Adresa: Nová 914 , Průhonice 252 43
člen představenstva Pavel Horský 5.4.2013 - 22.1.2016
Vznik členství 20.3.2012
Zánik členství 11.12.2015
Adresa: Hanzelkova 2655/21 , Praha 160 00
člen představenstva Jiří Feist 5.4.2013 - 22.1.2016
Vznik členství 5.3.2013
Zánik členství 11.12.2015
Adresa: Severovýchodní VI 693/36 , Praha 141 00
člen představenstva Tomáš David 5.4.2013 - 22.1.2016
Vznik členství 5.3.2013
Zánik členství 11.12.2015
Adresa: Borského 667/7 , Praha 152 00
předseda představenstva JUDr. Daniel Křetínský 10.6.2015 - 22.1.2016
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 11.12.2015
Vznik funkce 16.12.2010
Zánik funkce 11.12.2015
Adresa: Kostelní 1102/12 , Praha 170 00
člen představenstva Jan Špringl 22.1.2016 - 1.2.2016
Vznik členství 11.12.2015
Adresa: Pod kapličkou 2846/11 , Praha 130 00
předseda představenstva JUDr. Daniel Křetínský 22.1.2016 - 17.6.2016
Vznik členství 11.12.2015
Vznik funkce 11.12.2015
Adresa: Kostelní 1102/12 , Praha 170 00
člen představenstva Marek Spurný 22.1.2016 - 17.6.2016
Vznik členství 11.12.2015
Adresa: Nová 914 , Průhonice 252 43
člen představenstva Pavel Horský 22.1.2016 - 17.6.2016
Vznik členství 11.12.2015
Adresa: Hanzelkova 2655/21 , Praha 160 00
člen představenstva Jiří Feist 22.1.2016 - 17.6.2016
Vznik členství 11.12.2015
Adresa: Severovýchodní VI 693/36 , Praha 141 00
člen představenstva Tomáš David 22.1.2016 - 17.6.2016
Vznik členství 11.12.2015
Adresa: Borského 667/7 , Praha 152 00
Místopředseda představenstva Ing. Jan Špringl 1.2.2016 - 17.6.2016
Vznik členství 11.12.2015
Vznik funkce 18.1.2016
Adresa: Pod kapličkou 2846/11 , Praha 130 00
Místopředseda představenstva Ing. Jan Špringl 17.6.2016 - 26.10.2016
Vznik členství 11.12.2015
Zánik členství 12.10.2016
Vznik funkce 18.1.2016
Zánik funkce 12.10.2016
Adresa: Pod kapličkou 2846/11 , Praha 130 00
předseda představenstva JUDr. Daniel Křetínský 17.6.2016 - 25.7.2017
Vznik členství 11.12.2015
Zánik členství 10.3.2017
Vznik funkce 11.12.2015
Zánik funkce 9.3.2017
Adresa: Kostelní 1102/12 , Praha 170 00
člen představenstva Tomáš David 17.6.2016 - 25.7.2017
Vznik členství 11.12.2015
Adresa: Borského 667/7 , Praha 152 00
člen představenstva Pavel Horský 17.6.2016 - 22.9.2018
Vznik členství 11.12.2015
Adresa: Hanzelkova 2655/21 , Praha 160 00

Dozorčí rada EP Energy, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Milan Jalový 25.7.2017
Vznik členství 22.6.2017
Adresa: Vrchlického 1555/1 , Blansko 678 01
člen dozorčí rady Ing. Filip Bělák 25.7.2017
Vznik členství 22.6.2017
Adresa: V borovičkách 1108/3 , Praha 155 00
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Špringl 13.5.2018
Vznik členství 22.6.2017
Vznik funkce 22.6.2017
Adresa: Na Ořechovce 737/61 , Praha 162 00
předseda dozorčí rady Mgr. Marek Janča 16.12.2010 - 10.7.2012
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 24.4.2012
Vznik funkce 16.12.2010
Zánik funkce 24.4.2012
Adresa: Plachty 515/12 , Brno 634 00
místopředseda dozorčí rady Ing. František Čupr 16.12.2010 - 10.7.2012
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 24.4.2012
Vznik funkce 16.12.2010
Zánik funkce 24.4.2012
Adresa: Vlárská 1239/1 , Brno 627 00
člen dozorčí rady Mgr.Ing. Jiří Nováček 16.12.2010 - 10.7.2012
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 24.4.2012
Adresa: Červená Skála 325 , Husinec 250 68
předseda dozorčí rady Ing. František Čupr 10.7.2012 - 8.2.2013
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 27.9.2012
Vznik funkce 24.4.2012
Zánik funkce 27.9.2012
Adresa: Vlárská 1239/1 , Brno 627 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Ing. Jiří Nováček 10.7.2012 - 8.2.2013
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 27.9.2012
Vznik funkce 24.4.2012
Zánik funkce 27.9.2012
Adresa: Červená Skála 325 , Husinec 250 68
člen dozorčí rady Robert Ševela 8.2.2013 - 5.4.2013
Vznik členství 27.10.2012
Zánik členství 20.6.2014
Adresa: Jasanová 104 , Dolní Břežany 252 41
člen dozorčí rady Mel Gerard Carvill 8.2.2013 - 5.4.2013
Vznik členství 27.11.2012
Zánik členství 20.6.2014
Adresa: Rue des Tranquesous, St. Saviours , Bradways Guernsey (Spojené království)
člen dozorčí rady Ivan Jakabovič 8.2.2013 - 5.4.2013
Vznik členství 27.11.2012
Adresa: Donnerova 717 15, 841 04 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Martin Fedor 8.2.2013 - 5.4.2013
Vznik členství 27.11.2012
Adresa: Budovatelská 12 , 821 08 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Miloš Badida 8.2.2013 - 5.4.2013
Vznik členství 27.11.2012
Adresa: K lesu 886/30 , Praha 142 00
předseda dozorčí rady Martin Štefunko 8.2.2013 - 2.9.2014
Vznik členství 27.9.2012
Zánik členství 20.6.2014
Vznik funkce 30.9.2012
Zánik funkce 20.6.2014
Adresa: SNP 968 , 924 00 Galanta Slovenská republika
člen dozorčí rady Robert Ševela 5.4.2013 - 2.9.2014
Vznik členství 27.9.2012
Zánik členství 20.6.2014
Adresa: Jasanová 104 , Dolní Břežany 252 41
člen dozorčí rady Mel Gerard Carvill 5.4.2013 - 2.9.2014
Vznik členství 27.9.2012
Zánik členství 20.6.2014
Adresa: Rue des Tranquesous, St. Saviours , Bradways Guernsey (Spojené království)
člen dozorčí rady Ivan Jakabovič 5.4.2013 - 2.9.2014
Vznik členství 27.9.2012
Adresa: Donnerova 717 15, 841 04 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Miloš Badida 5.4.2013 - 10.6.2015
Vznik členství 27.9.2012
Adresa: K lesu 886/30 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Martin Fedor 5.4.2013 - 17.6.2016
Vznik členství 27.9.2012
Adresa: Budovatelská 12 , 821 08 Bratislava Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ivan Jakabovič 2.9.2014 - 17.6.2016
Vznik členství 27.9.2012
Vznik funkce 14.8.2014
Adresa: Donnerova 717 15, 841 04 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Miloš Badida 10.6.2015 - 17.6.2016
Vznik členství 27.9.2012
Adresa: Nad akáty 1600/17 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Ivan Jakabovič 17.6.2016 - 26.10.2016
Vznik členství 27.9.2012
Vznik funkce 14.8.2014
Adresa: Malostranské nábřeží 563/3 , Praha 118 00
člen dozorčí rady Martin Fedor 17.6.2016 - 25.7.2017
Vznik členství 27.9.2012
Zánik členství 22.6.2017
Adresa: Budovatelská 12 , 821 08 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Miloš Badida 17.6.2016 - 25.7.2017
Vznik členství 27.9.2012
Zánik členství 22.6.2017
Adresa: Nad akáty 1600/17 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Ing. Ivan Jakabovič 26.10.2016 - 25.7.2017
Vznik členství 27.9.2012
Zánik členství 22.6.2017
Vznik funkce 14.8.2014
Zánik funkce 22.6.2017
Adresa: 32 rue COMTE FELIX GASTALDI , 980 00 MONACO-VILLE Monacké knížectví
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Špringl 25.7.2017 - 13.5.2018
Vznik členství 22.6.2017
Vznik funkce 22.6.2017
Adresa: Pod kapličkou 2846/11 , Praha 130 00

Sbírka Listin EP Energy, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6278/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.2.2016 2.2.2016 18
B 6278/SL 51 notářský zápis [NZ 33/2016] rozhodnutí jed. akcionáře o změně stanov Krajský soud v Brně 13.1.2016 1.2.2016 2.2.2016 6
B 6278/SL 50 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 11.12.2015 15.12.2015 1.2.2016 2
B 6278/SL 49 ostatní rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 11.12.2015 15.12.2015 1.2.2016 1
B 6278/SL 48 notářský zápis [NZ 594/2015] Krajský soud v Brně 3.6.2015 30.7.2015 17
B 6278/SL 46 výroční zpráva [2013] konsolidovaná Krajský soud v Brně 23.12.2014 13.3.2015 17.3.2015 160
B 6278/SL 45 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 28.3.2013 5.1.2015 12.1.2015 31
B 6278/SL 44 účetní závěrka [2013] konsolidovaná Krajský soud v Brně 31.12.2013 6.1.2015 12.1.2015 122
B 6278/SL 43 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 14.8.2014 27.8.2014 3.9.2014 2
B 6278/SL 42 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.8.2014 27.8.2014 3.9.2014 18
B 6278/SL 41 notářský zápis rozhodnutí VH, NZ 1414/2014 Krajský soud v Brně 14.8.2014 27.8.2014 3.9.2014 5
B 6278/SL 40 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 20.6.2014 27.8.2014 3.9.2014 4
B 6278/SL 39 notářský zápis projekt fúze sloučením, NZ 619/2014 Krajský soud v Brně 26.5.2014 2.6.2014 4.6.2014 20
B 6278/SL 37 posudek znalce č. 31/29897042/13 Krajský soud v Brně 11.12.2013 6.1.2014 6.1.2014 55
B 6278/SL 36 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 164/2013 Krajský soud v Brně 11.12.2013 17.12.2013 23.12.2013 9
B 6278/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.8.2013 2.9.2013 6.9.2013 22
B 6278/SL 34 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 742/2013 Krajský soud v Brně 14.8.2013 15.8.2013 27.8.2013 8
B 6278/SL 33 stanovy společnosti, změna právní formy, fúze projekt přeshraniční fúze sloučením Krajský soud v Brně 17.6.2013 17.7.2013 22.7.2013 85
B 6278/SL 32 výroční zpráva [2012]  konsolidovaná Krajský soud v Brně 30.3.2013 4.7.2013 12.7.2013 121
B 6278/SL 31 výroční zpráva 2011 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 1.11.2012 24.4.2013 26.4.2013 102
B 6278/SL 30 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 5.3.2013 3.4.2013 10.4.2013 1
B 6278/SL 29 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 5.3.2013 3.4.2013 10.4.2013 1
B 6278/SL 28 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 115/2013 Krajský soud v Brně 5.3.2013 3.4.2013 10.4.2013 9
B 6278/SL 27 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 30.9.2012 21.1.2013 12.2.2013 1
B 6278/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.9.2012 21.1.2013 12.2.2013 22
B 6278/SL 25 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 27.9.2012 21.1.2013 12.2.2013 1
B 6278/SL 24 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 589/2012 Krajský soud v Brně 27.9.2012 21.1.2013 12.2.2013 8
B 6278/SL 23 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 24.4.2012 20.7.2012 3
B 6278/SL 22 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 11.5.2012 12.7.2012 24
B 6278/SL 21 účetní závěrka - konsolidovaná 2010 Krajský soud v Brně 28.5.2012 96
B 6278/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.3.2012 4.5.2012 22
B 6278/SL 19 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 162/12 Krajský soud v Brně 20.3.2012 4.5.2012 11
B 6278/SL 18 zpráva auditora k 31.12.2010 Krajský soud v Brně 31.5.2011 14.7.2011 9
B 6278/SL 17 ostatní - zpráva představenstva Krajský soud v Brně 29.6.2011 2
B 6278/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.6.2011 29.6.2011 23
B 6278/SL 15 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 294/11 Krajský soud v Brně 27.6.2011 29.6.2011 13
B 6278/SL 14 posudek znalce č. 1796-96/11 Krajský soud v Brně 23.6.2011 29.6.2011 162
B 6278/SL 9 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.12.2010 27.12.2010 2
B 6278/SL 8 posudek znalce č. 1632-202/10 Krajský soud v Brně 8.12.2010 27.12.2010 117
B 6278/SL 7 posudek znalce č. 99-1/2010 Krajský soud v Brně 3.12.2010 27.12.2010 137
B 6278/SL 6 posudek znalce č. 1629-199/10 Krajský soud v Brně 19.11.2010 27.12.2010 45
B 6278/SL 5 posudek znalce č. 1636-206/10 Krajský soud v Brně 19.11.2010 27.12.2010 160
B 6278/SL 4 posudek znalce č. 1633-203/10 Krajský soud v Brně 18.11.2010 27.12.2010 144
B 6278/SL 3 posudek znalce č. 93-1/2010 Krajský soud v Brně 15.11.2010 27.12.2010 63
B 6278/SL 2 posudek znalce č. 90-1/2010 Krajský soud v Brně 15.11.2010 27.12.2010 48
B 6278/SL 13 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 16.12.2010 27.12.2010 2

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje EP Energy, a.s.

IČO: 29259428
Firma: EP Energy, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz soukromé národní
Datum vzniku: 16.12.2010

Sídlo EP Energy, a.s.

Sídlo: Pařížská 130/26, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti holdingových společností
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image