Firma ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO 01790765


ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (01790765) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Türkova 2319/5, Praha 149 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 7. 2013 a je stále aktivní. ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 19148
IČO (identifikační číslo osoby) 01790765
Jméno ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 4.7.2013
Dne 25. května 2017 rozhodl jediný akcionář společnosti o snížení základního kapitálu společnosti takto: základní kapitál společnosti se snižuje o 29 000 000,00 Kč (dvacet devět milionů korun českých) z 31 000 000,-- Kč (třiceti jednoho miliónu korun českých) na 2 000 000,-- Kč (dva milióny korun českých); částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty. 25.5.2017
Společnost může vytvářet podfondy v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a v souladu se stanovami. 25.2.2015
Valná hromada dne 13.5.2014 formou notářského zápisu přijala tato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a následném spojení akcií. (A) Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 23.000.000,- Kč (slovy: dvacet tři miliony korun českých) ze současné výše 8.000.000,- Kč (slovy: osm miliónů korun českých) na částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jeden milión k orun českých) a to z části co do výše 2.170.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých) z vlastních zdrojů společnosti a co do výše 20.830.000,- Kč (slovy: dvacet milionů osm set třicet tisíc korun českých) upsáním nových akcií p odle § 474 zákona o obchodních korporacích, jak je uvedeno níže. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 23.000.000,- Kč (slovy: dvacet tři miliony korun českých). Nové akcie společnosti nebudou přijaty k obchodování na (žádném) evropském regulovaném trhu. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 23.000.000,- Kč (slovy: dvacet tři miliony korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje takto: (i)Co do výše 2.170.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých) se základní kapitál společnosti zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti vykázaných jako zisk (vlastní kapitál) v řádné účetní závěrce za rok 2013 sestavené ke dni 31. 12.2013 předsedou představenstva společnosti dne 28.4.2014, která byla bez výhrad ověřena dne 28.4.2014 auditorem KPMG Česká republika Audit, s.r.o. v souladu s § 497 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích, a schválena valnou hromadou společnosti v p ředchozím bodu jednání valné hromady, a to výlučně peněžitými vklady. Částka 2.170.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti, bude rozdělena na 10 (slovy: deset) kusů nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno č ísel 21 až 30, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 217.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun českých) na akcii. Zvýšení jmenovité hodnoty stávajících akcií se neprovede. Emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 217.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun českých) činí 217.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot svých akcií. Po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku budou nové akcie co do součtu jmenovitých hodnot 2.170.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto sed mdesát tisíc korun českých) bezplatně rozděleny mezi stávající akcionáře, v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií § 499 zákona o obchodních korporacích takto: - Akcionáři Ing. Radku Švecovi společnost předá 8 (slovy: osm) kusů listinných akcií na jméno Ing. Radek Švec každá o jmenovité hodnotě 217.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun českých) čísel 21 až 28, tj. 80% nových akcií vydávaných podle § 495 až 500 zákona o obchodních korporacích o celkové jmenovité hodnotě 1.736.000,- Kč, -Akcionáři Ing. Petru Šmídovi společnost předá 1 (slovy: jeden) kus listinné akcie na jméno Ing. Petr Šmída o jmenovité hodnotě 217.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun českých) čísla 29, tj. 10% nových akcií vydávaných podle § 495 až 500 zákona o obchodních korporacích o celkové jmenovité hodnotě 217.000,- Kč. -Akcionáři Ing. Pavlu Muchovi společnost předá 1 (slovy: jeden) kus listinné akcie na jméno Ing. Pavel Mucha o jmenovité hodnotě 217.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct korun českých) čísla 30, tj. 10% nových akcií vydávaných podle § 495 až 500 zákona o obc hodních korporacích o celkové jmenovité hodnotě 217.000,- Kč, (ii)Co do výše 20.830.000,- Kč (slovy: dvacet milionů osm set třicet tisíc korun českých) se základní kapitál společnosti zvyšuje upsáním nových akcií podle § 474 zákona o obchodních korporacích, a to výlučně peněžitými vklady. Částka 20.830.000,- Kč (slovy: dvacet milionů osm set třicet tisíc korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje upsáním nových akcií podle § 474 zákona o obchodních korporacích, bude rozdělena na 10 (slovy: deset) kusů nových kmenových akcií v lis tinné podobě znějících na jméno čísel 31 až 40, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých) na akcii. Akcie nebudou přijaty k obchodování na (žádném) evropském regulovaném trhu. Emisní ážio se nestanoví. Emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých) činí 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých). Všechny nově emitované akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti o jmenovité hodnotě ve výši 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých) budou upsány bez využití přednostního práva na základě smlouvy o upsání akcií dle ust . § 479 zákona o obchodních korporacích. Jelikož se všichni stávající akcionáři vzdali svého přednostního práva k upsání nových akcií, budou všechny nově emitované akcie společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti o jmenovité hodnotě každé ve výši 2.083.000,- Kč nabídnuty k upsání v s ídle společnosti bez veřejné nabídky vybraným zájemcům, kterými se určují: Ing. Radek Švec, dat. nar. 7. června 1968, bytem Lanškroun, Lidická 859, Žichlínské Předměstí, PSČ 563 01, Ing. Petr Šmída, dat. nar. 2. února 1963, bytem Praha 7, Holešovice, Letohradská 1212/38, PSČ 170 00, Ing. Pavel Mucha, dat. nar. 2. dubna 1974, bytem Praha 10, Dolní Měcholupy, Ke dráze 422/4, PSČ 109 00 a kteří upíší své akcie v souladu s ust. § 479 zákona o obchodních korporacích ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstř íku takto: -Akcionář Ing. Radek Švec upíše 8 (slovy: osm) kusů listinných akcií na jméno Ing. Radek Švec každá o jmenovité hodnotě 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých) čísel 31 až 38, tj. 80% nově upisovaných akcií o celkové jmenovit é hodnotě 16.664.000,- Kč, -Akcionář Ing. Petr Šmída upíše 1 (slovy: jeden) kus listinné akcie na jméno Ing. Petr Šmída o jmenovité hodnotě 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých) čísla 39, tj. 10% nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 2.0 83.000,- Kč, -Akcionář Ing. Pavel Mucha upíše 1 (slovy: jeden) kus listinné akcie na jméno Ing. Pavel Mucha o jmenovité hodnotě 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých) čísla 40, tj. 10% nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 2 .083.000,- Kč. Počátek běhu této lhůty bude oznámen tak, že společnost doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií vybraným zájemcům bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů. Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Upisování nových akcií však může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz akcií peněžitými vklady co do výše 100% emisního kurzu nejpozději do 30-ti (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs nově upisovaných akcií se splácí bankovní účet společnosti číslo 5362262/0800, vedený u České spořitelny, a.s. (B) Pod odkládací podmínkou zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dle výše přijatého rozhodnutí se akcie společnosti spojují takto: (i) 16 (slovy: šestnáct) kusů listinných akcií na jméno Ing. Radek Švec čísel 1 až 14, 19 a 20 každá o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) a 8 (slovy: osm) kusů listinných akcií na jméno Ing. Radek Švec každá o jmenovité hodnotě 217.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun českých) čísel 21 až 28 a 8 (slovy: osm) kusů listinných akcií na jméno Ing. Radek Švec každá o jmenovité hodnotě 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých) čísel 31 až 38 se spojuje do 8 (slovy: osm) kusů akcií na jméno Ing. Radek Švec v listinné podobě čísel 1až 8 každé o jmenovité hodnotě 3.100.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto tisíc korun českých). (ii) 2 (slovy: dva) kusy listinných akcií na jméno Ing. Petr Šmída čísel 15 a 16 každá o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) a 1 (slovy: jeden) kus listinné akcie na jméno Ing. Petr Šmída každá o jmenovité hodnotě 217.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun českých) čísla 29 a 1 (slovy: jeden) kus listinné akcie na jméno Ing. Petr Šmída každá o jmenovité hodnotě 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých) čísla 39 se spojují do jedné akcie na jméno Ing. Petr Šmída v listinné podobě čísla 9 o jmen. hodnotě 3.100.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto tisíc korun českých). (iii) 2 (slovy: dva) kusy listinných akcií na jméno Ing. Pavel Mucha čísel 17 a 18 každá o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) a 1 (slovy: jeden) kus listinné akcie na jméno Ing. Pavel Mucha každá o jmenovité hodnotě 217.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc korun českých) čísla 30 a 1 (slovy: jeden) kus listinné akcie na jméno Ing. Pavel Mucha každá o jmenovité hodnotě 2.083.000,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát tři tisíce korun českých) čísla 40 se spojují do jedné akcie na jméno Ing. Pavel Mucha v listinné podobě čísel 10 o jmenovité hodnotě 3.100.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto tisíc korun českých) 28.5.2014 - 28.5.2014

Aktuální kontaktní údaje ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Kapitál ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.5.2017
zakladni jmění 31 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.5.2014 - 25.5.2017
zakladni jmění 8 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.7.2013 - 28.5.2014

Akcie ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie kusové na jméno 0 Kč 10 25.2.2015
Akcie kusové na jméno 0 Kč 10 8.1.2015 - 25.2.2015
Kmenové akcie na jméno 3 100 000 Kč 10 29.7.2014 - 8.1.2015
Akcie na jméno 217 000 Kč 10 28.5.2014 - 29.7.2014
Akcie na jméno 2 083 000 Kč 10 28.5.2014 - 29.7.2014
Kmenové akcie na jméno 400 000 Kč 20 4.7.2013 - 29.7.2014

Sídlo ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Türkova 2319/5 , Praha 149 00 4.7.2013

Předmět podnikání ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Platnost údajů od - do
shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejími akcionáři, a provádění společného investování shromážděných pen ěžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch kvalifikovaných investorů a dále správa tohoto majetku 8.1.2015
kolektivní investování 4.7.2013 - 8.1.2015

vedení firmy ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Statutární orgán ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně. 8.1.2015
Jménem společnosti jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně. 4.7.2013 - 8.1.2015
statutární ředitel Iva Nováková 13.7.2016
Vznik funkce 24.6.2016
Adresa: Pražská 180/77 , Bílina 418 01
předseda představenstva Radek Švec 4.7.2013 - 8.1.2015
Vznik členství 4.7.2013
Zánik členství 8.1.2015
Vznik funkce 4.7.2013
Zánik funkce 8.1.2015
Adresa: Lidická 859 , Lanškroun 563 01
člen představenstva Pavel Mucha 4.7.2013 - 8.1.2015
Vznik členství 4.7.2013
Zánik členství 8.1.2015
Adresa: Ke dráze 422/4 , Praha 109 00
člen představenstva Petr Šmída 4.7.2013 - 8.1.2015
Vznik členství 4.7.2013
Zánik členství 8.1.2015
Adresa: Letohradská 1212/38 , Praha 170 00
Jméno Radek Švec 8.1.2015 - 18.11.2015
Vznik funkce 8.1.2015
Adresa: Lidická 859 , Lanškroun 563 01
Jméno Radek Švec 18.11.2015 - 13.7.2016
Vznik funkce 8.1.2015
Zánik funkce 24.6.2016
Adresa: Lidická 859 , Lanškroun 563 01

Dozorčí rada ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Radovan Nesrsta 4.7.2013 - 8.1.2015
Vznik členství 4.7.2013
Zánik členství 8.1.2015
Vznik funkce 4.7.2013
Zánik funkce 8.1.2015
Adresa: U přejezdu 445/4 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Lukáš Hrdlička 4.7.2013 - 8.1.2015
Vznik členství 4.7.2013
Zánik členství 8.1.2015
Adresa: Platanová 1019 , Jesenice 252 42
člen dozorčí rady Pavel Suldovský 4.7.2013 - 8.1.2015
Vznik členství 4.7.2013
Zánik členství 8.1.2015
Adresa: 337 , Horní Čermná 561 56

Sbírka Listin ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 19148/SL 6 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 8.7.2015 48
B 19148/SL 5 notářský zápis [NZ 1205/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.12.2014 2.1.2015 14.1.2015 31
B 19148/SL 4 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 10.9.2014 3.10.2014 49
B 19148/SL 3 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 21.5.2014 28.5.2014 27
B 19148/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 239/2014 Městský soud v Praze 19.5.2014 21.5.2014 28.5.2014 49
B 19148/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 576/2012 Městský soud v Praze 23.11.2012 21.5.2013 11.7.2013 30

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO: 01790765
Firma: ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 11
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Fondy kolektivního investování (kromě FPT) soukromé národní
Datum vzniku: 4.7.2013

Sídlo ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Sídlo: Türkova 2319/5, Praha 149 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
tracking image