Firma Energetický a průmyslový holding, a.s. IČO 28356250


Energetický a průmyslový holding, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Energetický a průmyslový holding, a.s. (28356250) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pařížská 130/26, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 8. 2009 a je stále aktivní. Energetický a průmyslový holding, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Energetický a průmyslový holding, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Energetický a průmyslový holding, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Energetický a průmyslový holding, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Energetický a průmyslový holding, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Energetický a průmyslový holding, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 21747
IČO (identifikační číslo osoby) 28356250
Jméno Energetický a průmyslový holding, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 10.8.2009
Valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s., rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti ze současné výše 5.050.192.800 (pět miliard padesát milionů jedno sto devadesát dva tisíc osm set korun českých) o částku 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) na částku ve výši 3.535.134.960 Kč (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíc devět set šedesát korun českých) za těchto podmínek: a) důvod a účel snížení základního kapitálu společnosti: a.důvodem snížení základního kapitálu společnosti v částce 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 465.528.447 ks (čtyři sta šedesát pět mi lionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm kusů) vlastních akcií, vydaných na jméno, z čehož je 10.601.307 ks (deset milionů šest set jeden tisíc tři sta sedm kusů) o jmenovité hodnotě 100 Kč (jedno sto korun českých) a 454.927.140 ks (čtyři s ta padesát čtyři milionů devět set dvacet sedm tisíc jedno sto čtyřicet kusů) o jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), které nabyla dne 26.1.2017, resp. 24.2.2017, a které nebyly zcizeny; společnost snížením základního kapitálu plní povinnost snížit základní kapitál o částku odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot těchto vlastních akcií; b.účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií v majetku společnosti jejich zničením, a tak zhojení stavu, kdy společnost má v majetku vlastní akcie, které nebyly zcizeny; b) rozsah a způsob provedení snížení základního kapitálu společnosti: a.základní kapitál společnosti se snižuje z částky 5.050.192.800 Kč (pět miliard padesát milionů jedno sto devadesát dva tisíc osm set korun českých) o částku 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet kor un českých) na částku 3.535.134.960 Kč (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíc devět set šedesát korun českých); celkový počet hlasů ve společnosti se sníží z 5.050.192.800 (pět miliard padesát milionů jedno sto devadesát dva tisíc osm set) hlasů o 1.515.057.840 (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet) hlasů na 3.535.134.960 (tři miliardy pět set třicet pět milionů jedno sto třicet čtyři tisíc devět set šedesát) hlasů po snížení základního kapitálu, b.základní kapitál společnosti v částce 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) bude snížen zrušením (zničením) následujících vlastních akcií společnosti o počtu 465.528.447 ks (čtyři sta šedesát pět milionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm kusů): i.109.420.844 (jedno sto devět milionů čtyři sta dvacet tisíc osm set čtyřicet čtyři) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série B č. 576707001 - 686127844, na hrazených hromadnou listinou číslo HL J 001, ii.109.420.844 (jedno sto devět milionů čtyři sta dvacet tisíc osm set čtyřicet čtyři) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série B č. 1 - 109420844, nahrazený ch hromadnou listinou číslo HL J 003, iii.10.465.680 (deset milionů čtyři sta šedesát pět tisíc šest set osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100 Kč (jedno sto korun českých), pořadová čísla akcií série A č. 20621154 - 31086833, nahraz ených hromadnou listinou číslo HL K 005, iv.135.627 (jedno sto třicet pět tisíc šest set dvacet sedm) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100 Kč (jedno sto korun českých), pořadová čísla akcií série A č. 34958646 - 35094272, nahrazených hromadnou listinou číslo HL K 005, v.144.176.800 (jedno sto čtyřicet čtyři milionů jedno sto sedmdesát šest tisíc osm set) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série B č. 144176701 - 288353500, nahrazených hromadnou listinou číslo HL K 006, vi.77.908.900 (sedmdesát sedm milionů devět set osm tisíc devět set) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série C č. 77908901 - 155817800, nahrazených hromadno u listinou číslo HL K 006, vii.13.999.752 (třináct milionů devět set devadesát devět tisíc sedm set padesát dva) kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká), pořadová čísla akcií série D č. 14000249 - 28000000, nahr azených hromadnou listinou číslo HL K 006, přičemž snížení základního kapitálu bude provedeno zrušením vlastních akcií, a to tak, že do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku společnost zničí 465.528.447 (čtyři sta šedesát pět milionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm) kusů vlastních kmenových akcií na jméno, vydaných jako listinné cenné papíry o jmenovitých hodnotách uvedených výše, které má ve svém majetku; c) způsob, jak bude s částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti naloženo: a.vzhledem k tomu, že zrušované akcie v počtu 465.528.447 (čtyři sta šedesát pět milionů pět set dvacet osm tisíc čtyři sta čtyřicet sedm) kusů nahrazené hromadnými listinami s čísly HL J 001, HL J 003, HL K 005 a HL K 006 jsou vlastními akciemi Společnos ti, s částkou 1.515.057.840 Kč (jedna miliarda pět set patnáct milionů padesát sedm tisíc osm set čtyřicet korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastn ího zdroje, ale bude zaúčtována oproti účtu, na němž se účtuje o vlastních akciích, a zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let, b.společnost zničí akcie, resp. hromadné listiny s čísly HL J 001, HL J 003, HL K 005 a HL K 006 do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku jejich skartováním, o skartování sepíše představenstvo zápis. 2.5.2018 - 19.9.2018
Dne 25. 8. 2015 rozhodla valná hromada společnosti o snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu 4.040.154.240,- Kč ze stávající výše 9.090.347.040,- Kč na částku 5.050.192.800,- Kč, a to zrušením 1.174.476.579 vlastních akcií společnosti, z čehož j e 28.946.239 ks o jmenovité hodnotě 100,- Kč a 1.145.530.340 kusů o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Ke snížení základního kapitálu dojde z důvodu, že společnost nabyla vlastní akcie a o jejich jmenovitou hodnotu chce snížit základní kapitál. S částkou odpovídaj ící snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude zaúčtována oproti účtu, na němž se účtuje o vlastních akciích, a zrušení vlastních akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let. 15.9.2015 - 22.1.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 22.8.2014 - 22.10.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 22.8.2014 - 22.10.2015
V důsledku přeshraniční fúze sloučením přešlo na nástupnickou společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, Česká republika, IČ: 283 56 250, jmění zanikající společnosti NIKARA EQUITY LIMITED, se sídlem Akrop oleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012, Nicosia, Kyperská republika, registrační číslo: HE 260055. 31.3.2013
Dne 7.8.2012 rozhodla valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. o 673.359.040,- Kč, na částku 9.090.347.040,- Kč, upsáním 673.359.040 kusů kmenových l istinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy - jedna koruna česká) peněžitými vklady. Nově vyjednávané akcie nebudou kótované. Upisování nad částku 673.329.040,- Kč se nepřipouští. Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií čin í 2.272.950.000,- Kč, emisní kurs 1 ks akcie s nominální hodnotou 1 Kč je tak roven 3,38,- Kč (zaokrouhleno na 2 desetinná místa). Všechny nově upisované akcie budou upsány předem určeným zájemcem, přičemž všichni akcionáři společnosti se před přijetím us nesení o zvýšení základního kapitálu výslovně vzdali svého přednostního práva na upisování nových akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost TIMEWORTH HOLDINGS LTD, se sídlem Spy rou Kyprianou 18, Flat/Office 301, P.C. 1075. Nicosia, Kypr, které bude nabídnuto k upsání všech 673.359.040 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč každé z nich. Akcie budou předem určeným zájemcem upisovány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi společno stí a předem určeným zájemcem. Místem úpisu akcií společnosti, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, budou kanceláře společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. na adrese Pařížská 26, 110 00 Praha 1 v pracovních dnech od 10:00 do 16:00. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem (k uzavření smlouvy o upsání akcií) bude 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, kterou zašle společnost upisovateli bezodkladně po podání návrhu na zá pis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitá lu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude upisovateli oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady takto. Emisní kurs 673.359.040 kusů upsaných akcií v celk ové výši 2.272.950.000,- Kč bude splacen uzavřením dohody o započtení pohledávky společnosti TIMEWORTH HOLDINGS LTD ve výši 90.000.000 EUR (devedesát milionů euro), při smluveném kurzu 1 EUR = 25,255 Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního k ursu upsaných akcií ve výši 2.272.950.000,- Kč, která bude uzavřena mezi společnosti TIMEWORTH HOLDINGS LTD a společností. Emisní kurs bude v plné výši splacen do 31.8.2012. 14.8.2012 - 31.8.2012
Dne 15. září 2011 valná hromada společnosti rozhodla o rozdělení společnosti odštěpením se vznikem jedné nástupnické obchodní společnosti a schválila projekt rozdělení společnosti odštěpením ze dne 29. června 2011, na jehož základě došlo k odštěpení části jmění společnosti, specifikované v projektu rozdělení odštěpením a přechodu těchto odštěpených částí jmění na nově vznikající nástupnickou společnost EP Industry, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, IČ: 292 94 746. 30.9.2011
Dne 30.6.2010 rozhodla valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. o 70.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých), na částku 11.491.004.500, -- Kč (slovy: jedenáct miliard čtyřistadevadesátjeden milion čtyři tisíce pětset korun českých), upsáním 70.000.000 (sedmdesáti milionů) kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) peněžitý mi vklady. Nově vydávané akcie nebudou kótované Emisní kurz nově upisovaných akcií je 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) za jednu akcii. Upisování nad částku 70.000.000,-- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) se nepřipouští. Všechny nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, přičemž všichni akcionáři společnosti se před přijetím usnesení o zvýšení základního kapitálu výslovně vzdali svého přednostního práva na upisování nových akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií předem určenými zájemci, kterými budou všichni akcionáři společnosti v rozsahu jak je uvedeno níže. MACKAREL ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 14.000.000 (čtrnáct milionů) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. MILEES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 14.000.000 (čtrnáct milionů) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. BIQUES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 14.000.000 (čtrnáct milionů) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED, se sídlem Spyrou Kyprianou, 18, Flat/Office 301, P.C. 1075. Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 28.000.000 (dvacet osm milionů) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. Akcie budou každým z předem určených zájemců upisovány ve smlouvě o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určenými zájemci. Místem úpisu akcií společnosti, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo společnosti J & T BANKA, a.s., tj. Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Lhůta pro úpis akcií předem určenými zájemci (k uzavření smlouvy o upsání akcií) bude 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, kterou zašle společnost bezodkladně po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního k apitálu společnosti do obchodního rejstříku každému z upisovatelů. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude jednotlivým upisovatelům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady takto: Emisní kurs 70.000.000 (sedmdesáti milionů) kusů upsaných akcií v celkové výši 70.000.000,--Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) bude uhrazen jednotlivými upisovateli na účet společno sti číslo 0002089088/5800, vedený u J & T BANKA, a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 70.000.000 (sedmdesáti milionů) kusů akcií upsaných jednotlivými akcionáři v rozsahu uvedeným výše bude v plné výši splacen do 30 dnů ode dne úpisu akcií jednotlivými akcionáři tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku s jednotlivými akcionáři. 26.7.2010 - 19.8.2010
Dne 8.1.2010 rozhodla valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding a.s. o 389.544.500,--Kč (slovy: třistaosmdesátdevět milionů pětset čtyřicet čtyři tisíc pětset korun českých), na částku 11.421.004.500,-- Kč (slovy: jedenáct miliard čtyřistadvacetjeden milion čtyři tisíce pět set korun českých ), upsáním 389.544.500 (třistaosmdesát devět milionů pětsetčtyřicetčtyři tisíc pětset) kusů kmenových listinných akcií n a jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) peněžitými vklady. Nově vydávané akcie nebudou kótované. Emisní kurz nově upisovaných akcií je 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) za jednu akcii. Upisování nad částku 389.544.5 00,-- Kč (slovy: třistaosmdesátdevět milionů pětset čtyřicet čtyři tisíc pětset korun českých) se nepřipouští. Dne 8.1.2010 rozhodla valná hromada společnosti Energetický a průmyslový holding a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding a.s. o 389.544.500,-- Kč (slovy: třistaosmdesátdevět milionů pětset korun českých), na částku 11.421.004.500.?Kč (slovy: jedenáct miliard čtyřistadvacetjeden milion čtyři tisíce pětset korun čeckých ), upsáním 389.544.500,-- Kč (slovy: třistaosmdesát devět milionů pětsetčtyřicetčtyři tisíc pětset) kusů kmenových listinných akcií na jméno , o jmeno vité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) peněžitými vklady. Nově vydávané akcie nebudou kótované. Emisní kurz nově upisovaných akcií je 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) za jednu akcii. Upisování nad částku 389.544.500,-- Kč (slovy: třistaosmdesátdevět milionů pětset čtyřicet čtyři tisíc pětset korun českých) se nepřipouští. Všechny nově upisované akcie budou upsány předem určenými zájemci, přičemž všichni akcionáři společnosti se před přijetím usnesení o zvýšení základního kapitálu výslovně vzdali svého přednostního práva na upisování nových akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií předem určenými zájemci, kterými budou všichni akcionáři společnosti v rozsahu jak je uvedeno níže. MACKAREL ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 77. 908.900 (slovy: sedmdesátsedm milionů devětsetosm tisíc devětset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. MILEES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 77.908.900 (slovy: sedmdesátsedm milionů devětsetosm tisíc devětset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koru na česká) každé z nich. BIQUES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nicosia, Kypr bude nabídnuto k upsání 77.908.900 (slovy: sedmdesátsedm milionů devětsetosm tisíc devětset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna korun a česká) každé z nich. TIMEWORTH HOLDINGS LIMITED, se sídlem Spyrou Kyprianou, 18, Flat/Office 301, P.C. 1075.Nicosia, Kypr, bude nabídnuto k upsání 155.817.800 (slovy: jednostopadesát pět milionů osmsetsedmnáct tisíc osmset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) každé z nich. Akcie budou každým z předem určených zájemců upisovány ve smlouvě o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určenými zájemci. Místem úpisu akcií společnosti, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo společnosti J & T BANKA, a.s., tj. Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600 v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Lhůta pro úpis akcií předem určenými zájemci ( k uzavření smlouvy o upsání akcií ) bude 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, kterou zašle společnost bezodkladně po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku každému z upisovatelů. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude upisovatelům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady takto: Emisní kurs 389.544.500 (slovy: třistaosmdesátdevět milionů pětsetčtyřicetčtyři tisíc pětset) kusů upsaných akcií v celkové výši 389.544.500,-- Kč ( slovy : třistaosmdesátdevět milionů pěts etčtyřicetčtyři tisíc pětset korun českých) bude uhrazen na účet společnosti číslo 0002089088/5800, vedený u J & T BANKA, a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs 389.544.500 ( třistaosmdesátde vět milionů pětsetčtyřicetčtyři tisíc pětset) kusů akcií upsaných jednotlivými akcionáři v rozsahu uvedeným výše bude v plné výši splaceno 30 dnů ode dne úpisu akcií jednotlivými akcionáři tj.ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle §204 odst. 5 obch odního zákoníku s jednotlivými akcionáři. 8.2.2010 - 12.3.2010
Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dne 8. září 2009 rozhodl o zvýšení základního kapitálu této společnosti z částky 8 248 461 000,- Kč (osm miliard dvě stě čtyřicet osm milionů čtyři sta šedesát jeden tisíc korun českých) n a částku 11 031 460 000,- Kč (jedenáct miliard třicet jeden milion čtyři sta šedesát tisíc korun českých), tj. o částku ve výši 2 782 999 000,- Kč (dvě miliardy sedm set osmdesát dva miliony devět set devadesát devět tisíc korun českých). Ke zvýšení zákla dního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dojde prostřednictvím upsání 2 782 999 000 (dvě miliardy sedm set osmdesát dva miliony devět set devadesát devět tisíc) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každé o jmenovité hodnotě 1 ,- Kč (jedna koruna česká), které budou vydány jako hromadná listina. Emisní kurs každé upisované akcie činí 1,- Kč (jedna koruna česká). Upisování akcií nad částku 2 782 999 000,- Kč (dvě miliardy sedm set osmdesát dva miliony devět set devadesát devět t isíc korun českých) se nepřipouští. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dále schválil zprávu představenstva podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku o důvodech pro upisování akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem a o zdůvodnění navr hovaného emisního kursu akcií. Na tomto základě jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. rozhodl o upisování akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je: (a) 10 (deset) kusů (100 %) akcií společnosti ROLLEON a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ: 186 00, Česká republika, IČ: 278 67 412, jejichž hodnota ve výši 121 031 000,- Kč (sto dvacet jeden milion třicet jeden tisíc korun českých) byla v soulad u s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena posudkem znalce, A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097 (znalecký posudek č. 1273-63/09 ze dne 3. července 2009); (b) 10 (deset) kusů (100 %) akcií společnosti West Bohemia Energy Holding a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, Česká republika, IČ: 274 11 991, jejichž hodnota ve výši 1 290 771 000,- Kč (jedna miliarda dvě stě devadesát milionů sedm set sedmdesá t jeden tisíc korun českých) byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097 (znalecký posudek č. 1276-66/09 ze d ne 3. července 2009); (c) 10 041 782 (deset milionů čtyřicet jeden tisíc sedm set osmdesát dva) kusy (100 %) akcií společnosti První brněnská strojírna, a.s., se sídlem Hlinky 510/110, Brno, PSČ: 603 00, Česká republika, IČ: 002 11 281, jejichž hodnota ve výši 140 311 000,- Kč (sto čtyřicet milionů tři sta jedenáct tisíc korun českých) byla po rozhodnutí představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem (znal ecký ústav A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097) za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování (znalecký posudek č. 1331-121/09 ze dne 3. září 2009); (d) 2 000 (dva tisíce) kusů (100 %) akcií společnosti ESTABAMER LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósie, Kypr, reg. č.: HE 205 480, jejichž hodnota ve výši 214 886 000,- Kč (dvě stě čtrnáct mil ionů osm set osmdesát šest tisíc korun českých) byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097 (znalecký posudek č. 1272-62/09 ze dne 3. července 2009); (e) 1 600 (jeden tisíc šest set) kusů (80 %) akcií společnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósie, Kypr, reg. č.: HE 210 238, jejichž hodnota ve výši 460 000 000,- Kč (čtyři sta šedesát milionů korun českých) byla po rozhodnutí představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem (znalecký ústav Facilit y Transactions, a.s., se sídlem Jakubská 2, Praha 1, PSČ: 110 00, Česká republika, IČ: 630 79 798) za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování (znalecký posudek č. 1804-85/2009 ze dne 3. září 2009); (f) 800 (osm set) kusů (80 %) akcií společnosti NAVAL ARCHITECTS SHIPPING COMPANY LIMITED, se sídlem Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Kypr, reg. č.: HE 129 660, jejichž hodnota ve výši 556 000 000,- Kč (pět set padesát šest milionů korun českých) byla po rozhodnutí představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem (znalecký ústav Facility Transactions , a.s., se sídlem Jakubská 2, Praha 1, PSČ: 110 00, Česká republika, IČ: 630 79 798) za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování (znalecký posudek č. 1803-84/2009 ze dne 3. září 2009). Za tento nepeněžitý vklad vydá společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. všech 2 782 999 000 (dvě miliardy sedm set osmdesát dva miliony devět set devadesát devět tisíc) kusů nových kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1,- Kč ( jedna koruna česká). Vzhledem k tomu, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují nepeněžitým vkladem, přednostní právo na upisování akcií se neaplikuje. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. rozhodl o tom, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti MACKAREL ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósia, Kypr, reg. č.: HE 238 444. Lhůta k upsání akcií se stanovuje v délce 30 (třicet) dnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen doručením návrhu smlouvy o úpisu uvedenému, předem určenému, zájem ci. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Zájemce upíše akcie na zvýšení základního kapitálu uzavřením smlouvy o úpisu, která bude splňovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Upisování ak cií bude v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. stanovil lhůtu pro splacení nepeněžitého vkladu, která uplyne 60 (šedesátý) den po právní moci rozhodnutí o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. do obchodního rejstříku. Místem splacení nepeněžitého vkladu bylo určeno sídlo společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku rozhodl, že úpis akcií na zvýšení základního kapitálu výše uvedeným nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, který spočívá v rozšíření portfolia účastí držených společností Energetický a průmyslový holding, a.s. o podíly ve společnostech, jež představují předmět nepeněžitého vkladu, což umožní společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. naplňovat plánované cíle. 6.10.2009 - 9.10.2009
Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dne 8. září 2009 rozhodl o zvýšení základního kapitálu této společnosti z částky 8 248 461 000,- Kč (osm miliard dvě stě čtyřicet osm milionů čtyři sta šedesát jeden tisíc korun českých) n a částku 11 031 460 000,- Kč (jedenáct miliard třicet jeden milion čtyři sta šedesát tisíc korun českých), tj. o částku ve výši 2 782 999 000,- Kč (dvě miliardy sedm set osmdesát dva miliony devět set devadesát devět tisíc korun českých). Ke zvýšení zákla dního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dojde prostřednictvím upsání 27 829 990 (dvacet sedm milionů osm set dvacet devět tisíc devět set devadesát) kusů kmenových listinných akcií na jméno, každé o jmenovité hodnotě 100,- Kč (je dno sto korun českých), které budou vydány jako hromadná listina. Emisní kurs každé upisované akcie činí 100,- Kč (jedno sto korun českých). Upisování akcií nad částku 2 782 999 000,- Kč (dvě miliardy sedm set osmdesát dva miliony devět set devadesát devět tisíc korun českých) se nepřipouští. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. dále schválil zprávu představenstva podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku o důvodech pro upisování akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem a o zdůvodnění navr hovaného emisního kursu akcií. Na tomto základě jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. rozhodl o upisování akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je: (a) 10 (deset) kusů (100 %) akcií společnosti ROLLEON a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8, PSČ: 186 00, Česká republika, IČ: 278 67 412, jejichž hodnota ve výši 121 031 000,- Kč (sto dvacet jeden milion třicet jeden tisíc korun českých) byla v soulad u s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena posudkem znalce, A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097 (znalecký posudek č. 1273-63/09 ze dne 3. července 2009); (b) 10 (deset) kusů (100 %) akcií společnosti West Bohemia Energy Holding a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, PSČ: 186 00, Česká republika, IČ: 274 11 991, jejichž hodnota ve výši 1 290 771 000,- Kč (jedna miliarda dvě stě devadesát milionů sedm set sedmdesá t jeden tisíc korun českých) byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097 (znalecký posudek č. 1276-66/09 ze d ne 3. července 2009); (c) 10 041 782 (deset milionů čtyřicet jeden tisíc sedm set osmdesát dva) kusy (100 %) akcií společnosti První brněnská strojírna, a.s., se sídlem Hlinky 510/110, Brno, PSČ: 603 00, Česká republika, IČ: 002 11 281, jejichž hodnota ve výši 140 311 000,- Kč (sto čtyřicet milionů tři sta jedenáct tisíc korun českých) byla po rozhodnutí představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem (znal ecký ústav A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097) za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování (znalecký posudek č. 1331-121/09 ze dne 3. září 2009); (d) 2 000 (dva tisíce) kusů (100 %) akcií společnosti ESTABAMER LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósie, Kypr, reg. č.: HE 205 480, jejichž hodnota ve výši 214 886 000,- Kč (dvě stě čtrnáct mil ionů osm set osmdesát šest tisíc korun českých) byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku určena posudkem znalce A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 307/4, Brno, PSČ: 602 00, Česká republika, IČ: 441 19 097 (znalecký posudek č. 1272-62/09 ze dne 3. července 2009); (e) 1 600 (jeden tisíc šest set) kusů (80 %) akcií společnosti HERINGTON INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósie, Kypr, reg. č.: HE 210 238, jejichž hodnota ve výši 460 000 000,- Kč (čtyři sta šedesát milionů korun českých) byla po rozhodnutí představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem (znalecký ústav Facilit y Transactions, a.s., se sídlem Jakubská 2, Praha 1, PSČ: 110 00, Česká republika, IČ: 630 79 798) za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování (znalecký posudek č. 1804-85/2009 ze dne 3. září 2009); (f) 800 (osm set) kusů (80 %) akcií společnosti NAVAL ARCHITECTS SHIPPING COMPANY LIMITED, se sídlem Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, 2nd floor, P.C. 3105, Kypr, reg. č.: HE 129 660, jejichž hodnota ve výši 556 000 000,- Kč (pět set padesát šest milionů korun českých) byla po rozhodnutí představenstva společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. v souladu s ustanovením § 59a odst. 2 obchodního zákoníku určena obecně uznávaným nezávislým odborníkem (znalecký ústav Facility Transactions , a.s., se sídlem Jakubská 2, Praha 1, PSČ: 110 00, Česká republika, IČ: 630 79 798) za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování (znalecký posudek č. 1803-84/2009 ze dne 3. září 2009). Za tento nepeněžitý vklad vydá společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. všech 27 829 990 (dvacet sedm milionů osm set dvacet devět tisíc devět set devadesát) kusů nových kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých). Vzhledem k tomu, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují nepeněžitým vkladem, přednostní právo na upisování akcií se neaplikuje. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. rozhodl o tom, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti MACKAREL ENTERPRISES LIMITED, se sídlem Akropoleos, 59-61, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikósia, Kypr, reg. č.: HE 238 444. Lhůta k upsání akcií se stanovuje v délce 14 (čtrnáct) dnů. Počátek běhu této lhůty bude oznámen doručením návrhu smlouvy o úpisu uvedenému, předem určenému, záje mci. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Zájemce upíše akcie na zvýšení základního kapitálu uzavřením smlouvy o úpisu, která bude splňovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Upisování a kcií bude v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. d o obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. stanovil lhůtu pro splacení nepeněžitého vkladu, která uplyne 14. (čtrnáctý) den po právní moci rozhodnutí o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. do obchodního rejstříku. Místem splacení nepeněžitého vkladu bylo určeno sídlo společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. Jediný akcionář společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku rozhodl, že úpis akcií na zvýšení základního kapitálu výše uvedeným nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, který spočívá v rozšíření portfolia účastí držených společností Energetický a průmyslový holding, a.s. o podíly ve společnostech, jež představují předmět nepeněžitého vkladu, což umožní společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. naplňovat plánované cíle. 14.9.2009 - 6.10.2009

Aktuální kontaktní údaje Energetický a průmyslový holding, a.s.

Kapitál Energetický a průmyslový holding, a.s.

zakladni jmění 3 535 130 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.9.2018
zakladni jmění 5 050 190 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.1.2016 - 19.9.2018
zakladni jmění 9 090 350 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.8.2012 - 22.1.2016
zakladni jmění 8 416 990 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.9.2011 - 31.8.2012
zakladni jmění 11 491 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.8.2010 - 30.9.2011
zakladni jmění 11 421 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.3.2010 - 19.8.2010
zakladni jmění 11 031 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.10.2009 - 12.3.2010
zakladni jmění 8 248 460 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.8.2009 - 9.10.2009

Akcie Energetický a průmyslový holding, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 18 344 932 19.9.2018
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 1 700 641 760 19.9.2018
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 28 946 239 22.1.2016 - 19.9.2018
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 0 22.1.2016 - 19.9.2018
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 0 31.8.2012 - 22.1.2016
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 0 30.9.2011 - 31.8.2012
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 57 892 478 30.9.2011 - 22.1.2016
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 0 19.8.2010 - 30.9.2011
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 0 12.3.2010 - 19.8.2010
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 0 9.10.2009 - 12.3.2010
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 82 484 610 10.8.2009 - 30.9.2011

Sídlo Energetický a průmyslový holding, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pařížská 130/26 , Praha 110 00 8.7.2016
Adresa Příkop 843/4 , Brno 602 00 8.7.2015 - 8.7.2016
Adresa Příkop 843/4 , Brno 602 00 22.8.2014 - 8.7.2015
Adresa Příkop 843/4 , Brno 602 00 27.2.2012 - 22.8.2014
Adresa Příkop 843/4 , Brno 602 00 10.8.2009 - 27.2.2012

Předmět podnikání Energetický a průmyslový holding, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.8.2015

Předmět činnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.

Platnost údajů od - do
správa vlastního majetku 10.8.2009

vedení firmy Energetický a průmyslový holding, a.s.

Statutární orgán Energetický a průmyslový holding, a.s.

Platnost údajů od - do
Členové představenstva můžou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že společnost zastupuje navenek předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. 22.8.2014
Způsob jednání statutárního orgánu: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jednají navenek jménem společnosti buďto samostatně předseda představenstva nebo společně předseda a člen představenstva. 10.11.2009 - 22.8.2014
Způsob jednání statutárního orgánu: Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva samostatně. 10.8.2009 - 10.11.2009
Předseda představenstva JUDr. Daniel Křetínský 22.10.2015
Vznik členství 6.10.2014
Vznik funkce 6.10.2014
Adresa: Kostelní 1102/12 , Praha 170 00
Člen představenstva Mgr. Marek Spurný 22.10.2015
Vznik členství 6.10.2014
Adresa: Nová 914 , Průhonice 252 43
Člen představenstva Ing. Jan Špringl 13.5.2018
Vznik členství 6.10.2014
Adresa: Na Ořechovce 737/61 , Praha 162 00
Člen představenstva Mgr. Pavel Horský 22.9.2018
Vznik členství 6.10.2014
Adresa: Na Míčánce 2642/4 , Praha 160 00
člen představenstva Mgr. Marek Janča 10.8.2009 - 10.11.2009
Vznik členství 10.8.2009
Zánik členství 7.10.2009
Adresa: Plachty 515/12 , Brno 634 00
předseda představenstva JUDr. Daniel Křetínský 10.11.2009 - 27.2.2012
Vznik členství 7.10.2009
Vznik funkce 8.10.2009
Adresa: Kostelní 1102/12 , Praha 170 00
člen představenstva Mgr. Marek Janča 10.11.2009 - 14.8.2012
Vznik členství 7.10.2009
Zánik členství 17.7.2012
Adresa: Plachty 515/12 , Brno 634 00
člen představenstva Mgr. Pavel Horský 14.8.2012 - 3.4.2013
Vznik členství 17.7.2012
Adresa: Otiskova 2836/20 , Brno 628 00
člen představenstva Mgr. Marek Spurný 10.11.2009 - 30.1.2014
Vznik členství 7.10.2009
Adresa: Nová 914 , Průhonice 252 43
předseda představenstva JUDr. Daniel Křetínský 27.2.2012 - 22.8.2014
Vznik členství 7.10.2009
Vznik funkce 8.10.2009
Adresa: Kostelní 1102/12 , Praha 170 00
člen představenstva Pavel Horský 3.4.2013 - 9.7.2015
Vznik členství 17.7.2012
Zánik členství 6.10.2014
Adresa: Hanzelkova 2655/21 , Praha 160 00
člen představenstva Mgr. Marek Spurný 30.1.2014 - 9.7.2015
Vznik členství 7.10.2009
Zánik členství 6.10.2014
Adresa: Nová 914 , Průhonice 252 43
předseda představenstva JUDr. Daniel Křetínský 22.8.2014 - 9.7.2015
Vznik členství 7.10.2009
Zánik členství 6.10.2014
Vznik funkce 8.10.2009
Zánik funkce 6.10.2014
Adresa: Kostelní 1102/12 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Jan Špringl 22.8.2014 - 9.7.2015
Vznik členství 14.7.2014
Zánik členství 6.10.2014
Adresa: Pod kapličkou 2846/11 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Jan Špringl 9.7.2015 - 16.7.2015
Vznik členství 6.10.2014
Adresa: Pod kapličkou 2846/11 , Praha 130 00
Předseda představenstva JUDr. Daniel Křetínský 9.7.2015 - 22.10.2015
Vznik členství 6.10.2014
Vznik funkce 6.10.2014
Adresa: Kostelní 1102/12 , Praha 170 00
Člen představenstva Mgr. Marek Spurný 9.7.2015 - 22.10.2015
Vznik členství 6.10.2014
Adresa: Nová 914 , Průhonice 252 43
Člen představenstva Mgr. Pavel Horský 9.7.2015 - 22.10.2015
Vznik členství 6.10.2014
Adresa: Hanzelkova 2655/21 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Jan Špringl 16.7.2015 - 22.10.2015
Vznik členství 6.10.2014
Adresa: Pod kapličkou 2846/11 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Jan Špringl 22.10.2015 - 13.5.2018
Vznik členství 6.10.2014
Adresa: Pod kapličkou 2846/11 , Praha 130 00
Člen představenstva Mgr. Pavel Horský 22.10.2015 - 22.9.2018
Vznik členství 6.10.2014
Adresa: Hanzelkova 2655/21 , Praha 160 00

Dozorčí rada Energetický a průmyslový holding, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Martin Fedor 22.10.2015
Vznik členství 7.10.2009
Adresa: Budovatelská 12 , 82108 Bratislava Slovenská republika
Člen dozorčí rady Mgr. Tereza Štefunková 6.6.2017
Vznik členství 3.4.2017
Adresa: Nad Petruskou 2172/2 , Praha 120 00
Předseda dozorčí rady Mgr. Petr Sekanina 6.6.2017
Vznik členství 3.4.2017
Vznik funkce 3.4.2017
Adresa: Budějovická 351/16 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Mgr. Miloš Badida 10.8.2009 - 10.11.2009
Vznik členství 10.8.2009
Zánik členství 7.10.2009
Vznik funkce 10.8.2009
Zánik funkce 7.10.2009
Adresa: Trieda SNP 490 , 4011 Košice Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Kristína Bašistová 10.8.2009 - 10.11.2009
Vznik členství 10.8.2009
Zánik členství 7.10.2009
Adresa: Konstantinova 1490/32 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Martina Wimmerová 10.8.2009 - 10.11.2009
Vznik členství 10.8.2009
Zánik členství 7.10.2009
Adresa: Bělohorská 1643/90 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Mgr. Jiří Šmejc 10.11.2009 - 14.2.2011
Vznik členství 7.10.2009
Zánik členství 6.1.2011
Adresa: Na viničních horách 1164/3 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Bartoníček 10.11.2009 - 17.5.2011
Vznik členství 7.10.2009
Vznik funkce 8.10.2009
Adresa: Slepá II 458/28 , Praha 142 00
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Bartoníček 17.5.2011 - 27.2.2012
Vznik členství 7.10.2009
Vznik funkce 8.10.2009
Adresa: Vězeňská 859/9 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Mgr. Miloš Badida 10.11.2009 - 25.3.2013
Vznik členství 7.10.2009
Adresa: Trieda SNP 490 , 4011 Košice Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Robert Ševela Ph.D. 10.11.2009 - 22.8.2014
Vznik členství 7.10.2009
Zánik členství 20.6.2014
Adresa: Jasanová 104 , Dolní Břežany 252 41
člen dozorčí rady Mgr. Martin Fedor 10.11.2009 - 22.8.2014
Vznik členství 7.10.2009
Adresa: Budovateľská 12 , 821 08 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Ivan Jakabovič 10.11.2009 - 22.8.2014
Vznik členství 7.10.2009
Adresa: Donnerova 717 , 841 04 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Martin Štefunko 14.2.2011 - 22.8.2014
Vznik členství 6.1.2011
Zánik členství 20.6.2014
Adresa: SNP 968 43, 924 00 Galanta Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Bartoníček 27.2.2012 - 22.8.2014
Vznik členství 7.10.2009
Zánik členství 20.6.2014
Vznik funkce 8.10.2009
Zánik funkce 20.6.2014
Adresa: Vězeňská 859/9 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Miloš Badida 25.3.2013 - 8.7.2015
Vznik členství 7.10.2009
Adresa: Nad akáty 1600/17 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Miloš Badida 8.7.2015 - 16.7.2015
Vznik členství 7.10.2009
Adresa: Nad akáty 1600/17 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Ing. Ivan Jakabovič 22.8.2014 - 22.10.2015
Vznik členství 7.10.2009
Vznik funkce 14.7.2014
Adresa: Donnerova 717/15 , 841 04 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Mgr. Martin Fedor 22.8.2014 - 22.10.2015
Vznik členství 7.10.2009
Adresa: Budovatelská 12 , 821 08 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Miloš Badida 16.7.2015 - 22.10.2015
Vznik členství 7.10.2009
Adresa: Nad akáty 1600/17 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Ing. Ivan Jakabovič 22.10.2015 - 11.11.2016
Vznik členství 7.10.2009
Vznik funkce 14.7.2014
Adresa: Malostranské nábřeží 563/3 , Praha 118 00
člen dozorčí rady Miloš Badida 22.10.2015 - 6.6.2017
Vznik členství 7.10.2009
Zánik členství 3.4.2017
Adresa: Nad akáty 1600/17 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Ing. Ivan Jakabovič 11.11.2016 - 6.6.2017
Vznik členství 7.10.2009
Zánik členství 3.4.2017
Vznik funkce 14.7.2014
Zánik funkce 3.4.2017
Adresa: Malostranské nábřeží 563/3 , Praha 118 00

Sbírka Listin Energetický a průmyslový holding, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5924/SL 78 výroční zpráva [2014] konsolidovaná Krajský soud v Brně 22.12.2015 11.2.2016 12.2.2016 209
B 5924/SL 76 notářský zápis [NZ 549/2015] Krajský soud v Brně 25.8.2015 15.9.2015 9
B 5924/SL 75 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.7.2015 14.9.2015 15.9.2015 18
B 5924/SL 74 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 3.10.2014 14.9.2015 15.9.2015 5
B 5924/SL 73 ostatní zápis z jednání valné hromady Krajský soud v Brně 3.10.2014 14.9.2015 15.9.2015 6
B 5924/SL 72 notářský zápis [NZ 486/2015] rozhodnutí valné hromady, změna stanov Krajský soud v Brně 29.7.2015 25.8.2015 15.9.2015 5
B 5924/SL 71 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 6.10.2014 8.7.2015 10.7.2015 3
B 5924/SL 70 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 6.10.2014 8.7.2015 10.7.2015 2
B 5924/SL 69 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.5.2015 14.5.2015 18
B 5924/SL 68 výroční zpráva [2013] konsolidovaná Krajský soud v Brně 23.12.2014 13.3.2015 16.3.2015 166
B 5924/SL 67 účetní závěrka [2013], zpráva auditora konsolidovaná Krajský soud v Brně 31.12.2013 5.1.2015 12.1.2015 129
B 5924/SL 66 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 28.3.2014 5.1.2015 12.1.2015 33
B 5924/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.8.2014 21.8.2014 11.11.2014 18
B 5924/SL 64 notářský zápis rozhodnutí VH, NZ 687/2014 Krajský soud v Brně 16.7.2014 21.8.2014 11.11.2014 6
B 5924/SL 63 notářský zápis stanovy, NZ 289/2014 Krajský soud v Brně 4.6.2014 21.8.2014 11.11.2014 31
B 5924/SL 62 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 30.8.2013 5.9.2013 9.9.2013 121
B 5924/SL 61 výroční zpráva [2011]  konsolidovaná Krajský soud v Brně 1.11.2012 29.5.2013 5.6.2013 104
B 5924/SL 59 účetní závěrka, zpráva auditora 2012 Krajský soud v Brně 29.3.2013 4.4.2013 5.4.2013 31
B 5924/SL 58 notářský zápis rozhodnutí mimořádné VH, NZ 107/2013 Krajský soud v Brně 14.1.2013 6.3.2013 22.3.2013 55
B 5924/SL 57 notářský zápis projekt fúze, NZ 5153/2012 Krajský soud v Brně 26.11.2012 27.11.2012 28.11.2012 26
B 5924/SL 56 notářský zápis -rozh.mimořádné VH,NZ 483/2012 Krajský soud v Brně 7.8.2012 16.8.2012 135
B 5924/SL 55 zpráva auditora + ÚZ 2011 Krajský soud v Brně 25.3.2012 21.6.2012 36
B 5924/SL 54 výroční zpráva k 31.12.2010 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 15.12.2011 22.2.2012 106
B 5924/SL 53 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 27.9.2011 3.10.2011 3
B 5924/SL 52 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.9.2011 3.10.2011 3
B 5924/SL 51 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.9.2011 3.10.2011 3
B 5924/SL 50 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 19.9.2011 3.10.2011 2
B 5924/SL 49 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 16.9.2011 3.10.2011 2
B 5924/SL 48 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.9.2011 3.10.2011 2
B 5924/SL 47 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.9.2011 3.10.2011 2
B 5924/SL 46 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.9.2011 3.10.2011 3
B 5924/SL 45 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 14.9.2011 3.10.2011 3
B 5924/SL 44 ostatní -zápis ze zas.předst. EP Ind. Krajský soud v Brně 15.9.2011 3.10.2011 2
B 5924/SL 43 ostatní -zápis ze zas.doz.rady EP Ind. Krajský soud v Brně 15.9.2011 3.10.2011 2
B 5924/SL 42 notářský zápis -proj.rozděl.odšt.,NZ 731/2011 Krajský soud v Brně 15.9.2011 3.10.2011 196
B 5924/SL 41 zpráva auditora -pro-f.zah.r.k 1.1.11 EP Ind. Krajský soud v Brně 29.6.2011 3.10.2011 9
B 5924/SL 40 zpráva auditora -pro-forma zah.rozv.k 1.1.2011 Krajský soud v Brně 29.6.2011 3.10.2011 10
B 5924/SL 39 zpráva auditora 2010-po přecenění oc.části jm. Krajský soud v Brně 29.6.2011 3.10.2011 34
B 5924/SL 38 posudek znalce č. A140/2011 Krajský soud v Brně 23.6.2011 3.10.2011 365
B 5924/SL 37 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 20.5.2011 15.7.2011 15
B 5924/SL 36 změna právní formy, fúze - projekt rozdělení odštěpením Krajský soud v Brně 29.6.2011 30.6.2011 4.7.2011 42
B 5924/SL 35 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 11.1.2011 15.2.2011 3
B 5924/SL 34 ostatní - zápis z jednání mimořádné VH Krajský soud v Brně 6.1.2011 15.2.2011 32
B 5924/SL 33 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 552/2010 Krajský soud v Brně 30.6.2010 28.7.2010 124
B 5924/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.3.2010 28.7.2010 22
B 5924/SL 31 zpráva auditora 2009 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 3.5.2010 26.7.2010 76
B 5924/SL 30 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 10.6.2010 14.7.2010 24
B 5924/SL 29 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 30.3.2010 14.7.2010 1
B 5924/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.1.2010 16.2.2010 23
B 5924/SL 27 notářský zápis - stanovy, NZ 9/2010 Krajský soud v Brně 8.1.2010 16.2.2010 148
B 5924/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.1.2010 16.2.2010 17
B 5924/SL 25 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 8.10.2009 16.11.2009 2
B 5924/SL 24 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 16.11.2009 1
B 5924/SL 23 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 5.10.2009 16.11.2009 2
B 5924/SL 22 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 8.10.2009 16.11.2009 1
B 5924/SL 21 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 8.10.2009 16.11.2009 1
B 5924/SL 20 ostatní -rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 7.10.2009 16.11.2009 2
B 5924/SL 19 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 522/09 Krajský soud v Brně 7.10.2009 16.11.2009 29
B 5924/SL 18 ostatní - smlouva o vkladu Krajský soud v Brně 6.10.2009 12.10.2009 6
B 5924/SL 17 ostatní - smlouva o úpisu akcií Krajský soud v Brně 6.10.2009 12.10.2009 5
B 5924/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.10.2009 12.10.2009 17
B 5924/SL 15 notářský zápis - rozh. jedin. akc., NZ 514/09 Krajský soud v Brně 5.10.2009 6.10.2009 18
B 5924/SL 14 notářský zápis -rozh.jedin.akc.vč.p,NZ 522/09 Krajský soud v Brně 8.9.2009 6.10.2009 24
B 5924/SL 9 posudek znalce č. 1273 - 63/09 Krajský soud v Brně 3.7.2009 14.9.2009 56
B 5924/SL 8 posudek znalce č. 1804 - 85/2009 Krajský soud v Brně 30.6.2009 14.9.2009 87
B 5924/SL 7 posudek znalce č. 1803 - 84/2009 Krajský soud v Brně 30.6.2009 14.9.2009 121
B 5924/SL 13 notářský zápis - rozh. jedin. akc., NZ 522/09 Krajský soud v Brně 8.9.2009 14.9.2009 16
B 5924/SL 12 posudek znalce č. 1331 - 121/09 Krajský soud v Brně 3.9.2009 14.9.2009 46
B 5924/SL 11 posudek znalce č. 1276 - 66/09 Krajský soud v Brně 3.7.2009 14.9.2009 136
B 5924/SL 10 posudek znalce č. 1272 - 62/09 Krajský soud v Brně 3.7.2009 14.9.2009 60
B 5924/SL 6 podpisové vzory Krajský soud v Brně 7.8.2009 11.8.2009 1
B 5924/SL 5 ostatní - zápis o rozh. dozorčí rady Krajský soud v Brně 7.8.2009 11.8.2009 1
B 5924/SL 4 notářský zápis - zakl.list.,stanovy,NZ 444/09 Krajský soud v Brně 7.8.2009 11.8.2009 40
B 5924/SL 3 posudek znalce č. 1262-52/09 Krajský soud v Brně 3.7.2009 11.8.2009 82
B 5924/SL 2 posudek znalce č. 1772-53/2009 Krajský soud v Brně 27.5.2009 11.8.2009 95
B 5924/SL 1 posudek znalce č. 119-17/2009 Krajský soud v Brně 20.4.2009 11.8.2009 141

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Energetický a průmyslový holding, a.s.

IČO (identifikační číslo) 28356250
Jméno Energetický a průmyslový holding, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 19.8.2015
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo Energetický a průmyslový holding, a.s.

Živnosti a provozovny Energetický a průmyslový holding, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.8.2015

Statutární orgán Energetický a průmyslový holding, a.s.

Člen statutárního orgánu Pavel Horský
Člen statutárního orgánu Daniel Křetínský
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Špringl
Člen statutárního orgánu Marek Spurný

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Energetický a průmyslový holding, a.s.

IČO: 28356250
Firma: Energetický a průmyslový holding, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz soukromé národní
Datum vzniku: 10.8.2009

Sídlo Energetický a průmyslový holding, a.s.

Sídlo: Pařížská 130/26, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image