Firma Energetické strojírny Brno, a.s. IČO 27701395


Energetické strojírny Brno, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Energetické strojírny Brno, a.s. (27701395) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vídeňská 297/99, Brno 639 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 9. 2006 a je stále aktivní. Energetické strojírny Brno, a.s. nemá žádnou provozovnu a více živností.

Jako zdroj dat o Energetické strojírny Brno, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Energetické strojírny Brno, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Energetické strojírny Brno, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Energetické strojírny Brno, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Energetické strojírny Brno, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 4719
IČO (identifikační číslo osoby) 27701395
Jméno Energetické strojírny Brno, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.9.2006
Valná hromada společnosti, konaná 27.06.2013 rozhodla o záměru snížení základního kapitálu Společnosti následovně: (a)základní kapitál Společnosti se snižuje o 35 720 000,-Kč z 38 000 000,-Kč na 2 280 000,-Kč, (b) snížení základního kapitálu Společnosti b ude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti, tedy (i) jmenovitá hodnota každé ze 729 600 kusů listinných akcií Společnosti znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 50,-Kč, číslo 000 001 až 729 600, nahrazených hromadnou listin ou č. 1 o celkové jmenovité hodnotě 36 480 000,-Kč se sníží o 47,-Kč na 3,-Kč. Celková jmenovitá hodnota všech akcií, která tyto akcie nahrazuje, se sníží o 34 291 200,-Kč ze 36 480 000,-Kč na 2 188 800,-Kč, (ii) jmenovitá hodnota každé z 15 000 kusů list inných akcií Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 50,-Kč, číslo 730 001 až 745 000, nahrazených hromadnou listinou číslo 2 o celkové jmenovité hodnotě 750 000,-Kč se sníží o 47,-Kč na 3,-Kč, celková jmenovitá hodnota hromadné listiny, která ty to akcie nahrazuje, se sníží o 705 000,-Kč ze 750 000,-Kč na 45 000,-Kč ze 750 000,-Kč na 45 000,-Kč. (iii)jmenovitá hodnota každé z 15 000 kusů listinných akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50,-Kč, číslo 745 001 až 760 000, nahrazen ých hromadnou listinou číslo 3 o celkové jmenovité hodnotě 750 000,-Kč se sníží o 47,-Kč na 3,-Kč celková jmenovitá hodnota hromadné listiny, která tyto akcie nahrazuje, se sníží o 705 000,-Kč ze 750 000,-Kč na 45 000,-Kč, (iv) jmenovitá hodnota každé ze 200 kusů listinných akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50,-Kč, číslo 729 801 až 730 000, nahrazených hromadnou listinou číslo 4 o celkové jmenovité hodnotě 10 000,-Kč se sníží o 47,-Kč na 3,-Kč, celková jmenovitá hodnota hromadné lis tiny, která tyto akcie nahrazuje, se sníží o 9 400,-Kč z 10 000,-Kč na 600,-Kč, (v) jmenovitá hodnota každé ze 200 kusů listinných akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50,-Kč, číslo 729 601 až 729 800, nahrazených hromadnou listinou čí slo 5 o celkové jmenovité hodnotě 10 000,-Kč se sníží o 47,-Kč na 3,-Kč, celková jmenovitá hodnota hromadné listiny, která tyto akcie nahrazuje, se sníží o 9 400,-Kč z 10 000,-Kč na 600,-Kč. (c) důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního k apitálu Společnosti po prodeji aktiv a výplata tohoto přebytku akcionářům; (d) částka odpovídající snížení základního kapitálu (tedy 35 720 000,-Kč) bude vyplacena akcionářům;(e) lhůta pro předložení hromadných listin akcionáři představenstvu Společnosti za účelem výměny hromadných listin nahrazujících listinné akcie Společnosti znějící na jméno nebo vyznačení nižší jmenovité hodnoty akcií na hromadných listinách činí 60 dnů ode dne doručení výzvy představenstva Společnosti akcionářům k jejich předložení za tímto účelem. Představenstvo zašle tuto zprávu do 30 dnů ode dne účinnosti zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. 2.8.2013 - 24.10.2013
Společnost Energetické strojírny Brno, a.s., se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 27701395, byla rozdělena odštěpením se založením nové společnosti, ESB Montáže, a.s. se sídlem Brno, Maloměřice, Hády 968/2, PSČ: 614 00, na kterou přešla odště pená část jmění rozdělované společnosti Energetické strojírny Brno, a.s., specifikovaná v Projektu rozdělení společnosti Energetické strojírny Brno, a.s. odštěpením se založením nové společnosti ESB Montáže, a.s. podle projektu, který byl uložen do sbírky listin Krajského soudu v Brně, spisová značka B 4719. 4.12.2008
Společnost Energetické strojírny Brno, a.s. se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 277 01 395, byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností ESB Rozvaděče, a.s. se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 277 49 690 a sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností ESB Elektrické stroje, a.s. se sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ: 656 44, IČ: 277 42 598. Na nástupnické společnosti ESB Rozvaděče, a.s. a E SB Elektrické stroje, a.s. přešly odštěpované části jmění rozdělované společnosti Energetické strojírny Brno, a.s., určené ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením. 12.2.2008
Část společnosti (podniku) v rozsahu původní divize 52 - elektrické stroje, byla vložena jako nepeněžitý vklad do založené 100% dceřinné obchodní společnosti ESB Elektrické stroje, a.s., Brno, Vídeňská 297/99, PSČ 656 44, IČ 277 42 598. Část společnosti (podniku) v rozsahu původní divize 53 - rozváděče, byla vložena jako nepeněžitý vklad do založené 100% dceřinné společnosti ESB Rozvaděče, a.s., Brno, Vídeňská 297/99, PSČ 656 44, IČ 277 49 690. 12.11.2007
Na společnost ESB Holding, a.s. přešlo v rámci převodu jmění na hlavního akcionáře jmění zaniklé společnosti Energetické strojírny Brno, a.s., sídlem Brno, Vídeňská 297/99, PSČ 656 44, IČ 46347020. 1.10.2007
Dne 11.04.2007 rozhodl jediný akcionář, společnost GPL Limited, při výkonu působnosti valné hromady společnosti ESB Holding, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.000. 000,--Kč, slovy tři miliony korun českých, upsáním nových akcií peněžitým vkladem, tedy z částky 73.000.000,--Kč, slovy sedmdesát tři milionů korun českých, na částku 76.000.000,--Kč, slovy sedmdesát šest miliónů korun českých. Upisování akcií nad tuto čá stku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno 30.000 kusů, slovy třicet tisíc kusů, akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,--Kč, slovy jedno sto korun českých, za jednu akcii, akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě. Akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou pan Ing. Karel Minařík, r.č 420322/431, bytem Velké Meziříčí, Čermákova 1905/9, PSČ 594 01, který upíše 15.000 kusů akcií a pan Ing. Vladi mír Kohout, r.č. 451127/430, bytem Brno, Chaloupky 48, PSČ 602 00, který upíše 15.000 kusů akcií. Akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené v souladu s ustnovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem pro upsání akcií bude sídlo s polečnosti ESB Holding, a.s. na adrese Brno, Vídeňská 297/99, PSČ 656 44. Lhůta pro upsání akcií činí 14, slovy čtrnáct, dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům ve lhůtě 14, slovy čtrnáct, dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou j e právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz upisovných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 100,--Kč, slovy jedno sto korun českých, za jednu akcii. Předem určení zájemci, pan Ing. Karel Minařík a pan Ing. Vladimír Kohout, jsou povinni peněžitý vklad splatit na zvláštní účet, číslo účtu 52303901/4000, vedený u B A W A G Bank CZ a.s., se sídlem Praha 5, Vítězná 1/126, PSČ: 150 00, IČ 14893649, a to ve lhůtě do dvaceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 30.4.2007 - 18.6.2007

Aktuální kontaktní údaje Energetické strojírny Brno, a.s.

Kapitál Energetické strojírny Brno, a.s.

zakladni jmění 2 280 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.10.2013
zakladni jmění 38 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.12.2008 - 24.10.2013
zakladni jmění 76 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.6.2007 - 4.12.2008
zakladni jmění 73 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.9.2006 - 18.6.2007

Akcie Energetické strojírny Brno, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 3 Kč 760 000 24.10.2013
Kmenové akcie na jméno 50 Kč 760 000 4.12.2008 - 24.10.2013
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 760 000 18.6.2007 - 4.12.2008
Akcie na jméno 100 Kč 730 000 8.9.2006 - 18.6.2007

Sídlo Energetické strojírny Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vídeňská 297/99 , Brno 639 00 18.10.2016
Adresa Vídeňská 297/99 , Brno 639 00 8.9.2006 - 18.10.2016

Předmět podnikání Energetické strojírny Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 27.11.2015
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 14.5.2009
slévárenství, modelářství 14.5.2009
obráběčství 14.5.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.5.2009
zámečnictví, nástrojářství 14.5.2009
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 14.5.2009
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 14.5.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 14.5.2009 - 27.11.2015
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.11.2007
výroba a zpracování paliv a maziv 1.11.2007
výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení 1.11.2007 - 14.5.2009
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 1.11.2007 - 14.5.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 1.11.2007 - 14.5.2009
velkoobchod 1.11.2007 - 14.5.2009
skladování zboží a manipulace s nákladem 1.11.2007 - 14.5.2009
výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a antén 1.11.2007 - 14.5.2009
montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení 1.11.2007 - 14.5.2009
slévárenství 1.11.2007 - 14.5.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 1.11.2007 - 14.5.2009
nástrojářství 1.11.2007 - 14.5.2009
zámečnictví 1.11.2007 - 14.5.2009
kovoobráběčství 1.11.2007 - 14.5.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 1.11.2007 - 27.11.2015
projektování elektrických zařízení 1.11.2007 - 27.11.2015
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 1.11.2007 - 27.11.2015
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 1.11.2007 - 27.11.2015
zpracování dat, služby databank, správa sítí 1.11.2007 - 27.11.2015

Předmět činnosti Energetické strojírny Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 8.9.2006

vedení firmy Energetické strojírny Brno, a.s.

Statutární orgán Energetické strojírny Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek předseda představenstva 27.11.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají navenek a podepisují společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který je k tomu písemně zmocněn všemi členy představenstva. 8.9.2006 - 27.11.2015
předseda představenstva Mgr. Libor Vítů 27.11.2015
Vznik členství 19.11.2015
Vznik funkce 19.11.2015
Adresa: Rejchova 5000/20 , Jihlava 586 01
člen představenstva Jiří Ferenc 14.5.2009 - 23.10.2009
Vznik členství 29.1.2009
Zánik členství 25.6.2009
Adresa: Dukelské náměstí 1005 , Dobříš 263 01
člen představenstva Julius Chovanec 14.5.2009 - 10.2.2010
Vznik členství 29.1.2009
Zánik členství 28.1.2010
Adresa: Moravská 62 , Mutěnice 696 11
předseda představenstva Ing. Karel Minařík 8.9.2006 - 16.11.2011
Vznik členství 8.9.2006
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 8.9.2006
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: Čermákova 1905/9 , Velké Meziříčí 594 01
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Kohout 8.9.2006 - 16.11.2011
Vznik členství 8.9.2006
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 8.9.2006
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: Chaloupky 48 , 602 00 Brno Česká republika
člen představenstva RNDr. Marek Hoščálek 8.9.2006 - 16.11.2011
Vznik členství 8.9.2006
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Finská 582/1 , Praha 101 00
předseda představenstva Ing. Karel Minařík 16.11.2011 - 30.11.2013
Vznik členství 30.6.2011
Vznik funkce 30.6.2011
Adresa: Čermákova 1905/9 , Velké Meziříčí 594 01
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Kohout 16.11.2011 - 9.8.2014
Vznik členství 30.6.2011
Vznik funkce 30.6.2011
Adresa: Chaloupky 48 , 624 00 Brno Česká republika
člen představenstva RNDr. Marek Hoščálek 16.11.2011 - 27.11.2015
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 19.11.2015
Zánik funkce 19.11.2015
Adresa: Finská 582/1 , Praha 101 00
předseda představenstva Ing. Karel Minařík 30.11.2013 - 27.11.2015
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 19.11.2015
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 19.11.2015
Adresa: Čermákova 1905/9 , Velké Meziříčí 594 01
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Kohout 9.8.2014 - 27.11.2015
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 19.11.2015
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 19.11.2015
Adresa: Chaloupky 266/48 , Brno 624 00

Dozorčí rada Energetické strojírny Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Tommy Höll 17.3.2017
Vznik funkce 19.11.2015
Adresa: Slunečná 298 , Zbuzany 252 25
předseda dozorčí rady Ing. Jan Tauber 8.9.2006 - 13.6.2008
Vznik členství 8.9.2006
Zánik členství 29.5.2008
Vznik funkce 8.9.2006
Zánik funkce 29.5.2008
Adresa: Řepčická 1315/25 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Radan Hanzl 8.9.2006 - 13.6.2008
Vznik členství 8.9.2006
Zánik členství 29.5.2008
Adresa: Riegrovo náměstí 459 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady JUDr. Miroslav Musil 8.9.2006 - 13.6.2008
Vznik členství 8.9.2006
Zánik členství 29.5.2008
Adresa: Vackova 185/94 , Brno 612 00
člen dozorčí rady Miroslav Mokrejš 13.6.2008 - 23.10.2009
Vznik členství 7.4.2008
Zánik členství 27.10.2009
Adresa: Sedlákova 489/7 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Radan Hanzl 13.6.2008 - 31.8.2013
Vznik členství 29.5.2008
Adresa: Riegrovo náměstí 459 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Čása 16.11.2011 - 31.10.2013
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: 144 , Rožmberk nad Vltavou 382 18
předseda dozorčí rady Ing. Jan Tauber 13.6.2008 - 4.8.2015
Vznik členství 29.5.2008
Vznik funkce 29.5.2008
Adresa: Řepčická 1315/25 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Čása 31.10.2013 - 4.9.2015
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: Fűgnerova 1605 , Louny 440 01
člen dozorčí rady Ing. Radan Hanzl 31.8.2013 - 27.11.2015
Vznik členství 29.5.2008
Zánik členství 19.11.2015
Zánik funkce 19.11.2015
Adresa: Riegrovo náměstí 459 , Kolín 280 02
předseda dozorčí rady Ing. Jan Tauber 4.8.2015 - 27.11.2015
Vznik členství 29.5.2008
Zánik členství 19.11.2015
Vznik funkce 29.5.2008
Zánik funkce 19.11.2015
Adresa: Řepčická 1315/25 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Čása 4.9.2015 - 27.11.2015
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 19.11.2015
Zánik funkce 19.11.2015
Adresa: 6 , Obora 440 01
předseda dozorčí rady Tommy Höll 27.11.2015 - 17.3.2017
Vznik funkce 19.11.2015
Adresa: Chmelařská 860/8 , Praha 158 00

Sbírka Listin Energetické strojírny Brno, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4719/SL 74 účetní závěrka [2014] výkaz Krajský soud v Brně 25.6.2015 18.11.2015 20.11.2015 2
B 4719/SL 73 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 25.6.2015 18.11.2015 20.11.2015 4
B 4719/SL 71 ostatní rozh. jedíného akcionáře k 30.11.2013 Krajský soud v Brně 9.12.2013 9.12.2013 3.11.2014 1
B 4719/SL 70 zpráva o vztazích k 30.11.2013 Krajský soud v Brně 9.12.2013 13.8.2014 3.11.2014 2
B 4719/SL 69 účetní závěrka [2013] rozvaha+výkaz k 30.11.2013 Krajský soud v Brně 16.12.2013 13.8.2014 3.11.2014 6
B 4719/SL 68 výroční zpráva [2013] k 30.11.2013 Krajský soud v Brně 9.12.2013 13.8.2014 3.11.2014 7
B 4719/SL 67 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Brně 8.4.2013 4.9.2013 9.9.2013 16
B 4719/SL 57 ostatní -záp.č.1/2010 ze zas.představ. Krajský soud v Brně 28.1.2010 11.2.2010 3
B 4719/SL 56 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 27.10.2009 29.10.2009 1
B 4719/SL 55 ostatní -záp. č. 3 ze zas. DR Krajský soud v Brně 27.10.2009 29.10.2009 2
B 4719/SL 54 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 25.6.2009 29.10.2009 1
B 4719/SL 53 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 25.6.2009 29.10.2009 3
B 4719/SL 52 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 14.4.2009 18.9.2009 1
B 4719/SL 51 účetní závěrka -příloha 2008 Krajský soud v Brně 7.4.2009 18.9.2009 13
B 4719/SL 50 účetní závěrka -výkaz 2008 Krajský soud v Brně 7.4.2009 18.9.2009 2
B 4719/SL 49 účetní závěrka -rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 7.4.2009 18.9.2009 4
B 4719/SL 48 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 29.1.2009 19.5.2009 2
B 4719/SL 47 ostatní - zápis z jednání mim. VH Krajský soud v Brně 29.1.2009 19.5.2009 7
B 4719/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.1.2009 19.5.2009 9
B 4719/SL 45 notářský zápis - rozh. mim. VH, NZ 96/2009 Krajský soud v Brně 29.1.2009 19.5.2009 6
B 4719/SL 44 ostatní -návrh na rozd.zisku k 31.3.08 Krajský soud v Brně 19.5.2009 1
B 4719/SL 43 zpráva auditora -k 31.3.2008 Krajský soud v Brně 15.8.2008 2.1.2009 1
B 4719/SL 42 účetní závěrka -příloha k 31.3.2008 Krajský soud v Brně 12.8.2008 2.1.2009 13
B 4719/SL 41 účetní závěrka -výkaz k 31.3.2008 Krajský soud v Brně 12.8.2008 2.1.2009 2
B 4719/SL 40 účetní závěrka -rozvaha k 31.3.2008 Krajský soud v Brně 12.8.2008 2.1.2009 4
B 4719/SL 39 posudek znalce Krajský soud v Brně 7.8.2008 9.12.2008 123
B 4719/SL 38 posudek znalce Krajský soud v Brně 19.6.2008 9.12.2008 124
B 4719/SL 37 ostatní -prohlášení Krajský soud v Brně 26.8.2008 9.12.2008 2
B 4719/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.8.2008 9.12.2008 9
B 4719/SL 35 zpráva auditora Krajský soud v Brně 15.8.2008 9.12.2008 22
B 4719/SL 34 notářský zápis -NZ 332/2008-osvědčení Krajský soud v Brně 26.8.2008 9.12.2008 79
B 4719/SL 33 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 1.9.2008 9.12.2008 10
B 4719/SL 32 ostatní -projekt o rozdělení Krajský soud v Brně 15.7.2008 17.7.2008 28
B 4719/SL 31 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 23.3.2008 14.7.2008 1
B 4719/SL 30 účetní závěrka - příloha 2007 Krajský soud v Brně 14.3.2008 14.7.2008 13
B 4719/SL 29 účetní závěrka - výkaz 2007 Krajský soud v Brně 14.3.2008 14.7.2008 2
B 4719/SL 28 účetní závěrka - rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 14.3.2008 14.7.2008 4
B 4719/SL 27 ostatní -ČP Krajský soud v Brně 22.5.2008 17.6.2008 6
B 4719/SL 26 ostatní -záp. z VH Krajský soud v Brně 29.5.2008 17.6.2008 7
B 4719/SL 25 ostatní -zápis z sch. doz. tady Krajský soud v Brně 29.5.2008 17.6.2008 1
B 4719/SL 24 ostatní -protokol o volbách Krajský soud v Brně 7.4.2008 17.6.2008 2
B 4719/SL 23 ostatní -protokol o před. převz. akcií Krajský soud v Brně 28.1.2008 18.2.2008 1
B 4719/SL 22 notářský zápis -NZ 32/2008 Krajský soud v Brně 28.1.2008 18.2.2008 18
B 4719/SL 21 notářský zápis -NZ 37/2008-osvědčení Krajský soud v Brně 28.1.2008 18.2.2008 37
B 4719/SL 20 ostatní -smlouva o rozděl. společ. Krajský soud v Brně 19.12.2007 20.12.2007 15
B 4719/SL 19 notářský zápis - sml. o převz. jm., NZ 657/07 Krajský soud v Brně 28.6.2007 4.10.2007 15
B 4719/SL 18 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 656/2007 Krajský soud v Brně 28.6.2007 4.10.2007 32
B 4719/SL 17 notářský zápis - rozh. mim. VH, NZ 655/2007 Krajský soud v Brně 28.6.2007 4.10.2007 29
B 4719/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.6.2007 4.10.2007 10
B 4719/SL 15 zpráva auditora - ověř.zah.rozv. k 1.1.07 ESB Krajský soud v Brně 21.5.2007 4.10.2007 6
B 4719/SL 14 zpráva auditora - ověř. úč. záv. 06 En.str.B. Krajský soud v Brně 22.3.2007 4.10.2007 20
B 4719/SL 13 posudek znalce č. 826-66/07 Krajský soud v Brně 16.5.2007 4.10.2007 214
B 4719/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 10.8.2007 9
B 4719/SL 11 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 2.4.2007 10.7.2007 7
B 4719/SL 10 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 2.4.2007 10.7.2007 2
B 4719/SL 5 notářský zápis - rozhod.jedin.akc.,NZ 60/07 Krajský soud v Brně 11.4.2007 21.5.2007 20
B 4719/SL 4 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 24.8.2006 12.9.2006 1
B 4719/SL 3 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 24.8.2006 12.9.2006 2
B 4719/SL 2 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 24.8.2006 12.9.2006 12
B 4719/SL 1 notářský zápis -ZL, stanovy, NZ 199/06 Krajský soud v Brně 16.8.2006 12.9.2006 30

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Energetické strojírny Brno, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27701395
Jméno Energetické strojírny Brno, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 10.10.2007
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 9

Sídlo Energetické strojírny Brno, a.s.

Živnosti a provozovny Energetické strojírny Brno, a.s.

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.10.2007

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Projektování elektrických zařízení

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.10.2007

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.10.2007

Živnost č. 4 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.10.2007

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.10.2007

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.10.2007

Živnost č. 7 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.10.2008

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.10.2008

Živnost č. 9 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.10.2008

Živnost č. 10 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2007
Zánik oprávnění 1.10.2013

Živnost č. 14 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a antén

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Energetické strojírny Brno, a.s.

Člen statutárního orgánu RNDr. Marek Hoščálek
Člen statutárního orgánu Ing. Karel Minařík
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Kohout

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Energetické strojírny Brno, a.s.

IČO: 27701395
Firma: Energetické strojírny Brno, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.9.2006

Sídlo Energetické strojírny Brno, a.s.

Sídlo: Vídeňská 297/99, Brno 639 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
Slévárenství
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba komunikačních zařízení
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Skladování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti vedení podniků
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image