Firma Enaspol a.s. IČO 25006339


Enaspol a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Enaspol a.s. (25006339) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 79, Rtyně nad Bílinou 415 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 7. 1996 a je stále aktivní. Enaspol a.s. má celkem tři provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Enaspol a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Enaspol a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Enaspol, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Enaspol a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Enaspol a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 892
IČO (identifikační číslo osoby) 25006339
Jméno Enaspol a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 10.7.1996
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 31.5.2018 došlo ke zvýšení základního kapitálu z původní výše 97.150.000,- Kč o částku 19.850.000,-Kč na novou výši 117.000.000,-Kč. V důsledku zvýšení základního kapitálu došlo ke zvýšení jmenovité hodnoty každé akcie z dosavadní výše 971.500, Kč o částku 198.500,-Kč na novou výši 1.170.000,-Kč 3.6.2018
Seznam akcionářů a výpis ze seznamu akcionářů vyžaduje ověřený podpis statutárního ředitele. 27.6.2017
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 27.4.2016 došlo ke zvýšení základního kapitálu z původní výše 74.752.000,- Kč o částku 22.398.000,-Kč na novou výši 97.150.000,-Kč. V důsledku zvýšení základního kapitálu došlo ke z výšení jmenovité hodnoty každé akcie z dosavadní výše 747.520, Kč o částku 223.980,-Kč na novou výši 971.500,-Kč. 29.4.2016
Počet členů statutárního orgánu: 1 29.4.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 29.4.2014
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 25.3.2014 byly dosavadní stanovy akciové společnosti změněny tak, že nadále platí stanovy ve znění obsaženém v notářském zápisu čj. NZ 54/2014, N 57/2014 sepsaném dne 25.3.2014 Mgr. Petrem Wernerem, notářem se sídlem v Ústí nad Labem. 29.4.2014
Počet členů správní rady: 1 29.4.2014 - 10.3.2015
Jediný akcionář společnosti rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 25.7.2008 o snížení základního kapitálu společnosti takto: - důvodem snížení základního kapitálu je vyrovnání aktivní a pasivní bilance společnosti. - Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři. - Základní kapitál bude snížen o pevnou částku ve výši 22.398.000,-- Kč (dvacet dva milióny tři sta devadesát osm tisíc korun českých). - Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií, a to tak, že u všech akcií společnosti, tedy u 100 (sta) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1 (jedné) akcie ve výši 971.500,-- Kč (devět set sedmdesát jeden tisíc pět set korun českých), se mění jmenovitá hodnota 1 (jedné) akcie na výši 747.520,-- Kč (sedm set čtyřicet sedm tisíc pět set dvacet korun českých). - Lhůta pro předložení listinných akcií v důsledku snížení základního kapitálu společnosti a lhůta pro výplatu akcionáři činí 3 (tři) měsíce a počíná běžet ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 28.7.2008 - 17.12.2008
Převoditelnost akcií na jinou osobu je, vyjma případů dědictví a případů prodeje či převodu na osoby blízké (§ 116 občanského zákoníku), podmíněna souhlasem akcionářů, vlastnících dvě třetiny základního kapitálu společnosti. 10.12.2001
Rozhodnutím valné hromady ze dne 28.6.2001 byly dosavadní stanovy akciové společnosti změněny tak, že nadále platí stanovy ve znění obsaženém v notářském zápisu čj. NZ 206/2001 A 182/2001 sepsaném dne 13.7.2001 JUDr. Vratislavem Makovcem, notářem v Děčíně. 10.12.2001
Na společnost Enaspol a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo jmění zanikající společnosti BOHEMIACHEM a.s., IČO 25413732, se sídlem Děčín XXXII - Boletice nad Labem, Tovární 63, PSČ 407 11. 10.12.2001
Jediným akcionářem je BOHEMIACHEM a.s., se sídlem Děčín XXXII - Boletice nad Labem, Tovární 63, PSČ 407 11, IČ 25413732 17.10.2001 - 10.12.2001
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 23.5.2000 přijala toto usnesení: 5.6.2000 - 16.6.2000
a) zvýšení základního jmění společnosti o 30.0000.000,- Kč a určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, 5.6.2000 - 16.6.2000
b) upisované akcie budou vydány v počtu 30.000 ks v nominální hodnotě 1.000,- Kč za akcii, ve formě kmenových akcii na jméno, v zaknihované podobě, které nejsou veřejně obchodovatelné, 5.6.2000 - 16.6.2000
c) všechny akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, akcionáři Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 86, identifikační číslo 00011789, 5.6.2000 - 16.6.2000
d) upisování nových akcií proběhne v sídle upisovatele, tj. Ústí nad Labem, Revoluční 86, v kanceláři finančního ředitele, ve lhůtě tří měsíců ode dne právní moci usnesení, kterým bylo zapsáno zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku Emisní kurz (cena včetně ážia) takto upisovaných akcií činí 1.000 Kč za každou akcii. 5.6.2000 - 16.6.2000
e) nepeněžitý vklad bude splacen v sídle upisovatele, tj. Ústí nad Labem, Revoluční 86, v kanceláři finančního ředitele, uzavřením smlouvy o postoupení pohledávek, tak aby tato smlouva nabyla účinnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne platného upsání akcií, 5.6.2000 - 16.6.2000
f) předmětem vkladu je pohledávka akcionáře Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 86, identifikační číslo 00011789 ve schválené výši 30.000.000,- Kč, která byla oceněna znaleckými posudky dvou na sobě nezávislých znalců částkou 30.000.000 Kč. 5.6.2000 - 16.6.2000
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 3. března 2000 přijala toto usnesení: 12.4.2000 - 5.6.2000
a) zvýšení základního jmění společnosti o 30.000.000,- Kč a určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, 12.4.2000 - 5.6.2000
b) upisované akcie budou vydány v počtu 30 000 kusů, v nominální hodnotě 1.000,- Kč za akcii, ve formě kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, které nejsou veřejně obchodovatelné, 12.4.2000 - 5.6.2000
c) všechny akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, akcionáři Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 86, identifikační číslo 00011789, 12.4.2000 - 5.6.2000
d) upisování nových akcií proběhne v sídle upisovatele, tj. Ústí nad Labem, Revoluční 86, v kanceláři finančního ředitele, ve lhůtě 15 dnů ode dne zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs (cena včetně ážia) takto upisovaných akcií činí 1.000,- Kč za každou akcii, 12.4.2000 - 5.6.2000
e) nepeněžitý vklad bude splacen v sídle upisovatele, tj. Ústí nad Labem, Revoluční 86 v kanceláři finančního ředitele, uzavřením smlouvy o postoupení pohledávek tak, aby tato smlouva nabyla účinnosti nejpozději do pěti dnů ode dne zápisu tohoto zvýšení do obchodního rejstříku, 12.4.2000 - 5.6.2000
f) předmětem vkladu je pohledávka akcionáře Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 86, identifikační číslo 00011789 ve schválené výši 30.000.000,- Kč, která byla oceněna znaleckými posudky dvou na sobě nezávislých znalců částkou 30.000.000,- Kč. 12.4.2000 - 5.6.2000
Rozhodnutím valné hromady ze dne 20.5.1999 byly dosavadní stanovy akciové společnosti změněny tak, že nadále platí stanovy ve znění obsaženém v notářském zápisu č.j. NZ 98/99, N 94/99 sepsaném dne 28.5.1999 JUDr. Jitkou Satrapovou, notářkou v Teplicích. 5.8.1999
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 7.5.1998 byly dosavadní stanovy akciové společnosti změněny tak, jak je zaznamenáno v notářském zápisu č.j. NZ 101/98, N 106/98 sepsaném dne 7.5.1998 JUDr. Liborem Bitterem, notářem v Ústí nad Labem. 23.6.1998
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 12.8.1997 byly dosavadní stanovy akciové společnosti změněny tak, že nadále platí stanovy ve znění obsaženém v notářském zápisu č.j. NZ187/97, N 192/97 sepsaném dne 12.8.1997 JUDr. Liborem Bitterem, notářem v Ústí nad Labem. 3.11.1997
Jediným akcionářem je obchodní společnost Lybar, a.s. se sídlem Velvěty 33, PSČ 417 62, IČO 49 90 18 69. 20.5.1997 - 8.4.1999
Splaceno: 100 % 20.5.1997 - 16.6.2000
K převodu akcií je zapotřebí souhlasu představenstva. 20.5.1997 - 10.12.2001
Společnost byla založena jediným zakladatelem LYBAR, a.s. se sídlem Velvěty 33, PSČ 417 62, IČ 49901869 zakladatelskou listinou ze dne 19.6.1996. 10.7.1996

Kapitál Enaspol a.s.

zakladni jmění 117 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.6.2018
zakladni jmění 97 150 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.4.2016 - 3.6.2018
zakladni jmění 74 752 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.12.2008 - 29.4.2016
zakladni jmění 97 150 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.12.2001 - 17.12.2008
zakladni jmění 145 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.6.2000 - 10.12.2001
zakladni jmění 115 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.5.1997 - 16.6.2000
zakladni jmění 111 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.7.1996 - 20.5.1997

Akcie Enaspol a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 170 000 Kč 100 3.6.2018
Kmenové akcie na jméno 971 500 Kč 100 29.4.2016 - 3.6.2018
Kmenové akcie na jméno 747 520 Kč 100 17.12.2008 - 29.4.2016
Kmenové akcie na jméno 971 500 Kč 100 25.9.2002 - 17.12.2008
Kmenové akcie na jméno 670 Kč 145 000 10.12.2001 - 25.9.2002
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 145 000 16.6.2000 - 10.12.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 115 000 20.5.1997 - 16.6.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 111 000 10.7.1996 - 20.5.1997

Sídlo Enaspol a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 79 , Rtyně nad Bílinou 415 01 9.4.2011
Adresa 79 , Rtyně nad Bílinou 415 01 27.10.2004 - 9.4.2011
Adresa Velvěty 78 , 415 01 Teplice 1 Česká republika
18.8.2004 - 27.10.2004
Adresa 79 , Rtyně nad Bílinou 415 01 25.9.2002 - 18.8.2004
Adresa 33 , Rtyně nad Bílinou 415 01 10.12.2001 - 25.9.2002
Adresa 33 , Rtyně nad Bílinou 415 01 5.8.1999 - 10.12.2001
Adresa Stříbrnické Nivy 2 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
10.7.1996 - 5.8.1999

Předmět podnikání Enaspol a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 29.4.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.4.2014
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 10.12.2001 - 29.4.2014
výroba kosmetických výrobků 10.12.2001 - 29.4.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 10.12.2001 - 29.4.2014
velkoobchod 10.12.2001 - 29.4.2014
specializovaný maloobchod 10.12.2001 - 29.4.2014
výroba chemických látek a chemických přípravků 10.12.2001 - 29.4.2014
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 10.12.2001 - 29.4.2014
opravy měřidel 10.12.2001 - 29.4.2014
výroba kosmetických přípravků 10.7.1996 - 10.12.2001
výzkum, vývoj, výroba a zpracování chemických a biochemických výrobků v režimu živností volných 10.7.1996 - 10.12.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.7.1996 - 10.12.2001

vedení firmy Enaspol a.s.

Statutární orgán Enaspol a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva; to neplatí, pokud má společnost jediného akcionáře a v tom případě za představenstvo jedná navenek jménem společnosti jediný člen představenstva. 9.4.2011 - 29.4.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně nejméně dva členové představenstva. 10.12.2001 - 9.4.2011
Jménem společnosti jedná představenstvo. Jednat navenek za představenstvo jménem společnosti jsou oprávněni buď : a) předseda představenstva vždy společně s místopředsedou představenstva nebo b) předseda nebo místopředseda představenstva vždy společně se členem představenstva. 5.8.1999 - 10.12.2001
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo je oprávněn jednat samostatně každý člen představenstva. Členové představenstva zavazují společnost písemnými právními úkony tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí podpis vlastní rukou: a) předseda představenstva nebo b) místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva a nebo c) člen představenstva pověřený představenstvem 3.11.1997 - 5.8.1999
Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Písemnými právními úkony zavazují členové představenstva společnost tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému jménu společnosti připojí podpis vlastní rukou buď předseda představenstva nebo prokurista, který je členem představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva, a nebo člen představenstva pověřený k příslušnému úkonu představenstvem. 10.7.1996 - 3.11.1997
Jméno Ing. Josef Kasík 29.4.2014
Vznik funkce 1.5.2014
Adresa: Třebovská 57/5 , Děčín 405 02
Předseda představenstva Ing. Vít Hroch 10.7.1996 - 6.5.1998
Adresa: Ondříčkova 1960/2 , Ústí nad Labem 400 11
Člen představenstva Ing. Miroslav Labanič 10.7.1996 - 6.5.1998
Adresa: Rybniční 344 , Hrob 417 04
Člen představenstva Ing. Radoslav Tesař 10.7.1996 - 6.5.1998
Adresa: Spartakiádní 264/11 , Ústí nad Labem 400 10
Člen představenstva Ing. Stanislav Nikl 10.7.1996 - 6.5.1998
Adresa: Svojsíkova 2669/20 , Ústí nad Labem 400 11
Člen představenstva Ing. Petr Hetto 10.7.1996 - 23.6.1998
Adresa: Vinařská 741/18 , Ústí nad Labem 400 01
Člen představenstva Ing. Vilém Stříbrný 10.7.1996 - 23.6.1998
Adresa: Beethovenova 411/16 , Ústí nad Labem 400 01
Člen představenstva Ing. Václav Řehoř 10.7.1996 - 23.6.1998
Adresa: Česká republika
Chuderov čp. 98
Člen představenstva Ing. Vít Hroch 6.5.1998 - 23.6.1998
Adresa: Ondříčkova 1960/2 , Ústí nad Labem 400 11
Místopředseda představenstva Ing. Vilém Kodýtek 10.7.1996 - 5.6.2000
Adresa: Beethovenova 520/18 , Ústí nad Labem 400 01
Předseda představenstva Ing. Stanislav Nikl 6.5.1998 - 5.6.2000
Adresa: Svojsíkova 2669/20 , Ústí nad Labem 400 11
Člen představenstva Ing. Miroslav Labanič 6.5.1998 - 5.6.2000
Adresa: Duchcovská 286 , Hrob 417 04
Člen představenstva Ing. Pavel Koutecký 23.6.1998 - 5.6.2000
Adresa: Poláčkova 3250/30 , Ústí nad Labem 400 11
Člen představenstva Josef Brůžek 23.6.1998 - 5.6.2000
Adresa: Trnovanská 1279/21 , Teplice 415 01
Místopředsedkyně představenstva Zuzana Urbánková 5.6.2000 - 10.12.2001
Zánik funkce 25.6.2001
Adresa: Verneřická 301 , Děčín 407 11
Člen představenstva Dalibor Kasík 5.6.2000 - 10.12.2001
Zánik členství 25.6.2001
Adresa: Třebovská 57/5 , Děčín 405 02
Člen představenstva Tomáš Urbánek 5.6.2000 - 15.1.2004
Vznik členství 27.4.2000
Adresa: Verneřická 301 , Děčín 407 11
Předsedkyně představenstva Ing. Šarlota Kasíková 5.6.2000 - 27.6.2006
Vznik členství 27.4.2000
Zánik členství 20.5.2005
Vznik funkce 27.4.2000
Zánik funkce 20.5.2005
Adresa: Třebovská 57/5 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Josef Kasík 5.6.2000 - 27.6.2006
Vznik členství 27.4.2000
Zánik členství 20.5.2005
Adresa: Třebovská 57/5 , Děčín 405 02
Člen představenstva Tomáš Urbánek 15.1.2004 - 27.6.2006
Vznik členství 27.4.2000
Zánik členství 20.5.2005
Adresa: Antonína Sochora 1312/23 , Teplice 415 01
Člen představenstva Tomáš Urbánek 27.6.2006 - 27.6.2006
Vznik členství 20.5.2005
Adresa: Antonína Sochora 1312/23 , Teplice 415 01
Člen představenstva Ing. Tomáš Urbánek 27.6.2006 - 22.11.2007
Vznik členství 20.5.2005
Zánik členství 8.11.2007
Adresa: Antonína Sochora 1312/23 , Teplice 415 01
Předseda představenstva Ing. Šarlota Kasíková 27.6.2006 - 8.1.2008
Vznik členství 20.5.2005
Vznik funkce 20.5.2005
Zánik funkce 19.12.2007
Adresa: Třebovská 57/5 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Josef Kasík 27.6.2006 - 8.1.2008
Vznik členství 20.5.2005
Adresa: Třebovská 57/5 , Děčín 405 02
člen představenstva Ing. Dalibor Kasík 22.11.2007 - 9.4.2011
Vznik členství 8.11.2007
Zánik členství 11.2.2011
Adresa: Třebovská 57/5 , Děčín 405 02
Předseda představenstva Ing. Josef Kasík 8.1.2008 - 9.4.2011
Vznik členství 20.5.2005
Zánik členství 19.5.2010
Vznik funkce 19.12.2007
Zánik funkce 19.5.2010
Adresa: Třebovská 57/5 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Šarlota Kasíková 8.1.2008 - 9.4.2011
Vznik členství 20.5.2005
Zánik členství 20.8.2010
Adresa: Třebovská 57/5 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Josef Kasík 9.4.2011 - 29.4.2014
Vznik členství 19.5.2010
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Třebovská 57/5 , Děčín 405 02

Dozorčí rada Enaspol a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda Ing. Josef Šolc 10.7.1996 - 20.5.1997
Adresa: Lisztova 2407/4 , Ústí nad Labem 400 11
Místopředseda Ing. František Fidrmuc 10.7.1996 - 20.5.1997
Adresa: Tolstého 1226/50 , Ústí nad Labem 400 03
Člen RNDr. Zdeněk Rytíř 10.7.1996 - 20.5.1997
Adresa: Masarykova 1840 , Ústí nad Labem Česká republika
Člen RNDr. Otakar Prachař CSc. 10.7.1996 - 20.5.1997
Adresa: Plešivecká 1113/44 , Litoměřice 412 01
Člen Václav Votápek 10.7.1996 - 20.5.1997
Adresa: Kapitána Jaroše 459/11 , Ústí nad Labem 400 01
Člen František Kozelka 10.7.1996 - 20.5.1997
Adresa: Lesní 139 , Žalany 417 63
Místopředseda dozorčí rady Jiří Veselý 20.5.1997 - 23.6.1998
Adresa: Těšínská cesta 2759 , Teplice 415 01
Člen dozorčí rady Ing. František Fidrmuc 20.5.1997 - 23.6.1998
Adresa: Tolstého 1226/50 , Ústí nad Labem 400 03
Člen dozorčí rady Mgr. Petr Saska 20.5.1997 - 23.6.1998
Adresa: Hilarova 2424/1 , Ústí nad Labem 400 11
Předseda dozorčí rady RNDr. Tomáš Prey 20.5.1997 - 8.4.1999
Adresa: Jindřicha Plachty 190 , Ústí nad Labem 403 31
Člen dozorčí rady Viktor Zenk 20.5.1997 - 8.4.1999
Adresa: náměstí Klášterní 91 , Osek 417 05
Člen dozorčí rady Rudolf Kos 20.5.1997 - 5.8.1999
Adresa: Antonína Sochora 1304/7 , Teplice 415 01
Člen dozorčí rady Ing. Jan Hadraba 23.6.1998 - 5.6.2000
Adresa: Mostecká 2098/20 , Teplice 415 01
Člen dozorčí rady Václav Jirava 23.6.1998 - 10.12.2001
Adresa: Svojsíkova 2663/8 , Ústí nad Labem 400 11
Náhradní člen dozorčí rady Ing. František Fidrmuc 5.6.2000 - 10.12.2001
Adresa: Tolstého 1226/50 , Ústí nad Labem 400 03
Předseda dozorčí rady Viktor Zenk 8.4.1999 - 12.2.2002
Vznik členství 12.3.1997
Vznik funkce 30.4.1998
Zánik funkce 26.10.2001
Adresa: náměstí Klášterní 91 , Osek 417 05
Člen dozorčí rady Zuzana Urbánková 10.12.2001 - 12.2.2002
Vznik členství 6.9.2001
Adresa: Verneřická 301 , Děčín 407 11
Člen dozorčí rady Viktor Zenk 12.2.2002 - 28.12.2002
Vznik členství 12.3.1997
Zánik členství 12.6.2002
Zánik funkce 26.10.2001
Adresa: náměstí Klášterní 91 , Osek 417 05
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Švejnoha 28.12.2002 - 18.8.2004
Vznik členství 19.7.2002
Adresa: Sídliště Za Chlumem 742 , Bílina 418 01
Člen dozorčí rady Dalibor Kasík 10.12.2001 - 27.6.2006
Vznik členství 6.9.2001
Zánik členství 9.5.2006
Adresa: Třebovská 57/5 , Děčín 405 02
Předseda dozorčí rady Zuzana Urbánková 12.2.2002 - 27.6.2006
Vznik členství 6.9.2001
Zánik členství 9.5.2006
Vznik funkce 26.10.2001
Zánik funkce 9.5.2006
Adresa: Verneřická 301 , Děčín 407 11
Člen dozorčí rady Ing. Dalibor Kasík 27.6.2006 - 27.6.2006
Vznik členství 9.5.2006
Adresa: Třebovská 57/5 , Děčín 405 02
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Švejnoha 18.8.2004 - 3.9.2007
Vznik členství 19.7.2002
Zánik členství 24.8.2007
Adresa: 52 , Hrobčice 418 04
Předseda dozorčí rady Zuzana Urbánková 27.6.2006 - 22.11.2007
Vznik členství 9.5.2006
Zánik členství 8.11.2007
Vznik funkce 10.5.2006
Zánik funkce 8.11.2007
Adresa: Verneřická 301 , Děčín 407 11
Člen dozorčí rady Ing. Dalibor Kasík 27.6.2006 - 22.11.2007
Vznik členství 9.5.2006
Zánik členství 8.11.2007
Adresa: Třebovská 57/5 , Děčín 405 02
člen dozorčí rady Jarmila Štětková 22.11.2007 - 4.11.2008
Vznik členství 8.11.2007
Zánik členství 15.8.2008
Adresa: Kamenická 238/136 , Děčín 405 02
předseda dozorčí rady Josef Kasík 22.11.2007 - 9.4.2011
Vznik členství 8.11.2007
Zánik členství 11.2.2011
Vznik funkce 8.11.2007
Zánik funkce 11.2.2011
Adresa: Třebovská 57/5 , Děčín 405 02
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Švejnoha 3.9.2007 - 29.4.2014
Vznik členství 24.8.2007
Zánik členství 24.11.2012
Adresa: 52 , Hrobčice 418 04
Člen dozorčí rady Lucie Doležalová 4.11.2008 - 29.4.2014
Vznik členství 16.8.2008
Zánik členství 16.11.2013
Adresa: Hraniční 56/13 , Děčín 405 02
Předseda dozorčí rady Ing. Šarlota Kasíková 9.4.2011 - 29.4.2014
Vznik členství 11.2.2011
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 11.2.2011
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Třebovská 57/5 , Děčín 405 02

Prokura Enaspol a.s.

Platnost údajů od - do
Každý prokurista je k zastupování a podepisování za společnost oprávněn samostatně. Prokurista se za společnost podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 5.6.2000
Prokurista se podepisuje jménem společnosti tím způsobem, že k jejímu obchodnímu jménu připojí dodatek nebo razítko označující prokuru a svůj podpis. Jménem Enaspolu a.s. může jednat prokurista samostatně. 21.10.1996
Jméno Ing. Dalibor Kasík 9.4.2011
Adresa: Jánská 960/32 , Děčín 405 02
Jméno Ing. Josef Kasík 10.3.2015
Adresa: V Pohodě 543 , Hovorčovice 250 64
Jméno Ing. Stanislav Nikl 21.10.1996 - 5.6.2000
Adresa: Svojsíkova 2669/20 , Ústí nad Labem 400 11
Jméno Ing. Josef Urbánek CSc. 5.6.2000 - 22.11.2007
Adresa: Verneřická 301 , Děčín 407 11
Jméno Ing. Josef Kasík 5.6.2000 - 9.4.2011
Adresa: Třebovská 57/5 , Děčín 405 02
Jméno Ing. Josef Kasík 9.4.2011 - 25.2.2015
Adresa: Třebovská 57/5 , Děčín 405 02
Jméno Ing. Josef Kasík 9.4.2011 - 10.3.2015
Adresa: Třebovská 57/5 , Děčín 405 02
Jméno Ing. Josef Kasík 25.2.2015 - 10.3.2015
Adresa: V Pohodě 543 , Hovorčovice 250 64

Sbírka Listin Enaspol a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 892/SL 109 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2015 17.7.2015 21.7.2015 23
B 892/SL 108 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2014 20.5.2014 20.5.2014 22
B 892/SL 107 rozhod. o statut. orgánu rozhod.jed.akcio. Krajský soud v Ústí nad Labem 8.4.2014 14.4.2014 2.5.2014 1
B 892/SL 106 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 54/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.2014 14.4.2014 2.5.2014 16
B 892/SL 105 účetní závěrka [2012], zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2013 15.11.2013 18.11.2013 15
B 892/SL 104 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2012 11.4.2012 17.4.2012 19
B 892/SL 103 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2011 9.11.2011 10.11.2011 23
B 892/SL 101 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 11.3.2011 2.3.2011 18.4.2011 11
B 892/SL 99 účetní závěrka, zpráva auditora - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2010 15.9.2010 16.9.2010 16
B 892/SL 98 výroční zpráva, zpráva auditora - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2010 15.9.2010 16.9.2010 6
B 892/SL 97 výroční zpráva, zpráva auditora - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2009 5.1.2010 5.1.2010 6
B 892/SL 96 účetní závěrka, zpráva auditora - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2009 11.8.2009 17
B 892/SL 95 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 10.12.2008 17.12.2008 11
B 892/SL 94 notářský zápis - NZ 389/2008- rozh.akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2008 8.8.2008 2
B 892/SL 93 výroční zpráva - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2008 10.6.2008 17
B 892/SL 92 rozhod. o statut. orgánu - protokol z mimoř. zas. předs Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2007 10.1.2008 2
B 892/SL 91 podpisové vzory - Ing. Dalibor Kasík Krajský soud v Ústí nad Labem 13.11.2007 11.12.2007 1
B 892/SL 90 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 8.11.2007 11.12.2007 1
B 892/SL 89 účetní závěrka - zpráva auditora r. 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2007 29.11.2007 19
B 892/SL 88 výroční zpráva rok 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2007 29.11.2007 5
B 892/SL 87 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2006 16.1.2007 27
B 892/SL 86 podpisové vzory - Ing. Dalibor Kasík Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2006 9.10.2006 1
B 892/SL 85 podpisové vzory - Ing. Šarlota Kasíková Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2006 9.10.2006 1
B 892/SL 84 podpisové vzory - Ing. Tomáš Urbánek Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2006 9.10.2006 1
B 892/SL 83 podpisové vzory - Ing. Josef Kasík Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2006 9.10.2006 1
B 892/SL 82 podpisové vzory - Zuzana Urbánková Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2006 9.10.2006 1
B 892/SL 81 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2005 9.10.2006 4
B 892/SL 80 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2005 9.10.2006 1
B 892/SL 79 ostatní - zápis ze schůze DR Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2006 9.10.2006 1
B 892/SL 78 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.2006 9.10.2006 4
B 892/SL 77 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2005 12.1.2006 27
B 892/SL 76 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2004 6.1.2005 26
B 892/SL 75 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2003 24.2.2004 38
B 892/SL 74 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2002 17.10.2003 11
B 892/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.9.2002 12.6.2003 28
B 892/SL 72 ostatní - protokol o volbě čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2002 12.6.2003 1
B 892/SL 71 podpisové vzory - Ing. Jiří Švejnoha Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2002 12.6.2003 1
B 892/SL 70 ostatní - protokol o volbách do DR Krajský soud v Ústí nad Labem 12.3.1997 12.6.2003 2
B 892/SL 69 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2002 3.4.2003 11
B 892/SL 68 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 29.12.2001 12.3.2003 11
B 892/SL 67 notářský zápis NZ 334/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2002 12.3.2003 3
B 892/SL 66 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 10.9.2001 23.1.2002 11
B 892/SL 65 notářský zápis NZ 258/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.9.2001 23.1.2002 2
B 892/SL 64 notářský zápis NZ 225/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.7.2001 23.1.2002 30
B 892/SL 63 notářský zápis NZ 207/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2001 23.1.2002 34
B 892/SL 62 notářský zápis NZ 206/2001 - stanovy, úč.uz. Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2001 23.1.2002 46
B 892/SL 61 účetní závěrka - zpráva audit. k 1.1.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2001 23.1.2002 7
B 892/SL 60 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2001 23.1.2002 2
B 892/SL 59 účetní závěrka - zpráva audit. r. 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2001 23.1.2002 19
B 892/SL 58 změna právní formy, fúze - návrh smlouvy Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2001 6.8.2001 28
B 892/SL 57 ostatní - smlouva o postoupení pohl. Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2000 28.6.2000 3
B 892/SL 56 ostatní - listina upisovatelů Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2000 28.6.2000 2
B 892/SL 55 posudek znalce č. 60-4/00 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.2.2000 28.6.2000 31
B 892/SL 54 posudek znalce č. 1174-14/00 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.2.2000 28.6.2000 35
B 892/SL 53 notářský zápis NZ 93/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2000 14.6.2000 4
B 892/SL 52 ostatní - zápis z mimoř. zas. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2000 14.6.2000 1
B 892/SL 51 ostatní - protokol z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2000 14.6.2000 3
B 892/SL 50 ostatní - zápis z mimoř. zas. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.4.2000 14.6.2000 1
B 892/SL 49 ostatní - protokol z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2000 14.6.2000 3
B 892/SL 48 ostatní - odstoupení z funkce čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2000 14.6.2000 1
B 892/SL 47 notářský zápis NZ 49/2000 - mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2000 17.5.2000 5
B 892/SL 46 notářský zápis NZ 98/99 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.1999 6.9.1999 37
B 892/SL 45 ostatní -protokol z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 24.9.1998 31.5.1999 3
B 892/SL 9 ostatní odborný posudel inv.č.00037664 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.1996 16.12.1998 4
B 892/SL 8 ostatní odborný posudek inv.č.00002108 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.1996 16.12.1998 4
B 892/SL 7 ostatní odborný posudek inv.č.00026961 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.1996 16.12.1998 4
B 892/SL 6 ostatní odborné odhady Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.1996 16.12.1998 4
B 892/SL 5 posudek znalce  1406-132/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.1996 16.12.1998 30
B 892/SL 44 ostatní zápis rozhodnutí Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.1998 16.12.1998 2
B 892/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.1998 16.12.1998 27
B 892/SL 42 účetní závěrka rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.1997 16.12.1998 15
B 892/SL 41 notářský zápis NZ 187/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.8.1997 16.12.1998 29
B 892/SL 40 ostatní odborný posudek inv.č.55640011 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.1996 16.12.1998 3
B 892/SL 4 ostatní dodatek č.1 k odb.odhadům HIM Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.1997 16.12.1998 1
B 892/SL 39 ostatní odborný posudek inv.č.55640010 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.1996 16.12.1998 3
B 892/SL 38 ostatní odborný posudek inv.č.55640009 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.1996 16.12.1998 4
B 892/SL 37 ostatní odborný posudek inv.č.55640008 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.1996 16.12.1998 3
B 892/SL 36 ostatní odborný posudek inv.č.55640007 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.1996 16.12.1998 3
B 892/SL 35 ostatní odborný posudek inv.č.55640006 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.1996 16.12.1998 3
B 892/SL 34 ostatní odborný posudek inv.č.55640005 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.1996 16.12.1998 3
B 892/SL 33 ostatní odborný posudek inv.č.55640004 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.1996 16.12.1998 3
B 892/SL 32 ostatní odborný posudek inv.č.55640003 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.1996 16.12.1998 3
B 892/SL 31 ostatní odborný posudek inv.č.55640002 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.1996 16.12.1998 3
B 892/SL 30 ostatní odborný posudek inv.č.55640001 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.1996 16.12.1998 3
B 892/SL 3 posudek znalce č. 1406-132/96 -dodatek Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.1997 16.12.1998 1
B 892/SL 29 ostatní odborný posudek inv.č.55702057 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.1996 16.12.1998 3
B 892/SL 28 ostatní odborný posudek inv.č. 0007857 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.1996 16.12.1998 3
B 892/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 6.2.1997 16.12.1998 20

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Enaspol, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25006339
Jméno Enaspol, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Teplice
Vznik první živnosti: 10.7.1996
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 2

Sídlo Enaspol, a.s.

Živnosti a provozovny Enaspol, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.7.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 79, Rtyně nad Bílinou 415 01
Identifikační číslo provozovny 1009339338
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 1.1.2014
Provozovna č. 2
Provozovna 78, Rtyně nad Bílinou 415 01
Identifikační číslo provozovny 1011863995
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2017

Živnost č. 2 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.3.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 79, Rtyně nad Bílinou 415 01
Identifikační číslo provozovny 1009339338
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2014

Živnost č. 3 Výroba kosmetických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej ...

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2000
Zánik oprávnění 26.11.2004

Živnost č. 9 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Opravy měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Enaspol, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Josef Kasík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Enaspol a.s.

IČO: 25006339
Firma: Enaspol a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Rtyně nad Bílinou
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 10.7.1996

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků
Výroba parfémů a toaletních přípravků
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu

Podobné firmy

tracking image