Firma ELTRAF, a.s. IČO 46357483


ELTRAF, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ELTRAF, a.s. (46357483) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 49, Chlístovice 285 04. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 10. 1994 a je stále aktivní. ELTRAF, a.s. má celkem pět provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ELTRAF, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ELTRAF, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ELTRAF, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ELTRAF, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ELTRAF, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2796
IČO (identifikační číslo osoby) 46357483
Jméno ELTRAF, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 25.10.1994
Jediný akcionář - společnost AZ Elektrostav, a.s. se sídlem Nymburk, Bobnická 2020, PSČ 288 01, identifikační číslo 451 49 909, rozhodl dne 15. 9. 2015 takto: Základní kapitál se zvyšuje o 55.000.000,- Kč peněžitým vkladem, upsáním nových akcií a to akcií kmenových, listinných, znějících na jméno, v počtu 55 (padesát pět) kusů v nominální hodnotě každé 1.000.000,- Kč, emisní kurz je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, to znamená 55 (padesát pět) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč je upsáno emisním kursem ve výši 55.000.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod částku 55.000.000,- Kč. Akcie budou upsány jediným akcionářem, to je společností AZ Elektrostav, a.s. se sídlem Nymburk, Bobnická 2020, PSČ 288 01, identifikační číslo 451 49 909, nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Připouští se započtení pohledávky ve výši 55.000.000,- Kč na splacení emisního kurzu proti pohledávce jediného akcionáře, kterým je společnost AZ Elektrostav, a.s. se sídlem Nymburk, Bobnická 2020, PSČ 288 01, identifikační číslo 451 49 909, za společ ností ELTRAF, a.s. se sídlem Kralice čp. 49, p. Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora, PSČ 285 04, identifikační číslo 463 57 483, z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 18.12.2013 s tím, že započtení je výhradní formou splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení bude uzavřena nejpozději do 15 dnů ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Schvaluje se návrh smlouvy o započtení. 29.9.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 9.7.2014
Počet členů správní rady: 3 9.7.2014
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 9.000.000,- Kč, tedy z částky 20.000.000,- Kč na částku 29.000.000,- Kč upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisováno bude: 30.12.2008 - 19.3.2009
9 kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,-, znějících na jméno, přičemž s jednou akcií bude spojen při hlasování jeden hlas. 30.12.2008 - 19.3.2009
Všechny upisované akcie budou v listinné podobě, nekótované, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a nebudou s nimi spojena žádná jiná zvláštní práva. 30.12.2008 - 19.3.2009
Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady má stávající jediný akcionář AZ Elektrostav, a.s., IČ 451 49 909, přednostní právo na úpis všech akcií a nepoužije se tedy ustanovení § 204a obchodního zákoníku. 30.12.2008 - 19.3.2009
Úpis nových akcií bude jediným akcionářem, kterým je společnost AZ Elektrostav, a.s., se sídlem Nymburk, Bobnická 2020, PSČ 288 01, IČ 451 49 909. 30.12.2008 - 19.3.2009
Místem pro uplatnění práva jediného akcionáře k upsání nových akcií bude sídlo společnosti ELTRAF, a.s., se sídlem Kralice čp. 49, p. Uhlířské Janovice, okr. Kutná Hora, PSČ 285 04, IČ 463 57 483, v době od 9.00 do 16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k  upisování. Lhůta pro upsání nových akcií se stanoví na tři týdny a začne běžet dnem nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejtříku. Představenstv o společnosti ELTRAF, a.s. oznámí písemně jedinému akcionáři počátek lhůty k upisování s tím, že mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obch.zák. Poskytnutá lh ůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit čtrnáct dní ode dne doručení návrhu smlouvy na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. 30.12.2008 - 19.3.2009
Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč připadá podíl na jedné devětadvacetině nové akci, s tím že dosavadní jediný akcionář jako vlastník 20 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč upíše 9 nových kmenových akcií o jmenovité hodn otě 1,000.000,- Kč. 30.12.2008 - 19.3.2009
Emisní kurs upisovaných akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou. 30.12.2008 - 19.3.2009
Předmětem nepěněžitého vkladu jediného akcionáře budou nemovitosti ve vlastnictví společnosti AZ Elektrostav, a.s., IČ 45149909, a to budova bez čp/če na stavební parcele číslo 140 a stavební parcela číslo 140 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Krali ce, zaps. na LV číslo 10006 pro obec Chlístovice a kat. území Kraslice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, a dále potom komunikace, oplocení, venkovní osvětlení, vodovodní přípojkou a sadové úpravy na p.č. 187/4, v k.ú. Kraslice (viz. snímek z pozemkové mapy, který tvoří přílohu znaleckého posudku o ceně nepeněžitého vkladu). 30.12.2008 - 19.3.2009
Uvedené nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem číslo 4091-136/2008 ze dne 18.9.2008 soudního znalce Ing. Vladimíra Konvaliny, bytem Jaroměřice nad Rokytnou, B. Němcové 1110, PSČ 675 51, který byl jako soudní znalec za účelem zjištění hodnoty nemovito stí dle ust. § 59 odst 3 obch.zák. jmenován rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 30.7.2008, sp. zn. 2 Nc 428/2008, které nabylo právní moci dne 26.8.2008, a to částkou 9,420.930,- Kč, s tím že částka nad 9,000.000,- Kč tedy částka 420 930,- Kč bude tvořit vklad do rezervního fondu společnosti ELTRAF a.s., IČ 463 57 483. 30.12.2008 - 19.3.2009
Emisní kurs akcií bude celý splacen předáním písemného prohlášení vkladatele nepeněžitého vkladu, podle § 60 odst. 1 obch.zák. před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, které bude předáno na adrese sídla společnosti ELTRAF a.s. se sídlem Kralice čp. 49, p. Uhlířské Janovice, okr. Kutná Hora, PSČ 285 04 spolu s předáním nemovitostí. 30.12.2008 - 19.3.2009
Pod podmínkou, že dojde k účinnému upsání akcií, dojde ke změně počtu akcií z 20 kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč na 29 kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč. 30.12.2008 - 19.3.2009
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), tedy z částky 16,000.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů korun českých) na částku 20,000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) upsáním nových akci í, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisovány budou: - 4 kusy (slovy: čtyři kusy) kmenovýchlistinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), znějících na jméno, přičemž s jednou akcií bude spojen při hlasování jeden hlas. - Všechny upisované akcie budou v listinné podobě, neregistrované, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a nebudou s nimi spojena žádná jiná zvláštní práva. - Vzhledem k upisování nových akcií peněžitými vklady má stávající jediný akcionář AZ Elektrostav, a.s., IČ: 451 49 909 přednostní právo na úpis všech upisovaných akcií - Úpis nových akcií bude jediným akcionářem, kterým je společnost AZ Elektrostav, a.s., se sídlem Nymburk, Bobnická 2020, PSČ 288 01, IČ: 451 49 909. - Místem pro uplatnění práva jediného akcionáře k upsání nově vydaných akcií bude sídlo společnosti ELTRAF, a.s., se sídlem Kralice čp. 49, p.Uhlířské Janovice, okr.Kutná Hora, PSČ 285 04, IČ 463 57 483, v době od 9.00 do 16.00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování. Lhůta pro upsání nových akcí se stanoví na tři týdny a začne běžet dnem nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předst avenstvo společnosti ELTRAF, a.s. oznámí písemně jedinému akcionáři počátek lhůty k upisování akcií s tím, že mu zároveň předloží návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 205 odst.3 obch.zák. P oskytnutá lhůta k upsání akcií na základě předloženého návrhu smlouvy o upsání akcií bude činit čtrnáct dní ode dne doručení návrhu smlouvy na uzavření smlovuy o upsání akcií jedinému akcionáři. - Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000.-Kč (slovy: jeden milion korun českých) připadná podíl na jedné čtvrtině nové akcie, s tím že dosavadní jediný akcionář jako vlastník 16 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč upíše 4 nové km enové akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000.-Kč (slovy: jeden milion korun českých). - Emisní kurs upisovaných akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou. - Emisní kurs akcií bude celý splacen před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního resjtříku na zvláštní účet číslo 359873500267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., zřízený na firmu společnosti ELTRAF, a.s., IČ: 463 57 483 za účelem splacení em isního kursu akcií. 13.8.2007 - 27.10.2007

Kapitál ELTRAF, a.s.

zakladni jmění 84 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.9.2015
zakladni jmění 29 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.3.2009 - 29.9.2015
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.10.2007 - 19.3.2009
zakladni jmění 16 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.7.2007 - 27.10.2007
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.10.1994 - 13.7.2007

Akcie ELTRAF, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 84 19.9.2016
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 84 29.9.2015 - 19.9.2016
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 29 19.3.2009 - 29.9.2015
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 27.10.2007 - 19.3.2009
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 16 13.7.2007 - 27.10.2007
Akcie na jméno 10 000 Kč 400 22.11.2006 - 13.7.2007
Akcie na jméno 10 000 Kč 400 25.10.1994 - 22.11.2006

Sídlo ELTRAF, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 49 , Chlístovice 285 04 26.2.2002
Adresa Kralice, p. Nepoměřice , 285 11 okr. Kutná Hora Česká republika
25.10.1994 - 26.2.2002

Předmět podnikání ELTRAF, a.s.

Platnost údajů od - do
specializovaný maloobchod 26.2.2002
velkoobchod 26.2.2002
montáž, oprava, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 26.2.2002
výroba rozvaděčů nízkého napětí 26.2.2002
projektování elektrických zařízení 26.2.2002
zprostředkování služeb 26.2.2002
činnost technických poradců v oblasti energetiky 26.2.2002
zprostředkování obchodu 26.2.2002
zámečnictví 25.10.1994
projektování elektrických zařízení 25.10.1994 - 26.2.2002
revize elektrických zařízení 25.10.1994 - 26.2.2002
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 25.10.1994 - 26.2.2002
zpracování plastických hmot včetně poradenství 25.10.1994 - 26.2.2002
poradenská činnost v oboru elektro 25.10.1994 - 26.2.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 25.10.1994 - 26.2.2002
zprostředkovatelská činnost 25.10.1994 - 26.2.2002

vedení firmy ELTRAF, a.s.

Statutární orgán ELTRAF, a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel jedná jménem společnosti navenek. 9.7.2014
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám ve všech věcech samostatně předseda představenstva, nebo společně dva z ostatních členů představenstva. 13.7.2007 - 9.7.2014
Společnost zastupují vůči třetím osobám v celém rozsahu společně dva členové představenstva. 25.10.1994 - 13.7.2007
statutární ředitel Ing. Roman Kloubec 9.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Dr. Beneše 480/29 , Poděbrady 290 01
předseda představenstva ing. Pavel Brychcín 25.10.1994 - 8.11.2003
Adresa: Střížkovská 530 , Praha 9 Česká republika
místopředseda představenstva ing. Roman Kloubec 25.10.1994 - 16.12.2003
Zánik členství 20.6.2003
Adresa: Dr. E. Beneše 374 , 290 01 Poděbrady Česká republika
člen představenstva ing. Vladimír Fridrich 25.10.1994 - 16.12.2003
Zánik členství 20.6.2003
Adresa: 17. listopadu 100 , Kutná Hora 284 01
předseda představenstva Ing. Otto Karl 16.12.2003 - 22.11.2006
Vznik členství 20.6.2003
Zánik členství 27.10.2006
Vznik funkce 20.6.2003
Zánik funkce 27.10.2006
Adresa: Levského 3204/17 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Vladimír Fridrich 16.12.2003 - 22.11.2006
Vznik členství 20.6.2003
Adresa: 17. listopadu 100 , Kutná Hora 284 01
místopředseda představenstva ing. Roman Kloubec 16.12.2003 - 13.7.2007
Vznik členství 20.6.2003
Zánik členství 16.4.2007
Vznik funkce 20.6.2003
Zánik funkce 16.4.2007
Adresa: Dr. E. Beneše 371 , 290 01 Poděbrady Česká republika
předseda představenstva František Král 22.11.2006 - 13.7.2007
Vznik členství 27.10.2006
Zánik členství 16.4.2007
Vznik funkce 27.10.2006
Zánik funkce 16.4.2007
Adresa: Za Humny II 565 , Tuchlovice 273 02
člen představenstva Ing. Vladimír Fridrich 22.11.2006 - 13.7.2007
Vznik členství 20.6.2003
Zánik členství 16.4.2007
Adresa: 17. listopadu 100 , Kutná Hora 284 01
předseda představenstva Ing. Roman Kloubec 13.7.2007 - 26.7.2012
Vznik členství 16.4.2007
Zánik členství 15.6.2012
Vznik funkce 16.4.2007
Zánik funkce 15.6.2012
Adresa: Dr. Beneše 480/29 , Poděbrady 290 01
místopředseda představenstva Ing. Jindřich Oupický 13.7.2007 - 26.7.2012
Vznik členství 16.4.2007
Zánik členství 15.6.2012
Vznik funkce 16.4.2007
Zánik funkce 15.6.2012
Adresa: Třešňová 912 , Městec Králové 289 03
člen představenstva Ing. Vladimír Fridrich 13.7.2007 - 26.7.2012
Vznik členství 16.4.2007
Zánik členství 15.6.2012
Adresa: 17. listopadu 100 , Kutná Hora 284 01
předseda představenstva Ing. Roman Kloubec 26.7.2012 - 9.7.2014
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 1.7.2014
Vznik funkce 15.6.2012
Zánik funkce 1.7.2014
Adresa: Dr. Beneše 480/29 , Poděbrady 290 01
místopředseda představenstva Ing. Jindřich Oupický 26.7.2012 - 9.7.2014
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 1.7.2014
Vznik funkce 15.6.2012
Zánik funkce 1.7.2014
Adresa: Třešňová 912 , Městec Králové 289 03
člen představenstva Ing. Vladimír Fridrich 26.7.2012 - 9.7.2014
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 1.7.2014
Adresa: 17. listopadu 100 , Kutná Hora 284 01

Dozorčí rada ELTRAF, a.s.

Platnost údajů od - do
člen JUDr. Jan Betka 25.10.1994 - 14.4.1999
Adresa: Resslova 1258/15 , Lysá nad Labem 289 22
člen Vladimír Bouzek 25.10.1994 - 16.12.2003
Zánik členství 20.6.2003
Adresa: Na Ligruse 1421 , Dobříš 263 01
člen ing. Jan Kruliš 25.10.1994 - 16.12.2003
Zánik členství 20.6.2003
Adresa: Na Pankráci 999/40 , Praha 140 00
člen Ing. Jindřich Oupický 14.4.1999 - 16.12.2003
Zánik členství 20.6.2003
Adresa: Třešňová 912 , Městec Králové 289 03
člen Vladimír Bouzek 16.12.2003 - 22.11.2006
Vznik členství 20.6.2003
Zánik členství 27.10.2006
Zánik funkce 27.10.2006
Adresa: Na Ligruse 1421 , Dobříš 263 01
člen Ing. Jan Kruliš 16.12.2003 - 22.11.2006
Vznik členství 20.6.2003
Adresa: Na Pankráci 999/40 , Praha 140 00
člen Ing. Jindřich Oupický 16.12.2003 - 22.11.2006
Vznik členství 20.6.2003
Adresa: Třešňová 912 , Městec Králové 289 03
člen dozorčí rady Ing. Otto Karl 22.11.2006 - 13.7.2007
Vznik členství 27.10.2006
Zánik členství 16.4.2007
Vznik funkce 27.10.2006
Zánik funkce 16.4.2007
Adresa: Levského 3204/17 , Praha 143 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Kruliš 22.11.2006 - 13.7.2007
Vznik členství 20.6.2003
Zánik členství 16.4.2007
Vznik funkce 27.10.2006
Zánik funkce 16.4.2007
Adresa: Na Pankráci 999/40 , Praha 140 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jindřich Oupický 22.11.2006 - 13.7.2007
Vznik členství 20.6.2003
Zánik členství 16.4.2007
Vznik funkce 27.10.2006
Zánik funkce 16.4.2007
Adresa: Třešňová 912 , Městec Králové 289 03
předseda dozorčí rady Ing. Jan Kruliš 13.7.2007 - 22.5.2008
Vznik členství 16.4.2007
Vznik funkce 16.4.2007
Zánik funkce 18.4.2008
Adresa: Na Pankráci 999/40 , Praha 140 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Irena Králová 13.7.2007 - 22.5.2008
Vznik členství 16.4.2007
Vznik funkce 16.4.2007
Zánik funkce 18.4.2008
Adresa: Dr. Beneše 480/29 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Milan Procházka 13.7.2007 - 26.7.2012
Vznik členství 16.4.2007
Zánik členství 15.6.2012
Adresa: 63 , Nepoměřice 285 11
předseda dozorčí rady Ing. Irena Králová 22.5.2008 - 26.7.2012
Zánik členství 15.6.2012
Vznik funkce 18.4.2008
Zánik funkce 15.6.2012
Adresa: Dr. Beneše 480/29 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Jiří Sykáček 22.5.2008 - 26.7.2012
Zánik členství 15.6.2012
Vznik funkce 18.4.2008
Zánik funkce 15.6.2012
Adresa: 207 , 285 21 Zbraslavice Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jiří Sykáček 26.7.2012 - 8.7.2013
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 26.6.2013
Adresa: 63 , Nepoměřice 285 11
předseda dozorčí rady Ing. Irena Králová 26.7.2012 - 9.7.2014
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 1.7.2014
Vznik funkce 15.6.2012
Zánik funkce 1.7.2014
Adresa: Dr. Beneše 480/29 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Milan Procházka 26.7.2012 - 9.7.2014
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 1.7.2014
Adresa: 63 , Nepoměřice 285 11
člen dozorčí rady Milan Železný 8.7.2013 - 9.7.2014
Vznik členství 26.6.2013
Zánik členství 1.7.2014
Adresa: 233 , Ratenice 289 11

Sbírka Listin ELTRAF, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2796/SL 31 notářský zápis [NZ 858/2015] Městský soud v Praze 15.9.2015 29.9.2015 12
B 2796/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 934/2014- opravná doložka Městský soud v Praze 20.6.2014 16.9.2014 31.10.2014 22
B 2796/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2014 2.7.2014 6.8.2014 7
B 2796/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 934/2014 Městský soud v Praze 20.6.2014 2.7.2014 6.8.2014 20
B 2796/SL 27 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora k.31.3.2013 Městský soud v Praze 31.3.2013 3.4.2014 18.4.2014 21
B 2796/SL 26 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora k.31.3.2012 Městský soud v Praze 31.3.2012 3.4.2014 18.4.2014 20
B 2796/SL 25 notářský zápis NZ 343/12 Městský soud v Praze 15.6.2012 19.7.2012 30.7.2012 11
B 2796/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 9.12.2011 14.12.2011 44
B 2796/SL 23 účetní závěrka r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 18.8.2010 23.8.2010 6
B 2796/SL 22 účetní závěrka k 31.3.2010 Městský soud v Praze 31.3.2010 18.8.2010 23.8.2010 6
B 2796/SL 21 stanovy společnosti -únor 2009 Městský soud v Praze 23.3.2009 19
B 2796/SL 20 notářský zápis NZ 353/2008 Městský soud v Praze 3.12.2008 14.1.2009 11
B 2796/SL 19 posudek znalce č.4091-136/2008 Městský soud v Praze 18.9.2008 14.1.2009 21
B 2796/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 24.7.2008 24.7.2008 37
B 2796/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 24.7.2008 24.7.2008 30
B 2796/SL 16 notářský zápis NZ 113/2008 Městský soud v Praze 18.4.2008 3.6.2008 12
B 2796/SL 15 notářský zápis -NZ219/07 Městský soud v Praze 27.7.2007 21.8.2007 12
B 2796/SL 14 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 16.4.2007 13.7.2007 3
B 2796/SL 13 notářský zápis -NZ165/07 Městský soud v Praze 13.6.2007 13.7.2007 11
B 2796/SL 12 notářský zápis -NZ112/07 Městský soud v Praze 16.4.2007 13.7.2007 29
B 2796/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ112/07 Městský soud v Praze 16.4.2007 13.7.2007 0
B 2796/SL 11 notářský zápis -NZ237/06 Městský soud v Praze 27.10.2006 28.11.2006 0
B 2796/SL 10 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 27.10.2006 28.11.2006 0
B 2796/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva za r. 2003 + zprava o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 15.9.2004 4.10.2004 0
B 2796/SL 8 ostatní - zápis z valné hromady Městský soud v Praze 4.6.2004 15.9.2004 4.10.2004 0
B 2796/SL 7 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 20.6.2003 11.11.2003 0
B 2796/SL 6 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 11.11.2003 0
B 2796/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 11.11.2003 0
B 2796/SL 4 notářský zápis NZ151/2003 Městský soud v Praze 20.6.2003 11.11.2003 0
B 2796/SL 3 výroční zpráva za rok 2001 + přílohy Městský soud v Praze 17.7.2002 18.7.2002 0
B 2796/SL 2 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 21.6.2002 17.7.2002 18.7.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ELTRAF, a.s.

IČO (identifikační číslo) 46357483
Jméno ELTRAF, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kutná Hora
Vznik první živnosti: 3.10.1994
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 6

Sídlo ELTRAF, a.s.

Živnosti a provozovny ELTRAF, a.s.

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 49, Chlístovice 285 04
Identifikační číslo provozovny 1002031818
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.10.1994

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.10.1994

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 49, Chlístovice 285 04
Identifikační číslo provozovny 1002031818
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

Zahájení provozování 25.10.1994

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 49, Chlístovice 285 04
Identifikační číslo provozovny 1002031818
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.2.2014

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 49, Chlístovice 285 04
Identifikační číslo provozovny 1002031818
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.2.2014

Živnost č. 6 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 49, Chlístovice 285 04
Identifikační číslo provozovny 1002031818
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.2.2014

Živnost č. 7 projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 obchodní činnost:koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej upozornění : nevztahuje se na nákup a prodej zboží uvedený v příloze č.1, 2 a 3 zák.455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1994
Zánik oprávnění 12.4.2001

Živnost č. 9 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1994
Zánik oprávnění 13.5.1996

Živnost č. 10 zpracování plastických hmot včetně poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1994
Zánik oprávnění 20.4.2001

Živnost č. 11 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1994
Zánik oprávnění 13.5.1996

Živnost č. 12 činnost technických poradců v oblasti energetiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1994
Zánik oprávnění 30.3.2001

Živnost č. 19 projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1994
Zánik oprávnění 19.12.2000

Živnost č. 20 zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1994
Zánik oprávnění 12.4.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ELTRAF, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Roman Kloubec

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ELTRAF, a.s.

IČO: 46357483
Firma: ELTRAF, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kutná Hora
Základní územní jednotka: Chlístovice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 25.10.1994

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zámků a kování
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Elektrické instalace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Podobné firmy

tracking image