Firma ELTON hodinářská, a.s. IČO 25931474


ELTON hodinářská, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ELTON hodinářská, a.s. (25931474) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Náchodská 2105, Nové Město nad Metují 549 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2000 a je stále aktivní. ELTON hodinářská, a.s. má celkem čtyři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o ELTON hodinářská, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ELTON hodinářská, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ELTON hodinářská, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ELTON hodinářská, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ELTON hodinářská, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 2007
IČO (identifikační číslo osoby) 25931474
Jméno ELTON hodinářská, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.2000
Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 9.6.2017: Valná hromada Společnosti rozhoduje, že základní kapitál společnosti ELTON hodinářská, a.s. ve výši 4.339.383,- Kč (slovy: čtyři miliony tři sta třicet devět tisíc tři sta osmdesát tři koruny české), který je v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitými vklady, následovně: a)základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 31.099.998,- Kč (slovy: třicet jedna milionů devadesát devět tisíc devět set devadesát osm korun českých) na jeho novou výši 35.439.381,- Kč (slovy: třicet pět milionů čtyři sta třicet devět tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých) upsáním nových akcií o souhrnné jmenovité hodnotě 31.099.998,- Kč (slovy: třicet jedna milionů devadesát devět tisíc devět set devadesát osm korun českých) s tím, že upisování akcií nad a pod navrhovanou částku, o níž se zák ladní kapitál zvyšuje, se nepřipouští; b)bude vydáno 10.366.666 (slovy: deset milionů tři sta šedesát šest tisíc šest set šedesát šest) kusů nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 3,- Kč (slovy: tři koruny české) každá, a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě (dále jen Nově upiso vané akcie); c)Nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry. Navrhovaný emisní kurz Nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz každé nově upisované akcie činí 3,- Kč (slovy: tři koruny české). Valná hromada Společnosti rozhoduje v souladu s ust. § 488 odst. 1 ZOK o vyloučení přednostního práva akcionářů Společnosti na upisování Nově upisovaných akcií, a to v důležitém zájmu Společnosti, kterým je oddlužení Společnosti a související oživení její ho hospodaření. Nově upisované akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to následujícím způsobem: a)5.000.000 (slovy: pět milionů) kusů nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) (dále jen Nově upisované akcie 1) bude nabídnuto k úpisu společnosti E Centrum a.s., IČ: 158 88 118, se sídlem Praha Žižkov, Ježkova 944/9, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 679 (dále jen E-Centrum), a b)5.366.666 (slovy: pět milionů tři sta šedesát šest tisíc šest set šedesát šest) kusů nově upisovaných akcií o celkové jmenovité hodnotě 16.099.998,- Kč (slovy: šestnáct milionů devadesát devět tisíc devět set devadesát osm korun českých) (dále jen Nově upisované akcie 2) bude nabídnuto k úpisu společnosti MADE CS a.s., IČ: 050 57 779, se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21533 (dále jen MADE CS). Nově upisované akcie 1, které budou nabídnuty k úpisu společnosti E-Centrum, budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK, uzavřenou mezi společností E-Centrum a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patn áct (15) kalendářních dnů od doručení návrhu; představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. Nově upisované akcie 2, které budou nabídnuty k úpisu společnosti MADE CS, budou upsány smlouvou o upsání akcií dle § 479 ZOK, uzavřenou mezi společností MADE CS a Společností v sídle Společnosti; lhůta pro uzavření této smlouvy o upsání akcií je patnáct (15) kalendářních dnů od doručení návrhu; představenstvo Společnosti je povinno doručit návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady. Valná hromada Společnosti připouští proti pohledávce Společnosti vůči E-Centrum na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 1 možnost započtení peněžitých pohledávek E-Centrum vůči Společnosti; jedná se o peněžité pohledávky E-Centrum vůči Společnos ti vyplývající (i)ze smlouvy o úvěru ze dne 25. 9. 2014, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a Společností, jako úvěrovaným, na jejímž základě existuje závazek Společnosti na jistině částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), (ii)ze smlouvy o úvěru ze dne 6. 11. 2014, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a Společností, jako úvěrovaným, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.500.000,- Kč (slovy: tři miliony korun če ských), (iii)ze smlouvy o úvěru ze dne 20. 2. 2015, ve znění dodatku č. 1 a 2, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a Společností, jako úvěrovaným, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony kor un českých), (iv)ze smlouvy o úvěru uzavřené dne 15. 4. 2015, ve znění dodatku č. 1, uzavřené mezi E-Centrum, jako úvěrujícím, a Společností, jako úvěrovaným, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.500.000,- Kč (slovy: dva miliony pě t set tisíc korun českých), (v)ze smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 26. 1. 2016 mezi E-Centrum, jako zapůjčitelem, a Společností, jako vydlužitelem, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti E-Centrum vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči E-Centrum na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 1, valná hromadě současně připouští možnost splacení e misního kurzu Nově upisovaných akcií 1; tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií 1 splacen. Valná hromada současně ve smyslu ust. § 21 odst. 3 ZOK schvaluje znění návrhu smlouvy o započtení pohledávek společnosti E-Centrum vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči E-Centrum na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení musí být uzavře na v sídle Společnosti nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od ode dne, kdy bude mezi Společností a E-Centrum uzavřena smlouva o upsání akcií. Představenstvo je povinno společnosti E-Centrum doručit návrh smlouvy o započtení bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy o upsání akcií. Valná hromada Společnosti připouští proti pohledávce Společnosti vůči MADE CS na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 2 možnost započtení peněžité pohledávky MADE CS vůči Společnosti; jedná se o peněžité pohledávky MADE CS vůči Společnosti vyplý vající (i)ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 13. 5. 2016 uzavřené mezi Ing. Michalem Voráčkem, bytem Holandská 6/405, Praha 10 (Michal Voráček), jako postupitelem, a MADE CS, jako postupníkem, na jejímž základě došlo na MADE CS k postoupení pohledávek ze -smlouvy o zápůjčce ze dne 15. 8. 2014, ve znění dodatku č. 1, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), -smlouvy o zápůjčce ze dne 1. 9. 2014, ve znění dodatku č. 1, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), (ii)ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 12. 10. 2016 uzavřené mezi společností CZECHOSLOVAK GROUP a.s., IČ: 03472302, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen CSG), jako postupitelem, a MADE CS, jako postupníkem, na jejímž základ ě došlo na MADE CS k postoupení pohledávek ze -smlouvy o úvěru č. 2016/47 ze dne 30. 5. 2016, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 3.100.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto tisíc korun českých), -smlouvy o úvěru č. 2016/53 ze dne 11. 7. 2016, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), -smlouvy o úvěru č. 2016/72 ze dne 1. 8. 2016, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), -smlouvy o úvěru č. 2016/76 ze dne 12. 8. 2016, na jejímž základě existuje závazek Společnosti vrátit na jistině částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek společnosti MADE CS vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči MADE CS na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií 2, valná hromadě současně připouští možnost splacení emisn ího kurzu Nově upisovaných akcií 2; tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií 2 splacen. Valná hromada současně ve smyslu ust. § 21 odst. 3 ZOK schvaluje znění návrhu smlouvy o započtení pohledávek společnosti MADE CS vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči MADE CS na splacení emisního kurzu. Smlouva o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od ode dne, kdy bude mezi Společností a MADE CS uzavřena smlouva o upsání akcií. Představenstvo je povinno společnosti MADE CS doručit návrh smlouvy o započtení bez zbytečného odkladu po obdr žení podepsané smlouvy o upsání akcií. 13.8.2017
U společnosti došlo ke sloučení a přešlo tak na ni jmění zanikající společnosti H&H hodinářská s.r.o., se sídlem Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 474 73 452, a to v souladu s projektem fúze ze dne 10.10.2016. 30.12.2016
U společnosti došlo ke sloučení a přešlo tak na ni jmění zanikající společnosti H&H hodinářská s.r.o., se sídlem Náchodská 2105, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 474 73 452, a to v souladu s projektem fúze dne 10.10.2016. 30.12.2016 - 30.12.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 15.8.2014 - 12.12.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 15.8.2014 - 12.12.2016
Valná hromada společnosti konaná dne 23.2.2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem: a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií v částce, která je určena rozpětím 5.000.000,-Kč (slovy pět milionů korun českých) až 10.000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti, za účelem realizace plánovaných investic v roce 2012 (slovy dva tisíce dvanáct) a 2013 (slovy dva tisíce třináct) a úhrada závazků; b) bude upsáno 100.000 (slovy jedno sto tisíc) až 200.000 (slovy dvě stě tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě. c) Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, budou upisovány v kanceláři sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodské ulici, číslo popisné 2105, v pracovních dnech od 8:00 (slovy os mi) hodin do 14:00 (slovy čtrnácti) hodin, ve lhůtě stanovené na 15 (slovy patnáct) dnů. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počáte k běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo zašle všem akcionářům s akciemi na jméno, doporučeným dopise m na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň bude tato informace zveřejněna v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých) lze uhradit podíl ve výši 0,148682 (slovy jedno sto čtyřicet osm tisíc šest set osmdesát dvě miliontiny) na jednom kusu celé nové akcie o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy pad esát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, za cenu (emisní kurz), který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). d) Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou do výše 10.000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých), na základě rozhodnutí valné hromady: A) nabídnuty k úpisu konkrétnímu zájemci, kterým je: - Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc., narozen 13.10.1967, bytem Dolní Břežany, Lhota, Keltská 175, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše 5.000.000,-Kč (slovy pět milionů korun českých); tímto zájemcem budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou výše uvedený zájemce uzavře s obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14 (slovy čtrnáct) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene"c" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozdě ji do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh sm louvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s. na adresu sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105, což je zároveň místem pro upisování akcií. Emisní kurz takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akc ií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). B) Zbylé akcie až do výše horní hranice výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu mohou být nabídnuty k úpisu představenstvem vybraným zájemcům, přičemž stěžejními kritérii pro výběr bude výběr osob (a) které projeví zájem o úpis nejvyššího množství a kcií a zároveň (b) jejich vstup do společnosti bude přínosem pro její rozvoj. Takto vybranými zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou takto vybraní zájemci o úpis uz avřou se společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14 (slovy čtrnáct) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcioná řů dle písmene "c" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření s mlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená výše na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105, což je zárov eň místem pro upisování akcií. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát ko run českých). e) Akcie upsané jak s využitím přednostního práva, tak předem určeným zájemcem, či zájemci budou upisovateli spláceny na zvláštní bankovní účet vedený Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 219 7525 028/5500, ve lhůtě, která je stanovena na 30 (slovy třicet dnů) , od dne upsání akcie, v níž je akcionář povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií. f) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými. g) Všechny akcie upisované s využitím přednostního práva budou splaceny peněžitými vklady upisovatelů. h) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v písmeni "a" tohoto rozhodnutí. i) Neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle § 204b Obchodního zákoníku. 5.3.2012 - 26.4.2012
Valná hromada společnosti konaná dne 31.8.2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem: a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií v částce, která je určena rozpětím 23.000.000,-Kč (slovy dvacet tři miliony korun českých) až 27.500.000,-Kč (slovy dvacet sedm milionů pět set tisíc korun českých). Důvodem zv ýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti, za účelem realizace plánovaných investic v roce 2011 (slovy dva tisíce jedenáct) a 2012 (slovy dva tisíce dvanáct), získání pro společnost strategických pozemků a úhrada pohle dávek; b) bude upsáno 460.000 (slovy čtyři sta šedesát tisíc) až 550.000 (slovy pět set padesát tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě. c) Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, budou upisovány v kanceláři sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodské ulici, číslo popisné 2105, v pracovních dnech od 8:00 (slovy os mi) hodin do 14:00 (slovy čtrnácti) hodin, ve lhůtě stanovené na 15 (slovy patnáct) dnů. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počáte k běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo zašle všem akionářům s akciemi na jméno, doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň bude tato informace zveřejnena v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých) lze upsat podíl ve výši 0,645 (slovy šest se t čtyřicet pět setin) na jednom kusu celé nové akcie o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, za cenu (emisní kurz) , který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité ho dnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). d) Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou do výše 27.500.000,-Kč (slovy dvacet sedm milionů pět set tisíc korun českých), na základě rozhodnutí valné hromady, nabídnuty k úpisu konkrétním zájemcům, kterými j sou, a v tomto pořadí budou osloveni s nabídkou k úpisu akcií: - obchodní společnost NAIKA, a.s., se sídlem Nové Město nad Metují, Náchodská 2105, PSČ 549 01, identifikační číslo 642 59 510, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 1255, v souhrnné jmenovité hodnotě 7 .100.000,-Kč (slovy sedm milionů jedno sto tisíc korun českých), kterou byl oceněn předmětu vkladu, níže uvedené pozemky, kdy ocenění bylo provedeno proveden v souladu s ustanovením § 59a a následujících, obchodního zákoníku, na základě rozhodnutí předsta venstva, za použití hodnoty určené obeně uznávaným nezávislým odborníkem, za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování, a to Ing. Bohuslava Rohleny, ze dne 16.8.2011. - obhcodní společnost E - Centrum a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9/číslo popisné 944, poštovní směrovací číslo 130 00, identifikační číslo 158 88 118, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 679 a Ing. Jan Gaszc zyk, narozen 14.1.1963, bytem Praha 9, Horní Počernice, Vysokovská 1192/50, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše pěněžitých pohledávek, které mají obchodní společnosti E - Centrum a.s. a Ing. Jan Gaszczyk vůči obchodní společnosti ELTON hodinářská, a .s. a které jsou navrženy ke schválení k zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurz; těmito zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou výše uvedený zájemce uzavře s obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 15 (slovy patnáct) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene "c)" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpoz ději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen spolenčosti ELTON hodinářská, a.s. na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105, což je zároveň místem pro upisování akcií. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upiso vaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). e) Akcie upsané s využitím přednostního práva budou upisovateli spláceny na zvláštní bankovní účet vedený Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 219 7525 028/5500, ve lhůtě, která je stanovena na 30 (slovy třicet dnů), od dne upsání akcie, v níž je akcionář povi nen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií. Akcie upsané předem určeným zájemcem - obchodní společnost NAIKA, a.s., data uvedená shora, budou splaceny nepeněžitým vkladem tohoto upisovatele, který tvoří tyto pozemky: pozemek parcelní číslo 549/7 ostatní plocha - manipulační plocha; podíl 376/1.000 pozemku parcelní číslo 549/8 ostatní plochy - jiné plochy; pozemek parcelní číslo 549/20 ostatní plocha - manipulační plocha; pozemek parcelní číslo 549/26 ostatní plocha - jiná plocha, zapsány na listu vlastnictví číslo 4553 pro katastrální území Nové Město nad Metují u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Ocenění předmětu vkladu, výše uvedených pozemků bylo provedeno v souladu s ustanovením § 59a a následujících, obchodního zákoníku, na základě rozhodnutí představenstva, za použití hodnoty určené obecně uznávaným nezávislým odborníkem, za využití obecně uz návaných standardů a zásad oceňování, a to Ing. Bohuslava Rohleny, ze dne 16.8.2011, částkou 7.100.000,-Kč, která zároveň odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, konkrétně 142.000 (jedno st o čtyřicet dva tisíce) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé 50,-Kč (slovy padesát korun českých), které budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě. Ke splacení tohoto vkladu dojde doručením písemného prohlášením vkladatele - obchodní společnosti NAIKA, a.s., data uvedená shora, s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné takové prohlášení jménem, či za vkladatele vydat, spolu s výzvou k fyzickému před ání tohoto nepeněžitého vkladu, ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 Obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcií, na adresu sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. - Nové Město n ad Metují, Náchodská ulice 2105, což je zároveň místem pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu. f) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými. g) Všechny akcie upisované s využitím přednostního práva budou splaceny peněžitými vklady upisovatelů. Ustanovení písmen "e)" a "i)" tohoto usnesení tímto nejsou dotčena. h) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v písmeni "a)" tohoto rozhodnutí. i) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávky: - upisovatele obchodní společností E - Centrum a.s., data uvedená shora, vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklé z titulu poskytnutí peněžních prostředků v celkové výši 15.000.000,-Kč (slovy patnáct milionů korun českýc h), na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.6.2011; - upisovatele Ing. Jana Gaszczyka, data uvedná shora, vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklé z titulu poskytnutí peněžních prostředků v celkové výši 2.500.000,-Kč (slovy dva miliony pět set tisíc korun českých), na zák ladě smlouvy o půjčce ze dne 15.6.2011. Proti peněžitým pohledávkám vůči, v písmeni "i)" uvedeným upisovatelům, které společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, vzniknou z titulu jejich povinnosti splatit emisní kurz akcií a to do výše emisního kurzu jimi upsaných akcií, které, v p ísmeni "i)" uvedení upisovatelé, upíší, budou započteny jejich pěněžité pohledávky vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, v písmeni "i)" uvedené výši. Tyto pohledávky budou vzájemně započteny, na základě dohod o vzájemném započtení, v nominálních hodnotách započítavaných pohledávek. Dohody o vzájemném započtení pohledávek budou uzavřeny tak, že, v písmeni "i)" uvedený upisovatel doručí obchodní společno sti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, písemný návrh dohody o vzájemném započtení pohledávek, nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 Obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcií. Obc hodní společností ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, musí návrh dohody o vzájemném započtení přijmout v dalších 15 (slovy patnácti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. Dohody o vzájemném započtení pohledávek budou uzavřeny tak, že na jejich základě dojde ke splacení celého emisního kurzu všech akcií upsaných na základě tohoto zvýšení základního kapitálu, upisovateli, jejichž pohledávky se započít ávají. j) Neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle § 204b Obchodního zákoníku. 6.10.2011 - 6.1.2012
Valná hromada společnosti konaná dne 7.5.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem: a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií v částce, která je určena rozpětím 6.000.000,-Kč (slovy šestmilionů korun českých) až 17.000.000,-Kč (slovy sedmnáctmilionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti, za účelem realizace plánovaných investic v roce 2009 (slovy dvatisícedevět) a 2010 (slovy dvatisícedeset) a úhrada pohledávky; b) bude upsáno 120.000 (slovy jednostodvacettisíc) až 340.000 (slovy třistačtyřicettisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě. c) Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány v kanceláři sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodské ulici, číslo popisné 2105, v pracovních dnech od 8:00 (slovy osm i) hodin do 14:00 (slovy čtrnácti) hodin, ve lhůtě stanovené na 15 (slovy patnáct) dnů. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního resjtříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo zašle všem akcionářům s akciemi na jméno, doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň bude tato informace zveřejněna v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých) lze upsat podíl ve výši 0,64 (slovy šedesáčtyři setin) na jednom kusu celé nové akcie o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie . S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, ze emisní kurz, který odpovídá jmenov ité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). d) Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou, na základě rozhodnutí valné hromady: A) nabídnuty k úpisu konkrétnímu zájemci, kterým je: - obchodní společnost E - Centrum a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9/číslo popisné 944, poštovní směrovací číslo 130 00, identifikační číslo 158 88 118, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 679, v souhrnné jmen ovité hodnotě až do výše peněžité pohledávky, kterou má obchodní společnost E - Centrum a.s. vůči obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s. a která je navržena ke schválení k zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurzu; tímto zájemcem budou akci e upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou výše uvedený zájemce uzavře s obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14 (slovy č trnáct) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene "c)" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dn ů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s. na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá j menovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). B) Zbylé akcie až do výše horní hranice výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu mohou být nabídnuty k úpisu představenstvem vybraným zájemcům, přičemž stěžejními kritérii pro výběr bude výběr osob (a) které projeví zájem o úpis nejvyššího množství a kcií a zároveň (b) jejich vstup do společnosti bude přínosem pro její rozvoj. Takto vybranými zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou takto vybraní zájemci o úpis, u zavřou se společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14 (slovy čtrnáct) dnů a počně běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcion ářů dle písmene "c)" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená výše na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105. Emisní kur z, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). e) Upsané akcie budou upisovateli spláceny na zvláštní bankovní účet vedený Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 2197525028/5500, ve lhůtě, která je stanovena na 90 (slovy devadesát dnů), od dne upsání akcie, akcionář je povinen v této lhůtě splatit celý emisn í kurz jím upsaných akcií. f) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými. g) Všechny upisované akcie budou splaceny peněžitými vklady upisovatelů. Ustanovení písmene "i)" tohoto usnesení tímto není dotčeno. h) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v písmeni "a)" tohoto rozhodnutí. i) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávky: - upisovatele obchodní společnosti E - Centrum a.s., data uvedená shora,vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklé z titulu poskytnutí peněžních prostředků v celkové výši 6.000.000,-Kč (slovy šestmilionů korun českých), na základě smlouvy o půjčce ze dne 20.11.2008. - Proti peněžité pohledávce vůči, v písmeni "i)" uvedenému upisovateli, která společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, vznikne z titulu jeho povinnosti splatit emisní kurz akcií a to do výše emisního kurzu jím upsaných akcií, které, v písme ni "i)" uvedený zapisovatel, upíše, bude započtena jeho peněžitá pohledávka vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, v písmeni "i)" uvedené výši. -Tato pohledávka bude vzájemně započtena, na základě dohody o vzájemném započtení, v nominálních hodnotách započítávaných pohledávek. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena tak že, v písmeni "i)" uvedený upisovatel doručí obchodní společno sti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, písemný návrh dohody o vzájemném započtení pohledávek, nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 Obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcií. Obc hodní společností ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, musí návrh dohody o vzájemném započtení přijmout v dalších 15 (slovy patnácti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena tak, že na jejím základě dojde ke splacení celého emisního kurzu všech akcií upsaných na základě tohoto zvýšení základního kapitálu j) Neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle § 204b Obchodního zákoníku. 25.5.2009 - 18.9.2009
Valná hromada společnosti konaná dne 25.9.2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem: a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií v částce, která je určena rozpětím 3.000.000,-Kč (slovy třimiliony korun českých) až 10.000.000,-Kč (slovy desetmilionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu posí lení vnitřních zdrojů financování společnosti za účelem realizace plánovaných investic v roce 2008 (slovy dvatisíceosm) a 2009 (slovy dvatisícedevět); b) bude upsáno 60.000 (slovy šedesáttisíc) až 200.000 (slovy dvěstětisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě. c) Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány v kanceláři sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodské ulici, číslo popisné 2105, v pracovních dnech od 8:00 (slovy osm i) hodin do 14:00 (slovy čtrnácti) hodin, ve lhůtě stanovené na 35 (slovy třicetpět) dní. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počát ek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo zašle všem akcionářům s akciemi na jméno doporučeným dopise m na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň bude tato informace zveřejněna v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých) lze upsat podíl ve výši 0,45 (slovy čtyřicetpět setin) kusu celé nové akcie o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč (slovy padesát korun českých). Takto upisované akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, ze emisní kurz, který odpovídá jmenov ité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). d) Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou, na základě rozhodnutí valné hromady A) nabídnuty k úpisu konkrétním zájemcům, kterými jsou: - obchodní společnost E - Centrum a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9/číslo popisné 944, poštovní směrovací číslo 130 00, identifikační číslo 158 88 118, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 679, v souh rnné jmenovité hodnotě až do výše součtu peněžitých pohledávek, které má obchodní společnost E - Centrum a.s. vůči obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s. a které jsou navrženy ke schválení k zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurzu; - pan Ing. Jiřího Helikara, rodné číslo 58 12 25/0092, bytem Nové Město nad Metují, Na Vyhlídce 1423, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše součtu peněžitých pohledávek, které má pan Ing. Jiří Helikar vůči obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s. a k teré jsou navrženy ke schválení k zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurzu; - obchodní společnost NAIKA, akciová společnost, se sídlem Nové Město nad Metují, Náchodská 2105, poštovní směrovací číslo 549 01, identifikační číslo 642 59 510, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 1 255, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše součtu peněžitých pohledávek, které má obchodní společnost NAIKA, akciová společnost vůči obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s. a které jsou navrženy ke schválení k zápočtu proti pohledávce na splacení em isního kurzu; - BD Invest, družstva, se sídlem Nové Město nad Metují, Náchodská 2105, poštovní směrovací číslo 549 01, identifikační číslo 632 16 795, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle Dr, vložce 363, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše součtu peněžitých pohledávek, které má BD Invest, družstvo vůči obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s. a které jsou navrženy ke schválení k zápočtu proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Těmito zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou výše uvedení zájemci uzavřou s obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií j e stanovena na 30 (slovy třicet) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene "c)" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpoz ději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s. na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven r ovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun českých). B) Zbylé akcie až do výše horní hranice výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu mohou být nabídnuty k úpisu představenstvem vybraným zájemcům, přičemž stěžejními kritérii pro výběr bude výběr osob (a) které projeví zájem o úpis nejvyššího množství a kcií a zároveň (b) jejich vstup do společnosti bude přínosem pro její rozvoj, s ohledem na její předmět podnikání. Takto vybranými zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, k terou takto vybraní zájemci o úpis, uzavřou se společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 30 (slovy třicet) dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím p řednostního práva stávajících akcionářů dle písmene "c)" tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5 (slovy pěti) dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, kt erý bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená výše na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metu jí, Náchodská ulice 2105. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč (slovy padesát korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč (slovy padesát korun č eských). e) Upsané akcie budou upisovateli spláceny na zvláštní bankovní účet vedený Raiffeisenbank a.s., číslo účtu 2197525028/5500, ve lhůtě, která je stanovena na 30 (slovy třicet dnů), od dne upsání akcie, akcionář je povinen v této lhůtě splatit celý emisní k urz jím upsaných akcií. f) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými. g) Všechny upisované akcie budou splaceny peněžitými vklady upisovatelů. Ustanovení písmene "j)" tohoto usnesení tímto není dotčeno. h) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v písmeni "a)" tohoto rozhodnutí. i) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu, a to pohledávek: - upisovatele obchodní společnosti E - Centrum a.s., data uvedená shora, vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklé z titulu poskytnutí peněžních prostředků v celkové výši 3.000.000,-Kč (slovy tři miliony korun českých), n a základě smlouvy o půjčce ze dne 11.6.2008; - upisovatele Ing. Jiří Helikar, data uvedená shora, vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklých z titulu poskytnutí peněžních prostředků v celkové výši 712.573,-Kč (slovy sedm set dvanáct tisíc pět set sedmdesát tři koru ny české), na základě dvou půjček ve formě dvou směnek vystavených dne 28.2.2003 a finanční výpomoci ze dne 22.8.2008 a 2.9.2008; - upisovatele obchodní společnosti NAIKA, akciová společnost, data uvedená shora, vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklých z titulu povinnosti společnosti ELTON hodinářská, a.s. uhradit obchodní společnosti NAIKA, akci ová společnost závazky za pronájem movitých a nemovitých věcí a za věcné břemeno, na základě faktur číslo FAV280037, FAV280049, FAV280057, FAV280028, FAV280036, FAV280047, FAV280056, FAV280051, FAV280058 celkem částku 94.064,-Kč (slovy devadesát čtyři tis íce šedesát čtyři koruny české), na základě smluv o pronájmu a o zřízení věcného břemene; - upisovatele BD Invest, družstva, data uvedená shora, vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data rovněž uvedená shora, vzniklých z titulu povinnosti společnosti ELTON hodinářská, a.s. uhradit BD Invest, družstvu závazky za poskytnutou poradenskou činn ost, na základě faktur číslo FAV2713, FAV2715, FAV2716, FAV2718, FAV2720, FAV28001, FAV28003, FAV28005, FAV28007, FAV28009, celkem částku 402.988,-Kč (slovy čtyři sta dva tisíce devět set osmdesát osm korun českých). - Proti peněžitým pohledávkám vůči, v písmeni "j)" uvedeným upisovatelům, které společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, vzniknou z titulu jejich povinnosti splatit emisní kurz akcií a to do výše emisního kurzu jimi upsaných akcií, které, v písmeni "j)" uvedení upisovatelé, upíšou, budou započteny jejich peněžité pohledávky vůči společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, v písmeni "j)" uvedených výších. - Tyto pohledávky budou vzájemně započteny, na základě dohod o vzájemném započtení, v jejich nominálních hodnotách. Dohody o vzájemném započtení pohledávek budou uzavřeny tak, že, v písmeni "j)" uvedení upisovatelé doručí obchodní společnosti ELTON hodiná řská, a.s., data uvedená shora, písemné návrhy dohod o vzájemném započtení pohledávek nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 Obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcií. Obchodní společností ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, musí návrh dohody o vzájemném započtení přijmout v dalších 15 (slovy patnácti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podáním tohoto n ávrhu. Dohody o vzájemném započtení pohledávek budou uzavřeny tak, že na jejich základě dojde ke splacení celého emisního kurzu všech akcií upsaných na základě tohoto zvýšení základního kapitálu. j) Neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle § 204b Obchodního zákoníku. 13.10.2008 - 30.1.2009
Valná hromada společnosti konaná dne 30.9.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, dále uvedeným způsobem: a) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií v částce, která je určena rozpětím 50,-Kč až 30.000.000,-Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vnitřních zdrojů financování společnosti, kapitalizace pohledávek, které umožní společnosti další ekonomický rozvoj, 9.11.2005 - 4.5.2006
b) bude upsáno 1 až 600.000 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč. Takto upsané akcie budou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě. 9.11.2005 - 4.5.2006
c) Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány v kanceláři sídla společnosti ELTON hodinářská, a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodské ulici, číslo popisné 2105, v pracovních dnech od 8:00 hodin do 1 4:00 hodin, ve lhůtě stanovené na 30 dní. Prvním dnem této lhůty bude den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bu de akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo zašle všem akcionářům s akciemi na jméno doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zároveň bude tato informace zveřejněna v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč lze upsat 12 kusů celých nových akcií o jmenovité hodnotě 50,-Kč. S využitím přednostního práva stávajících akcionářů budou upisovány akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 50,-Kč. Takto upisované akcie b udou kmenové, znějící na jméno, v listinné podobě, za emisní kurz, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy za 50,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč. 9.11.2005 - 4.5.2006
d) Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou na základě rozhodnutí valné hromady: 9.11.2005 - 4.5.2006
A) nabídnuty k úpisu konkrétnímu zájemci, kterým je: obchodní společnost NAIKA, akciová společnost, se sídlem Nové Město nad Metují, Náchodská ulice, poštovní směrovací číslo 549 01, identifikační číslo 642 59 510, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce125 5, v souhrnné jmenovité hodnotě až do výše součtu dvou peněžitých pohledávek, které má obchodní společnost NAIKA, akciová společnost za obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Tímto zájemcem budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v soula du s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou NAIKA, akciová společnost, uzavře se obchodní společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 180 dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene c) tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemci oznámen nejpozději do 5 dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s. na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105. Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto příp adě stanoven rovněž na 50,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč. 9.11.2005 - 4.5.2006
B) Zbylé akcie až do výše horní hranice výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k úpisu představenstvem vybraným zájemcům, přičemž stěžejními kritérii pro výběr bude výběr osob (a) které projeví zájem o úpis nejvyššího množství akcií a zároveň (b) jejich vstup do společnosti bude přínosem pro její rozvoj, s ohledem na její předmět podnikání. Takto vybranými zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kter ou takto vybraní zájemci o úpis, uzavřou se společností ELTON hodinářská, a.s. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 180 dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů dle písmene c) tohoto usnesení. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5 dnů od počátku běhu této lhůty, formou doporučeného dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzav ření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená výše na adresu jejího sídla - Nové Město nad Metují, Náchodská ulice 2105, Emisní kurz, takto upisovaných akcií, který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, je v tomto případě stanoven rovněž na 50,-Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50,-Kč. 9.11.2005 - 4.5.2006
e) Upsané akcie budou upisovateli spláceny na zvláštní bankovní účet vedený eBankou, a.s., číslo účtu 2197525001/2400, ve lhůtě, která je stanovena na 30, od dne upsání akcie, akcionář je povinen v této lhůtě splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií. 9.11.2005 - 4.5.2006
f) Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými. 9.11.2005 - 4.5.2006
g) Všechny upisované akcie budou splaceny peněžitými vklady upisovatelů. Ustanovení písmene i) tohoto usnesení tímto není dotčeno. 9.11.2005 - 4.5.2006
h) Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, uvedenou v odstavci a) tohoto rozhodnutí. 9.11.2005 - 4.5.2006
i) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávek upisovatele obchodní společnosti NAIKA, akciová společnost, data uvedená shora, za společností ELTON hodinářská, a.s., da ta rovněž uvedená shora, vzniklých jednal z titulu poskytnutí půjčky ve výši 1.000.000,-Kč, na základě smlouvy o půjčce ze dne 16.5.2005 a jednak na základě směnky vlastní ze dne 30.6.2005 na částku 5.221.186,-Kč, vystavenou společností ELTON hodinářská, a.s. Ing. Jiřímu Helikarovi, která byla jím postoupena obchodní společnosti NAIKA, akciová společnost, proti pohledávce obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, za upisovatelem obchodní společnosti NAIKA, akciová společnost, data u vedená shora, která vznikne z titulu jeho povinnosti splatit emisní kurz jím upsaných akcií, takto: 9.11.2005 - 4.5.2006
Proti peněžité pohledávce za upisovatelem - obchodní společností NAIKA, akciová společnost, data uvedená shora, která společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, vznikne z titulu jeho povinnosti splatit emisní kurz akcií do výše emisního ku rzu jím upsaných akcií, které obchodní společnost NAIKA, akciová společnost, data uvedená shora, upíše, budou započteny její peněžité pohledávky za společností ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, v celkové výši 6.221.186,-Kč. 9.11.2005 - 4.5.2006
Tyto pohledávky budou vzájemně započteny, na základě dohody o vzájemném započtení, v jejich nominálních hodnotách. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena, že upisovatel obchodní společnost NAIKA, akciová společnost, data uvedená shora, doručí obchodní společnosti ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, písemný návrh dohody o vzájemném za počtení pohledávek nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odstavce 5 Obchodního zákoníku, tedy ode dne upsání akcií. Obchodní společností ELTON hodinářská, a.s., data uvedená shora, musí návrh přijmout v dalších 30 dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to před podnáním tohoto návrhu. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena tak, že na jejím základě, dojde ke splacení celého emisního kurzu vš ech akcií upsaných na základě tohoto zvýšení základního kapitálu. 9.11.2005 - 4.5.2006
j) Neschvaluje se vydání poukázek na akcie podle § 204b Obchodního zákoníku. 9.11.2005 - 4.5.2006

Aktuální kontaktní údaje ELTON hodinářská, a.s.

Kapitál ELTON hodinářská, a.s.

zakladni jmění 35 439 400 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.8.2017
zakladni jmění 4 339 380 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.12.2016 - 13.8.2017
zakladni jmění 72 323 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.4.2012 - 30.12.2016
zakladni jmění 67 257 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.1.2012 - 26.4.2012
zakladni jmění 42 635 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.9.2009 - 6.1.2012
zakladni jmění 26 382 400 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.1.2009 - 18.9.2009
zakladni jmění 22 162 200 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.5.2006 - 30.1.2009
zakladni jmění 2 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2000 - 4.5.2006

Akcie ELTON hodinářská, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 3 Kč 10 366 666 13.8.2017
Kmenové akcie na jméno 3 Kč 1 446 461 30.12.2016
Kmenové akcie na jméno 50 Kč 1 446 461 26.4.2012 - 30.12.2016
Kmenové akcie na jméno 50 Kč 1 345 151 6.1.2012 - 26.4.2012
Kmenové akcie na jméno 50 Kč 852 712 18.9.2009 - 6.1.2012
Kmenové akcie na jméno 50 Kč 527 649 30.1.2009 - 18.9.2009
Kmenové akcie na jméno 50 Kč 443 244 4.5.2006 - 30.1.2009
Kmenové akcie na jméno 50 Kč 50 000 18.12.2001 - 4.5.2006
Akcie na majitele 50 Kč 50 000 1.1.2000 - 18.12.2001

Sídlo ELTON hodinářská, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Náchodská 2105 , Nové Město nad Metují 549 01 15.8.2014
Adresa Náchodská 2105 , Nové Město nad Metují 549 01 18.9.2009 - 15.8.2014
Adresa Náchodská 2105 , Nové Město nad Metují 549 01 1.10.2003 - 18.9.2009
Adresa Náchodská ul. , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
1.1.2000 - 1.10.2003

Předmět podnikání ELTON hodinářská, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.8.2014
Obráběčství 15.8.2014
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 15.8.2014
Vydavatelské a nakladatelské činnosti 22.1.2007 - 15.8.2014
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 22.1.2007 - 15.8.2014
Zlatnictví a klenotnictví 9.11.2005
Kovoobráběčství 1.10.2003 - 15.8.2014
Pronájem a půjčování věcí movitých 1.10.2003 - 15.8.2014
Pronájem nemovitostí 1.3.2000 - 15.8.2014
Hodinářství 1.1.2000
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v příloze č.1 až 3 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) 1.1.2000 - 15.8.2014
Činnost organizačních a ekonomických poradců 1.1.2000 - 15.8.2014

vedení firmy ELTON hodinářská, a.s.

Statutární orgán ELTON hodinářská, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva, nebo nejméně dva členové představenstva společně. 15.8.2014
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje a jedná jménem společnosti vůči třetím osobám předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva současně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva. 1.1.2000 - 15.8.2014
člen představenstva Ing. Miloslav Holý 12.12.2016
Vznik členství 7.10.2016
Adresa: Nahořanská 273 , Nové Město nad Metují 549 01
člen představenstva Ing. Aleš Fleischmann 12.12.2016
Vznik členství 7.10.2016
Adresa: Nad Zvonicí 815 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
předseda představenstva Milan Kozel 15.9.2018
Vznik členství 9.7.2018
Vznik funkce 9.7.2018
Adresa: Ve Višničkách 326 , Psáry 252 44
Předseda představenstva Ing. Jan Nešetřil 1.1.2000 - 30.11.2000
Adresa: 220 , Kramolna 547 01
Člen představenstva Ondřej Fábera 1.1.2000 - 27.11.2002
Adresa: 53 , Vršovka 549 01
Člen představenstva Ing. Adolf Sýkora 1.1.2000 - 28.9.2006
Zánik členství 27.7.2006
Adresa: U Lípy 872 , Nové Město nad Metují 549 01
Člen představenstva Ing. Jan Gaszczyk 28.9.2006 - 22.1.2007
Vznik členství 27.7.2006
Zánik členství 1.12.2006
Adresa: Průkopnická 2101/21 , Ostrava 700 30
Člen představenstva Ing. Jan Gaszczyk 22.1.2007 - 12.10.2007
Vznik členství 1.12.2006
Adresa: Průkopnická 2101/21 , Ostrava 700 30
Člen představenstva Jan Prokop 27.11.2002 - 5.3.2009
Vznik členství 8.3.2002
Zánik členství 12.2.2009
Adresa: Štefkova 1208/22 , Praha 169 00
Předseda představenstva Ing. Jiří Helikar 30.11.2000 - 25.5.2009
Zánik členství 7.5.2009
Zánik funkce 7.5.2009
Adresa: Na Vyhlídce 1423 , Nové Město nad Metují 549 01
Člen představenstva Ing. Jan Gaszczyk 12.10.2007 - 25.5.2009
Vznik členství 1.12.2006
Zánik členství 7.5.2009
Adresa: Vysokovská 1192/50 , Praha 193 00
Člen představenstva Ing. Aleš Fleischmann 5.3.2009 - 25.5.2009
Vznik členství 12.2.2009
Zánik členství 7.5.2009
Adresa: Nad Zvonicí 815 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Ing. Jan Gaszczyk 25.5.2009 - 9.9.2010
Vznik členství 7.5.2009
Zánik členství 23.6.2010
Adresa: Vysokovská 1192/50 , Praha 193 00
předseda představenstva Ing. Jiří Helikar 25.5.2009 - 29.6.2011
Vznik členství 7.5.2009
Vznik funkce 7.5.2009
Zánik funkce 23.6.2011
Adresa: Na Vyhlídce 1423 , Nové Město nad Metují 549 01
člen představenstva Ing. Aleš Fleischmann 25.5.2009 - 29.6.2011
Vznik členství 7.5.2009
Zánik členství 24.6.2011
Adresa: Nad Zvonicí 815 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
předseda představenstva Ing. Jan Gaszczyk 29.6.2011 - 6.10.2011
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 31.8.2011
Vznik funkce 23.6.2011
Zánik funkce 31.8.2011
Adresa: Vysokovská 1192/50 , Praha 193 00
člen představenstva Ing. Jiří Helikar 29.6.2011 - 6.10.2011
Vznik členství 7.5.2009
Zánik členství 31.8.2011
Adresa: Na Vyhlídce 1423 , Nové Město nad Metují 549 01
předseda představenstva Ing. Jan Gaszczyk 6.10.2011 - 5.3.2012
Vznik členství 31.8.2011
Zánik členství 23.2.2012
Vznik funkce 31.8.2011
Zánik funkce 23.2.2012
Adresa: Vysokovská 1192/50 , Praha 193 00
člen představenstva Ing. Jiří Helikar 6.10.2011 - 5.3.2012
Vznik členství 31.8.2011
Adresa: Na Vyhlídce 1423 , Nové Město nad Metují 549 01
člen představenstva Ing. Miloslav Holý 6.10.2011 - 15.8.2014
Vznik členství 31.8.2011
Adresa: Nahořanská 273 , Nové Město nad Metují 549 01
předseda představenstva Ing. Jiří Helikar 5.3.2012 - 15.8.2014
Vznik členství 31.8.2011
Zánik členství 21.7.2014
Vznik funkce 23.2.2012
Zánik funkce 21.7.2014
Adresa: Na Vyhlídce 1423 , Nové Město nad Metují 549 01
člen představenstva Ing. Aleš Fleischmann 5.3.2012 - 15.8.2014
Vznik členství 23.2.2012
Zánik členství 21.7.2014
Adresa: Nad Zvonicí 815 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
předseda představenstva Ing. Jiří Helikar 15.8.2014 - 28.8.2014
Vznik členství 31.8.2011
Zánik členství 21.7.2014
Vznik funkce 23.2.2012
Zánik funkce 21.7.2014
Adresa: Na Vyhlídce 1423 , Nové Město nad Metují 549 01
člen představenstva Ing. Aleš Fleischmann 15.8.2014 - 28.8.2014
Vznik členství 23.2.2012
Zánik členství 21.7.2014
Adresa: Nad Zvonicí 815 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Jan Kubíček 28.8.2014 - 5.3.2015
Vznik členství 21.7.2014
Zánik členství 15.8.2014
Adresa: Dlouhá 711/30 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Miloslav Holý 15.8.2014 - 8.6.2016
Vznik členství 31.8.2011
Zánik členství 23.5.2016
Adresa: Nahořanská 273 , Nové Město nad Metují 549 01
předseda představenstva Ing. Aleš Fleischmann 11.3.2015 - 8.6.2016
Vznik členství 15.8.2014
Zánik členství 23.5.2016
Vznik funkce 1.3.2015
Zánik funkce 23.5.2016
Adresa: Nad Zvonicí 815 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Aleš Vernar 21.5.2015 - 8.6.2016
Vznik členství 19.3.2015
Zánik členství 23.5.2016
Adresa: 186 , Zábrodí 549 41
předseda představenstva Martin Pabiška 8.6.2016 - 12.12.2016
Vznik členství 23.5.2016
Vznik funkce 23.5.2016
Adresa: Ševčíkova 286/1 , Liberec 460 06
člen představenstva Ing. Aleš Fleischmann 8.6.2016 - 12.12.2016
Vznik členství 23.5.2016
Adresa: Nad Zvonicí 815 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Ing. Miloslav Holý 8.6.2016 - 12.12.2016
Vznik členství 23.5.2016
Adresa: Nahořanská 273 , Nové Město nad Metují 549 01
předseda představenstva Martin Pabiška 12.12.2016 - 30.11.2017
Vznik členství 7.10.2016
Zánik členství 1.11.2017
Vznik funkce 7.10.2016
Zánik funkce 1.11.2017
Adresa: Ševčíkova 286/1 , Liberec 460 06
předseda představenstva Ing. Michal Batelka 30.11.2017 - 15.9.2018
Vznik členství 1.11.2017
Zánik členství 9.7.2018
Vznik funkce 1.11.2017
Zánik funkce 9.7.2018
Adresa: V Zákoutí 268 , 284 01 Kutná Hora Česká republika

Dozorčí rada ELTON hodinářská, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Michal Strnad 12.12.2016
Vznik členství 7.10.2016
Vznik funkce 7.10.2016
Adresa: Tyršova 816 , Slatiňany 538 21
místopředseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Větrovec 12.12.2016
Vznik členství 7.10.2016
Vznik funkce 7.10.2016
Adresa: Zd. Petříka 1984 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Ing. Ilona Kadlecová 26.9.2019
Vznik členství 26.7.2019
Adresa: 101 , Ráby 533 52
Člen Jan Čopík 1.1.2000 - 30.11.2000
Adresa: T. G. Masaryka 41 , Nové Město nad Metují 549 01
Člen Josef Bauer 1.1.2000 - 21.3.2003
Adresa: Příkopy 1183 , Náchod 547 01
Člen Ing. Luisa Opltová 1.1.2000 - 21.3.2003
Adresa: Česká republika
ul.Zdeňka Nejedlého 697, Dobruška
Člen Ing. Michal Vaculka 30.11.2000 - 21.3.2003
Adresa: 92 , Studnice 549 48
Člen Jiří Nekola 21.3.2003 - 8.2.2005
Vznik členství 21.6.2002
Adresa: Čimelická 963/13 , Praha 142 00
Člen Martin Prokop 21.3.2003 - 22.1.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 1.12.2006
Adresa: Štefkova 1208/22 , Praha 169 00
Člen dozorčí rady Lenka Freislerová 28.9.2006 - 22.1.2007
Vznik členství 20.5.2006
Zánik členství 1.12.2006
Adresa: Dlouhá 711/30 , Praha 110 00
Člen Ing. Jan Helikar 21.3.2003 - 17.5.2010
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 7.5.2009
Adresa: Přibická 642 , Vranovice 691 25
Člen dozorčí rady Martin Urban 22.1.2007 - 17.5.2010
Vznik členství 1.12.2006
Zánik členství 7.5.2009
Adresa: Lipová 742 , Šestajovice 250 92
Člen dozorčí rady Lenka Freislerová 22.1.2007 - 17.5.2010
Vznik členství 1.12.2006
Zánik členství 7.5.2009
Adresa: Dlouhá 711/30 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Lenka Freislerová 17.5.2010 - 9.9.2010
Vznik členství 7.5.2009
Zánik členství 17.6.2010
Adresa: Svatoslavova 261/18 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Helikar 17.5.2010 - 6.10.2011
Vznik členství 7.5.2009
Zánik členství 31.8.2011
Vznik funkce 7.5.2009
Zánik funkce 31.8.2011
Adresa: Přibická 642 , Vranovice 691 25
člen dozorčí rady Ing. Libor Hovorka 17.5.2010 - 6.10.2011
Vznik členství 7.5.2009
Zánik členství 31.8.2011
Adresa: Na Zadomí 1234 , Nové Město nad Metují 549 01
člen dozorčí rady Ing. Pavel Kunert 9.9.2010 - 6.10.2011
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 31.8.2011
Adresa: Komenského 1028/5 , Mělník 276 01
člen dozorčí rady Ing. Libor Hovorka 6.10.2011 - 25.6.2014
Vznik členství 31.8.2011
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Na Zadomí 1234 , Nové Město nad Metují 549 01
předseda dozorčí rady Prof. MUDr. Jan Štulík CSc. 6.10.2011 - 15.8.2014
Vznik členství 31.8.2011
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 31.8.2011
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Keltská 175 , Dolní Břežany 252 41
člen dozorčí rady Lenka Freislerová 6.10.2011 - 15.8.2014
Vznik členství 31.8.2011
Adresa: Svatoslavova 261/18 , Praha 140 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Gaszczyk 5.3.2012 - 15.8.2014
Vznik členství 23.2.2012
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 23.2.2012
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Vysokovská 1192/50 , Praha 193 00
člen dozorčí rady PhDr. Petr Václavík 5.3.2012 - 15.8.2014
Vznik členství 23.2.2012
Adresa: Vysokovská 1192/50 , Praha 193 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Gaszczyk 15.8.2014 - 26.2.2015
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 27.12.2014
Vznik funkce 30.6.2014
Zánik funkce 27.12.2014
Adresa: Vysokovská 1192/50 , Praha 193 00
místopředseda dozorčí rady PhDr. Petr Václavík 15.8.2014 - 8.6.2016
Vznik členství 23.2.2012
Zánik členství 30.4.2016
Vznik funkce 30.6.2014
Zánik funkce 30.4.2016
Adresa: Vysokovská 1192/50 , Praha 193 00
předseda dozorčí rady Zdeněk Větrovec 5.3.2015 - 8.6.2016
Vznik členství 17.2.2015
Vznik funkce 17.2.2015
Zánik funkce 13.5.2016
Adresa: Zd. Petříka 1984 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Lenka Freislerová 15.8.2014 - 12.12.2016
Vznik členství 31.8.2011
Zánik členství 13.6.2016
Adresa: Svatoslavova 261/18 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Michal Strnad 8.6.2016 - 12.12.2016
Vznik členství 13.5.2016
Vznik funkce 13.5.2016
Adresa: Tyršova 816 , Slatiňany 538 21
místopředseda dozorčí rady Zdeněk Větrovec 8.6.2016 - 12.12.2016
Vznik členství 17.2.2015
Zánik členství 13.8.2015
Vznik funkce 13.5.2016
Zánik funkce 13.8.2015
Adresa: Zd. Petříka 1984 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Rusek 12.12.2016 - 26.9.2019
Vznik členství 7.10.2016
Zánik členství 28.2.2019
Adresa: 97 , Opatovec 568 02

Prokura ELTON hodinářská, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jiří Helikar 1.3.2000 - 30.11.2000
Adresa: Na Vyhlídce 1423 , Nové Město nad Metují 549 01

Sbírka Listin ELTON hodinářská, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2007/SL 75 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 11.9.2015 11.9.2015 25
B 2007/SL 74 insolvenční rozhodnutí Č.j.: KSHK 40 INS 16517/2015-A-6 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2015 3.8.2015 5.8.2015 3
B 2007/SL 73 insolvenční rozhodnutí vyhláška Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2015 30.6.2015 2.7.2015 1
B 2007/SL 71 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 1.3.2015 2.3.2015 16.3.2015 2
B 2007/SL 70 ostatní zápis z DR z 15.8.2014 Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2015 6.3.2015 2
B 2007/SL 69 ostatní zápis z DR ze 17.2.2015 Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2015 6.3.2015 2
B 2007/SL 68 rozhod. o statut. orgánu DR Krajský soud v Hradci Králové 30.1.2015 26.2.2015 2
B 2007/SL 67 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 3.11.2014 4.11.2014 22
B 2007/SL 66 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 21.7.2014 28.7.2014 1.9.2014 10
B 2007/SL 65 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 23.7.2014 19.8.2014 5
B 2007/SL 64 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2014 23.7.2014 19.8.2014 1
B 2007/SL 63 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2014 23.7.2014 19.8.2014 3
B 2007/SL 62 ostatní zpráva o činnosti představenstva Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2013 6.12.2013 1
B 2007/SL 61 zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2013 6.12.2013 4
B 2007/SL 60 ostatní návrh na rozdělení HV Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2013 6.12.2013 1
B 2007/SL 59 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2013 6.12.2013 5
B 2007/SL 58 účetní závěrka [2012] , ostatní příloha Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2013 6.12.2013 8
B 2007/SL 57 ostatní zpráva z dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 15.11.2013 6.12.2013 6.12.2013 1
B 2007/SL 56 účetní závěrka [2012]  výkaz, rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 6.12.2013 6.12.2013 6
B 2007/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Hradci Králové 23.7.2012 23.7.2012 19
B 2007/SL 52 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2012 5.3.2012 26
B 2007/SL 50 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 31.8.2011 29.9.2011 6.10.2011 10
B 2007/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2010 Krajský soud v Hradci Králové 13.9.2011 13.9.2011 21
B 2007/SL 44 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2009 Krajský soud v Hradci Králové 19.7.2010 19.7.2010 2
B 2007/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2008 Krajský soud v Hradci Králové 21.7.2009 21.7.2009 20
B 2007/SL 39 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 7.5.2009 20.5.2009 20.5.2009 7
B 2007/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Hradci Králové 14.4.2009 15.4.2009 16
B 2007/SL 34 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 14.4.2009 14.4.2009 18
B 2007/SL 29 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2007 18.7.2007 7
B 2007/SL 28 účetní závěrka 2006 - návrh na rozdělení HV Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2007 18.7.2007 1
B 2007/SL 27 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2006 Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2007 18.7.2007 2
B 2007/SL 26 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2007 18.7.2007 2
B 2007/SL 25 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2007 18.7.2007 4
B 2007/SL 24 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2007 18.7.2007 4
B 2007/SL 21 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 1.12.2006 18.1.2007 18.1.2007 26
B 2007/SL 20 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 27.4.2006 19.7.2006 14.9.2006 5
B 2007/SL 19 stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 19.4.2006 10.4.2006 9.5.2006 17
B 2007/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka, výroční zpráva 2004, NZ 386/2005 Krajský soud v Hradci Králové 30.9.2005 27.10.2005 27.10.2005 26
B 2007/SL 17 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva 2003 Krajský soud v Hradci Králové 26.11.2004 22.12.2004 22.12.2004 28
B 2007/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva 2002 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2003 18.7.2003 18.7.2003 47
B 2007/SL 15 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, podpisové vzory 2001 Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2002 18.9.2002 18.9.2002 32
B 2007/SL 13 notářský zápis - NZ 230/2001 - VH Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2001 4.7.2001 4.7.2001 11
B 2007/SL 12 účetní závěrka - za rok 2000 + audit Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2001 4.7.2001 4.7.2001 12
B 2007/SL 11 ostatní - rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 14.9.2000 25.10.2000 25.10.2000 1
B 2007/SL 10 notářský zápis - NZ 77/2000 Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2000 12.1.2000 12.1.2000 16
B 2007/SL 9 ostatní - zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Hradci Králové 12.1.2000 12.1.2000 1
B 2007/SL 8 ostatní - zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Hradci Králové 29.11.1999 1
B 2007/SL 6 posudek znalce -č.604-34/99 Krajský soud v Hradci Králové 12.10.1999 78
B 2007/SL 5 posudek znalce č. 281/3382/1999 Krajský soud v Hradci Králové 4.10.1999 49
B 2007/SL 4 posudek znalce - č.282/3383/1999 Krajský soud v Hradci Králové 11.10.1999 11
B 2007/SL 3 posudek znalce - č.605-35/99 Krajský soud v Hradci Králové 15.10.1999 11
B 2007/SL 2 notářský zápis _ NZ 494/99-VH + stanovy2x Krajský soud v Hradci Králové 29.11.1999 52
B 2007/SL 1 notářský zápis -NZ 534/99 Krajský soud v Hradci Králové 16.12.1999 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ELTON hodinářská, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25931474
Jméno ELTON hodinářská, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Nové Město nad Metují
Vznik první živnosti: 1.1.2000
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 4

Sídlo ELTON hodinářská, a.s.

Živnosti a provozovny ELTON hodinářská, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů)

  • Pronájem nemovitostí

  • Činnost organizačních a ekonomických poradců

  • Vydavatelské a nakladatelské činnosti

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Náchodská 2105, Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny 1001459652
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Pronájem nemovitostí

Zahájení provozování 11.2.2000

Živnost č. 2 Hodinářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Náchodská 2105, Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny 1001459652
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2000

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Náchodská 2105, Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny 1001459652
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.5.2003

Živnost č. 4 Zlatnictví a klenotnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.8.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Náchodská 2105, Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny 1001459652
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.8.2005

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v příloze č. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pronájem nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ELTON hodinářská, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Aleš Fleischmann
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Kozel
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Kovář MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ELTON hodinářská, a.s.

IČO: 25931474
Firma: ELTON hodinářská, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Náchod
Základní územní jednotka: Nové Město nad Metují
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.2000

Sídlo ELTON hodinářská, a.s.

Sídlo: Náchodská 2105, Nové Město nad Metují 549 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Výroba časoměrných přístrojů
Výroba klenotů a příbuzných výrobků
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní vydavatelské činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image