Firma ELTODO, a.s. IČO 45274517


ELTODO, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ELTODO, a.s. (45274517) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Novodvorská 1010/14, Praha 142 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 5. 1992 a je stále aktivní. ELTODO, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ELTODO, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ELTODO, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ELTODO, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ELTODO, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ELTODO, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1573
IČO (identifikační číslo osoby) 45274517
Jméno ELTODO, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 30.4.2014
Společnost ELTODO, a.s. jako nástupnická společnost převzala v důsledku fúze sloučením jmění společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o., se sídlem Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 282 33 468, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134163, která v důsledku fúze sloučením zanikla bez likvidace. 30.4.2014
- Mimořádná valná hromada určuje, že obchodní společnost ELTODO, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 27945651, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257, je hlavním akcionářem s polečnosti ELTODO EG, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ: 45274517, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573. Obchodní společnost ELTODO, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Mimořádná valná hromada prohlašuje, že akcionář obchodní společnost ELTODO, a.s. se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, I Č: 27945651 při prezenci doložil, že je majitelem 992 575 akcií emitenta ELTODO EG, a.s., s nimiž je spojeno hlasovací právo, o souhrnné jmenovité hodnotě 198.515.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu ve výši 99,6 %. Mimořádná valná hromad a prohlašuje, že akcionář obchodní společnost ELTODO, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 27945651, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257 je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. - Mimořádná valná hromada prohlašuje, že akcionář ELTODO, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 27945651, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257 doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry RSJ Invest, a.s. (se sídlem v Plzni, Keřová č. 7, IČ 00884855, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 932), že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním mimořádné valné hromady. - Mimořádná valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 200,- Kč každá, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost ELTODO, a.s. se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 01, IČ 27945651, která je zapsána v obchodním rejstříku v edeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12257, za podmínek stanovených ust. § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uply nutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. - Mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 200,- Kč činí 1.250, 78 Kč (slovy jeden tisíc dvě stě padesát korun českých sedmdesát osm haléřů). Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 35/Z/2007 ze dne 29. října 2007 znaleckého ústavu Euro-Trend, s.r.o. se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00, IČ: 61500542 a že k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech akcií na hlavního akcionáře byl dán Českou nár odní bankou, Sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem předchozí souhlas pod č.j. Sp/544/398/2007, 2007/19236/540 ze dne 19.11.2007, právní moc ze dne 19.11.2007. - Mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, to je poté, co dosavadní vlastníci předají akcie společnosti. Jménem společnosti převezme akcie obchodník s cennými RSJ Invest, a.s. (se sídlem v Plzni, Keřová č. 7, IČ 00884855, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložk a 932), a to v pražské provozovně na adrese Wratislavský palác, Tržiště 13, 118 00 Praha 1, každé pracovní pondělí a středu od 9,00 do 12,00 hod. a od 14, 00 do 17,00 hod. Jiný termín lze sjednat po telefonické dohodě na č. +420 257531234. Výplatu protipl nění provede rovněž obchodník s cennými papíry RSJ Invest, a.s. 18.1.2008 - 16.6.2008
Smlouvou o fúzi ze dne 6.6.2007 došlo ke sloučení, kdy na společnost s obchodní firmu ELTODO EG, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti ELTODO Power, s.r.o. se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 01, IČ: 25723332 . 9.7.2007
Smlouvou o fúzi ze dne 6.6.2007 došlo ke sloučení, kdy na společnost s obchodní firmu ELTODO EG, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti ELTODO Ostrava, s.r.o. se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 153/45, PSČ 706 00, IČ: 619 74137. 9.7.2007
Smlouvou o fúzi ze dne 6.6.2007 došlo ke sloučení, kdy na společnost s obchodní firmu ELTODO EG, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti ENEST, s.r.o. se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 01, IČ: 64791327. 9.7.2007
Smlouvou o fúzi ze dne 17.5.2005 přešlo na společnost jmění zanikající společti ACTUAL Plus Praha, a.s., se sídlem 142 00 Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ 257 85 443. Smlouvou o fúzi ze dne 17.5.2005 přešlo na společnost jmění zanikající společnosti: ELTODO Parking, s.r.o., se sídlem 142 00 Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ 618 57 220. Smlouvou o fúzi ze dne 17.5.2005 přešlo na společnost jmění zanikající společnosti: KATES spol. s r.o., se sídlem 500 02 Hradec Králové, Dobrovského 209, IČ 474 72 103. Smlouvou o fúzi ze dne 17.5.2005 přešlo na společnost jmění zanikající společnosti: ELEXA spol. s r.o., se sídlem 417 61 Bystřany, Máchovy sady 302, IČ 473 11 100. 30.6.2005
Smlouvou o fúzi ze dne 11.9.2001 přešlo na společnost jmění zanikající společnosti ELTODO, a.s. se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ: 64949982. 31.12.2001
Základní jmění společnosti je rozděleno na 346 392 akcie na majitele po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty. 14.3.1997 - 31.12.2001
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního záko- níku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí 32., na který přešel majetek státní organizace ve smyslu§ 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 6.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 6.5.1992
Základní jmění společnosti činí 346 392 000,- Kčs (slovy:třistačtyřicetšestmilionů třistadevadesátdvatisíc korun československých). 6.5.1992
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku České energetické závody, Praha. 6.5.1992
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 346 391 akcií na majitele po 1000,- Kčs Jmenovité hodnoty a na 1 akcii na jméno jmenovité hodnoty 1000,- Kčs (akcie se zvláštními právy státu). 6.5.1992 - 14.3.1997

Kapitál ELTODO, a.s.

zakladni jmění 199 232 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.2001
zakladni jmění 346 392 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.5.1992 - 31.12.2001

Akcie ELTODO, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 996 162 22.9.2016
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 996 162 17.7.2010 - 22.9.2016
Kmenové akcie na majitele 200 Kč 996 162 31.12.2001 - 17.7.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 346 392 19.9.1995 - 31.12.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 6.5.1992 - 19.9.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 346 391 6.5.1992 - 19.9.1995

Sídlo ELTODO, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Novodvorská 1010/14 , Praha 142 00 9.7.2015
Adresa Novodvorská 1010/14 , Praha 142 00 11.10.2000 - 9.7.2015
Adresa Gorazdova 1969/24 , Praha 120 00 6.5.1992 - 11.10.2000

Předmět podnikání ELTODO, a.s.

Platnost údajů od - do
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 27.5.2016
výkon zeměměřičských činností 30.9.2014
zprostředkování zaměstnání 30.1.2014 - 31.5.2019
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 26.8.2011
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu 17.2.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 17.6.2009
silniční motorová doprava-nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,-nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,- nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největ ší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 30.3.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.3.2009
zámečnictví, nástrojářství 30.3.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 30.3.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 30.3.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 30.3.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 30.3.2009 - 17.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 28.6.2007 - 30.3.2009
vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny leteckých pozemních zařízení 28.6.2007 - 30.3.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 24.11.2006
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 16.5.2005
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 16.5.2005
činnost technických poradců v oblasti autodopravy 16.5.2005 - 30.3.2009
reklamní činnost a marketing 16.5.2005 - 30.3.2009
projektování elektrických zařízení 4.5.2005 - 16.6.2008
poradenská činnost v oblasti projektů elektro 4.5.2005 - 16.6.2008
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu platného "Oprávnění" 4.5.2005 - 16.6.2008
výroba, instalace a opravy elektických strojů a přístrojů 4.5.2005 - 16.6.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/1991 Sb. a jeho přílohami 4.5.2005 - 16.6.2008
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 4.5.2005 - 16.6.2008
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 4.5.2005 - 16.6.2008
výzkum a vývoj v oblasti technických věd 30.9.2004 - 30.3.2009
opravy silničních vozidel 4.7.2003
obchod s elektřinou 4.7.2003
zprostředkovatelská činnost v oboru elektro 4.7.2003 - 30.3.2009
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu platného "Oprávnění" 4.7.2003 - 30.3.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 4.7.2003 - 30.3.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží vyloučeného zák.č. 455/1991 Sb a jeho přílohami 4.7.2003 - 30.3.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 4.7.2003 - 30.3.2009
činnost technických poradců v oblasti letištní techniky 4.7.2003 - 30.3.2009
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 4.7.2003 - 30.3.2009
správa a údržba nemovitostí 4.7.2003 - 30.3.2009
technické činnosti v dopravě 4.7.2003 - 30.3.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 2.12.2002 - 24.11.2006
realitní činnost 2.12.2002 - 30.3.2009
údržba a opravy výrobků letecké techniky 2.12.2002 - 30.3.2009
zprostředkování služeb 2.12.2002 - 30.3.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 2.12.2002 - 30.3.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 2.12.2002 - 30.3.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 7.1.2002 - 30.3.2009
výroba, instalace a opravy elektrických zařízení 31.12.2001 - 7.1.2002
výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb 31.12.2001 - 2.12.2002
výroba, zkoušky, opravy,modifikace a konstrukční změny letecké techniky 31.12.2001 - 2.12.2002
úřední měření 31.12.2001 - 2.12.2002
architektonické řešení a realizace technické části výstavních expozic a stánků 31.12.2001 - 2.12.2002
realitní kancelář 31.12.2001 - 2.12.2002
zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb 31.12.2001 - 2.12.2002
administrativní práce 31.12.2001 - 2.12.2002
poradenská činnost v oblasti personalistiky 31.12.2001 - 2.12.2002
poskytování tělovýchovných a sportovních služeb 31.12.2001 - 2.12.2002
masérské služby 31.12.2001 - 2.12.2002
holičství 31.12.2001 - 2.12.2002
kadeřnictví 31.12.2001 - 2.12.2002
vedení účetnictví 31.12.2001 - 2.12.2002
pedikůra 31.12.2001 - 2.12.2002
poskytování software 31.12.2001 - 4.7.2003
poradenská činnost v oblasti letištní techniky 31.12.2001 - 4.7.2003
pronájem nebytových prostor 31.12.2001 - 4.7.2003
hostinská činnost 31.12.2001 - 4.7.2003
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci a rekondici 31.12.2001 - 4.7.2003
manikůra 31.12.2001 - 4.7.2003
kosmetické služby 31.12.2001 - 4.7.2003
provozování solárií 31.12.2001 - 4.7.2003
výroba, opravy a montáž měřidel 31.12.2001 - 30.9.2004
inženýrská činnost v investiční výstavbě 31.12.2001 - 30.3.2009
zámečnictví 31.12.2001 - 30.3.2009
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 12.12.2001 - 30.3.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti investiční výstavby 22.9.2000 - 12.8.2002
poradenská činnost v oblasti investiční výstavby 22.9.2000 - 12.8.2002
instalace a opravy el. strojů a přístrojů 22.9.2000 - 12.8.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 22.9.2000 - 12.8.2002
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 22.9.2000 - 12.8.2002
silniční motorová doprava nákladní 26.5.1998 - 30.3.2009
silniční motorová doprava 6.5.1998 - 26.5.1998
projektová činnost ve výstavbě 7.1.1998
silniční motorová doprava-pouze v rozsahu podmínek stanovených pro výkon živnosti v příloze, která tvoří nedílnou součást výroku koncesní listiny 7.1.1998 - 6.5.1998
provozování nestátního zdravotnického zařízení 7.1.1998 - 11.10.2000
nákup zbraní - nepřímostřílných pro nastřelování a střeliva, jejich provozování, prodej, přeprava a znehodnocování 7.1.1998 - 12.12.2001
kovovýroba 7.1.1998 - 12.12.2001
reprografická činnost 7.1.1998 - 12.12.2001
hostinská činnost 7.1.1998 - 12.12.2001
provádění geologických prací 7.1.1998 - 12.12.2001
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 7.1.1998 - 12.12.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců 7.1.1998 - 2.12.2002
zprostředkovatelská činnost v oblasti projektů elektro 7.1.1998 - 4.7.2003
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 7.1.1998 - 4.7.2003
výroba, instalace a opravy el.strojů a přístrojů 7.1.1998 - 4.7.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží uvedeného v příloze 1-3 z.č. 455/91 Sb. 7.1.1998 - 4.7.2003
opravy motorových vozidel 7.1.1998 - 4.7.2003
projektování elektrických zařízení 7.1.1998 - 30.3.2009
poradenská činnost v oblasti projektů elektro 7.1.1998 - 30.3.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti investiční výstavby 7.1.1998 - 30.3.2009
poradenská činnost v oblasti investiční výstavby 7.1.1998 - 30.3.2009
inženýrská činnost ve stavebnictví 7.1.1998 - 30.3.2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 7.1.1998 - 30.3.2009
pronájem motorových vozidel, mechanismů a základních prostředků 7.1.1998 - 30.3.2009
ubytovací služby 7.1.1998 - 30.3.2009
Provozování nestátního zdravotnického zařízení. 29.4.1996 - 7.1.1998
Pronájem speciálního železničního vagónu UAAI vč.doprovodné- ho personálu za účelem přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek včetně ložních manipulací po železnici, a to jak vnitrostátní, tak i zahraniční. 12.11.1993 - 14.3.1997
Výstavba zařízení pro výrobu a rozvod elektřiny. 12.11.1993 - 7.1.1998
Zahraničně obchodní činnost. 12.11.1993 - 7.1.1998
Platební a kreditní operace. 12.11.1993 - 7.1.1998
Kapitálová účast v jiných obchodních společnostech. 12.11.1993 - 7.1.1998
Montáž, oprava, údržba vybraných elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí. 12.11.1993 - 7.1.1998
Elektroinstalatérství. 12.11.1993 - 7.1.1998
Projektová činnost v investiční výstavbě. 12.11.1993 - 7.1.1998
Provádění inženýrských staveb. 12.11.1993 - 7.1.1998
Provádění průmyslových staveb. 12.11.1993 - 7.1.1998
Provádění bytových a občanských staveb. 12.11.1993 - 7.1.1998
Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro inženýrské, průmyslové, bytové a občanské stavby). 12.11.1993 - 7.1.1998
Inženýrská činnost ve stavebnictví. 12.11.1993 - 7.1.1998
Opravy motorových vozidel. 12.11.1993 - 7.1.1998
Pronájem motorových vozidel, mechanismů a HIM. 12.11.1993 - 7.1.1998
Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob. 12.11.1993 - 7.1.1998
Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení. 12.11.1993 - 7.1.1998
Kovovýroba. 12.11.1993 - 7.1.1998
Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacích zařízení. 12.11.1993 - 7.1.1998
Reprografická činnost. 12.11.1993 - 7.1.1998
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 12.11.1993 - 7.1.1998
Zprostředkovatelká a poradenská činnost v oblasti projektů elektro. 12.11.1993 - 7.1.1998
Zprostředkovatelská a poradenská činnost v oblasti investič- ní výstavby. 12.11.1993 - 7.1.1998
Činnost organizačních a ekonomických poradců. 12.11.1993 - 7.1.1998
Silniční motorová doprava. 12.11.1993 - 7.1.1998
Provádění trhacích prací. 12.11.1993 - 7.1.1998
Ubytovací služby v hotelích, penzionech, chatových osadách (rekreačních zařízeních) včetně hostinské činnosti. 12.11.1993 - 7.1.1998
Revize elektrických zařízení. 12.11.1993 - 7.1.1998
Projektování elektrických zařízení. 12.11.1993 - 7.1.1998
Výroba, instalace a opravy elektrických strpjů a přístrojů. 12.11.1993 - 7.1.1998
Nákup zbraní (nepřímostřílných pro nastřelování) a střeliva, jejich provozování, prodej a znehodnocování. 12.11.1993 - 7.1.1998
Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací. 12.11.1993 - 7.1.1998
Výroba, přenos a odbyt elektřiny a tepla. 6.5.1992 - 12.11.1993
Údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení, skladování a likvidace radioaktivních odpadů. 6.5.1992 - 12.11.1993
Výroba náhradních dílů, strojírenských a elktrotechnických výrobků, výroba, výkony a odbyt jiných výrobků a prací, které souvisejí s předmětem podnikání. 6.5.1992 - 12.11.1993
Investiční výstavba energetických a jiných zařízení a je- jich likvidace po vyřazení z provozu. 6.5.1992 - 12.11.1993
Stavebně a strojně montážní činnost, projektová činnost rozsahu oprávnění. 6.5.1992 - 12.11.1993
Vývoz, dovoz a tranzit elektřiny a řízení elektrizační soustavy ČSFR, v rámci sdružené činnosti se SP Bratislava. 6.5.1992 - 12.11.1993
Zahraničně obchodní činnost v rámci předmětu podnikání. 6.5.1992 - 12.11.1993
Provoz SOU, středisek PV, vzdělávacích a sociáln. zařízení. 6.5.1992 - 12.11.1993

vedení firmy ELTODO, a.s.

Statutární orgán ELTODO, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. 20.8.2019
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 7.3.2016 - 20.8.2019
Společnost zastupuje předseda představenstva a místopředsedové představenstva každý samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 3.12.2014 - 7.3.2016
Za společnost jedná: a) všichni tři členové představenstva společně, nebo b) předseda nebo místopředsedové samostatně, nebo c) alespoň dva členové představenstva společně. Za společnost podepisuje tak, že k vytištěné nebo jinak vyhotovené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis: a) všichni tři členové představenstva, nebo b) předseda představenstva a místopředsedové samostatně, anebo c) dva členové představenstva společně. 2.12.2002 - 2.12.2002
Za společnost jedná: a) všichni členové představenstva společně, nebo b) předseda a místopředsedové samostatně, nebo c) alespoň dva členové představenstva společně. Za společnost podepisuje tak, že k vytištěné nebo jinak vyhotovené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis: a) všichni členové představenstva, nebo b) předseda představenstva a místopředsedové samostatně, a nebo c) dva členové představenstva společně. 2.12.2002 - 3.12.2014
Za společnost jedná: a) všichni tři členové představenstva společně, nebo b) předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. Za společnost podepisuje: a) všichni tři členové představenstva společně, nebo b) předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. 12.12.2001 - 2.12.2002
Za společnost jedná: a) všichni tři členové představenstva společně, nebo b) předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. Za společnost podepisuje: a) všichni tři členové představenstva společně, nebo b) předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému jménu společnosti nebo otisku jejího razítka se připojí podpis oprávněné osoby s uvedením funkce. 1.11.1999 - 12.12.2001
Za společnost jedná: a) všichni tři členové představenstva společně, b) předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně c) samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn d) generální ředitel společnosti v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem e) další osoby, které k tomu byly představenstvem písemně zmocněny Za společnost podepisuje: a) všichni tři členové představenstva společně b) předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně c) samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn d) generální ředitel společnosti v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému jménu společnosti nebo otisku jejího razítka se připojí podpis oprávněné osoby s uvedením funkce. 6.5.1998 - 1.11.1999
Za společnost jedná: a) všech 5 členů představenstva společně b) předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně c) samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn d) generální ředitel společnosti v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem e) další osoby, které k tomu byly představenstvem písemně zmocněny Za společnost podepisuje: a) všech 5 členů představenstva společně b) předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva společně c) samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn d) generální ředitel společnosti v rozsahu písemného zmocnění uděleného představenstvem Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsanému jménu společnosti nebo otisku jejího razítka se připojí podpis oprávněné osoby s uvedením funkce. 7.1.1998 - 6.5.1998
Společnost zastupuje představenstvo a to buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda a další člen představenstva, nebo představenstvem písemně zmocněná osoba. Za společnost podepisují společně předseda či místopředseda představenstva a další člen představenstva, případně osoba písemně pověřená představenstvem. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Podpisové právo za společnost mají rovněž prokuristé v rozsahu udělené prokury v případě, že tyto funkce jsou ustaveny. 17.3.1997 - 7.1.1998
Způsob jednání za společnost Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva nebo jen ti členové představenstva, kteří byli k tomu představenstvem písemně pověření. Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva, případně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Podpisové právo za společnost mají rovněž prokuristé v rozsahu udělené prokury. 19.9.1995 - 17.3.1997
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje představentvo, a to buď všichni členové představenstva nebo jen ti členové představenstva, kteří byli k tomu představenstvem písemně pověření. Za společnost podepisují dva členové představenstva, a to předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Podpisové právo za společnost mají rovněž prokuristé v roz- sahu udělené prokury. 12.11.1993 - 19.9.1995
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všich- ni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za spolčnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen předsta- venstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 6.5.1992 - 12.11.1993
předseda představenstva Hariclia Mona Sandescu 9.7.2015
Vznik členství 25.11.2014
Vznik funkce 25.11.2014
Adresa: Bílkova 861/14 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ladislav Beran 4.8.2015
Vznik členství 25.11.2014
Vznik funkce 17.7.2015
Adresa: Vršovická 1286/88 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Libor Povejšil 7.3.2016
Vznik členství 7.3.2016
Adresa: Božetická 3397/6 , Praha 143 00
člen představenstva Marat Saber 1.8.2018
Vznik členství 1.8.2018
Adresa: Hornoměcholupská 663/141 , Praha 109 00
člen představenstva JUDr. Josef Chýle Ph.D. 20.8.2019
Vznik členství 20.8.2019
Adresa: Rozárka 476/25 , Brno 644 00
Jméno Ing. Josef Beneš 6.5.1992 - 12.11.1993
Adresa: Zahrádecká 367 , 140 00 Praha 4 - Písnice Česká republika
Jméno Ing. Jiří Velek 6.5.1992 - 12.11.1993
Adresa: K Botiči 1458/7 , Praha 101 00
Jméno Ing. Jiří Hrabánek 6.5.1992 - 11.1.1995
Adresa: Pražská 1014/2 , Praha 102 00
člen představenstva Ing. Boris Vostrý CSc. 12.11.1993 - 11.1.1995
Adresa: Sartoriova 28/13 , Praha 169 00
člen představenstva Pavel Hájek 12.11.1993 - 11.1.1995
Adresa: Sadská 680/16 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Miroslav Cibula CSc. 12.11.1993 - 11.1.1995
Adresa: Podhorská 138/7 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Josef Ondráček 12.11.1993 - 14.3.1997
Adresa: Květnového vítězství 1864/38 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Jiří Hrabánek 11.1.1995 - 14.3.1997
Adresa: Pražská 1014/2 , Praha 102 00
místopředseda představenstva Ing. Boris Vostrý CSc. 11.1.1995 - 14.3.1997
Adresa: Sartoriova 28/13 , Praha 169 00
Člen představenstva Jakub Kučera 19.9.1995 - 14.3.1997
Adresa: Ve svahu 1067/33 , Praha 147 00
Člen představenstva Ing. Ludmila Petráňová 19.9.1995 - 14.3.1997
Adresa: K děrám 684/5 , Praha 142 00
Člen představenstva Ing. Václav Vocílka 19.9.1995 - 14.3.1997
Adresa: Květnového vítězství 1865/40 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Budinský 14.3.1997 - 5.12.1997
Adresa: Citolibská 1959 , 440 01 Louny Česká republika
Člen představenstva Ing. Luboš Fridrich 14.3.1997 - 6.5.1998
Adresa: Blattného 2312/16 , Praha 158 00
Člen představenstva Ing. Zdeněk Šinovský 14.3.1997 - 6.5.1998
Adresa: Na Krocínce 447/45 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Janda 14.3.1997 - 6.5.1998
Adresa: Na květnici 1096/13 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Ludmila Petráňová 14.3.1997 - 6.5.1998
Adresa: K děrám 684/5 , Praha 142 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Budinský 5.12.1997 - 6.5.1998
Adresa: Cítolibská 2625 , Louny 440 01
předseda představenstva Pedro J.pick Waneck, Nar. 16.4.1935 6.5.1998 - 1.11.1999
Adresa: Pod višňovkou 263/7 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Kunst 6.5.1998 - 1.11.1999
Adresa: Vejvanovského 1614/4 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Janda 6.5.1998 - 1.11.1999
Adresa: Na květnici 1096/13 , Praha 140 00
člen Ing. Pavel Ctibor 1.11.1999 - 27.10.2000
Adresa: V Chotejně 432/8 , Praha 102 00
místopředseda Ing. Milan Hlinovský 1.11.1999 - 12.12.2001
Vznik členství 7.10.1999
Zánik členství 18.6.2001
Vznik funkce 7.10.1999
Adresa: Sokolovská 49 , 186 00 Praha 8 Česká republika
předseda Vladimír Novák 1.11.1999 - 31.12.2001
Vznik členství 7.10.1999
Vznik funkce 7.10.1999
Zánik funkce 11.9.2001
Adresa: K Dolánkám 986 , Český Brod 282 01
člen Ing. Jiří Hrstka 27.10.2000 - 31.12.2001
Vznik členství 22.9.2000
Zánik členství 11.9.2001
Adresa: Trhanovské náměstí 1017/12 , Praha 102 00
místopředseda Ing. Jindřich Hess 12.12.2001 - 31.12.2001
Vznik členství 18.6.2001
Zánik členství 11.9.2001
Vznik funkce 22.6.2001
Zánik funkce 11.9.2001
Adresa: Dunovského 526/26 , Praha 149 00
místopředseda Vladimír Novák 31.12.2001 - 12.8.2002
Vznik členství 7.10.1999
Vznik funkce 11.9.2001
Adresa: K Dolánkám 986 , Český Brod 282 01
člen Ing. Jaroslav Laňka 31.12.2001 - 12.8.2002
Vznik členství 11.9.2001
Adresa: Do zahrádek I 0 , 155 21 Praha 5 Česká republika
místopředseda JUDr. Stanislav Kabele 12.8.2002 - 2.12.2002
Vznik členství 17.1.2002
Zánik členství 24.6.2002
Vznik funkce 17.1.2002
Adresa: Rytířova 779/11 , Praha 143 00
člen Vladimír Novák 12.8.2002 - 2.12.2002
Vznik členství 7.10.1999
Zánik členství 24.6.2002
Adresa: K Dolánkám 986 , Český Brod 282 01
místopředseda doc. Ing. Pavel Přibyl CSc. 2.12.2002 - 19.12.2003
Vznik členství 24.6.2002
Vznik funkce 24.6.2002
Adresa: Na Havránce 309/24 , Praha 143 00
místopředseda Ing. Lubomír Kovařík 2.12.2002 - 7.1.2005
Vznik členství 24.6.2002
Zánik členství 15.12.2004
Vznik funkce 24.6.2002
Zánik funkce 15.12.2004
Adresa: Nové náměstí 705 , Štětí 411 08
místopředseda Ing. Jindřich Hess 7.1.2005 - 16.5.2005
Vznik funkce 16.12.2004
Zánik funkce 3.3.2005
Adresa: Spojovací 304 , Jevany 281 66
místopředseda Ing. Jindřich Hess 16.5.2005 - 26.5.2005
Vznik členství 3.3.2005
Vznik funkce 3.3.2005
Adresa: Spojovací 304 , Jevany 281 66
člen Ing. Antonín Havlíček 12.8.2002 - 8.9.2005
Vznik členství 17.1.2002
Adresa: Horní 744/26 , Brno 639 00
předseda Ing. Libor Hájek 31.12.2001 - 25.7.2006
Vznik členství 11.9.2001
Zánik členství 15.6.2006
Vznik funkce 11.9.2001
Zánik funkce 15.6.2006
Adresa: Fadějevova 1178/4 , Praha 148 00
místopředseda Ing. Jaroslav Laňka 12.8.2002 - 25.7.2006
Vznik členství 11.9.2001
Zánik členství 15.6.2006
Vznik funkce 17.1.2002
Zánik funkce 15.6.2006
Adresa: Do zahrádek I 0 , 155 21 Praha 5 Česká republika
člen Ing. Antonín Havlíček 8.9.2005 - 25.7.2006
Vznik členství 17.1.2002
Zánik členství 15.6.2006
Adresa: Pavlovská 513/13 , Brno 623 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Laňka 25.7.2006 - 11.12.2006
Vznik členství 15.6.2006
Vznik funkce 15.6.2006
Adresa: Do zahrádek I 157/5 , Praha 155 21
člen František Peringer 12.8.2002 - 15.8.2007
Vznik členství 17.1.2002
Zánik členství 17.4.2007
Adresa: Boženy Němcové 1963/35 , Opava 746 01
místopředseda Prof. Ing. Pavel Přibyl CSc. 19.12.2003 - 15.8.2007
Vznik členství 24.6.2002
Zánik členství 6.6.2007
Vznik funkce 24.6.2002
Zánik funkce 6.6.2007
Adresa: Na Havránce 309/24 , Praha 143 00
místopředseda Ing. Jindřich Hess 26.5.2005 - 15.8.2007
Vznik členství 3.3.2005
Vznik funkce 3.3.2005
Adresa: Spojovací 304 , Jevany 281 66
místopředseda Prof. Ing. Pavel Přibyl CSc. 15.8.2007 - 30.3.2009
Vznik členství 6.6.2007
Zánik členství 31.3.2009
Vznik funkce 6.6.2007
Zánik funkce 18.3.2009
Adresa: Na Havránce 309/24 , Praha 143 00
člen Ing. Ladislav Mahn 30.3.2009 - 17.6.2009
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 9.6.2009
Adresa: Univerzitní 684/6 , Praha 108 00
místopředseda Ing. Jindřich Hess 15.8.2007 - 26.5.2011
Vznik členství 3.3.2005
Zánik členství 3.3.2010
Vznik funkce 3.3.2005
Zánik funkce 3.3.2010
Adresa: Spojovací 304 , Jevany 281 66
předseda představenstva Ing. Libor Hájek 25.7.2006 - 13.7.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.6.2011
Vznik funkce 15.6.2006
Zánik funkce 15.6.2011
Adresa: Fadějevova 1178/4 , Praha 148 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Laňka 11.12.2006 - 13.7.2011
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 15.6.2011
Vznik funkce 15.6.2006
Zánik funkce 15.6.2011
Adresa: 68 , 257 41 Týnec nad Sázavou Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jindřich Hess 26.5.2011 - 15.3.2012
Vznik členství 5.3.2010
Zánik členství 6.3.2012
Vznik funkce 5.3.2010
Zánik funkce 6.3.2012
Adresa: Spojovací 304 , Jevany 281 66
člen František Peringer 15.8.2007 - 31.7.2012
Vznik členství 6.6.2007
Adresa: Boženy Němcové 1963/35 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Jiří Řehák 17.6.2009 - 30.10.2012
Vznik členství 9.6.2009
Zánik členství 8.10.2012
Zánik funkce 8.10.2012
Adresa: Štěchovická 1906/15 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Libor Hájek 13.7.2011 - 30.10.2012
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 8.10.2012
Vznik funkce 15.6.2011
Zánik funkce 8.10.2012
Adresa: Fadějevova 1178/4 , Praha 148 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Laňka 13.7.2011 - 30.10.2012
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 8.10.2012
Vznik funkce 15.6.2011
Zánik funkce 8.10.2012
Adresa: 68 , 257 41 Týnec nad Sázavou Česká republika
člen František Peringer 31.7.2012 - 30.10.2012
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 8.10.2012
Zánik funkce 8.10.2012
Adresa: Boženy Němcové 1963/35 , Opava 746 01
předseda Ing. Libor Hájek 30.10.2012 - 6.12.2012
Vznik členství 8.10.2012
Vznik funkce 8.10.2012
Adresa: Fadějevova 1178/4 , Praha 148 00
místopředseda Ing. Tomáš Vohryzka 30.10.2012 - 6.12.2012
Vznik členství 8.10.2012
Vznik funkce 8.10.2012
Adresa: Na Výrovce 369/22 , Ústí nad Labem 400 01
člen Karel Müller 30.10.2012 - 3.12.2014
Vznik členství 8.10.2012
Zánik členství 25.11.2014
Vznik funkce 8.10.2012
Zánik funkce 25.11.2014
Adresa: 14 , Litvínov 436 01
předseda Ing. Libor Hájek 6.12.2012 - 3.12.2014
Vznik členství 8.10.2012
Vznik funkce 8.10.2012
Zánik funkce 25.11.2014
Adresa: Fadějevova 1178/4 , Praha 148 00
místopředseda Ing. Tomáš Vohryzka 6.12.2012 - 3.12.2014
Vznik členství 8.10.2012
Vznik funkce 8.10.2012
Zánik funkce 25.11.2014
Adresa: Na Výrovce 369/22 , Ústí nad Labem 400 01
místopředseda Ing. Stanislav Stejskal 30.10.2012 - 9.7.2015
Vznik členství 8.10.2012
Zánik členství 30.6.2015
Vznik funkce 8.10.2012
Zánik funkce 30.6.2015
Adresa: Podskalská 378/33 , Praha 128 00
člen Ing. Jiří Řehák 30.10.2012 - 9.7.2015
Vznik členství 8.10.2012
Zánik členství 30.6.2015
Vznik funkce 8.10.2012
Zánik funkce 30.6.2015
Adresa: Štěchovická 1906/15 , Praha 100 00
předseda představenstva Hariclia Mona Sandescu 3.12.2014 - 9.7.2015
Vznik členství 25.11.2014
Vznik funkce 25.11.2014
Adresa: Bílkova 861/14 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Lukáš Hampl 3.12.2014 - 9.7.2015
Vznik členství 25.11.2014
Zánik členství 30.6.2015
Vznik funkce 25.11.2014
Zánik funkce 30.6.2015
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2365/17 , Praha 180 00
člen představenstva Ing. Tomáš Vohryzka 3.12.2014 - 9.7.2015
Vznik členství 8.10.2012
Vznik funkce 25.11.2014
Zánik funkce 30.6.2015
Adresa: Na Výrovce 369/22 , Ústí nad Labem 400 01
člen představenstva Ladislav Beran 3.12.2014 - 4.8.2015
Vznik členství 25.11.2014
Vznik funkce 25.11.2014
Adresa: Vršovická 1286/88 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Libor Hájek 3.12.2014 - 3.3.2016
Vznik členství 8.10.2012
Zánik členství 3.3.2016
Vznik funkce 25.11.2014
Adresa: Fadějevova 1178/4 , Praha 148 00
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Vohryzka 9.7.2015 - 3.3.2016
Vznik členství 8.10.2012
Zánik členství 3.3.2016
Vznik funkce 1.7.2015
Zánik funkce 3.3.2016
Adresa: Na Výrovce 369/22 , Ústí nad Labem 400 01

Dozorčí rada ELTODO, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jarmila Bošková 6.5.1992 - 11.1.1995
Adresa: Nad Buďánkami III 2855/7 , Praha 150 00
člen Ing. Ivan Neumaier 12.11.1993 - 11.1.1995
Adresa: Kloboučnická 1653/15 , Praha 140 00
člen Ing. Jana Matějčková 12.11.1993 - 11.1.1995
Adresa: Herbenova 699/30 , Praha 102 00
Jméno Ing. Vladimír Řezníček 6.5.1992 - 19.9.1995
Adresa: Pražská 1014/2 , Praha 102 00
člen Ing. Petr Dlouhý 12.11.1993 - 19.9.1995
Adresa: Jašíčkova 1020 , 100 00 Praha 10 Česká republika
člen Ing. Miroslav Cibula CSc. 11.1.1995 - 19.9.1995
Adresa: Podhorská 138/7 , Praha 150 00
člen Pavel Hájek 11.1.1995 - 19.9.1995
Adresa: Sadská 680/16 , Praha 198 00
člen Ing. René Holeček 11.1.1995 - 19.9.1995
Adresa: Škarabelova 551 , Frýdek-Místek 738 01
Jméno Ing. Otakar Hlaváček 19.9.1995 - 14.3.1997
Adresa: Vavřenova 1171/10 , Praha 142 00
Jméno JUDr. Jana Koutníková 19.9.1995 - 14.3.1997
Adresa: Čs. legií 1872 , Rakovník 269 01
Jméno Ing. Vladimír Bukač 14.3.1997 - 7.1.1998
Adresa: Letohradská 367/5 , Praha 170 00
Jméno Ing. Josef Petrů 14.3.1997 - 6.5.1998
Adresa: Heřmanova 457/41 , Praha 170 00
Jméno Ing. Pavel Ctibor 6.5.1992 - 9.9.1999
Adresa: V Chotejně 432/8 , Praha 102 00
Jméno Ing. Vladimír Bukač 7.1.1998 - 9.9.1999
Adresa: Letohradská 367/5 , Praha 170 00
Jméno Ing. Luboš Fridrich 6.5.1998 - 9.9.1999
Adresa: Blattného 2312/16 , Praha 158 00
Jméno Ing. Vladimír Budinský 6.5.1998 - 1.11.1999
Adresa: Cítolibská 2625 , Louny 440 01
Jméno Ing. Ludmila Petráňová 6.5.1998 - 1.11.1999
Adresa: K děrám 684/5 , Praha 142 00
Jméno Jan Zoubek 6.5.1998 - 12.12.2001
Adresa: Na Pankráci 949/34 , Praha 140 00
Jméno Ing. Libor Hájek 1.11.1999 - 12.12.2001
Adresa: Fadějevova 1178/4 , Praha 148 00
Jméno PeaDr. Jan Rafaj 1.11.1999 - 12.12.2001
Adresa: Nuselská 82 , 140 00 Praha 4 Česká republika
předseda Ing. Libor Hájek 12.12.2001 - 31.12.2001
Vznik členství 7.10.1999
Zánik členství 11.9.2001
Vznik funkce 7.10.1999
Zánik funkce 11.9.2001
Adresa: Fadějevova 1178/4 , Praha 148 00
člen PaedDr. Jan Rafaj 12.12.2001 - 2.12.2002
Vznik členství 7.10.1999
Adresa: Nuselská 82 , 140 00 Praha 4 Česká republika
předseda Doc.Ing. Pavel Přibyl CSc. 31.12.2001 - 2.12.2002
Vznik členství 11.9.2001
Zánik členství 24.6.2002
Vznik funkce 11.9.2001
Adresa: Na Havránce 309/24 , Praha 143 00
člen Jan Zoubek 12.12.2001 - 30.9.2004
Vznik členství 26.1.1999
Zánik členství 26.4.2004
Adresa: Na Pankráci 949/34 , Praha 140 00
předseda PaedDr. Jan Rafaj 2.12.2002 - 7.1.2005
Vznik členství 7.10.1999
Zánik členství 7.1.2005
Vznik funkce 24.6.2002
Zánik funkce 7.1.2005
Adresa: Nuselská 82 , 140 00 Praha 4 Česká republika
předseda PaedDr. Jan Rafaj 7.1.2005 - 16.5.2005
Vznik funkce 7.1.2005
Zánik funkce 3.3.2005
Adresa: Nuselská 683/82 , Praha 140 00
člen Monika Jedličková 2.12.2002 - 8.9.2005
Vznik členství 24.6.2002
Adresa: Pšenčíkova 681/10 , Praha 142 00
předseda PaedDr. Jan Rafaj 16.5.2005 - 15.8.2007
Vznik členství 3.3.2005
Vznik funkce 3.3.2005
Adresa: Nuselská 683/82 , Praha 140 00
člen Monika Jedličková 8.9.2005 - 15.8.2007
Vznik členství 24.6.2002
Zánik členství 16.5.2007
Adresa: Nad Mlýnem 504 , Dolní Břežany 252 41
člen Miroslav Povejšil 30.9.2004 - 10.7.2009
Zánik členství 22.6.2009
Vznik funkce 2.6.2004
Adresa: Jordana Jovkova 3256/11 , Praha 143 00
předseda PaedDr. Jan Rafaj 15.8.2007 - 10.7.2009
Vznik členství 3.3.2005
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 3.3.2005
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: K Mejtku 343 , Třebotov 252 26
člen dozorčí rady Zdeňka Molnárová 10.7.2009 - 8.9.2009
Vznik členství 1.7.2009
Adresa: Fadějevova 1178/4 , Praha 148 00
člen Ing. Lucie Kneprová 15.8.2007 - 5.11.2010
Vznik členství 6.6.2007
Zánik členství 12.10.2010
Adresa: Tusarova 1521/26 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Bc. Marian Vašut MBA 10.7.2009 - 17.12.2010
Vznik členství 22.6.2009
Adresa: Sadová 961/1 , Odry 742 35
předseda dozorčí rady Zdeňka Molnárová 8.9.2009 - 30.10.2012
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 8.10.2012
Vznik funkce 20.7.2009
Zánik funkce 8.10.2012
Adresa: Fadějevova 1178/4 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Motlík 17.12.2010 - 30.10.2012
Vznik členství 11.11.2010
Zánik členství 8.10.2012
Zánik funkce 8.10.2012
Adresa: Stoupající 799/22 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Bc. Marian Vašut MBA 17.12.2010 - 6.12.2012
Vznik členství 22.6.2009
Adresa: 75 , Velké Popovice 251 69
člen Zdeňka Molnárová 30.10.2012 - 6.12.2012
Vznik členství 8.10.2012
Vznik funkce 8.10.2012
Adresa: Fadějevova 1178/4 , Praha 148 00
předseda RNDr. Libor Sadílek 30.10.2012 - 28.6.2013
Vznik členství 8.10.2012
Vznik funkce 8.10.2012
Adresa: Zlatá stezka 368 , Ústí nad Labem 403 21
člen Ing. Jaroslav Veverka MBA 30.10.2012 - 30.1.2014
Vznik členství 8.10.2012
Vznik funkce 8.10.2012
Adresa: Nad Vltavou 2167 , Roztoky 252 63
člen dozorčí rady Bc. Marian Vašut MBA 6.12.2012 - 30.9.2014
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 22.8.2014
Adresa: Špirkova 526/6 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Hana Pokorná 6.12.2012 - 30.9.2014
Vznik členství 19.11.2012
Adresa: Neustupného 1835/16 , Praha 155 00
člen Ing. Jaroslav Veverka MBA 30.1.2014 - 30.9.2014
Vznik členství 8.10.2012
Zánik členství 2.9.2014
Vznik funkce 8.10.2012
Adresa: Nad Vltavou 2167 , Roztoky 252 63
člen dozorčí rady Ing. Hana Pokorná 30.9.2014 - 9.7.2015
Vznik členství 19.11.2012
Zánik členství 25.12.2014
Adresa: Běchorská 1710/99 , Praha 193 00
člen Zdeňka Molnárová 6.12.2012 - 22.12.2015
Vznik členství 8.10.2012
Zánik členství 8.10.2015
Adresa: Fadějevova 1178/4 , Praha 148 00
předseda RNDr. Libor Sadílek 28.6.2013 - 22.12.2015
Vznik členství 8.10.2012
Zánik členství 8.10.2015
Vznik funkce 8.10.2012
Zánik funkce 8.10.2015
Adresa: Zlatá stezka 368 , Ústí nad Labem 403 21
člen dozorčí rady Zdeňka Molnárová 22.12.2015 - 3.3.2016
Vznik členství 9.10.2015
Zánik členství 3.3.2016
Adresa: Fadějevova 1178/4 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady RNDr. Libor Sadílek 22.12.2015 - 27.5.2016
Vznik členství 9.10.2015
Zánik členství 27.4.2016
Vznik funkce 13.11.2015
Zánik funkce 27.4.2016
Adresa: Zlatá stezka 368 , Ústí nad Labem 403 21

Prokura ELTODO, a.s.

Platnost údajů od - do
Prokurista je oprávněn zastupovat společnost a podpisovat za ni samostatně tak, že k firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 16.10.2006
prokurista je oprávněn zastupovat společnost a podepisovat za ni samostatně tak, že k firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 2.12.2002
Prokurista je oprávněn zastupovat společnost a podepisovat za ni samostatně tak, že k firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 12.8.2002
Prokurista je oprávněn zastupovat společnost a podepisovat za ni samostatně tak, že k firmě připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. 12.8.2002
r.č. 43 05 15/049 Prokura udělena v tomto rozsahu: a) prokurista je zmocněn ke všem právním úkonům, k nímž dochází při provozu společnosti, b) výslovně mu je uděleno oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti, c) v prokuře není zahrnuto oprávnění udělovat prokuru nebo jí převést na někoho jiného. Ing.Jiří Velek K Botiči 7 Praha 10 10000 r.č. 52 07 16/176 Prokura udělena v tomto rozsahu: a) prokurista je zmocněn ke všem úkonům, k nímž dochází při provozu společnosti, b) v prokuře není zahrnuto oprávnění udělovat prokuru nebo jí převést na někoho jiného. 12.11.1993
Jméno Ing. Josef Beneš 12.11.1993 - 14.3.1997
Adresa: Zahrádecká 367 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno Ing. Lumír Dvořák 12.8.2002 - 7.1.2005
Adresa: V tůních 1770/10 , Praha 120 00
Jméno Jan Crdlík 7.1.2005 - 16.10.2006
Adresa: Dřínovská 4741 , Chomutov 430 04
Jméno JUDr. Stanislav Kabele 2.12.2002 - 24.11.2006
Adresa: Rytířova 779/11 , Praha 143 00
Jméno Zdeňka Molnárová 12.8.2002 - 10.7.2009
Adresa: Fadějevova 1178/4 , Praha 148 00
Jméno Jan Crdlík 16.10.2006 - 4.11.2014
Adresa: B. Němcové 109 , Droužkovice 431 44

Vedoucí organizační složky ELTODO, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Zbyněk Hába 22.9.2000 - 12.8.2002
Adresa: U Ladronky 1340/19 , Praha 169 00
Jméno JUDr. Ivan Hejtmánek 4.5.2005 - 16.6.2008
Adresa: V předpolí 1473/25 , Praha 100 00

Sbírka Listin ELTODO, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1573/SL 161 notářský zápis [N 108/2016, NZ 134/2016] rozhodnutí valné hromady o změně stanov a volbě člena představenstva Městský soud v Praze 7.3.2016 7.3.2016 10
B 1573/SL 160 notářský zápis [N 103/2016, NZ 128/2016] rozhodnutí valné hromady o odvolání dvou členů představenstva a jednoho člena dozorčí rady Městský soud v Praze 3.3.2016 3.3.2016 11
B 1573/SL 159 ostatní Městský soud v Praze 12.11.2015 2.12.2015 30.12.2015 3
B 1573/SL 158 zpráva o vztazích za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 13.7.2015 16.7.2015 4
B 1573/SL 157 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2014 13.7.2015 16.7.2015 108
B 1573/SL 156 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 13.7.2015 16.7.2015 44
B 1573/SL 155 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.7.2015 13.7.2015 16.7.2015 17
B 1573/SL 154 notářský zápis [NZ 527/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2015 3.7.2015 10.7.2015 37
B 1573/SL 153 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2015 3.7.2015 10.7.2015 4
B 1573/SL 152 ostatní zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 23.6.2015 3.7.2015 10.7.2015 4
B 1573/SL 151 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.11.2014 14.1.2015 28.1.2015 18
B 1573/SL 150 notářský zápis [NZ 1749/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.11.2014 28.11.2014 8.12.2014 30
B 1573/SL 149 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 25.11.2014 28.11.2014 8.12.2014 4
B 1573/SL 148 ostatní zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 25.11.2014 28.11.2014 8.12.2014 3
B 1573/SL 147 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.9.2014 3.10.2014 14.11.2014 18
B 1573/SL 145 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.5.2014 17.6.2014 96
B 1573/SL 144 ostatní, zpráva auditora zahajovací rozvaha ke dni 1.1.2014 Městský soud v Praze 1.1.2014 9.4.2014 20.5.2014 82
B 1573/SL 143 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 9.4.2014 20.5.2014 38
B 1573/SL 142 notářský zápis NZ 337/2014 - projekt fúze Městský soud v Praze 8.4.2014 9.4.2014 20.5.2014 64
B 1573/SL 141 ostatní  projekt fúze Městský soud v Praze 3.3.2014 5.3.2014 10.3.2014 25
B 1573/SL 140 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 3.3.2014 6.3.2014 7.3.2014 25
B 1573/SL 139 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.12.2013 5.12.2013 13.12.2013 24
B 1573/SL 138 notářský zápis NZ 962/2013 Městský soud v Praze 26.11.2013 2.12.2013 9.12.2013 36
B 1573/SL 137 notářský zápis NZ 962/2013 Městský soud v Praze 26.11.2013 26.11.2013 4.12.2013 2
B 1573/SL 136 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 30.5.2013 6.6.2013 95
B 1573/SL 135 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 8.10.2012 25.10.2012 8.11.2012 2
B 1573/SL 134 notářský zápis Městský soud v Praze 8.10.2012 25.10.2012 8.11.2012 14
B 1573/SL 133 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.7.2012 15.8.2012 59
B 1573/SL 132 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 6.3.2012 13.3.2012 29.3.2012 0
B 1573/SL 131 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 6.3.2012 14.3.2012 27.3.2012 2
B 1573/SL 130 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 6.3.2012 14.3.2012 27.3.2012 1
B 1573/SL 129 notářský zápis NZ 634/2011 Městský soud v Praze 15.7.2011 15.9.2011 17
B 1573/SL 128 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.6.2011 15.9.2011 1
B 1573/SL 127 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.6.2011 15.9.2011 2
B 1573/SL 126 ostatní ,rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 8.6.2011 15.9.2011 2
B 1573/SL 125 ostatní , zápis z jed. představenstva Městský soud v Praze 8.6.2011 15.9.2011 1
B 1573/SL 123 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.7.2011 22.8.2011 26.8.2011 23
B 1573/SL 122 notářský zápis NZ 634/2011 Městský soud v Praze 15.7.2011 22.8.2011 26.8.2011 17
B 1573/SL 120 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.12.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 26.7.2011 28.7.2011 54
B 1573/SL 119 ostatní výpis z jednání představenstva Městský soud v Praze 22.6.2010 6.6.2011 2
B 1573/SL 118 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 5.3.2010 6.6.2011 1
B 1573/SL 117 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 5.3.2010 6.6.2011 1
B 1573/SL 116 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.3.2011 6.6.2011 1
B 1573/SL 114 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.2010 12.8.2010 26.8.2010 23
B 1573/SL 115 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 557/2010 Městský soud v Praze 22.6.2010 21.7.2010 35
B 1573/SL 113 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 15.7.2010 17.7.2010 56
B 1573/SL 112 notářský zápis -NZ107/2010 Městský soud v Praze 9.2.2010 17.2.2010 22.2.2010 11
B 1573/SL 111 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 27.7.2009 27.7.2009 56
B 1573/SL 110 ostatní - zápis z jedn. představ. Městský soud v Praze 8.6.2009 8.7.2009 1
B 1573/SL 109 ostatní - rozh. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 9.6.2009 8.7.2009 2
B 1573/SL 108 podpisové vzory + čest. prohl. Městský soud v Praze 9.6.2009 8.7.2009 1
B 1573/SL 104 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.3.2009 30.4.2009 30.4.2009 11
B 1573/SL 103 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.3.2009 26.3.2009 15.4.2009 1
B 1573/SL 107 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.3.2009 30.3.2009 1
B 1573/SL 106 ostatní -výp.ze záp.jed.představenstva Městský soud v Praze 18.3.2009 30.3.2009 1
B 1573/SL 105 notářský zápis -NZ246/09 Městský soud v Praze 27.3.2009 30.3.2009 12
B 1573/SL 102 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.7.2008 5.7.2008 62
B 1573/SL 101 notářský zápis NZ 941/07+trž. ocen.35/Z/07+př Městský soud v Praze 27.12.2007 21.1.2008 0
B 1573/SL 99 podpisové vzory +čestné prohlášení-bez data Městský soud v Praze 11.9.2007 1
B 1573/SL 98 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 6.6.2007 11.9.2007 1
B 1573/SL 97 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 11.9.2007 54
B 1573/SL 100 podpisové vzory +čestné prohlášení-bez data Městský soud v Praze 11.9.2007 1
B 1573/SL 96 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.3.2007 13.8.2007 12
B 1573/SL 95 notářský zápis NZ 207/2007 Městský soud v Praze 27.3.2007 13.8.2007 18
B 1573/SL 93 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2006-Enest s.r.o. Městský soud v Praze 31.12.2006 13.7.2007 16
B 1573/SL 92 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2006-Eltodo Power s.r.o. Městský soud v Praze 31.12.2006 13.7.2007 19
B 1573/SL 91 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006-Eltodo Ostrava s.r.o. Městský soud v Praze 31.12.2006 13.7.2007 34
B 1573/SL 90 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 13.7.2007 24
B 1573/SL 89 ostatní návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 13.7.2007 4
B 1573/SL 88 ostatní prohlášení Městský soud v Praze 6.6.2007 13.7.2007 1
B 1573/SL 87 ostatní -návrh o sml.fúzi Městský soud v Praze 10.5.2007 10.5.2007 0
B 1573/SL 86 ostatní -návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 10.5.2007 10.5.2007 0
B 1573/SL 85 ostatní návrh smlouvy o fúzi-bez data Městský soud v Praze 10.5.2007 10.5.2007 0
B 1573/SL 84 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 15.6.2006 11.9.2006 0
B 1573/SL 83 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 15.6.2006 11.9.2006 0
B 1573/SL 82 ostatní souhl.s volbou do fun.čl. před Městský soud v Praze 12.6.2006 11.9.2006 0
B 1573/SL 81 ostatní -návrh změny stanov Městský soud v Praze 15.6.2006 11.9.2006 0
B 1573/SL 80 ostatní -výp.ze zápisu VH Městský soud v Praze 15.6.2006 11.9.2006 0
B 1573/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 21.7.2006 24.7.2006 0
B 1573/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.6.2006 21.7.2006 24.7.2006 0
B 1573/SL 77 notářský zápis -NZ263/06 Městský soud v Praze 15.6.2006 21.7.2006 24.7.2006 0
B 1573/SL 76 ostatní -zahajovací rozvaha 1.1.05 Městský soud v Praze 1.1.2005 22.7.2005 0
B 1573/SL 75 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 22.7.2005 0
B 1573/SL 74 účetní závěrka r.04+audit/C3721-Ústí nad Labe Městský soud v Praze 31.12.2004 22.7.2005 0
B 1573/SL 73 účetní závěrka r.2004+audit/C3051-Hr.Králové/ Městský soud v Praze 31.12.2004 22.7.2005 0
B 1573/SL 72 účetní závěrka r.2004+audit/C31 763/ Městský soud v Praze 31.12.2004 22.7.2005 0
B 1573/SL 71 účetní závěrka r.2004+audit/B6045/ Městský soud v Praze 31.12.2004 22.7.2005 0
B 1573/SL 68 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 17.5.2005 22.7.2005 0
B 1573/SL 67 notářský zápis +návrh sml.o fúzi-NZ237-238/05 Městský soud v Praze 17.5.2005 22.7.2005 0
B 1573/SL 66 notářský zápis +návrh sml.o fúzi-NZ235-236/05 Městský soud v Praze 17.5.2005 22.7.2005 0
B 1573/SL 65 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 21.7.2005 0
B 1573/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 11.7.2005 19.7.2005 0
B 1573/SL 63 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 1.4.2005 7.4.2005 10.6.2005 0
B 1573/SL 62 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 21.3.2005 7.4.2005 10.6.2005 0
B 1573/SL 61 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 3.3.2005 25.4.2005 10.6.2005 0
B 1573/SL 60 ostatní -zápis o jednání DR Městský soud v Praze 3.3.2005 10.6.2005 0
B 1573/SL 59 ostatní -zápis o jed.představenstva Městský soud v Praze 3.3.2005 10.6.2005 0
B 1573/SL 58 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 3.3.2005 25.4.2005 10.6.2005 0
B 1573/SL 57 notářský zápis -NZ104/05 Městský soud v Praze 3.3.2005 25.4.2005 10.6.2005 0
B 1573/SL 56 ostatní - návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 5.4.2005 12.4.2005 27.4.2005 0
B 1573/SL 55 ostatní - zápis z jednání představ. Městský soud v Praze 19.10.2004 21.2.2005 0
B 1573/SL 53 ostatní -zápis z jednání představ. Městský soud v Praze 23.11.2004 21.2.2005 0
B 1573/SL 52 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.12.2004 21.2.2005 0
B 1573/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva za r. 2003+audit+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 3.12.2004 0
B 1573/SL 50 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 345/2004 Městský soud v Praze 17.6.2004 3.12.2004 0
B 1573/SL 48 posudek znalce č.415/2003 Městský soud v Praze 18.5.2003 16.7.2003 21.7.2003 0
B 1573/SL 47 smlouva o prodeji/převodu -části podniku Městský soud v Praze 30.6.2003 16.7.2003 21.7.2003 0
B 1573/SL 46 notářský zápis NZ 370/2003-smlouva o prodeji části podniku Městský soud v Praze 30.6.2003 16.7.2003 21.7.2003 0
B 1573/SL 45 výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 16.7.2003 21.7.2003 0
B 1573/SL 44 ostatní o prodeji části podniku/návrh/ Městský soud v Praze 22.5.2003 25.6.2003 0
B 1573/SL 49 notářský zápis, stanovy společnosti -/12str/NZ270/2003 Městský soud v Praze 13.5.2003 12.6.2003 0
B 1573/SL 42 ostatní -výpis ze zápisu z jednání VH Městský soud v Praze 24.6.2002 18.11.2002 0
B 1573/SL 40 podpisové vzory 4x Městský soud v Praze 18.11.2002 0
B 1573/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva audit r.2001+dopis vedení spol Městský soud v Praze 31.12.2001 18.11.2002 0
B 1573/SL 37 ostatní zápis zased .DR+představenstva Městský soud v Praze 24.6.2002 18.11.2002 0
B 1573/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.11.2002 0
B 1573/SL 13 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 382/92 Městský soud v Praze 30.4.1992 4.6.2002 0
B 1573/SL 34 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.4.2002 0
B 1573/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.4.2002 0
B 1573/SL 32 ostatní -zápis zased.DR+představenstva Městský soud v Praze 11.9.2001 26.4.2002 0
B 1573/SL 31 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 26.4.2002 0
B 1573/SL 30 ostatní prohlášení představenstva Městský soud v Praze 17.9.2001 26.4.2002 0
B 1573/SL 29 ostatní společná zpráva Městský soud v Praze 29.6.2001 26.4.2002 0
B 1573/SL 27 posudek znalce Městský soud v Praze 19.7.2001 26.4.2002 0
B 1573/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva audit r.2000/Eltodo+Energovod/ Městský soud v Praze 31.12.2000 26.4.2002 0
B 1573/SL 25 ostatní -zahajovací rozvaha/auditor/ Městský soud v Praze 1.1.2001 26.4.2002 0
B 1573/SL 24 ostatní návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 29.6.2001 26.4.2002 0
B 1573/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti, změna právní formy, fúze NZ696/01-NZ697/01 Městský soud v Praze 11.9.2001 26.4.2002 0
B 1573/SL 22 ostatní spol.zpráva DR/přezkoumání fúz Městský soud v Praze 20.7.2001 26.4.2002 0
B 1573/SL 21 změna právní formy, fúze Městský soud v Praze 29.6.2001 26.4.2002 0
B 1573/SL 20 ostatní -spol.zpráva představenstva Městský soud v Praze 29.6.2001 26.4.2002 0
B 1573/SL 19 ostatní znalecká zpráva Městský soud v Praze 19.7.2001 26.4.2002 0
B 1573/SL 18 ostatní -zápis mimořádné VH/Energovod/ Městský soud v Praze 11.9.2001 26.4.2002 0
B 1573/SL 17 ostatní -zápis mimořád.VH-Eltodo Městský soud v Praze 11.9.2001 26.4.2002 0
B 1573/SL 16 ostatní návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 29.6.2001 26.4.2002 0
B 1573/SL 15 posudek znalce /fúze/ Městský soud v Praze 19.7.2001 26.4.2002 0
B 1573/SL 14 posudek znalce ocenění jmění/ELTODO a.s./ Městský soud v Praze 19.7.2001 26.4.2002 0
B 1573/SL 9 podpisové vzory - předsedy představenstva Městský soud v Praze 12.12.2000 13.12.2001 26.2.2002 0
B 1573/SL 12 stanovy společnosti - platné od 15.6.2001 Městský soud v Praze 13.12.2001 26.2.2002 0
B 1573/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 13.12.2001 26.2.2002 0
B 1573/SL 10 notářský zápis NZ 415/2001 Městský soud v Praze 15.6.2001 13.12.2001 26.2.2002 0
B 1573/SL 6 ostatní návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 29.6.2001 30.7.2001 10.9.2001 0
B 1573/SL 4 notářský zápis NZ 536/2000 Městský soud v Praze 28.6.2000 12.2.2001 0
B 1573/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 584/99 Městský soud v Praze 7.10.1999 29.11.1999 0
B 1573/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 345/99 Městský soud v Praze 10.6.1999 16.8.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ELTODO, a.s.

IČO (identifikační číslo) 45274517
Jméno ELTODO, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 29.3.1992
Celkový počet živností: 73
Aktivních živností: 16

Sídlo ELTODO, a.s.

Živnosti a provozovny ELTODO, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.5.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Ocelkova 198 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1011856069
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Běhounkova 2579/8, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1001004086
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 3
Provozovna Lisabonská 190 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1001004132
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 4
Provozovna Wilsonova 372/6, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1001004183
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 5
Provozovna 150 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1001004167
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 6
Provozovna Jordana Jovkova 3427/20, Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny 1001004094
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 7
Provozovna Limuzská 628/20, Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny 1001004108
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 8
Provozovna Hradební 110 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1001004141
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 9
Provozovna Limuzská 629/22, Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny 1001004116
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 10
Provozovna náměstí Kinských 150 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1001004078
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 11
Provozovna Štefánikova 150 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1001004124
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 12
Provozovna Wilsonova 110 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1001004175
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 13
Provozovna 375, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1002269890
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 14
Provozovna 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002269903
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 15
Provozovna 142 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002808430
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.2.2011
Provozovna č. 16
Provozovna 140 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1004361467
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.9.2011
Provozovna č. 17
Provozovna U Císařských lázní 351/15, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1009441370
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.2.2013
Provozovna č. 18
Provozovna Průmyslová 1835, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1009450581
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.1.2014
Provozovna č. 19
Provozovna 120 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1009450590
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 15.1.2013
Provozovna č. 20
Provozovna Dobrovského 209/3, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009778099
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 2.5.2014
Provozovna č. 21
Provozovna Porážka 207/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1009778081
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

Zahájení provozování 2.5.2014
Provozovna č. 22
Provozovna Březinova 136/7, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1010323784
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování 1.5.2015
Provozovna č. 23
Provozovna 71, Čenkov 262 23
Identifikační číslo provozovny 1001004060
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 10.7.2007
Provozovna č. 24
Provozovna Novodvorská 1010/14, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1001004019
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.3.1996
Provozovna č. 25
Provozovna Máchovy sady 302, Bystřany 417 61
Identifikační číslo provozovny 1001004043
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.7.2005
Provozovna č. 26
Provozovna Hvožďanská 2235/2, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1001004027
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

Zahájení provozování 12.6.2002
Provozovna č. 27
Provozovna Pohraniční 52/23, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1001004051
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 10.7.2007

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 375, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1002269890
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 2
Provozovna 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002269903
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 3
Provozovna 142 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002808430
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.2.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Dobrovského 209/3, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009778099
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Porážka 207/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1009778081
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.2014
Provozovna č. 6
Provozovna Máchovy sady 302, Bystřany 417 61
Identifikační číslo provozovny 1001004043
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2005
Provozovna č. 7
Provozovna Novodvorská 1010/14, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1001004019
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.1996
Provozovna č. 8
Provozovna 71, Čenkov 262 23
Identifikační číslo provozovny 1001004060
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.7.2007
Provozovna č. 9
Provozovna Pohraniční 52/23, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1001004051
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.7.2007

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 375, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1002269890
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 2
Provozovna 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002269903
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Porážka 207/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1009778081
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Dobrovského 209/3, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009778099
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.2014
Provozovna č. 5
Provozovna 71, Čenkov 262 23
Identifikační číslo provozovny 1001004060
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.7.2007
Provozovna č. 6
Provozovna Novodvorská 1010/14, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1001004019
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.1996
Provozovna č. 7
Provozovna Máchovy sady 302, Bystřany 417 61
Identifikační číslo provozovny 1001004043
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2005
Provozovna č. 8
Provozovna Pohraniční 52/23, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1001004051
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.7.2007

Živnost č. 4 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Senovážné náměstí 992/8, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1010499602
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 375, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1002269890
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 3
Provozovna 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002269903
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 4
Provozovna 142 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002808430
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.2.2011
Provozovna č. 5
Provozovna Dobrovského 209/3, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009778099
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.2014
Provozovna č. 6
Provozovna Porážka 207/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1009778081
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.2014
Provozovna č. 7
Provozovna Máchovy sady 302, Bystřany 417 61
Identifikační číslo provozovny 1001004043
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2005
Provozovna č. 8
Provozovna Novodvorská 1010/14, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1001004019
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.1996
Provozovna č. 9
Provozovna 71, Čenkov 262 23
Identifikační číslo provozovny 1001004060
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.7.2007

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 375, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1002269890
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 2
Provozovna 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002269903
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 3
Provozovna 142 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002808430
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.2.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Máchovy sady 302, Bystřany 417 61
Identifikační číslo provozovny 1001004043
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2005
Provozovna č. 5
Provozovna Novodvorská 1010/14, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1001004019
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.4.2002
Provozovna č. 6
Provozovna 71, Čenkov 262 23
Identifikační číslo provozovny 1001004060
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.7.2007

Živnost č. 6 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Senovážné náměstí 992/8, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1010499602
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 375, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1002269890
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 3
Provozovna 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002269903
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 4
Provozovna 142 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002808430
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.2.2011
Provozovna č. 5
Provozovna Porážka 207/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1009778081
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.2014
Provozovna č. 6
Provozovna Dobrovského 209/3, Hradec Králové 500 02
Identifikační číslo provozovny 1009778099
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.5.2014
Provozovna č. 7
Provozovna Máchovy sady 302, Bystřany 417 61
Identifikační číslo provozovny 1001004043
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2005
Provozovna č. 8
Provozovna Novodvorská 1010/14, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1001004019
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.1996
Provozovna č. 9
Provozovna 71, Čenkov 262 23
Identifikační číslo provozovny 1001004060
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.7.2007

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.6.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 375, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1002269890
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 2
Provozovna 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002269903
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 3
Provozovna 142 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002808430
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.2.2011
Provozovna č. 4
Provozovna 71, Čenkov 262 23
Identifikační číslo provozovny 1001004060
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.7.2007
Provozovna č. 5
Provozovna Novodvorská 1010/14, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1001004019
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.1996
Provozovna č. 6
Provozovna Máchovy sady 302, Bystřany 417 61
Identifikační číslo provozovny 1001004043
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2005

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.3.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Senovážné náměstí 992/8, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1010499602
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 375, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1002269890
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 3
Provozovna 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002269903
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 4
Provozovna 142 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002808430
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.2.2011
Provozovna č. 5
Provozovna Novodvorská 1010/14, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1001004019
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.3.2002
Provozovna č. 6
Provozovna Máchovy sady 302, Bystřany 417 61
Identifikační číslo provozovny 1001004043
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2005
Provozovna č. 7
Provozovna 71, Čenkov 262 23
Identifikační číslo provozovny 1001004060
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.7.2007

Živnost č. 9 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.3.2002
Provozovna č. 1
Provozovna 375, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1002269890
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 2
Provozovna 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002269903
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 3
Provozovna 142 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002808430
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.2.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Novodvorská 1010/14, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1001004019
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.3.2002
Provozovna č. 5
Provozovna Máchovy sady 302, Bystřany 417 61
Identifikační číslo provozovny 1001004043
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2005
Provozovna č. 6
Provozovna 71, Čenkov 262 23
Identifikační číslo provozovny 1001004060
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.7.2007

Živnost č. 10 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.4.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Senovážné náměstí 992/8, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1010499602
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Ocelkova 198 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1011856069
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.10.2017
Provozovna č. 3
Provozovna náměstí Kinských 150 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1001004078
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 4
Provozovna Wilsonova 110 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1001004175
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 5
Provozovna Štefánikova 150 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1001004124
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 6
Provozovna Lisabonská 190 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1001004132
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 7
Provozovna Limuzská 629/22, Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny 1001004116
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 8
Provozovna Wilsonova 372/6, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1001004183
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 9
Provozovna Běhounkova 2579/8, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1001004086
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 10
Provozovna Hradební 110 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1001004141
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 11
Provozovna Jordana Jovkova 3427/20, Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny 1001004094
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 12
Provozovna 150 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1001004167
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 13
Provozovna Limuzská 628/20, Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny 1001004108
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.7.2009
Provozovna č. 14
Provozovna 375, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1002269890
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 15
Provozovna 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002269903
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 16
Provozovna 142 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002808430
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.2.2011
Provozovna č. 17
Provozovna 140 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1004361467
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.9.2011
Provozovna č. 18
Provozovna U Císařských lázní 351/15, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1009441370
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2013
Provozovna č. 19
Provozovna 120 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1009450590
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.1.2013
Provozovna č. 20
Provozovna Průmyslová 1835, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1009450581
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.1.2014
Provozovna č. 21
Provozovna Novodvorská 1010/14, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1001004019
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.2005
Provozovna č. 22
Provozovna Máchovy sady 302, Bystřany 417 61
Identifikační číslo provozovny 1001004043
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2005
Provozovna č. 23
Provozovna 71, Čenkov 262 23
Identifikační číslo provozovny 1001004060
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.7.2007

Živnost č. 11 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.4.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Senovážné náměstí 992/8, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1010499602
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 375, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1002269890
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 3
Provozovna 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002269903
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 4
Provozovna 142 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002808430
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.2.2011
Provozovna č. 5
Provozovna 140 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1004361467
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.9.2011
Provozovna č. 6
Provozovna U Císařských lázní 351/15, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1009441370
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2013
Provozovna č. 7
Provozovna 120 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1009450590
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 15.1.2013
Provozovna č. 8
Provozovna Průmyslová 1835, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1009450581
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.1.2014
Provozovna č. 9
Provozovna Novodvorská 1010/14, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1001004019
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.4.2005
Provozovna č. 10
Provozovna Máchovy sady 302, Bystřany 417 61
Identifikační číslo provozovny 1001004043
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2005
Provozovna č. 11
Provozovna 71, Čenkov 262 23
Identifikační číslo provozovny 1001004060
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.7.2007

Živnost č. 12 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.2007
Provozovna č. 1
Provozovna 375, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1002269890
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 2
Provozovna 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002269903
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 3
Provozovna 142 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002808430
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.2.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Hvožďanská 2235/2, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1001004027
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2007
Provozovna č. 5
Provozovna 71, Čenkov 262 23
Identifikační číslo provozovny 1001004060
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.7.2007

Živnost č. 13 Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.2.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Pohraniční 52/23, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1001004051
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.2.2010
Provozovna č. 2
Provozovna 71, Čenkov 262 23
Identifikační číslo provozovny 1001004060
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.2.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Novodvorská 1010/14, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1001004019
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.2.2010
Provozovna č. 4
Provozovna Máchovy sady 302, Bystřany 417 61
Identifikační číslo provozovny 1001004043
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.2.2010
Provozovna č. 5
Provozovna Hvožďanská 2235/2, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1001004027
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.2.2010
Provozovna č. 6
Provozovna 375, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1002269890
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 7
Provozovna 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002269903
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.12.2010
Provozovna č. 8
Provozovna 142 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002808430
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.2.2011

Živnost č. 14 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.7.2011
Provozovna č. 1
Provozovna Ocelkova 198 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1011856069
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.10.2017
Provozovna č. 2
Provozovna 71, Čenkov 262 23
Identifikační číslo provozovny 1001004060
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.7.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Limuzská 628/20, Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny 1001004108
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.7.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Novodvorská 1010/14, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1001004019
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.7.2011
Provozovna č. 5
Provozovna Hvožďanská 2235/2, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1001004027
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.7.2011
Provozovna č. 6
Provozovna 375, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1002269890
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.7.2011
Provozovna č. 7
Provozovna Máchovy sady 302, Bystřany 417 61
Identifikační číslo provozovny 1001004043
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.7.2011
Provozovna č. 8
Provozovna Lisabonská 190 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1001004132
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 28.7.2011
Provozovna č. 9
Provozovna 150 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1001004167
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 28.7.2011
Provozovna č. 10
Provozovna 160 08 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002269903
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 28.7.2011
Provozovna č. 11
Provozovna Pohraniční 52/23, Ostrava 703 00
Identifikační číslo provozovny 1001004051
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.7.2011
Provozovna č. 12
Provozovna 142 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1002808430
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 28.7.2011
Provozovna č. 13
Provozovna náměstí Kinských 150 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1001004078
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 28.7.2011
Provozovna č. 14
Provozovna Běhounkova 2579/8, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1001004086
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.7.2011
Provozovna č. 15
Provozovna Limuzská 629/22, Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny 1001004116
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.7.2011
Provozovna č. 16
Provozovna Jordana Jovkova 3427/20, Praha 143 00
Identifikační číslo provozovny 1001004094
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.7.2011
Provozovna č. 17
Provozovna Štefánikova 150 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1001004124
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 28.7.2011
Provozovna č. 18
Provozovna U Císařských lázní 351/15, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1009441370
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2013

Živnost č. 15 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.9.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Novodvorská 1010/14, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1001004019
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2014

Živnost č. 16 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.7.2015

Živnost č. 17 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro inženýrské, průmyslové, bytové a občanské stavby)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.1992
Zánik oprávnění 16.4.1997

Živnost č. 18 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1992
Zánik oprávnění 8.8.2001

Živnost č. 20 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj. zboží, vyloučeného zák.č.455/91 Sb., a jeho přílohami

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1992
Zánik oprávnění 4.7.2002

Živnost č. 24 Reprografická činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1992
Zánik oprávnění 8.8.2001

Živnost č. 25 Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1992
Zánik oprávnění 23.6.1997

Živnost č. 26 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1992
Zánik oprávnění 7.3.1997

Živnost č. 27 Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1992
Zánik oprávnění 23.6.1997

Živnost č. 28 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1992
Zánik oprávnění 16.4.1997

Živnost č. 29 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1992
Zánik oprávnění 16.4.1997

Živnost č. 30 Poradenská činnost v oblasti projektů elektro.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Pronájem motorových vozidel, mechanismů a základních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1992
Zánik oprávnění 21.5.2002

Živnost č. 33 Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Zprostředkovatelská činnost v oboru elektro

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1992
Zánik oprávnění 7.3.1997

Živnost č. 36 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.1992
Zánik oprávnění 16.4.1997

Živnost č. 37 Ubytovací služby v hotelích, penzionech, chatových osadách (rekreační zařízení) včetně hostinské činnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.1992
Zánik oprávnění 8.12.2000

Živnost č. 38 Nákup zbraní-nepřímostřílných pro nastřelování a střeliva, jejich provozování, prodej, přeprava a znehodnocování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1992
Zánik oprávnění 8.8.2001

Živnost č. 39 Provádění trhacích a ohňostrojných prací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.11.1992
Zánik oprávnění 12.11.1994
Konec oprávnění 12.11.1994

Živnost č. 40 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.11.1992
Zánik oprávnění 26.11.1993
Konec oprávnění 26.11.1993

Živnost č. 41 Pronájem speciálního železničního vagónu UAAI vč. doprovodného personálu za účelem přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek vč. ložných manipulací po železnici, a to jak vnitrostátní, tak i zahraniční

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.2.1993
Zánik oprávnění 7.4.1997

Živnost č. 42 Poradenská činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Zprostředkovatelská činnost v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Provádění geologických prací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.1993
Zánik oprávnění 8.8.2001

Živnost č. 45 Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací v oboru inženýrská geologie

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.1993
Zánik oprávnění 18.2.1997

Živnost č. 46 Kovovýroba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.1993
Zánik oprávnění 8.8.2001

Živnost č. 47 Veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1993
Zánik oprávnění 10.12.1994
Konec oprávnění 10.12.1994

Živnost č. 48 Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1993
Zánik oprávnění 10.12.1994
Konec oprávnění 10.12.1994

Živnost č. 49 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 50 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.9.1995
Zánik oprávnění 8.8.2001

Živnost č. 51 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 52 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 53 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 54 Výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.2.2002
Zánik oprávnění 23.4.2003

Živnost č. 55 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.3.2002
Zánik oprávnění 28.5.2003

Živnost č. 56 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.3.2002
Zánik oprávnění 28.5.2003

Živnost č. 57 Provozování solárií

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.3.2002
Zánik oprávnění 28.5.2003

Živnost č. 58 Kosmetické služby

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.3.2002
Zánik oprávnění 28.5.2003

Živnost č. 59 Manikura

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.3.2002
Zánik oprávnění 28.5.2003

Živnost č. 60 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 61 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 62 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 63 Činnost technických poradců v oblasti letištní techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 64 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.5.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 65 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 66 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 67 Údržba a opravy výrobků letecké techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 68 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 69 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.6.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 70 Výzkum a vývoj v oblasti technických věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 71 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 72 Činnost technických poradců v oblasti autodopravy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 73 Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny leteckých pozemních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ELTODO, a.s.

Člen statutárního orgánu Hariclia Mona Sandescu
Člen statutárního orgánu Ladislav Beran
Člen statutárního orgánu Ing. Libor Povejšil
Člen statutárního orgánu Marat Saber
Člen statutárního orgánu JUDr. JOSEF CHÝLE Ph.D.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ELTODO, a.s.

IČO: 45274517
Firma: ELTODO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.5.1992

Sídlo ELTODO, a.s.

Sídlo: Novodvorská 1010/14, Praha 142 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba počítačů a periferních zařízení
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Činnosti související s pozemní dopravou
Činnosti v oblasti informačních technologií
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Opravy počítačů a periferních zařízení
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image