Firma ELIS PLZEŇ a. s. IČO 25210068


ELIS PLZEŇ a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ELIS PLZEŇ a. s. (25210068) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Luční 425/15, Plzeň 301 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 5. 1997 a je stále aktivní. ELIS PLZEŇ a. s. má celkem pět provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o ELIS PLZEŇ a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ELIS PLZEŇ a. s. na Justice.cz
Detailní informace o ELIS PLZEŇ a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ELIS PLZEŇ a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ELIS PLZEŇ a. s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 631
IČO (identifikační číslo osoby) 25210068
Jméno ELIS PLZEŇ a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.5.1997
Valná hromada obchodní společnosti ELIS PLZEŇ a.s. přijala dne 15.6.2017 toto usnesení: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 6 005 300,-- Kč, tj. z částky 4 289 500,-- Kč na celkovou částku 10 294 800,-- Kč, a to z vlastních zdrojů vykázaných v účetní závěrce za rok 2016, ve vlastním kapitálu společnosti. b) Vlastním zdrojem, z něhož se základní kapitál zvyšuje, jsou ostatní kapitálové fondy a nerozdělený zisk minulých let, vykázané v účetní závěrce společnosti, zpracované za rok 2016 ke dni 31.12.2016, položka A.II.2.1. - Ostatní kapitálové fondy a položk a A.IV.1. - Nerozdělený zisk minulých let. Výše ostatních kapitálových fondů činí ke dni zpracování této účetní závěrky celkem 4 236 000,- Kč a ke zvýšení základního kapitálu se použije v celém rozsahu, výše nerozděleného zisku minulých let činí ke dni zp racování této účetní závěrky celkem 8 785 000,-- Kč a ke zvýšení základního kapitálu se použije v rozsahu 1 769 300,- Kč. Obě položky tak postačují ke zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 6 005 300,-- Kč. Uvedená účetní závěrka byla ověřena au ditorem Ing. Ivanem Vičarem, VEGA AUDIT auditorská a poradenská kancelář, IČO: 11409886, se sídlem Pod Dubovkou 84/7, 301 00 Plzeň Lhota, evidenční číslo auditora 0128, a to zprávou auditora ze dne 22.5.2017, s druhem výroku: bez výhrad. c) Jmenovitá hodnota akcií společnosti se zvýší takto: - jmenovitá hodnota všech 49 akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500,- Kč se zvýší na 1 200,-- Kč; - jmenovitá hodnota všech 3 akcií společnosti o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč se zvýší na 12 000,-- Kč; - jmenovitá hodnota všech 5 akcií společnosti o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč se zvýší na 120 000,-- Kč; - jmenovitá hodnota všech 8 akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč se zvýší na 1 200 000,-- Kč. d) Lhůta k předložení akcií společnosti za účelem vyznačení jejich vyšší jmenovité hodnoty činí 3 měsíce ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních spol ečnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami společnosti pro svolání valné hromady akcionáře, aby akcie ve lhůtě určené valnou hromadou předložili k výměně nebo k vyznačení vyšší jmenovité hodnoty. Nepředloží-li akcionář akcie ve lh ůtě, nevykonává až do jejich předložení akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 uvedeného zákona. 21.6.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 6.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 6.8.2014
Stanovy podmiňují převoditelnost akcií souhlasem představenstva Společnosti. Souhlas představenstva, ani jiného orgánu Společnosti se nevyžaduje v případě, dochází-li k převodu akcií na manžela nebo jeho potomky. Neurčují, v jakých případech a za jakých p odmínek je představenstvo povinno souhlas udělit ani za jakých podmínek je povinno souhlas odmítnout. Nerozhodne-li představenstvo Společnosti do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. Odmítne-li představenstvo souhlas k převodu ak cie udělit, Společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcií a další podrobnosti jsou uvedeny v §272, odst. 3, zákona o obchodních korporacích. Převede-li a kcionář akcie v rozporu s výše uvedeným ustanovením stanov, je převod akcií neplatný. 6.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 6.8.2014 - 23.7.2019
Valná hromada dne 23.10.2001 schválila usnesení o snížení základního kapitálu společnosti dle následujících ustanovení: a) Důvod snížení základního kapitálu: úhrada stávající a budoucí účetní ztráty způsobené převážně účetními odpisy nehmotného vkladu do základního kapitálu. K této úhradě bude použita celá částka odpovídající snížení základního kapitálu. V souladu s § 216a odst. 4 zák. č. 513/91 Sb. v platném znění nesmí být v souvislosti se snížením základního kapitálu poskytnuto jakékoliv plnění ve prospěch akcionářů. b) Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje z 85 790 000,- Kč na 4 289 500,- Kč. c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížení jmenovité hodnoty akcie z 10 000,- Kč na 500,- Kč. d) Lhůta pro předložení listinných akcií k výměně: lhůta pro předložení listinných akcií k výměně se stanoví pro akcionáře na 90 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni, obchodní rejstřík, o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Do deseti dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo vyzve akcionáře k předložení listinných akcií k výměně. Výzva bude provedena doporučeným dopisem na adresu nebo sídlo akcionáře, nebo osobním předáním výzvy jednotlivým akcionářům. 19.11.2001 - 10.4.2002
Usnesení řádné valné hromady, konané dne 17.7.1997, o zvýšení základního jmění: základní jmění se zvyšuje o 82.380.000,- Kč nepeněžitým vkladem dle následujících zásad: Přednostní právo na upsání nových akcií stávajícími akcionáři je vyloučeno Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení Počet nových akcií: 8 238 ks kmenových akcií Jmenovitá hodnota nových akcií: 10 000,- Kč Druh nových akcií: veřejně neobchodovatelné Forma nových akcií: znějící na jméno Podoba nových akcií: listinné Veškeré akcie budou upsány obchodní společnosti ELIS Plzeň, spol. s r.o., se sídlem 301 64 Plzeň, Luční 15, IČO 00 47 76 30, zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu v Plzni v oddíle C, vložka 221. 12.8.1997 - 30.9.1997
Zvýšení základního jmění bude provedeno vkladem části podniku obchodní společnosti ELIS Plzeň, spol. s r.o.. Tento nepeněžitý vklad je oceněn dvěma znaleckými posudky na částku 82 387 538,96.- Kč, valná hromada toto ocenění schválila. Součástí vkladu je i vklad obchodního jména ELIS Plzeň. Místo upisování akcií: sídlo společnosti 301 64 Plzeň, Luční 15 Lhůta pro upsání nových akcií: začíná první den a končí šestnáctý den po nabytí právní moci zápisu usnesení valné hromady o výšení základního jmění do obchodního rejstříku. 12.8.1997 - 30.9.1997

Aktuální kontaktní údaje ELIS PLZEŇ a. s.

Kapitál ELIS PLZEŇ a. s.

zakladni jmění 10 294 800 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.6.2017
zakladni jmění 4 289 500 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.4.2002 - 21.6.2017
zakladni jmění 85 790 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.9.1997 - 10.4.2002
zakladni jmění 3 410 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.5.1997 - 30.9.1997

Akcie ELIS PLZEŇ a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 200 Kč 49 21.6.2017
Kmenové akcie na jméno 1 200 000 Kč 8 21.6.2017
Kmenové akcie na jméno 120 000 Kč 5 21.6.2017
Kmenové akcie na jméno 12 000 Kč 3 21.6.2017
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 49 6.8.2014 - 21.6.2017
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 8 6.8.2014 - 21.6.2017
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 5 6.8.2014 - 21.6.2017
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 3 6.8.2014 - 21.6.2017
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 49 8.2.2012 - 6.8.2014
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 8 8.2.2012 - 6.8.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 5 8.2.2012 - 6.8.2014
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 3 8.2.2012 - 6.8.2014
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 8 579 10.4.2002 - 8.2.2012
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 8 579 30.9.1997 - 10.4.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 341 19.5.1997 - 30.9.1997

Sídlo ELIS PLZEŇ a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Luční 425/15 , Plzeň 301 00 28.11.2016
Adresa Luční 425/15 , Plzeň 301 00 19.5.1997 - 28.11.2016

Předmět podnikání ELIS PLZEŇ a. s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.8.2014
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 6.8.2014
výzkum a vývoj v oblasti technických věd 19.11.2001 - 6.8.2014
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 30.9.1997 - 6.8.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.9.1997 - 6.8.2014
výroba, opravy a montáže měřidel 30.9.1997 - 6.8.2014
provádění zkoušek a ověřování kalorimetrických počítadel 30.9.1997 - 6.8.2014
inženýrská a investorská činnost 19.5.1997 - 6.8.2014

vedení firmy ELIS PLZEŇ a. s.

Statutární orgán ELIS PLZEŇ a. s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně dva členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva. 6.8.2014
Způsob jednání a podepisování jménem společnosti: 1. Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva, nebo předseda představenstva samostatně; 2. jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva, nebo předseda představenstva samostatně. 19.5.1997 - 6.8.2014
předseda představenstva Ing. František Zýka CSc. 23.7.2019
Vznik členství 24.6.2019
Vznik funkce 24.6.2019
Adresa: 208 , Letkov 326 00
člen představenstva Petr Mareška 23.7.2019
Vznik členství 24.6.2019
Adresa: Lábkova 844/57 , Plzeň 318 00
člen představenstva Ing. Hana Simonová 23.7.2019
Vznik členství 24.6.2019
Adresa: Kotíkovská 1628/11 , Plzeň 323 00
předseda představenstva ing. František Zýka CSc. 19.5.1997 - 18.2.2009
Vznik funkce 19.5.1997
Adresa: Kaznějovská 1221/31 , Plzeň 323 00
člen představenstva Stanislav Žůrek 19.5.1997 - 23.4.2009
Vznik funkce 19.5.1997
Zánik funkce 21.3.2006
Adresa: Na Trávníku 314/17 , Plzeň 321 00
člen představenstva ing. Hana Simonová 19.5.1997 - 23.4.2009
Vznik funkce 19.5.1997
Zánik funkce 15.4.2009
Adresa: Sokolovská 1038/89 , Plzeň 323 00
předseda představenstva ing. František Zýka CSc. 18.2.2009 - 23.4.2009
Vznik funkce 19.5.1997
Zánik funkce 15.4.2009
Adresa: 208 , Letkov 326 00
předseda představenstva Ing. František Zýka CSc. 23.4.2009 - 12.3.2014
Vznik členství 15.4.2009
Zánik členství 15.7.2014
Vznik funkce 15.4.2009
Zánik funkce 15.7.2014
Adresa: 208 , Letkov 326 00
člen představenstva Ing. Hana Simonová 23.4.2009 - 23.7.2014
Vznik členství 15.4.2009
Zánik členství 15.7.2014
Adresa: Dopravní 175/24 , Plzeň 318 00
člen představenstva Petr Mareška 23.4.2009 - 6.8.2014
Vznik členství 15.4.2009
Zánik členství 15.7.2014
Adresa: Lábkova 844/57 , Plzeň 318 00
předseda představenstva Ing. František Zýka CSc. 12.3.2014 - 6.8.2014
Vznik členství 15.4.2009
Zánik členství 15.7.2014
Vznik funkce 15.4.2009
Zánik funkce 15.7.2014
Adresa: 208 , Letkov 326 00
člen představenstva Ing. Hana Simonová 23.7.2014 - 6.8.2014
Vznik členství 15.4.2009
Zánik členství 15.7.2014
Adresa: Kotíkovská 1628/11 , Plzeň 323 00
předseda představenstva František Zýka CSc. 6.8.2014 - 25.11.2016
Vznik členství 15.7.2014
Vznik funkce 15.7.2014
Adresa: 208 , Letkov 326 00
člen představenstva Petr Mareška 6.8.2014 - 23.7.2019
Vznik členství 15.7.2014
Zánik členství 24.6.2019
Adresa: Lábkova 844/57 , Plzeň 318 00
člen představenstva Hana Simonová 6.8.2014 - 23.7.2019
Vznik členství 15.7.2014
Zánik členství 24.6.2019
Adresa: Kotíkovská 1628/11 , Plzeň 323 00
předseda představenstva František Zýka CSc. 25.11.2016 - 23.7.2019
Vznik členství 15.7.2014
Zánik členství 24.6.2019
Vznik funkce 15.7.2014
Zánik funkce 24.6.2019
Adresa: 208 , Letkov 326 00

Dozorčí rada ELIS PLZEŇ a. s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Švec 23.7.2019
Vznik členství 24.6.2019
Vznik funkce 24.6.2019
Adresa: 41 , Chlum 332 04
člen dozorčí rady Ing. Pavel Zýka 23.7.2019
Vznik členství 24.6.2019
Adresa: Letkovská 549/38 , Plzeň 326 00
člen JUDr. Jaroslav Kosnar 19.5.1997 - 19.11.2001
Zánik funkce 23.10.2001
Adresa: Ovocná 108 , Hrádek 338 42
předseda ing. Jiří Todl 19.5.1997 - 23.4.2009
Vznik funkce 19.5.1997
Zánik funkce 15.4.2009
Adresa: Sokolovská 758/1 , Plzeň 323 00
člen ing. Jindřich Plzák 19.5.1997 - 23.4.2009
Vznik funkce 19.5.1997
Zánik funkce 15.4.2009
Adresa: Boženy Němcové 172 , Vejprnice 330 27
člen Ing. Zdeněk Jablonka 19.11.2001 - 23.4.2009
Vznik funkce 23.10.2001
Zánik funkce 15.4.2009
Adresa: Pod Vrchem 867/65 , Plzeň 312 00
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Todl 23.4.2009 - 6.8.2014
Vznik členství 15.4.2009
Zánik členství 15.7.2014
Vznik funkce 15.4.2009
Zánik funkce 15.7.2014
Adresa: Sokolovská 758/1 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Jindřich Plzák 23.4.2009 - 6.8.2014
Vznik členství 15.4.2009
Zánik členství 15.7.2014
Adresa: Boženy Němcové 172 , Vejprnice 330 27
člen dozorčí rady Ing. Pavel Zýka 23.4.2009 - 6.8.2014
Vznik členství 15.4.2009
Zánik členství 15.7.2014
Adresa: Letkovská 549/38 , Plzeň 326 00
předseda dozorčí rady Jiří Todl 6.8.2014 - 23.7.2019
Vznik členství 15.7.2014
Zánik členství 24.6.2019
Vznik funkce 15.7.2014
Zánik funkce 24.6.2019
Adresa: Farského 2673/13 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Jindřich Plzák 6.8.2014 - 23.7.2019
Vznik členství 15.7.2014
Zánik členství 24.6.2019
Adresa: Boženy Němcové 172 , Vejprnice 330 27
člen dozorčí rady Pavel Zýka 6.8.2014 - 23.7.2019
Vznik členství 15.7.2014
Zánik členství 24.6.2019
Adresa: Letkovská 549/38 , Plzeň 326 00

Sbírka Listin ELIS PLZEŇ a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 631/SL 27 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 5.2.2016 8.2.2016 29
B 631/SL 26 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 23.5.2014 4.9.2014 13.1.2015 32
B 631/SL 25 notářský zápis Nz 118/2014-rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 15.7.2014 29.7.2014 28.8.2014 19
B 631/SL 24 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Plzni 15.7.2014 29.7.2014 28.8.2014 1
B 631/SL 23 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 15.7.2014 29.7.2014 28.8.2014 1
B 631/SL 22 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 16.6.2013 8.7.2013 8.7.2013 29
B 631/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 19.6.2012 1.2.2013 1.2.2013 30
B 631/SL 20 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 23.3.2012 26.3.2012 4.5.2012 14
B 631/SL 19 notářský zápis Nz 9/2012 - rozhodnutí MVH Krajský soud v Plzni 24.1.2012 10.2.2012 17.2.2012 4
B 631/SL 18 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 24.1.2012 6.2.2012 8.2.2012 14
B 631/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 21.3.2011 17.1.2012 17.1.2012 29
B 631/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 30.6.2010 17.1.2012 17.1.2012 31
B 631/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 19.3.2009 17.1.2012 17.1.2012 32
B 631/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 27.6.2008 17.1.2012 17.1.2012 26
B 631/SL 9 rozhod. o statut. orgánu - zápis z MVH Krajský soud v Plzni 2.5.2005 17.4.2009 23.4.2009 4
B 631/SL 8 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 23.11.2001 17.4.2009 23.4.2009 1
B 631/SL 7 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 23.11.2001 17.4.2009 23.4.2009 1
B 631/SL 6 rozhod. o statut. orgánu - zápis z MVH Krajský soud v Plzni 23.11.2001 17.4.2009 23.4.2009 4
B 631/SL 13 podpisové vzory - 6x Krajský soud v Plzni 26.2.2009 17.4.2009 23.4.2009 12
B 631/SL 12 rozhod. o statut. orgánu - zápisy DR + předst. Krajský soud v Plzni 15.4.2009 17.4.2009 23.4.2009 2
B 631/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zápis z MVH Krajský soud v Plzni 15.4.2009 17.4.2009 23.4.2009 4
B 631/SL 10 rozhod. o statut. orgánu - zápisy DR + předst. Krajský soud v Plzni 2.5.2005 17.4.2009 23.4.2009 2
B 631/SL 5 notářský zápis Nz 223/2001 + stanovy Krajský soud v Plzni 5.10.2001 9.11.2001 19.11.2001 23
B 631/SL 4 rozhod. o statut. orgánu - zápis VH Krajský soud v Plzni 23.10.2001 9.10.2001 19.11.2001 3
B 631/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 17.7.1997 30.7.1997 26.8.1997 32
B 631/SL 2 notářský zápis Nz 80/97 - osv. VH Krajský soud v Plzni 17.7.1997 30.7.1997 26.8.1997 3
B 631/SL 1 notářský zápis Nz 38/97 + ZL + stanovy Krajský soud v Plzni 10.4.1997 7.5.1997 22.5.1997 43

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ELIS PLZEŇ a.s.

IČO (identifikační číslo) 25210068
Jméno ELIS PLZEŇ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 19.5.1997
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 2

Sídlo ELIS PLZEŇ a.s.

Živnosti a provozovny ELIS PLZEŇ a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Padochovská 1164/35, Oslavany 664 12
Identifikační číslo provozovny 1008666807
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 21.1.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Luční 425/15, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1008670227
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 21.1.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Soukenická 1557/3, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1002897084
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 18.5.1998

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.8.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Padochovská 1164/35, Oslavany 664 12
Identifikační číslo provozovny 1008666807
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.1.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Soukenická 1557/3, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1002897084
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.2.2001

Živnost č. 3 Inženýrská a investorská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.8.1997
Zánik oprávnění 9.2.2001

Živnost č. 5 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Provádění zkoušek a ověřování kalorimetrických počítadel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výzkum a vývoj v oblasti technických věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ELIS PLZEŇ a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. František Zýka CSc.
Člen statutárního orgánu Ing. Hana Simonová
Člen statutárního orgánu Petr Mareška

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ELIS PLZEŇ a. s.

IČO: 25210068
Firma: ELIS PLZEŇ a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 1
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.5.1997

Sídlo ELIS PLZEŇ a. s.

Sídlo: Luční 425/15, Plzeň 301 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní vzdělávání
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image