Firma ELEKTROTECHNIKA, a.s. IČO 25727206


ELEKTROTECHNIKA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ELEKTROTECHNIKA, a.s. (25727206) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kolbenova 936/5, Praha 190 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 1. 1999 a je stále aktivní. ELEKTROTECHNIKA, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ELEKTROTECHNIKA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ELEKTROTECHNIKA, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ELEKTROTECHNIKA, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ELEKTROTECHNIKA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ELEKTROTECHNIKA, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5743
IČO (identifikační číslo osoby) 25727206
Jméno ELEKTROTECHNIKA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.1.1999
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 14.4.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 14.4.2014 - 12.1.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 14.4.2014 - 12.1.2018
Jediný akcionář rozhodl dne 11.4.2011 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. upsáním nových akcií se splacením emisního kursu akcií peněžitým vkladem s tím, že jediný akcionář splatil emisní kurs dříve upsaných akcií, a dále s tím, že jediný akcionář se tímto vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, takto: 1. Základní kapitál Společnosti ve výši 57,300.000,--Kč (slovy: padesát sedm miliónů tři sta tisíc korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 12,700.000,--Kč (slovy: dvanáct miliónů sedm set tisíc korun českých), na částku 70.000.000,--Kč (slovy: sedmdesá t miliónů korun českých), s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je další upevnění pozice Společnosti na trhu. 2. Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydána nová emise 4 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 3,000.000,--Kč (slovy: tři miliony korun českých) a 7 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité h odnotě jedné akcie ve výši 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 3. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnosti ČKD ASSET, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, IČ: 271 17 201. Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané za účelem zvýš ení základního kapitálu Společnosti, tedy všech 4 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 3,000.000,--Kč (slovy: tři miliony korun českých) a 7 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akc ie ve výši 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 4. Všechny shora uvedené akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. musí být upsány ve lhůtě do jednoho roku ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Oznámení o počátku běhu této lhůty vyvěsí představenstvo v sídle společnosti ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s a rovněž jej zašle doporučeně na adresu sídla Jediného akcionáře. Jediný akcionář společnosti bude akcie upisovat ve smlouvě o upsání akcií, kterou bude uzavírat se společností ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s.. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Místem upisování akcií je sídlo Jediného akcionáře, tedy adresa: Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00. 5. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě každé akcie. Emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 3,000.000,--Kč tak bude činit 3,000.000,--Kč (slovy: tři miliony korun českých). Emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 100.000,--K č tak bude činit 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurz akcií bude splácen výlučně peněžitým vkladem. 6. Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurz akcií, které upíše, nejpozději do jednoho roku ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet vedený u Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 503 001 73 32 /5500. 7. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti bude podán rejstříkovému soudu po splacení celého emisního kurzu akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu. 27.4.2011 - 3.4.2012
- Jediný akcionář rozhodl dne 6.5.2008 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. upsáním nových akcií se splacením emisního kursu akcií peněžitým vkladem s tím, že jediný akcionář splatil emisní kurs dříve upsaných akcií, a dále s tím, že jediný akcionář se tímto vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, takto: 1) Základní kapitál společnosti ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. ve výši 47,300.000,- Kč (slovy: čtyřicet sedm miliónů tři sta tisíc korun českých), se zvyšuje o částku ve výši 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých), na částku 57,300.000,- Kč (slov y: padesát sedm miliónů tři sta tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je další upevnění pozice společnosti na trhu. 2) Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydána nová emise 100 (jednoho sta) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 3) Všechny akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnosti 11 FITE, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ 142 21, IČ: 649 49 575. Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané za účelem zv ýšení základního kapitálu společnosti, tedy všech 100 (jedno sto) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 4) Všechny shora uvedené akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. musí být upsány ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Oznámení o počátku běhu té to lhůty vyvěsí představenstvo v sídle společnosti ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s. a rovněž jej zašle doporučeně na adresu sídla jediného akcionáře. Jediný akcionář společnosti bude akcie upisovat ve smlouvě o upsání akcií, kterou bude uzavírat se společností Č KD ELEKTROTECHNIKA, a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Místem upisování akcií je sídlo jediného akcionáře, tedy adresa Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ 142 21. 5) Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě každé akcie. Emisní kurs každé akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) tak bude činit 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Celkový emisní k urs upisovaných akcií v počtu 100 (jedno sto) kusů bude činit 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Emisní kurs akcií bude splácen výlučně peněžitým vkladem. 6) Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upíše, nejpozději do dvou měsíců od dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet vedený u Československé obchodní banky a.s., číslo účtu: 17991293/0300. 7) Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti bude podán rejstříkovému soudu po splacení celého emisního kursu akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu. 13.5.2008 - 28.5.2008
Rozhodnutím jediného akcionáře - společnosti ČKD PRAHA ENERGO, a.s., se sídlem Klečákova 1947, Praha 9, IČO: 16191463 učiněným při výkonu působnosti valné hromady dne 24.2.1999 formou notářského zápisu sepsaného JUDr.Danielou Jarošovou, notářkou v Praze, pod č.j. N 115/99 (NZ 110/99) bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění z dosavadní výše základního jmění 1.000.000,- Kč o 46.300.000,- Kč, na celkovou výši základního jmění po zvýšení základního jmění 47.300.000,- Kč. Důvodem zvýšení základního jmění je zajištění plně samostatné výrobně schopné společnosti s dostatečným strojním a materiálním zabezpečením. Údaje o zvýšení základního jmění: Částka, o níž bude základní jmění zvýšeno: Základní jmění bude zvýšeno o částku 46.300.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad uvedenou částku. Údaje o upisovaných akciích: počet a jmenovitá hodnota: 463 ks akcií v jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč druh: kmenové forma: na majitele podoba: listinné veřejná obchodovatelnost: akcie nejsou veřejně obchodovatelné Informace o možnosti přednostního práva na úpis akcií: Všechny akcie na zvýšení základního jmění jsou upsány jediným akcionářem s přihlédnutím k možnosti dané ustanovením § 205 odst.2 obch.zák. rozhodnutím jediného akcionáře o tom, že zvýšení základního jmění bude provedeno výlučně jeho nepeněžitým vkladem. Určení způsobu upsání akcií: Všechny akcie na zvýšení základního jmění jsou s přihlédnutím k § 205 odst. 2 obch.zák. upsány rozhodnutím jediného akcionáře o tom, že zvýšení základního jmění bude celé provedeno jeho nepeněžitým vkladem. Nepřichází proto možnost nabídky k upsání akcií jiným zájemcům nebo na základě veřejné výzvy. Místo a lhůta pro upisování akcií: Údaj odpadá s přihlédnutím k § 205 odst. 2 obch.zák. vzhledem k rozhodnutí jediného akcionáře o tom, že zvýšení základního jmění bude celé provedeno jeho nepeněžitým vkladem. Rozhodnutí jediného akcionáře nahrazuje listinu upisovatelů. Listina upisovatelů: Ve smyslu § 205 odst. 2 obch.zák. rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění pořízené formou notářského zápisu nahrazuje listinu upisovatelů. Emisní kurs: Celkový emisní kurs všech akcií na zvýšení základního jmění činí 46.345.000,- Kč a je dán hodnotou vkladu na zvýšení základního jmění určenou podle znaleckých posudků. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitho vkladu: Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle divize "Usměrňovací technika" v Praze 9, Kolbenova 159 ve lhůtě dvou měsíců od úpisu akcií. Práva spojená s novými akciemi na zvýšení základního jmění: Nebudou vydány akcie nového druhu, nýbrž pouze akcie kmenové. Proto údaj o určení práv spojených s novými akciemi odpadá. Předmět nepeněžitého vkladu na zvýšení základního jmění a výše jeho ocenění: Předmětem vkladu je část podniku jediného akcionáře, tj.společnosti ČKD PRAHA ENERGO, a.s., a to organizační jednotky vymezené jako divize "Usměrňovací technika". Vklad je popsán a oceněn v dále uvedených znaleckých posudcích: * znaleckém posudku soudního znalce Doc.Ing.Vladimíra Smejkala, CSc., Včelařská č.9, 182 00 Praha 8, jmenovaného rozhodnutím ministra spravedlnosti ČSR ze dne 25.6.1987 č.j. ZT 1972/97 a ministra spravedlnosti ČR ze dne 21.6.1995 č.j. ZT 2262/95, a vypracovaného dne 28.12.1998 a zapsaného pod poř.č.1584/98 znaleckého deníku, který ocenil vkládanou část podniku upisovatele částkou 46.345.000,- Kč, a dále * znaleckém posudku soudního znalce Ing.Václava Marhoula, Zimova 621, 142 00 Praha 4, jmenovaného rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR ze dne 13.11.1996 č.j. ZT 2318/96 a vypracovaného dne 27.12.1998 a zapsaného pod poř.č.61/1998 znaleckého deníku, který ocenil vkládanou část podniku upisovatele částkou 46.345.000,- Kč. Porovnáním ocenění provedeného oběma znalci byla hodnota nepeněžitého vkladu, t.j. části podniku upisovatele - organizační jednotky divize "Usměrňovací technika oceněna na 46.345.000,- Kč s tím, že zvýšení základního jmění provedené nepeněžitým vkladem upisovatele činí 46.300.000,- Kč a zbytek hodnoty nepeněžitého vkladu, tj. 45.000,- Kč představuje emisní ážio. Jediný akcionář učiní zvláštní prohlášení o nepeněžitém vkladu na zvýšení základního jmění. O předání a převzetí věcí, převodu práv a povinností a dalších majetkových hodnot vkládané části podniku jediného akcionáře bude učiněn mezi jediným akcionářem a společností ČKD PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA, A.S., zvláštní zápis. 29.3.1999 - 29.6.1999

Aktuální kontaktní údaje ELEKTROTECHNIKA, a.s.

Kapitál ELEKTROTECHNIKA, a.s.

zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.4.2012
zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.5.2011 - 3.4.2012
zakladni jmění 57 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.5.2008 - 30.5.2011
zakladni jmění 47 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.12.2000 - 28.5.2008
zakladni jmění 47 300 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.6.1999 - 6.12.2000
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.1.1999 - 29.6.1999

Akcie ELEKTROTECHNIKA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 7 27.3.2018
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 7 9.5.2012 - 27.3.2018
Kmenové akcie na jméno 3 000 000 Kč 23 30.5.2011 - 9.5.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 30.5.2011 - 9.5.2012
Kmenové akcie na jméno 3 000 000 Kč 19 13.10.2010 - 30.5.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 3 13.10.2010 - 30.5.2011
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 573 28.5.2008 - 13.10.2010
Akcie na majitele 100 000 Kč 473 29.6.1999 - 28.5.2008
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 12.1.1999 - 29.6.1999

Sídlo ELEKTROTECHNIKA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kolbenova 936/5 , Praha 190 00 11.6.2008
Adresa Kolbenova 159/5 , Praha 190 00 12.1.1999 - 11.6.2008

Předmět podnikání ELEKTROTECHNIKA, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.3.2018
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 27.3.2018
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 27.3.2018
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 27.3.2018
zámečnictví, nástrojařství 27.3.2018
technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany 27.3.2018
zprostředkování obchodu a služeb 11.6.2008 - 27.3.2018
inženýrská činnost v investiční výstavbě 11.6.2008 - 27.3.2018
zprostředkování obchodu 14.8.2002 - 11.6.2008
zámečnictví 14.8.2002 - 27.3.2018
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 14.8.2002 - 27.3.2018
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 14.8.2002 - 27.3.2018
projektování elektrických zařízení 14.8.2002 - 27.3.2018
velkoobchod 14.8.2002 - 27.3.2018
zasilatelství 14.8.2002 - 27.3.2018
realitní činnost 14.8.2002 - 27.3.2018
pronájem a půjčování věcí movitých 14.8.2002 - 27.3.2018
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 14.8.2002 - 27.3.2018
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 14.8.2002 - 27.3.2018
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, elektrotechniky, energetiky, hutnictví a chemie 14.8.2002 - 27.3.2018
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( s výjimkou obchod. živností uvedených v příl. 1-3 zák. č. 455/91 Sb., v platném znění) 12.1.1999 - 14.8.2002
obstaravatelská činnost při dodávce investičních celků 12.1.1999 - 14.8.2002
výroba systémů automatizovaného řízení 12.1.1999 - 14.8.2002
poradenská činnost v oblasti elektrotechniky (strojní výroby) 12.1.1999 - 14.8.2002
výroba zařízení pro tvorbu a ochranu životního prostředí ( s výjimkou činností uvedených v příl.č. 1-3 zák.č. 455/91 Sb. v platném znění) 12.1.1999 - 14.8.2002
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 12.1.1999 - 14.8.2002
zprostředkování obchodních kontaktů 12.1.1999 - 14.8.2002
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 12.1.1999 - 27.3.2018
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 12.1.1999 - 27.3.2018

Předmět činnosti ELEKTROTECHNIKA, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 27.3.2018

vedení firmy ELEKTROTECHNIKA, a.s.

Statutární orgán ELEKTROTECHNIKA, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 12.1.2018
Má-li společnost jediného člena představenstva, jedná za společnost jediný člen představenstva samostatně. Má-li společnost více členů představenstva, jednají za společnost dva členové představenstva společně. 14.4.2014 - 12.1.2018
Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva společně. 8.8.2007 - 14.4.2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně a v plném rozsahu kterýkoli z členů představenstva. Podepisování se děje tak, že kterýkoli z členů představenstva připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti. 14.8.2002 - 8.8.2007
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně a v plném rozsahu kterýkoli z členů představenstva. Podepisování se děje tak, že kterýkoli z členů představenstva připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. 2.2.2000 - 14.8.2002
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti: společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva. 12.1.1999 - 2.2.2000
předseda představenstva Ing. Michal Divín 4.8.2016
Vznik členství 7.4.2016
Vznik funkce 7.4.2016
Adresa: U bakaláře 582 , Praha 190 17
místopředseda představenstva Ing. Ivan Malý 4.8.2016
Vznik členství 7.4.2016
Vznik funkce 7.4.2016
Adresa: Kamenná 1240/8 , Praha 104 00
člen představenstva Ing. Tomáš Strnad 4.8.2016
Vznik členství 7.4.2016
Adresa: Zahradní 479 , Plaňany 281 04
Předseda představenstva Ing. Petr Svoboda 12.1.1999 - 2.2.2000
Adresa: Česákova 424 , 182 00 Praha 8-Střížkov Česká republika
Člen představenstva Ing. Miloš Holcner 12.1.1999 - 2.2.2000
Adresa: Na Bezděkově 1737 , Benešov 256 01
Člen představenstva Ing. Michal Divín 12.1.1999 - 5.10.2004
Vznik členství 12.1.1999
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: U bakaláře 582 , Praha 190 17
Předseda představenstva Ing. Petr Speychal 2.2.2000 - 5.10.2004
Vznik členství 17.12.1999
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 17.12.1999
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Hlavní 1551/117 , Praha 141 00
místopředseda představenstva Ing. Robert Mariánek 2.2.2000 - 5.10.2004
Vznik členství 17.12.1999
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 17.12.1999
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Modrá 1977/2 , Praha 155 00
předseda Ing. Michal Divín 5.10.2004 - 8.8.2007
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 14.6.2007
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: U bakaláře 582 , Praha 190 17
místopředseda Ing. Robert Mariánek 5.10.2004 - 8.8.2007
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 14.6.2007
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: Modrá 1977/2 , Praha 155 00
člen Jan Jerie 5.10.2004 - 8.8.2007
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 14.6.2007
Adresa: Královická 1612/23 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Soňa Vladařová 8.8.2007 - 18.2.2008
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 24.1.2008
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 24.1.2008
Adresa: Oravská 1894/17 , Praha 100 00
předseda Ing. Michal Divín 8.8.2007 - 27.4.2011
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 11.4.2011
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 11.4.2011
Adresa: U bakaláře 582 , Praha 190 17
člen představenstva Ing. Ivan Malý 8.8.2007 - 27.4.2011
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 11.4.2011
Adresa: Kamenná 1240/8 , Praha 104 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Jelínek 18.2.2008 - 27.4.2011
Vznik členství 24.1.2008
Zánik členství 11.4.2011
Vznik funkce 24.1.2008
Zánik funkce 11.4.2011
Adresa: Kyselova 1189/7 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Michal Divín 27.4.2011 - 13.6.2014
Vznik členství 11.4.2011
Vznik funkce 11.4.2011
Adresa: U bakaláře 582 , Praha 190 17
člen představenstva Ing. Tomáš Strnad 27.4.2011 - 4.9.2015
Vznik členství 11.4.2011
Adresa: Zahradní 375 , Plaňany 281 04
místopředseda představenstva Ing. Ivan Malý 27.4.2011 - 4.8.2016
Vznik členství 11.4.2011
Zánik členství 7.4.2016
Vznik funkce 11.4.2011
Zánik funkce 7.4.2016
Adresa: Kamenná 1240/8 , Praha 104 00
předseda představenstva Ing. Michal Divín 13.6.2014 - 4.8.2016
Vznik členství 11.4.2011
Zánik členství 7.4.2016
Vznik funkce 11.4.2011
Zánik funkce 7.4.2016
Adresa: U bakaláře 582 , Praha 190 17
člen představenstva Ing. Tomáš Strnad 4.9.2015 - 4.8.2016
Vznik členství 11.4.2011
Zánik členství 7.4.2016
Zánik funkce 7.4.2016
Adresa: Zahradní 479 , Plaňany 281 04

Dozorčí rada ELEKTROTECHNIKA, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Luděk Livora 4.8.2016
Vznik členství 7.4.2016
Adresa: Dědinova 2003/3 , Praha 148 00
Jméno Ing. Aleš Setnička 12.1.1999 - 29.6.1999
Adresa: Sokolovská 98/96 , Praha 186 00
Jméno Ing. Pavel Zděnek 12.1.1999 - 2.2.2000
Adresa: Střelničná 773/51 , Praha 182 00
Jméno Ing. Vlastimil Ouřada 12.1.1999 - 2.2.2000
Adresa: 75 , Dřínov 273 71
Jméno Luněk Livora 29.6.1999 - 5.10.2004
Vznik členství 9.3.1999
Zánik členství 27.5.2004
Adresa: Dědinova 2003/3 , Praha 148 00
předseda Ing. Pavel Pojman 2.2.2000 - 5.10.2004
Vznik členství 17.12.1999
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 20.12.1999
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Pod hvězdárnou 1587/4 , Praha 182 00
místopředseda Jaromír Černý 2.2.2000 - 5.10.2004
Vznik členství 17.12.1999
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 20.12.1999
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Bartoškova 1367/6 , Praha 140 00
předseda Ing. Pavel Pojman 5.10.2004 - 8.8.2007
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 14.6.2007
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: Pod hvězdárnou 1587/4 , Praha 182 00
místopředseda Jaromír Černý 5.10.2004 - 8.8.2007
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 14.6.2007
Vznik funkce 30.6.2004
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: Bartoškova 1367/6 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Musil CSc. 8.8.2007 - 18.2.2008
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 24.1.2008
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 24.1.2008
Adresa: Jeřabinová 929/5 , Plzeň 326 00
člen dozorčí rady Ing. Robert Mariánek 8.8.2007 - 23.10.2008
Zánik členství 7.10.2008
Vznik funkce 14.6.2007
Adresa: Modrá 1977/2 , Praha 155 00
člen Luděk Livora 5.10.2004 - 23.10.2009
Vznik členství 27.5.2004
Zánik členství 21.9.2009
Adresa: Dědinova 2003/3 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Mikuš 23.10.2008 - 13.10.2010
Vznik členství 7.10.2008
Zánik členství 30.9.2010
Adresa: 147 , Praha 171 00
předseda dozorčí rady Ing. Jana Faifrová 18.2.2008 - 15.8.2013
Vznik členství 24.1.2008
Vznik funkce 24.1.2008
Adresa: Bryksova 947/21 , Praha 198 00
člen Luděk Livora 23.10.2009 - 4.8.2016
Vznik členství 21.9.2009
Zánik členství 7.4.2016
Adresa: Dědinova 2003/3 , Praha 148 00
člen dozorčí rady JUDr. Zdeněk Blahut 13.10.2010 - 4.8.2016
Vznik členství 30.9.2010
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Široká 96/9 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Ing. Jana Faifrová 15.8.2013 - 4.8.2016
Vznik členství 24.1.2008
Zánik členství 7.4.2016
Vznik funkce 24.1.2008
Zánik funkce 7.4.2016
Adresa: Bryksova 947/21 , Praha 198 00
předseda dozorčí rady Ing. Jana Faifrová 4.8.2016 - 12.1.2018
Vznik členství 7.4.2016
Zánik členství 11.1.2018
Vznik funkce 7.4.2016
Zánik funkce 11.1.2018
Adresa: Bryksova 947/21 , Praha 198 00

Sbírka Listin ELEKTROTECHNIKA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5743/SL 60 účetní závěrka [2014], ostatní, výroční zpráva [2014], zpráva auditora zpráva o vztazích za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 20.11.2015 24.11.2015 60
B 5743/SL 59 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za rok 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 22.1.2015 26.1.2015 60
B 5743/SL 58 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 14.4.2014 14.4.2014 14
B 5743/SL 57 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 5.11.2013 11.11.2013 60
B 5743/SL 56 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2013 5.11.2013 11.11.2013 2
B 5743/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 14.8.2012 5.9.2012 56
B 5743/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.6.2012 26.6.2012 30.7.2012 28
B 5743/SL 53 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.5.2012 28.6.2012 29.6.2012 27
B 5743/SL 52 notářský zápis NZ 242/2012 Městský soud v Praze 3.5.2012 28.6.2012 29.6.2012 8
B 5743/SL 51 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.5.2012 4.5.2012 28.6.2012 27
B 5743/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 27.7.2011 3.8.2011 56
B 5743/SL 49 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 11.4.2011 10.5.2011 1
B 5743/SL 48 ostatní -rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 11.4.2011 10.5.2011 3
B 5743/SL 47 notářský zápis NZ 188/2011 Městský soud v Praze 11.4.2011 10.5.2011 10
B 5743/SL 46 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.4.2011 10.5.2011 1
B 5743/SL 45 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.4.2011 10.5.2011 1
B 5743/SL 44 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.4.2011 10.5.2011 1
B 5743/SL 43 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.4.2011 10.5.2011 28
B 5743/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.9.2010 26.10.2010 28
B 5743/SL 41 notářský zápis NZ 472/2010 Městský soud v Praze 30.9.2010 26.10.2010 10
B 5743/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.7.2010 31.7.2010 48
B 5743/SL 39 zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.7.2010 31.7.2010 3
B 5743/SL 38 ostatní - rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2009 3.11.2009 4.11.2009 2
B 5743/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 17.8.2009 17.8.2009 49
B 5743/SL 36 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 7.10.2008 13.11.2008 3
B 5743/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.7.2008 7.8.2008 49
B 5743/SL 35 notářský zápis -NZ296/08 Městský soud v Praze 6.5.2008 30.6.2008 5
B 5743/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.5.2008 30.6.2008 28
B 5743/SL 32 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 24.1.2008 5.3.2008 2
B 5743/SL 31 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.2.2008 5.3.2008 1
B 5743/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 30.8.2007 4.9.2007 41
B 5743/SL 30 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 14.6.2007 22.8.2007 1
B 5743/SL 29 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 22.8.2007 5
B 5743/SL 28 notářský zápis -NZ310/07 Městský soud v Praze 14.6.2007 22.8.2007 3
B 5743/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2007 22.8.2007 28
B 5743/SL 26 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.6.2007 22.8.2007 1
B 5743/SL 25 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.7.2007 22.8.2007 1
B 5743/SL 24 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.7.2007 22.8.2007 1
B 5743/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 20.7.2006 24.7.2006 0
B 5743/SL 21 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2006 20.7.2006 24.7.2006 0
B 5743/SL 20 výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vzt.+DR Městský soud v Praze 31.12.2004 27.6.2005 14.7.2005 0
B 5743/SL 19 ostatní rozh.jed.spol. Městský soud v Praze 20.6.2005 27.6.2005 14.7.2005 0
B 5743/SL 18 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 3.11.2004 26.11.2004 0
B 5743/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 18.10.2004 0
B 5743/SL 16 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2004 18.10.2004 0
B 5743/SL 15 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 30.6.2004 18.10.2004 0
B 5743/SL 14 ostatní -zpráva volební komise Městský soud v Praze 27.5.2004 18.10.2004 0
B 5743/SL 13 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 30.6.2004 18.10.2004 0
B 5743/SL 12 podpisové vzory +čest.prohlášení-4x Městský soud v Praze 18.10.2004 0
B 5743/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,audit. příl. Městský soud v Praze 24.6.2003 10.9.2003 6.10.2003 0
B 5743/SL 10 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 29.6.2003 10.9.2003 6.10.2003 0
B 5743/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 3.12.2001 10.10.2002 0
B 5743/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva 2001+audit Městský soud v Praze 24.9.2002 27.9.2002 2.10.2002 0
B 5743/SL 6 výroční zpráva +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 25.9.2001 0
B 5743/SL 5 notářský zápis +stanovy/22str./ Městský soud v Praze 25.10.2000 21.2.2001 0
B 5743/SL 4 notářský zápis + stanovy 22 stran Městský soud v Praze 17.12.1999 23.5.2000 0
B 5743/SL 3 notářský zápis + stanovy Městský soud v Praze 10.12.1998 2.9.1999 0
B 5743/SL 2 posudek znalce Městský soud v Praze 1.4.1999 0
B 5743/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 24.2.1999 1.4.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ELEKTROTECHNIKA, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25727206
Jméno ELEKTROTECHNIKA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 12.1.1999
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 6

Sídlo ELEKTROTECHNIKA, a.s.

Živnosti a provozovny ELEKTROTECHNIKA, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.1.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Kolbenova 936/5, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1011299224
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 12.1.1999

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.1.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Kolbenova 936/5, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1011299224
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.1.1999

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.4.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Kolbenova 936/5, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1011299224
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.4.2002

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.4.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Kolbenova 936/5, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1011299224
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.4.2002

Živnost č. 5 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.12.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Kolbenova 936/5, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1011299224
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.12.2010

Živnost č. 6 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.12.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Kolbenova 936/5, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1011299224
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.12.2010

Živnost č. 7 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, elektrotechniky, energetiky, hutnictví a chemie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 výroba zařízení pro tvorbu a ochranu životního prostředí (s výjimkou činností uvedených v příl.č. 1-3 zák.č. 455/91 Sb. v platném znění)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1999
Zánik oprávnění 25.6.2008

Živnost č. 11 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Obstaravatelská činnost při dodávce investičních celků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1999
Zánik oprávnění 25.6.2008

Živnost č. 14 výroba systémů automatizovaného řízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ELEKTROTECHNIKA, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ivan Malý
Člen statutárního orgánu Tomáš Strnad
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Divín

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s.

IČO: 25727206
Firma: ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 12.1.1999

Sídlo ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s.

Sídlo: Kolbenova 936/5, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba komunikačních zařízení
Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Opravy počítačů a periferních zařízení
tracking image