Firma Elektrárna Počerady, a. s. IČO 24288110


Elektrárna Počerady, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Elektrárna Počerady, a. s. (24288110) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Duhová 1444/2, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 2012 a je stále aktivní. Elektrárna Počerady, a. s. nemá žádnou provozovnu a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Elektrárna Počerady, a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Elektrárna Počerady, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Elektrárna Počerady, a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro Elektrárna Počerady, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Elektrárna Počerady, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 18163
IČO (identifikační číslo osoby) 24288110
Jméno Elektrárna Počerady, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.4.2012
Počet členů statutárního orgánu: 3 18.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 18.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.6.2014
Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen „ČEZ“), jako jediný akcionář společnosti Elektrárna Počerady, a. s., v působnosti valné hromady společnosti Elektrárna Počerady, a.s., a v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“), rozhoduje takto: 1. bere na vědomí zprávu představenstva společnosti Elektrárna Počerady, a.s., ze dne 18. 5. 2012, vypracovanou v souladu s § 204 odst. 3 obchodní zákoníku, která uvádí důvody pro zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Počerady, a.s., upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem představovaným částí podniku společnosti ČEZ - organizační jednotkou „Elektrárna Počerady“ (dále jen „Nepeněžitý vklad“) a odůvodnění navrhovaného emisního kursu; 2. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Počerady, a.s., z původní výše 20.000.000 Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých) o částku 7.509.000.000 Kč (slovy: sedm miliard pět set devět milionů korun českých) na celkovou novou výši 7 .529.000.000 Kč (slovy: sedm miliard pět set dvacet devět milionů korun českých) za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti Elektrárna Počerady, a.s., bude zvýšen Nepeněžitým vkladem, jehož hodnota byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku stanovena znalcem jmenovaným soudem, a to konkrétně znaleckým ústavem, společností ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 260 99 306, jmenovaným pro tento případ usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 2Nc 4880/2012-14 ze dne 5. dubna 2012, jež nabylo právní moci 13. dubna 2012; znalec ve svém znalecké m posudku č. 393/13/2012 ze dne 2.5.2012 (dále jen „Znalecký posudek“) stanovuje, že hodnota Nepeněžitého vkladu ke dni 31.12.2011 (slovy třicátéhoprvního prosince roku dvatisícejedenáct) činí 7.509.652.000 Kč (slovy: sedm miliard pět set devě t milionů šest set padesát dva tisíc korun českých); b) zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 7.509 ks (slovy: sedm tisíc pět set devět kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a emisním kurzu 1.000 .000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost vyžadující souhlas představenstva p o stanovisku dozorčí rady společnosti Elektrárna Počerady, a.s.; c) veškeré nově upisované akcie budou upsány a splaceny společností ČEZ, jakožto jediným akcionářem společnosti Elektrárna Počerady, a.s., formou Nepeněžitého vkladu; úhrnný emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 7.509.000.000 Kč (slovy: sedm milia rd pět set devět milionů korun českých) a odpovídá hodnotě Nepeněžitého vkladu stanovené ve Znaleckém posudku; rozdíl mezi hodnotou Nepeněžitého vkladu stanoveného Znaleckým posudkem a úhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií, které budou upsány ze strany společností ČEZ, a. s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti Elektrárna Počerady, a.s.; d) ukáže-li se hodnota Nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší, než úhrnný emisní kurs upisovaných akcií, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií - společnost ČEZ - nebude oprávněn požadovat vyplacení tohoto rozdílu ; e) upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f) akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností Elektrárna Počerady, a.s., a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze upsat nejpozději do 31 . března 2013 (slovy: třicátéhoprvního března roku dvatisícetřináct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; g) Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu části podniku s úředně ověřenými podpisy a faktickým předáním Nepeněžitého vkladu společnosti Elektrárna Počerady, a.s., a to v sídle společnosti ČEZ, na adrese Duhová 2/1444, Praha 4; up isovatel je povinen splatit Nepeněžitý vklad nejpozději do 31. března 2013 (slovy: třicátéhoprvního března roku dvatisícetřináct); 31.5.2012 - 6.12.2012

Aktuální kontaktní údaje Elektrárna Počerady, a.s.

Kapitál Elektrárna Počerady, a.s.

zakladni jmění 7 529 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.12.2012
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.4.2012 - 6.12.2012

Akcie Elektrárna Počerady, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 7 529 15.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 7 529 18.6.2014 - 15.9.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 7 529 6.12.2012 - 18.6.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 11.7.2012 - 6.12.2012
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 20 1.4.2012 - 11.7.2012

Sídlo Elektrárna Počerady, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Duhová 1444/2 , Praha 140 00 1.4.2012

Předmět podnikání Elektrárna Počerady, a.s.

Platnost údajů od - do
obchod s elektřinou 6.12.2012
výroba elektřiny 6.12.2012
výroba tepelné energie 6.12.2012
vodoinstalatérství, topenářství 6.12.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 6.12.2012
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 6.12.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona 1.4.2012

vedení firmy Elektrárna Počerady, a.s.

Statutární orgán Elektrárna Počerady, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva. 18.6.2014
Jménem společnosti jednají a podepisují ve všech věcech společně alespoň dva členové představenstva.Při podepisování jménem společnosti členové představenstva k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. Jménem společnosti může jednat i jeden člen p ředstavenstva, pokud byl k tomu představenstvem písemně pověřen.Pokud to vyžaduje zákon, jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně, popřípadě jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. 6.12.2012 - 18.6.2014
Jménem společnosti jednají a podepisují ve všech věcech společně oba členové představenstva.Při podepisování jménem společnosti členové představenstva k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. Jménem společnosti může jednat i jeden člen představe nstva, pokud byl k tomu představenstvem písemně pověřen.Pokud to vyžaduje zákon, jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně, popřípadě jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. 1.4.2012 - 6.12.2012
Předseda představenstva Ing. Luboš Elšlégr 9.2.2019
Vznik členství 1.1.2016
Vznik funkce 2.1.2019
Adresa: Adámkova 3093/11 , Chomutov 430 03
Místopředsedkyně představenstva Ing. Jana Lavingerová 9.2.2019
Vznik členství 2.10.2017
Vznik funkce 2.1.2019
Adresa: Kurta Konráda 2445/5 , Praha 190 00
Člen představenstva Ing. Miroslav Kryl 9.2.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Kpt. Nálepky 2227 , Louny 440 01
předseda dozorčí rady Mgr. Tomáš Petráň 1.4.2012 - 3.4.2012
Vznik členství 1.4.2012
Zánik členství 30.9.2012
Vznik funkce 1.4.2012
Zánik funkce 30.9.2012
Adresa: Pařížská 119/14 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Jašek M.A. 1.4.2012 - 3.4.2012
Vznik členství 1.4.2012
Adresa: Hlubocká 709/3 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Daniel Janeček M.A. 1.4.2012 - 11.7.2012
Vznik členství 1.4.2012
Zánik členství 31.5.2012
Adresa: Vnější 929/36 , Praha 141 00
předseda představenstva Mgr. Tomáš Petráň 3.4.2012 - 5.11.2012
Vznik členství 1.4.2012
Zánik členství 30.9.2012
Vznik funkce 1.4.2012
Zánik funkce 30.9.2012
Adresa: Pařížská 119/14 , Praha 110 00
člen představenstva Mgr. Dita Svatošová 11.7.2012 - 5.11.2012
Vznik členství 1.6.2012
Zánik členství 30.9.2012
Adresa: Tyršova 551/3 , Neratovice 277 11
místopředseda výboru Ing. Jiří Kulhánek 5.11.2012 - 6.12.2012
Vznik členství 1.10.2012
Vznik funkce 1.10.2012
Adresa: 75 , Zbrašín 440 01
člen výboru Ing. Jana Lavingerová 5.11.2012 - 6.12.2012
Vznik členství 1.10.2012
Adresa: Hviezdoslavova 273/15 , Děčín 405 02
člen představenstva Ing. Jana Lavingerová 6.12.2012 - 3.11.2013
Vznik členství 1.10.2012
Adresa: Hviezdoslavova 273/15 , Děčín 405 02
předseda představenstva Ing. František Strach 5.11.2012 - 31.3.2016
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 31.12.2015
Vznik funkce 1.10.2012
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Fibichova 1825 , Teplice 415 01
člen představenstva Ing. Jana Lavingerová 3.11.2013 - 31.3.2016
Vznik členství 1.10.2012
Adresa: Kurta Konráda 2445/5 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Kulhánek 6.12.2012 - 8.2.2017
Vznik členství 1.10.2012
Vznik funkce 1.10.2012
Adresa: 75 , Zbrašín 440 01
Předseda představenstva Ing. Jana Lavingerová 31.3.2016 - 26.1.2018
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 1.10.2017
Vznik funkce 1.1.2016
Zánik funkce 1.10.2017
Adresa: Kurta Konráda 2445/5 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Kulhánek 8.2.2017 - 26.1.2018
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 1.10.2017
Vznik funkce 1.10.2012
Zánik funkce 1.10.2017
Adresa: Kaštanová 1112 , 273 43 Buštěhrad Česká republika
Člen představenstva Ing. Luboš Elšlégr 31.3.2016 - 27.7.2018
Vznik členství 1.1.2016
Adresa: Smetanova 1747/5 , Chomutov 430 01
předseda představenstva Ing. Jana Lavingerová 26.1.2018 - 9.2.2019
Vznik členství 2.10.2017
Vznik funkce 2.10.2017
Zánik funkce 1.1.2019
Adresa: Kurta Konráda 2445/5 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Kulhánek 26.1.2018 - 9.2.2019
Vznik členství 2.10.2017
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 2.10.2017
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: Kaštanová 1112 , 273 43 Buštěhrad Česká republika
Člen představenstva Ing. Luboš Elšlégr 27.7.2018 - 9.2.2019
Vznik členství 1.1.2016
Zánik funkce 1.1.2019
Adresa: Adámkova 3093/11 , Chomutov 430 03

Dozorčí rada Elektrárna Počerady, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Petr Zlámal 2.3.2018
Vznik členství 2.1.2018
Adresa: U Hřiště 444 , Stařeč 675 22
předseda dozorčí rady JUDr. Marek Šlégl 10.7.2018
Vznik členství 2.5.2018
Vznik funkce 14.5.2018
Adresa: Pod Haltýřem 1497/5 , Praha 148 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Pačovský 10.7.2018
Vznik členství 2.5.2018
Vznik funkce 14.5.2018
Adresa: Choceňská 1186 , Přelouč 535 01
člen dozorčí rady Ing. Martin Jašek M.A. 1.4.2012 - 11.2.2013
Vznik členství 1.4.2012
Zánik členství 31.12.2012
Adresa: Hlubocká 709/3 , Praha 158 00
předseda dozorčí rady JUDr. Marek Šlégl 1.4.2012 - 19.9.2013
Vznik členství 1.4.2012
Zánik členství 1.5.2013
Vznik funkce 1.4.2012
Zánik funkce 1.5.2013
Adresa: Pod Haltýřem 1497/5 , Praha 148 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Pačovský 1.4.2012 - 19.9.2013
Vznik členství 1.4.2012
Zánik členství 1.5.2013
Vznik funkce 1.4.2012
Zánik funkce 1.5.2013
Adresa: Choceňská 1186 , Přelouč 535 01
člen dozorčí rady Josef Petrlík 11.2.2013 - 2.3.2018
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 1.1.2018
Adresa: Kpt. Nálepky 2230 , Louny 440 01
předseda dozorčí rady Marek Šlégl 19.9.2013 - 10.7.2018
Vznik členství 1.5.2013
Zánik členství 1.5.2018
Vznik funkce 7.5.2013
Zánik funkce 1.5.2018
Adresa: Pod Haltýřem 1497/5 , Praha 148 00
místopředseda dozorčí rady Jiří Pačovský 19.9.2013 - 10.7.2018
Vznik členství 1.5.2013
Zánik členství 1.5.2018
Vznik funkce 7.5.2013
Zánik funkce 1.5.2018
Adresa: Choceňská 1186 , Přelouč 535 01

Sbírka Listin Elektrárna Počerady, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 18163/SL 20 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 3.7.2015 17.7.2015 75
B 18163/SL 19 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 18.6.2015 3.7.2015 17.7.2015 1
B 18163/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.9.2014 8.10.2014 11.11.2014 13
B 18163/SL 17 notářský zápis NZ 5495/2014 Městský soud v Praze 2.9.2014 12.9.2014 24.9.2014 4
B 18163/SL 16 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 4.8.2014 70
B 18163/SL 15 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 20.6.2014 1.7.2014 4.8.2014 1
B 18163/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 2576/2014 Městský soud v Praze 28.4.2014 16.6.2014 20.6.2014 17
B 18163/SL 13 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 18.6.2013 19.6.2013 66
B 18163/SL 12 ostatní smlouva o vkladu čási podniku Městský soud v Praze 26.6.2012 11.12.2012 12.12.2012 457
B 18163/SL 11 posudek znalce č.393/13/2012 Městský soud v Praze 2.5.2012 11.12.2012 12.12.2012 225
B 18163/SL 10 notářský zápis NZ 1261/2012 Městský soud v Praze 26.6.2012 11.12.2012 12.12.2012 4
B 18163/SL 9 ostatní -sml.o vkladu části podniku Městský soud v Praze 17.9.2012 12.11.2012 20.11.2012 457
B 18163/SL 8 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 1.10.2012 29.10.2012 5.11.2012 1
B 18163/SL 7 stanovy společnosti bez datumu Městský soud v Praze 29.10.2012 5.11.2012 26
B 18163/SL 6 notářský zápis NZ 1872/2012 Městský soud v Praze 26.9.2012 29.10.2012 5.11.2012 9
B 18163/SL 5 ostatní zápis z 4.zasedání DR/volba předs. Městský soud v Praze 29.5.2012 7.8.2012 9.8.2012 2
B 18163/SL 4 ostatní zápis z 3.zasedání DR/odvolaní z funkce předs. Městský soud v Praze 21.5.2012 7.8.2012 9.8.2012 2
B 18163/SL 3 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 626/2012 Městský soud v Praze 21.3.2012 7.8.2012 9.8.2012 34
B 18163/SL 2 notářský zápis NZ 984/2012 Městský soud v Praze 22.5.2012 28.5.2012 2.7.2012 465
B 18163/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 626/2012 Městský soud v Praze 21.3.2012 28.3.2012 2.4.2012 34

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Elektrárna Počerady, a. s.

IČO (identifikační číslo) 24288110
Jméno Elektrárna Počerady, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 1.4.2012
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 4

Sídlo Elektrárna Počerady, a. s.

Živnosti a provozovny Elektrárna Počerady, a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.2012

Živnost č. 2 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.2012

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.2012

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.2012

Statutární orgán Elektrárna Počerady, a. s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jana Lavingerová
Člen statutárního orgánu Luboš Elšlégr
Člen statutárního orgánu Ing. MIROSLAV KRYL

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Elektrárna Počerady, a.s.

IČO: 24288110
Firma: Elektrárna Počerady, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.4.2012

Sídlo Elektrárna Počerady, a.s.

Sídlo: Duhová 1444/2 NEOAD, Praha 4 140 53

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektřiny
Obchod s elektřinou
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image