Firma Elektrárna Dětmarovice, a.s. IČO 29452279


Elektrárna Dětmarovice, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Elektrárna Dětmarovice, a.s. (29452279) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 1202, Dětmarovice 735 71. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 9. 2012 a je stále aktivní. Elektrárna Dětmarovice, a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Elektrárna Dětmarovice, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Elektrárna Dětmarovice, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Elektrárna Dětmarovice, a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro Elektrárna Dětmarovice, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Elektrárna Dětmarovice, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 10329
IČO (identifikační číslo osoby) 29452279
Jméno Elektrárna Dětmarovice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 7.9.2012
Počet členů statutárního orgánu: 3 2.7.2014 - 1.2.2019
Počet členů dozorčí rady: 3 2.7.2014 - 1.2.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014 - 1.2.2019
Na základě smlouvy o vkladu části podniku ze dne 14.ledna 2013 uzavřené mezi společností Elektrárna Dětmarovice, a.s., se sídlem Dětmarovice 1202, PSČ 735 71, IČ 294 52 279, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10329 (dále jen "Elektrárna Dětmarovice, a.s.") a společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen "ČEZ, a.s."), došlo s úč inností ke dni 1. února 2013 ke vkladu části podniku společnosti ČEZ, a.s., představované organizační jednotkou "Elektrárna Dětmarovice", do základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s. 26.3.2013
Společnost ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 1581 (dále jen "ČEZ"), jako jediný akcionář společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., v půs obnosti valné hromady společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., a v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto: 1. bere na vědomí zprávu představenstva společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s. ze dne 7. listopadu 2012, vypracovanou v souladu s § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, která uvádí důvody pro zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a .s., upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem představovaným částí podniku společnosti ČEZ - organizační jednotkou "Elektrárna Dětmarovice" (dále jen "Nepeněžitý vklad") a odůvodnění navrhovaného emisního kursu; 2. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s. z původní výše 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 1.348.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta čtyřicet osm miliónů korun českých) na celkovou výši 1.350.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta padesát miliónů korun českých) za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., bude zvýšen Nepeněžitým vkladem, jehož hodnota byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku stanovena znalcem jmenovaným soudem, a to konkrétně znaleckým ústavem, společnos tí ZNALEX, s.r.o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 260 99 306, jmenovaným pro tento případ usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 28 Nc 4242/2012-14 ze dne 16. října 2012, jež nabylo právní moci 18. října 2012; znalec ve svém zn aleckém posudku č. 446/66/2012 ze dne 30. října 2012 (dále jen "Znalecký posudek") stanovuje, že hodnota Nepeněžitého vkladu ke dni 30. června 2012 činí 1.348.956.000 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta čtyřicet osm miliónů devět set padesát šest tisíc koru n českých); b) zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 1.348 ks (slovy: tisíc tři sta čtyřicet osm kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) a emisn ím kurzu 1.000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost vyžadující souhlas př edstavenstva po stanovisku dozorčí rady společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s.; c) veškeré nově upisované akcie budou upsány a splaceny společností ČEZ, jakožto jediným akcionářem společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., formou Nepeněžitého vkladu; úhr nný emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 1.348.000.000 Kč (slova: jedna miliarda tři sta čtyřicet osm miliónů korun českých) a odpovídá hodnotě Nepeněžitého vkladu stanovené ve Znaleckém posudku; rozdíl mezi hodnotou Nepeněžitého vkladu stanovené ho Znaleckým posudkem a úhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií, které budou upsány ze strany společností ČEZ, a.s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s.; d) ukáže-li s e hodnota Nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší, než úhrnný emisní kurs upisovaných akcií, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií - společnost ČEZ - nebude oprávněn požadovat vyplacení tohoto rozdílu; e) upisován í nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f) akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností Elektrárna Dětmarovice, a.s., a to pís emnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze upsat nejpozději do 30. června 2013 (slovy: třicátého června roku dvatisícetřináct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pr acovních dnů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; g) Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu části podniku s úředně ověřenými podpisy a faktickým předáním Nepeněžitého vkladu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s ., a to v sídle společnosti ČEZ, na adrese Duhová 2/1444, Praha 4; upisovatel je povinen splatit Nepeněžitý vklad nejpozději do 30. června 2013 (slovy: třicátého června roku dvatisícetřináct). 4.12.2012 - 26.3.2013

Aktuální kontaktní údaje Elektrárna Dětmarovice, a.s.

Kapitál Elektrárna Dětmarovice, a.s.

zakladni jmění 1 350 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.3.2013
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.9.2012 - 26.3.2013

Akcie Elektrárna Dětmarovice, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 350 2.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 350 26.3.2013 - 2.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 7.9.2012 - 26.3.2013

Sídlo Elektrárna Dětmarovice, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 1202 , Dětmarovice 735 71 25.6.2014
Adresa 1202 , Dětmarovice 735 71 7.9.2012 - 25.6.2014

Předmět podnikání Elektrárna Dětmarovice, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba elektřiny 26.3.2013
distribuce elektřiny 26.3.2013
výroba tepelné energie 26.3.2013
rozvod tepelné energie 26.3.2013
obchod s elektřinou 26.3.2013
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 26.3.2013
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 26.3.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.9.2012

vedení firmy Elektrárna Dětmarovice, a.s.

Statutární orgán Elektrárna Dětmarovice, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva. 2.7.2014
Jménem Společnosti jednají a podepisují ve všech věcech společně alespoň dva členové představenstva. Při podepisování jménem Společnosti členové představenstva k obchodní firmě Společnosti připojí své podpisy. Jménem Společnosti může jednat i jeden člen p ředstavenstva, pokud byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Pokud to vyžaduje zákon, jedná jménem Společnosti předseda představenstva samostatně, popřípadě jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. 7.9.2012 - 2.7.2014
člen představenstva Ing. Karel Šponar 9.11.2017
Vznik členství 1.7.2017
Adresa: V Dolíku 909 , Dolní Lutyně 735 53
předseda představenstva Ing. Vlastimír Kontrik 25.5.2018
Vznik členství 8.9.2017
Vznik funkce 8.9.2017
Adresa: Na Pešatku 1084/14 , Ostrava 724 00
místopředseda představenstva Mgr. René Cuber MBA 25.5.2018
Vznik členství 2.2.2018
Vznik funkce 2.2.2018
Adresa: Lužní 1235 , Třinec 739 61
místopředseda představenstva Ing. Pavel Janík 7.9.2012 - 20.2.2013
Vznik členství 7.9.2012
Zánik členství 31.1.2013
Vznik funkce 7.9.2012
Zánik funkce 31.1.2013
Adresa: K lánu 496/2 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Petr Kursa 7.9.2012 - 31.10.2013
Vznik členství 7.9.2012
Adresa: Bronzová 2021/23 , Praha 155 00
předseda představenstva Ing. Vlastimír Kontrik 7.9.2012 - 25.6.2014
Vznik členství 7.9.2012
Vznik funkce 7.9.2012
Adresa: Na Pešatku 1084/14 , Ostrava 724 00
místopředseda představenstva René Cuber 20.2.2013 - 9.11.2017
Vznik členství 1.2.2013
Vznik funkce 1.2.2013
Adresa: Lužní 1235 , Třinec 739 61
člen představenstva Ing. Petr Kursa 31.10.2013 - 9.11.2017
Vznik členství 7.9.2012
Zánik členství 30.6.2017
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: Jeremiášova 2722/2 , Praha 155 00
předseda představenstva Ing. Vlastimír Kontrik 25.6.2014 - 25.5.2018
Vznik členství 7.9.2012
Zánik členství 7.9.2017
Vznik funkce 7.9.2012
Zánik funkce 7.9.2017
Adresa: Na Pešatku 1084/14 , Ostrava 724 00
místopředseda představenstva Mgr. René Cuber MBA 9.11.2017 - 25.5.2018
Vznik členství 1.2.2013
Zánik členství 1.2.2018
Vznik funkce 1.2.2013
Zánik funkce 1.2.2018
Adresa: Lužní 1235 , Třinec 739 61

Dozorčí rada Elektrárna Dětmarovice, a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Pačovský 9.11.2017
Vznik členství 1.9.2017
Vznik funkce 26.9.2017
Adresa: Choceňská 1186 , Přelouč 535 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Staněk 20.2.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Rezlerova 290 , Praha 109 00
předseda dozorčí rady JUDr. Marek Šlégl 30.4.2019
Vznik členství 2.3.2019
Vznik funkce 27.3.2019
Adresa: Pod Haltýřem 1497/5 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Petráň 7.9.2012 - 19.7.2013
Vznik členství 7.9.2012
Zánik členství 31.3.2013
Adresa: Pařížská 119/14 , Praha 110 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Andrzej Martynek 7.9.2012 - 25.5.2014
Vznik členství 7.9.2012
Zánik členství 7.12.2013
Vznik funkce 7.9.2012
Zánik funkce 7.12.2013
Adresa: Umělecká 588/6 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Dzik 7.9.2012 - 2.7.2014
Vznik členství 7.9.2012
Zánik členství 7.12.2013
Vznik funkce 7.9.2012
Zánik funkce 7.12.2013
Adresa: Komorní 580/10 , Český Těšín 737 01
člen dozorčí rady Martin Jašek 19.7.2013 - 2.7.2014
Vznik členství 1.4.2013
Adresa: Hlubocká 709/3 , Praha 158 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Andrzej Martynek 25.5.2014 - 2.7.2014
Vznik členství 7.9.2012
Zánik členství 7.12.2013
Vznik funkce 7.9.2012
Zánik funkce 7.12.2013
Adresa: Umělecká 588/6 , Praha 170 00
předseda dozorčí rady JUDr. Marek Šlégl 2.7.2014 - 30.11.2015
Vznik členství 1.3.2014
Vznik funkce 11.4.2014
Adresa: Pod Haltýřem 1497/5 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Krůl 2.7.2014 - 30.11.2015
Vznik členství 4.12.2013
Adresa: 1260 , Dětmarovice 735 71
místopředseda dozorčí rady Ing. Martin Jašek MA 2.7.2014 - 9.10.2016
Vznik členství 1.4.2013
Vznik funkce 11.4.2014
Adresa: Hlubocká 709/3 , Praha 158 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Martin Jašek MA 9.10.2016 - 9.11.2017
Vznik členství 1.4.2013
Zánik členství 31.8.2017
Vznik funkce 11.4.2014
Zánik funkce 31.8.2017
Adresa: Laténská 849/2 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Krůl 30.11.2015 - 20.2.2019
Vznik členství 4.12.2013
Zánik členství 4.12.2018
Adresa: 1260 , Dětmarovice 735 71
předseda dozorčí rady JUDr. Marek Šlégl 30.11.2015 - 30.4.2019
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 1.3.2019
Vznik funkce 11.4.2014
Zánik funkce 1.3.2019
Adresa: Pod Haltýřem 1497/5 , Praha 148 00

Sbírka Listin Elektrárna Dětmarovice, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10329/SL 15 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy a zprávy o vztazích Krajský soud v Ostravě 1.12.2015 3.12.2015 61
B 10329/SL 14 notářský zápis [NZ 2577/2014] RJA Krajský soud v Ostravě 28.4.2014 16.6.2015 16.6.2015 16
B 10329/SL 13 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 2.7.2014 7.7.2014 61
B 10329/SL 12 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Ostravě 2.7.2014 7.7.2014 12
B 10329/SL 11 rozhod. o statut. orgánu Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 25.3.2013 19.7.2013 26.7.2013 1
B 10329/SL 10 stanovy společnosti - ÚZ stanov k 26.3.2013 Krajský soud v Ostravě 4.4.2013 4.4.2013 29
B 10329/SL 9 smlouva o prodeji/převodu - Smlouva o vkladu části podniku Krajský soud v Ostravě 25.3.2013 3.4.2013 264
B 10329/SL 8 posudek znalce č. 446/66/2012 Krajský soud v Ostravě 25.3.2013 3.4.2013 212
B 10329/SL 7 notářský zápis NZ 2596/2012 Krajský soud v Ostravě 18.12.2012 25.3.2013 3.4.2013 267
B 10329/SL 6 notářský zápis NZ 2297/2012 Krajský soud v Ostravě 19.11.2012 20.3.2013 3.4.2013 271
B 10329/SL 5 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 1.2.2013 15.2.2013 21.2.2013 2
B 10329/SL 4 notářský zápis NZ 170/2013 Krajský soud v Ostravě 23.1.2013 15.2.2013 21.2.2013 7
B 10329/SL 3 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 6.8.2012 28.8.2012 10.9.2012 1
B 10329/SL 2 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 6.8.2012 28.8.2012 10.9.2012 2
B 10329/SL 1 notářský zápis vč.stanov, zakl.listiny Krajský soud v Ostravě 3.8.2012 28.8.2012 10.9.2012 36

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Elektrárna Dětmarovice, a. s.

IČO (identifikační číslo) 29452279
Jméno Elektrárna Dětmarovice, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Karviné
Vznik první živnosti: 7.9.2012
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 2

Sídlo Elektrárna Dětmarovice, a. s.

Živnosti a provozovny Elektrárna Dětmarovice, a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.9.2012

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.1.2013

Statutární orgán Elektrárna Dětmarovice, a. s.

Člen statutárního orgánu Ing. Vlastimír Kontrik
Člen statutárního orgánu Mgr. René Cuber MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Karel Šponar

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Elektrárna Dětmarovice, a.s.

IČO: 29452279
Firma: Elektrárna Dětmarovice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karviná
Základní územní jednotka: Dětmarovice
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 7.9.2012

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba elektřiny
Přenos elektřiny
Obchod s elektřinou
Výroba tepla
Rozvod tepla
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
tracking image