Firma Eleganta, a.s. IČO 27627985


Eleganta, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Eleganta, a.s. (27627985) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Klimentská 1246/1, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 12. 2006 a je stále aktivní. Eleganta, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Eleganta, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Eleganta, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Eleganta, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Eleganta, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 11315
IČO (identifikační číslo osoby) 27627985
Jméno Eleganta, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.12.2006
Na společnost Eleganta, a.s. přešlo jako na právního nástupce jmění zaniklé akciové společnosti Přední Veleslavínská, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1246/1, PSČ 110 00, identifikační číslo 274 24 723. Společnost Přední Veleslavínská a.s. byla zrušena bez likvidace z důvodů sloučení této společnosti s akciovou společností Eleganta, a.s. 14.12.2007
Dne 22.2.2007 učinil jediný akcionář společnosti, tj. společnost Companies.cz, s.r.o., v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydán celkem 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), znějící na majite le a mající listinnou podobu, 3) akcie bude upsána peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vz dal svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení obsaženém shora v tomto notářském zápise, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) odchod ního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenová akcie, která nebude upsána s využitím přednostního práva, tj. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), znějící na majitele a mající listinnou podobu, která má být na zvýšení základního kapitálu vydána, bude nabídnuta určitému (předem určenému) zájemci, a  to panu Ing. Vojislavu Sparavalo, nar. 1.12.1969, bytem 7 Avenue Princesse Grace, 980 00, Monaco, Monacké knížectví, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcii ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ov ěřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcii upisovanou bez přednostního práva lze upsat v sídle advokátní kanceláře Žižka a partneři, na adrese Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ: 110 00, ve lhůtě 90 (slovy: devades át) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcie upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcie společnost upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej bu ď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí s tím, že upisování akcie před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, počátek běhu lhůty p ro upisování akcie bez využití přednostního práva bude upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcie; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcie bude navíc sdělení p ředstavenstva, že lhůta pro upisování akcie bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcie; emisní kurs akcie upisované bez využití přednostního práva je shodný s její jmenovitou hodnotou a činn í částku 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 30% (slovy: třicetprocent) emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 90 (slovy: devadesát) kalendářních dnů ode dne upsání akcie a to na zvláštn í účet č. 1161107276/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, 10) konstatuje, že se nepřpouští možnost započtení peněžité pohledávky určitého (předem určeného) zájemce vůči společnosti ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcie, která má být vydána na toto zvýšení základního kapitálu, 11) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 2.100.000,-Kč (slovy: dvamilionyjednostotisíc korun českých). 3.4.2007 - 16.5.2007

Aktuální kontaktní údaje Eleganta, a.s.

Kapitál Eleganta, a.s.

zakladni jmění 2 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.5.2007
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.4.2007 - 16.5.2007
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 6.12.2006 - 3.4.2007

Akcie Eleganta, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 21 16.5.2007
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 6.12.2006 - 16.5.2007

Sídlo Eleganta, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Klimentská 1246/1 , Praha 110 00 16.5.2007
Adresa Bulharská 996/20 , Praha 101 00 6.12.2006 - 16.5.2007

Předmět činnosti Eleganta, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz 6.12.2006

vedení firmy Eleganta, a.s.

Statutární orgán Eleganta, a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva společně s dalším členem představemstva. 3.4.2007
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva společnosti samostatně. 6.12.2006 - 3.4.2007
člen představenstva Thomas Samii 5.10.2011
Vznik členství 31.8.2011
Adresa: Žitavského 499 , Praha 156 00
člen představenstva Jan Herškovič 29.8.2012
Vznik členství 22.2.2012
Adresa: Vojtěšská 245/1 , Praha 110 00
předseda představenstva Vojislav Sparavalo 12.4.2013
Vznik členství 22.2.2012
Vznik funkce 22.2.2012
Adresa: Dušní 7/13 , Praha 110 00
předseda představenstva Martin Žižka 6.12.2006 - 3.4.2007
Vznik členství 6.12.2006
Zánik členství 22.2.2007
Vznik funkce 6.12.2006
Zánik funkce 22.2.2007
Adresa: Kolářova 902/28 , Praha 143 00
člen představenstva Ivo Siegel 6.12.2006 - 3.4.2007
Vznik členství 6.12.2006
Zánik členství 22.2.2007
Adresa: Kuželova 575 , Praha 199 00
člen představenstva Martin Beník 6.12.2006 - 3.4.2007
Vznik členství 6.12.2006
Zánik členství 22.2.2007
Adresa: Werichova 992 , Velké Přílepy 252 64
člen představenstva Emil Vrana 3.4.2007 - 5.10.2011
Vznik členství 22.2.2007
Zánik členství 31.8.2011
Adresa: Hradecká 2526/3 , Praha 130 00
předseda představenstva. Ing. Vojislav Sparavalo 3.4.2007 - 29.8.2012
Vznik členství 22.2.2007
Zánik členství 22.2.2012
Vznik funkce 22.2.2007
Zánik funkce 22.2.2012
Adresa: Avenue Princesse Grace 7 , 980 00 Monaco Monacké knížectví
člen představenstva Serge Borenstein 3.4.2007 - 29.8.2012
Vznik členství 22.2.2007
Zánik členství 22.2.2012
Adresa: Žitavského 499 , Praha 156 00
předseda představenstva Ing. Vojislav Sparavalo 29.8.2012 - 12.4.2013
Vznik členství 22.2.2012
Vznik funkce 22.2.2012
Adresa: Avenue Princesse Grace 7 , 980 00 Monaco Monacké knížectví

Dozorčí rada Eleganta, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Richard Eger 29.8.2012
Vznik členství 22.2.2012
Adresa: Čihákova 516 , Jílové u Prahy 254 01
předseda dozorčí rady Ing. Dejan Sparavalo 30.5.2013
Vznik členství 22.2.2012
Vznik funkce 22.2.2012
Adresa: K Zeleným domkům 802/67 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Věroslav Machuta 1.12.2018
Vznik členství 31.8.2011
Adresa: Žižkovo náměstí 1152/6 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Terezie Forejtová 6.12.2006 - 3.4.2007
Vznik členství 6.12.2006
Zánik členství 22.2.2007
Vznik funkce 6.12.2006
Zánik funkce 22.2.2007
Adresa: Klausova 2575/9 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Monika Procházková 6.12.2006 - 3.4.2007
Vznik členství 6.12.2006
Zánik členství 22.2.2007
Adresa: Luční 686/9 , Rudolfov 373 71
člen dozorčí rady Pavel Černohorský 6.12.2006 - 3.4.2007
Vznik členství 6.12.2006
Zánik členství 22.2.2007
Adresa: Mendlovo náměstí 24/14 , Brno 603 00
předseda dozorčí rady Thomas Samii 3.4.2007 - 5.10.2011
Vznik členství 22.2.2007
Zánik členství 31.8.2011
Vznik funkce 22.2.2007
Zánik funkce 31.8.2011
Adresa: Žitavského 499 , Praha 156 00
člen dozorčí rady Ing. Dejan Sparavalo 3.4.2007 - 5.10.2011
Vznik členství 22.2.2007
Adresa: K Zeleným domkům 802/67 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Hana Samuelová 3.4.2007 - 29.8.2012
Vznik členství 22.2.2007
Zánik členství 22.2.2012
Adresa: Mánesova 1374/14 , Svitavy 568 02
předseda dozorčí rady Ing. Dejan Sparavalo 5.10.2011 - 29.8.2012
Vznik členství 22.2.2007
Zánik členství 22.2.2012
Vznik funkce 31.8.2011
Zánik funkce 22.2.2012
Adresa: K Zeleným domkům 802/67 , Praha 148 00
předseda dozorčí rady Ing. Dejan Sparavalo 29.8.2012 - 30.5.2013
Vznik členství 22.2.2012
Vznik funkce 22.2.2012
Adresa: K Zeleným domkům 802/67 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Věroslav Machuta 5.10.2011 - 1.12.2018
Vznik členství 31.8.2011
Adresa: Vančurova 1894/4 , Děčín 405 02

Sbírka Listin Eleganta, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 11315/SL 35 ostatní zápis o řádné VH Městský soud v Praze 29.6.2015 1.10.2015 15.10.2015 4
B 11315/SL 34 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 1.10.2015 15.10.2015 2
B 11315/SL 33 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 1.10.2015 15.10.2015 6
B 11315/SL 32 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 23.4.2014 7.5.2014 7
B 11315/SL 31 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 23.4.2014 7.5.2014 7
B 11315/SL 30 účetní závěrka [2011] Městský soud v Praze 31.12.2011 23.4.2014 7.5.2014 8
B 11315/SL 29 ostatní - Zápis z VH Městský soud v Praze 22.2.2012 4.9.2012 10.9.2012 4
B 11315/SL 28 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2011 26.10.2011 4.11.2011 13
B 11315/SL 27 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 30.6.2010 26.10.2011 4.11.2011 12
B 11315/SL 26 ostatní zápis z jednání mimořádné VH. Městský soud v Praze 31.8.2011 5.10.2011 3
B 11315/SL 25 zpráva auditora +zahaj.rozvaha -1.7.07 Městský soud v Praze 1.7.2007 28.1.2008 8
B 11315/SL 24 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.07 Městský soud v Praze 30.6.2007 28.1.2008 13
B 11315/SL 22 ostatní -rozhod.představenstva/B10533/ Městský soud v Praze 26.11.2007 28.1.2008 4
B 11315/SL 21 notářský zápis -NZ373/07-sml.o fúzi Městský soud v Praze 27.11.2007 28.1.2008 22
B 11315/SL 20 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 26.11.2007 28.1.2008 4
B 11315/SL 19 ostatní -návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 22.10.2007 22.10.2007 23.10.2007 5
B 11315/SL 9 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.2.2007 5.6.2007 12.6.2007 2
B 11315/SL 8 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.2.2007 5.6.2007 12.6.2007 2
B 11315/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.5.2007 5.6.2007 12.6.2007 20
B 11315/SL 17 ostatní rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 22.2.2007 5.6.2007 12.6.2007 3
B 11315/SL 16 ostatní rouhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 22.2.2007 5.6.2007 12.6.2007 4
B 11315/SL 15 notářský zápis NZ 98/2007 Městský soud v Praze 22.2.2007 5.6.2007 12.6.2007 12
B 11315/SL 14 ostatní rozhodnutí DR Městský soud v Praze 22.2.2007 5.6.2007 12.6.2007 3
B 11315/SL 13 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.2.2007 5.6.2007 12.6.2007 2
B 11315/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.2.2007 5.6.2007 12.6.2007 2
B 11315/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.2.2007 5.6.2007 12.6.2007 2
B 11315/SL 10 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.2.2007 5.6.2007 12.6.2007 2
B 11315/SL 7 notářský zápis -NZ98/07 Městský soud v Praze 22.2.2007 3.4.2007 12
B 11315/SL 6 podpisové vzory -6x Městský soud v Praze 22.2.2007 3.4.2007 18
B 11315/SL 5 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 22.2.2007 3.4.2007 3
B 11315/SL 4 ostatní -rozhodnutí DR Městský soud v Praze 22.2.2007 3.4.2007 3
B 11315/SL 3 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 22.2.2007 3.4.2007 3
B 11315/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ548/06 Městský soud v Praze 31.10.2006 21.11.2006 2.1.2007 33

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Eleganta, a.s.

IČO: 27627985
Firma: Eleganta, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.12.2006

Sídlo Eleganta, a.s.

Sídlo: Klimentská 1246/1, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Podobné firmy

tracking image