Firma EGIDA, a.s. IČO 64259625


EGIDA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

EGIDA, a.s. (64259625) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Italská 1583/24, Praha 120 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 8. 1995 a je stále aktivní. EGIDA, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o EGIDA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o EGIDA, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o EGIDA, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro EGIDA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje EGIDA, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 12573
IČO (identifikační číslo osoby) 64259625
Jméno EGIDA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.8.1995
Počet členů statutárního orgánu: 3 7.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 7.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014
Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti rozhoduje akcionář o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), tj. z původního 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Upisování akcií nad částku nav rhovaného zvýšení základního kapitálu anebo upisování nepeněžitými vklady se nepřipouští. 2. Upisované akcie: počet: 100 kusů jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč druh: kmenové forma: na majitele podoba: listinná Akcie nebudou kótovány. 3. Všechny nové akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je jediný akcionář společnost MAXIMA pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 6, Na Dlouhém lánu č.p. 508, PSČ 160 00, identifikační číslo 613 28 464 , která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3314, a to smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře zájemce se společností. Zájemce je oprávněn upsat všech sto nových kmenových akci í ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč znějících na majitele, v listinné podobě, nekótovaných. Emisní kurs každé nové, upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 10.000,- Kč. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc roz hodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Ostatní způsoby upisování akcií bez využití přednostního práva uvedeného v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 5. Místem pro úpis nových akcií se stanoví sídlo jediného akcionáře - Praha 6, Na Dlouhém lánu č.p. 508, PSČ 160 00. Představenstvo společnosti je povinno doručit jedinému akcionáři společnosti nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí jediného akcionáře při výk onu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a písemné oznámení o počátku běhu lhůty stanovené pro upisování akcií. Nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Předem určený zájemce - jediný akcionář - může nové akcie upsat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 6, Na Dlouhém lánu č.p. 508, PSČ 160 00, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin. K upsání akcií zájemcem jako upisovatelem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou upisovatel uzavírá se společností a která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti podle § 205 odst. 3 obc hodního zákoníku. Náklady na vypracování nese společnost. Počátek běhu lhůty pro upsání oznámí společnost předem určenému zájemci jako upisovateli bez zbytečného odkladu a to současně se zasláním písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. V příp adě přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Upisování akci í je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 15 dnů od upsání akcií uzavřením smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet společnosti zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, vedený u Č eskoslovenské obchodní banky, a.s., číslo účtu 215521276/0300. 3.9.2007 - 19.10.2007
Obchodní společnost EGIDA, a.s. se sídlem Brno, Vinařská 1a, okres Brno - město, IČ: 64 25 96 25 se vyřazuje z oddílu B vložky 1269 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 25.6.1998
Obchodní společnost EGIDA, a.s. se sídlem Brno, Vinařská 1a se z a p i s u j e do oddílu B vložky 2626 obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. 21.5.1998

Kapitál EGIDA, a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.10.2007
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.12.1997 - 19.10.2007
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.8.1995 - 8.12.1997

Akcie EGIDA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 7.7.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 200 19.10.2007 - 7.7.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 29.8.1995 - 19.10.2007

Sídlo EGIDA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Italská 1583/24 , Praha 120 00 15.4.2014
Adresa U Hadovky 564/3 , Praha 160 00 3.9.2007 - 15.4.2014
Adresa Vinařská 460/3 , Brno 603 00 14.11.2001 - 3.9.2007
Adresa Vinařská 74/1 , Brno 603 00 22.12.1997 - 14.11.2001
Adresa Skladištní oblast čp. 9 , Hradec Králové 3 Česká republika
29.8.1995 - 22.12.1997

Předmět podnikání EGIDA, a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 28.7.2014
pojišťovací agent 2.10.2009
pojišťovací makléř 2.10.2009
zajišťovací makléř 2.10.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.10.2009
samostatný likvidátor pojistných událostí 9.9.2008
Pojišťovací agent 3.9.2007 - 2.10.2009
Pojišťovací makléř 3.9.2007 - 2.10.2009
Zajišťovací makléř 3.9.2007 - 2.10.2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 13.7.1998 - 2.10.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.8.1995 - 2.10.2009

vedení firmy EGIDA, a.s.

Statutární orgán EGIDA, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně alespoň dva členové představenstva. 5.2.2011
Jménem společnosti jedná samostatně každý člen představenstva. 9.9.2008 - 5.2.2011
Způsob jednání: Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 3.9.2007 - 9.9.2008
Jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva anebo místopředseda představenstva. Je-li jmenován prokurista společnosti, jedná jménem společnosti též prokurista společnosti, a to v rozsahu udělené prokury. Je-li jmenováno prokuristů více, jedná každý z nich samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo místopředseda představenstva. Prokurista za společnost podepisuje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dovětkem "p.p." nebo "per procura". 8.12.1997 - 3.9.2007
Zastupování a podepisování: Za společnost jedná samostatně kterýkoliv člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv z členů představenstva. Způsob jednání a podepisování za společnost na základě plné moci či prokury se nevylučuje a je upraven čl. 5 Stanov. 29.8.1995 - 8.12.1997
člen Ing. Petr Černý 12.6.2015
Vznik členství 31.5.2012
Adresa: Rýznerova 1263/6 , Praha 165 00
předseda Ing. Milan Točina 6.11.2015
Vznik členství 31.5.2012
Vznik funkce 18.6.2012
Adresa: Fügnerova 674 , Libochovice 411 17
člen Ing. Aleš Jarkovský 5.3.2018
Vznik členství 1.6.2016
Adresa: U Dráhy 313 , Chýně 253 01
Člen představenstva JUDr. Tomáš Nebeský 29.8.1995 - 8.12.1997
Adresa: Za Rozhlednou 1915 , Roudnice nad Labem 413 01
Člen představenstva Ing. Jiří Kořínek 29.8.1995 - 8.12.1997
Adresa: Na Sadech 1850/30 , České Budějovice 370 01
Člen představenstva Ing. Jiří Filippi 29.8.1995 - 22.12.1997
Adresa: Přemyslova 594/28 , Hradec Králové 500 08
Předseda představenstva Doc. Dr. Oldřich Chronc CSc. 8.12.1997 - 22.12.1997
Adresa: Bělehradská 1402/47 , Praha 120 00
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Kořínek 8.12.1997 - 22.12.1997
Adresa: Kališnická 1431/32 , České Budějovice 370 08
Místopředseda představenstva Aleš Zabloudil 22.12.1997 - 13.12.2000
Adresa: Souhrady 668/12 , Brno 625 00
Člen představenstva Radek Pospíšil 22.12.1997 - 13.12.2000
Adresa: Řezáčova 762/40 , Brno 624 00
Předseda představenstva Jiří Koutný 22.12.1997 - 13.12.2000
Adresa: Neumannova 254/24 , Brno 602 00
předseda představenstva Vladko Weikert 13.12.2000 - 14.11.2001
Adresa: Studentská 3279 , Mělník 276 01
místopředseda představenstva Jiří Koutný 13.12.2000 - 26.3.2004
Adresa: Neumannova 254/24 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Petr Krejcar 13.12.2000 - 26.3.2004
Zánik funkce 31.7.2003
Adresa: Jiránkova 2283 , Pardubice 530 02
předseda představenstva Jan Šrubař 14.11.2001 - 26.3.2004
Adresa: Plzeňská 155/113 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Jan Šrubař 26.3.2004 - 3.9.2007
Zánik členství 30.5.2007
Zánik funkce 30.5.2007
Adresa: Plzeňská 155/113 , Praha 150 00
člen představenstva Petr Vondráček 26.3.2004 - 3.9.2007
Vznik funkce 27.10.2003
Zánik funkce 30.5.2007
Adresa: Pod strání 2164/27 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Bc. Jiří Koutný 26.3.2004 - 9.9.2008
Zánik členství 26.5.2008
Zánik funkce 26.5.2008
Adresa: Neumannova 254/24 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Milan Točina 3.9.2007 - 24.8.2012
Vznik členství 30.5.2007
Vznik funkce 4.6.2007
Adresa: Fügnerova 674 , Libochovice 411 17
člen představenstva Ing. Petr Černý 3.9.2007 - 24.8.2012
Vznik členství 30.5.2007
Adresa: K Horoměřicům 1182 , 165 00 Praha 6 Česká republika
místopředseda představenstva Bc. Jiří Koutný 9.9.2008 - 29.1.2013
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 17.12.2012
Vznik funkce 13.6.2008
Zánik funkce 17.12.2012
Adresa: Neumannova 254/24 , Brno 602 00
člen představenstva Tomáš Královič 29.1.2013 - 15.4.2014
Vznik členství 18.12.2012
Zánik členství 27.1.2014
Adresa: J. Valašťana Dolinského 2121 , 841 01 Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Petr Černý 24.8.2012 - 12.6.2015
Vznik členství 31.5.2012
Adresa: Rýznerova 1263/6 , Praha 165 00
předseda Ing. Milan Točina 24.8.2012 - 6.11.2015
Vznik členství 31.5.2012
Vznik funkce 18.6.2012
Adresa: Fügnerova 674 , Libochovice 411 17
člen Mgr. Ondřej Novotný 15.4.2014 - 27.7.2016
Zánik členství 31.5.2016
Vznik funkce 28.1.2014
Zánik funkce 31.5.2016
Adresa: Malešická 2855/2 , Praha 130 00
člen Ing. Aleš Jarkovský 27.7.2016 - 5.3.2018
Vznik členství 1.6.2016
Adresa: U Dráhy 313 , Chýně 253 01

Dozorčí rada EGIDA, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Martina Kavříková 24.8.2012
Vznik členství 19.6.2012
Vznik funkce 19.6.2012
Adresa: V Zahradách 609 , Horoměřice 252 62
člen dozorčí rady Miloslav Mišner 7.7.2014
Vznik členství 26.6.2014
Vznik funkce 26.6.2014
Adresa: Jahodová 776 , Neratovice 277 11
člen dozorčí rady Tereza Hala 17.6.2017
Vznik členství 26.6.2014
Vznik funkce 26.6.2014
Adresa: Kruhová 318 , Nupaky 251 01
Jméno Petra Boudová 29.8.1995 - 8.12.1997
Adresa: Na Sadech 1850/30 , České Budějovice 370 01
Jméno Tomáš Vavřinec 29.8.1995 - 8.12.1997
Adresa: Sukova 1218/9 , Říčany 251 01
Jméno Eduard Paulík 29.8.1995 - 22.12.1997
Adresa: Psohlavců 423 , Trutnov 541 01
Předseda Tomáš Vavřinec 8.12.1997 - 22.12.1997
Adresa: Sukova 1218/9 , Říčany 251 01
Místopředseda Petra Boudová 8.12.1997 - 22.12.1997
Adresa: Kališnická 1431/32 , České Budějovice 370 08
Předseda Ing. Zbyněk Šklíba 22.12.1997 - 24.3.1998
Adresa: Stránského 1763/35 , Litoměřice 412 01
Místopředseda Ing. Jaromír Diblík 22.12.1997 - 14.11.2001
Adresa: 219 , Týnec nad Sázavou 257 42
Člen Aleš Klásek 22.12.1997 - 27.6.2002
Adresa: Havláskova 240/14 , Brno 621 00
Předseda Ing. Zbyněk Sklíba 24.3.1998 - 27.6.2002
Adresa: Stránského 1763/35 , Litoměřice 412 01
členka Ing. Emília Brotanová 14.11.2001 - 27.6.2002
Adresa: Bieblova 164/22 , Brno 613 00
člen Miloslav Mišner 27.6.2002 - 26.3.2004
Adresa: Jahodová 776 , Neratovice 277 11
předseda Pavel Votava 27.6.2002 - 11.11.2004
Zánik funkce 20.1.2004
Adresa: Nádražní 165 , 277 51 Nelahozeves Česká republika
člen RSDr. Miloslav Mišner 26.3.2004 - 11.11.2004
Zánik funkce 8.7.2004
Adresa: Jahodová 776 , Neratovice 277 11
členka Zdeňka Jevická 27.6.2002 - 3.9.2007
Adresa: Bednaříkova 2187/5 , Brno 628 00
předseda dozorčí rady RSDr. Miloslav Mišner 11.11.2004 - 2.10.2009
Vznik funkce 8.7.2004
Adresa: Jahodová 776 , Neratovice 277 11
člen dozorčí rady Tereza Točinová 11.11.2004 - 2.10.2009
Vznik členství 30.6.2004
Adresa: Fügnerova 674 , Libochovice 411 17
člen dozorčí rady Zdeňka Jevická 3.9.2007 - 24.8.2012
Vznik členství 18.6.2007
Adresa: Bednaříkova 2187/5 , Brno 628 00
předseda dozorčí rady RSDr. Miloslav Mišner 2.10.2009 - 24.8.2012
Vznik členství 25.6.2009
Vznik funkce 20.7.2009
Adresa: Jahodová 776 , Neratovice 277 11
člen dozorčí rady Tereza Točinová 2.10.2009 - 24.8.2012
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 25.6.2014
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Fügnerova 674 , Libochovice 411 17
předseda Martina Kovaříková 24.8.2012 - 24.8.2012
Vznik členství 19.6.2012
Vznik funkce 19.6.2012
Adresa: V Zahradách 609 , Horoměřice 252 62
člen dozorčí rady Mgr. Tereza Hala 24.8.2012 - 7.7.2014
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 25.6.2014
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Na Vrškách 279 , Zlatníky-Hodkovice 252 41
člen dozorčí rady RSDr. Miloslav Mišner 24.8.2012 - 7.7.2014
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 25.6.2014
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Jahodová 776 , Neratovice 277 11
člen dozorčí rady Tereza Hala 7.7.2014 - 17.6.2017
Vznik členství 26.6.2014
Vznik funkce 26.6.2014
Adresa: Na Vrškách 279 , Zlatníky-Hodkovice 252 41

Sbírka Listin EGIDA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 12573/SL 37 účetní závěrka [2014], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 27.7.2015 3.8.2015 20
B 12573/SL 36 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 18.6.2014 30.6.2014 25.7.2014 12
B 12573/SL 35 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 2886/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 30.6.2014 25.7.2014 27
B 12573/SL 34 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 27.5.2014 16.6.2014 17
B 12573/SL 33 ostatní zápis z DR - volba/ odv. čl. představenstva Městský soud v Praze 27.1.2014 21.3.2014 17.4.2014 1
B 12573/SL 32 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 26.9.2013 9.10.2013 17
B 12573/SL 31 ostatní zápis z DR /představenstvo/ Městský soud v Praze 17.12.2012 22.1.2013 6.2.2013 1
B 12573/SL 30 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 16.5.2012 17.8.2012 29.10.2012 4
B 12573/SL 29 ostatní -zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 18.6.2012 17.8.2012 29.10.2012 1
B 12573/SL 28 účetní závěrka 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 22.5.2012 5.6.2012 14
B 12573/SL 27 notářský zápis NZ 518/2010 Městský soud v Praze 18.11.2010 7.3.2011 7
B 12573/SL 26 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 25.2.2011 2.3.2011 14
B 12573/SL 25 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 15.3.2010 18.3.2010 8
B 12573/SL 24 účetní závěrka 2009 příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 15.3.2010 18.3.2010 5
B 12573/SL 23 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 12.3.2009 13.3.2009 12
B 12573/SL 22 účetní závěrka - příloha r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 17.3.2008 18.3.2008 4
B 12573/SL 21 účetní závěrka - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 17.3.2008 18.3.2008 8
B 12573/SL 19 ostatní -smlouva o upsání akcií Městský soud v Praze 17.7.2007 24.10.2007 0
B 12573/SL 17 ostatní -rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 18.6.2007 7.9.2007 2
B 12573/SL 16 notářský zápis -NZ 192/2007-stanovy Městský soud v Praze 18.6.2007 7.9.2007 18
B 12573/SL 15 ostatní -potvrzení FÚ Městský soud v Praze 16.7.2004 22.11.2004 1
B 12573/SL 14 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 15.7.2004 22.11.2004 1
B 12573/SL 13 ostatní -zápis dozorčí rady Městský soud v Praze 8.7.2004 22.11.2004 2
B 12573/SL 12 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 30.6.2004 22.11.2004 2
B 12573/SL 11 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 26.11.2003 6.4.2004 2
B 12573/SL 10 ostatní -zápis dozorčí rady Městský soud v Praze 27.10.2003 6.4.2004 1
B 12573/SL 9 ostatní - listina přítomných Městský soud v Praze 29.6.2001 27.2.2002 1
B 12573/SL 8 ostatní - zápis z doz. rady Městský soud v Praze 30.3.2001 27.2.2002 2
B 12573/SL 7 podpisové vzory - čest. prohl., výpis z rejstř Městský soud v Praze 28.6.2001 27.2.2002 8
B 12573/SL 6 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 10.10.1997 22.1.2001 11
B 12573/SL 4 notářský zápis - VH Městský soud v Praze 22.9.1997 22.1.2001 11
B 12573/SL 3 ostatní - zápis dozor.rady Městský soud v Praze 11.6.1997 22.1.2001 1
B 12573/SL 2 ostatní - zápis z představen. Městský soud v Praze 12.6.1997 22.1.2001 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje EGIDA, a.s.

IČO (identifikační číslo) 64259625
Jméno EGIDA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 29.8.1995
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Sídlo EGIDA, a.s.

Živnosti a provozovny EGIDA, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.8.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Italská 1583/24, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1012957667
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.8.2017

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.8.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.2012
Zánik oprávnění 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán EGIDA, a.s.

Člen statutárního orgánu Aleš Jarkovský
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Černý
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Točina

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje EGIDA, a.s.

IČO: 64259625
Firma: EGIDA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce soukromé národní
Datum vzniku: 29.8.1995

Sídlo EGIDA, a.s.

Sídlo: Italská 1583/24, Praha 120 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image