Firma eFitness a.s. IČO 27518876


eFitness a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

eFitness a.s. (27518876) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Za Strahovem 2338/44, Praha 169 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 6. 2007 a je stále aktivní. eFitness a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o eFitness a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o eFitness a.s. na Justice.cz
Detailní informace o eFitness a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro eFitness a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje eFitness a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 19316
IČO (identifikační číslo osoby) 27518876
Jméno eFitness a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.6.2007
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 30.12.2013 bylo rozhodnuto o úmyslu zvýšit základní kapitál společnosti, a to takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5 240 000,--Kč (pět milionů dvě stě čtyřicet tisíc kor un českých), vydáním 262 (dvě stě šedesát dva) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 20 000,--Kč (dvacet tisíc korun českých); nové akcie mohou být upsány peněžitými vklady a dále uvedený m nepeněžitým vkladem; upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; emisní kurs každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 20 000,--Kč (dvacet tisíc korun českých); vylučuje se předn ostní právo akcionáře na upsání nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem; nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do o bchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku o částku 1 620 000,--Kč (jeden milion šest set dvacet tisíc korun českých), přičemž 81 (osmdesát jedna) nových akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci obchodní společnosti VERUTIA HOLDING LIMITED se sídlem Griva Digeni 115, TRIDENT CENTRE, P.C.3101, Limassol, Kyperská republika, registrační číslo HE 228867; emisní kurs každé nové akcie upsané předem určeným zájemcem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 20 000,--Kč (dvacet tisíc korun českých); představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, návrh smlouvy o upsání a kcií a oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií; předem určený zájemce může upsat nové akcie ve lhůtě 90 (devadesáti dnů) počínající 31. (třicátým prvým) dnem od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti, v pracovní dny v době od 8. 00 do 16.00 hodin; k upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku 3 620 000,--Kč (tři miliony šest set dvacet tisíc korun českých); emisní kurs nových akcií může být upsán n epeněžitým vkladem - podnikem identifikační číslo 738 64 111 pana Lukáše Harnola, místo podnikání Za Strahovem 2338/44a, PSČ 16900 Praha Břevnov, jak je popsán znaleckým posudkem znalce NSG Morison znalecký ústav s.r.o., číslo posudku 269-64/2013 ze dne 1 1.11.2013, tento podnik je v majetku pana Lukáše Harnola, narozeného dne 14.04.1984, bytem Za Strahovem 2338/44A, Břevnov, 169 00 Praha 6; podnik tvořící nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem NSG Morison znalecký ústav s.r.o., identifikační číslo 246 64 651 , se sídlem Jakubská 2, PSČ 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164462, jmenovaného pro tento účel usnesením Městského soudu v Praze ze dne 18.10.2013 číslo jednací 2 Nc 5564/2013-16, částkou 3 63 9 000,--Kč (tři miliony šest set třicet devět tisíc korun českých); na emisní kurs nových akcií se nepeněžitý vklad započítává v hodnotě 3 620 000,--Kč (tři miliony šest set dvacet tisíc korun českých) a 19 000,--Kč (devatenáct tisíc korun českých) tvoří emisní ážio, upisovateli panu Lukáši Harnolovi bude vydáno 181 (jedno sto osmdesát jedna) kusů nových nekotovaných kmenových akcií znějících na jméno vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20 000,--Kč (dvacet tisíc korun českých); předsta venstvo společnosti je povinno předem panu Lukáši Harnolovi nejpozději do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) ob chodního zákoníku; představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií doručit panu Lukáši Harnolovi návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 o bchodního zákoníku a prohlášení upisovatele (vkladatele) podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost; představenstvo Společnosti je povinno zároveň s písemnou informací o možnosti upsání nových akcií doruč it panu Lukáši Harnolovi oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií; Pan Lukáš Harnol může nové akcie upsat ve lhůtě 90 (devadesáti dnů) počínající 31. (třicátým prvým) dnem od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti v pracovní dn y v době od 8.00 do 16.00 hodin; k upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a prohlášení upisovatele (vkladatele) podl e § 60 odst. 1 obchodního zákoníku; bude-li smlouva uzavírána před právní mocí usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, musí být smlouva uzavřena pod rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnut í návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; vklad musí být splacen předáním smlouvy o vkladu obsahující prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti nejpozději do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouv y o upsání akcií nepeněžitým vkladem o předání a převzetí vkladu musí být sepsán zápis. Započtení pohledávky na úhradu emisního kursu upsaných akcií : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady souhlasí se započtením pohledávky na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií, to je části pohledávky obchodní společnosti VERUTIA HOLDING LIMITED za Společností dle smlouvy o úvěru ze dne 06.10.2008 uzavřené mezi Společností a obchodní společností VERUTIA HOLDING LIMITED; započítána bude část pohledávk y ve výši ve výši 1 620 000,--Kč (jeden milion šest set dvacet tisíc korun českých); představenstvo Společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit zájemci návrh dohody o započtení pohledávky. 10.2.2014 - 10.5.2014

Kapitál eFitness a.s.

zakladni jmění 7 240 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.5.2014
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.5.2008 - 10.5.2014
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 27.6.2007 - 19.5.2008

Akcie eFitness a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 362 10.5.2014
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 9.8.2013 - 10.5.2014
Kmenové akcie na jméno 2 000 000 Kč 1 27.6.2007 - 9.8.2013

Sídlo eFitness a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Za Strahovem 2338/44 , Praha 169 00 30.10.2015
Adresa 5. května 1640/65 , Praha 140 00 9.8.2013 - 30.10.2015
Adresa 69 , Vranová Lhota 571 01 27.6.2007 - 9.8.2013

Předmět podnikání eFitness a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona 9.8.2013
Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 27.6.2007
Příprava a vypracování technických návrhů 27.6.2007
Testování, měření, analýzy a kontroly 27.6.2007
Velkoobchod 27.6.2007 - 1.11.2014

vedení firmy eFitness a.s.

Statutární orgán eFitness a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná samostatně jediný člen představenstva. 1.11.2014
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně jediný člen představenstva. 27.6.2007 - 1.11.2014
člen představenstva Lukáš Harnol 22.9.2013
Vznik členství 29.3.2013
Vznik funkce 29.3.2013
Adresa: Za Strahovem 2338/44 , Praha 169 00
člen představenstva Josef Friedl 27.6.2007 - 5.12.2008
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 31.10.2008
Adresa: 6 , Městečko Trnávka 571 01
člen představenstva David Bureš 5.12.2008 - 9.8.2013
Vznik členství 31.10.2008
Zánik členství 12.10.2012
Zánik funkce 12.10.2012
Adresa: Ústecká 28 , Dlouhá Třebová 561 17
člen představenstva Jiří Pubrdle 9.8.2013 - 9.8.2013
Vznik členství 12.10.2012
Zánik členství 29.3.2013
Adresa: U zámeckého parku 221/5 , Praha 148 00
člen představenstva Lukáš Harnol 9.8.2013 - 22.9.2013
Vznik členství 29.3.2013
Vznik funkce 29.3.2013
Adresa: Bezručova 1152/5 , Krnov 794 01

Dozorčí rada eFitness a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Miroslav Pužík 27.6.2007 - 19.5.2008
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.4.2008
Vznik funkce 27.6.2007
Zánik funkce 24.4.2008
Adresa: 85 , Vranová Lhota 571 01
člen dozorčí rady Vladimír Stránský 27.6.2007 - 19.5.2008
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.4.2008
Adresa: J. Formánka 197 , Litomyšl 570 01
člen dozorčí rady Miroslav Broulík 27.6.2007 - 19.5.2008
Vznik členství 27.6.2007
Zánik členství 24.4.2008
Adresa: Kubelkova 1715 , Česká Třebová 560 02
předseda dozorčí rady Miroslav Pužík 19.5.2008 - 5.12.2008
Vznik členství 24.4.2008
Zánik členství 31.10.2008
Vznik funkce 24.4.2008
Zánik funkce 31.10.2008
Adresa: 85 , Vranová Lhota 571 01
člen dozorčí rady Vladimír Stránský 19.5.2008 - 5.12.2008
Vznik členství 24.4.2008
Zánik členství 31.10.2008
Adresa: J. Formánka 197 , Litomyšl 570 01
člen dozorčí rady Miroslav Broulík 19.5.2008 - 9.8.2013
Vznik členství 24.4.2008
Zánik členství 12.10.2012
Zánik funkce 12.10.2012
Adresa: Kubelkova 1715 , Česká Třebová 560 02
předseda dozorčí rady Ing. Aleš Krška 5.12.2008 - 9.8.2013
Vznik členství 31.10.2008
Zánik členství 12.10.2012
Vznik funkce 31.10.2008
Zánik funkce 12.10.2012
Adresa: Kateřinská 2131 , Česká Třebová 560 02
člen dozorčí rady Radek Deutsch 5.12.2008 - 9.8.2013
Vznik členství 31.10.2008
Zánik členství 12.10.2012
Zánik funkce 12.10.2012
Adresa: K. Čapka 609 , Jevíčko 569 43
člen dozorčí rady Miroslav Tenkl 9.8.2013 - 9.8.2013
Vznik členství 12.10.2012
Zánik členství 29.3.2013
Adresa: nám. F. Křižíka 2881 , Tábor 390 01
člen dozorčí rady Václav Mikulec 9.8.2013 - 1.11.2014
Vznik členství 12.10.2012
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Lužná 794/17 , Praha 160 00
člen dozorčí rady František Bošek 9.8.2013 - 1.11.2014
Vznik členství 12.10.2012
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Bělčická 2825/12 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Mgr. Elena Donátová 1.11.2014 - 30.10.2015
Vznik členství 30.6.2014
Adresa: Javorová 1856/35 , Praha 182 00

Prokura eFitness a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Petr Gregor MBA 1.11.2014 - 30.10.2015
Adresa: Krokova 1700/8 , Praha 128 00

Sbírka Listin eFitness a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 19316/SL 25 notářský zápis [NZ 357/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.7.2014 14.10.2015 4.11.2015 23
B 19316/SL 24 notářský zápis [NZ 858/2015] Městský soud v Praze 24.9.2015 14.10.2015 4.11.2015 10
B 19316/SL 23 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 1.9.2015 14.10.2015 4.11.2015 3
B 19316/SL 22 notářský zápis [NZ 357/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.7.2014 19.9.2014 28.1.2015 23
B 19316/SL 21 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 30.6.2014 19.9.2014 28.1.2015 4
B 19316/SL 20 posudek znalce č. 269-64/2013 Městský soud v Praze 11.11.2013 26.3.2014 26.5.2014 44
B 2616/SL 18 notářský zápis, ostatní NZ 128/2013,2x rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.7.2013 14.8.2013 19
B 2616/SL 17 účetní závěrka 2012,ds Městský soud v Praze 15.3.2013 6.5.2013 7.5.2013 12
B 2616/SL 16 účetní závěrka 2011,el. Městský soud v Praze 17.2.2012 8.6.2012 12.6.2012 12
B 2616/SL 15 účetní závěrka příloha 2010, ds Městský soud v Praze 16.5.2011 16.5.2011 6
B 2616/SL 14 účetní závěrka výkaz zz 2010, ds Městský soud v Praze 16.5.2011 16.5.2011 2
B 2616/SL 13 účetní závěrka rozvaha 2010, ds Městský soud v Praze 16.5.2011 16.5.2011 4
B 2616/SL 9 účetní závěrka 2008 - výkaz zz, cd Městský soud v Praze 18.3.2009 26.1.2011 26.1.2011 2
B 2616/SL 8 účetní závěrka 2008 - rozvaha, cd Městský soud v Praze 18.3.2009 26.1.2011 26.1.2011 4
B 2616/SL 7 účetní závěrka 2008 - příl. k ú.z., cd Městský soud v Praze 18.3.2009 26.1.2011 26.1.2011 5
B 2616/SL 6 účetní závěrka 2007 - výkaz zz, cd Městský soud v Praze 25.3.2008 26.1.2011 26.1.2011 2
B 2616/SL 5 účetní závěrka 2007 - rozvaha, cd Městský soud v Praze 25.3.2008 26.1.2011 26.1.2011 4
B 2616/SL 4 účetní závěrka 2007 - příl. k ú.z., cd Městský soud v Praze 25.3.2008 26.1.2011 26.1.2011 4
B 2616/SL 12 účetní závěrka 2009 - výkaz zz, cd Městský soud v Praze 26.2.2010 26.1.2011 26.1.2011 2
B 2616/SL 11 účetní závěrka 2009 - rozvaha, cd Městský soud v Praze 26.2.2010 26.1.2011 26.1.2011 4
B 2616/SL 10 účetní závěrka 2009 - příl. k ú.z., cd Městský soud v Praze 5.3.2010 26.1.2011 26.1.2011 6
B 2616/SL 3 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Městský soud v Praze 31.10.2008 3.12.2008 3.12.2008 5
B 2616/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory - NZ 338/2007, ZL Městský soud v Praze 7.6.2007 18.6.2007 18.6.2007 29

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje eFitness a.s.

IČO (identifikační číslo) 27518876
Jméno eFitness a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 27.6.2007
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Sídlo eFitness a.s.

Živnosti a provozovny eFitness a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.6.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Radlická 220 158 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1009517457
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.1.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Lužická 1893/9, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1009517449
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.1.2014

Živnost č. 2 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.2015
Zánik oprávnění 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán eFitness a.s.

Člen statutárního orgánu Lukáš Harnol

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje eFitness a.s.

IČO: 27518876
Firma: eFitness a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 27.6.2007

Sídlo eFitness a.s.

Sídlo: Za Strahovem 2338/44, Praha 169 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
Výroba potravinářských výrobků
Výroba průmyslových krmiv
Výroba oděvů
Výroba strojů a zařízení j. n.
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní poskytování úvěrů
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Podobné firmy

tracking image