Firma EFEKTIM a.s. IČO 00001091


EFEKTIM a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

EFEKTIM a.s. (00001091) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Irská 796, 160 00 Praha 6 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 1. 1969 a je stále aktivní. EFEKTIM a.s. má celkem jednu provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o EFEKTIM a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o EFEKTIM a.s. na Justice.cz
Detailní informace o EFEKTIM a.s. na rzp.cz
Detailní informace o EFEKTIM a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro EFEKTIM a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje EFEKTIM a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka BXXXVI 66
IČO (identifikační číslo osoby) 00001091
Jméno EFEKTIM a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 30.1.1969
počet členů statutárního orgánu: 1 25.3.2014
Společnost EFEKTIM a.s., se sídlem Praha 6, Vokovice, Irská 796/1, PSČ 160 00, IČ 000 01 091, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl BXXXVI, vložka 66, uzavřela dne 30.3.2012 smlouvu oprodeji části podniku, na základě které byla na společnost FVE DUBNO s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Benediktská 722/11, PSČ 110 00, IČ 241 58 909, zapsanou vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl C, vložka 184070, převedena část podniku tvořící samostatnou organizační složku, která je tvořena zvěcí, práv ajiných majetkových hodnot sloužicích kprovozování funkčního celku fotovoltaické elektrárny "Dubno", vystavěné zejména na pozemku KN parc. č. 488/1, ovýměře 132 387 m2, způsob využití jiná plocha, vkatastrálním území Dubno, zapsané na LV č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracoviště Příbram, pro obec Dubno, okres Příbram. 16.5.2012
Mimořádná valná hromada společnosti Efektim a.s. snižuje základní kapitál společnosti zdůvodu menší potřeby vlastních zdrojů, vyplývající zčástečného utlumení činnosti společnosti zčástky 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) očástku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 2.000.000,- (slovy: dva miliony korun českých). Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) na 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) vsouladu s§ 213a) odst. 1 a 3 obchodního zákoníku. Výše uvedená částka 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) bude poskytnuta jako finanční plnění všem akcionářům společnosti vpoměru jmenovité hodnoty jejich akcií, ato po uplynutí všech zákonných lhůt. Lhůta pro vyznačení změny je navržena třicet kalendářních dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 30.7.2004 - 3.3.2006
zapisuje se přijetí nových Stanov společnosti valnouhromadou společnosti konanou dne 11.3.1992 17.6.1992 - 27.10.2004
Údaje o zřízení společnosti:akciová společnost byla zřízena podle zák.č. 243/49 Sb a zakládáse na státním povolení udělené výnosem ministerstva zahraničníhoobchodu ze dne 19.12.1968 č.j. 2381/68, dále na stanovách tímžeministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromadykonané dne 21.12.1968 osvědčené notářským zápisem č.j. 1 N 550/681 NZ 407/68. 30.1.1969
slovensky - EFEKTIM účastinárská spoločnosťanglicky - EFEKTIM Ltd.francouzsky - EFEKTIM Société Anonymeněmecky - EFEKTIM Aktiengesellschaftrusky - EFEKTIM Akcioněrnoe obščestvošpanělsky - EFEKTIM Sociedad Anónima 30.1.1969
Představenstvo společnosti se skládá z 5-12 členů. 30.1.1969 - 19.9.1994

Kapitál EFEKTIM a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.12.2004
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.1.1969 - 8.12.2004

Sídlo EFEKTIM a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Irská 796 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Irská 796/1, Vokovice, 160 00 Praha 6
23.11.2015
Adresa Irská 796 , 160 00 Praha 6 - Vokovice Česká republika
Praha 6 - Vokovice, Irská 796/1, PSČ 16000
22.9.2010 - 23.11.2015
Adresa Thunovská 179 , 110 00 Praha 1 - Malá Strana Česká republika
Praha 1 - Malá Strana, Thunovská 179/12, PSČ 11000
28.1.2008 - 22.9.2010
Adresa Údolní 280 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Údolní 280/15
10.7.1992 - 28.1.2008
Adresa Václavské náměstí 1 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské náměstí 1
30.1.1969 - 10.7.1992

Předmět podnikání EFEKTIM a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.9.2010
projektová činnost ve výstavbě 22.9.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 22.9.2010
výroba elektřiny 22.9.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 14.6.2007 - 22.9.2010
realitní činnost 14.6.2007 - 22.9.2010
podlahářství (kladení podlahovin) 14.3.1995 - 14.6.2007
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšíhoprodeje a prodej 19.9.1994 - 22.9.2010
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 19.9.1994 - 22.9.2010
poradenská činnost v obalsti obchodu 19.9.1994 - 22.9.2010
§3, odst. 3: Poskytování a přijímání služeb spočívajícíchv uzavírání a realizaci smluv o dodávkách zboží a služebvlastním jménem, a to na vlastní účet nebo na účetodběratele 21.11.1991 - 19.9.1994
§3, odst. 4: Realizování veškeré obchodní činnosti včetněposkytování služeb na čs. i zahraničních trzích 21.11.1991 - 19.9.1994
Poskytovat služby zahraničním osobám v ČSSR na základěsmlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvyo zprostředkování spočívající v uzavírání a plnění smluvo dodávkách zboží nebo poskytování služeb čs. osobám. 14.3.1990 - 19.9.1994
Přijímat a poskytovat služby na základě smlouvy oobstarávání záležitostí spočívající v dovozu zboží odzastupovaných firem nebo vývozu zboží zastupovaným firmámvlastním jménem a na účet příslušné čs. nebo zahraničníosoby, včetně služeb v oblasti leasingových operací, výrobníkooperace a vyzbových a výměnných obchodů. 14.3.1990 - 19.9.1994
V rámci smluv uvedených v bodě 1 a 2 tohoto povolení:a) zajišťovat propagaci pro zahraniční osobu, včetně jejíúčasti na výstavách a veletrzíchb) poskytovat čs. právnickým osobám údaje o vlastnostechsmluvních výrobkůc) poskytovat popř. obstarávat technicko-poradenskou činnostzahrnující-odborně technické informace a instruktáže o vlastnostecha účelném používání smluvních výrobků-konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvních 14.3.1990 - 19.9.1994
výrobků-semináře, konference a předvádění smluvních výrobků-provádění, popř. obstarávání servisu smluvních výrobků-provádění prodeje smluvních výrobků-zprostředkování, případně obstarávání stáží a školeníu zahraniční firmyd) zřizovat konsignaační sklady zahraniční osoby azajišťovat jejich provoz, včetně dovozu náhradních dílů protyto sklady a veškerého vybavení souvisejícího sezabezpečením jejich provozu 14.3.1990 - 19.9.1994
Zpostředkovávat nebo obstarávat pro čs. organizace vysílánípracovníků do zahraničí k zabezpečení činností v rozsahutohoto povolení. 14.3.1990 - 19.9.1994
Poskytovat příslušným čs. organizacím oprávněným kzahraničně obchodní činnosti na základě smlouvy o obchodnímzastoupení nebo smlouvy o zprostředkování služby spočívajícíve zprostředkování vývozu československého zboží. 14.3.1990 - 19.9.1994
Vyvážet obchodní vzorky, technickou dokumentaci a propagačnímateriály k zabezpečování obchodní činnosti v rozsahu tohotopovolení. 14.3.1990 - 19.9.1994
V souladu s obecně platnými právními předpisy účastnit sena podnikání v tuzemsku i v zahraničí. 14.3.1990 - 19.9.1994
Poskytovat consulting v oblasti obchodu a podnikání pročeskoslovenské i zahraniční osoby. 14.3.1990 - 19.9.1994
Přijímání služeb od zahraničních osob formou pronájmu věcípro vlastní potřebu organizace a s tím spojený doboz azpětný vývoz těchto věcí: 14.3.1990 - 19.9.1994
JKPOV č.celního sazeb.-zařízení reprografická 401 8472106 9009213-stroje a přístroje a zařízení 402 8469105 8473102kancelářská 8517207-stroje na zpracování dat 403 8471207 8471916(pouze osobní počítače a 8473307mikropočítače pro běžnévybavení pracovišť,včetně příslušenství)-programového vybavení a 076 1 14.3.1990 - 19.9.1994
přijímání služeb s tímsouvisejících-nábytek kovový a dřevěný 557 457 9403205(pouze speciální nábytek pro 550 77 9403205výpočetní techniku) 615 77 9403604-telefaxy 382 651 8517827-automobily osobní 444 8703213 8703221a dodávkové 8703230 14.3.1990 - 19.9.1994
Dovoz a zpětný vývoz věcí uvedených v bodu 13 rozsahupovolení v případech, kdy věc je organizací zapůjčenazahraniční osobou. 14.3.1990 - 19.9.1994
Dovoz náhradních dílů a materiálů nutných k zabezpečeníúdržby a provozu věcí dovezených podle bodu 13 a 14 vrozsahu povolení. 14.3.1990 - 19.9.1994
Zastupovaným zahraničním firmám poskytovat na základě jejichpožadavků pronájem čs. pracovníků v souvislosti s činnostívyplívající ze smluvního vztahu 14.3.1990 - 19.9.1994
Provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou aobstravatelskou činnost v zahraničí. 14.3.1990 - 19.9.1994
Dovážet obchodní vzorky, technickou dokumentaci a propagačnímateriály zahraniční osoby, se kterou má organizace smlouvupodle bodu 1 tohoto povolení. 14.3.1990 - 19.9.1994
Provádět propagaci vlastní zahraničně obchodní činnosti vtuzemsku i v zahraničí. 14.3.1990 - 19.9.1994
poskytovat služby zahraničním osobám v ČSSR na základěsmlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvyo zprostředkování spočívající v projednávání s příslušnýmpodnikem zahraničního obchodu nebo jinou československouosobou mající povolení k zahraničně obchodní činnosti/dále jen "organizace"/, na základě zmocnění zahraničníosoby jejím jménem a na její účet uzavírání a plnění smluvo dodávkách zboží nebo poskytování služeb 7.6.1984 - 14.3.1990
ohledně zboží a služeb, jejichž prodej, popř. poskytnutí jezprostředkován v rámci smluv uvedených v bodě 1 tohotopovolení v ČSSR /dále jen smluvní výrobky/a)zajišťovat propagaci pro zahrniční osobu, včetně jejíúčasti na výstavách a veletrzíchb)poskytovat československým právnickým osobám údajeo vlastnostech smluvních výrobkůc)poskytovat, popřípadě obstarávat technicko-poradenskoučinnost zahrnující-odborné technické informace a instruktáže o vlastnostech 7.6.1984 - 14.3.1990
a účelném používání smluvních výrobků-konzultace a návody na obsluhu, údržbu a opravy smluvníchvýrobků-semináře, konference a předvádění smluvních výrobků-servis na základě souhlasu organizaced)zřizovat konsignační sklady zahraniční osoby a zajišťovatjejich provoz 7.6.1984 - 14.3.1990
dovážet obchodní vzorky a propagační materiály /propagačnípředměty nízké užitné hodnoty, jako jsou kalendáře,popelníky, zapalovače, tužky apod., katalogy, ceníkya obchodní prospekty/ zahraniční osoby, prodej jejíhož zbožía poskytování jejichž služeb je zprostředkován na základěsmluv uvedených v bodě 1 tohoto povolení 7.6.1984 - 14.3.1990
poskytovat příslušným organizacím na základě smlouvyo obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování službyspočívající ve zprostředkování vývozu československého zbožízejména poddodávek nebo služeb pro investiční celky, kterév zahraničí realizují zahraniční osoby 7.6.1984 - 14.3.1990
provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou činnostv zahraničí 7.6.1984 - 14.3.1990
Předmětem podnikání EFEKTIMU je zastupování zahraničních firemna území ČSSR a veškeré vedlejší činnosti, které s tímsouvisejí, zejména poskytování servisu, poradenská činnost,organizace zásobování čsl. uživatelů náhradními díly a pod. 30.1.1969 - 7.6.1984

vedení firmy EFEKTIM a.s.

Statutární orgán EFEKTIM a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Ing. Peter Uličný 25.3.2014
Vznik členství 7.2.2014
Adresa: Kupeckého 353 , Košice Slovenská republika
Košice, Kupeckého 353/63
předseda Ing. Vladimír Filip 30.1.1969 - 16.7.1971
Adresa: Lomená 19 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Lomená 19
člen představenstva Ing. Josef Šulc 30.1.1969 - 16.7.1971
Adresa: Dubečská 730 , Uhřiněves Česká republika
Uhřiněves, Dubečská 730
člen představenstva Ing. Bohunka Ptáčková 30.1.1969 - 16.7.1971
Adresa: Havlíčkova 4 , Praha 1 - Nově Město Česká republika
Praha 1 - Nově Město, Havlíčkova 4
člen představenstva František Liška 30.1.1969 - 16.7.1971
Adresa: Wilhema Piecka 111 , Praha 3 - Vinohrady Česká republika
Praha 3 - Vinohrady, Wilhema Piecka 111
člen představenstva Jaroslav Otmar 30.1.1969 - 16.7.1971
Adresa: Spálená 23 , Praha 1 - Nové Město Česká republika
Praha 1 - Nové Město, Spálená 23
ředitel Ing. Josef Januš 30.1.1969 - 16.7.1971
Adresa: Wintrova 14 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Wintrova 14
člen představenstva Ing. František Huml 30.1.1969 - 2.1.1973
Adresa: V olšinách 2012 , Praha 10 - Strašnice Česká republika
Praha 10 - Strašnice, V olšinách 2012
člen představenstva Jaroslav Hejhal 30.1.1969 - 10.7.1975
Adresa: Vodičkova 7 , Praha 1 - Nové Město Česká republika
Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 7
předseda Ing. Oldřich Kuchta 16.7.1971 - 10.7.1975
Adresa: Na Pernikářce 775 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Pernikářce 775/26
člen představenstva Ing. Tomáš Strakoš 16.7.1971 - 10.7.1975
Adresa: Litvinovská 522 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Litvinovská 522
člen představenstva Zdeněk David 16.7.1971 - 8.3.1984
Adresa: Jindřišská 20 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Jindřišská 20
člen představenstva Jaromír Janeček 16.7.1971 - 8.3.1984
Adresa: 1. čsl. brigády 1845 , Rakovník Česká republika
Rakovník, 1. čsl. brigády 1845
člen představenstva Josef Sochůrek 16.7.1971 - 8.3.1984
Adresa: Mánesova 723 , Praha 9 - Kyje Česká republika
Praha 9 - Kyje, Mánesova 723
předseda Jaroslav Hejhal 10.7.1975 - 8.3.1984
Adresa: Vodičkova 7 , Praha 1 - Nové Město Česká republika
Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 7
člen představenstva Jaroslav Jelínek 10.7.1975 - 8.3.1984
Adresa: Gottwaldova 251 , Nymburk Česká republika
Nymburk, Gottwaldova 251
člen představenstva-ředitel Miroslav Sobotka 2.1.1973 - 27.7.1984
Adresa: Zelená 12 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Zelená 12
ředitel RSDr. Dalibor Majer 27.7.1984 - 17.2.1989
Adresa: Na Klaudiánce 21 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Klaudiánce 21
člen představenstva Marie Svobodová 2.1.1973 - 13.12.1990
Adresa: V zálomu 5 , Praha 4 - Nusle Česká republika
Praha 4 - Nusle, V zálomu 5
předseda Ing. Josef Cílek 8.3.1984 - 13.12.1990
Adresa: Kaplická 854 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kaplická 854/53
člen představenstva Mirko Klier 8.3.1984 - 21.11.1991
Adresa: Leninova 503 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Leninova 503/219
člen představenstva Ing. Rudolf Stehlík 8.3.1984 - 17.6.1992
Adresa: Přesličková 2886 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Přesličková 2886
člen představenstva Ing. Jiří Souček CSc. 8.3.1984 - 17.6.1992
Adresa: Plzeňská 121 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Plzeňská 121
předseda Ing. Karel Melichar 13.12.1990 - 17.6.1992
Adresa: Thälmanova 28 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Thälmanova 28
člen představenstva Ing. Josef Šmíd 13.12.1990 - 17.6.1992
Adresa: Jižní 1833 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jižní ul. 1833/6
člen představenstva Dr. Jiří Korb 17.6.1992 - 20.6.1994
Adresa: Čs. armády 30 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Čs. armády 30
člen představenstva Renata Horálková 20.6.1994 - 21.6.1994
Adresa: Jaromírova 50 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Jaromírova 50/216, PSČ 12000
člen představenstva Dr. Karel Zápal 16.7.1971 - 19.9.1994
Adresa: Jihlavská 72 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jihlavská 72
ředitel Ing. Bohumír Vaníček CSc. 17.2.1989 - 19.9.1994
Adresa: Okořská 342 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Okořská 342/4
člen představenstva Jarmila Kolářová 21.11.1991 - 19.9.1994
Adresa: Machuldova 570 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Machuldova 570
člen představenstva Ing. Bohumír Vaníšek CSc. 17.6.1992 - 19.9.1994
Adresa: Okořská 342 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Okořská 342
předseda Ing. Braňo Chovana 17.6.1992 - 20.9.1994
Adresa: Celetná 23 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Celetná 23
člen představensva a ředitel Ing. Bohumír Vaníček CSc. 19.9.1994 - 20.9.1994
Adresa: Okořská 342 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Okořská 342, PSČ 18000
předseda představenstva Ing. Braňo Chovan 20.9.1994 - 3.1.1995
Adresa: Celetná 23 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Celetná 23, PSČ 11000
člen představenstva Dana Linhartová 21.6.1994 - 6.8.1997
Adresa: Ve svahu 31 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ve svahu 31, PSČ 14000
člen představenstva a ředitel Ing. Bohumír Vaníček CSc. 19.9.1994 - 6.8.1997
Adresa: Okořská 342 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Okořská 342, PSČ 18000
předseda představenstva Ing. Bohumír Vaníček 3.1.1995 - 6.8.1997
Adresa: Okořská 342 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Okořská 342
člen představenstva Petr Holub 3.1.1995 - 6.8.1997
Adresa: Klecanská 860 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Klecanská 860/18
člen představenstva a ředitel Ing. Bohumír Vaníček CSc. 6.8.1997 - 4.12.1997
Adresa: Okořská 342 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Okořská 342, PSČ 18000
člen představenstva Dana Linhartová 6.8.1997 - 5.1.2000
Adresa: Ve svahu 31 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ve svahu 31, PSČ 14000
člen představenstva Petr Holub 6.8.1997 - 6.3.2004
Zánik členství 5.12.2003
Adresa: Klecanská 860 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Klecanská 860/18
předseda představenstva a ředitel Ing. Bohumír Vaníček CSc. 4.12.1997 - 14.6.2007
Zánik členství 15.5.2007
Zánik funkce 15.5.2007
Adresa: Okořská 342 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Okořská 342, PSČ 18000
člen představenstva Dana Hrabalová 5.1.2000 - 14.6.2007
Zánik funkce 15.5.2007
Adresa: Ve svahu 31 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ve svahu 31, PSČ 14000
člen Naděžda Křovinová 6.3.2004 - 14.6.2007
Vznik členství 8.12.2003
Zánik členství 4.4.2007
Adresa: Doubravická 1302 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Doubravická 1302/4
předseda představenstva a ředitel Ing. Bohumír Vaníček CSc. 14.6.2007 - 28.1.2008
Vznik členství 15.5.2007
Zánik členství 22.1.2008
Vznik funkce 15.5.2007
Zánik funkce 22.1.2008
Adresa: Okořská 342 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Okořská 342, PSČ 18000
člen představenstva Dana Hrabalová 14.6.2007 - 28.1.2008
Vznik členství 15.5.2007
Zánik členství 22.1.2008
Adresa: Ve svahu 31 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ve svahu 31, PSČ 14000
člen představenstva Gabriela Dihelová 14.6.2007 - 16.5.2012
Vznik členství 15.5.2007
Adresa: Žitavská 1904 , 407 47 Varnsdorf Česká republika
Varnsdorf, Žitavská 1904, PSČ 40747
člen představenstva Cai Jibo 22.9.2010 - 16.5.2012
Vznik členství 31.5.2010
Zánik členství 29.3.2012
Adresa: Changjiang Roud 198 , Nanjing Čínská lidová republika
Nanjing, Changjiang Roud 198
předseda představenstva Michal Horáček 28.1.2008 - 15.5.2013
Vznik členství 22.1.2008
Zánik členství 25.2.2013
Vznik funkce 22.1.2008
Zánik funkce 25.2.2013
Adresa: Slunečná 150 , 273 51 Malé Kyšice Česká republika
Malé Kyšice, Slunečná 150, PSČ 27351
Jméno JUDr. Libor Horáček 28.1.2008 - 15.5.2013
Vznik členství 22.1.2008
Zánik členství 25.2.2013
Adresa: Na Pernikářce 28 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Pernikářce 28/776, PSČ 16000
člen představenstva Gabriela Dihelová 16.5.2012 - 15.5.2013
Vznik členství 15.5.2007
Zánik členství 15.8.2012
Adresa: Ke Kačáku 309 , Družec Česká republika
Družec, Ke Kačáku 309, okres Kladno, PSČ 27362
člen představenstva Michal Paukert 15.5.2013 - 23.7.2013
Vznik členství 25.2.2013
Zánik členství 9.4.2013
Adresa: Sokolovská 14 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Sokolovská 14/324, Vysočany, 190 00 Praha 9
jediný člen představenstva Miroslav Zadák 23.7.2013 - 25.3.2014
Vznik členství 9.4.2013
Zánik členství 7.2.2014
Adresa: Rovnoběžná 1054 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Rovnoběžná 1054/32, Nusle, 140 00 Praha 4

Dozorčí rada EFEKTIM a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Zdeněk Červ 15.5.2013
Vznik členství 9.4.2013
Adresa: Modřínová 191 , 250 73 Přezletice Česká republika
Modřínová 191, 250 73 Přezletice
člen dozorčí rady Vlastimil Štefan 16.12.2015
Vznik členství 9.4.2013
Adresa: náměstí Míru 600 , 120 00 Praha 2 Česká republika
náměstí Míru 600/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2
člen Dana Linhartová 17.6.1992 - 21.6.1994
Adresa: Ve svahu 31 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ve svahu 31
předseda Ing. Václav Kroupa 17.6.1992 - 6.8.1997
Adresa: nám. Bří. Čapků 19 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, nám. Bří. Čapků 19
člen JUDr. Hana Hurychová 17.6.1992 - 6.8.1997
Adresa: Ivančická 580 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Ivančická 580
člen Irena Smetáčková 21.6.1994 - 6.8.1997
Adresa: Jablonecká 420 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jablonecká 420, PSČ 19000
Jméno Ing. Václav Kroupa 6.8.1997 - 10.12.2003
Zánik členství 12.3.2003
Adresa: nám. Bří. Čapků 19 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, nám. Bří. Čapků 19
člen Irena Smetáčková 6.8.1997 - 10.12.2003
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Jablonecká 420 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jablonecká 420, PSČ 19000
člen JUDr. Hana Hurychová 6.8.1997 - 10.12.2003
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Ivančická 580 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Ivančická 580
předseda JUDr. Hana Hurychová 10.12.2003 - 2.8.2006
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 7.6.2006
Vznik funkce 24.6.2003
Zánik funkce 7.6.2006
Adresa: Ivančická 580 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Ivančická 580, PSČ 19000
člen Irena Smetáčková 10.12.2003 - 2.8.2006
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 7.6.2006
Adresa: Jablonecká 420 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jablonecká 420, PSČ 19000
člen Adriena Černá 10.12.2003 - 2.8.2006
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 7.6.2006
Adresa: Čechova 555 , 252 63 Roztoky u Prahy Česká republika
Roztoky u Prahy, Čechova 555, PSČ 25263
předseda dozorčí rady JUDr. Hana Hurychová 2.8.2006 - 28.1.2008
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 22.1.2008
Vznik funkce 7.6.2006
Zánik funkce 22.1.2008
Adresa: Ivančická 580 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Ivančická 580, PSČ 19000
člen dozorčí rady Irena Smetáčková 2.8.2006 - 28.1.2008
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 22.1.2008
Adresa: Jablonecká 420 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jablonecká 420, PSČ 19000
člen dozorčí rady Bohumil Mezera 2.8.2006 - 28.1.2008
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 22.1.2008
Adresa: Markušova 1631 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Markušova 1631/1, PSČ 14000
Jméno Ing. Jana Kneblová 28.1.2008 - 22.9.2010
Vznik členství 22.1.2008
Zánik členství 31.5.2010
Adresa: Kolínská 16 , 130 00 Praha 3 - Vinohrady Česká republika
Praha 3 - Vinohrady, Kolínská 16, PSČ 13000
člen dozorčí rady Günter Roland Menken 22.9.2010 - 16.5.2012
Vznik členství 31.5.2010
Zánik členství 29.3.2012
Adresa: Spolková republika Německo
Jakob-Meyer-Weg 33
předseda dozorčí rady Prof. Ing. Ivan Uhlíř DrSc. 28.1.2008 - 15.5.2013
Vznik členství 22.1.2008
Zánik členství 22.4.2011
Vznik funkce 22.1.2008
Zánik funkce 22.4.2011
Adresa: Hellichova 394 , 118 00 Praha 1 - Malá Strana Česká republika
Praha 1 - Malá Strana, Hellichova 394/7, PSČ 11800
Jméno Jan Průša 28.1.2008 - 15.5.2013
Vznik členství 22.1.2008
Zánik členství 22.4.2011
Adresa: Uralská 634 , 160 00 Praha 6 - Bubeneč Česká republika
Praha 6 - Bubeneč, Uralská 634/10, PSČ 16000
člen dozorčí rady Jan Slepička 16.5.2012 - 15.5.2013
Vznik členství 29.3.2012
Zánik členství 25.2.2013
Adresa: Nad Kajetánkou 1480 , 169 00 Praha 6 - Břevnov Česká republika
Praha 6 - Břevnov, Nad Kajetánkou 1480/23, PSČ 16900
předseda dozorčí rady Petr Groll 15.5.2013 - 23.7.2013
Vznik členství 25.2.2013
Zánik členství 9.4.2013
Vznik funkce 25.2.2013
Zánik funkce 9.4.2013
Adresa: Československé armády 408 , 500 03 Hradec Králové Česká republika
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové
předseda dozorčí rady Michal Paukert 23.7.2013 - 23.11.2015
Vznik členství 9.4.2013
Vznik funkce 9.4.2013
Zánik funkce 11.2.2015
Adresa: Sokolovská 14 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Sokolovská 14/324, Vysočany, 190 00 Praha 9
člen dozorčí rady Vlastimil Štefan 15.5.2013 - 16.12.2015
Vznik členství 9.4.2013
Adresa: Vinohradská 2165 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Vinohradská 2165/48, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Prokura EFEKTIM a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Miloslav Brichta 16.7.1971 - 4.1.1973
Adresa: Wilhema Piecka 819 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Wilhema Piecka 819/93
Jméno Ing. Tomáš Strakoš 25.1.1971 - 10.7.1975
Adresa: Litvínovská 522 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Litvínovská 522
Jméno Julius Matějka 2.1.1973 - 10.7.1975
Adresa: Liptovská 1 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Liptovská 1
Jméno Vítězslav Broulík 2.1.1973 - 18.4.1977
Adresa: Jablonecká 714 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jablonecká 714
Jméno Oldřich Nedbal 2.1.1973 - 18.4.1977
Adresa: Nad Vodovodem 2031 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad Vodovodem 2031
Jméno Ing. Václav Fictum 2.1.1973 - 18.4.1977
Adresa: Zelená 9 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Zelená 9
Jméno Dr. Drahomír Paseka 2.1.1973 - 16.7.1984
Adresa: Slunná 8 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Slunná 8
Jméno Ing. Ivan Kraus 2.1.1973 - 16.7.1984
Adresa: Pod Urchem 84 , Plzeň 4 Česká republika
Plzeň 4, Pod Urchem 84
Jméno Marie Svobodová 18.4.1977 - 16.7.1984
Adresa: Libická 1782 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Libická 1782/13
Jméno Zdeněk Pokorný 16.7.1984 - 13.12.1990
Adresa: Šimáčkova 26 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Šimáčkova 26
Jméno Gabriela Jamrychová 16.7.1984 - 13.12.1990
Adresa: Gdaňská 656 , Praha 8 - Bohnice Česká republika
Praha 8 - Bohnice, Gdaňská 656
Jméno Ing. Jaroslav Herbich 14.5.1986 - 13.12.1990
Adresa: nám. Kubánské revoluce 17 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, nám. Kubánské revoluce 17
Jméno Ing. Vladimír Bláha 18.4.1977 - 21.11.1991
Adresa: Křenická 1624 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Křenická 1624/53
Jméno Ing. Jaromír Peták 13.12.1990 - 21.11.1991
Adresa: V dolině 1156 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, V dolině 1156
Jméno Ing. Jaroslava Houšová 13.12.1990 - 21.6.1994
Adresa: Mládežnická 3060 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Mládežnická 3060
Jméno Renata Horálková 21.11.1991 - 21.6.1994
Adresa: Jaromírova 50 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Jaromírova 50
Jméno Pavel Klas 21.11.1991 - 20.11.1995
Adresa: Klimentova 508 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Klimentova 508
Jméno Dana Linhartová 21.6.1994 - 5.1.2000
Adresa: Ve svahu 31 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ve svahu 31, PSČ 14000
Jméno Naděžda Křovinová 21.6.1994 - 14.6.2007
Adresa: Maurerova 1302 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Maurerova 1302, PSČ 14000
Jméno Dana Hrabalová 5.1.2000 - 14.6.2007
Adresa: Ve svahu 31 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ve svahu 31, PSČ 14000

Sbírka Listin EFEKTIM a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
BXXXVI 66/SL 49 insolvenční rozhodnutí Městský soud v Praze 20.8.2015 21.8.2015 26.8.2015 2
BXXXVI 66/SL 48 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 20.8.2015 25.8.2015 25.8.2015 2
BXXXVI 66/SL 47 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 24.11.2014 26.11.2014 26.11.2014 2
BXXXVI 66/SL 46 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 7.2.2014 19.2.2014 3.4.2014 1
BXXXVI 66/SL 45 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí o stat.orgánu Městský soud v Praze 9.4.2012 17.7.2013 1.8.2013 1
BXXXVI 66/SL 44 notářský zápis NZ 23/2013 Městský soud v Praze 25.2.2013 12.4.2013 16.5.2013 5
BXXXVI 66/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 23.8.2012 10.9.2012 36
BXXXVI 66/SL 42 notářský zápis NZ 151/2012 Městský soud v Praze 4.5.2012 16.5.2012 18.6.2012 6
BXXXVI 66/SL 40 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2010 Městský soud v Praze 30.6.2010 21.1.2011 24.1.2011 17
BXXXVI 66/SL 41 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2010/AJ/ Městský soud v Praze 30.6.2010 21.1.2011 24.1.2011 17
BXXXVI 66/SL 38 notářský zápis NZ 206/2010 Městský soud v Praze 31.5.2010 14.10.2010 13
BXXXVI 66/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.9.2010 14.10.2010 2
BXXXVI 66/SL 36 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.4.2010 12.4.2010 3
BXXXVI 66/SL 37 účetní závěrka r.2008 v AJ Městský soud v Praze 31.12.2008 1.4.2010 12.4.2010 8
BXXXVI 66/SL 34 notářský zápis -NZ26/08 Městský soud v Praze 22.1.2008 13.2.2008 9
BXXXVI 66/SL 35 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 22.1.2008 13.2.2008 2
BXXXVI 66/SL 29 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 15.5.2007 18.6.2007 11
BXXXVI 66/SL 31 notářský zápis NZ 115/2007 Městský soud v Praze 15.5.2007 18.6.2007 14
BXXXVI 66/SL 33 ostatní - žádost Městský soud v Praze 30.3.2007 18.6.2007 3
BXXXVI 66/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 18.6.2007 16
BXXXVI 66/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.5.2007 18.6.2007 10
BXXXVI 66/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 27.7.2006 21.8.2006 0
BXXXVI 66/SL 28 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 14.3.2006 27.7.2006 21.8.2006 0
BXXXVI 66/SL 24 ostatní záp. ze sch. DR Městský soud v Praze 7.6.2006 27.7.2006 21.8.2006 0
BXXXVI 66/SL 25 ostatní záp. z mimoř. VH Městský soud v Praze 7.6.2006 27.7.2006 21.8.2006 0
BXXXVI 66/SL 26 ostatní záp. ze sch. DR Městský soud v Praze 14.3.2006 27.7.2006 21.8.2006 0
BXXXVI 66/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.9.2004 18.1.2005 0
BXXXVI 66/SL 22 notářský zápis -NZ164/04 Městský soud v Praze 16.9.2004 18.1.2005 0
BXXXVI 66/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 20.8.2004 0
BXXXVI 66/SL 19 notářský zápis -NZ105/04 Městský soud v Praze 22.6.2004 20.8.2004 0
BXXXVI 66/SL 20 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 14.6.2004 20.8.2004 0
BXXXVI 66/SL 15 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 24.2.2004 26.2.2004 6.4.2004 0
BXXXVI 66/SL 16 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 8.12.2003 6.4.2004 0
BXXXVI 66/SL 17 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 5.12.2003 6.4.2004 0
BXXXVI 66/SL 18 ostatní -žádost o uvolnění z funkce Městský soud v Praze 4.12.2003 6.4.2004 0
BXXXVI 66/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+zpr.o vztazích+audit Městský soud v Praze 31.12.2002 5.1.2004 0
BXXXVI 66/SL 11 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.2003 5.1.2004 0
BXXXVI 66/SL 12 ostatní -zpr.o činnosti DR Městský soud v Praze 24.6.2003 5.1.2004 0
BXXXVI 66/SL 13 ostatní -zápis ze schůze DR Městský soud v Praze 25.6.2003 5.1.2004 0
BXXXVI 66/SL 5 ostatní  - zápis z VH 2x Městský soud v Praze 11.6.2002 15.8.2002 26.8.2002 0
BXXXVI 66/SL 6 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 22.4.2002 15.8.2002 26.8.2002 0
BXXXVI 66/SL 7 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 29.4.2002 15.8.2002 26.8.2002 0
BXXXVI 66/SL 8 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 15.8.2002 26.8.2002 0
BXXXVI 66/SL 9 ostatní - výpisy z VH Městský soud v Praze 18.6.2002 15.8.2002 26.8.2002 0
BXXXVI 66/SL 10 ostatní  - potvrzení FÚ o bezdlužnosti Městský soud v Praze 15.8.2002 26.8.2002 0
BXXXVI 66/SL 3 výroční zpráva +zpr. auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 16.1.2001 0
BXXXVI 66/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.5.2001 16.1.2001 0
BXXXVI 66/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 16.4.1997 0
BXXXVI 66/SL 2 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje EFEKTIM a.s.

IČO (identifikační číslo) 00001091
Jméno EFEKTIM a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 27.7.1992
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 3

Sídlo EFEKTIM a.s.

Živnosti a provozovny EFEKTIM a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Irská 796/1, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1005229911
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.6.2009

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.6.2010

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.6.2010

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Poradenská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Podlahářství (kladení podlahovin)

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1995
Zánik oprávnění 4.6.2007

Živnost č. 8 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán EFEKTIM a.s.

Člen statutárního orgánu Peter Uličný

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje EFEKTIM a.s.

IČO (identifikační číslo) 00001091
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00001091
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno EFEKTIM a.s.
Sídlo Irská 796/1 PRAHA 6 - VOKOVICE 160 00 PRAHA 6
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 6, Nábř.Kpt.Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
473316603/0300 1.4.2013
CZ3003000000000219418495 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00001091
Jméno firmy EFEKTIM a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka 6pdducm

Podobné firmy

tracking image