Firma EFEKTIM a.s. IČO 00001091


EFEKTIM a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

EFEKTIM a.s. (00001091) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Irská 796/1, Praha 160 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 1. 1969 a je stále aktivní. EFEKTIM a.s. má celkem jednu provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o EFEKTIM a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o EFEKTIM a.s. na Justice.cz
Detailní informace o EFEKTIM a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro EFEKTIM a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje EFEKTIM a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka BXXXVI 66
IČO (identifikační číslo osoby) 00001091
Jméno EFEKTIM a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.1.1969
počet členů statutárního orgánu: 1 25.3.2014
Společnost EFEKTIM a.s., se sídlem Praha 6, Vokovice, Irská 796/1, PSČ 160 00, IČ 000 01 091, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 66, uzavřela dne 30.3.2012 smlouvu o prodeji části podniku, na základě které byla na společnost FVE DUBNO s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Benediktská 722/11, PSČ 110 00, IČ 241 58 909, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184070, převedena část podniku tvořící samostatnou organiza ční složku, která je tvořena z věcí, práv a jiných majetkových hodnot sloužicích k provozování funkčního celku fotovoltaické elektrárny "Dubno", vystavěné zejména na pozemku KN parc. č. 488/1, o výměře 132 387 m2, způsob využití jiná plocha, v katastrální m území Dubno, zapsané na LV č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracoviště Příbram, pro obec Dubno, okres Příbram. 16.5.2012
Mimořádná valná hromada společnosti Efektim a.s. snižuje základní kapitál společnosti z důvodu menší potřeby vlastních zdrojů, vyplývající z částečného utlumení činnosti společnosti z částky 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) o částku 2.0 00.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 2.000.000,- (slovy: dva miliony korun českých). Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií z 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) na 10. 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v souladu s § 213a) odst. 1 a 3 obchodního zákoníku. Výše uvedená částka 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) bude poskytnuta jako finanční plnění všem akcionářům společnosti v poměru jmenovité hodn oty jejich akcií, a to po uplynutí všech zákonných lhůt. Lhůta pro vyznačení změny je navržena třicet kalendářních dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 30.7.2004 - 3.3.2006
zapisuje se přijetí nových Stanov společnosti valnou hromadou společnosti konanou dne 11.3.1992 17.6.1992 - 27.10.2004
Údaje o zřízení společnosti: akciová společnost byla zřízena podle zák.č. 243/49 Sb a zakládá se na státním povolení udělené výnosem ministerstva zahraničního obchodu ze dne 19.12.1968 č.j. 2381/68, dále na stanovách tímže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 21.12.1968 osvědčené notářským zápisem č.j. 1 N 550/68 1 NZ 407/68. 30.1.1969
slovensky - EFEKTIM účastinárská spoločnosť anglicky - EFEKTIM Ltd. francouzsky - EFEKTIM Société Anonyme německy - EFEKTIM Aktiengesellschaft rusky - EFEKTIM Akcioněrnoe obščestvo španělsky - EFEKTIM Sociedad Anónima 30.1.1969
Představenstvo společnosti se skládá z 5-12 členů. 30.1.1969 - 19.9.1994

Kapitál EFEKTIM a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.12.2004
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.1.1969 - 8.12.2004

Akcie EFEKTIM a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 200 8.12.2004
Akcie na jméno 20 000 Kč 200 30.1.1969 - 8.12.2004

Sídlo EFEKTIM a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Irská 796/1 , Praha 160 00 23.11.2015
Adresa Irská 796/1 , Praha 160 00 22.9.2010 - 23.11.2015
Adresa Thunovská 179/12 , Praha 118 00 28.1.2008 - 22.9.2010
Adresa Údolní 280/15 , Praha 147 00 10.7.1992 - 28.1.2008
Adresa Václavské náměstí 846/1 , Praha 110 00 30.1.1969 - 10.7.1992

Předmět podnikání EFEKTIM a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.9.2010
projektová činnost ve výstavbě 22.9.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 22.9.2010
výroba elektřiny 22.9.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 14.6.2007 - 22.9.2010
realitní činnost 14.6.2007 - 22.9.2010
podlahářství (kladení podlahovin) 14.3.1995 - 14.6.2007
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.9.1994 - 22.9.2010
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 19.9.1994 - 22.9.2010
poradenská činnost v obalsti obchodu 19.9.1994 - 22.9.2010
§3, odst. 3: Poskytování a přijímání služeb spočívajících v uzavírání a realizaci smluv o dodávkách zboží a služeb vlastním jménem, a to na vlastní účet nebo na účet odběratele 21.11.1991 - 19.9.1994
§3, odst. 4: Realizování veškeré obchodní činnosti včetně poskytování služeb na čs. i zahraničních trzích 21.11.1991 - 19.9.1994
Poskytovat služby zahraničním osobám v ČSSR na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování spočívající v uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb čs. osobám. 14.3.1990 - 19.9.1994
Přijímat a poskytovat služby na základě smlouvy o obstarávání záležitostí spočívající v dovozu zboží od zastupovaných firem nebo vývozu zboží zastupovaným firmám vlastním jménem a na účet příslušné čs. nebo zahraniční osoby, včetně služeb v oblasti leasingových operací, výrobní kooperace a vyzbových a výměnných obchodů. 14.3.1990 - 19.9.1994
V rámci smluv uvedených v bodě 1 a 2 tohoto povolení: a) zajišťovat propagaci pro zahraniční osobu, včetně její účasti na výstavách a veletrzích b) poskytovat čs. právnickým osobám údaje o vlastnostech smluvních výrobků c) poskytovat popř. obstarávat technicko-poradenskou činnost zahrnující -odborně technické informace a instruktáže o vlastnostech a účelném používání smluvních výrobků -konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvních 14.3.1990 - 19.9.1994
výrobků -semináře, konference a předvádění smluvních výrobků -provádění, popř. obstarávání servisu smluvních výrobků -provádění prodeje smluvních výrobků -zprostředkování, případně obstarávání stáží a školení u zahraniční firmy d) zřizovat konsignaační sklady zahraniční osoby a zajišťovat jejich provoz, včetně dovozu náhradních dílů pro tyto sklady a veškerého vybavení souvisejícího se zabezpečením jejich provozu 14.3.1990 - 19.9.1994
Zpostředkovávat nebo obstarávat pro čs. organizace vysílání pracovníků do zahraničí k zabezpečení činností v rozsahu tohoto povolení. 14.3.1990 - 19.9.1994
Poskytovat příslušným čs. organizacím oprávněným k zahraničně obchodní činnosti na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování služby spočívající ve zprostředkování vývozu československého zboží. 14.3.1990 - 19.9.1994
Vyvážet obchodní vzorky, technickou dokumentaci a propagační materiály k zabezpečování obchodní činnosti v rozsahu tohoto povolení. 14.3.1990 - 19.9.1994
V souladu s obecně platnými právními předpisy účastnit se na podnikání v tuzemsku i v zahraničí. 14.3.1990 - 19.9.1994
Poskytovat consulting v oblasti obchodu a podnikání pro československé i zahraniční osoby. 14.3.1990 - 19.9.1994
Přijímání služeb od zahraničních osob formou pronájmu věcí pro vlastní potřebu organizace a s tím spojený doboz a zpětný vývoz těchto věcí: 14.3.1990 - 19.9.1994
JKPOV č.celního sazeb. -zařízení reprografická 401 8472106 9009213 -stroje a přístroje a zařízení 402 8469105 8473102 kancelářská 8517207 -stroje na zpracování dat 403 8471207 8471916 (pouze osobní počítače a 8473307 mikropočítače pro běžné vybavení pracovišť, včetně příslušenství) -programového vybavení a 076 1 14.3.1990 - 19.9.1994
přijímání služeb s tím souvisejících -nábytek kovový a dřevěný 557 457 9403205 (pouze speciální nábytek pro 550 77 9403205 výpočetní techniku) 615 77 9403604 -telefaxy 382 651 8517827 -automobily osobní 444 8703213 8703221 a dodávkové 8703230 14.3.1990 - 19.9.1994
Dovoz a zpětný vývoz věcí uvedených v bodu 13 rozsahu povolení v případech, kdy věc je organizací zapůjčena zahraniční osobou. 14.3.1990 - 19.9.1994
Dovoz náhradních dílů a materiálů nutných k zabezpečení údržby a provozu věcí dovezených podle bodu 13 a 14 v rozsahu povolení. 14.3.1990 - 19.9.1994
Zastupovaným zahraničním firmám poskytovat na základě jejich požadavků pronájem čs. pracovníků v souvislosti s činností vyplívající ze smluvního vztahu 14.3.1990 - 19.9.1994
Provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou a obstravatelskou činnost v zahraničí. 14.3.1990 - 19.9.1994
Dovážet obchodní vzorky, technickou dokumentaci a propagační materiály zahraniční osoby, se kterou má organizace smlouvu podle bodu 1 tohoto povolení. 14.3.1990 - 19.9.1994
Provádět propagaci vlastní zahraničně obchodní činnosti v tuzemsku i v zahraničí. 14.3.1990 - 19.9.1994
poskytovat služby zahraničním osobám v ČSSR na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování spočívající v projednávání s příslušným podnikem zahraničního obchodu nebo jinou československou osobou mající povolení k zahraničně obchodní činnosti /dále jen "organizace"/, na základě zmocnění zahraniční osoby jejím jménem a na její účet uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb 7.6.1984 - 14.3.1990
ohledně zboží a služeb, jejichž prodej, popř. poskytnutí je zprostředkován v rámci smluv uvedených v bodě 1 tohoto povolení v ČSSR /dále jen smluvní výrobky/ a)zajišťovat propagaci pro zahrniční osobu, včetně její účasti na výstavách a veletrzích b)poskytovat československým právnickým osobám údaje o vlastnostech smluvních výrobků c)poskytovat, popřípadě obstarávat technicko-poradenskou činnost zahrnující -odborné technické informace a instruktáže o vlastnostech 7.6.1984 - 14.3.1990
a účelném používání smluvních výrobků -konzultace a návody na obsluhu, údržbu a opravy smluvních výrobků -semináře, konference a předvádění smluvních výrobků -servis na základě souhlasu organizace d)zřizovat konsignační sklady zahraniční osoby a zajišťovat jejich provoz 7.6.1984 - 14.3.1990
dovážet obchodní vzorky a propagační materiály /propagační předměty nízké užitné hodnoty, jako jsou kalendáře, popelníky, zapalovače, tužky apod., katalogy, ceníky a obchodní prospekty/ zahraniční osoby, prodej jejíhož zboží a poskytování jejichž služeb je zprostředkován na základě smluv uvedených v bodě 1 tohoto povolení 7.6.1984 - 14.3.1990
poskytovat příslušným organizacím na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování služby spočívající ve zprostředkování vývozu československého zboží zejména poddodávek nebo služeb pro investiční celky, které v zahraničí realizují zahraniční osoby 7.6.1984 - 14.3.1990
provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou činnost v zahraničí 7.6.1984 - 14.3.1990
Předmětem podnikání EFEKTIMU je zastupování zahraničních firem na území ČSSR a veškeré vedlejší činnosti, které s tím souvisejí, zejména poskytování servisu, poradenská činnost, organizace zásobování čsl. uživatelů náhradními díly a pod. 30.1.1969 - 7.6.1984

vedení firmy EFEKTIM a.s.

Statutární orgán EFEKTIM a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. 16.5.2012
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně, s výjimkou člena představenstva pana Cai Jibo, nar. 06.11.1969, bytem 198 Chanjiang Roud, Nanjing, Čínská lidová republika, který je oprávněn jednat pouze spolu s kterýmko li jiným členem představenstva. 22.9.2010 - 16.5.2012
Společnost zastupuje navenek představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva. Za společnost jednají a podepisují též jiné osoby na základě písemné plné moci udělené předsedou představenstva. Podepisují tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Za společnost jednají a podepisují také její zaměstnanci v rozsahu vyplývajícím z organizačního řádu a dalších interních předpisů společnosti. Podepisování za společnost činí tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Zároveň uvedou čitelně své jméno, příjmení a vykonávanou funkci. 14.6.2007 - 22.9.2010
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje navenek představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou, přičemž prokuristé podepisují vždy s dodatkem označující prokuru. Za společnost jednají a podepisují též jiné osoby na základě písemné plné moci udělené představenstvem. Podepisování činí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Za společnost jednají a podepisují také její zaměstnanci v rozsahu vyplývajícím z organizačního řádu a dalších interních předpisů společnosti. Podepisování za společnost činí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 8.6.2002 - 14.6.2007
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje navenek představenstvo. Jednotliví členové představenstva mohou společnost navenek zastupovat jen pokud jsou k tomu písemně zmocněni. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou, přičemž prokuristé podepisují vždy s dodatkem označující prokuru. Za společnost jednají a podepisují též jiné osoby na základě písemné plné moci udělené představenstvem. Podepisování činí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Za společnost jednají a podepisují také její zaměstnanci v rozsahu vyplývajícím z organizačního řádu a dalších interních předpisů společnosti. Podepisování za společnost činí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 12.12.2001 - 8.6.2002
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje navenek představenstvo. Jednotliví členové představenstva mohou společnost navenek zastupovat jen pokud jsou k tomu písemně zmocněni. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis alespoň 2 členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou, přičemž prokuristé podepisují vždy s dodatkem naznačujícím prokuru. 6.8.1997 - 12.12.2001
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje navenek představenstvo. Jednotliví členové představenstva mohou společnost navenek zastupovat jen pokud jsou k tomu písemně zmocněni. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva nebo ředitel nebo jeho náměstek nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou, přičemž prokuristé podepi- sují vždy s dodatkem naznačujím prokuru. 19.9.1994 - 6.8.1997
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva popřípadě jeden nebo několik členů představenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni, nebo ředitel nebo prokurista se samostatnou prokurou, nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou, prokuristé podepisují vždy s dodatkem naznaačujícím prokuru. 30.1.1969 - 19.9.1994
člen statutárního orgánu Ján Kostka 21.2.2018
Vznik členství 14.12.2017
Vznik funkce 21.2.2018
Adresa: Jenisejská 1436/67 , Košice - Nad Jazerom Slovenská republika
předseda ing. Vladimír Filip 30.1.1969 - 16.7.1971
Adresa: Lomená 324/19 , Praha 162 00
člen představenstva ing. Josef Šulc 30.1.1969 - 16.7.1971
Adresa: Dubečská 730 , Uhřiněves Česká republika
člen představenstva ing. Bohunka Ptáčková 30.1.1969 - 16.7.1971
Adresa: Havlíčkova 1025/4 , Praha 110 00
člen představenstva František Liška 30.1.1969 - 16.7.1971
Adresa: Wilhema Piecka 111 , Praha 3 - Vinohrady Česká republika
člen představenstva Jaroslav Otmar 30.1.1969 - 16.7.1971
Adresa: Spálená 93/23 , Praha 110 00
ředitel ing. Josef Januš 30.1.1969 - 16.7.1971
Adresa: Wintrova 14 , Praha 6 Česká republika
člen představenstva ing. František Huml 30.1.1969 - 2.1.1973
Adresa: V olšinách 2012/126 , Praha 100 00
člen představenstva Jaroslav Hejhal 30.1.1969 - 10.7.1975
Adresa: Vodičkova 13/7 , Praha 120 00
předseda ing. Oldřich Kuchta 16.7.1971 - 10.7.1975
Adresa: Na Pernikářce 775/26 , Praha 160 00
člen představenstva ing. Tomáš Strakoš 16.7.1971 - 10.7.1975
Adresa: Litvínovská 522/32 , Praha 190 00
člen představenstva Zdeněk David 16.7.1971 - 8.3.1984
Adresa: Jindřišská 939/20 , Praha 110 00
člen představenstva Jaromír Janeček 16.7.1971 - 8.3.1984
Adresa: 1. čsl. brigády 1845 , Rakovník Česká republika
člen představenstva Josef Sochůrek 16.7.1971 - 8.3.1984
Adresa: Mánesova 723 , 120 00 Praha 9 - Kyje Česká republika
předseda Jaroslav Hejhal 10.7.1975 - 8.3.1984
Adresa: Vodičkova 13/7 , Praha 120 00
člen představenstva Jaroslav Jelínek 10.7.1975 - 8.3.1984
Adresa: Gottwaldova 251 , Nymburk Česká republika
člen představenstva-ředitel Miroslav Sobotka 2.1.1973 - 27.7.1984
Adresa: Zelená 1606/12 , Praha 160 00
ředitel RSDr. Dalibor Majer 27.7.1984 - 17.2.1989
Adresa: Na Klaudiánce 1128/21 , Praha 147 00
člen představenstva Marie Svobodová 2.1.1973 - 13.12.1990
Adresa: V zálomu 1268/5 , Praha 140 00
předseda ing. Josef Cílek 8.3.1984 - 13.12.1990
Adresa: Kaplická 854/53 , Praha 140 00
člen představenstva Mirko Klier 8.3.1984 - 21.11.1991
Adresa: Leninova 503 , Praha 6 Česká republika
člen představenstva ing. Rudolf Stehlík 8.3.1984 - 17.6.1992
Adresa: Přesličková 2886/11 , Praha 106 00
člen představenstva ing. Jiří Souček CSc. 8.3.1984 - 17.6.1992
Adresa: Plzeňská 121 , 150 00 Praha 5 Česká republika
předseda ing. Karel Melichar 13.12.1990 - 17.6.1992
Adresa: Thälmanova 28 , Praha 6 Česká republika
člen představenstva ing. Josef Šmíd 13.12.1990 - 17.6.1992
Adresa: Jižní XVI 1833/6 , Praha 141 00
člen představenstva dr. Jiří Korb 17.6.1992 - 20.6.1994
Adresa: Čs. armády 714/30 , Praha 160 00
člen představenstva Renata Horálková 20.6.1994 - 21.6.1994
Adresa: Jaromírova 216/50 , Praha 128 00
člen představenstva Dr. Karel Zápal 16.7.1971 - 19.9.1994
Adresa: Jihlavská 829/72 , Praha 140 00
ředitel ing. Bohumír Vaníček CSc. 17.2.1989 - 19.9.1994
Adresa: Okořská 342/4 , Praha 181 00
člen představenstva Jarmila Kolářová 21.11.1991 - 19.9.1994
Adresa: Machuldova 570/3 , Praha 142 00
člen představenstva ing. Bohumír Vaníšek CSc. 17.6.1992 - 19.9.1994
Adresa: Okořská 342/4 , Praha 181 00
předseda ing. Braňo Chovana 17.6.1992 - 20.9.1994
Adresa: Celetná 592/23 , Praha 110 00
člen představensva a ředitel Ing. Bohumír Vaníček CSc. 19.9.1994 - 20.9.1994
Adresa: Okořská 342/4 , Praha 181 00
předseda představenstva Ing. Braňo Chovan 20.9.1994 - 3.1.1995
Adresa: Celetná 592/23 , Praha 110 00
člen představenstva Dana Linhartová 21.6.1994 - 6.8.1997
Adresa: Ve svahu 1066/31 , Praha 147 00
člen představenstva a ředitel Ing. Bohumír Vaníček CSc. 19.9.1994 - 6.8.1997
Adresa: Okořská 342/4 , Praha 181 00
předseda představenstva Ing. Bohumír Vaníček 3.1.1995 - 6.8.1997
Adresa: Okořská 342/4 , Praha 181 00
člen představenstva Petr Holub 3.1.1995 - 6.8.1997
Adresa: Klecanská 860/18 , Praha 182 00
člen představenstva a ředitel Ing. Bohumír Vaníček CSc. 6.8.1997 - 4.12.1997
Adresa: Okořská 342/4 , Praha 181 00
člen představenstva Dana Linhartová 6.8.1997 - 5.1.2000
Adresa: Ve svahu 1066/31 , Praha 147 00
člen představenstva Petr Holub 6.8.1997 - 6.3.2004
Zánik členství 5.12.2003
Adresa: Klecanská 860/18 , Praha 182 00
předseda představenstva a ředitel Ing. Bohumír Vaníček CSc. 4.12.1997 - 14.6.2007
Zánik členství 15.5.2007
Zánik funkce 15.5.2007
Adresa: Okořská 342/4 , Praha 181 00
člen představenstva Dana Hrabalová 5.1.2000 - 14.6.2007
Zánik funkce 15.5.2007
Adresa: Ve svahu 1066/31 , Praha 147 00
člen Naděžda Křovinová 6.3.2004 - 14.6.2007
Vznik členství 8.12.2003
Zánik členství 4.4.2007
Adresa: Doubravická 1302/4 , Praha 149 00
předseda představenstva a ředitel Ing. Bohumír Vaníček CSc. 14.6.2007 - 28.1.2008
Vznik členství 15.5.2007
Zánik členství 22.1.2008
Vznik funkce 15.5.2007
Zánik funkce 22.1.2008
Adresa: Okořská 342/4 , Praha 181 00
člen představenstva Dana Hrabalová 14.6.2007 - 28.1.2008
Vznik členství 15.5.2007
Zánik členství 22.1.2008
Adresa: Ve svahu 1066/31 , Praha 147 00
člen představenstva Gabriela Dihelová 14.6.2007 - 16.5.2012
Vznik členství 15.5.2007
Adresa: Žitavská 1904 , Varnsdorf 407 47
člen představenstva Cai Jibo 22.9.2010 - 16.5.2012
Vznik členství 31.5.2010
Zánik členství 29.3.2012
Adresa: Čínská lidová republika
Nanjing, Changjiang Roud 198
předseda představenstva Michal Horáček 28.1.2008 - 15.5.2013
Vznik členství 22.1.2008
Zánik členství 25.2.2013
Vznik funkce 22.1.2008
Zánik funkce 25.2.2013
Adresa: Slunečná 150 , Malé Kyšice 273 51
Jméno JUDr. Libor Horáček 28.1.2008 - 15.5.2013
Vznik členství 22.1.2008
Zánik členství 25.2.2013
Adresa: Na Pernikářce 776/28 , Praha 160 00
člen představenstva Gabriela Dihelová 16.5.2012 - 15.5.2013
Vznik členství 15.5.2007
Zánik členství 15.8.2012
Adresa: Ke Kačáku 309 , Družec 273 62
člen představenstva Michal Paukert 15.5.2013 - 23.7.2013
Vznik členství 25.2.2013
Zánik členství 9.4.2013
Adresa: Sokolovská 14/324 , Praha 190 00
jediný člen představenstva Miroslav Zadák 23.7.2013 - 25.3.2014
Vznik členství 9.4.2013
Zánik členství 7.2.2014
Adresa: Rovnoběžná 1054/32 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Peter Uličný 25.3.2014 - 21.2.2018
Vznik členství 7.2.2014
Zánik členství 14.12.2017
Adresa: Kupeckého 353/63 , Košice Slovenská republika

Dozorčí rada EFEKTIM a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Zdeněk Červ 15.5.2013
Vznik členství 9.4.2013
Adresa: Modřínová 191 , Přezletice 250 73
člen dozorčí rady Vlastimil Štefan 16.12.2015
Vznik členství 9.4.2013
Adresa: náměstí Míru 600/20 , Praha 120 00
člen Dana Linhartová 17.6.1992 - 21.6.1994
Adresa: Ve svahu 1066/31 , Praha 147 00
předseda ing. Václav Kroupa 17.6.1992 - 6.8.1997
Adresa: nám. Bří. Čapků 19 , Praha 10 Česká republika
člen JUDr. Hana Hurychová 17.6.1992 - 6.8.1997
Adresa: Ivančická 580 , Praha 199 00
člen Irena Smetáčková 21.6.1994 - 6.8.1997
Adresa: Jablonecká 420/66 , Praha 190 00
Jméno ing. Václav Kroupa 6.8.1997 - 10.12.2003
Zánik členství 12.3.2003
Adresa: nám. Bří. Čapků 19 , Praha 10 Česká republika
člen Irena Smetáčková 6.8.1997 - 10.12.2003
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Jablonecká 420/66 , Praha 190 00
člen JUDr. Hana Hurychová 6.8.1997 - 10.12.2003
Zánik členství 24.6.2003
Adresa: Ivančická 580 , Praha 199 00
předseda JUDr Hana Hurychová 10.12.2003 - 2.8.2006
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 7.6.2006
Vznik funkce 24.6.2003
Zánik funkce 7.6.2006
Adresa: Ivančická 580 , Praha 199 00
člen Irena Smetáčková 10.12.2003 - 2.8.2006
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 7.6.2006
Adresa: Jablonecká 420/66 , Praha 190 00
člen Adriena Černá 10.12.2003 - 2.8.2006
Vznik členství 24.6.2003
Zánik členství 7.6.2006
Adresa: Čechova 555 , Roztoky 252 63
předseda dozorčí rady JUDr. Hana Hurychová 2.8.2006 - 28.1.2008
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 22.1.2008
Vznik funkce 7.6.2006
Zánik funkce 22.1.2008
Adresa: Ivančická 580 , Praha 199 00
člen dozorčí rady Irena Smetáčková 2.8.2006 - 28.1.2008
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 22.1.2008
Adresa: Jablonecká 420/66 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Bohumil Mezera 2.8.2006 - 28.1.2008
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 22.1.2008
Adresa: Markušova 1631/1 , Praha 149 00
Jméno Ing. Jana Kneblová 28.1.2008 - 22.9.2010
Vznik členství 22.1.2008
Zánik členství 31.5.2010
Adresa: Kolínská 1722/16 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Günter Roland Menken 22.9.2010 - 16.5.2012
Vznik členství 31.5.2010
Zánik členství 29.3.2012
Adresa: Spolková republika Německo
Jakob-Meyer-Weg 33
předseda dozorčí rady Prof.Ing. Ivan Uhlíř DrSc. 28.1.2008 - 15.5.2013
Vznik členství 22.1.2008
Zánik členství 22.4.2011
Vznik funkce 22.1.2008
Zánik funkce 22.4.2011
Adresa: Hellichova 394/7 , Praha 118 00
Jméno Jan Průša 28.1.2008 - 15.5.2013
Vznik členství 22.1.2008
Zánik členství 22.4.2011
Adresa: Uralská 634/10 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Jan Slepička 16.5.2012 - 15.5.2013
Vznik členství 29.3.2012
Zánik členství 25.2.2013
Adresa: Nad Kajetánkou 1480/23 , Praha 169 00
předseda dozorčí rady Petr Groll 15.5.2013 - 23.7.2013
Vznik členství 25.2.2013
Zánik členství 9.4.2013
Vznik funkce 25.2.2013
Zánik funkce 9.4.2013
Adresa: Československé armády 408/51 , Hradec Králové 500 03
předseda dozorčí rady Michal Paukert 23.7.2013 - 23.11.2015
Vznik členství 9.4.2013
Vznik funkce 9.4.2013
Zánik funkce 11.2.2015
Adresa: Sokolovská 14/324 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Vlastimil Štefan 15.5.2013 - 16.12.2015
Vznik členství 9.4.2013
Adresa: Vinohradská 2165/48 , Praha 120 00

Prokura EFEKTIM a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno ing. Miloslav Brichta 16.7.1971 - 4.1.1973
Adresa: Wilhema Piecka 819 , Praha 3 Česká republika
Jméno ing. Tomáš Strakoš 25.1.1971 - 10.7.1975
Adresa: Litvínovská 522/32 , Praha 190 00
Jméno Julius Matějka 2.1.1973 - 10.7.1975
Adresa: Liptovská 1 , Bratislava Česká republika
Jméno Vítězslav Broulík 2.1.1973 - 18.4.1977
Adresa: Jablonecká 714 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Jméno Oldřich Nedbal 2.1.1973 - 18.4.1977
Adresa: Nad vodovodem 2031/40 , Praha 100 00
Jméno ing. Václav Fictum 2.1.1973 - 18.4.1977
Adresa: Zelená 1087/9 , Praha 160 00
Jméno Dr. Drahomír Paseka 2.1.1973 - 16.7.1984
Adresa: Slunná 577/8 , Praha 162 00
Jméno ing. Ivan Kraus 2.1.1973 - 16.7.1984
Adresa: Pod Vrchem 878/84 , Plzeň 312 00
Jméno Marie Svobodová 18.4.1977 - 16.7.1984
Adresa: Libická 1782/13 , Praha 130 00
Jméno Zdeněk Pokorný 16.7.1984 - 13.12.1990
Adresa: Šimáčkova 910/26 , Praha 170 00
Jméno Gabriela Jamrychová 16.7.1984 - 13.12.1990
Adresa: Gdaňská 656/4 , Praha 181 00
Jméno ing. Jaroslav Herbich 14.5.1986 - 13.12.1990
Adresa: nám. Kubánské revoluce 17 , Praha 10 Česká republika
Jméno ing. Vladimír Bláha 18.4.1977 - 21.11.1991
Adresa: Křenická 1624 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Jméno ing. Jaromír Peták 13.12.1990 - 21.11.1991
Adresa: V dolině 1156/4 , Praha 101 00
Jméno ing. Jaroslava Houšová 13.12.1990 - 21.6.1994
Adresa: Mládežnická 3060/8 , Praha 106 00
Jméno Renata Horálková 21.11.1991 - 21.6.1994
Adresa: Jaromírova 216/50 , Praha 128 00
Jméno Pavel Klas 21.11.1991 - 20.11.1995
Adresa: Klimentova 508 , 155 00 Praha 4 Česká republika
Jméno Dana Linhartová 21.6.1994 - 5.1.2000
Adresa: Ve svahu 1066/31 , Praha 147 00
Jméno Naděžda Křovinová 21.6.1994 - 14.6.2007
Adresa: Maurerova 1302 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno Dana Hrabalová 5.1.2000 - 14.6.2007
Adresa: Ve svahu 1066/31 , Praha 147 00

Sbírka Listin EFEKTIM a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
BXXXVI 66/SL 49 insolvenční rozhodnutí Městský soud v Praze 20.8.2015 21.8.2015 26.8.2015 2
BXXXVI 66/SL 48 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 20.8.2015 25.8.2015 25.8.2015 2
BXXXVI 66/SL 47 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 24.11.2014 26.11.2014 26.11.2014 2
BXXXVI 66/SL 46 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 7.2.2014 19.2.2014 3.4.2014 1
BXXXVI 66/SL 45 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí o stat.orgánu Městský soud v Praze 9.4.2012 17.7.2013 1.8.2013 1
BXXXVI 66/SL 44 notářský zápis NZ 23/2013 Městský soud v Praze 25.2.2013 12.4.2013 16.5.2013 5
BXXXVI 66/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 30.6.2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 23.8.2012 10.9.2012 36
BXXXVI 66/SL 42 notářský zápis NZ 151/2012 Městský soud v Praze 4.5.2012 16.5.2012 18.6.2012 6
BXXXVI 66/SL 41 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2010/AJ/ Městský soud v Praze 30.6.2010 21.1.2011 24.1.2011 17
BXXXVI 66/SL 40 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2010 Městský soud v Praze 30.6.2010 21.1.2011 24.1.2011 17
BXXXVI 66/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.9.2010 14.10.2010 2
BXXXVI 66/SL 38 notářský zápis NZ 206/2010 Městský soud v Praze 31.5.2010 14.10.2010 13
BXXXVI 66/SL 37 účetní závěrka r.2008 v AJ Městský soud v Praze 31.12.2008 1.4.2010 12.4.2010 8
BXXXVI 66/SL 36 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.4.2010 12.4.2010 3
BXXXVI 66/SL 35 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 22.1.2008 13.2.2008 2
BXXXVI 66/SL 34 notářský zápis -NZ26/08 Městský soud v Praze 22.1.2008 13.2.2008 9
BXXXVI 66/SL 33 ostatní - žádost Městský soud v Praze 30.3.2007 18.6.2007 3
BXXXVI 66/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.5.2007 18.6.2007 10
BXXXVI 66/SL 31 notářský zápis NZ 115/2007 Městský soud v Praze 15.5.2007 18.6.2007 14
BXXXVI 66/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 18.6.2007 16
BXXXVI 66/SL 29 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 15.5.2007 18.6.2007 11
BXXXVI 66/SL 28 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 14.3.2006 27.7.2006 21.8.2006 0
BXXXVI 66/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 27.7.2006 21.8.2006 0
BXXXVI 66/SL 26 ostatní záp. ze sch. DR Městský soud v Praze 14.3.2006 27.7.2006 21.8.2006 0
BXXXVI 66/SL 25 ostatní záp. z mimoř. VH Městský soud v Praze 7.6.2006 27.7.2006 21.8.2006 0
BXXXVI 66/SL 24 ostatní záp. ze sch. DR Městský soud v Praze 7.6.2006 27.7.2006 21.8.2006 0
BXXXVI 66/SL 23 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.9.2004 18.1.2005 0
BXXXVI 66/SL 22 notářský zápis -NZ164/04 Městský soud v Praze 16.9.2004 18.1.2005 0
BXXXVI 66/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 20.8.2004 0
BXXXVI 66/SL 20 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 14.6.2004 20.8.2004 0
BXXXVI 66/SL 19 notářský zápis -NZ105/04 Městský soud v Praze 22.6.2004 20.8.2004 0
BXXXVI 66/SL 18 ostatní -žádost o uvolnění z funkce Městský soud v Praze 4.12.2003 6.4.2004 0
BXXXVI 66/SL 17 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 5.12.2003 6.4.2004 0
BXXXVI 66/SL 16 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 8.12.2003 6.4.2004 0
BXXXVI 66/SL 15 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 24.2.2004 26.2.2004 6.4.2004 0
BXXXVI 66/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+zpr.o vztazích+audit Městský soud v Praze 31.12.2002 5.1.2004 0
BXXXVI 66/SL 13 ostatní -zápis ze schůze DR Městský soud v Praze 25.6.2003 5.1.2004 0
BXXXVI 66/SL 12 ostatní -zpr.o činnosti DR Městský soud v Praze 24.6.2003 5.1.2004 0
BXXXVI 66/SL 11 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.6.2003 5.1.2004 0
BXXXVI 66/SL 9 ostatní - výpisy z VH Městský soud v Praze 18.6.2002 15.8.2002 26.8.2002 0
BXXXVI 66/SL 8 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 15.8.2002 26.8.2002 0
BXXXVI 66/SL 7 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 29.4.2002 15.8.2002 26.8.2002 0
BXXXVI 66/SL 6 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 22.4.2002 15.8.2002 26.8.2002 0
BXXXVI 66/SL 5 ostatní  - zápis z VH 2x Městský soud v Praze 11.6.2002 15.8.2002 26.8.2002 0
BXXXVI 66/SL 10 ostatní  - potvrzení FÚ o bezdlužnosti Městský soud v Praze 15.8.2002 26.8.2002 0
BXXXVI 66/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.5.2001 16.1.2001 0
BXXXVI 66/SL 3 výroční zpráva +zpr. auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 16.1.2001 0
BXXXVI 66/SL 2 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 0
BXXXVI 66/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 16.4.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje EFEKTIM a.s.

IČO (identifikační číslo) 00001091
Jméno EFEKTIM a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 27.7.1992
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 3

Sídlo EFEKTIM a.s.

Živnosti a provozovny EFEKTIM a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Irská 796/1, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1005229911
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.6.2009

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.6.2010

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.6.2010

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Poradenská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Podlahářství (kladení podlahovin)

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1995
Zánik oprávnění 4.6.2007

Živnost č. 8 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán EFEKTIM a.s.

Člen statutárního orgánu Ján Kostka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje EFEKTIM a.s.

IČO: 00001091
Firma: EFEKTIM a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.1980

Sídlo EFEKTIM a.s.

Sídlo: Irská 796/1, Praha 160 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Výstavba bytových a nebytových budov
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost
Nespecializovaný velkoobchod
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Podobné firmy

tracking image