Firma EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. IČO 60717068


EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. (60717068) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Holandská 878/2, Brno 639 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 7. 1994 a je stále aktivní. EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. na Justice.cz
Detailní informace o EFEKTA CONSULTING a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1388
IČO (identifikační číslo osoby) 60717068
Jméno EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.7.1994
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 300.000,00 Kč, slovy: tři sta tisíc korun českých, upsáním 3, slovy: tří, kusů kmenových akcií na jméno, neobchodovaných na evropském regulovaném trhu, v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100. 000,00 Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, přičemž upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání určenému zájemci a to stávajícímu jedinému akcionáři společnosti. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti na adrese Brno, Křenová 478/72, PSČ 602 00. Emisní kurz všech nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy emisní ážio je nulové. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo doručí určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií činí 30, slovy: třicet, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že doručením tohoto návrhu bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty. V případě přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií musí b ýt podepsaná smlouva o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy doručena do sídla společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit 50%, slovy: padesát procent emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií a zbytek emisního kurzu upsaných akcií, tedy dalších 50%, slovy: padesát procent, nejpozd ěji do 60, slovy: šedesáti, dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akci. Emisní kurz upsaných akcií bude splácen na zvláštní ú 9.12.2013 - 23.12.2013
Jediný akcionář prohlásil, že se vzdává svého přednostního práva k upsání akcií novým peněžitým vkladem a rozhodl dne 07.03.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1.800.000,00 Kč, slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých, upsáním 18, slovy: osmnácti, kusů kmenových akcií na jméno, neobchodovatelných na evropském regulovaném trhu, v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,00 Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, přičemž upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání určenému zájemci a to stávajícímu jedinému akcionáři společnosti. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti na adrese Brno, Křenová 478/72, PSČ 602 00. Emisní kurz všech nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy emisní ážio je nulové. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo doručí určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií činí 30, slovy: třicet, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že doručením tohoto návrhu bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty. V případě přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií musí b ýt podepsaná smlouva o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy doručena do sídla společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit 50%, slovy: padesát procent emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií a zbytek emisního kurzu upsaných akcií, tedy dalších 50%, slovy:padesát procent, nejpoz ději do 60, slovy: šedesáti, dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upsaných bude splácen na zvláštní účet společnosti číslo 250743480/0300. 8.3.2012 - 26.3.2012
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.000.000,- Kč, slovy: čtyři miliony korun českých, upsáním 40, slovy: čtyřiceti, kusů kmenových nekótovaných akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, přičemž upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání určenému zájemci a to stávajícímu jedinému akcionáře společnosti. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti na adrese Brno, Erbenova 312/1, PSČ 602 00. Emisní kurz všech nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy emisní ážio je nulové. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo doručí určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií činí 30,slovy:třicet, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že doručením tohoto návrhu bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty. V případě přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být podepsaná smlouva o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy doručena do sídla společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit 50%, slovy: padesát procent emisního kurzu uspaných akcií nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií a zbytek emisního kurzu uspaných akcií, tedy dalších 50%, slovy: padesát procent, nejpozd ěji do 60, slovy: šedesáti, dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akci. Emisní kurz upsaných akcií bude splácen na zvláštní účet společnosti č 16.9.2011 - 27.9.2011
Společnost se řídí stanovami přijatými dne 12.10.2010 rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady. 27.11.2010 - 13.10.2015
Zapisuje se změna stanov čl. 6, odst. 2,3 schválené valnou hromadou ze dne 24.4.2008. 15.5.2008 - 13.10.2015
1. Valná hromada společnosti EFEKTA CONSULTING, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 8.000.000,- Kč, slovy: osm milionů korun českých, formou upsání nových akcií, přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitými vklady , upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu spol. EFEKTA CONSULTING a.s. bude upsáno: 80 ks, slovy: osmdesát kusů, kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, v zaknihované podobě. 3. Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před hlasováním svého přednostního práva, budou akcie upisované na zvýšení základního kapitálu nabídnuty určitému zájemci, a to: Ing. Jaroslavu Sochorovi, r.č. 540512/3108, bytem Brno, Troubská 652/21a. 4. Upisování akcií proběhne v sídle společnosti EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Brno, Erbenova 312/1, IČ 60717068, a to podepsáním smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, k terou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo doručí upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po podání návrhu na zápis tohoto rozh odnutí do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání nových akcií je jeden měsíc od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen s doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií . Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 5. Lhůta pro splacení 30%, slovy: třicet procent, emisního kursu upsaných akcií je do dvou měsíců od úpisu akcií, tedy uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a společností, přičemž určená část emisního kursu je splatná převodem na zv láštní účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. účtu 201031946/0300, zbytek emisního kursu (70%, slovy: sedmdesát procent) je splatný do 1, slovy: jednoho, roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 16.1.2006 - 4.11.2006
Společnost se řídí stanovami ze dne 30.12.2002. 7.3.2003 - 15.5.2008
Zapisuje se změna stanov čl. 4 schválená valnou hromadou ze dne 30.8.2002. 7.3.2003 - 13.10.2015
Společnost se řídí stanovami ze dne 12.11.1999. 29.12.1999 - 7.3.2003
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 12.11.1999 o záměru zvýšit základní jmění: 9.12.1999 - 29.12.1999
1. Základní jmění společnosti EFEKTA CONSULTING, a.s. bude zvýšeno z dosavadní výše 4.500.000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých) o částku 5.600.000,- Kč (slovy: pět milionů šest set tisíc korun českých), tedy na částku ve výši 10.100.000,- Kč (slovy: deset milionů jedno sto tisíc korun českých) upisováním 56 kusů, (slovy: padesát šest) akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to peněžitými vklady. Všechny akcie jsou kmenové a budou vydány v listinné podobě. 9.12.1999 - 29.12.1999
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 9.12.1999 - 29.12.1999
3. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat nové akcie, které budou upisovány na zvýšení základního jmění, v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti. Přednostní právo na úpis nových akcií mohou dosavadní akcionáři vykonat ve lhůtě 15 (patnácti) dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterým bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Místem pro vykonávání přednostního práva je sídlo společnosti Brno, Erbenova 1. Toto jejich přednostní právo není nijak omezeno ani vyloučeno. 9.12.1999 - 29.12.1999
Počet nových akcií o jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě jedné ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je dán jejich poměrem 0,124 (slovy: jedno sto dvacet čtyři tisícin) jedné nové akcie k jedné dosavadní akcii. 9.12.1999 - 29.12.1999
Na zvýšení základního jmění budou upisovány kmenové listinné akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), v počtu 56 kusů (slovy: padesát šest), kde emisní kurs těchto nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven 100 % (jedno sto procent) jejich jmenovité hodnoty. 9.12.1999 - 29.12.1999
4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty dosavadním akcionářům, a to panu Ing. Jaroslavu Sochorovi, r.č. 540512/3108, bytem Brno, Troubská 21a, v počtu 41 (slovy: čtyřicet jeden) kusů, a panu Ing. Vladimíru Zamazalovi, r.č. 531113/215, bytem Špičky 92, v počtu 15 (slovy: patnáct) kusů. 9.12.1999 - 29.12.1999
5. Upisování akcií bez využití přednostního práva proběhne v sídle společnosti ve lhůtě 15 (patnácti) dnů. Tato lhůta začíná běžet 16. (šestnáctého) dne po nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterým bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva je roven 100 % (jedno sto procent) jejich jmenovité hodnoty. 9.12.1999 - 29.12.1999
6. Upisovatelé jsou povinni splatit v okamžiku úpisu 30 % (třicet procent) emisního kursu upsaných akcií zaplacením v hotovosti na účet společnosti u Investiční a poštovní banky, a.s., pobočka Brno, číslo účtu 102126157/5100. Zbytek pak nejpozději do 12 (dvanácti) měsíců ode dne jejich úpisu. 9.12.1999 - 29.12.1999
Společnost předložila stanovy v úplném novém znění ze dne 12.11.1999. 9.12.1999 - 7.3.2003
Společnost se řídí stanovami ze dne 27.6.1997. 19.6.1998 - 7.3.2003
Zapisuje se změna stanov čl.11 odst.6, čl.3 schválená valnou hromadou 27.12.1996. 5.3.1997 - 7.3.2003
Změna stanov čl. 13 odst. l, čl. 14 odst. 3, čl. 18 odst. 3 se vypouští, přijatá valnou hromadou ze dne 5.6.1996. 24.9.1996 - 7.3.2003

Aktuální kontaktní údaje EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Kapitál EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

zakladni jmění 16 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.12.2013
zakladni jmění 15 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.3.2012 - 23.12.2013
zakladni jmění 14 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.9.2011 - 26.3.2012
zakladni jmění 10 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.12.2001 - 27.9.2011
zakladni jmění 10 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.12.1999 - 3.12.2001
zakladni jmění 4 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.7.1994 - 29.12.1999

Akcie EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 162 23.12.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 159 26.3.2012 - 23.12.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 141 27.9.2011 - 26.3.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 101 15.5.2008 - 27.9.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 101 3.12.2001 - 15.5.2008
Akcie na jméno 100 000 Kč 56 29.12.1999 - 3.12.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 450 29.7.1994 - 3.12.2001

Sídlo EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Holandská 878/2 , Brno 639 00 16.2.2016
Adresa Křenová 478/72 , Brno 602 00 13.10.2015 - 16.2.2016
Adresa Křenová 478/72 , Brno 602 00 6.3.2012 - 13.10.2015
Adresa Křenová 478/72 , Brno 602 00 27.9.2011 - 6.3.2012
Adresa Erbenova 2022/1 , Brno 602 00 3.12.2001 - 27.9.2011
Adresa Erbenova 128 , 602 00 Brno Česká republika
28.12.1998 - 28.12.1998
Adresa Erbenova 2022/1 , Brno 602 00 28.12.1998 - 3.12.2001
Adresa třída Kpt. Jaroše 1844/28 , Brno 602 00 29.7.1994 - 28.12.1998

Předmět podnikání EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Platnost údajů od - do
Výkon činností obchodníka s cennými papíry v rozsahu povolení uděleném dle zvláštního zákona 13.10.2015
poskytování hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona 21.5.2009 - 13.10.2015
poskytování hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zá kona 21.5.2009 - 13.10.2015
poskytování hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona 21.5.2009 - 13.10.2015
poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zák ona 21.5.2009 - 13.10.2015
poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru a půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona 21.5.2009 - 13.10.2015
poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků 21.5.2009 - 13.10.2015
poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení, týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona 21.5.2009 - 13.10.2015
poskytování hlavní investiční služby podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona o cenných papírech, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech - poskytování hlavní investiční služby podle § 8 odst. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech - poskytování doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků - poskytování doplňkové investiční služby podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech 7.3.2003 - 21.5.2009
obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet 3.12.2001 - 7.3.2003
upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování 3.12.2001 - 7.3.2003
úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů 3.12.2001 - 7.3.2003
poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků 3.12.2001 - 7.3.2003
poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů 3.12.2001 - 7.3.2003
Obchodování s cennými papíry a výkon dalších činností pvolených zákonem o cenných papírech v rozsahu povolení vydaných Komisí pro cenné papíry, a to: 3.12.2001 - 7.3.2003
přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka 3.12.2001 - 7.3.2003
provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet 3.12.2001 - 7.3.2003
vykonávání činnosti na základě smluv podle § 36 zákona o cenných papírech 9.12.1999 - 3.12.2001
obstarávání pro emitenta splácení a vracení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich 9.12.1999 - 3.12.2001
provádění poradenské činnosti ve věcech vydávání cenných papírů, jejich splácení, jakož i ve věcech investic do cenných papírů a jiných investičních instrumentů, ve věcech kapitálového vybavení reorganizací, změn v organizačním členění (slučování, rozdělování a splývání společností), ovládnutí podniku, veřejných návrhů smluv o koupi akcií 9.12.1999 - 3.12.2001
obstarávání pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytování s tím souvisejících služeb 18.1.1995 - 9.12.1999
provádění poradenské činnosti ve věcech týkajících se cenných papírů 18.1.1995 - 9.12.1999
obchodování s cennými papíry (vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet) 18.1.1995 - 3.12.2001
obstarávání pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich 18.1.1995 - 3.12.2001
činnost ekonomických a organizačních poradců 29.7.1994 - 5.3.1997
činnost účetních poradců 29.7.1994 - 5.3.1997
zprostředkovatelská činnost 29.7.1994 - 5.3.1997

vedení firmy EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Statutární orgán EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 13.10.2015
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstva. Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Má-li však představenstvo jediného člena, jedná tento člen jménem společnosti samostatně. 16.9.2011 - 13.10.2015
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně. Činí tak způsobem, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka s firmou Společnosti připojí svůj podpis. 3.12.2001 - 16.9.2011
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to předseda představenstva samostatně. Za společnost podepisuje vždy předseda představenstva samostatně. Činí tak způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka se jménem společnosti připojí svůj podpis. 28.12.1998 - 3.12.2001
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány představenstvo,a to buď dva členové představenstva, anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo další osoba na základě plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo ředitel, nebo další osoba, která k tomu byla představenstvem pověřena. 29.7.1994 - 28.12.1998
předseda představenstva Ing. Jaroslav Sochor 2.1.2018
Vznik členství 13.10.2015
Vznik funkce 2.1.2018
Adresa: Troubská 652/21 , Brno 642 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Sochor 2.1.2018
Vznik členství 2.1.2018
Adresa: Keřová 754/27 , Brno 641 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Sochor 29.7.1994 - 18.1.1995
Adresa: Troubská 652/21 , Brno 642 00
člen představenstva Ing. Radim Kadlček 29.7.1994 - 18.1.1995
Adresa: Vranovská 1222/79 , Brno 614 00
členka představenstva Ing. Jaroslava Halačková 29.7.1994 - 26.7.1995
Adresa: Merhautova 929/9 , Brno 613 00
místopředseda představenstva Ing. Radim Kadlček 18.1.1995 - 26.7.1995
Adresa: Vranovská 1222/79 , Brno 614 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Sochor 18.1.1995 - 28.7.1995
Adresa: Troubská 652/21 , Brno 642 00
členka představenstva ing. Eva Benešová 26.7.1995 - 20.10.1995
Adresa: Lísky 970/4 , Brno 624 00
členka představenstva ing. Jaroslava Halačková 20.10.1995 - 24.9.1996
Adresa: Merhautova 929/9 , Brno 613 00
místopředseda představenstva Martin Kozumplík 26.7.1995 - 5.3.1997
Adresa: Drobného 302/28 , Brno 602 00
předseda představenstva ing. Radim Kadlček 26.7.1995 - 5.3.1997
Adresa: Vranovská 1222/79 , Brno 614 00
místopředseda představenstva ing. Tomáš Kunčický 26.7.1995 - 5.3.1997
Adresa: Hviezdoslavova 566/37 , Ostrava 716 00
člen představenstva ing. Jaroslav Sochor 28.7.1995 - 5.3.1997
Adresa: Troubská 652/21 , Brno 642 00
předseda představenstva ing. Radim Kadlček 5.3.1997 - 28.12.1998
Adresa: Vranovská 1222/79 , Brno 614 00
místopředseda představenstva ing. Tomáš Kunčický 5.3.1997 - 28.12.1998
Adresa: Hviezdoslavova 566/37 , Ostrava 716 00
místopředseda představenstva Martin Konzumplík 5.3.1997 - 28.12.1998
Adresa: Drobného 302/28 , Brno 602 00
člen představenstva ing. Jaroslav Sochor 5.3.1997 - 28.12.1998
Adresa: Troubská 652/21 , Brno 642 00
předseda představenstva ing. Jaroslav Sochor 28.12.1998 - 3.12.2001
Adresa: Troubská 652/21 , Brno 642 00
místopředseda představenstva Ing. Martin Krystián 28.12.1998 - 3.12.2001
Adresa: Svážná 395/7 , Brno 634 00
člen představenstva Ing. Vladimír Zamazal 28.12.1998 - 3.12.2001
Adresa: 92 , Špičky 753 66
člen představenstva Ing. Vladimír Zamazal 3.12.2001 - 7.3.2003
Vznik funkce 8.8.2001
Zánik funkce 11.10.2002
Adresa: 26 , Špičky 753 66
mísopředseda představenstva Ing. Martin Krystián 3.12.2001 - 14.7.2005
Vznik funkce 8.8.2001
Adresa: Svážná 395/7 , Brno 634 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Sochor 3.12.2001 - 4.11.2006
Zánik členství 1.9.2006
Vznik funkce 8.8.2001
Zánik funkce 1.9.2006
Adresa: Troubská 652/21 , Brno 642 00
člen představenstva Mgr. Ivo Drahokoupil 7.3.2003 - 4.11.2006
Vznik funkce 11.10.2002
Zánik funkce 1.9.2006
Adresa: 135 , Damnice 671 78
mísopředseda představenstva Ing. Martin Krystián 14.7.2005 - 4.11.2006
Zánik členství 1.9.2006
Vznik funkce 8.8.2001
Zánik funkce 1.9.2006
Adresa: Seifertova 1727/17 , Šlapanice 664 51
místopředseda představenstva Ing. Martin Krystián 28.11.2006 - 15.5.2008
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 2.5.2007
Vznik funkce 1.9.2006
Zánik funkce 2.5.2007
Adresa: Seifertova 1727/17 , Šlapanice 664 51
předseda představenstva Ing. Jaroslav Sochor 28.11.2006 - 27.11.2010
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 12.10.2010
Vznik funkce 1.9.2006
Zánik funkce 12.10.2010
Adresa: Troubská 652/21 , Brno 642 00
člen představenstva Mgr. Ivo Drahokoupil 28.11.2006 - 27.11.2010
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 12.10.2010
Adresa: 135 , Damnice 671 78
člen představenstva Ing. Jaroslav Sochor 27.11.2010 - 13.10.2015
Vznik členství 12.10.2010
Zánik členství 12.10.2015
Adresa: Troubská 652/21 , Brno 642 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Sochor 13.10.2015 - 2.1.2018
Vznik členství 13.10.2015
Adresa: Troubská 652/21 , Brno 642 00

Dozorčí rada EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Hruška 13.10.2015
Vznik členství 13.10.2015
Vznik funkce 13.10.2015
Adresa: Kounicova 274/19 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Jakub Lukša 13.10.2015
Vznik členství 13.10.2015
Adresa: Černý vršek 799 , Bystřice nad Pernštejnem 593 01
člen Ing. Jozef Zlevský 29.7.1994 - 26.7.1995
Adresa: Žitná 661 , Liberec 460 06
člen Tomáš Kunčický 29.7.1994 - 26.7.1995
Adresa: Hviezdoslavova 566/37 , Ostrava 716 00
člen Martin Kozumplík 29.7.1994 - 26.7.1995
Adresa: Drobného 302/28 , Brno 602 00
Jméno ing. Jaroslava Halačková 26.7.1995 - 20.10.1995
Adresa: Merhautova 929/9 , Brno 613 00
Jméno Mgr. Bedřich Horný 26.7.1995 - 24.9.1996
Adresa: Třískalova 563/10 , Brno 638 00
Jméno ing. Eva Benešová 20.10.1995 - 24.9.1996
Adresa: Lísky 970/4 , Brno 624 00
Jméno ing. Vladimír Zamazal 26.7.1995 - 5.3.1997
Adresa: Masarykovo nám. 76 , 351 24 Hranice na Moravě Česká republika
členka Ing. Jaroslava Halačková 24.9.1996 - 5.3.1997
Adresa: Merhautova 929/9 , Brno 613 00
člena Ing. Ivana Brhlíková 24.9.1996 - 5.3.1997
Adresa: Velkopavlovická 4066/5 , Brno 628 00
členka Ing. Jaroslava Halačková 5.3.1997 - 19.6.1998
Adresa: Merhautova 929/9 , Brno 613 00
člen Ing. Vladimír Zamazal 5.3.1997 - 28.12.1998
Adresa: Špičky 92 , Bělotín Česká republika
členka Kateřina Neudertová 19.6.1998 - 24.6.1999
Adresa: Kouty 20 , 621 00 Brno-Ivanovice Česká republika
členka Ing. Ivana Brhlíková 5.3.1997 - 3.12.2001
Adresa: Velkopavlovická 4066/5 , Brno 628 00
člen Ing. Tomáš Hruška 28.12.1998 - 3.12.2001
Adresa: Francouzská 376/42 , Brno 602 00
člen Mgr. Ivo Drahokoupil 24.6.1999 - 7.3.2003
Vznik funkce 8.8.2001
Zánik funkce 11.10.2002
Adresa: 135 , Damnice 671 78
členka Ing. Ivana Brhlíková 3.12.2001 - 4.11.2006
Vznik funkce 8.8.2001
Zánik funkce 1.9.2006
Adresa: Langrova 1207/1 , Brno 627 00
člen Ing. Tomáš Hruška 3.12.2001 - 4.11.2006
Vznik funkce 8.8.2001
Zánik funkce 1.9.2006
Adresa: Kounicova 274/19 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Bodeček 14.7.2005 - 4.11.2006
Vznik členství 28.4.2005
Adresa: Střelnice 480/2 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Bodeček 4.11.2006 - 24.5.2010
Vznik členství 28.4.2005
Zánik členství 28.4.2010
Adresa: Střelnice 480/2 , Brno 628 00
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Hruška 4.11.2006 - 27.11.2010
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 12.10.2010
Vznik funkce 1.9.2006
Zánik funkce 12.10.2010
Adresa: Kounicova 274/19 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Ivana Brhlíková 4.11.2006 - 27.11.2010
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 12.10.2010
Adresa: Fišerova 1608 , Moravské Budějovice 676 02
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Sochor 24.5.2010 - 27.11.2010
Vznik členství 28.4.2010
Zánik členství 12.10.2010
Adresa: Keřová 754/27 , Brno 641 00
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Hruška 27.11.2010 - 13.10.2015
Vznik členství 12.10.2010
Zánik členství 12.10.2015
Vznik funkce 12.10.2010
Zánik funkce 12.10.2015
Adresa: Kounicova 274/19 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Sochor 27.11.2010 - 13.10.2015
Vznik členství 12.10.2010
Zánik členství 12.10.2015
Adresa: Keřová 754/27 , Brno 641 00
člen dozorčí rady Mgr. Ivo Drahokoupil 27.11.2010 - 13.10.2015
Vznik členství 12.10.2010
Zánik členství 12.10.2015
Adresa: 74 , Damnice 671 78
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Sochor 13.10.2015 - 30.4.2017
Vznik členství 13.10.2015
Zánik členství 11.4.2017
Adresa: Keřová 754/27 , Brno 641 00

Sbírka Listin EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1388/SL 64 ostatní prohlášení o nové adrese Krajský soud v Brně 27.1.2016 5.2.2016 22.2.2016 1
B 1388/SL 63 notářský zápis [NZ 804/2015], stanovy společnosti Krajský soud v Brně 13.10.2015 13.10.2015 19
B 1388/SL 62 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 20.4.2015 11.9.2015 11.9.2015 50
B 1388/SL 61 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 16.4.2014 16.6.2014 16.6.2014 50
B 1388/SL 60 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.12.2013 18.12.2013 3.1.2014 19
B 1388/SL 59 notářský zápis rozhod. VH, NZ 789/2013 Krajský soud v Brně 3.12.2013 6.12.2013 11.12.2013 3
B 1388/SL 58 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 19.4.2013 27.6.2013 27.6.2013 51
B 1388/SL 57 výroční zpráva 2012 Krajský soud v Brně 19.4.2013 6.5.2013 6.5.2013 51
B 1388/SL 56 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 16.4.2012 18.5.2012 51
B 1388/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.3.2012 18.5.2012 19
B 1388/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.5.2012 19
B 1388/SL 53 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 214/12 Krajský soud v Brně 7.3.2012 15.3.2012 2
B 1388/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.9.2011 21.9.2011 19
B 1388/SL 51 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 673/11 Krajský soud v Brně 15.9.2011 21.9.2011 3
B 1388/SL 50 ostatní - zápis o rozh. jedin. akcion. Krajský soud v Brně 29.4.2011 11.5.2011 2
B 1388/SL 49 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 19.4.2011 11.5.2011 49
B 1388/SL 48 notářský zápis - stanovy, NZ 519/2010 Krajský soud v Brně 12.10.2010 16.12.2010 21
B 1388/SL 47 ostatní -záp. z VH Krajský soud v Brně 28.4.2010 27.5.2010 3
B 1388/SL 46 zpráva auditora -2009 Krajský soud v Brně 26.4.2010 25.5.2010 4
B 1388/SL 45 výroční zpráva -2009 Krajský soud v Brně 19.4.2010 25.5.2010 49
B 1388/SL 44 zpráva auditora -2008 Krajský soud v Brně 20.5.2009 25.5.2010 3
B 1388/SL 43 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 24.4.2009 18.6.2009 50
B 1388/SL 42 ostatní - rozhodnutí ČNB Krajský soud v Brně 11.3.2009 27.5.2009 2
B 1388/SL 41 ostatní - sml. o koupi cenných papírů Krajský soud v Brně 26.6.2008 27.5.2009 1
B 1388/SL 40 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 22.4.2008 1.8.2008 52
B 1388/SL 39 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 2.5.2007 19.5.2008 1
B 1388/SL 38 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 24.4.2008 19.5.2008 5
B 1388/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.4.2008 19.5.2008 24
B 1388/SL 36 notářský zápis - rozh. VH, NZ 329/08 Krajský soud v Brně 24.4.2008 19.5.2008 5
B 1388/SL 35 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 11.4.2007 31.10.2007 53
B 1388/SL 34 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 1.9.2006 1.12.2006 1
B 1388/SL 33 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 1.9.2006 1.12.2006 4
B 1388/SL 32 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 1.9.2006 6.11.2006 1
B 1388/SL 31 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 1.9.2006 6.11.2006 1
B 1388/SL 30 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 1.9.2006 6.11.2006 4
B 1388/SL 29 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 3.4.2006 16.10.2006 50
B 1388/SL 28 notářský zápis -NZ 12/2006-osvědčení Krajský soud v Brně 9.1.2006 20.2.2006 7
B 1388/SL 27 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 28.4.2005 26.7.2005 50
B 1388/SL 26 výroční zpráva -2001 Krajský soud v Brně 31.12.2001 26.7.2005 25
B 1388/SL 25 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 28.4.2005 18.7.2005 2
B 1388/SL 24 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 28.4.2005 18.7.2005 3
B 1388/SL 23 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 28.5.2003 23.9.2004 39
B 1388/SL 22 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 1.6.2004 12.7.2004 41
B 1388/SL 21 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 11.10.2002 31.3.2003 4
B 1388/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.8.2002 31.3.2003 24
B 1388/SL 19 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 30.8.2002 31.3.2003 5
B 1388/SL 18 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 15.3.2002 29.5.2002 57
B 1388/SL 17 ostatní - zápis z ppředstaven. Krajský soud v Brně 9.8.2001 5.12.2001 1
B 1388/SL 16 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 8.8.2001 5.12.2001 4
B 1388/SL 15 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 29.7.2001 5.12.2001 36
B 1388/SL 14 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 19.7.2001 5.12.2001 52
B 1388/SL 13 notářský zápis - VH,účet.záv.2000 Krajský soud v Brně 19.7.2001 5.12.2001 15
B 1388/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.8.2001 5.12.2001 21
B 1388/SL 11 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 31.3.2000 20.6.2000 37
B 1388/SL 9 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 12.11.1999 17.12.1999 30
B 1388/SL 10 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 1.12.1999 17.12.1999 4
B 1388/SL 8 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 31.3.1999 7.7.1999 27
B 1388/SL 7 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 6.5.1999 30.6.1999 2
B 1388/SL 6 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 16.2.1998 7.1.1999 21
B 1388/SL 5 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 21.12.1998 7.1.1999 28
B 1388/SL 4 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 31.8.1998 7.1.1999 4
B 1388/SL 3 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 16.2.1998 30.6.1998 39
B 1388/SL 2 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 27.6.1997 30.6.1998 28
B 1388/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 6.2.1998 21

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje EFEKTA CONSULTING a.s.

IČO (identifikační číslo) 60717068
Jméno EFEKTA CONSULTING a.s.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 29.7.1994
Celkový počet živností: 3

Sídlo EFEKTA CONSULTING a.s.

Živnosti a provozovny EFEKTA CONSULTING a.s.

Živnost č. 1 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.7.1994
Zánik oprávnění 11.8.1997

Živnost č. 2 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.7.1994
Zánik oprávnění 11.8.1997

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.7.1994
Zánik oprávnění 11.8.1997

Statutární orgán EFEKTA CONSULTING a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Sochor

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ANO obchodník s cennými papíry a.s.

IČO: 60717068
Firma: ANO obchodník s cennými papíry a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce soukromé národní
Datum vzniku: 29.7.1994

Sídlo ANO obchodník s cennými papíry a.s.

Sídlo: Holandská 878/2, Brno 639 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní finanční zprostředkování
Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách
tracking image