Firma ECP a.s. IČO 25681869


ECP a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ECP a.s. (25681869) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ke Skále 455, Vestec 252 42. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 7. 1998 a je stále aktivní. ECP a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o ECP a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ECP a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ECP a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ECP a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ECP a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5467
IČO (identifikační číslo osoby) 25681869
Jméno ECP a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 3.7.1998
Počet členů statutárního orgánu: 3 5.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 5.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.8.2014
Valná hromada společnosti přijala dne 21. 11. 2007 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 15.000.000,-- Kč (patnáctmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1500 (jedentisícpětset) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kó tované. 3.Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4.Všech 1500 (jedentisícpětset) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno bude nabídnuto určitým zájemcům takto: a)upsání 900 (devítiset) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno (nebo rozdílu tohoto počtu akcií a počtu akcií upsaných s využitím přednostního práva dle odstavce 3 tohoto usnesení valné hromady) bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti Fonterossa SA, se sídlem Švýcarská konfederace, Lugano, Via Somaini 10, PSČ 6900, zapsané v obchodním rejstříku Úřadu obchodního rejstříku kantonu Ticino pod č.j. CH-501.3.007.958-3 (d ále též jen "Fonterossa SA" nebo jen "určitý zájemce"), b)upsání 300 (tříset) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno (nebo rozdílu tohoto počtu akcií a počtu akcií upsaných s využitím přednostního práva dle odstavce 3 tohoto us nesení valné hromady) bude nabídnuto určitému zájemci - panu Janu Kočkovi, r.č. 66 12 23/1395, bytem Praha 5, Stodůlky, Bronzová 15/2017, PSČ 155 00, (dále též jen "Jan Kočka" nebo jen "určitý zájemce"), c)upsání 300 (tříset) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno (nebo rozdílu tohoto počtu akcií a počtu akcií upsaných s využitím přednostního práva dle odstavce 3 tohoto us nesení valné hromady) bude nabídnuto určitému zájemci -panu Václavu Kočkovi, r.č. 68 05 15/0924, bytem Praha 6, Řepy, Čistovická 244/28, PSČ 163 00, (dále též jen "Václav Kočka" nebo jen "určitý zájemce"). 5.Akcie je možno upsat v kanceláři společnosti Rödl & Partner, v.o.s., v Praze 1, Platnéřská 2, v níže uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6.Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 ) obchodního zákoníku. 7.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost ECP a.s. určitým zájemcům písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. S polečnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 8.Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě nově upisovaných akcií /tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (desettisíc korun českých)/. 9.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitými vklady za těchto podmínek: a)Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. b)Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek takto: 1)Proti pohledávce společnosti ECP a.s. ve výši 9.000.000,-- Kč (devětmilionů korun českých) za určitým zájemcem - společností Fonterossa SA, z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií budou započteny níže uvedené peněžité pohledávky společnosti Font erossa SA v celkové výši 9.000.000,-- Kč (devětmilionů korun českých): -jistina peněžité pohledávky společnosti Fonterossa SA za společností ECP a.s. ve výši 4.500.000,-- Kč (čtyřimilionypětsettisíc korun českých) z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 4. 5. 2006 mezi ECP a.s., na straně jedné jako nabyvat elem, a MUDr. Karlou Komersovou, narozenou 16. 8. 1964, bytem Praha 4, Boční I 724/29, na straně druhé jako převodcem, ohledně převodu obchodního podílu na tehdejší společnosti E C P spol. s r.o., IČ 471 21 084, z níž práva a povinnosti věřitele co do částky 4.500.000,-- Kč (čtyřimilionypětsettisíc korun českých) nabyla společnost Fonterossa SA dle smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 1. října 2007 mezi MUDr. Karlou Komersovou shora uvedenou, na straně jedné jako postupitelem, a společností Fo nterossa SA, na straně druhé jako postupníkem, -jistina peněžité pohledávky společnosti Fonterossa SA za společností ECP a.s. ve výši 4.500.000,-- Kč (čtyřimilionypětsettisíc korun českých) z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 4. 5. 2006 mezi ECP a.s., na straně jedné jako nabyvat elem, a Barborou Elisovou, narozenou 5. 8. 1972, bytem Praha 4, Boční I 724/29, na straně druhé jako převodcem ohledně převodu obchodního podílu na tehdejší společnosti E C P spol. s r.o., IČ 471 21 084, z níž práva a povinnosti věřitele co do částky 4.50 0.000,- Kč (čtyřimilionypětsettisíc korun českých) nabyla společnost Fonterossa SA dle smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 1. října 2007 mezi Barborou Elisovou shora uvedenou, na straně jedné jako postupitelem, a společností Fonterossa SA, na str aně druhé jako postupníkem. 2)Proti pohledávce společnosti ECP a.s. ve výši 3.000.000,-- Kč (třimiliony korun českých) za určitým zájemcem ? panem Janem Kočkou, z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena níže uvedená peněžitá pohledávka pana Jana Kočky v celkové výši 3.000.000,-- Kč (třimiliony korun českých): -jistina peněžité pohledávky pana Jana Kočky za společností ECP a.s. ve výši 3.000.000,-- Kč (třimiliony korun českých) z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 4. 5. 2006 mezi ECP a.s., na straně jedné jako nabyvatelem, a MUDr. Karlou Ko mersovou, narozenou 16. 8. 1964, bytem Praha 4, Boční I 724/29, na straně druhé jako převodcem, ohledně převodu obchodního podílu na tehdejší společnosti E C P spol. s r.o., IČ 471 21 084, z níž práva a povinnosti věřitele co do částky 3.000.000,-- Kč (třimiliony korun českých) nabyl pan Jan Kočka dle smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 1. října 2007 mezi MUDr. Karlou Komersovou shora uvedenou, na straně jedné jako postupitelem, a panem Janem Kočkou, na straně druhé jako postupníkem. 3)Proti pohledávce společnosti ECP a.s. ve výši 3.000.000,-- Kč (třimiliony korun českých) za určitým zájemcem ? panem Václavem Kočkou, z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena níže uvedená peněžitá pohledávka pana Václava Kočky v ce lkové výši 3.000.000,-- Kč (třimiliony korun českých): -jistina peněžité pohledávky pana Václava Kočky za společností ECP a.s. ve výši 3.000.000,-- Kč (třimiliony korun českých korun českých) z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 4. 5. 2006 mezi ECP a.s., na straně jedné jako nabyvatelem, a Barborou Elisovou, narozenou 5. 8. 1972, bytem Praha 4, Boční I 724/29, na straně druhé jako převodcem, ohledně převodu obchodního podílu na tehdejší společnosti E C P spol. s r.o., IČ 471 21 084, z níž práva a povinnosti věřitele co do částky 3.000.000 ,-- Kč (třimiliony korun českých) nabyl pan Václav Kočka dle smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 1. října 2007 mezi Barborou Elisovou shora uvedenou, na straně jedné jako postupitelem, a panem Václavem Kočkou, na straně druhé jako postupníkem. c)Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti ECP a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost v ázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 10.Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 3.1.2008 - 8.2.2008
Na základě smlouvy o převzetí jmění převzala společnost CORCAN Bohemia, a.s. ve smyslu ust. § 153c, obch. zák., jako jediný společník zanikající společnosti ECP spol. s r.o., IČ 471 21 084, se sídlem Praha 10, Kralovická 11, jmění uvedené společnosti. 31.7.2006
Jediný akcionář společnosti ARATOR a.s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 88, PSČ 370 01, IČ 26040018, rozhodl dne 19.3.2002 rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti o 29 000 000,- Kč na celkovou výši 30 000 000,- Kč, a to z důvodů rozvoje a rozšíření podnikatelských aktivit společnosti. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem jediného akcionáře ARATOR a.s., IČ 26040018 s tím, že dosavadní emise akcií bude po úplném splacení navyšovaného základního kapitálu stažena z oběhu a bude nahrazena novou emisí akcií. Jediný akcionář, t.j. společnost Arator a.s., IČ 26040018, upíše, s využitím svého přednostního práva, 29 ks nové emise kmenových, listinných akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč každé jednotlivé akcie. Zbývající jedna akcie bude vydána výměnou na 100 ks akcií původní emise. Jediný akcionář jako upisovatel splatí 100 % emistního kursu nově upisovaných akcií do jednoto roku od zápisiu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku na účet společnosti č. 122792499/0300. 21.5.2003 - 20.9.2005

Kapitál ECP a.s.

zakladni jmění 16 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.2.2008
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.5.2003 - 8.2.2008
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 3.7.1998 - 21.5.2003

Akcie ECP a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 160 7.3.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 600 8.2.2008 - 7.3.2013
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 12.3.2007 - 8.2.2008
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 3.7.1998 - 12.3.2007

Sídlo ECP a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Ke Skále 455 , Vestec 252 42 1.8.2006
Adresa Ke Skále 455 , Vestec 252 42 12.7.2006 - 1.8.2006
Adresa Lannova tř. 55/31 , České Budějovice 370 01 21.5.2003 - 12.7.2006
Adresa Pakoměřická 1775/5 , Praha 182 00 21.12.1998 - 21.5.2003
Adresa Polepská 4 , 280 02 Kolín IV Česká republika
3.7.1998 - 21.12.1998

Předmět podnikání ECP a.s.

Platnost údajů od - do
Distribuce veterinárních léčivých přípravků 5.8.2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 5.8.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.8.2014
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 5.8.2014
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3.1.2008
Silniční motorová doprava nákladní 3.1.2008 - 5.8.2014
Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 6.12.2006
reklamní činnost a marketing 6.12.2006 - 5.8.2014
Distribuce veterinárních léčivých přípravků ve smyslu zák.č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu: veterinární léčivé přípravky 6.12.2006 - 5.8.2014
realitní činnost 6.12.2006 - 5.8.2014
Distribuce léčivých přípravků 9.8.2006
Zacházení s návykovými látkami a přípravky podle zvláštního zákona (rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví CŘ č. 37/2006) 9.8.2006
Organizační zajištění správy nemovitostí 28.2.2001 - 3.1.2004
Realitní kancelář 28.2.2001 - 3.1.2004
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma činností uvedených v § 3 a v příl.č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů) 28.2.2001 - 5.8.2014
Organizační a ekonomické poradenství 28.2.2001 - 5.8.2014
Poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb 28.2.2001 - 5.8.2014
hostinská činnost 3.7.1998 - 3.1.2004
ubytovací činnost 3.7.1998 - 3.1.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.7.1998 - 5.8.2014

vedení firmy ECP a.s.

Statutární orgán ECP a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 5.8.2014
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy alespoň dva členové představenstva společně. 3.1.2008 - 5.8.2014
Za společnost jedná a vůči třetím osobám společnost zastupuje samostatně kterýkoliv člen představenstva. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně. Činí tak způsobem, že k vytištěné, razítkem vyznačené nebo jinak napsané obchodní f irmě společnosti připojí svůj podpis. 20.9.2005 - 3.1.2008
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. Jménem společnost podepisuje samostatně kterýkoliv člen představenstva. Činí tak zbůsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 21.5.2003 - 20.9.2005
Způsob jednání a podepisování za společnost: Za společnost jedná a vystupuje vůči třetím osobám,představenstvo,a to buď samostatně předseda představenstva nebo společně zbývající dva členové představenstva.Za společnost podepisují buď samostatně předseda představenstva nebo společně zbývající dva členové představenstva.Činí tak zbůsobem, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 21.12.1998 - 21.5.2003
Způsob jednání a podepisování za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo. Každý člen představenstva je oprávněn samostatně zastupovat společnost a jednat jejím jménem.Za společnost podepisují buď předseda nebo místopředseda představenstva, že k tištěnému, napsanému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. 3.7.1998 - 21.12.1998
místopředseda představenstva Tomáš Minařík 24.10.2013
Vznik členství 21.11.2007
Vznik funkce 21.11.2007
Adresa: Oblouková 838/9 , Praha 101 00
předseda představenstva MUDr. Karla Komersová 31.12.2013
Vznik členství 21.11.2007
Vznik funkce 21.11.2007
Adresa: Boční I 724/29 , Praha 141 00
člen představenstva Barbora Elisová 31.12.2013
Vznik členství 21.11.2007
Adresa: Boční I 724/29 , Praha 141 00
předseda Bohumil Beránek 3.7.1998 - 21.12.1998
Adresa: 24 , Paceřice 463 44
místopředseda Ing. Maxmilián Deutsch 3.7.1998 - 21.12.1998
Adresa: Okružní 3345/4 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen Rudolf Motyčka 3.7.1998 - 21.12.1998
Adresa: Jasanová 24 , Šimonovice 463 12
předseda Ing. Jan Pavelka 21.12.1998 - 21.5.2003
Adresa: Černomořská 344/14 , Praha 101 00
místopředseda Ing. Maxmilián Deutsch 21.12.1998 - 21.5.2003
Adresa: Okružní 3345/4 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen Miloslav Matějíček 21.12.1998 - 21.5.2003
Adresa: Slévačská 494/3 , Praha 198 00
jednočlenné představenstvo Mgr. Karel Krejza 21.5.2003 - 20.9.2005
Vznik funkce 19.3.2002
Zánik funkce 25.7.2005
Adresa: Škrétova 1966/12 , Litoměřice 412 01
člen představenstva Tomáš Minařík 20.9.2005 - 30.5.2007
Vznik členství 25.7.2005
Zánik členství 23.5.2007
Adresa: Oblouková 838/9 , Praha 101 00
předseda představenstva Jaroslav Vlach 20.9.2005 - 18.6.2007
Vznik členství 25.7.2005
Zánik členství 12.6.2007
Vznik funkce 25.7.2005
Zánik funkce 12.6.2007
Adresa: Šeříková 189 , Český Krumlov 381 01
místopředseda představenstva MUDr. Karla Komersová 20.9.2005 - 18.6.2007
Vznik členství 25.7.2005
Zánik členství 12.6.2007
Vznik funkce 25.7.2005
Zánik funkce 12.6.2007
Adresa: Boční I 724/29 , Praha 141 00
člen představenstva Robert Čouza 30.5.2007 - 18.6.2007
Vznik členství 23.5.2007
Zánik členství 12.6.2007
Adresa: Náměstí 82 , Ledenice 373 11
předseda představenstva Tomáš Minařík 18.6.2007 - 19.6.2007
Vznik členství 12.6.2007
Vznik funkce 12.6.2007
Adresa: Oblouková 838/9 , Praha 101 00
předseda představenstva MUDr. Karla Komersová 18.6.2007 - 3.1.2008
Vznik členství 25.7.2005
Zánik členství 21.11.2007
Vznik funkce 12.6.2007
Zánik funkce 21.11.2007
Adresa: Boční I 724/29 , Praha 141 00
místopředseda představenstva Tomáš Minařík 18.6.2007 - 3.1.2008
Vznik členství 12.6.2007
Zánik členství 21.11.2007
Vznik funkce 12.6.2007
Zánik funkce 21.11.2007
Adresa: Oblouková 838/9 , Praha 101 00
člen představenstva Barbora Elisová 18.6.2007 - 3.1.2008
Vznik členství 12.6.2007
Zánik členství 21.11.2007
Adresa: Boční I 724/29 , Praha 141 00
místopředseda představenstva Tomáš Minařík 3.1.2008 - 24.10.2013
Vznik členství 21.11.2007
Vznik funkce 21.11.2007
Adresa: Oblouková 838/9 , Praha 101 00
předseda představenstva MUDr. Karla Komersová 3.1.2008 - 31.12.2013
Vznik členství 21.11.2007
Vznik funkce 21.11.2007
Adresa: Boční I 724/29 , Praha 141 00
člen představenstva Barbora Elisová 3.1.2008 - 31.12.2013
Vznik členství 21.11.2007
Adresa: Boční I 724/29 , Praha 141 00

Dozorčí rada ECP a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady MUDr. Karla Elisová 31.12.2013
Vznik členství 6.10.2011
Vznik funkce 7.10.2011
Adresa: Boční I 724/29 , Praha 141 00
předseda Jaromír Jandák 3.7.1998 - 21.12.1998
Adresa: V Polích 106 , Radovesnice I 280 02
člen Pavel Růžička 3.7.1998 - 21.12.1998
Adresa: Gagarinova 798/51 , Liberec 460 06
člen Blanka Motyčková 3.7.1998 - 21.12.1998
Adresa: Bezručova 352/15 , Liberec 460 08
předseda Ing. Jan Štencl 21.12.1998 - 21.5.2003
Adresa: Pod Strážnicí 88 , Nové Město nad Metují 549 01
místopředseda Martin Kuře 21.12.1998 - 21.5.2003
Adresa: Alfonse Muchy 422/4 , Litoměřice 412 01
člen Martin Bartoš 21.12.1998 - 21.5.2003
Adresa: Lucemburská 1578/25 , Praha 130 00
předseda Jaroslav Vlach 21.5.2003 - 20.9.2005
Zánik členství 25.7.2005
Vznik funkce 7.9.2001
Zánik funkce 25.7.2005
Adresa: Šeříková 189 , Český Krumlov 381 01
místopředseda MUDr. Bronislav Bečka 21.5.2003 - 20.9.2005
Vznik funkce 7.9.2001
Adresa: Žíšovská 1627 , Praha 190 16
člen Miloslav Matějíček 21.5.2003 - 20.9.2005
Vznik funkce 19.3.2002
Zánik funkce 25.7.2005
Adresa: Slévačská 494/3 , Praha 198 00
předseda dozorčí rady Barbora Elisová 20.9.2005 - 18.6.2007
Vznik členství 25.7.2005
Zánik členství 12.6.2007
Vznik funkce 25.7.2005
Zánik funkce 12.6.2007
Adresa: Boční I 724/29 , Praha 141 00
místopředseda MUDr. Bronislav Bečka 20.9.2005 - 18.6.2007
Vznik funkce 25.7.2005
Zánik funkce 12.6.2007
Adresa: Žíšovská 1627 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Mgr. Karel Krejza 20.9.2005 - 18.6.2007
Vznik členství 25.7.2005
Zánik členství 12.6.2007
Adresa: Škrétova 1966/12 , Litoměřice 412 01
předseda dozorčí rady Luboš Křivský 18.6.2007 - 3.1.2008
Vznik členství 12.6.2007
Zánik členství 21.11.2007
Vznik funkce 12.6.2007
Zánik funkce 21.11.2007
Adresa: Amurská 851/3 , Praha 100 00
místopředseda dozorčí rady Olga Vladyková 18.6.2007 - 3.1.2008
Vznik členství 12.6.2007
Zánik členství 21.11.2007
Vznik funkce 12.6.2007
Zánik funkce 21.11.2007
Adresa: Na Sklace 276 , 252 44 Dolní Jirčany Česká republika
člen dozorčí rady Jaroslav Janák 18.6.2007 - 3.1.2008
Vznik členství 12.6.2007
Zánik členství 21.11.2007
Adresa: Taussigova 1169/7 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Jaroslav Janák 3.1.2008 - 11.8.2010
Vznik členství 21.11.2007
Zánik členství 10.11.2009
Adresa: Marie Podvalové 924/1 , Praha 196 00
místopředseda dozorčí rady Olga Vladyková 3.1.2008 - 4.1.2012
Vznik členství 21.11.2007
Zánik členství 6.10.2011
Vznik funkce 21.11.2007
Zánik funkce 6.10.2011
Adresa: Na Skalce 276 , Psáry 252 44
člen dozorčí rady Ing. Radek Malecký 11.8.2010 - 4.1.2012
Vznik členství 10.11.2009
Zánik členství 6.10.2011
Adresa: Šeříková 394 , Jesenice 252 42
předseda dozorčí rady Luboš Křivský 3.1.2008 - 11.1.2012
Vznik členství 21.11.2007
Zánik členství 11.4.2011
Vznik funkce 21.11.2007
Zánik funkce 11.4.2011
Adresa: Amurská 851/3 , Praha 100 00
místopředseda dozorčí rady MUDr. Karla Elisová 4.1.2012 - 31.12.2013
Vznik členství 6.10.2011
Vznik funkce 7.10.2011
Adresa: Boční I 724/29 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Dagmar Minaříková 4.1.2012 - 5.8.2014
Vznik členství 6.10.2011
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Nerudova 171/2 , Šestajovice 250 92
předseda dozorčí rady MUDr. Jiří Elis 11.1.2012 - 5.8.2014
Vznik členství 6.10.2011
Zánik členství 11.5.2013
Vznik funkce 7.10.2011
Zánik funkce 11.5.2013
Adresa: Boční I 724/29 , Praha 141 00

Sbírka Listin ECP a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5467/SL 54 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 359/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 30.7.2014 14.8.2014 22
B 5467/SL 53 účetní závěrka [2005] Městský soud v Praze 31.12.2005 1.8.2013 22.8.2013 13
B 5467/SL 52 účetní závěrka [2004] Městský soud v Praze 31.12.2004 1.8.2013 22.8.2013 10
B 5467/SL 51 účetní závěrka [2003] Městský soud v Praze 31.12.2003 1.8.2013 22.8.2013 10
B 5467/SL 50 účetní závěrka [2002] Městský soud v Praze 31.12.2002 1.8.2013 22.8.2013 15
B 5467/SL 49 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2001 1.8.2013 22.8.2013 2
B 5467/SL 48 účetní závěrka [2000] Městský soud v Praze 31.12.2000 1.8.2013 22.8.2013 6
B 5467/SL 47 ostatní účetní závěrka r. 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 1.8.2013 22.8.2013 11
B 5467/SL 46 ostatní účetní závěrka 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 1.8.2013 22.8.2013 13
B 5467/SL 45 notářský zápis NZ 27/2013 Městský soud v Praze 23.1.2013 6.2.2013 13.3.2013 14
B 5467/SL 44 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 830/2007 Městský soud v Praze 21.11.2007 17.3.2008 28
B 5467/SL 43 podpisové vzory + prohlášení Městský soud v Praze 21.11.2007 17.3.2008 3
B 5467/SL 42 podpisové vzory + prohlášení Městský soud v Praze 21.11.2007 17.3.2008 3
B 5467/SL 41 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 21.11.2007 17.3.2008 2
B 5467/SL 40 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 21.11.2007 17.3.2008 2
B 5467/SL 39 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 21.11.2007 17.3.2008 2
B 5467/SL 38 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 21.11.2007 17.3.2008 2
B 5467/SL 37 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 21.11.2007 17.3.2008 2
B 5467/SL 36 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 21.11.2007 17.3.2008 2
B 5467/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.1.2008 14.3.2008 14
B 5467/SL 34 podpisové vzory -6x Městský soud v Praze 21.11.2007 23.1.2008 8
B 5467/SL 33 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 21.11.2007 23.1.2008 2
B 5467/SL 32 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 21.11.2007 23.1.2008 2
B 5467/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ830/07 Městský soud v Praze 21.11.2007 23.1.2008 28
B 5467/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.3.2007 11.4.2007 15
B 5467/SL 27 notářský zápis -NZ112/07 Městský soud v Praze 6.3.2007 9.3.2007 13
B 5467/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.8.2006 5.10.2006 5.10.2006 0
B 5467/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.7.2006 5.10.2006 5.10.2006 0
B 5467/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2006 5.10.2006 5.10.2006 0
B 5467/SL 23 notářský zápis NZ 350/2006 Městský soud v Praze 1.8.2006 9.8.2006 0
B 5467/SL 22 notářský zápis NZ 299/06+ÚZ r.05+ZR 1.1.2006 Městský soud v Praze 30.6.2006 7.8.2006 0
B 5467/SL 21 ostatní -zahaj.rozvaha k 1.1.2006 Městský soud v Praze 1.1.2006 7.8.2006 0
B 5467/SL 20 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 7.8.2006 0
B 5467/SL 19 notářský zápis NZ 330/2006+sml.o fúzi Městský soud v Praze 24.7.2006 7.8.2006 0
B 5467/SL 18 notářský zápis NZ 300/2006+ÚZ r.05/C 13251/ Městský soud v Praze 30.6.2006 7.8.2006 0
B 5467/SL 17 ostatní -zahaj.rozvaha k 1.1.06 Městský soud v Praze 1.1.2006 2.8.2006 0
B 5467/SL 16 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 2.8.2006 0
B 5467/SL 15 notářský zápis -NZ299/06+přílohy Městský soud v Praze 30.6.2006 2.8.2006 0
B 5467/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2006 2.8.2006 0
B 5467/SL 13 ostatní - Návrh sml.o převz.jmění Městský soud v Praze 22.5.2006 2.6.2006 6
B 5467/SL 9 ostatní - Zápis ze zas.DR a předst. Městský soud v Praze 25.7.2005 23.9.2005 0
B 5467/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.7.2005 23.9.2005 0
B 5467/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.9.2005 0
B 5467/SL 10 notářský zápis 169/2005 Městský soud v Praze 25.7.2005 23.9.2005 0
B 5467/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.3.2002 13.6.2003 0
B 5467/SL 6 notářský zápis 148/2002+ Účet.uzávěrky-r.2001 Městský soud v Praze 19.3.2002 13.6.2003 0
B 5467/SL 5 ostatní - Zápis č.1/2001 ze zased. DR Městský soud v Praze 12.9.2001 13.6.2003 0
B 5467/SL 4 notářský zápis 530/2001 + Nové znění stanov Městský soud v Praze 7.9.2001 13.6.2003 0
B 5467/SL 3 notářský zápis 84/98 + Zakl.smlouva Městský soud v Praze 27.5.1998 13.6.2003 0
B 5467/SL 7 podpisové vzory a čestné prohlášení Městský soud v Praze 12.6.2003 0
B 5467/SL 1 notářský zápis 308/98 + Stanovy Městský soud v Praze 24.11.1998 21.12.1998 0
B 5467/SL 2 notářský zápis 86/98 Městský soud v Praze 27.5.1998 23.7.1998 0
B 5467/SL 30 ostatní zápis z jedn. představenstva Městský soud v Praze 2.5.2007 30.5.2007 0
B 5467/SL 29 ostatní, podpisové vzory ČP Městský soud v Praze 2.5.2007 30.5.2007 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ECP a.s.

IČO (identifikační číslo) 25681869
Jméno ECP a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Černošice
Vznik první živnosti: 3.7.1998
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 3

Sídlo ECP a.s.

Živnosti a provozovny ECP a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.7.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Ke Skále 455, Vestec 252 42
Identifikační číslo provozovny 1003475493
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 2.8.2006
Provozovna č. 2
Provozovna Ke Skále 453, Vestec 252 42
Identifikační číslo provozovny 1003475515
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 2.8.2006
Provozovna č. 3
Provozovna Ke Skále 364, Vestec 252 42
Identifikační číslo provozovny 1003475507
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 2.8.2006

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.4.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Ke Skále 455, Vestec 252 42
Identifikační číslo provozovny 1003475493
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.4.2007

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.4.2007

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1998
Zánik oprávnění 16.10.2003

Živnost č. 6 Ubytovací činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1998
Zánik oprávnění 16.10.2003

Živnost č. 7 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1999
Zánik oprávnění 16.10.2003

Živnost č. 8 Organizační zajištění správy nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1999
Zánik oprávnění 16.10.2003

Živnost č. 9 Organizační a ekonomické poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Úklidové práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1999
Zánik oprávnění 16.10.2003

Živnost č. 13 Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1999
Zánik oprávnění 16.10.2003

Živnost č. 14 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ECP a.s.

Člen statutárního orgánu MUDr. Karla Komersová CSc
Člen statutárního orgánu Barbora Elisová
Člen statutárního orgánu Tomáš Minařík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ECP a.s.

IČO: 25681869
Firma: ECP a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha-západ
Základní územní jednotka: Vestec
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 3.7.1998

Sídlo ECP a.s.

Sídlo: Ke Skále 455 NEOAD, Vestec 252 42

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s farmaceutickými výrobky
Maloobchod s farmaceutickými přípravky
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
tracking image