Firma ECM Finance a.s. v likvidaci IČO 25704591


ECM Finance a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ECM Finance a.s. v likvidaci (25704591) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Husova 240/5, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 10. 1998 a je stále aktivní. ECM Finance a.s. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o ECM Finance a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ECM Finance a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o ECM Finance a.s. v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro ECM Finance a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ECM Finance a.s. v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5612
IČO (identifikační číslo osoby) 25704591
Jméno ECM Finance a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.10.1998
Valná hromada společnosti přijala dne 18.06.2013 rozhodnutí, že společnost ECM Finance a.s. se sídlem Husova 240/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 25704591, se ruší s likvidací, Toto rozhodnutí bylo sepsáno formou notářského zápisu N 408/2013, NZ 328/20 13. 29.7.2013
Valná hromada společnosti přijala dne 29.12.2009 toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Důvod snížení: důvodem snížení je úhrada ztráty společnosti za rok 2008 a části neuhrazené ztráty minulých let. 2. Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty společnosti za rok 2008 a části neurazené ztráty minulých let vykázané na účtu "neuhrazené ztráty minulých let". 3. Rozsah snížení: základní kapitál společnosti se snižuje o 736 775 000,-- Kč (sedm set třicet šest milionů sedm set sedmdesát pět tisíc korun českých) ze stávajících 1 473 550 000,-- Kč na 736 775 000,-- Kč (sedm set třicet šest milionů sedm set sedmdes át pět tisíc korun českých). 4. Způsob jak má být snížení provedeno: základní kapitál společnosti se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií: 4.1 10 (deseti) kmenových akcií ze 1 000 000 000 ,-- Kč (sto milionů korun českých), na 50 000 000,-- Kč (padesát milinů korun českých) 4.2 30 (třiceti) kmenových akcií z 10 000 000,-- Kč (deseti milionů korun českých) na 5 000 000,-- Kč (pět milionů korun českých) 4.3 140 (jednoho sta čtyřiceti) kmenových akcií z 1 000 000,-- Kč (jednoho milionu korun českých) na 500 000,-- Kč (pět set tisíc korun českých) 4.4 244 (dvou set čtyřiceti čtyř) kmenových akcií z 100 000,-- Kč (jednoho sta tisíc korun českých) na 50 000,-- Kč (padesát tisíc korun českých) 4.5 92 (devadesát dvou) kmenových akcií z 90 000,-- (devadesáti tisíc korun českých) na 45 000,-- Kč (čtyřicet pět tisíc korun českých) 4.6 10 (deseti) kmenových akcií z 87 000,-- Kč (osmdesát sedm tisíc korun českých) na 43 500,-- Kč (čtyřicet tři tisíce pět set korun českých) 5. Lhůta pro předložení listinných akcií: akcionáři jsou povinni předložit listinné akcie společnosti ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy společnost způsobem určeným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady vyzve akcionáře k předložní akcií k výměně. 19.2.2010 - 11.3.2010
Valná hromada společnosti konané dne 5. srpna 2004 rozhodla o snížení základního kapitálu v rozsahu 558.540.000,-Kč (slovy pětsetpadesátosm milionů pětsečtyřicet tisíc korun českých) tj. z hodnoty 2.032.090.000,-Kč (slovy: dvě miliardy třecetdva milionů d evadesát tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je povinnost společnosti upravená v ustanovení § 161b odst. 4 obchodního zákoníku snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu 558.540.000,-Kč (slovy: pětsetpadesátosm milionů pětsetčtyřic ettisíc korun českých) za akcii, které společnost nabyla do svého majetku v rámci fúze schválené valnou hromadou společnosti dne 19.července 2001, kdy společnost jako právní nástupce vstoupila do všech práv osob, které byly majitelem akcií společnosti. Sn ížení základního kapitálu bude provedeno podle ustanovení § 213 odst. 2 obchodního zákoníku výhradně zničením 642 (slovy: šestsetčtyřicetdva) kusů kmenových akcií, ve formě na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 870.000,-Kč každé z nich (č ísla akcií 347-988). Představenstvu společnosti se ukládá, aby po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničilo 642 (slovy: šestsetčtyřicetdva) kusů kmenových akcií, ve formě na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 870.00 0,-Kč každé z nich (čísla akcií 347-988), které jsou v majetku společnosti, a o zničení akcií sepsalo protokol. 3.9.2004 - 14.2.2005
Na společnost ECM Finance a.s. přešlo jmění zanikajících společností Opera Business Park Praha B, a.s., se sídlem Praha 1, Salvátorská 10, IČ 2570 4699, Executive Residences, a.s., se sídlem Praha 1, Salvátorská 10, IČ 2571 5895, ECM Radio Plaza, a.s., se sídlem Praha 1, Salvátorská 10, IČ 2577 2074 a Biskupský Dvůr, a.s., se sídlem Praha 1 Salvátorská 10, IČ 2571 6603, na základě fúze, která byla schválena 19.7.2001. 31.12.2001
Na soikečbist ECM Finance a.s. přešlo jmění zanikajících společností Opera Business Park Praha B, a.s., se sídlem Praha 1, Salvátorská 10, IČ 2570 4699, Executive Residences, a.s., se sídlem Praha 1, Salvátorská 10, IČ 2571 5895, ECM Radio Plaza, a.s., se sídlem Biskupský Dvůr, a.s., se sídlem Praha 1 Salvátorská 10, IČ 2571 6603, na základě fúze, která byla schválena 19.7.2001. 31.12.2001 - 31.12.2001
Mimořádná valná hromada, která se konala dne 28.11.2000, schválila tato usnesení: 1.Valná hromada schvaluje předmět nepeněžitého vkladu určeného na zvýšení základního jmění společnosti a specifikovaného ve znaleckých posudcích zpracovaných znalcem Ing. Janem Kontou, dne 1.11.2000, pod číslem znaleckého deníku 1355-165/2000, na částku 298.430.000,-Kč a znalcem Ing. Jiřím Pleyerem, dne 4.11.2000, pod číslem znaleckého deníku 1000-94/2000, na částku 300.250.000,-Kč. Valná hromada schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu částkou 298.000.000,-Kč. 2.Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti z 345.000.000,-Kč na 643.000.000,-Kč (slovy: šestsetčtyřicettřimilionů korun českých), tedy o částku 298.000.000,-Kč (slovy: dvěstědevadesátosmmilionů korun českých) z důvodů kapitálového posílení a zabezpečení finanční soběstačnosti společnosti. Upisování nad částku 298.000.000,-Kč se nepřipouští. 3.Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 298 kusů kmenových akcií, znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) v listinné podobě. Emisní kurz nově vydaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. 4.Všechny akcie určené na zvýšení základního jmění společnosti budou nabídnuty k upsání určitému zájemci a to ECM Radio Plaza, a.s. se sídlem Praha 1, Salvátorská 10, IČ 25 77 20 74. Akcionáři společnosti a to Opera Business Park Praha B, a.s. se sídlem Praha 1, Salvátorská 10, IČ 25 70 46 99 a ECM REAL ESTATE INVESTMENTS S.A. se sídlem Luxemburg, 15 rue de la Chapelle, reg. č. 65 153 se vzdávají svého přednostního práva k úpisu nově vydaných akcií na zvýšení základního jmění společnosti. 5.Předmětem nepeněžitého vkladu určeného na zvýšení základního jmění společnosti jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 50 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město, pro obec Praha, katastrální území Nusle a to pozemek p.č. 2860/1-ostatní plocha, staveniště, p.č. 2860/7-ostatní plocha, staveniště, p.č. 2860/9-zastavěná plocha, rozestavěno, p.č. 2860/10-zastavěná plocha, ostatní stavební objekt, p.č. 2860/19-ostatní plocha, staveniště, p.č. 2860/25-zastavěná plocha, bez stavby, p.č. 2860/26-ostatní plocha, staveniště, p.č. 2860/27-ostatní plocha, staveniště. 6.Místem pro úpis akcií určených na zvýšení základního jmění společnosti bude sídlo společnosti, tedy Praha 1, Salvátorská 10. Upisovatel je povinen upsat a splatit nepeněžitý vklad do 30 dnů ode dne, kdy usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejsříku nabude právní moci. 11.12.2000 - 5.2.2001
Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl o : 6.3.2000 - 29.5.2000
1. Rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti z 1.000.000,- Kč na 345.000.000,- ( slovy : třistačtyřicetpětmilionůkorunčeských ), tedy o částku 344.000.000,- Kč ( slovy : třistačtyřicetčtyřimilionůkorunčeských ). Upisování nad částku 344.000.000,- Kč se nepřipouští. 6.3.2000 - 29.5.2000
2. Na zvýšení základního jmění společnosti bude vydáno 344 kusů kmenových akcií, znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč ( slovy : jedenmilionkorunčeských ) v listinné podobě. 6.3.2000 - 29.5.2000
3. Všechny akcie určené na zvýšení základního jmění společnosti budou nabídnuty k upsání určitému zájemci a to akciové společnosti Opera Business Park Praha B, a.s. se sídlem Praha 1, Salvátorská 10, IČ 25 70 46 99. Jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva k úpisu nově vydaných akcií na zvýšení základního jmění. 6.3.2000 - 29.5.2000
4. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem a to nemovitostmi zapsanými na listu vlastnictví číslo 1337 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město, pro obec Praha, katastrální území Košíře a to garáž postavená na pozemku p.č.1369/4, pozemek p.č.1369/4 zastavěná plocha o výměře 16 m2, garáž postavená na pozemku p.č.1369/7, pozemek p.č.1369/7 zastavěná plocha o výměře 16 m2, garáž postavená na pozemku p.č.1369/8, pozemek p.č. 1369/8 zastavěná plocha o výměře 16m2, garáž postavená na pozemku p.č.1369/10, pozemek p.č.1369/10 zastavěná plocha o výměře 16 m2, garáž postavená na pozemku p.č.1369/13, pozemek p.č. 1369/13 zastavěná plocha o výměře 18 m2 garáž postavená na pozemku 1369/14, pozemek p.č. 1369/14 zastavěná plocha o výměře 18 m2, pozemek p.č.1368/1 ostatní ploch - ostatní komunikace o výměře 3.390 m2, pozemek p.č.1369/1 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 1.134 m2, pozemek p.č.1369/3 zastavená plocha bez garáže o výměře 16 m2 ( stavba jiného vlastníka ), pozemek p.č. 1369/6 zastavěná plocha bez garáže o výměře 16 m2 ( stavba jiného vlastníka ), pozemek p.č. 1369/11 zastavěná plocha bez garáže o výměře 16 m2 ( stavba jiného vlastníka ), pozemek p.č. 1369/18 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 1.096 m2, pozemek p.č. 1369/19 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 97 m2, pozemek p.č. 1378 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 66 m2. 6.3.2000 - 29.5.2000
5. Místem pro úpis akcií určených na zvýšení základního jmění společnosti bude sídlo společnosti, tedy Praha 1, Salvátorská 10. Upisovatel je povinen upsat, splatit nepeněžitý vklad do 30 dnů ode dne , kdy usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti, nabyde právní mocí. 6.3.2000 - 29.5.2000

Aktuální kontaktní údaje ECM Finance a.s. v likvidaci

Kapitál ECM Finance a.s. v likvidaci

zakladni jmění 736 775 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.3.2010
zakladni jmění 1 473 550 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.2.2005 - 11.3.2010
zakladni jmění 2 032 090 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.2001 - 14.2.2005
zakladni jmění 643 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.2.2001 - 31.12.2001
zakladni jmění 345 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.5.2000 - 5.2.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.10.1998 - 29.5.2000

Akcie ECM Finance a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 50 000 000 Kč 10 11.3.2010
Akcie na majitele 5 000 000 Kč 30 11.3.2010
Akcie na majitele 500 000 Kč 140 11.3.2010
Akcie na majitele 50 000 Kč 244 11.3.2010
Akcie na majitele 45 000 Kč 92 11.3.2010
Akcie na majitele 43 500 Kč 10 11.3.2010
Akcie na majitele 870 000 Kč 642 31.12.2001 - 14.2.2005
Akcie na majitele 100 000 000 Kč 10 31.12.2001 - 11.3.2010
Akcie na majitele 10 000 000 Kč 30 31.12.2001 - 11.3.2010
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 140 31.12.2001 - 11.3.2010
Akcie na majitele 100 000 Kč 244 31.12.2001 - 11.3.2010
Akcie na majitele 90 000 Kč 92 31.12.2001 - 11.3.2010
Akcie na majitele 87 000 Kč 10 31.12.2001 - 11.3.2010
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 5.2.2001 - 31.12.2001
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 642 5.2.2001 - 31.12.2001
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 344 29.5.2000 - 5.2.2001
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 4.2.1999 - 5.2.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 23.10.1998 - 4.2.1999

Sídlo ECM Finance a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Husova 240/5 , Praha 110 00 12.9.2012
Adresa Hvězdova 1716/2 , Praha 140 00 9.6.2008 - 12.9.2012
Adresa Na strži 1702/65 , Praha 140 00 18.5.2004 - 9.6.2008
Adresa Na strži 1676/63 , Praha 140 00 25.6.2003 - 18.5.2004
Adresa Salvátorská 1092/10 , Praha 110 00 23.10.1998 - 25.6.2003

Předmět podnikání ECM Finance a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.7.2009 - 8.2.2016
reklamní činnost a marketing 18.5.2004 - 14.7.2009
realitní činnost 18.5.2004 - 14.7.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 18.5.2004 - 14.7.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 18.5.2004 - 14.7.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 18.5.2004 - 14.7.2009
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury 18.5.2004 - 14.7.2009
ubytovací služby 18.5.2004 - 14.7.2009
hostinská činnost 18.5.2004 - 8.2.2016
koupě zboží za účelem jeho dalšího rodeje a prodej - vyjma zboží uved. v příl. z.č. 455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného 23.10.1998 - 14.7.2009
poradenská a konzultační činnost v oblasti pronájmu a obchodu s nemovitostmi 23.10.1998 - 14.7.2009
koupě nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje a prodej 23.10.1998 - 14.7.2009

vedení firmy ECM Finance a.s. v likvidaci

Statutární orgán ECM Finance a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Má-li společnost jediného člena představenstva, jedná ten jejím jménem samostatně. Má-li společnost více členů představenstva, jednají jménem společnosti navenek vždy společně dva členové představenstva. 12.9.2012
Jménem společnosti jednají navenek ve všech věcech vždy společně dva členové představenstva. 2.2.2007 - 12.9.2012
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva samostatně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 25.6.2003 - 2.2.2007
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo všichni členové představenstva společně. K vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo všichni členové představenstva. 23.10.1998 - 25.6.2003
Jméno Milan Janků 23.10.1998 - 27.1.1999
Adresa: Nad Strakovkou 1391/6 , Praha 160 00
Jméno Ing. Jana Adamová 23.10.1998 - 27.1.1999
Adresa: Rabyňská 739/14 , Praha 142 00
Jméno Mgr. Patrik Šimek 23.10.1998 - 27.1.1999
Adresa: Krajanská 356/38 , Praha 149 00
člen Mgr. Patrik Šimek 27.1.1999 - 25.7.2001
Zánik funkce 12.6.2001
Adresa: Krajanská 356/38 , Praha 149 00
člen Ing. Jaroslav Rys 25.7.2001 - 23.5.2003
Zánik členství 27.3.2002
Vznik funkce 12.6.2001
Adresa: Milíčova 3292/14 , Prostějov 796 01
člen Peter Fellegi 23.5.2003 - 25.6.2003
Vznik členství 27.3.2002
Adresa: Mařákova 302/8 , Praha 160 00
člen Ing. Jana Adamová 27.1.1999 - 5.3.2004
Adresa: Rabyňská 739/14 , Praha 142 00
předseda Milan Janků 27.1.1999 - 28.10.2005
Adresa: Nad Strakovkou 1391/6 , Praha 160 00
člen Ing. Jana Žejdlíková 5.3.2004 - 28.10.2005
Adresa: Renoirova 1051/2 , Praha 152 00
člen Peter Fellegi 25.6.2003 - 2.2.2007
Vznik členství 27.3.2002
Zánik členství 19.1.2007
Zánik funkce 19.1.2007
Adresa: Nad hájem 27/11 , Praha 147 00
předseda Milan Janků 28.10.2005 - 2.2.2007
Vznik členství 27.1.2004
Zánik členství 19.1.2007
Vznik funkce 27.1.2004
Zánik funkce 19.1.2007
Adresa: Nad Strakovkou 1391/6 , Praha 160 00
člen Ing. Jana Žejdlíková 28.10.2005 - 2.2.2007
Vznik členství 27.1.2004
Zánik členství 19.1.2007
Zánik funkce 19.1.2007
Adresa: Renoirova 1051/2 , Praha 152 00
předseda představenstva Ing. Jana Žejdlíková 2.2.2007 - 3.11.2008
Vznik členství 19.1.2007
Zánik členství 1.10.2008
Vznik funkce 19.1.2007
Zánik funkce 1.10.2008
Adresa: Renoirova 1051/2 , Praha 152 00
člen představenstva Mgr. Patrik Šimek 2.2.2007 - 3.11.2008
Vznik členství 19.1.2007
Zánik členství 1.10.2008
Vznik funkce 19.1.2007
Adresa: U Blaženky 453/3 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Tomáš Laštovka 2.2.2007 - 3.11.2008
Vznik členství 19.1.2007
Zánik členství 1.10.2008
Vznik funkce 19.1.2007
Adresa: Vlastina 558/3 , Praha 161 00
předseda představenstva Ing. Jana Žejdlíková 3.11.2008 - 14.7.2009
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 30.6.2009
Vznik funkce 1.10.2008
Zánik funkce 30.6.2009
Adresa: Renoirova 1051/2 , Praha 152 00
předseda představenstva Ing. Kamil Ziegler 14.7.2009 - 20.1.2010
Vznik členství 30.6.2009
Zánik členství 29.12.2009
Vznik funkce 30.6.2009
Zánik funkce 29.12.2009
Adresa: Vídeňská 1185/112 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Petr Štyler 3.11.2008 - 16.3.2010
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 5.3.2010
Adresa: U Václava 967/15 , Praha 184 00
člen představenstva Tomáš Damovský 3.11.2008 - 2.3.2011
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 31.1.2011
Adresa: Myslbekova 684/17 , Praha 169 00
předseda představenstva Milan Janků 16.3.2010 - 9.9.2011
Vznik členství 5.3.2010
Zánik členství 16.8.2011
Vznik funkce 5.3.2010
Zánik funkce 16.8.2011
Adresa: Nad Strakovkou 1391/6 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Antonín Jakubše 16.3.2010 - 9.9.2011
Vznik členství 5.3.2010
Zánik členství 16.8.2011
Adresa: V. Nováka 1122 , Rudná 252 19
předseda představenstva Ing. František Koch 9.9.2011 - 8.11.2011
Vznik členství 16.8.2011
Zánik členství 1.11.2011
Vznik funkce 16.8.2011
Zánik funkce 1.11.2011
Adresa: Rašínovo nábřeží 389/46 , Praha 128 00
člen představenstva Petr Pelka 9.9.2011 - 8.11.2011
Vznik členství 16.8.2011
Zánik členství 1.11.2011
Adresa: Jeníkovická 893 , Praha 190 14
člen představenstva Bc. Jakub Kleindienst 9.9.2011 - 8.11.2011
Vznik členství 16.8.2011
Zánik členství 1.11.2011
Adresa: Sukova 1234 , Nové Strašecí 271 01
člen představenstva Ing. Antonín Jakubše 8.11.2011 - 12.9.2012
Vznik členství 1.11.2011
Zánik členství 31.7.2012
Adresa: V. Nováka 1122 , Rudná 252 19
předseda představenstva Milan Janků 8.11.2011 - 18.7.2013
Vznik členství 1.11.2011
Zánik členství 16.7.2013
Vznik funkce 1.11.2011
Zánik funkce 16.7.2013
Adresa: Nad Strakovkou 1391/6 , Praha 160 00
předseda představenstva Milan Janků 18.7.2013 - 9.11.2013
Vznik členství 1.11.2011
Zánik členství 16.7.2013
Vznik funkce 1.11.2011
Zánik funkce 16.7.2013
Adresa: Nad Strakovkou 1391/6 , Praha 160 00
předseda představenstva Milan Janků 9.11.2013 - 25.11.2013
Vznik členství 1.11.2011
Zánik členství 16.7.2013
Vznik funkce 1.11.2011
Zánik funkce 16.7.2013
Adresa: Pod hradbami 661/11 , Praha 160 00

Dozorčí rada ECM Finance a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Zbyněk Slavík 23.10.1998 - 25.7.2001
Zánik funkce 12.6.2001
Adresa: Meruňková 342/2 , Brno 621 00
Jméno JUDr. Rostislav Žák 23.10.1998 - 25.7.2001
Zánik funkce 12.6.2001
Adresa: U Homolky 123/1 , Praha 150 00
Jméno Milan Scholz 23.10.1998 - 25.7.2001
Zánik funkce 12.6.2001
Adresa: Nová 1336 , Ústí nad Orlicí 562 06
člen Ing. Michal Horák 25.7.2001 - 23.5.2003
Zánik členství 27.3.2002
Vznik funkce 12.6.2001
Adresa: Kopeckého 1327/45 , Praha 169 00
člen Ing. Daniel Štys 25.7.2001 - 25.6.2003
Vznik funkce 12.6.2001
Zánik funkce 21.6.2002
Adresa: Bělčická 2827/16 , Praha 141 00
člen Ing. Tomáš Laštovka 25.7.2001 - 27.9.2005
Vznik funkce 12.6.2001
Adresa: Litoměřická 405/9 , Praha 190 00
člen Karl Heinz Hauptmann 23.5.2003 - 28.10.2005
Vznik členství 27.3.2002
Zánik členství 31.12.2004
Zánik funkce 31.12.2004
Adresa: Sudetenstr. 14 , Gelnhausen Spolková republika Německo
člen Ing. Tomáš Laštovka 27.9.2005 - 28.10.2005
Vznik funkce 12.6.2001
Zánik funkce 31.1.2005
Adresa: Vlastina 558/3 , Praha 161 00
člen Ing. Ondřej Buršík 25.6.2003 - 2.2.2007
Vznik členství 21.6.2002
Zánik členství 19.1.2007
Vznik funkce 21.6.2002
Zánik funkce 19.1.2007
Adresa: Dolákova 554/14 , Praha 181 00
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Laštovka 28.10.2005 - 2.2.2007
Vznik členství 12.6.2001
Zánik členství 19.1.2007
Vznik funkce 1.2.2005
Zánik funkce 19.1.2007
Adresa: Vlastina 558/3 , Praha 161 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Štyler 28.10.2005 - 2.2.2007
Vznik členství 1.2.2005
Zánik členství 19.1.2007
Zánik funkce 19.1.2007
Adresa: U Václava 967/15 , Praha 184 00
předseda dozorčí rady Milan Janků 2.2.2007 - 3.11.2008
Vznik členství 19.1.2007
Zánik členství 1.10.2008
Vznik funkce 19.1.2007
Zánik funkce 1.10.2008
Adresa: Nad Strakovkou 1391/6 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Viertl 2.2.2007 - 3.11.2008
Vznik členství 19.1.2007
Zánik členství 1.10.2008
Vznik funkce 19.1.2007
Adresa: Nad Vavrouškou 698/14 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Vlček 2.2.2007 - 3.11.2008
Vznik členství 19.1.2007
Zánik členství 1.10.2008
Vznik funkce 19.1.2007
Adresa: Mládeže 1479/3 , Praha 169 00
člen dozorčí rady JUDr. Robert Hošťálek 3.11.2008 - 16.3.2010
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 5.3.2010
Adresa: Jilemnická 783/30 , Praha 197 00
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Bauer 3.11.2008 - 2.3.2011
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 31.1.2011
Vznik funkce 1.10.2008
Zánik funkce 31.1.2011
Adresa: Východní 303/4 , Zeleneč 250 91
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Buršík 3.11.2008 - 2.3.2011
Vznik členství 1.10.2008
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2290/3 , Praha 180 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Štyler 16.3.2010 - 2.3.2011
Vznik členství 5.3.2010
Zánik členství 31.1.2011
Adresa: U Václava 967/15 , Praha 184 00
předseda dozorčí rady Mgr. Petr Jelínek 2.3.2011 - 9.9.2011
Vznik členství 31.1.2011
Zánik členství 16.8.2011
Vznik funkce 31.1.2011
Zánik funkce 16.8.2011
Adresa: Úvalská 2393/23 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Ondřej Buršík 2.3.2011 - 9.9.2011
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 16.8.2011
Adresa: Za vodárnou 1624/19 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Světlana Semeráková 2.3.2011 - 9.9.2011
Vznik členství 31.1.2011
Zánik členství 16.8.2011
Adresa: Pod Vyšehradem 1173/14 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Jan Pacovský 9.9.2011 - 31.7.2013
Vznik členství 16.8.2011
Adresa: Plavecká 405/2 , Praha 128 00
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Stehlík 9.9.2011 - 5.11.2014
Vznik členství 16.8.2011
Zánik členství 31.8.2014
Vznik funkce 16.8.2011
Zánik funkce 31.8.2014
Adresa: Evropská 673/158 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Erika Šeševičková 9.9.2011 - 5.11.2014
Vznik členství 16.8.2011
Zánik členství 31.8.2014
Adresa: Mníšany 58 , 4916 Magnezitovce Slovenská republika
člen dozorčí rady Jan Pacovský 31.7.2013 - 5.11.2014
Vznik členství 16.8.2011
Zánik členství 31.8.2014
Adresa: Plavecká 405/2 , Praha 128 00

Likvidace ECM Finance a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Jan Pacovský 1.3.2017
Adresa: Podolské nábřeží 394/36 , Praha 147 00
Jméno Jan Pacovský 29.7.2013 - 1.3.2017
Adresa: Plavecká 405/2 , Praha 128 00

Prokura ECM Finance a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Prokurista jedná a podepisuje za společnost samostatně. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí prokurista svůj podpis a dodatek označující prokuru. 5.3.2004
Prokurista jedná a podepisuje za společnost samostatně. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí prokurista svůj podpis a dodatek označující prokuru. 17.11.1999
Jméno Ing. Jana Adamová 17.11.1999 - 5.3.2004
Adresa: Rabyňská 739/14 , Praha 142 00
Jméno Ing. Jana Žejdlíková 5.3.2004 - 2.2.2007
Adresa: Renoirova 1051/2 , Praha 152 00

Sbírka Listin ECM Finance a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5612/SL 80 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 20.12.2012 3.1.2013 31
B 5612/SL 79 zpráva o vztazích r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 20.12.2012 3.1.2013 5
B 5612/SL 78 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 11.12.2012 20.12.2012 31
B 5612/SL 72 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2010, rozvaha, výkaz, přílo Městský soud v Praze 31.12.2010 31.8.2011 13.9.2011 34
B 5612/SL 69 zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2010 31.8.2011 13.9.2011 6
B 5612/SL 67 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.7.2010 8.7.2010 37
B 5612/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 12.1.2010 13.1.2010 52
B 5612/SL 64 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.7.2009 27.7.2009 29.7.2009 2
B 5612/SL 62 zpráva o vztazích za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 25.5.2009 25.5.2009 5
B 5612/SL 61 zpráva o vztazích za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 16.6.2008 16.6.2008 5
B 5612/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 9.1.2008 17.1.2008 48
B 5612/SL 56 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 15.11.2007 19.11.2007 40
B 5612/SL 53 výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005/bez ÚZ/ Městský soud v Praze 31.12.2005 11.4.2007 12.4.2007 0
B 5612/SL 52 ovládací smlouva Městský soud v Praze 16.2.2007 5.3.2007 0
B 5612/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 28.1.2005 10.2.2005 0
B 5612/SL 36 účetní závěrka, zpráva auditora r.2003+VH Městský soud v Praze 31.12.2003 30.7.2004 19.8.2004 0
B 5612/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001+VH Městský soud v Praze 31.12.2001 4.3.2004 25.3.2004 0
B 5612/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002+VH Městský soud v Praze 31.12.2002 16.3.2004 0
B 5612/SL 11 účetní závěrka, zpráva auditora r.99+rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 31.12.1999 9.8.2001 25.9.2001 0
B 5612/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 16.5.2000 0
B 5612/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 294/98 Městský soud v Praze 13.8.1998 23.10.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ECM Finance a.s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 25704591
Jméno ECM Finance a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 23.10.1998
Celkový počet živností: 12

Sídlo ECM Finance a.s. v likvidaci

Živnosti a provozovny ECM Finance a.s. v likvidaci

Živnost č. 1 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uved. v příl. z.č.455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 2 Poradenská a konzultační činnost v oblasti pronájmu a obchodu s nemovitostmi

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.1998
Zánik oprávnění 10.12.2015

Živnost č. 4 Koupě nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.2004
Zánik oprávnění 10.12.2015

Živnost č. 12 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ECM Finance a.s. v likvidaci

IČO: 25704591
Firma: ECM Finance a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 23.10.1998

Sídlo ECM Finance a.s. v likvidaci

Sídlo: Husova 240/5, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
tracking image