Firma E.ON Energie, a.s. IČO 26078201


E.ON Energie, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

E.ON Energie, a.s. (26078201) je Akciová společnost. Sídlí na adrese F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 7. 2004 a je stále aktivní. E.ON Energie, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o E.ON Energie, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o E.ON Energie, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o E.ON Energie, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro E.ON Energie, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje E.ON Energie, a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 1390
IČO (identifikační číslo osoby) 26078201
Jméno E.ON Energie, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.7.2004
Dne 30. července 2015 byla mezi společností E.ON Trend s.r.o., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 37049, IČ 251 72 662, na straně převodce, a společností E.ON Energie, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 37049, I Č 260 78 201, na straně nabyvatele, uzavřena smlouva o prodeji pobočky představující část obchodního závodu, která slouží k provozování činnosti zejména v oblasti výroby elektřiny a provozování příslušných energetických zdrojů, výroby a rozvodu tepelné en ergie v režimu licence dle energetického zákona i v režimu živnostenského oprávnění, včetně provozování příslušných energetických zdrojů a sítí, a zajišťování dodávek elektřiny a tepelné energie a poskytování služeb a poradenství s tím souvisejícího. Vlas tnické právo k části závodu přešlo dne 4. září 2015. 4.9.2015
Obchodní společnost E.ON Energie, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 260 78 201 jako nástupnická společnost se sloučila s obchodní společností Lumen Energy a.s., se sídlem Praha 5 - Zličín, Na Radosti 184/59, PSČ 155 21 , IČ 26090660 jako zanikající společností a přešlo na ni jmění zanikající společnosti Lumen Energy a.s., a to na základě fúze sloučením dle ustanovení § 61 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. 1.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 11.7.2014 - 3.4.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.7.2014 - 4.9.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 20.6.2014
Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti E.ON Energie, a.s. se zvyšuje o částku 1.160.000.000,- Kč (jedna miliarda, jedno sto šedesát milionů korun českých) z částky 516.381.000,- Kč (pět set šestnáct milionů tři sta osmdesát jedna tisíc korun českých) na částku 1.6 76.381.000,- Kč (jedna miliarda šest set sedmdesát šest milionů tři sta osmdesát jedna tisíc korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím; - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.160.000.000 ks (jedné miliardy jednoho sta šedesáti milionů kusů) nových kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) každá; - všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. společností E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH, se sídlem Mnichov, Denisstraße 2, 80335, Spolková republika Německo, a spo lečností E.ON Energie, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti E.ON Energie, a.s. Emisní kurs každé nové akcie se rovná její j menovité hodnotě; - předem určený zájemce - jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs všech nově upsaných akcií do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. Emisní kurs upsaných akcií bude předem určeným zájemcem - jediným akcionářem splacen výhradně peněž itým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 43-1678170227/0100. 29.10.2008 - 11.11.2008
Společnost E.ON Energie, a.s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 260 78 201 byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením ve smyslu § 69c odst. 2 a § 220zb zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to sloučením odštěpované části jejího jmění s nástupnickou společností E.ON Trend s.r.o. se sídlem České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49, IČ 251 72 662, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 7646. na nástupnickou společnost E.ON Trend s.r.o. přešla část jmění rozdělované společnosti E.ON Energie, a.s. určená ve smlouvě o rozdělení ze dne 31.7.2008. 1.10.2008
Na společnost E.ON Energie, a.s., IČ 260 78 201, se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, přešlo obchodní jmění rozdělované společnosti Jihočeská plynárenská, a.s., IČ 608 27 807, se sídlem České Budějovice, Vrbenská 2, PSČ 371 47, které by lo uvedeno ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením ze dne 11. 6. 2007. Ostatní ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením specifikované části obchodního jmění rozdělované společnosti přešly na nástupnické společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 257 33 591, se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49 a  E.ON Distribuce, a.s., IČ 260 78 198, se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49. 1.7.2007
Na společnost E.ON Energie, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 201, jako nástupnickou společnost, přešlo obchodní jmění zanikající společnosti Jihomoravská energetika, a.s. se sídlem Brno, Lidická 36 č.p. 1873, okres B rno-město, PSČ 659 44, IČ 499 70 194, které bylo uvedeno ve smlouvě o rozdělení. Ostatní části obchodního jmění zaniklé společnosti Jihomoravská energetika, a.s. se sídlem Brno, Lidická 36 č.p. 1873, okres Brno-město, PSČ 659 44, IČ 499 70 194 přešly na z bývající nástupnické společnosti E.ON Česká republika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 180 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 198. 17.8.2005
Na společnost E.ON Energie, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 201, jako nástupnickou společnost, přešlo obchodní jmění zanikající společnosti Jihočeská energetika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 4 9, IČ 608 26 819, které bylo uvedeno ve smlouvě o rozdělení. Ostatní části obchodního jmění zaniklé společnosti Jihočeská energetika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49, IČ 608 26 819 přešly na zbývající nástupnické společnosti E.ON Č eská republika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 180 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 198. 17.8.2005
Na společnost E.ON Energie, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 201, jako nástupnickou společnost, přešlo obchodní jmění zanikající společnosti Moravská elektroenergetická, a.s. se sídlem Brno, Lipová 1, čp. 537, PSČ 602 00, IČ 634 78 978, které bylo uvedeno ve smlouvě o rozdělení. Ostatní části obchodního jmění zaniklé společnosti Moravská elektroenergetická, a.s. se sídlem Brno, Lipová 1, čp. 537, PSČ 602 00, IČ 634 78 978 přešly na zbývající nástupnickou společnost E. ON Česká republika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 180. 8.8.2005
ZA PRVÉ: Základní kapitál společnosti E.ON Energie, a.s. se zvyšuje úpisem nových akcií dle § 203 a násl. ObchZ o částku 3,241.067.000,-Kč (tři miliardy dvě stě čtyřicet jedna milionů šedesát sedm tisíc korun českých) bez využití přednostního práva ve smy slu ust. § 204 a) ObchZ. Upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, tj. částku 3.241.067.000,-Kč (tři miliardy dvě stě čtyřicet jedna milionů šedesát sedm tisíc korun českých), se nepřipouští. Základní kapitál společnosti po jeho zvýše ní bude činit 3.243.067.000,-Kč (tři miliardy dvě stě čtyřicet tři miliony šedesát sedm tisíc korun českých). ZA DRUHÉ: Upisováno bude 3.241.067 (tři milióny dvě stě čtyřicet jedna tisíc šedesát sedm) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Nově upisované akcie nebudou kotovány na oficiáln ím trhu. ZA TŘETÍ: Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: a) společnost Jihomoravská energetika, a.s., IČ 49970194, se sídlem: Brno, Lidická 36 č.p. 1873, okres: Brno-město, PSČ: 65944, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1233, b) společnost Jihočeská energetika, a.s., IČ: 60826819, se sídlem: České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíluB, vložce 639, c) společnost Moravská elektroenergetická, a.s., IČ 63478978, se sídlem Brno, Lipová 1, čp. 537, PSČ: 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1723. Tito zájemci jsou zároveň určeni jako jediné osoby oprávněné upsat akcie. ZA ČTVRTÉ: Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti E.ON Energie, a.s. je důležitý zájem společnosti vlastnit části podniku "Provoz výroby a obchodu s elektřinou" resp. "Provoz obchodu s elektřinou" výše uvedených společností, neboť jen tak je možné naplnit zákonné požadavky na "unbundling" provozovatelů distribuční soustavy (čl. 15 směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. 2003 L 176/37), § 25a současného návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.) a realizovat plánovanou činnost společnosti E.ON Energie, a.s. by si v případě, že by části podniku nebyly do jejího základního kapitálu vloženy, musela tyto části podniku pronajmout nebo odkoupit. Předmětem vkladů jsou části podniku, které může společnost E.ON Energie, a.s. nabýt do vlastnictví jen od uvedených spo lečností, se kterými tvoří koncern. V případě koupě nebo pronájmu těchto částí podniku by společnost E.ON Energie, a.s. musela uhradit obvyklou kupní cenu popřípadě obvyklé nájemné, přičemž nemá zdroje na takovou úhradu. Proto je nabytí částí podniku, kte ré tvoří nepeněžité vklady, formou vkladu do základního kapitálu pro společnost nejvýhodnějším řešením a v důležitém zájmu společnosti E.ON Energie, a.s. ZA PÁTÉ: Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva předem určenými zájemci je pro všechny upisovatele stejný a je stanoven ve výši 1.000,-Kč( jeden tisíc korun českých) za jednu upsanou akcii. Emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady, které jsou popsány v článku ZA SEDMÉ tohoto notářského zápisu. ZA ŠESTÉ: Rozdíl mezi celkovou hodnotou vkládaných částí podniku zjištěnou znaleckými posudky ve výši 3.241.069.075,06Kč (tři miliardy dvě stě čtyřicet jedna milionů šedesát devět tisíc sedmdesát pět korun českých a šest haléřů) a úhrnnou jmenovitou hodno tou 3.241.067 (tři milióny dvě stě čtyřiceti jedna tisíc šedesáti sedm) kusů akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí v hodnotě 3.241.067,-Kč (tři miliardy dvě stě čtyřicet jedna milionů šedesát sedm tisíc korun českých), tj. čá stka 2.075,06 Kč (dva tisíce sedmdesát pět korun českých a šest haléřů) bude vyplacena zájemcům v souladu s jednotlivými smlouvami o vkladu ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne splacení jejich vkladů následovně: 1) společnosti Jihomoravská energetika, a.s. částka ve výši 838.82 Kč (osm set třicet osm korun českých a osmdesát dva haléřů), 2) společnosti Jihočeská energetika, a.s. částka ve výši 996,49Kč (devět set devadesát šest korun českých a čtyřicet devět haléřů), 3) společnosti Moravská elektroenergetická, a.s. částka ve výši 239,75Kč (dvě stě třicet devět korun českých a sedmsesát pět haléřů). ZA SEDMÉ: Upisování akcií bude realizováno nepeněžitými vklady, jejichž předměty jsou následující části podniků: a) část podniku společnosti Jihomoravská energetika, a.s., IČ: 49970194, se sídlem: Brno, Lidická 36 č.p. 1873, okres: Brno-město, PSČ 659 44, označená jako "Provoz výroby a obchodu s elektřinou". Jde o část podniku, která vykonává následující činnos ti: - nákup služeb souvisejících s elektřinou včetně obnovitelných zdrojů, - nákup energie pro konečné zákazníky z externích zdrojů, - nákup energie pro pokrytí ztrát sítí, - příprava kontraktů s chráněnými a oprávněnými zákazníky - pro rozvod a elektřinu, - poskytování služeb zákazníkům- s organizací dle zákaznických kupin/segmentů, - management produktů, - výroba energie ve vlastních výrobních jednotkách, - provoz a údržba vlastních vodních elektráren, - technické a podnikově-ekonomické řízení provozu výrobních zařízení, - prodej energie, - zabezpečování plnění povinností držitele licencí na výrobu elektřiny a obchod s elektřinou, a která představuje samostatnou organizační složku vkladatele ve smyslu ustanovení § 487 Obchodního zákoníku tvořenou veškerým hmotným a nehmotným majetkem, věci, jinými právy, jinými majetkovými hodnotami a zaměstnanci vkladatele souvisejícími s tímto pr ovozem. Jednotlivé složky části podniku jsou popsány v návrhu smlouvy o vkladu. Součástí vkladu dle této Smlouvy nejsou práva a povinnosti vyplývající z osobního oprávnění vkladatele dané např. licencí a další tzv. osobní složky podnikání, které jsou výlučně spjaté s vkladatelem a nepřecházejí na nabyvatele. Předmětem vkladu je část podniku ve stavu ke dni 1.1.2005 (prvnímu lednu roku dvoutisícího pátého) včetně zejména všech práv vkladatele existujících ke dni 1.1.2005 k veškerému majetku vkladatele užívanému v části podniku, a to hmotného i nehmotného, nemovitého , movitého i  jiného, a to bez ohledu na to, kde se takový majetek nachází, a veškeré závazky vkladatele související s částí podniku ke dni 1.1.2005. Hodnota předmětu vkladu je stanovena ve znaleckém posudku č. 0821-4/2004 a 80/8/2004 ze dne 21. 8. 2004 vypracovaného znaleckým ústavem VOX CONSULT, s.r.o., IČ 62577379, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/19, PSČ 140 21, v součinnosti se soudním zna lcem Mgr. Ing. Martinem Zvěřinou, nar. 26. března 1965, bytem Borek, Na Výsluní 126, jmenovanými usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 8. 2004, č.j. Nc 1609/2004-16, pro účely stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu společnosti Jihomora vská energetika, a.s. do základního kapitálu společnosti E.ON Energie, a.s. Celková hodnota posuzovaného nepeněžitého vkladu, je uvedena ve výše uvedeném znaleckém posudku č. 0821-4/2004 a 8O/8/2004, a činí celkem 2.280.310.838,82 Kč (dvě miliardy dvě stě osmdesát miliónů tři sta deset tisíc osm set třicet osm korun českých a osmdesát dva haléřů). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.280.310 (dva miliony dvě stě osmdesát tisíc tři sta deset) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě. b) část podniku společnosti Jihočeská energietika, a.s., IČ: 60826819, se sídlem: České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49 označená jako "Provoz výroby a obchodu s elektřinou". Jde o část podniku, ktrá vykonává následující činnosti: - nákup služeb souvisejících s elektřinou včetně obnovitelných zdrojů, - nákup energie pro konečné zákazníky z externích zdrojů, - nákup energie pro pokrytí ztrát sítí, - příprava kontraktů s chráněnými a oprávněnými zákazníky - pro rozvod a elektřinu, - poskytování služeb zákazníkům-s organizací dle zákaznických kupin/segmentů, - management produktů, - výroba energie ve vlastních výrobních jednotkách, - provoz a údržba vlastních vodních elektráren, - technické a podnikově-ekonomické řízení provozu výrobních zařízení - prodej energie, zabezpečování plnění povinností držitele licencí na výrobu elektřiny a obchod s elektřinou, a která představuje samostatnou organizační složku vkladatele ve smyslu ustanovení § 487 Obchodního zákoníku tvořenou veškerým hmotným a nehmotným majetkem, věci, jinými právy, jinými majetkovými hodnotami a zaměstnanci vkladatele souvisejícím s tímto pr ovozem. Jednotlivé složky části podniku jsou popsány v návrhu smlouvy o vkladu: Součástí vkladu dle této smlouvy nejsou práva a povinnosti vyplývající z osobního oprávnění vkladatele dané např. licencí a další tzv. osobní složky podnikání, které jsou výlučně spjaté s vkladatelem a nepřecházejí na nabyvatele. Předmětem vkladu je část podniku ve stavu ke dni 1. 1 2OO5 (prvnímu lednu roku dvoutisícího pátého) včetně zejména všech práv vkladatele existujících ke dni 1.1. 2O05 k veškerému majetku vkladatele užívanému v části podniku, a to hmotného i nehmotného, nemovitého, movitého i  jiného, a to bez ohledu na to, kde se takový majetek nachází, a veškeré závazky vkladatele související s částí podniku ke dni 1. 1. 2OO5. Hodnota předmětu vkladu je stanovena ve znaleckém posudku č. 0821-1/2004 a 77/8/2004 ze dne 21. 8. 2004 vypracovaného znaleckým ústavem VOX CONSULT, s.r.o., IČ 62577379, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/19, PSČ 140 21, v součinnosti se soudním zna lcem Mgr. Ing.Martinem Zvěřinou, nar. 26. března 1965, bytem Borek, Na Výsluní 126, jmenovanými usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 8. 2004, č.j. Nc 1610/2004-16, pro účely stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu společnosti Jihomorav ská energetika, a.s. do základního kapitálu společnosti E.ON Energie, a.s. Celková hodnota posuzovaného nepeněžitého vkladu, je uvedena ve výše uvedeném znaleckém posudku č. 0821-1/2004, a činí celkem 901.820.996,49Kč (devět set jedna milionů osm set dvac et tisíc devět set devadesát šest korun českých a čtyřicet devět haléřů). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 901.820 (devět set jedna tisíc osm set dvacet) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě. c) část podniku společnosti Moravská elektroenergetická, a.s., IČ: 63478978, se sídlem Brno, Lipová 1, čp. 537, PSČ 602 00 označená jako "Provoz obchodu s elektřinou". Jde o část podniku, která vykonává následující činnosti: - nákup energie z externích zdrojů, - management produktů, - prodej energie, - zabezpečování plnění povinností držitele licence na obchod s elektřinou a která představuje samostatnou organizační složku vkladatele ve smyslu ustanovení § 487 Obchodního zákoníku tvořenou veškerým hmotným a nehmotným majetkem, věcmi, jinými právy, jinými majetkovými hodnotami a zaměstnanci vkladatele souvisejícími s tímto p rovozem. Jednotlivé složky části podniku jsou popsány v návrhu smlouvy o vkladu. Součástí vkladu nejsou práva a povinnosti vyplývající z osobního oprávnění vkladatele dané např. licencí a další tzv. osobní složky podnikání, které jsou výlučně spjaté s vkladatelem a nepřecházejí na nabyvatele. Předmětem vkladu je část podniku ve s tavu ke dni 1.1. 2005 (prvnímu lednu roku dvoutisícího pátého) včetně zejména všech práv vkladatele existujících ke dni 1.1.2005 k veškerému majetku vkladatele užívanému v části podniku, a to hmotného i nehmotného, nemovitého , movitého i jiného, a to bez ohledu na to, kde se takový majetek nachází, a veškeré závazky vkladatele související s částí podniku ke dni 1.1.2OO5. Hodnota předmětu vkladu je stanovena ve znaleckém posudku č. 0821-7/2004 a 83/8/2004 ze dne 21.8.2004 vypracovaného znaleckým ústavem VOX CONSULT, s.r.o, IČ 62577379, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/19, PSČ 140 21, v součinnosti se soudním znalc em Mgr. Ing. Martinem Zvěřinou, nar. 26. března 1965, bytem Borek, Na Výsluní 126, jmenovanými usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6.8.2004, č.j. Nc 1613/2004-16, pro účely stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu společnosti Moravská ele ktroenergetická, a.s. do základního kapitálu společnosti E.ON Energie, a.s. Celková hodnota posuzovaného nepeněžitého vkladu, je uvedena ve výše uvedeném znaleckém posudku č. 0821-7/2004 a 83/8/2004, a činí celkem 58.937.239,75Kč (padesát osm miliónů dev ět set třicet sedm tisíc dvě stě třicet devět korun českých a sedmdesát pět haléřů). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 58.937 (padesát osm tisíc devět set třicet sedm) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě. 23.11.2004 - 14.2.2005
ZA OSMÉ: Společnost Jihomoravská energetika, a.s. upíše 2.280.310 (dva miliony dvě stě osmdesát tisíc tři sta deset) kusů akcií ve lhůtě třiceti dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti E.ON Energie, a.s. společn osti Jihomoravská energetika, a.s. upíše 2.280.310 (dva miliony dvě stě osmdesát tisíc tři sta deset) kusů akcií ve lhůtě třiceti dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti E.ON Energie, a.s. společnosti Jihomoravs ká energetika, a.s. o tom, že došlo k tomuto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a k podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlo uvy o upsání akcií. Toto písemné oznámení a návrh smlouvy o upsání akcií bude společnosti Jihomoravská energetika, a.s. předložen představenstvem společnosti E.ON Energie, a.s. do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy bude podán návrh na zápis zápisu tohoto rozhodn utí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcion áře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ZA DEVÁTÉ: Společnost Jihočeská energetika, a.s. upíše 901.820 (devět set jedna tisíc osm set dvacet) kusů akcií ve lhůtě třiceti dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti E.ON Energie, a.s. společnosti Jihočeská energetika, a.s. o tom, že došlo k tomuto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu k podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Toto písem né oznámení a návrh smlouvy o upsání akcií bude společnosti Jihočeská energetika, a.s. předložen představenstvem společnosti E.ON Energie, a.s. do 7(sedmi) dnů ode dne, kdy bude podán návrh na zápis zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu p ůsobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku. ZA DESÁTÉ: Společnost Moravská elektroenergetická, a.s. upíše 58.937 (padesát osm tisíc devět set třicet sedm) kusů akcií ve lhůtě třiceti dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti E.ON Enerrgie, a.s. společnosti Moravská elektroenergetická, a.s. o tom, že došlo k tomuto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a k podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Toto písemné oznámení a návrh smlouvy o upsání akcií bude společnosti Moravská elektroenergetická, a.s. předložen představenstvem společnosti E.ON Energie, a.s. do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy bude podán návrh na zápis zá pisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodn utí jediného akconáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ZA JEDENÁCTÉ: Úpis akcií bude proveden v sídle společnosti E.ON Bohemia, s.r.o. v Praze 8, Pobřežní č.p. 620,č.or. 3, PSČ 186 00, které je místem upsání akcií. Předem určení zájemci o upsání akcií tj. společnosti Jihomoravská energetika, a.s., Jihočeská e nergetika, a.s. a Moravská elektroenergetická, a.s., akcie upíší uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi nimi a společností E.ON Energie, a.s. Nepeněžité vklady jsou povinni všichni předem určení zájemci o upsání akcií splatit nejpozději do 010.01.2005 (prv ního desátého ledna roku dvoutisícího pátého). Nepeněžitý vklad splatí upisovatelé uzavřením písemné smlouvy o vkladu se společností E .ON Energie, a.s. a předáním předmětu vkladu. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu společnosti Jihočeská energetika, a.s. je její sídlo, České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu společnosti Jihomoravská energetika, a.s. je její sídlo, Brno, Lidická 36 č.p. 1873, okres Brno-město, PSČ 659 44. Místem pro splacení nepeněžitého vklad u společnosti Moravská elektroenergetická, a.s. je její sídlo, Brno, Lipová 1, čp. 537, PSČ 602 00. 23.11.2004 - 14.2.2005

Aktuální kontaktní údaje E.ON Energie, a.s.

Kapitál E.ON Energie, a.s.

zakladni jmění 1 676 380 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.11.2008
zakladni jmění 3 243 070 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.2.2005 - 1.10.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.7.2004 - 14.2.2005

Akcie E.ON Energie, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 1 676 381 000 4.11.2015
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 1 676 381 000 3.9.2010 - 4.11.2015
Kmenové akcie na majitele 1 Kč 1 676 381 000 9.11.2009 - 3.9.2010
Kmenové akcie na majitele 516 381 Kč 1 000 21.9.2009 - 9.11.2009
Kmenové akcie na majitele 1 Kč 1 160 000 000 11.11.2008 - 9.11.2009
Kmenové akcie na majitele 0 Kč 0 1.10.2008 - 21.9.2009
Kmenové akcie na majitele 1 Kč 0 13.7.2005 - 1.10.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 3 243 067 14.2.2005 - 13.7.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 2 000 17.12.2004 - 14.2.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 27.7.2004 - 17.12.2004

Sídlo E.ON Energie, a.s.

Předmět podnikání E.ON Energie, a.s.

Platnost údajů od - do
kominictví 1.3.2017
výroba elektřiny 1.3.2016
výroba tepelné energie 1.3.2016
rozvod tepelné energie 1.3.2016
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 1.3.2016
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.3.2016
vodoinstalatérství a topenářství 1.3.2016
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 1.3.2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.9.2013
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 12.9.2013
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 12.9.2013
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 12.9.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a) činnost technických poradců v oblasti energetiky b) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy c) ubytovací služby d) zprostředkování obchodu a služeb e) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 8.8.2011 - 12.9.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a) činnost technických poradců v oblasti energetiky b) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy c) ubytovací služby d) zprostředkování obchodu a služeb 9.9.2010 - 8.8.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a) činnost technických poradců v oblasti energetiky b) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 2.7.2009 - 9.9.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a) činnost technických poradců v oblasti energetiky b) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy c) ubytovací služby 4.6.2009 - 2.7.2009
obchod s plynem 1.7.2007
činnost technických poradců v oblasti energetiky 22.5.2006 - 4.6.2009
ubytovací služby 22.5.2006 - 4.6.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 22.5.2006 - 4.6.2009
obchod s elektřinou 10.3.2005
výroba elektřiny 10.3.2005 - 2.7.2009
výroba tepelné energie 10.3.2005 - 2.7.2009
rozvod tepelné energie 10.3.2005 - 2.7.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb s tímto nájmem spojených 27.7.2004

vedení firmy E.ON Energie, a.s.

Statutární orgán E.ON Energie, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti se připojí podpis osoby oprávněné společnost zastupovat s uvedením svých funkcí. 11.7.2014
Jménem společnosti jednají navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí podpis osoby oprávněné za společnost jednat s uvedením svých funkcí. 17.12.2004 - 11.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že má-li společnost více akcionářů, a tedy tři členy představenstva, za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně vždy dva členové představenstva. Pokud má společnost pouze jediného akcio náře, má představenstvo pouze jediného člena a za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně tento člen představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí podpis osoby oprávněné zastupovat s uvedením svých funkcí. 27.7.2004 - 17.12.2004
předseda představenstva Martin Záklasník 13.6.2017
Vznik členství 1.12.2016
Vznik funkce 24.5.2017
Adresa: Kalabisova 1660/4 , Praha 153 00
člen představenstva Jan Zápotočný 6.3.2018
Vznik členství 15.2.2018
Adresa: 137 , Smrčná 588 01
člen představenstva Michael Fehn 27.7.2004 - 17.12.2004
Vznik členství 27.7.2004
Zánik členství 26.10.2004
Vznik funkce 27.7.2004
Adresa:
82205 Gilching, Pfarrhofgasse 6, Spolková republika Německo
člen představenstva Ing. Radek Lucký 17.12.2004 - 13.5.2005
Vznik členství 26.10.2004
Adresa: Zvánovická 2508/3 , Praha 141 00
člen představenstva Ing. Michal Šafář 17.12.2004 - 13.5.2005
Vznik členství 26.10.2004
Adresa: Kolářská 1972/7 , České Budějovice 370 07
člen představenstva Dr. Werner Burkner 17.12.2004 - 23.2.2007
Vznik členství 26.10.2004
Zánik členství 31.12.2006
Adresa:
85221 Dachau, Karlmax-Küppers-Weg 11, Spolková republika Německo
místopředseda představenstva Ing. Radek Lucký 13.5.2005 - 25.8.2008
Vznik členství 26.10.2004
Zánik členství 31.7.2008
Vznik funkce 6.12.2004
Adresa: Zvánovická 2508/3 , Praha 141 00
člen představenstva Miloš Homolka 10.12.2007 - 25.8.2008
Vznik členství 1.11.2007
Adresa: Tolstého 1741 , Černošice 252 28
místopředseda představenstva Ing. Miloš Homolka 25.8.2008 - 11.2.2009
Vznik členství 1.11.2007
Zánik členství 31.1.2009
Vznik funkce 18.8.2008
Zánik funkce 31.1.2009
Adresa: Tolstého 1741 , Černošice 252 28
člen představenstva Mag. Jiří Šimek 25.8.2008 - 2.7.2009
Vznik členství 1.8.2008
Adresa: Čechova 1466/45 , České Budějovice 370 01
místopředseda představenstva Mag. Jiří Šimek 2.7.2009 - 2.7.2009
Vznik členství 1.8.2009
Vznik funkce 18.5.2009
Adresa: Čechova 1466/45 , České Budějovice 370 01
místopředseda představenstva Mag. Jiří Šimek 2.7.2009 - 30.7.2009
Vznik členství 1.8.2008
Vznik funkce 18.5.2009
Adresa: Čechova 1466/45 , České Budějovice 370 01
předseda představestva Ing. Michal Šafář 13.5.2005 - 10.12.2009
Vznik členství 26.10.2004
Zánik členství 26.10.2009
Vznik funkce 6.12.2004
Zánik funkce 26.10.2009
Adresa: Kolářská 1972/7 , České Budějovice 370 07
člen představenstva Peter Mitka 22.6.2009 - 2.3.2010
Vznik členství 1.5.2009
Adresa: Skotská 799/1 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Peter Mitka 2.3.2010 - 2.2.2011
Vznik členství 1.5.2009
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Skotská 799/1 , Praha 160 00
člen představenstva Dr.Ing. Martin Dvořák MBA 4.7.2011 - 10.8.2013
Vznik členství 1.7.2011
Adresa: Družstevní 368 , Tábor 390 02
místopředseda představenstva Mag. Jiří Šimek 30.7.2009 - 12.9.2013
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 1.8.2013
Vznik funkce 18.5.2009
Zánik funkce 1.8.2013
Adresa: Radkovská 1193/13 , Praha 153 00
předseda představestva Ing. Michal Šafář 10.12.2009 - 3.10.2013
Vznik členství 27.10.2009
Vznik funkce 29.10.2009
Adresa: Kolářská 1972/7 , České Budějovice 370 07
předseda představestva Ing. Michal Šafář 3.10.2013 - 3.4.2015
Vznik členství 27.10.2009
Zánik členství 27.10.2014
Vznik funkce 29.10.2009
Zánik funkce 27.10.2014
Adresa: Kolářská 1972/7 , České Budějovice 370 07
člen představenstva Dr.Ing. Martin Dvořák MBA 10.8.2013 - 4.9.2015
Vznik členství 1.7.2011
Adresa: Družstevní 368 , Tábor 390 02
místopředseda představenstva Jiří Šimek 12.9.2013 - 4.9.2015
Vznik členství 2.8.2013
Vznik funkce 13.8.2013
Adresa: Radkovská 1193/13 , Praha 153 00
předseda představenstva Ing. Michal Šafář 3.4.2015 - 4.9.2015
Vznik členství 28.10.2014
Vznik funkce 30.10.2014
Adresa: Kolářská 1972/7 , České Budějovice 370 07
předseda představenstva Ing. Michal Šafář 4.9.2015 - 20.11.2015
Vznik členství 28.10.2014
Vznik funkce 30.10.2014
Adresa: Kolářská 1972/7 , České Budějovice 370 07
člen představenstva Dr.Ing. Martin Dvořák MBA 4.9.2015 - 7.9.2016
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 2.7.2016
Adresa: Družstevní 368 , Tábor 390 02
místopředseda představenstva Jiří Šimek 4.9.2015 - 7.9.2016
Vznik členství 2.8.2013
Zánik členství 10.8.2016
Vznik funkce 13.8.2013
Zánik funkce 10.8.2016
Adresa: Radkovská 1193/13 , Praha 153 00
člen představenstva Martin Záklasník 29.12.2016 - 2.1.2017
Vznik členství 1.12.2016
Adresa: Řehníkova 2163 , Hostivice 253 01
předseda představenstva Ing. Michal Šafář 20.11.2015 - 13.6.2017
Vznik členství 28.10.2014
Vznik funkce 30.10.2014
Zánik funkce 23.5.2017
Adresa: Plavská 1981/13 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Martin Záklasník 2.1.2017 - 13.6.2017
Vznik členství 1.12.2016
Adresa: Kalabisova 1660/4 , Praha 153 00
místopředseda představenstva Michal Šafář 13.6.2017 - 18.8.2017
Vznik členství 28.10.2014
Vznik funkce 24.5.2017
Adresa: Plavská 1981/13 , České Budějovice 370 01
člen přestavenstva Dr.Ing. Martin Dvořák MBA 7.9.2016 - 3.1.2018
Vznik členství 2.7.2016
Zánik členství 31.12.2017
Adresa: Družstevní 368 , Tábor 390 02
místopředseda představenstva Michal Šafář 18.8.2017 - 18.1.2019
Vznik členství 28.10.2014
Zánik členství 31.12.2018
Vznik funkce 24.5.2017
Zánik funkce 31.12.2018
Adresa: Plavská 2154/19 , České Budějovice 370 01

Dozorčí rada E.ON Energie, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Martin Picmaus 15.10.2015
Vznik členství 25.6.2015
Adresa: Na Zahrádkách 194 , Újezd u Brna 664 53
člen dozorčí rady Lorenz Josef Pronnet 26.7.2017
Vznik členství 3.1.2015
Adresa: Vodičkova 707/37 , Praha 110 00
místopředseda dozorčí rady Michael Fehn 17.8.2017
Vznik členství 3.1.2015
Vznik funkce 2.6.2017
Adresa: Mangstr. 4 , 963 17 Kronach Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Tomáš Bělohoubek 3.1.2018
Vznik členství 1.11.2017
Adresa: Habrmanova 167/28 , Hradec Králové 500 02
předseda dozorčí rady Dr. Karsten Wildberger 30.3.2018
Vznik členství 1.6.2017
Vznik funkce 2.6.2017
Adresa: Brüsseler Platz 1 , 451 31 Essen Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Miroslav Pelouch 21.11.2018
Vznik členství 25.9.2018
Adresa: Kamarýtova 1280/6 , Tábor 390 02
předseda dozorčí rady Arthur Alexander Braun 27.7.2004 - 23.11.2004
Vznik členství 27.7.2004
Zánik členství 23.8.2004
Vznik funkce 27.7.2004
Zánik funkce 23.8.2004
Adresa:
92637 Wieden, An der Eiche 6, Spolková republika Německo
místopředseda dozorčí rady Vladimíra Marsová 27.7.2004 - 23.11.2004
Vznik členství 27.7.2004
Zánik členství 23.8.2004
Vznik funkce 27.7.2004
Zánik funkce 23.8.2004
Adresa: Zachariášova 766/1 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Eva Štěrbová 27.7.2004 - 23.11.2004
Vznik členství 27.7.2004
Zánik členství 23.8.2004
Vznik funkce 27.7.2004
Adresa: 92 , Křičeň 533 41
člen dozorčí rady Dr. Rafl Joseph Held 23.11.2004 - 17.12.2004
Vznik členství 23.8.2004
Adresa: Spolková republika Německo
861 61 Augsburg, Kalkbrennerweg 1
člen dozorčí rady Karel Dietrich-Nespěšný 23.11.2004 - 17.12.2004
Vznik členství 23.8.2004
Adresa: Spolková republika Německo
820 08 Unterhaching, Jägerstrasse 11
člen dozorčí rady Eckart Baum 23.11.2004 - 13.5.2005
Vznik členství 23.8.2004
Zánik členství 31.12.2004
Adresa: Spolková republika Německo
945 13 Schönberg, Xaver-Loibl -Str. 29
místopředseda dozorčí rady Dr. Rafl Joseph Held 17.12.2004 - 13.5.2005
Vznik členství 23.8.2004
Zánik členství 31.12.2004
Vznik funkce 26.8.2004
Zánik funkce 31.12.2004
Adresa: Spolková republika Německo
861 61 Augsburg, Kalkbrennerweg 1
předseda dozorčí rady Karel Dietrich-Nespěšný 17.12.2004 - 13.5.2005
Vznik členství 23.8.2004
Vznik funkce 26.8.2004
Zánik funkce 22.3.2005
Adresa: Spolková republika Německo
820 08 Unterhaching, Jägerstrasse 11
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Šmerda 20.9.2005 - 8.7.2008
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 2.6.2008
Adresa: Horákov 148 , 664 04 Mokrá Česká republika
člen dozorčí rady Karel Dietrich-Nespěšný 13.5.2005 - 9.3.2009
Vznik členství 23.8.2004
Adresa: Spolková republika Německo
82008 Unterhaching, Jägerstrasse 11
člen dozorčí rady Peter Ficht 13.5.2005 - 7.5.2009
Vznik členství 23.8.2004
Zánik členství 28.2.2009
Adresa: Spolková republika Německo
81476 München, Bleicherhornstr. 18a
člen dozorčí rady Karel Dietrich-Nespesny 9.3.2009 - 7.10.2009
Vznik členství 23.8.2004
Zánik členství 23.8.2009
Adresa: Spolková republika Německo
82008 Unterhaching, Albert-Schweitzer-Strasse 8
předseda dozorčí rady Michael Fehn 13.5.2005 - 2.3.2010
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 2.1.2010
Vznik funkce 22.3.2005
Zánik funkce 2.1.2010
Adresa: Spolková republika Německo
82205 Gilching, Pfarrhofgasse 6
místopředseda dozorčí rady Lorenz Pronnet 13.5.2005 - 2.3.2010
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 2.1.2010
Vznik funkce 22.3.2005
Zánik funkce 2.1.2010
Adresa: Spolková republika Německo
83083 Riedering, Austrasse 1
člen dozorčí rady Karel Dietrich-Nespesny 7.10.2009 - 8.6.2010
Vznik členství 24.8.2009
Adresa: Spolková republika Německo
82008 Unterhaching, Albert-Schweitzer-Strasse 8
člen dozorčí rady Michael Fehn 2.3.2010 - 8.6.2010
Vznik členství 2.1.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Gilching, Pfarrhofgasse 6, 82205
člen dozorčí rady Lorenz Pronnet 2.3.2010 - 8.6.2010
Vznik členství 2.1.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Riedering, Oberputting 1A, 83083
člen dozorčí rady Ing. Alexander Krejčí 20.9.2005 - 21.7.2010
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 23.6.2010
Adresa: Moravní 1137/3 , Rohatec 696 01
předseda dozorčí rady Michael Fehn 8.6.2010 - 21.5.2012
Vznik členství 2.1.2010
Vznik funkce 17.5.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Gilching, Pfarrhofgasse 6, 82205
člen dozorčí rady Karel Dietrich-Nespesny 8.6.2010 - 10.10.2012
Vznik členství 24.8.2009
Zánik členství 31.8.2012
Adresa: Spolková republika Německo
82008 Unterhaching, Albert-Schweitzer-Strasse 8
člen dozorčí rady Ing. Milan Řehovský 17.10.2008 - 27.9.2013
Vznik členství 23.9.2008
Zánik členství 23.9.2013
Adresa: J. Š. Baara 1686/67 , České Budějovice 370 01
místopředseda dozorčí rady Lorenz Pronnet 8.6.2010 - 3.4.2015
Vznik členství 2.1.2010
Zánik členství 2.1.2015
Vznik funkce 17.5.2010
Zánik funkce 2.1.2015
Adresa: Spolková republika Německo
Riedering, Oberputting 1A, 83083
předseda dozorčí rady Michael Fehn 21.5.2012 - 3.4.2015
Vznik členství 2.1.2010
Zánik členství 2.1.2015
Vznik funkce 17.5.2010
Zánik funkce 2.1.2015
Adresa: Spolková republika Německo
Kronach, Mangstr. 4, 96317
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Genser 21.7.2010 - 4.9.2015
Vznik členství 24.6.2010
Adresa: K Babě 605/5 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Radek Lucký 28.2.2013 - 4.9.2015
Vznik členství 23.11.2012
Adresa: Zvánovická 2508/3 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Miroslav Pelouch 27.9.2013 - 4.9.2015
Vznik členství 24.9.2013
Adresa: Kamarýtova 1280/6 , Tábor 390 02
člen dozorčí rady Dr. Christian Albrecht Blei 15.11.2010 - 15.10.2015
Vznik členství 20.8.2010
Zánik členství 20.8.2015
Adresa: Spolková republika Německo
82131 Gauting, Lulu-Beck-Weg 13
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Genser 4.9.2015 - 15.10.2015
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 24.6.2015
Adresa: K Babě 605/5 , Brno 621 00
místopředseda dozorčí rady Lorenz Josef Pronnet 3.4.2015 - 1.12.2016
Vznik členství 3.1.2015
Vznik funkce 8.1.2015
Adresa: Oberputting 1 A , 830 83 Riedering Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Michael Riek 3.4.2015 - 1.12.2016
Vznik členství 1.12.2014
Adresa: Friedrichshafener str. 10 , 812 43 München Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Dr. Christian Albrecht Blei 15.10.2015 - 26.7.2017
Vznik členství 21.8.2015
Zánik členství 31.5.2017
Adresa: Lulu-Beck-Weg 13 , 821 31 Gauting Spolková republika Německo
místopředseda dozorčí rady Lorenz Josef Pronnet 1.12.2016 - 26.7.2017
Vznik členství 3.1.2015
Vznik funkce 8.1.2015
Zánik funkce 1.6.2017
Adresa: Vodičkova 707/37 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Michael Riek 1.12.2016 - 26.7.2017
Vznik členství 1.12.2014
Zánik členství 31.5.2017
Adresa: Cejl 524/42 , Brno 602 00
předseda dozorčí rady Michael Fehn 3.4.2015 - 17.8.2017
Vznik členství 3.1.2015
Vznik funkce 8.1.2015
Zánik funkce 1.6.2017
Adresa: Mangstr. 4 , 963 17 Kronach Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Radek Lucký 4.9.2015 - 3.1.2018
Vznik členství 23.11.2012
Zánik členství 31.10.2017
Adresa: Zvánovická 2508/3 , Praha 141 00
předseda dozorčí rady Dr. Karsten Wildberger 17.8.2017 - 30.3.2018
Vznik členství 1.6.2017
Vznik funkce 2.6.2017
Adresa: Viersener Str. 62 , 417 51 Viersen Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Miroslav Pelouch 4.9.2015 - 21.11.2018
Vznik členství 24.9.2013
Zánik členství 24.9.2018
Adresa: Kamarýtova 1280/6 , Tábor 390 02

Prokura E.ON Energie, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Radek Fišer 17.7.2018
Adresa: 87 , Doudleby 370 07
Jméno Ing. Václav Skoblík 18.3.2011 - 21.5.2012
Adresa: Floriánská 42 , Lomnice nad Lužnicí 378 16
Jméno Ing. Václav Skoblík 21.5.2012 - 4.9.2015
Adresa: Petra Bezruče 179 , Zliv 373 44
Jméno Ing. Václav Skoblík 4.9.2015 - 17.7.2018
Adresa: Petra Bezruče 179 , Zliv 373 44

Sbírka Listin E.ON Energie, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1390/SL 180 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 24.11.2015 26.2.2016 2.3.2016 12
B 1390/SL 179 notářský zápis [352/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 17.7.2015 26.2.2016 2.3.2016 8
B 1390/SL 178 výroční zpráva [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.2.2016 29.2.2016 223
B 1390/SL 177 notářský zápis [NZ 521/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 29.10.2015 29.10.2015 4.11.2015 8
B 1390/SL 176 ostatní Zápis o rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2015 25.9.2015 15.10.2015 2
B 1390/SL 175 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.9.2015 17.9.2015 45
B 1390/SL 173 převod,náj.podn.,ovládání Doklad o koupi pobočky představující část obchodního závodu Krajský soud v Českých Budějovicích 30.7.2015 4.9.2015 9
B 1390/SL 172 notářský zápis [4858/2014] Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.2014 13.3.2015 3.4.2015 3
B 1390/SL 169 ostatní Zápis o rozhodnutí představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 30.10.2014 13.3.2015 3.4.2015 1
B 1390/SL 168 ostatní Výtah ze zápisu z jednání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2014 13.3.2015 3.4.2015 1
B 1390/SL 167 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 27.11.2014 13.3.2015 16.3.2015 12
B 1390/SL 166 výroční zpráva [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.11.2014 20.11.2014 231
B 1390/SL 165 výroční zpráva [2013] 2013 - český jazyk Krajský soud v Českých Budějovicích 14.11.2014 14.11.2014 230
B 1390/SL 164 výroční zpráva [2013] 2013 - německý jazyk Krajský soud v Českých Budějovicích 14.11.2014 14.11.2014 224
B 1390/SL 163 výroční zpráva [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.10.2014 22.10.2014 43
B 1390/SL 162 účetní závěrka [2013], zpráva auditora 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.8.2014 27.8.2014 24
B 1390/SL 161 účetní závěrka [2014]  Zahajovací rozvaha ke dni 1.1.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.8.2014 27.8.2014 12
B 1390/SL 160 notářský zápis 642/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.8.2014 13.8.2014 27.8.2014 16
B 1390/SL 159 ostatní Projekt fúze Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2014 9.7.2014 7
B 1390/SL 158 notářský zápis 291/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2014 20.6.2014 20.6.2014 15
B 1390/SL 157 výroční zpráva [2012]  2012 - německý jazyk Krajský soud v Českých Budějovicích 28.1.2014 28.1.2014 220
B 1390/SL 156 výroční zpráva [2012]  2012 - český jazyk Krajský soud v Českých Budějovicích 28.1.2014 28.1.2014 220
B 1390/SL 155 posudek znalce č. C 13141992 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2013 2.10.2013 3.10.2013 39
B 1390/SL 154 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.10.2013 3.10.2013 42
B 1390/SL 153 ostatní Zápis o volbě zástupce zaměstnanců do dozorčí rady společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 12.9.2013 25.9.2013 27.9.2013 1
B 1390/SL 152 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 5.2.2013 10.9.2013 13.9.2013 15
B 1390/SL 151 ostatní Výtah ze zápisu z jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 13.8.2013 10.9.2013 13.9.2013 1
B 1390/SL 150 ostatní Výtah ze zápisu z jednání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 3.6.2013 10.9.2013 13.9.2013 1
B 1390/SL 149 notářský zápis 471/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.2013 10.9.2013 13.9.2013 8
B 1390/SL 148 ostatní Zápis o rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 23.11.2012 27.2.2013 1.3.2013 2
B 1390/SL 147 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 5.2.2013 12.2.2013 13.2.2013 15
B 1390/SL 146 výroční zpráva -r.2011 (německý jazyk) Krajský soud v Českých Budějovicích 6.2.2013 7.2.2013 212
B 1390/SL 145 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.2.2013 7.2.2013 212
B 1390/SL 144 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.12.2012 7.12.2012 44
B 1390/SL 143 ostatní Rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 31.8.2012 12.10.2012 2
B 1390/SL 142 výroční zpráva -r.2010 E.ON AG Krajský soud v Českých Budějovicích 12.12.2011 196
B 1390/SL 141 výroční zpráva -r.2010 E.ON.AG(německá verze) Krajský soud v Českých Budějovicích 12.12.2011 196
B 1390/SL 140 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.12.2011 59
B 1390/SL 139 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 9.8.2011 14
B 1390/SL 138 notářský zápis 271/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.8.2011 7
B 1390/SL 137 ostatní - výtah ze zápisu dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2011 1
B 1390/SL 136 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2011 0
B 1390/SL 135 výroční zpráva -r.2009-2.část (česká verze) Krajský soud v Českých Budějovicích 11.4.2011 176
B 1390/SL 134 výroční zpráva -r.2009-1.část (česká verze) Krajský soud v Českých Budějovicích 11.4.2011 96
B 1390/SL 133 výroční zpráva -r.2009-2.část (německá verze) Krajský soud v Českých Budějovicích 11.4.2011 176
B 1390/SL 132 účetní závěrka -r.2009-1.část (německá verze) Krajský soud v Českých Budějovicích 11.4.2011 96
B 1390/SL 131 ostatní - zápis ze zas. představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 23.3.2011 1
B 1390/SL 130 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 23.3.2011 0
B 1390/SL 129 ostatní - Odstoupení z fce Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2010 3.2.2011 1
B 1390/SL 128 ostatní - Výtah ze zápisu ze zased.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2010 3.2.2011 1
B 1390/SL 127 výroční zpráva -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.12.2010 62
B 1390/SL 126 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 18.11.2010 2
B 1390/SL 125 ostatní -Generál.plná moc+pověření Krajský soud v Českých Budějovicích 10.4.2008 15.11.2010 5
B 1390/SL 124 výroční zpráva část 2- r.2008 (český jazyk) Krajský soud v Českých Budějovicích 15.11.2010 175
B 1390/SL 123 výroční zpráva část 1- r.2008 (český jazyk) Krajský soud v Českých Budějovicích 15.11.2010 92
B 1390/SL 122 výroční zpráva část 2 -r.2008 (německý jazyk) Krajský soud v Českých Budějovicích 15.11.2010 176
B 1390/SL 121 výroční zpráva část 1- r.2008 (německý jazyk) Krajský soud v Českých Budějovicích 15.11.2010 92
B 1390/SL 120 ostatní - Plná moc + pověření Krajský soud v Českých Budějovicích 10.4.2008 24.9.2010 5
B 1390/SL 119 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 21.9.2010 24.9.2010 14
B 1390/SL 118 notářský zápis 29/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.9.2010 6
B 1390/SL 117 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 6.9.2010 9
B 1390/SL 116 ostatní - Zápis o volbě do doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2010 23.7.2010 1
B 1390/SL 115 ostatní - Zápis o usnesení doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 17.5.2010 9.6.2010 1
B 1390/SL 114 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 1.3.2010 1
B 1390/SL 113 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2010 66
B 1390/SL 112 výroční zpráva r. 2007 - německy Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2009 227
B 1390/SL 111 výroční zpráva r. 2007 - česky Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2009 223
B 1390/SL 109 ostatní - výtah ze zápisu č. 3 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2009 1
B 1390/SL 108 ostatní - výsledek hlasování Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.2009 1
B 1390/SL 107 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 24.11.2009 30.11.2009 14
B 1390/SL 106 ostatní - Pověření Krajský soud v Českých Budějovicích 2.4.2008 30.11.2009 2
B 1390/SL 105 ostatní - Generální plná moc Krajský soud v Českých Budějovicích 10.4.2008 30.11.2009 3
B 1390/SL 104 notářský zápis 468/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.11.2009 11.11.2009 10
B 1390/SL 103 ostatní - Pověření + Plná moc Krajský soud v Českých Budějovicích 2.4.2008 22.10.2009 5
B 1390/SL 102 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2009 22.10.2009 14
B 1390/SL 101 ostatní - rozhodnutí jed. akcion. Krajský soud v Českých Budějovicích 9.10.2009 1
B 1390/SL 100 notářský zápis 373/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.9.2009 9
B 1390/SL 99 ostatní -Zápis č.6 ze zased.představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.2009 3.7.2009 1
B 1390/SL 98 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2009 0
B 1390/SL 97 ostatní - výtah ze zápisu č. 2 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2009 1
B 1390/SL 96 ostatní - Odstoupení z fce Krajský soud v Českých Budějovicích 17.2.2009 14.5.2009 1
B 1390/SL 95 ostatní - Usnesení jednatelů Krajský soud v Českých Budějovicích 28.2.2009 14.5.2009 1
B 1390/SL 94 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.3.2009 62
B 1390/SL 93 ostatní - Odstoupení z funkce Krajský soud v Českých Budějovicích 16.1.2009 12.2.2009 1
B 1390/SL 92 ostatní - Mimořádné jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 16.1.2009 12.2.2009 1
B 1390/SL 89 ostatní - Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 29.10.2008 12.11.2008 8
B 1390/SL 88 ostatní -Rozhodnutí o zvýš.zákl.kapit. Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2008 1
B 1390/SL 87 notářský zápis 490/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.10.2008 31.10.2008 11
B 1390/SL 86 ostatní -Zápis o volbě do doz. rady Krajský soud v Českých Budějovicích 18.9.2008 21.10.2008 1
B 1390/SL 85 notářský zápis 667/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.7.2008 10.9.2008 108
B 1390/SL 84 účetní závěrka -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.9.2008 40
B 1390/SL 83 posudek znalce č.C08081525 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.9.2008 128
B 1390/SL 82 účetní závěrka - Zahaj.rozvaha k 1.1.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.9.2008 12
B 1390/SL 81 notářský zápis 668/2008 - Smlouva o rozdělení Krajský soud v Českých Budějovicích 31.7.2008 2.9.2008 94
B 1390/SL 80 notářský zápis 666/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.7.2008 2.9.2008 93
B 1390/SL 79 ostatní odstoupení z fce Krajský soud v Českých Budějovicích 27.8.2008 1
B 1390/SL 78 ostatní zápis č. 12 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.8.2008 1
B 1390/SL 76 ostatní zápis č. 13 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.8.2008 1
B 1390/SL 75 ostatní zápis č. 2 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.8.2008 1
B 1390/SL 74 ostatní - Jednání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2008 10.7.2008 1
B 1390/SL 73 ostatní - Odstoupení z fce Krajský soud v Českých Budějovicích 9.4.2008 10.7.2008 1
B 1390/SL 72 ostatní smlouva o rozdělení Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2008 79
B 1390/SL 71 ostatní - Zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 19.2.2008 9.4.2008 1
B 1390/SL 70 ostatní výtah ze zápisu č. 4 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2008 1
B 1390/SL 69 výroční zpráva -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2007 109
B 1390/SL 67 účetní závěrka E.ON Bohemia s.r.o.-k 1.1.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 14
B 1390/SL 66 účetní závěrka E.ON Bohemia s.r.o.- r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 17
B 1390/SL 65 účetní závěrka E.ON Energie a.s.- k 1.1.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 14
B 1390/SL 64 účetní závěrka E.ON Energie a.s.-r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 40
B 1390/SL 63 účetní závěrka E.ON Distribuce a.s.-1.1.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 15
B 1390/SL 62 účetní závěrka E.ON Distribuce a.s.-r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 30
B 1390/SL 61 účetní závěrka E.ON ČR a.s. - r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 41
B 1390/SL 60 účetní závěrka Jih. plyn. a.s. - k 1.1.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 10
B 1390/SL 59 účetní závěrka Jih. plyn. a.s.- r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 40
B 1390/SL 58 ostatní - Znal. posudek č. 071427 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2007 117
B 1390/SL 57 notářský zápis 312/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2007 25.6.2007 69
B 1390/SL 56 notářský zápis 311/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2007 25.6.2007 46
B 1390/SL 55 notářský zápis 310/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2007 25.6.2007 47
B 1390/SL 54 notářský zápis 309/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2007 25.6.2007 48
B 1390/SL 53 notářský zápis 308/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2007 25.6.2007 52
B 1390/SL 52 ostatní návrh smlouvy o rozděl.odšt.sl Krajský soud v Českých Budějovicích 10.5.2007 35
B 1390/SL 51 výroční zpráva - r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.3.2007 82
B 1390/SL 50 ostatní -Zápis č.6 DR-5.12.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.12.2006 27.2.2007 1
B 1390/SL 49 účetní závěrka - Zahaj.rozvaha-leden 2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.11.2006 13
B 1390/SL 48 ostatní - Zápis o volbě do doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2005 23.9.2005 1
B 1390/SL 47 notářský zápis 395/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.7.2005 21.9.2005 21
B 1390/SL 46 notářský zápis 394/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.7.2005 21.9.2005 32
B 1390/SL 45 notářský zápis 393/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.7.2005 21.9.2005 34
B 1390/SL 44 notářský zápis 387/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.7.2005 21.9.2005 97
B 1390/SL 42 ostatní -Zpráva DR o přezkoum.fúze Krajský soud v Českých Budějovicích 13.6.2005 21.9.2005 3
B 1390/SL 41 ostatní - Zpr.představ.o sloučení Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2005 21.9.2005 17
B 1390/SL 40 posudek znalce -Příloha znalec.posudků Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2005 21.9.2005 180
B 1390/SL 39 posudek znalce č.0606-5/2005 a 061274/5 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.9.2005 79
B 1390/SL 38 posudek znalce č.061274/4 - Příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2004 21.9.2005 73
B 1390/SL 37 posudek znalce - Příloha znalec.posudků Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2005 21.9.2005 180
B 1390/SL 36 posudek znalce č.0606-6/2005 a 061274/6 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2005 21.9.2005 61
B 1390/SL 35 posudek znalce č.061274/5 -Příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2004 21.9.2005 73
B 1390/SL 34 posudek znalce -Příloha znalec.posudků Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2005 21.9.2005 180
B 1390/SL 33 posudek znalce č.0606-4/2005 + 061274/4 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2005 21.9.2005 80
B 1390/SL 32 posudek znalce č.061274/6 - Příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2004 21.9.2005 73
B 1390/SL 31 výroční zpráva -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.9.2005 29
B 1390/SL 30 ostatní -Plná moc Krajský soud v Českých Budějovicích 17.1.2005 19.9.2005 4
B 1390/SL 29 notářský zápis 304/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2005 1.9.2005 27
B 1390/SL 27 ostatní - Návrh smlouvy o rozdělení Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2005 1.7.2005 28
B 1390/SL 26 ostatní - Návrh smlouvy o rozdělení Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2005 1.7.2005 16
B 1390/SL 25 ostatní - Plná moc Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2005 1.7.2005 2
B 1390/SL 28 ostatní - Návrh smlouvy o rozdělení Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2005 30.6.2005 26
B 1390/SL 24 ostatní - Zápis ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 22.3.2005 23.6.2005 3
B 1390/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 9.3.2005 23.6.2005 0
B 1390/SL 21 ostatní - Usnesení jednatelů Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2004 23.6.2005 4
B 1390/SL 20 notářský zápis 647/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2004 23.6.2005 16
B 1390/SL 19 ostatní - Zápis ze zased.představ, Krajský soud v Českých Budějovicích 6.12.2004 23.6.2005 2
B 1390/SL 18 ostatní -Sml.o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 9.2.2005 33
B 1390/SL 17 ostatní -Sml.o vkladu č.podniku Krajský soud v Českých Budějovicích 9.2.2005 82
B 1390/SL 9 posudek znalce č.0825-1/2004 a 86/8/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.2004 8.2.2005 20
B 1390/SL 16 ostatní - Zápis o převzetí Krajský soud v Českých Budějovicích 8.2.2005 30
B 1390/SL 15 notářský zápis 702/2004+Návrh sml.o vkladu Krajský soud v Českých Budějovicích 27.10.2004 8.2.2005 125
B 1390/SL 14 notářský zápis 108/2004+Návrh sml.o vkladu Krajský soud v Českých Budějovicích 27.10.2004 8.2.2005 68
B 1390/SL 13 notářský zápis 106/2004+Návrh sml.o vkladu Krajský soud v Českých Budějovicích 27.10.2004 8.2.2005 107
B 1390/SL 12 notářský zápis 535/2004+Návrh sml.o vkladu Krajský soud v Českých Budějovicích 25.10.2004 8.2.2005 48
B 1390/SL 11 posudek znalce č.0825-7/2004 a 92/8/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.2004 8.2.2005 19
B 1390/SL 10 posudek znalce č.0825-4/2004 a 89/8/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.2004 8.2.2005 19
B 1390/SL 8 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2004 0
B 1390/SL 7 ostatní - Zápis ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 26.10.2004 10.12.2004 3
B 1390/SL 6 ostatní - Příl.ke sml.o vkl.č.podniku Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2004 23.9.2004 7
B 1390/SL 5 ostatní - Plná moc Krajský soud v Českých Budějovicích 7.9.2004 23.9.2004 2
B 1390/SL 4 ostatní -Návrh sml.o vkl.č.podniku-4x Krajský soud v Českých Budějovicích 23.8.2004 23.9.2004 36
B 1390/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2004 0
B 1390/SL 2 ostatní - zápis z úvodního zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 20.7.2004 28.7.2004 4
B 1390/SL 1 notářský zápis NZ 20.7.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.7.2004 28.7.2004 27

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje E.ON Energie, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26078201
Jméno E.ON Energie, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 14.2.2005
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 8

Sídlo E.ON Energie, a.s.

Živnosti a provozovny E.ON Energie, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.2.2005
Provozovna č. 1
Provozovna F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1008735060
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.3.2013
Provozovna č. 2
Provozovna Jakubské náměstí 129/7, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1009707523
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 2.6.2014

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.3.2013

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.4.2013

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.4.2013

Živnost č. 5 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.9.2015
Provozovna č. 1
Provozovna 79, Loučovice 382 76
Identifikační číslo provozovny 1010486268
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 7, Loučovice 382 76
Identifikační číslo provozovny 1010486276
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2015
Provozovna č. 3
Provozovna 274, Loučovice 382 76
Identifikační číslo provozovny 1010486284
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2015
Provozovna č. 4
Provozovna 121, Loučovice 382 76
Identifikační číslo provozovny 1010486292
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2015
Provozovna č. 5
Provozovna 54, Loučovice 382 76
Identifikační číslo provozovny 1010486209
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2015
Provozovna č. 6
Provozovna 291, Loučovice 382 76
Identifikační číslo provozovny 1010486306
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2015
Provozovna č. 7
Provozovna 91, Loučovice 382 76
Identifikační číslo provozovny 1010486314
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2015
Provozovna č. 8
Provozovna 233, Loučovice 382 76
Identifikační číslo provozovny 1010486322
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2015
Provozovna č. 9
Provozovna 56, Loučovice 382 76
Identifikační číslo provozovny 1010486217
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2015
Provozovna č. 10
Provozovna 281, Loučovice 382 76
Identifikační číslo provozovny 1010486225
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2015
Provozovna č. 11
Provozovna 277, Loučovice 382 76
Identifikační číslo provozovny 1010486233
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2015
Provozovna č. 12
Provozovna 276, Loučovice 382 76
Identifikační číslo provozovny 1010486241
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2015
Provozovna č. 13
Provozovna 235, Loučovice 382 76
Identifikační číslo provozovny 1010486250
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.9.2015

Živnost č. 6 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.2015

Živnost č. 7 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.1.2016

Živnost č. 8 Kominictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.1.2017

Živnost č. 9 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Činnost technických poradců v oblasti energetiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.2.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.2015
Zánik oprávnění 5.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán E.ON Energie, a.s.

Člen statutárního orgánu Martin Záklasník
Člen statutárního orgánu Jan Zápotočný

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje E.ON Energie, a.s.

IČO: 26078201
Firma: E.ON Energie, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 27.7.2004

Sídlo E.ON Energie, a.s.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Výroba elektřiny
Obchod s elektřinou
Obchod s plynem prostřednictvím sítí
Výroba tepla
Rozvod tepla
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení
Univerzální administrativní činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image