Menu Zavřít

FIRMA E.ON Energie, a.s. IČO: 26078201

E.ON Energie, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

E.ON Energie, a.s. (26078201) je Akciová společnost. Sídlí na adrese F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 7. 2004 a je stále aktivní. E.ON Energie, a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o E.ON Energie, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro E.ON Energie, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje E.ON Energie, a.s.

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 27. 7. 2004
Spisová značka: B 1390
IČO (identifikační číslo osoby): 26078201
Jméno: E.ON Energie, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 27.7.2004
Zapsána dne: 27.7.2004
Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 8. října 2010 zúčastněnými společnostmi - E.ON Česká republika, s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 257 33 591, na straně jedné jako rozd ělovanou společností, a E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 260 78 201, na straně druhé jako nástupnickou společností, rozdělovaná společnost E.ON Česká republika, s. r. o. nezanikla, ale vyčleněná část jejího jmění uvedená v projektu přešla na nástupnickou společnost E.ON Energie, a.s. 1.1.2020
Dne 30. července 2015 byla mezi společností E.ON Trend s.r.o., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 37049, IČ 251 72 662, na straně převodce, a společností E.ON Energie, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 37049, I Č 260 78 201, na straně nabyvatele, uzavřena smlouva o prodeji pobočky představující část obchodního závodu, která slouží k provozování činnosti zejména v oblasti výroby elektřiny a provozování příslušných energetických zdrojů, výroby a rozvodu tepelné en ergie v režimu licence dle energetického zákona i v režimu živnostenského oprávnění, včetně provozování příslušných energetických zdrojů a sítí, a zajišťování dodávek elektřiny a tepelné energie a poskytování služeb a poradenství s tím souvisejícího. Vlas tnické právo k části závodu přešlo dne 4. září 2015. 4.9.2015
Obchodní společnost E.ON Energie, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 260 78 201 jako nástupnická společnost se sloučila s obchodní společností Lumen Energy a.s., se sídlem Praha 5 - Zličín, Na Radosti 184/59, PSČ 155 21 , IČ 26090660 jako zanikající společností a přešlo na ni jmění zanikající společnosti Lumen Energy a.s., a to na základě fúze sloučením dle ustanovení § 61 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. 1.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 11.7.2014 - 3.4.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.7.2014 - 4.9.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 20.6.2014
Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti E.ON Energie, a.s. se zvyšuje o částku 1.160.000.000,- Kč (jedna miliarda, jedno sto šedesát milionů korun českých) z částky 516.381.000,- Kč (pět set šestnáct milionů tři sta osmdesát jedna tisíc korun českých) na částku 1.6 76.381.000,- Kč (jedna miliarda šest set sedmdesát šest milionů tři sta osmdesát jedna tisíc korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím; - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.160.000.000 ks (jedné miliardy jednoho sta šedesáti milionů kusů) nových kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) každá; - všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. společností E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH, se sídlem Mnichov, Denisstraße 2, 80335, Spolková republika Německo, a spo lečností E.ON Energie, a.s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti E.ON Energie, a.s. Emisní kurs každé nové akcie se rovná její j menovité hodnotě; - předem určený zájemce - jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs všech nově upsaných akcií do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. Emisní kurs upsaných akcií bude předem určeným zájemcem - jediným akcionářem splacen výhradně peněž itým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 43-1678170227/0100. 29.10.2008 - 11.11.2008
Společnost E.ON Energie, a.s. se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 260 78 201 byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením ve smyslu § 69c odst. 2 a § 220zb zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to sloučením odštěpované části jejího jmění s nástupnickou společností E.ON Trend s.r.o. se sídlem České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49, IČ 251 72 662, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 7646. na nástupnickou společnost E.ON Trend s.r.o. přešla část jmění rozdělované společnosti E.ON Energie, a.s. určená ve smlouvě o rozdělení ze dne 31.7.2008. 1.10.2008
Na společnost E.ON Energie, a.s., IČ 260 78 201, se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, přešlo obchodní jmění rozdělované společnosti Jihočeská plynárenská, a.s., IČ 608 27 807, se sídlem České Budějovice, Vrbenská 2, PSČ 371 47, které by lo uvedeno ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením ze dne 11. 6. 2007. Ostatní ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením specifikované části obchodního jmění rozdělované společnosti přešly na nástupnické společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., IČ 257 33 591, se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49 a  E.ON Distribuce, a.s., IČ 260 78 198, se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49. 1.7.2007
Na společnost E.ON Energie, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 201, jako nástupnickou společnost, přešlo obchodní jmění zanikající společnosti Jihomoravská energetika, a.s. se sídlem Brno, Lidická 36 č.p. 1873, okres B rno-město, PSČ 659 44, IČ 499 70 194, které bylo uvedeno ve smlouvě o rozdělení. Ostatní části obchodního jmění zaniklé společnosti Jihomoravská energetika, a.s. se sídlem Brno, Lidická 36 č.p. 1873, okres Brno-město, PSČ 659 44, IČ 499 70 194 přešly na z bývající nástupnické společnosti E.ON Česká republika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 180 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 198. 17.8.2005
Na společnost E.ON Energie, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 201, jako nástupnickou společnost, přešlo obchodní jmění zanikající společnosti Jihočeská energetika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 4 9, IČ 608 26 819, které bylo uvedeno ve smlouvě o rozdělení. Ostatní části obchodního jmění zaniklé společnosti Jihočeská energetika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49, IČ 608 26 819 přešly na zbývající nástupnické společnosti E.ON Č eská republika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 180 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 198. 17.8.2005
Na společnost E.ON Energie, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 201, jako nástupnickou společnost, přešlo obchodní jmění zanikající společnosti Moravská elektroenergetická, a.s. se sídlem Brno, Lipová 1, čp. 537, PSČ 602 00, IČ 634 78 978, které bylo uvedeno ve smlouvě o rozdělení. Ostatní části obchodního jmění zaniklé společnosti Moravská elektroenergetická, a.s. se sídlem Brno, Lipová 1, čp. 537, PSČ 602 00, IČ 634 78 978 přešly na zbývající nástupnickou společnost E. ON Česká republika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 180. 8.8.2005
ZA PRVÉ: Základní kapitál společnosti E.ON Energie, a.s. se zvyšuje úpisem nových akcií dle § 203 a násl. ObchZ o částku 3,241.067.000,-Kč (tři miliardy dvě stě čtyřicet jedna milionů šedesát sedm tisíc korun českých) bez využití přednostního práva ve smy slu ust. § 204 a) ObchZ. Upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, tj. částku 3.241.067.000,-Kč (tři miliardy dvě stě čtyřicet jedna milionů šedesát sedm tisíc korun českých), se nepřipouští. Základní kapitál společnosti po jeho zvýše ní bude činit 3.243.067.000,-Kč (tři miliardy dvě stě čtyřicet tři miliony šedesát sedm tisíc korun českých). ZA DRUHÉ: Upisováno bude 3.241.067 (tři milióny dvě stě čtyřicet jedna tisíc šedesát sedm) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Nově upisované akcie nebudou kotovány na oficiáln ím trhu. ZA TŘETÍ: Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: a) společnost Jihomoravská energetika, a.s., IČ 49970194, se sídlem: Brno, Lidická 36 č.p. 1873, okres: Brno-město, PSČ: 65944, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1233, b) společnost Jihočeská energetika, a.s., IČ: 60826819, se sídlem: České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíluB, vložce 639, c) společnost Moravská elektroenergetická, a.s., IČ 63478978, se sídlem Brno, Lipová 1, čp. 537, PSČ: 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1723. Tito zájemci jsou zároveň určeni jako jediné osoby oprávněné upsat akcie. ZA ČTVRTÉ: Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti E.ON Energie, a.s. je důležitý zájem společnosti vlastnit části podniku "Provoz výroby a obchodu s elektřinou" resp. "Provoz obchodu s elektřinou" výše uvedených společností, neboť jen tak je možné naplnit zákonné požadavky na "unbundling" provozovatelů distribuční soustavy (čl. 15 směrnice 2003/54/ES (Úř. věst. 2003 L 176/37), § 25a současného návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.) a realizovat plánovanou činnost společnosti E.ON Energie, a.s. by si v případě, že by části podniku nebyly do jejího základního kapitálu vloženy, musela tyto části podniku pronajmout nebo odkoupit. Předmětem vkladů jsou části podniku, které může společnost E.ON Energie, a.s. nabýt do vlastnictví jen od uvedených spo lečností, se kterými tvoří koncern. V případě koupě nebo pronájmu těchto částí podniku by společnost E.ON Energie, a.s. musela uhradit obvyklou kupní cenu popřípadě obvyklé nájemné, přičemž nemá zdroje na takovou úhradu. Proto je nabytí částí podniku, kte ré tvoří nepeněžité vklady, formou vkladu do základního kapitálu pro společnost nejvýhodnějším řešením a v důležitém zájmu společnosti E.ON Energie, a.s. ZA PÁTÉ: Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva předem určenými zájemci je pro všechny upisovatele stejný a je stanoven ve výši 1.000,-Kč( jeden tisíc korun českých) za jednu upsanou akcii. Emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady, které jsou popsány v článku ZA SEDMÉ tohoto notářského zápisu. ZA ŠESTÉ: Rozdíl mezi celkovou hodnotou vkládaných částí podniku zjištěnou znaleckými posudky ve výši 3.241.069.075,06Kč (tři miliardy dvě stě čtyřicet jedna milionů šedesát devět tisíc sedmdesát pět korun českých a šest haléřů) a úhrnnou jmenovitou hodno tou 3.241.067 (tři milióny dvě stě čtyřiceti jedna tisíc šedesáti sedm) kusů akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí v hodnotě 3.241.067,-Kč (tři miliardy dvě stě čtyřicet jedna milionů šedesát sedm tisíc korun českých), tj. čá stka 2.075,06 Kč (dva tisíce sedmdesát pět korun českých a šest haléřů) bude vyplacena zájemcům v souladu s jednotlivými smlouvami o vkladu ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne splacení jejich vkladů následovně: 1) společnosti Jihomoravská energetika, a.s. částka ve výši 838.82 Kč (osm set třicet osm korun českých a osmdesát dva haléřů), 2) společnosti Jihočeská energetika, a.s. částka ve výši 996,49Kč (devět set devadesát šest korun českých a čtyřicet devět haléřů), 3) společnosti Moravská elektroenergetická, a.s. částka ve výši 239,75Kč (dvě stě třicet devět korun českých a sedmsesát pět haléřů). ZA SEDMÉ: Upisování akcií bude realizováno nepeněžitými vklady, jejichž předměty jsou následující části podniků: a) část podniku společnosti Jihomoravská energetika, a.s., IČ: 49970194, se sídlem: Brno, Lidická 36 č.p. 1873, okres: Brno-město, PSČ 659 44, označená jako "Provoz výroby a obchodu s elektřinou". Jde o část podniku, která vykonává následující činnos ti: - nákup služeb souvisejících s elektřinou včetně obnovitelných zdrojů, - nákup energie pro konečné zákazníky z externích zdrojů, - nákup energie pro pokrytí ztrát sítí, - příprava kontraktů s chráněnými a oprávněnými zákazníky - pro rozvod a elektřinu, - poskytování služeb zákazníkům- s organizací dle zákaznických kupin/segmentů, - management produktů, - výroba energie ve vlastních výrobních jednotkách, - provoz a údržba vlastních vodních elektráren, - technické a podnikově-ekonomické řízení provozu výrobních zařízení, - prodej energie, - zabezpečování plnění povinností držitele licencí na výrobu elektřiny a obchod s elektřinou, a která představuje samostatnou organizační složku vkladatele ve smyslu ustanovení § 487 Obchodního zákoníku tvořenou veškerým hmotným a nehmotným majetkem, věci, jinými právy, jinými majetkovými hodnotami a zaměstnanci vkladatele souvisejícími s tímto pr ovozem. Jednotlivé složky části podniku jsou popsány v návrhu smlouvy o vkladu. Součástí vkladu dle této Smlouvy nejsou práva a povinnosti vyplývající z osobního oprávnění vkladatele dané např. licencí a další tzv. osobní složky podnikání, které jsou výlučně spjaté s vkladatelem a nepřecházejí na nabyvatele. Předmětem vkladu je část podniku ve stavu ke dni 1.1.2005 (prvnímu lednu roku dvoutisícího pátého) včetně zejména všech práv vkladatele existujících ke dni 1.1.2005 k veškerému majetku vkladatele užívanému v části podniku, a to hmotného i nehmotného, nemovitého , movitého i  jiného, a to bez ohledu na to, kde se takový majetek nachází, a veškeré závazky vkladatele související s částí podniku ke dni 1.1.2005. Hodnota předmětu vkladu je stanovena ve znaleckém posudku č. 0821-4/2004 a 80/8/2004 ze dne 21. 8. 2004 vypracovaného znaleckým ústavem VOX CONSULT, s.r.o., IČ 62577379, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/19, PSČ 140 21, v součinnosti se soudním zna lcem Mgr. Ing. Martinem Zvěřinou, nar. 26. března 1965, bytem Borek, Na Výsluní 126, jmenovanými usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 8. 2004, č.j. Nc 1609/2004-16, pro účely stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu společnosti Jihomora vská energetika, a.s. do základního kapitálu společnosti E.ON Energie, a.s. Celková hodnota posuzovaného nepeněžitého vkladu, je uvedena ve výše uvedeném znaleckém posudku č. 0821-4/2004 a 8O/8/2004, a činí celkem 2.280.310.838,82 Kč (dvě miliardy dvě stě osmdesát miliónů tři sta deset tisíc osm set třicet osm korun českých a osmdesát dva haléřů). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 2.280.310 (dva miliony dvě stě osmdesát tisíc tři sta deset) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě. b) část podniku společnosti Jihočeská energietika, a.s., IČ: 60826819, se sídlem: České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49 označená jako "Provoz výroby a obchodu s elektřinou". Jde o část podniku, ktrá vykonává následující činnosti: - nákup služeb souvisejících s elektřinou včetně obnovitelných zdrojů, - nákup energie pro konečné zákazníky z externích zdrojů, - nákup energie pro pokrytí ztrát sítí, - příprava kontraktů s chráněnými a oprávněnými zákazníky - pro rozvod a elektřinu, - poskytování služeb zákazníkům-s organizací dle zákaznických kupin/segmentů, - management produktů, - výroba energie ve vlastních výrobních jednotkách, - provoz a údržba vlastních vodních elektráren, - technické a podnikově-ekonomické řízení provozu výrobních zařízení - prodej energie, zabezpečování plnění povinností držitele licencí na výrobu elektřiny a obchod s elektřinou, a která představuje samostatnou organizační složku vkladatele ve smyslu ustanovení § 487 Obchodního zákoníku tvořenou veškerým hmotným a nehmotným majetkem, věci, jinými právy, jinými majetkovými hodnotami a zaměstnanci vkladatele souvisejícím s tímto pr ovozem. Jednotlivé složky části podniku jsou popsány v návrhu smlouvy o vkladu: Součástí vkladu dle této smlouvy nejsou práva a povinnosti vyplývající z osobního oprávnění vkladatele dané např. licencí a další tzv. osobní složky podnikání, které jsou výlučně spjaté s vkladatelem a nepřecházejí na nabyvatele. Předmětem vkladu je část podniku ve stavu ke dni 1. 1 2OO5 (prvnímu lednu roku dvoutisícího pátého) včetně zejména všech práv vkladatele existujících ke dni 1.1. 2O05 k veškerému majetku vkladatele užívanému v části podniku, a to hmotného i nehmotného, nemovitého, movitého i  jiného, a to bez ohledu na to, kde se takový majetek nachází, a veškeré závazky vkladatele související s částí podniku ke dni 1. 1. 2OO5. Hodnota předmětu vkladu je stanovena ve znaleckém posudku č. 0821-1/2004 a 77/8/2004 ze dne 21. 8. 2004 vypracovaného znaleckým ústavem VOX CONSULT, s.r.o., IČ 62577379, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/19, PSČ 140 21, v součinnosti se soudním zna lcem Mgr. Ing.Martinem Zvěřinou, nar. 26. března 1965, bytem Borek, Na Výsluní 126, jmenovanými usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 8. 2004, č.j. Nc 1610/2004-16, pro účely stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu společnosti Jihomorav ská energetika, a.s. do základního kapitálu společnosti E.ON Energie, a.s. Celková hodnota posuzovaného nepeněžitého vkladu, je uvedena ve výše uvedeném znaleckém posudku č. 0821-1/2004, a činí celkem 901.820.996,49Kč (devět set jedna milionů osm set dvac et tisíc devět set devadesát šest korun českých a čtyřicet devět haléřů). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 901.820 (devět set jedna tisíc osm set dvacet) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě. c) část podniku společnosti Moravská elektroenergetická, a.s., IČ: 63478978, se sídlem Brno, Lipová 1, čp. 537, PSČ 602 00 označená jako "Provoz obchodu s elektřinou". Jde o část podniku, která vykonává následující činnosti: - nákup energie z externích zdrojů, - management produktů, - prodej energie, - zabezpečování plnění povinností držitele licence na obchod s elektřinou a která představuje samostatnou organizační složku vkladatele ve smyslu ustanovení § 487 Obchodního zákoníku tvořenou veškerým hmotným a nehmotným majetkem, věcmi, jinými právy, jinými majetkovými hodnotami a zaměstnanci vkladatele souvisejícími s tímto p rovozem. Jednotlivé složky části podniku jsou popsány v návrhu smlouvy o vkladu. Součástí vkladu nejsou práva a povinnosti vyplývající z osobního oprávnění vkladatele dané např. licencí a další tzv. osobní složky podnikání, které jsou výlučně spjaté s vkladatelem a nepřecházejí na nabyvatele. Předmětem vkladu je část podniku ve s tavu ke dni 1.1. 2005 (prvnímu lednu roku dvoutisícího pátého) včetně zejména všech práv vkladatele existujících ke dni 1.1.2005 k veškerému majetku vkladatele užívanému v části podniku, a to hmotného i nehmotného, nemovitého , movitého i jiného, a to bez ohledu na to, kde se takový majetek nachází, a veškeré závazky vkladatele související s částí podniku ke dni 1.1.2OO5. Hodnota předmětu vkladu je stanovena ve znaleckém posudku č. 0821-7/2004 a 83/8/2004 ze dne 21.8.2004 vypracovaného znaleckým ústavem VOX CONSULT, s.r.o, IČ 62577379, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/19, PSČ 140 21, v součinnosti se soudním znalc em Mgr. Ing. Martinem Zvěřinou, nar. 26. března 1965, bytem Borek, Na Výsluní 126, jmenovanými usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6.8.2004, č.j. Nc 1613/2004-16, pro účely stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu společnosti Moravská ele ktroenergetická, a.s. do základního kapitálu společnosti E.ON Energie, a.s. Celková hodnota posuzovaného nepeněžitého vkladu, je uvedena ve výše uvedeném znaleckém posudku č. 0821-7/2004 a 83/8/2004, a činí celkem 58.937.239,75Kč (padesát osm miliónů dev ět set třicet sedm tisíc dvě stě třicet devět korun českých a sedmdesát pět haléřů). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 58.937 (padesát osm tisíc devět set třicet sedm) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě. 23.11.2004 - 14.2.2005
ZA OSMÉ: Společnost Jihomoravská energetika, a.s. upíše 2.280.310 (dva miliony dvě stě osmdesát tisíc tři sta deset) kusů akcií ve lhůtě třiceti dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti E.ON Energie, a.s. společn osti Jihomoravská energetika, a.s. upíše 2.280.310 (dva miliony dvě stě osmdesát tisíc tři sta deset) kusů akcií ve lhůtě třiceti dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti E.ON Energie, a.s. společnosti Jihomoravs ká energetika, a.s. o tom, že došlo k tomuto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a k podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlo uvy o upsání akcií. Toto písemné oznámení a návrh smlouvy o upsání akcií bude společnosti Jihomoravská energetika, a.s. předložen představenstvem společnosti E.ON Energie, a.s. do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy bude podán návrh na zápis zápisu tohoto rozhodn utí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcion áře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ZA DEVÁTÉ: Společnost Jihočeská energetika, a.s. upíše 901.820 (devět set jedna tisíc osm set dvacet) kusů akcií ve lhůtě třiceti dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti E.ON Energie, a.s. společnosti Jihočeská energetika, a.s. o tom, že došlo k tomuto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu k podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Toto písem né oznámení a návrh smlouvy o upsání akcií bude společnosti Jihočeská energetika, a.s. předložen představenstvem společnosti E.ON Energie, a.s. do 7(sedmi) dnů ode dne, kdy bude podán návrh na zápis zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu p ůsobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku. ZA DESÁTÉ: Společnost Moravská elektroenergetická, a.s. upíše 58.937 (padesát osm tisíc devět set třicet sedm) kusů akcií ve lhůtě třiceti dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti E.ON Enerrgie, a.s. společnosti Moravská elektroenergetická, a.s. o tom, že došlo k tomuto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a k podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Toto písemné oznámení a návrh smlouvy o upsání akcií bude společnosti Moravská elektroenergetická, a.s. předložen představenstvem společnosti E.ON Energie, a.s. do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy bude podán návrh na zápis zá pisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodn utí jediného akconáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ZA JEDENÁCTÉ: Úpis akcií bude proveden v sídle společnosti E.ON Bohemia, s.r.o. v Praze 8, Pobřežní č.p. 620,č.or. 3, PSČ 186 00, které je místem upsání akcií. Předem určení zájemci o upsání akcií tj. společnosti Jihomoravská energetika, a.s., Jihočeská e nergetika, a.s. a Moravská elektroenergetická, a.s., akcie upíší uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi nimi a společností E.ON Energie, a.s. Nepeněžité vklady jsou povinni všichni předem určení zájemci o upsání akcií splatit nejpozději do 010.01.2005 (prv ního desátého ledna roku dvoutisícího pátého). Nepeněžitý vklad splatí upisovatelé uzavřením písemné smlouvy o vkladu se společností E .ON Energie, a.s. a předáním předmětu vkladu. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu společnosti Jihočeská energetika, a.s. je její sídlo, České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu společnosti Jihomoravská energetika, a.s. je její sídlo, Brno, Lidická 36 č.p. 1873, okres Brno-město, PSČ 659 44. Místem pro splacení nepeněžitého vklad u společnosti Moravská elektroenergetická, a.s. je její sídlo, Brno, Lipová 1, čp. 537, PSČ 602 00. 23.11.2004 - 14.2.2005

Kapitál E.ON Energie, a.s.

Základní kapitál 1 676 381 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 11.11.2008
Základní kapitál 516 381 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 1.10.2008  - 11.11.2008
Základní kapitál 3 243 067 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 14.2.2005  - 1.10.2008
Základní kapitál 2 000 000 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 27.7.2004  - 14.2.2005

Akcie E.ON Energie, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 1 676 381 000 4.11.2015
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 1 676 381 000 3.9.2010  - 4.11.2015
Kmenové akcie na majitele 1 Kč 1 676 381 000 9.11.2009  - 3.9.2010
Kmenové akcie na majitele 516 381 Kč 1 000 21.9.2009  - 9.11.2009
Kmenové akcie na majitele 1 Kč 1 160 000 000 11.11.2008  - 9.11.2009
Kmenové akcie na majitele 0 Kč 0 1.10.2008  - 21.9.2009
Kmenové akcie na majitele 1 Kč 0 13.7.2005  - 1.10.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 3 243 067 14.2.2005  - 13.7.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 2 000 17.12.2004  - 14.2.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 27.7.2004  - 17.12.2004

Sídlo E.ON Energie, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 37001, Česká republika 1.2.2017
Adresa: F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 37049, Česká republika 1.4.2008 - 1.12.2016
Adresa: Lannova 205/16, České Budějovice 37049, Česká republika 27.7.2004 - 1.4.2008

Předmět podnikání E.ON Energie, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Pronájem a půjčování věcí movitých - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - Poskytování technických služeb - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené 24.2.2022
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 29.6.2021
kominictví 1.3.2017
výroba elektřiny 1.3.2016
výroba tepelné energie 1.3.2016
rozvod tepelné energie 1.3.2016
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 1.3.2016
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.3.2016
vodoinstalatérství a topenářství 1.3.2016
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 1.3.2016
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 12.9.2013
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 12.9.2013
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 12.9.2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.9.2013 - 24.2.2022
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a) činnost technických poradců v oblasti energetiky b) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy c) ubytovací služby d) zprostředkování obchodu a služeb e) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 8.8.2011 - 12.9.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a) činnost technických poradců v oblasti energetiky b) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy c) ubytovací služby d) zprostředkování obchodu a služeb 9.9.2010 - 8.8.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a) činnost technických poradců v oblasti energetiky b) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 2.7.2009 - 9.9.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a) činnost technických poradců v oblasti energetiky b) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy c) ubytovací služby 4.6.2009 - 2.7.2009
obchod s plynem 1.7.2007
činnost technických poradců v oblasti energetiky 22.5.2006 - 4.6.2009
ubytovací služby 22.5.2006 - 4.6.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 22.5.2006 - 4.6.2009
obchod s elektřinou 10.3.2005
výroba elektřiny 10.3.2005 - 2.7.2009
výroba tepelné energie 10.3.2005 - 2.7.2009
rozvod tepelné energie 10.3.2005 - 2.7.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb s tímto nájmem spojených 27.7.2004

Vedení firmy E.ON Energie, a.s.

Statutární orgán E.ON Energie, a.s.

místopředseda představenstva Jan Zápotočný
Ve funkci od 24.3.2023
Adresa 137, 58801 Smrčná
předsedkyně představenstva Claudia Viohl
Ve funkci od 29.6.2021
Adresa Friedrich-von-Spee-Str. 17 , 40489 Düsseldorf
člen představenstva Ing. Alena Rozsypalová
Ve funkci od 24.8.2021
Adresa Čápkova 25/18, 60200 Brno
místopředseda představenstva Jan Zápotočný
Ve funkci od 24.8.2021 do 24.3.2023
Adresa 137, 58801 Smrčná
člen představenstva Jan Zápotočný
Ve funkci od 6.3.2018 do 24.8.2021
Adresa 137, 58801 Smrčná
místopředseda představenstva Christian Leifeld
Ve funkci od 18.9.2020 do 24.8.2021
Adresa Böcklinstrasse 12 , 40235 Düsseldorf
člen představenstva Martin Záklasník
Ve funkci od 29.6.2021 do 14.7.2021
Adresa Kalabisova 1660/4, 15300 Praha
předseda představenstva Martin Záklasník
Ve funkci od 13.6.2017 do 29.6.2021
Adresa Kalabisova 1660/4, 15300 Praha
člen představenstva Claudia Viohl
Ve funkci od 28.5.2021 do 29.6.2021
Adresa Friedrich-von-Spee-Str. 17 , 40489 Düsseldorf
člen představenstva Christian Leifeld
Ve funkci od 30.4.2020 do 18.9.2020
Adresa Böcklinstrasse 12 , 40235 Düsseldorf
místopředseda představenstva Michal Šafář
Ve funkci od 18.8.2017 do 18.1.2019
Adresa Plavská 2154/19, 37001 České Budějovice
místopředseda představenstva Michal Šafář
Ve funkci od 18.8.2017 do 18.1.2019
Adresa Plavská 2154/19, 37001 České Budějovice
místopředseda představenstva Michal Šafář
Ve funkci od 13.6.2017 do 18.8.2017
Adresa Plavská 1981/13, 37001 České Budějovice
místopředseda představenstva Michal Šafář
Ve funkci od 13.6.2017 do 18.8.2017
Adresa Plavská 1981/13, 37001 České Budějovice
předseda představenstva Ing. Michal Šafář
Ve funkci od 20.11.2015 do 13.6.2017
Adresa Plavská 1981/13, 37001 České Budějovice
člen představenstva Martin Záklasník
Ve funkci od 2.1.2017 do 13.6.2017
Adresa Kalabisova 1660/4, 15300 Praha
předseda představenstva Ing. Michal Šafář
Ve funkci od 20.11.2015 do 13.6.2017
Adresa Plavská 1981/13, 37001 České Budějovice
člen představenstva Martin Záklasník
Ve funkci od 2.1.2017 do 13.6.2017
Adresa Kalabisova 1660/4, 15300 Praha
člen představenstva Martin Záklasník
Ve funkci od 29.12.2016 do 2.1.2017
Adresa Řehníkova 2163, 25301 Hostivice
člen představenstva Martin Záklasník
Ve funkci od 29.12.2016 do 2.1.2017
Adresa Řehníkova 2163, 25301 Hostivice
místopředseda představenstva Jiří Šimek
Ve funkci od 4.9.2015 do 7.9.2016
Adresa Radkovská 1193/13, 15300 Praha
místopředseda představenstva Jiří Šimek
Ve funkci od 4.9.2015 do 7.9.2016
Adresa Radkovská 1193/13, 15300 Praha
předseda představenstva Ing. Michal Šafář
Ve funkci od 4.9.2015 do 20.11.2015
Adresa Kolářská 1972/7, 37007 České Budějovice
místopředseda představenstva Jiří Šimek
Ve funkci od 12.9.2013 do 4.9.2015
Adresa Radkovská 1193/13, 15300 Praha
předseda představenstva Ing. Michal Šafář
Ve funkci od 3.4.2015 do 4.9.2015
Adresa Kolářská 1972/7, 37007 České Budějovice
předseda představestva Ing. Michal Šafář
Ve funkci od 3.10.2013 do 3.4.2015
Adresa Kolářská 1972/7, 37007 České Budějovice
předseda představestva Ing. Michal Šafář
Ve funkci od 10.12.2009 do 3.10.2013
Adresa Kolářská 1972/7, 37007 České Budějovice
místopředseda představenstva Mag. Jiří Šimek
Ve funkci od 30.7.2009 do 12.9.2013
Adresa Radkovská 1193/13, 15300 Praha 5
člen představenstva Ing. Peter Mitka
Ve funkci od 2.3.2010 do 2.2.2011
Adresa Skotská 1, 16000 Praha 6
člen představenstva Peter Mitka
Ve funkci od 22.6.2009 do 2.3.2010
Adresa Skotská 1, 16000 Praha 6
předseda představestva Ing. Michal Šafář
Ve funkci od 13.5.2005 do 10.12.2009
Adresa Kolářská 1972/7, České Budějovice
místopředseda představenstva Mag. Jiří Šimek
Ve funkci od 2.7.2009 do 30.7.2009
Adresa Čechova 45, 37001 České Budějovice
místopředseda představenstva Mag. Jiří Šimek
Ve funkci od 2.7.2009 do 30.7.2009
Adresa Čechova 45, 37001 České Budějovice
člen představenstva Mag. Jiří Šimek
Ve funkci od 25.8.2008 do 2.7.2009
Adresa Čechova 45, 37001 České Budějovice
místopředseda představenstva Ing. Miloš Homolka
Ve funkci od 25.8.2008 do 11.2.2009
Adresa Tolstého 1741, 25228 Černošice u Prahy
místopředseda představenstva Ing. Radek Lucký
Ve funkci od 13.5.2005 do 25.8.2008
Adresa Zvánovická 3, 14000 Praha 4
člen představenstva Miloš Homolka
Ve funkci od 10.12.2007 do 25.8.2008
Adresa Tolstého 1741, 25228 Černošice u Prahy
člen představenstva Dr. Werner Burkner
Ve funkci od 17.12.2004 do 23.2.2007
Adresa , 85221 Dachau, Karlmax-Küppers-Weg 11, Spolková republika Německo
člen představenstva Ing. Michal Šafář
Ve funkci od 17.12.2004 do 13.5.2005
Adresa Kolářská 1972/7, České Budějovice
člen představenstva Ing. Radek Lucký
Ve funkci od 17.12.2004 do 13.5.2005
Adresa Zvánovická 3, 14000 Praha 4
člen představenstva Michael Fehn
Ve funkci od 27.7.2004 do 17.12.2004
Adresa , 82205 Gilching, Pfarrhofgasse 6, Spolková republika Německo

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje E.ON Energie, a.s.

IČO (identifikační číslo): 26078201
Jméno: E.ON Energie, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 27. 7. 2004
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 8

Sídlo E.ON Energie, a.s.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 37001

Živnosti E.ON Energie, a.s.

Živnost č. 1 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 4. 2021

Živnost č. 2 Kominictví

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 1. 2017

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 15. 1. 2016

Živnost č. 4 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 16. 12. 2015

Živnost č. 5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 17. 4. 2013

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 17. 4. 2013

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 3. 2013

Živnost č. 8 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 2. 2005

Statutární orgán E.ON Energie, a.s.

Člen statutárního orgánu: Jan Zápotočný
Člen statutárního orgánu: Ing. Alena Rozsypalová
Člen statutárního orgánu: Claudia Viohl

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje E.ON Energie, a.s.

IČO: 26078201
Firma: E.ON Energie, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 27. 7. 2004

Sídlo E.ON Energie, a.s.

Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 37001

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Opravy a instalace strojů a zařízení
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Výroba elektřiny
Obchod s elektřinou
Obchod s plynem prostřednictvím sítí
Výroba tepla
Rozvod tepla
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení
Univerzální administrativní činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel