Firma Důl Kohinoor a.s. IČO 25411616


Důl Kohinoor a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Důl Kohinoor a.s. (25411616) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 5, Horní Jiřetín 434 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2000 a je stále aktivní. Důl Kohinoor a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Důl Kohinoor a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Důl Kohinoor a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Důl Kohinoor a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Důl Kohinoor a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Důl Kohinoor a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1259
IČO (identifikační číslo osoby) 25411616
Jméno Důl Kohinoor a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.2000
Dne 6.5.2015 jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady o zrušení svého rozhodnutí ze dne 8. 11. 2012, jehož obsahem bylo rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, t. j. rozhodl o vystoupení z likvidace s účinností ke dni 6. 5. 2015. 14.5.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.6.2014 - 5.8.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 11.6.2014 - 5.8.2016
Právní důvod zrušení společnosti: Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady bylo dne 8.11.2012 rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.12.2012 a tímto dnem vstoupila do likvidace. 11.12.2012 - 14.5.2015
Jediný akcionář rozhodl dne 15.6.2004 o snížení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku Kč 430 896 000,- (slovy: čtyři sta třicet milionů osm set devadesát šest tisíc korun českých), tedy z částky Kč 458 400 000,- (slovy: čtyři sta padesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu Kč 27 504 000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů pět set čtyři tisíce korun českých). 2. Důvodem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztrát minulých let a ztráty za rok 2003, které v součtu činí částku Kč 441 948 650,95 (slovy: čtyři sta čtyřicet jeden milion devět set čtyřicet osm tisíc šest set padesát korun českých devadesát p ět haléřů). 3. Snížení základního kapitálu bude realizováno snížením jmenovité hodnoty akcií takto: - 14 ks (slovy: čtrnáct kusů) akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100 000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 1 400 000,- (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), nová jmenovitá hodnota j edné akcie na jméno činí Kč 6 000,- (slovy: šest tisíc korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 84 000,- (slovy: osmdesát čtyři tisíce korun českých). - 7ks (slovy: sedm kusů) akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 7 000 000,- (slovy: sedm milionů korun českých), nová jmenovitá hodnota jedné akcie na jméno či ní Kč 60 000,- (slovy: šedesát tisíc korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 420 000,- (slovy: čtyři sta dvacet tisíc korun českých) - 45 ks (slovy: čtyřicet pět kusů) akcie na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 10 000 000,- (slovy: deset milionů korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 450 000 000,- (slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých), nová jmenovitá hodn ota jedné akcie Kč 600 000,- (slovy: šest set tisíc korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 27 000 000,- (slovy: dvacet sedm milionů korun českých). 4. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Lhůta pro předložení akcií k výměně činí 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, kdy bude akcionáři doručena výzva představenstva k předložení akcií . Jediný akcionář rozhodl dne 15.6.2004 o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem takto: 1. Základní kapitál společnosti ve výši Kč 27 504 000,- (slovy: dvacet sedm milionů pět set čtyři tisíce korun českých) se zvyšuje o částku Kč 21 084 000,- (slovy: dvacet jeden milion osmdesát čtyři tisíce korun českých). Nová výše základního kapitálu bud e po zvýšení činit Kč 48 588 000,- (slovy: čtyřicet osm milionů pět set osmdesát osm tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Upsáno bude 6 ks (slovy: šest kusů) nových kmenových akcií na jméno, z toho 4 ks (slovy: čtyři kusy) akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 6 000,- (slovy: šest tisíc korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) akcie na jméno o jmenovité hodnotě Kč 60 000,- (slovy: šedesát tisíc korun českých) a 1 ks (slovy: jeden kus) akcie na jméno o jmenovité hodnotě Kč 21 000 000,- (slovy: dvacet jeden milion korun českých). 3. Akcie budou znít na jméno a budou vydány v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 4. Nové akcie upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva dle ust. § 204a obch. zák., a to ve smlouvě o upsání akcií uzavřenou se společností v souladu s ust. § 204 odst. 5 obch. zák. Návrh na uzavření smlouvy o u psání akcií zašle představenstvo společnosti upisovateli bezodkladně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k upsání akcií činí 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 5. Jediný akcionář současně rozhodl, že proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu se připouští započtení pohledávky jediného akcionáře jako upisovatele vůči společnosti. Jedná se o peněžitou pohledávku ve výši Kč 21 083 531,- (slovy: dvacet jeden milion osmdesát tři tisíc pět se třicen jedna korun českých) plynoucí z uzavřené smlouvy o půjčce mezi společností Důl Kohinoor a.s. jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem ze dne 18.8.2003. Dohoda o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. 6. Zbývající část emisního kursu ve výši Kč 469,- (slovy: čtyři sta šedesát devět korun českých) bude splacena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet společnosti č. 27-129590267/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Most. 7. Představenstvo je oprávněno činit právní úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu až po právní moci usnesení Krajského soudu o zapsání snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 9.10.2004 - 30.12.2004
a) Základní kapitál se zvyšuje o pevnou částku 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion korun českých). b) Upsáno bude celkem 5 (slovy: pět) nových kmenových akcií, z toho 4 (slovy: čtyři) kusy o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a 1 (slovy:jeden) kus o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Akcie budou znít na jméno a budou vydány v podobě listinné. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. c) Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva dle ust. 204a obchodního zákoníku, a to ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností v souladu s ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo společnosti upisovateli bezodkladně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k upsání akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. d) Jediný akcionář rozhodl, že se proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu připouští započtení pohledávky jediného akcionáře jako upisovatele vůči společnosti. Jedná se o peněžitou pohledávku ve výši 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion korun českých) plynoucí ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.6. 2001 mezi společností Důl Kohinoor a.s. jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem. Emisní kurs nově upisovaných akcií dle písm. b) bude splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. 22.3.2002 - 15.5.2002
Jediný akcionář rozhodl dne 21.3.2000 o navýšení základního jmění takto: 11.4.2000 - 5.6.2000
a) Základní jmění se zvyšuje o pevnou částku 416.400.000 Kč (slovy: čtyři sta šestnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých). 11.4.2000 - 5.6.2000
b) Upsáno bude celkem 51 nových kmenových akcií, z toho 41 (slovy: čtyřicet jedna) kusů o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), 6 (slovy: šest) kusů o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), 4 (slovy: čtyři) kusy o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie budou znít na jméno a budou vydány v podobě listinné. Emisní kurs každé akcie upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 11.4.2000 - 5.6.2000
c) Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku. Toto přednostní právo bude vykonáno v sídle Mostecké uhelné společnosti, a.s. do 2 týdnů od právní moci zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 11.4.2000 - 5.6.2000
d) Upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií platebním příkazem na účet č. 270119800267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., a to takto: 11.4.2000 - 5.6.2000
1. 30 % jmenovité hodnoty, tj. 124.920.000,- Kč do 14 pracovních dnů po provedení úpisu, 2. zbývajících 70 % jmenovité hodnoty bude splaceno takto: 30 % jmenovité hodnoty tj. 124.920.000,- Kč do 7 pracovních dnů od data první splátky, dalších 30 % jmenovité hodnoty, tj. 124.920.000,- Kč do 7 pracovních dnů od data druhé splátky a zbývajících 10 % jmenovité hodnoty, tj. 41.640.000,- Kč do 7 pracovních dnů od data třetí splátky. 11.4.2000 - 5.6.2000

Aktuální kontaktní údaje Důl Kohinoor a.s.

Kapitál Důl Kohinoor a.s.

zakladni jmění 48 588 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.12.2004
zakladni jmění 27 504 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.10.2004 - 30.12.2004
zakladni jmění 458 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.5.2002 - 9.10.2004
zakladni jmění 417 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.6.2000 - 15.5.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2000 - 5.6.2000

Akcie Důl Kohinoor a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 6 000 Kč 18 24.7.2012
Kmenové akcie na jméno 600 000 Kč 45 24.7.2012
Kmenové akcie na jméno 21 000 000 Kč 1 24.7.2012
Kmenové akcie na jméno 60 000 Kč 8 19.1.2012
Kmenové akcie na majitele 60 000 Kč 8 30.12.2004 - 19.1.2012
Kmenové akcie na jméno 6 000 Kč 18 30.12.2004 - 24.7.2012
Kmenové akcie na jméno 600 000 Kč 45 30.12.2004 - 24.7.2012
Kmenové akcie na jméno 21 000 000 Kč 1 30.12.2004 - 24.7.2012
Kmenové akcie na jméno 6 000 Kč 14 9.10.2004 - 30.12.2004
Kmenové akcie na jméno 60 000 Kč 7 9.10.2004 - 30.12.2004
Kmenové akcie na jméno 600 000 Kč 45 9.10.2004 - 30.12.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 7 15.5.2002 - 9.10.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 45 15.5.2002 - 9.10.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 41 14.2.2002 - 15.5.2002
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 14 14.2.2002 - 9.10.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 14 5.6.2000 - 14.2.2002
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 41 5.6.2000 - 14.2.2002
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 6 5.6.2000 - 15.5.2002
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 1.1.2000 - 5.6.2000

Sídlo Důl Kohinoor a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 5 , Horní Jiřetín 434 01 9.10.2004
Adresa Kohinoor II 100 , Mariánské Radčice 435 32 11.4.2000 - 9.10.2004
Adresa 435 32 Česká republika
Mariánské Radčice, PSČ 435 32
1.1.2000 - 11.4.2000

Předmět podnikání Důl Kohinoor a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.7.2012
oprávnění k hornické činnosti dle zák. č. 61/1988 Sb. v rozsahu dle ust. § 2 písm. b), c), d), e), g), h), i) 9.10.2004
oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem dle zák. č. 61/1988 Sb. v rozsahu dle ust. § 3 písm. a), c), e), h), i) 9.10.2004
oprávnění k hornické činnosti dle zák. č. 61/1988 Sb. v rozsahu dle ust. § 2 písm. a).b),c),d),e),g) 15.5.2002 - 9.10.2004
oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem dle zák. č. 61/1988 Sb. v rozsahu dle ust. § 3 písm. a),b),c),d),g),j) 15.5.2002 - 9.10.2004
prádelenské práce včetně mandlování, žehlení a oprav pracovních oděvů 11.4.2000 - 9.10.2004
organizování přednáškové a školící činnosti 11.4.2000 - 9.10.2004
silniční motorová doprava nákladní 11.4.2000 - 24.7.2012
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním jiných služeb než základních 11.4.2000 - 24.7.2012
pronájem movitých věcí a půjčování sportovních potřeb. 11.4.2000 - 24.7.2012
vyhledávání a těžba hnědého uhlí 9.3.2000 - 15.5.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a jeho prodej 1.1.2000 - 24.7.2012

vedení firmy Důl Kohinoor a.s.

Statutární orgán Důl Kohinoor a.s.

Platnost údajů od - do
Člen představenstva zastupuje společnost ve všech záležitostech. Člen představenstva jedná a podepisuje za společnost samostatně. 5.8.2016
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně nejméně dva členové představenstva. 19.1.2012 - 5.8.2016
Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva každý vždy s alespoň jedním členem představenstva. 1.1.2000 - 19.1.2012
Člen představenstva Jiří Johana 7.3.2019
Vznik členství 1.7.2016
Adresa: Gen. Svobody 576 75, 435 43 Horní Jiřetín Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Luboš Dubnička 1.1.2000 - 14.2.2002
Zánik funkce 31.8.2001
Adresa: Čsl. armády 2109/66 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ing. Josef Martiška 14.2.2002 - 8.1.2003
Zánik funkce 1.8.2002
Adresa: Brandlova 1385/10 , Praha 149 00
Předseda představenstva Ing. Jiří Stejskal 1.1.2000 - 13.9.2003
Zánik členství 31.12.2002
Vznik funkce 1.1.2000
Zánik funkce 31.12.2002
Adresa: Martinů 410 , Litvínov 436 03
Člen představenstva Ing. Pavel Lička 1.1.2000 - 9.10.2004
Zánik členství 15.6.2004
Vznik funkce 1.1.2000
Adresa: Jedličkova 1165 , Litvínov 436 01
Místopředseda představenstva Ing. Petr Krupička 8.1.2003 - 9.10.2004
Vznik členství 1.8.2002
Zánik členství 15.6.2004
Vznik funkce 20.8.2002
Zánik funkce 15.6.2004
Adresa: Pod Resslem 2086/1 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. František Průša 8.1.2003 - 9.10.2004
Vznik členství 1.8.2002
Zánik členství 15.6.2004
Adresa: Kubátova 80 , Háj u Duchcova 417 22
Člen představenstva Doc. Ing. Jan Rančák CSc. 9.10.2004 - 1.9.2005
Vznik členství 15.6.2004
Zánik členství 1.7.2005
Adresa: Okružní 371 , Slaný 274 01
Místopředseda představenstva Ing. Petr Kolman 9.10.2004 - 1.9.2005
Vznik členství 15.6.2004
Zánik členství 1.7.2005
Vznik funkce 24.6.2004
Zánik funkce 1.7.2005
Adresa: Jarmily Glazarové 905/15 , Most 434 01
Předseda představenstva Ing. Vlastimil Vozka 13.9.2003 - 18.7.2007
Vznik členství 1.1.2003
Vznik funkce 1.1.2003
Zánik funkce 18.6.2007
Adresa: Jiřího Wolkera 393 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ing. Vlastimil Vozka 18.7.2007 - 4.4.2008
Vznik členství 1.1.2003
Zánik členství 3.3.2008
Vznik funkce 18.6.2007
Zánik funkce 3.3.2008
Adresa: Jiřího Wolkera 393 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Jaroslav Slapnička 1.9.2005 - 1.8.2008
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 30.6.2008
Adresa: Česká 98/5 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ing. Vlastimil Vozka 4.4.2008 - 1.8.2008
Vznik členství 3.3.2008
Zánik členství 1.7.2008
Vznik funkce 3.3.2008
Zánik funkce 1.7.2008
Adresa: Jiřího Wolkera 393 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ing. Vladimír Rouček 1.9.2005 - 17.11.2010
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 15.9.2010
Vznik funkce 1.7.2005
Zánik funkce 15.9.2010
Adresa: S. K. Neumanna 1761/11 , Most 434 01
člen představenstva Ing. Alexander Musil 1.8.2008 - 8.7.2011
Vznik členství 1.7.2008
Adresa: Valdštejnská 2110 , Litvínov 436 01
člen představenstva Ing. Alexander Musil 8.7.2011 - 19.1.2012
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 14.12.2011
Adresa: Na Výsluní 90 , Proboštov 417 12
Předseda představenstva Ing. Pavel Lička 18.7.2007 - 24.7.2012
Vznik členství 31.5.2007
Zánik členství 1.6.2012
Vznik funkce 18.6.2007
Zánik funkce 1.6.2012
Adresa: Jedličkova 1165 , Litvínov 436 01
místopředseda představenstva Ing. Vlastimil Vozka 1.8.2008 - 24.7.2012
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 30.6.2012
Vznik funkce 3.7.2008
Zánik funkce 30.6.2012
Adresa: Jiřího Wolkera 393 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ing. Vladimír Rouček 17.11.2010 - 24.7.2012
Vznik členství 15.9.2010
Vznik funkce 16.9.2010
Zánik funkce 1.7.2012
Adresa: S. K. Neumanna 1761/11 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Vladimír Rouček 24.7.2012 - 22.4.2013
Vznik členství 15.9.2010
Zánik členství 27.3.2013
Adresa: S. K. Neumanna 1761/11 , Most 434 01
člen představenstva Ing. Petr Kolman 1.8.2008 - 15.7.2013
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 2.7.2013
Adresa: Jarmily Glazarové 905/15 , Most 434 01
Předseda představenstva Ing. Pavel Lička 24.7.2012 - 17.7.2014
Vznik členství 1.6.2012
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 1.6.2012
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Ke Střelnici 2172 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Pavel Kounovský 22.4.2013 - 5.8.2016
Vznik členství 27.3.2013
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Vinohradská 792/5 , Most 434 01
Člen představenstva Petr Kolman 15.7.2013 - 5.8.2016
Vznik členství 2.7.2013
Zánik členství 31.5.2016
Adresa: Jarmily Glazarové 905/15 , Most 434 01
Předseda představenstva Jiří Johana 15.10.2014 - 5.8.2016
Vznik členství 1.9.2014
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 2.9.2014
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Gen. Svobody 297/5 , Horní Jiřetín 435 43
Člen představenstva Jiří Johana 5.8.2016 - 7.3.2019
Vznik členství 1.7.2016
Adresa: Gen. Svobody 297/5 , Horní Jiřetín 435 43

Dozorčí rada Důl Kohinoor a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda Ing. Vladimír Rouček 22.11.2017
Vznik členství 1.10.2017
Vznik funkce 9.10.2017
Adresa: S. K. Neumanna 1761/11 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Kounovský PhD. 22.11.2017
Vznik členství 1.10.2017
Adresa: Vinohradská 792/5 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Vlastimil Altner 1.1.2000 - 15.8.2000
Adresa: Kněžice 85 , Jablonné pod Ještědím Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Vladimír Rouček 1.1.2000 - 15.8.2000
Adresa: S. K. Neumanna 1761/11 , Most 434 01
Místopředseda dozorčí rady Ing. Jiřina Andrejšínová 1.1.2000 - 14.2.2002
Zánik funkce 31.8.2001
Adresa: tř. Budovatelů 2915/160 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Rouček 15.8.2000 - 14.2.2002
Zánik funkce 31.8.2001
Adresa: S. K. Neumanna 1761/11 , Most 434 01
Místopředseda dozorčí rady Milan Hanzlík 14.2.2002 - 8.1.2003
Adresa: Josefa Suka 261/11 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Ing. Vlastimil Vozka 14.2.2002 - 13.9.2003
Zánik členství 30.12.2002
Zánik funkce 30.12.2002
Adresa: Jiřího Wolkera 393 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Ing. Petr Kolman 13.9.2003 - 9.10.2004
Vznik členství 30.12.2002
Zánik členství 15.6.2004
Vznik funkce 30.12.2002
Zánik funkce 15.6.2004
Adresa: Jarmily Glazarové 905/15 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Ivo Vokoun 15.8.2000 - 21.2.2006
Zánik členství 31.8.2005
Vznik funkce 31.5.2000
Adresa: Tyršova 270 , Osek 417 05
Člen dozorčí rady Milan Hanzlík 8.1.2003 - 21.2.2006
Zánik členství 1.9.2005
Zánik funkce 1.8.2002
Adresa: Josefa Suka 261/11 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Miroslav Dykas 8.1.2003 - 21.2.2006
Vznik členství 1.8.2002
Zánik členství 1.9.2005
Adresa: Dlouhá 666 , Klášterec nad Ohří 431 51
Předseda dozorčí rady JUDr. Arnošt Beneš 9.10.2004 - 1.8.2006
Vznik členství 15.6.2004
Zánik členství 15.6.2004
Vznik funkce 24.6.2004
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Pod Vinicí 114 , Most 434 01
Místopředseda dozorčí rady Ing. Josef Martiška 8.1.2003 - 31.10.2007
Vznik členství 1.8.2002
Zánik členství 1.10.2007
Vznik funkce 1.8.2002
Zánik funkce 1.10.2007
Adresa: Brandlova 1385/10 , Praha 149 00
Člen dozorčí rady Petr Červený 13.3.2003 - 20.12.2007
Vznik členství 29.10.2002
Zánik členství 21.11.2007
Adresa: Podkrušnohorská 785 , Litvínov 436 01
Místopředseda dozorčí rady Ing. Josef Martiška 31.10.2007 - 1.8.2008
Vznik členství 1.10.2007
Zánik členství 30.6.2008
Vznik funkce 2.10.2007
Zánik funkce 30.6.2008
Adresa: Brandlova 1385/10 , Praha 149 00
Předseda dozorčí rady Ing. Jiří Černý 1.8.2006 - 17.11.2010
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 30.6.2010
Vznik funkce 3.7.2006
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Albrechtická 412/5 , Most 434 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Krupička 1.8.2008 - 17.11.2010
Vznik členství 1.7.2008
Vznik funkce 1.7.2008
Zánik funkce 15.9.2010
Adresa: Pod Resslem 2086/1 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Ing. Petr Krupička 17.11.2010 - 4.1.2011
Vznik členství 1.7.2008
Vznik funkce 15.9.2010
Zánik funkce 21.12.2010
Adresa: Pod Resslem 2086/1 , Most 434 01
Místopředseda dozorčí rady Bc. Jaroslava Machová 17.11.2010 - 4.1.2011
Vznik členství 15.9.2010
Zánik členství 20.12.2010
Vznik funkce 15.9.2010
Zánik funkce 20.12.2010
Adresa: Mladé gardy 2790/11 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Ing. Eduard Česnek 4.1.2011 - 19.1.2012
Vznik členství 20.12.2010
Zánik členství 14.12.2011
Vznik funkce 21.12.2010
Zánik funkce 14.12.2011
Adresa: Vestecká 1333 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Krupička 4.1.2011 - 19.1.2012
Vznik členství 1.7.2008
Vznik funkce 21.12.2010
Zánik funkce 14.12.2011
Adresa: Pod Resslem 2086/1 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Ing. Petr Krupička 19.1.2012 - 19.1.2012
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 31.12.2011
Adresa: Pod Resslem 2086/1 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Petr Červený 20.12.2007 - 11.12.2012
Zánik členství 22.11.2012
Vznik funkce 21.11.2007
Adresa: Podkrušnohorská 785 , Litvínov 436 01
Člen dozorčí rady Luboš Dubnička 19.1.2012 - 22.4.2013
Vznik členství 1.1.2012
Adresa: Čsl. armády 2109/66 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Ing. Milan Krob 19.1.2012 - 22.4.2013
Vznik členství 14.12.2011
Zánik členství 27.3.2013
Vznik funkce 20.12.2011
Zánik funkce 27.3.2013
Adresa: Srbínská 1541/8 , Praha 100 00
Člen dozorčí rady Petr Červený 11.12.2012 - 5.8.2016
Vznik členství 22.11.2012
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Podkrušnohorská 785 , Litvínov 436 01
Předseda dozorčí rady Luboš Dubnička 22.4.2013 - 5.8.2016
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 4.4.2013
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Čsl. armády 2109/66 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Jiří Kvěš 22.4.2013 - 5.8.2016
Vznik členství 27.3.2013
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Eduarda Basse 1158/7 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Ing. Milan Krob 5.8.2016 - 22.11.2017
Vznik členství 1.7.2016
Zánik členství 30.9.2017
Adresa: Srbínská 1541/8 , Praha 100 00

Likvidace Důl Kohinoor a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Jiří Johana 11.12.2012 - 14.5.2015
Adresa: Gen. Svobody 297/5 , Horní Jiřetín 435 43

Sbírka Listin Důl Kohinoor a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1259/SL 134 notářský zápis [NZ 131/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2015 7.5.2015 15.5.2015 7
B 1259/SL 133 rozhod. o statut. orgánu zápis ze sch.předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 15.9.2014 16.10.2014 3
B 1259/SL 132 rozhod. o statut. orgánu rozhod.jed.akcio. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.8.2014 15.9.2014 16.10.2014 2
B 1259/SL 131 rozhod. o statut. orgánu jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2014 2.7.2014 23.7.2014 2
B 1259/SL 130 notářský zápis NZ 134/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2014 29.5.2014 16.6.2014 24
B 1259/SL 129 rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2013 12.7.2013 22.7.2013 1
B 1259/SL 128 rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2013 17.4.2013 30.4.2013 1
B 1259/SL 127 ostatní rozhodnutí jed.akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2013 17.4.2013 18.4.2013 1
B 1259/SL 125 notářský zápis, zrušení právnické osoby NZ 201/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.11.2012 29.11.2012 13.12.2012 11
B 1259/SL 124 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2012 29.7.2012 3.8.2012 2
B 1259/SL 123 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2012 29.7.2012 3.8.2012 1
B 1259/SL 122 rozhod. o statut. orgánu - rozhod.jed.spol. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2012 10.7.2012 16.7.2012 1
B 1259/SL 120 účetní závěrka, výroční zpráva - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2012 29.6.2012 3.7.2012 50
B 1259/SL 119 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2011 18.1.2012 24.1.2012 1
B 1259/SL 118 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2011 18.1.2012 24.1.2012 12
B 1259/SL 117 notářský zápis - NZ 268/2011- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2011 18.1.2012 24.1.2012 22
B 1259/SL 116 ostatní - rozhodnutí jed.spol. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2011 2.5.2011 3.5.2011 2
B 1259/SL 115 výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2011 2.5.2011 3.5.2011 48
B 1259/SL 114 účetní závěrka, výroční zpráva - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2011 29.4.2011 29.4.2011 48
B 1259/SL 113 ostatní - rozhod.jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2011 29.4.2011 29.4.2011 2
B 1259/SL 112 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.12.2010 30.12.2010 11.1.2011 2
B 1259/SL 111 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2010 30.12.2010 11.1.2011 1
B 1259/SL 110 ostatní - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 16.9.2010 11.10.2010 23.11.2010 2
B 1259/SL 109 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 15.9.2010 11.10.2010 23.11.2010 1
B 1259/SL 108 ostatní - zápis z jedn.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.9.2010 11.10.2010 23.11.2010 1
B 1259/SL 107 ostatní - zápis z jedn. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2010 11.10.2010 23.11.2010 3
B 1259/SL 106 ostatní - rozhodnutí jedin. akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2010 8.6.2010 10.6.2010 2
B 1259/SL 105 výroční zpráva rok 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2009 8.6.2010 10.6.2010 49
B 1259/SL 104 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2009 9.2.2010 9.3.2010 29
B 1259/SL 103 notářský zápis - NZ 253/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2009 9.2.2010 9.3.2010 9
B 1259/SL 102 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2009 9.2.2010 9.2.2010 1
B 1259/SL 101 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2009 9.2.2010 9.2.2010 29
B 1259/SL 100 notářský zápis - NZ 253/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2009 9.2.2010 9.2.2010 9
B 1259/SL 99 ostatní - rozhodnutí akcion. - oprava Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2009 20.7.2009 1
B 1259/SL 98 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2009 24.6.2009 1
B 1259/SL 97 výroční zpráva rok 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2009 24.6.2009 48
B 1259/SL 96 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2008 4.3.2009 29
B 1259/SL 95 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2008 8.8.2008 3
B 1259/SL 94 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2008 8.8.2008 1
B 1259/SL 93 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2008 8.8.2008 2
B 1259/SL 92 notářský zápis - NZ 135/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2008 8.8.2008 9
B 1259/SL 91 ostatní - rozh.jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2008 6.8.2008 2
B 1259/SL 90 výroční zpráva - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2008 6.8.2008 45
B 1259/SL 89 podpisové vzory Ing. Musil Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2008 4.8.2008 1
B 1259/SL 88 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2008 4.8.2008 29
B 1259/SL 86 podpisové vzory Ing. Koman Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2008 4.8.2008 1
B 1259/SL 85 podpisové vzory Ing. Vlastimil Vozka Krajský soud v Ústí nad Labem 8.4.2008 1
B 1259/SL 84 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2008 7.4.2008 2
B 1259/SL 83 ostatní - výsledky voleb DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.11.2007 3.1.2008 2
B 1259/SL 82 ostatní - rozhodnutí jed.akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.10.2007 1.11.2007 1
B 1259/SL 81 podpisové vzory - Ing.Pavel Lička Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2007 11.9.2007 1
B 1259/SL 80 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2007 11.9.2007 3
B 1259/SL 79 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2007 11.9.2007 29
B 1259/SL 78 notářský zápis - NZ 154/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2007 11.9.2007 9
B 1259/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2007 11.9.2007 1
B 1259/SL 76 notářský zápis - NZ 142/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2007 11.9.2007 10
B 1259/SL 75 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2006 17.10.2006 2
B 1259/SL 74 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2006 17.10.2006 3
B 1259/SL 73 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2006 12.7.2006 39
B 1259/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2005 3.3.2006 28
B 1259/SL 71 notářský zápis NZ 148/2005 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2005 3.3.2006 11
B 1259/SL 70 rozhod. o statut. orgánu , jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2005 3.3.2006 1
B 1259/SL 69 rozhod. o statut. orgánu - jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2005 10.10.2005 2
B 1259/SL 68 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2005 10.10.2005 2
B 1259/SL 67 podpisové vzory - Ing. Vladimír Rouček Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2005 10.10.2005 0
B 1259/SL 66 podpisové vzory - Ing. Jaroslav Slapnička Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2005 10.10.2005 0
B 1259/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2005 29.9.2005 45
B 1259/SL 64 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.2005 5.4.2005 28
B 1259/SL 63 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.12.2004 18.1.2005 27
B 1259/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2004 7.1.2005 27
B 1259/SL 61 podpisové vzory - Doc. Ing. Jan Rančák, CSc. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2004 13.10.2004 0
B 1259/SL 60 podpisové vzory - JUDr. Arnošt Beneš Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2004 13.10.2004 0
B 1259/SL 59 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2004 13.10.2004 3
B 1259/SL 58 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2004 13.10.2004 2
B 1259/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2004 13.10.2004 27
B 1259/SL 56 notářský zápis NZ 181/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2004 13.10.2004 23
B 1259/SL 55 rozhod. o statut. orgánu -rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2004 13.10.2004 2
B 1259/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2004 13.10.2004 48
B 1259/SL 53 smlouva o prodeji/převodu části podniku Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2003 24.2.2004 158
B 1259/SL 52 posudek znalce č. 78/03 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 19.1.2004 295
B 1259/SL 51 posudek znalce č. 5/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.11.2003 19.1.2004 107
B 1259/SL 50 smlouva o prodeji/převodu části podniku Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2004 119
B 1259/SL 49 podpisové vzory - Ing. Vlastimil Vozka Krajský soud v Ústí nad Labem 13.1.2003 25.11.2003 0
B 1259/SL 48 podpisové vzory - Ing. Petr Kolman Krajský soud v Ústí nad Labem 7.1.2003 25.11.2003 0
B 1259/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.2003 25.11.2003 0
B 1259/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. jedn. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.12.2002 25.11.2003 2
B 1259/SL 45 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 30.12.2002 25.11.2003 1
B 1259/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 3.10.2002 25.11.2003 2
B 1259/SL 43 podpisové vzory - Petr Červený Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2002 15.8.2003 0
B 1259/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - protokol voleb čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.2002 15.8.2003 2
B 1259/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2003 30.7.2003 42
B 1259/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2002 30.6.2003 28
B 1259/SL 39 ostatní - zápis z mimoř. jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2002 30.6.2003 2
B 1259/SL 38 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2002 30.6.2003 5
B 1259/SL 37 notářský zápis NZ 203/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2002 30.6.2003 14
B 1259/SL 36 podpisové vzory - Ing. Josef Martiška Krajský soud v Ústí nad Labem 12.7.2002 30.6.2003 0
B 1259/SL 35 podpisové vzory - Ing. František Průša Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2002 30.6.2003 0
B 1259/SL 34 podpisové vzory - Miroslav Dykas Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2002 30.6.2003 0
B 1259/SL 33 podpisové vzory - Ing. Petr Krupička Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2002 30.6.2003 0
B 1259/SL 32 výroční zpráva za rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.2002 26.7.2002 39
B 1259/SL 31 smlouva o prodeji/převodu Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2002 26.7.2002 147
B 1259/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2002 26.6.2002 28
B 1259/SL 29 notářský zápis NZ 91/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2002 26.6.2002 9
B 1259/SL 28 převod, zastav.obch.podíl - sml. o prodeji části podniku Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2002 149
B 1259/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2001 23.5.2002 29
B 1259/SL 26 podpisové vzory - Milan Hanzlík Krajský soud v Ústí nad Labem 2.11.2001 5.4.2002 0
B 1259/SL 25 podpisové vzory - Ivo Vokoun Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.2001 5.4.2002 0
B 1259/SL 24 podpisové vzory - Ing. Jiří Stejskal Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.2001 5.4.2002 0
B 1259/SL 23 podpisové vzory - Ing. Josef Martiška Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.2001 5.4.2002 0
B 1259/SL 22 podpisové vzory - Ing. Pavel Lička Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.2001 5.4.2002 0
B 1259/SL 21 podpisové vzory - Ing. Vlastimil Vozka Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2001 5.4.2002 0
B 1259/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.9.2001 5.4.2002 1
B 1259/SL 19 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.34 z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.9.2001 5.4.2002 1
B 1259/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.2001 5.4.2002 1
B 1259/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.33 z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.2001 5.4.2002 1
B 1259/SL 16 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.2001 5.4.2002 1
B 1259/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení Ing. Dubnička Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2001 5.4.2002 1
B 1259/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení Ing. Rouček Krajský soud v Ústí nad Labem 23.8.2001 5.4.2002 1
B 1259/SL 13 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení Ing. Andrejšínová Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2001 5.4.2002 1
B 1259/SL 9 účetní závěrka - zpráva audit. k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2001 24.9.2001 26
B 1259/SL 12 ostatní - smlouva o prodeji části p. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 24.9.2001 80
B 1259/SL 11 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2001 24.9.2001 1
B 1259/SL 10 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2001 24.9.2001 16
B 1259/SL 8 ostatní - smlouva o prodeji části pod. Krajský soud v Ústí nad Labem 5.6.2001 40
B 1259/SL 7 ostatní - zápis č.19 ze zas. DR a před Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2000 22.9.2000 1
B 1259/SL 6 ostatní - zápis č. 3 ze zas. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2000 22.9.2000 1
B 1259/SL 5 ostatní - odstoupení z funkce čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2000 22.9.2000 1
B 1259/SL 4 notářský zápis NZ 108/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.3.2000 27.4.2000 2
B 1259/SL 3 notářský zápis NZ 146/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2000 27.4.2000 2
B 1259/SL 2 notářský zápis NZ 522/99 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.1999 12.1.2000 33
B 1259/SL 1 notářský zápis NZ 521/99 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.1999 12.1.2000 30

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Důl Kohinoor a.s.

IČO (identifikační číslo) 25411616
Jméno Důl Kohinoor a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Litvínov
Vznik první živnosti: 1.1.2000
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Sídlo Důl Kohinoor a.s.

Živnosti a provozovny Důl Kohinoor a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2000

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Pronájem movitých věcí a půjčování sportovních potřeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním jiných služeb než základních

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Prádelenské práce včetně mandlování, žehlení a oprav pracovních oděvů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2000
Zánik oprávnění 30.8.2004

Živnost č. 6 Organizování přednáškové a školící činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2000
Zánik oprávnění 30.8.2004

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.3.2000
Zánik oprávnění 1.7.2010
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Důl Kohinoor a.s.

Člen statutárního orgánu Jiří Johana

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Důl Kohinoor a.s.

IČO: 25411616
Firma: Důl Kohinoor a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Most
Základní územní jednotka: Horní Jiřetín
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.2000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Těžba a úprava hnědého uhlí
Developerská činnost
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
tracking image