Hlavní navigace

FIRMA Družstvo LIBAGRO IČO: 00107026

Družstvo LIBAGRO má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Družstvo LIBAGRO (00107026) je Družstvo. Sídlí na adrese Družstevní 511, 25065 Líbeznice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 1. 1953 a je stále aktivní. Družstvo LIBAGRO má jednu živnost.

Jako zdroj dat o Družstvo LIBAGRO nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Družstvo LIBAGRO na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Družstvo LIBAGRO

Soud: Městský soud v Praze 10. 1. 1953
Spisová značka: DrXCII 280
IČO (identifikační číslo osoby): 00107026
Jméno: Družstvo LIBAGRO
Právní forma: Družstvo 10.1.1953
Zapsána dne: 10.1.1953
Základní členský vklad: 10 000,- Kčs 15.12.1992 - 15.12.1992
Usnesením členské schůze družstva konané dne 6.12.1990 byly schváleny stanovy družstva. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 17.12.1990
Ručení: Člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva poměrnou částí svého členského podílu. Ztráta se propočte na každou korunu členských podílů včetně rezervy. 17.12.1990 - 15.12.1992
Základní členský podíl je 10 000,- Kčs. 17.12.1990 - 15.12.1992
Usnesení sborů zástupců konaného dne 28.7.1989 byl přijat doplněk čl.42 odst.4 stanov družstva. Podle tohoto doplňku stanov se změny týkají vnitřních poměrů družstva. 11.9.1989
Usnesením výroční členské schůze družstva konané dne 3.3. 1989 byly schváleny stanovy družstva. 27.6.1989
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 27.6.1989
Usnesením členské schůze družstva konané dne 25.5.1989 byl přijat doplněk čl.3 stanov družstva. 27.6.1989
Ručení: Člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva celou výší podílů plánovaných k výplatě pro daný hospodářský rok. V tomto případě se částka určená plánem na podíly převede z fondu odměn na rezervní fond, z kterého se ztráta uhradí. 27.6.1989 - 17.12.1990
Představenstvo se skládá z 18 členů. 4.11.1976 - 27.6.1989
Usnesením členské schůze byl dne 8.2.1967 přijat doplněk článku 4 vlastních stanov, potvrzený a zaregistrovaný radou ONV Praha-východ dne 21.6.1967 pod po.ř.21/186/67. 18.7.1967
Rozhodnutím členské schůze byly dne 4.2.1965 přijaty vlastní stanovy družstva, schválené radou ONV Praha-východ dne 2.4. 1965 a zaregistrované pod č.21/133. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 26.4.1965
Představenstvo se skládá z 15 členů. 26.4.1965 - 4.11.1976
Rozhodnutím členské schůze byly dne 19.7.1961 přijaty vlast- ní stanovy družstva, schválené radou ONV v Praze - východ dne 2.12.1961 a zaregistrované pod poř.č.27/48. Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 1.12.1962
Představenstvo se skládá z 5-15 členů. 1.12.1962 - 26.4.1965
Usnesením členské schůze konané dne 3.1.1961 po schválení rady ONV v Praze - východ ze dne 23.12.1960 sloučila se Jednotná zemědělská družstva v Březiněvsi, Bořanovicích a "Budoucnost" Třeboradice - Hovorčovice v Třeboradicích s tímto družstvem. 23.3.1961
Rozhodnutím členské schůze byly dne 1.9.1956 přijaty vlast- ní stanovy družstva, potvrzené radou ONV-sever dne 2.11. 1959 a zaregistrované pod poř.č.11. 28.12.1959
Představenstvo se skládá z 9 členů. 28.12.1959 - 1.12.1962
Členskou schůzí konanou dne 1.března 1953 bylo zvoleno před- stavenstvo. 26.5.1953
Právní poměry družstva jsou nyní založeny na vzorových sta- novách jednotných zemědělských družstev, přijatých dne 15.2. 1953 prvním celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev a schválených dne 17.2.1953 vládou republiky Česko- slovenské. 26.5.1953
Představenstvo se skládá z pěti až devíti členů. 26.5.1953 - 28.12.1959
Družstvo ustaveno podle § 5 odst.2 zák.č.69/49 Sb. usnesením Ústřední rady družstev, zastoupení Okresní družstevní radou Praha-sever ze dne 1.června 1950. 10.1.1953
Podíl členský je splatný nejpozději do 6 měsíců od přijetí za člena. 10.1.1953 - 26.5.1953
Ručení: nejvýše dvojnásobkem členského podílu. 10.1.1953 - 26.5.1953
Představenstvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších 3-8 členů. 10.1.1953 - 26.5.1953
Výše členského podílu bude stanoveno valnou hromadou. 10.1.1953 - 26.5.1953
Až do zvolení představenstvo družstva vykonává jeho působnost přípravný výbor, který zastupuje a znamená stejným způsobem jako představenstvo. 10.1.1953 - 26.5.1953

Sídlo Družstvo LIBAGRO

Platnost údajů od - do
Adresa: Družstevní 511, Líbeznice 25065, Česká republika 11.8.2015
Adresa: , Líbeznice, okr. Praha-východ , Česká republika 10.1.1953 - 11.8.2015

Předmět podnikání Družstvo LIBAGRO

Platnost údajů od - do
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 19.11.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.11.1997
zemědělské práce všeho druhu včetně zpracování zemědělských produktů 15.12.1992
veřejná silniční nákladní doprava, veřejná hromadná nepra- videlná doprava osob s platností do 31.12.1992 3.10.1991 - 15.12.1992
základní předmět hospodářské činnosti družstva je provozová- ní zemědělské výroby na zemědělské půdě, kterou družstvo vlastní nebo kterou členové sdružili anebo má družstvo v užívání na základě smluv s vlastníky nebo státem 17.12.1990 - 15.12.1992
vyrobené produkty zemědělské výroby může družstvo podle po- třeby a možnosti zpracovávat na potravinářské výrobky, dále může vykonávat činnosti a vyrábět pro potřebu zemědělské a potravinářské výroby a vyrobené zboží 17.12.1990 - 15.12.1992
pro právnické i fyzické osoby družstva poskytovat služby - zemědělské práce všeho druhu včetně zpracování zeměděl- ských produktů - opravy všeho druhu ve vlastních dílnách (veškeré stroje, nářadí, auta, spotřebiče, vodní čerpadla atd.) - stavební práce (zednické a ostatní stavební řemesla) - elektroinstalační práce včetně výroby rozvaděčů, převíje- ní el.motorů ap. - truhlářské práce a tesařské práce - zámečnické a svářečské práce včetně výroby zboží na za- 17.12.1990 - 15.12.1992
kázku - kovářské práce - práce malířské a lakýrnické - stravovací, restaurační a ubytovací služby - obchodní činnost maloobchodní a velkoobchodní nákup a prodej výrobků a zboží v tuzemsku - domácí práce všeho druhu - ošetřování paznehtů u hovězího dobytka - číštění, opravy, revize a zkoušení nádrží na PHM, ropné oleje a ostatní chemické látky včetně cejchování 17.12.1990 - 15.12.1992
- kontrolu zkoušení potrubních rozvodů a tlakových nádrží - metalizace kovových konstrukcí - služby spojené s výpočetní technikou - skladování, třídění a rozvoz skladovaného zboží 17.12.1990 - 15.12.1992
obchodní činnost maloobchodní a velkoobchodní nákup a prodej výrobků a zboží 6.12.1989 - 17.12.1990
stravovací 14.11.1989 - 15.12.1992
restaurační 14.11.1989 - 15.12.1992
ubytovací služby 14.11.1989 - 15.12.1992
základním předmětem činnosti družstva je provozování země- dělské výroby na základě efektivního využívání veškeré země- dělské půdy v jeho užívání 27.6.1989 - 17.12.1990
vyrobené zemědělské výrobky může družstvo podle potřeby a možností zpracovávat na potravinářské výrobky. Dále může vy- konávat činnost a vyrábět výrobky pro potřebu zemědělské a potravinářské výroby a prodávat vlastní výrobky a vyrobené zboží. 27.6.1989 - 17.12.1990
poskytovat služby pro občany a organizace, tj. drobné opravy všeho druhu v dílně (zednické), ošetřování paznehtů u hově- zího dobytka, čištění, opravy, revize a zkoušení nádrží na PHM a topné oleje včetně cejchování, kontrolu a zkoušení po- trubních rozvodů a tlakových nádob, metalizaci kovových kon strukcí, dopravní služby (nákladní doprava) - s platností do 31.12.1989, provozování technicko-poradenských činností na úseku úspory primární energie získáváním energie z dru- hotných zdrojů a zpracování zemědělských produktů, především pro organizace resortu zemědělství a výživy, v případě volné 27.6.1989 - 17.12.1990
kapacity i pro ostatní organizace 27.6.1989 - 17.12.1990
družstvo rozvíjí po předchozím souhlasu ministerstva země- dělství a výživy i jinou nezemědělskou výrobní a obchodní činnost. Tato činnost nesmí být provozována na úkor racionál ního provozování zemědělské výroby 27.6.1989 - 17.12.1990
práce malířské a lakýrnické 27.6.1989 - 15.12.1992
provozování technicko-poradenských činností na úseku úspory 5.1.1989 - 27.6.1989
primární energie získáváním energie z druhotných zdrojů a zpracování zemědělských produktů především pro organizace resortu zemědělství a výživy, v případě volné kapacity i pro ostatní organizace 5.1.1989 - 27.6.1989
dopravní služby (nákladní doprava) s platností do 31.12.1988 1.6.1988 - 27.6.1989
dopravní služby /nákladní doprava/ s platnosti do 31.12.1987 26.5.1987 - 1.6.1988
metalizace kovových konstrukcí 4.3.1985 - 27.6.1989
kontrola a zkoušení potrubních rozvodů a tlakových nádob 24.4.1984 - 27.6.1989
dopravní služby (nákladní doprava) s platností do 31.12.84 2.4.1984 - 26.5.1987
dopravní služby (nákladní doprava) s platností do 31.12.1983 20.6.1983 - 2.4.1984
čištění, opravy, revize a zkoušení nádrží na PHM a topné oleje včetně cejchování 1.6.1983 - 27.6.1989
čištění, opravy a zkoušení nádrží na PHM a topné oleje 4.11.1982 - 1.6.1983
dopravní služby (nákladní doprava) s platností do31.12.1981. 18.8.1981 - 20.6.1983
dopravní služby (nákladní doprava) s platností do 31.12.1979 13.9.1979 - 18.8.1981
dopravní služby (nákladní doprava) s platností do 31.12.1978 16.3.1978 - 13.9.1979
dopravní služby (nákladní doprava) s platností do 31.12.1976 4.11.1976 - 16.3.1978
doprabní služby (nákladní doprava) s platností do 31.12.1975 7.8.1973 - 4.11.1976
dopravní služby (nákladní doprava) s platností do 31.12.1972 29.1.1971 - 7.8.1973
drobné opravy všeho druhu v dílně (zednické) 29.1.1971 - 27.6.1989
ošetřování paznehtů u hovězího dobytka 29.1.1971 - 27.6.1989
socialistická zemědělská velkovýroba ve smyslu zákona o JZD 29.1.1971 - 27.6.1989

Vedení firmy Družstvo LIBAGRO

Statutární orgán Družstvo LIBAGRO

místopředseda představenstva Ing. Jan Srbek
Ve funkci od 11.8.2015
Adresa Mělnická 43, 25065 Líbeznice
člen představenstva Alena Kráčmerová
Ve funkci od 11.8.2015
Adresa Krátká 7, 25065 Líbeznice
předseda představenstva Ing. Milan Vošický
Ve funkci od 12.7.2019
Adresa Hlavní 148, 25085 Bašť
předseda představenstva Ing. Milan Vošický
Ve funkci od 11.8.2015 do 12.7.2019
Adresa Hlavní 148, 25065 Bašť
předseda představenstva Ing. Milan Vošický
Ve funkci od 1.9.2010 do 11.8.2015
Adresa Hlavní 148, 25065 Bašť
místopředseda představenstva Ing. Jan Srbek
Ve funkci od 1.9.2010 do 11.8.2015
Adresa Mělnická 43, 25065 Líbeznice
Člen představenstva Alena Kráčmerová
Ve funkci od 1.9.2010 do 11.8.2015
Adresa Krátká 7, 25065 Líbeznice
Předseda Ing. Milan Vošický
Ve funkci od 6.6.1995 do 1.9.2010
Adresa , Bášť 148
Člen představenstva Miloslav Srbek
Ve funkci od 6.6.1995 do 1.9.2010
Adresa , Bášť 216
Místopředseda Ing. Jan Srbek
Ve funkci od 6.6.1995 do 1.9.2010
Adresa Pražská 317, Líbeznice
Člen představenstva Jitka Šťastná
Ve funkci od 6.6.1995 do 1.9.2010
Adresa , Nová Ves 25,pošta Mratín
Člen představenstva Alena Kráčmerová
Ve funkci od 6.6.1995 do 1.9.2010
Adresa 7, Líbeznice
místopředseda představenstva ing. Jan Srbek
Ve funkci od 1.9.2010 do 1.9.2010
Adresa Pražská 317, 25065 Líbeznice
Předseda Ing. Jan Mlynařík
Ve funkci od 11.5.1993 do 6.6.1995
Adresa , Bášť 147
Místopředseda Ing. Zdeněk Merta
Ve funkci od 11.5.1993 do 6.6.1995
Adresa 68, Bořanovice
Předseda Ing. Jaroslav Štěpánek
Ve funkci od 12.4.1984 do 11.5.1993
Adresa 387, Klecany
Místopředseda Ing. Stanislav Lenc
Ve funkci od 26.4.1991 do 11.5.1993
Adresa Frýdlantská 1313, Praha 8
Místopředseda Ing. Josef Mlynařík
Ve funkci od 4.10.1989 do 26.4.1991
Adresa , Bášť 147, p.Líbeznice
Místopředseda Ing. Drahomír Gregor
Ve funkci od 11.9.1989 do 4.10.1989
Adresa , Bášť 147,p.Líbeznice
Člen Bohumil Koníček
Ve funkci od 29.1.1975 do 27.6.1989
Adresa 24, Zlonín
Člen Karel Srbek
Ve funkci od 29.1.1975 do 27.6.1989
Adresa , Bášť 133
Člen Hana Todtová
Ve funkci od 19.4.1977 do 27.6.1989
Adresa 18, Hovorčovice
Člen Anna Hašková
Ve funkci od 19.6.1981 do 27.6.1989
Adresa 337, Líbeznice
Člen Petr Štěpánek
Ve funkci od 19.6.1981 do 27.6.1989
Adresa 207, Třeboradice
Člen Jana Šandarová
Ve funkci od 4.7.1986 do 27.6.1989
Adresa 80, Předboj
Člen Zdeněk Zévl
Ve funkci od 4.7.1986 do 27.6.1989
Adresa 67, Nová Ves
Člen Veronika Blahovcová
Ve funkci od 4.7.1986 do 27.6.1989
Adresa , Bášť 1
Člen Bohumil Koutecký
Ve funkci od 4.7.1986 do 27.6.1989
Adresa 355, Líbeznice
Člen Ing. Stanislav Lenc
Ve funkci od 4.7.1986 do 27.6.1989
Adresa Frýdlantská 1313, Praha 8
Člen Slavko Bradáč
Ve funkci od 4.7.1986 do 27.6.1989
Adresa 354, Líbeznice
Člen Tomáš Pechan
Ve funkci od 4.7.1986 do 27.6.1989
Adresa 244, Hovorčovice
Člen Zdeněk Vyčichlo
Ve funkci od 4.7.1986 do 27.6.1989
Adresa 337, Líbeznice
Člen Drahomír Gregor
Ve funkci od 4.7.1986 do 27.6.1989
Adresa Eledrova 688, Praha 8
Člen Jitka Šťastná
Ve funkci od 4.7.1986 do 27.6.1989
Adresa 25, Nová Ves
Člen Antonín Pokorný
Ve funkci od 4.7.1986 do 27.6.1989
Adresa Mědenecká 115, Praha 8
Člen Josef Špánek
Ve funkci od 4.7.1986 do 27.6.1989
Adresa 155, Mratín
Člen Ludmila Čemusová
Ve funkci od 29.1.1975 do 4.7.1986
Adresa 3, Nová Ves
Člen František Novál
Ve funkci od 29.1.1975 do 4.7.1986
Adresa 3, Čakovičky
Člen Václav Sýkora
Ve funkci od 29.1.1975 do 4.7.1986
Adresa , Bášť 207
Člen Josef Hodač
Ve funkci od 29.1.1975 do 4.7.1986
Adresa Cukrovarská 185, Čakovice
Člen Zdena Lísková
Ve funkci od 29.1.1975 do 4.7.1986
Adresa , Líbeznice
Člen František Bartoníček
Ve funkci od 29.1.1975 do 4.7.1986
Adresa Cukrovarská 134, Čakovice
Člen Drahomír Gregor
Ve funkci od 19.4.1977 do 4.7.1986
Adresa Podšbradská 544, Praha 9
Člen František Kalaš
Ve funkci od 19.6.1981 do 4.7.1986
Adresa , Bášť
Člen Miloslav Petržílka
Ve funkci od 19.6.1981 do 4.7.1986
Adresa 312, Hovorčovice
Člen Václav Šilhan
Ve funkci od 19.6.1981 do 4.7.1986
Adresa 6, Nová Ves
Předseda Ing. Václav Kopecký
Ve funkci od 19.4.1977 do 12.4.1984
Adresa 66, Nová Ves
Člen Ing. Jaroslav Štěpánek
Ve funkci od 20.4.1983 do 12.4.1984
Adresa 387, Klecany
Člen Ludvík Mirtes
Ve funkci od 17.3.1966 do 20.4.1983
Adresa 207, Hovorčovice
Člen Oldřich Kerštof
Ve funkci od 17.3.1966 do 19.6.1981
Adresa , Bášť
Člen Josef Pořádek
Ve funkci od 29.1.1975 do 19.6.1981
Adresa 282, Líbeznice
Člen Božena Kubová
Ve funkci od 19.4.1977 do 19.6.1981
Adresa , Bášť
Člen Josef Melichar
Ve funkci od 19.4.1977 do 19.6.1981
Adresa 284, Líbeznice
Člen Blažena Veselá
Ve funkci od 19.4.1977 do 19.6.1981
Adresa , Bášť
Člen Antonie Šílová
Ve funkci od 29.1.1975 do 19.4.1977
Adresa 296, Líbeznice
Člen Ing. Jaroslav Polívka
Ve funkci od 29.1.1975 do 19.4.1977
Adresa 62, Nová Ves
Předseda Ladislav Krákora
Ve funkci od 29.1.1975 do 19.4.1977
Adresa , Praha 9,Letňany 157
Člen Pavel Kliment
Ve funkci od 29.1.1975 do 19.4.1977
Adresa 31, Nová Ves
Člen Antonín Petrů
Ve funkci od 17.3.1966 do 29.1.1975
Adresa 18, Líbeznice
Člen Jan Barták
Ve funkci od 17.3.1966 do 29.1.1975
Adresa 87, Březiněves
Člen Vlasta Barešová
Ve funkci od 4.4.1967 do 29.1.1975
Adresa 218, Líbeznice
Člen Marcela Vilímová
Ve funkci od 4.4.1967 do 29.1.1975
Adresa 28, Březiněves
Člen Josef Štastný
Ve funkci od 4.4.1967 do 29.1.1975
Adresa 42, Nová Ves
Člen Eduard Jiráček
Ve funkci od 4.4.1967 do 29.1.1975
Adresa 112, Líbeznice
Člen Slavko Bradáč
Ve funkci od 23.3.1961 do 29.1.1975
Adresa č.18, Líbeznice
Předseda Antonín Petržílka
Ve funkci od 23.3.1961 do 29.1.1975
Adresa , Hovorčovice 180,p.Měšice u Phy
Člen Pavel Kačerovský
Ve funkci od 5.3.1964 do 29.1.1975
Adresa 620, Čakovice
Člen Karel Hodek
Ve funkci od 5.3.1964 do 29.1.1975
Adresa Revoluční 10, Praha 1
Člen Stanislav Řápek
Ve funkci od 5.3.1964 do 29.1.1975
Adresa 50, Bořanovice
Člen Drahoslava Srbová
Ve funkci od 17.3.1966 do 29.1.1975
Adresa 18, Bořanovice
Člen Karel Krbec
Ve funkci od 17.3.1966 do 29.1.1975
Adresa 2, Hovorčovice
Člen František Žemlička
Ve funkci od 5.3.1964 do 4.4.1967
Adresa 7, Bořanovice
Člen Josef Krejčí
Ve funkci od 5.3.1964 do 4.4.1967
Adresa 122, Hovorčovice
Člen Zdeňka Kovaříková
Ve funkci od 17.3.1966 do 4.4.1967
Adresa , Líbeznice
Člen František Novák
Ve funkci od 17.3.1966 do 4.4.1967
Adresa 85, Líbeznice
Člen Marie Mašková
Ve funkci od 23.3.1961 do 17.3.1966
Adresa , Hovorčovice 56,p.Měšice u Phy
Člen Marie Štamproková
Ve funkci od 5.3.1964 do 17.3.1966
Adresa 30, Bořanovice
Člen Anežka Zahrádková
Ve funkci od 5.3.1964 do 17.3.1966
Adresa 60, Bořanovice
Člen Ludmila Šmatláková
Ve funkci od 5.3.1964 do 17.3.1966
Adresa 231, Líbeznice
Člen Jan Judytka
Ve funkci od 5.3.1964 do 17.3.1966
Adresa , Bořanovice
Člen Josef Kos
Ve funkci od 23.3.1961 do 5.3.1964
Adresa č.33, Líbeznice
Člen Marie Šílová
Ve funkci od 23.3.1961 do 5.3.1964
Adresa č.61, Líbeznice
Člen František Šlejmar
Ve funkci od 23.3.1961 do 5.3.1964
Adresa , Sluhy č.126,p.Mratín
Člen Josef Marek
Ve funkci od 23.3.1961 do 5.3.1964
Adresa Leninova 528, Čakovice
Člen Josef Srb
Ve funkci od 23.3.1961 do 5.3.1964
Adresa , Bořanovice č.18,p.Líbeznice
Člen Růžena Tovarová
Ve funkci od 23.3.1961 do 5.3.1964
Adresa č.24, Líbeznice
Člen Ladislav Krákora
Ve funkci od 23.3.1961 do 5.3.1964
Adresa č.157, Letňany
Člůen Jarmila Blažejová
Ve funkci od 23.3.1961 do 5.3.1964
Adresa , Bořanovice č.5,p.Líbeznice
Člen Marie Šrámková
Ve funkci od 23.3.1961 do 5.3.1964
Adresa , Březiněces č.64,p.Ďáblice
Člen Božena Pikalová
Ve funkci od 23.3.1961 do 5.3.1964
Adresa , Březiněves č.86,p.Ďáblice
Člen Pavel Kovala
Ve funkci od 26.5.1953 do 23.3.1961
Adresa , Líbeznice
Člen Antonie Krejčová
Ve funkci od 29.5.1957 do 23.3.1961
Adresa , Líbezniče čp.48
Předseda František Novák
Ve funkci od 29.5.1957 do 23.3.1961
Adresa , Líbeznice
Člen Marie Šestáková
Ve funkci od 29.5.1957 do 23.3.1961
Adresa čp.217, Líbeznice
Člen Antonín Bednář
Ve funkci od 29.5.1957 do 23.3.1961
Adresa čp.242, Líbeznice
Člen Marie Luková
Ve funkci od 29.5.1957 do 23.3.1961
Adresa čp.255, Líbeznice
Člen František Urban
Ve funkci od 29.5.1957 do 23.3.1961
Adresa čp.58, Líbeznice
Člen František Novák
Ve funkci od 26.5.1953 do 29.5.1957
Adresa , Líbeznice
Člen Josef Penc
Ve funkci od 1.7.1955 do 29.5.1957
Adresa , Líbeznice
Člen Josefa Novotná
Ve funkci od 1.7.1955 do 29.5.1957
Adresa , Líbeznice čp-18
Předseda Jan Jelínek
Ve funkci od 1.7.1955 do 29.5.1957
Adresa , Líbeznice
Člen Josef Musil
Ve funkci od 1.7.1955 do 29.5.1957
Adresa , Líbeznice
Člen Antonie Šílová
Ve funkci od 1.7.1955 do 29.5.1957
Adresa , Líbeznice
Člen Karel Hrouda
Ve funkci od 26.5.1953 do 1.7.1955
Adresa , Líbeznice
Člen Jan Jelínek
Ve funkci od 26.5.1953 do 1.7.1955
Adresa , Líbeznice
Předseda Miloslav Voves
Ve funkci od 26.5.1953 do 1.7.1955
Adresa , Líbeznice
Člen Růžena Pauzrová
Ve funkci od 26.5.1953 do 1.7.1955
Adresa , Líbeznice
Člen Anna Šílová
Ve funkci od 26.5.1953 do 1.7.1955
Adresa , Líbeznice
Místopředseda František Novák
Ve funkci od 10.1.1953 do 26.5.1953
Adresa 85, Líbeznice
Předseda František Šenk
Ve funkci od 10.1.1953 do 26.5.1953
Adresa 136, Líbeznice
Člen Josef Křehnáč
Ve funkci od 10.1.1953 do 26.5.1953
Adresa 151, Líbeznice
Člen Josef Soukup
Ve funkci od 10.1.1953 do 26.5.1953
Adresa 95, Líbeznice
Člen Karel Černý
Ve funkci od 10.1.1953 do 26.5.1953
Adresa 189, Líbeznice
Člen Antonín Bednář
Ve funkci od 10.1.1953 do 26.5.1953
Adresa 242, Líbeznice
Člen Marie Hlaváčková
Ve funkci od 10.1.1953 do 26.5.1953
Adresa 219, Líbeznice

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Družstvo LIBAGRO

IČO (identifikační číslo): 00107026
Jméno: Družstvo LIBAGRO
Právní forma podnikání: Družstvo
Vznik první živnosti: 1. 5. 1976
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo Družstvo LIBAGRO

Sídlo: Družstevní 511, Líbeznice 25065

Živnosti Družstvo LIBAGRO

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 4. 1997

Statutární orgán Družstvo LIBAGRO

Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Srbek
Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Vošický
Člen statutárního orgánu: Ing. Antonín Kreml

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Družstvo LIBAGRO

IČO: 00107026
Firma: Družstvo LIBAGRO
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha-východ
Základní územní jednotka: Líbeznice
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 5. 1976

Sídlo Družstvo LIBAGRO

Sídlo: Družstevní 511, Líbeznice 25065

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod